Đề kiểm tra Anh7 test4

de kiem tra anh7

de kiem tra anh7
... tomorrow 18.Does she (work ) in a hospital ? III Make sentences from the words or the phrases provided ( pts ) 19 your / is / number / what /telephone ? -> 20 speak / can / ? / I / Van / ... evening 28 It will finish at nine V Listen and fill in the missing words (1.5pts) Hoa is a (29) student in class 7C She is from Quang Tri and her family still lives (30) She lives with her aunt...
 • 2
 • 60
 • 0

đề kiểm tra tiếng anh7

đề kiểm tra tiếng anh7
... form of the verbs in brackets ( 2.5pts ) My uncle Thanh lives in Thu Duc He (1)…………(work ) in a travel Company in the center of Ho Chi Minh City He (2)………….( enjoy ) his job because he likes (3)...
 • 3
 • 72
 • 0

de kiem tra tieng anh7. hk2

de kiem tra tieng anh7. hk2
... kiÓm tra häc kú II M«n: TiÕng Anh Líp: N¨m häc 2010 – 2011 I.Circle the word whose underlined part is pronounced differently from that of the rest (2p) A visited B finished C waited D needed A ... Look! The students (play) _ badminton in the school yard My mother(buy ) _a new hat for my next birthday next month We can’t go out now because it (rain ) _outside IV Read the ... lessons on Saturdays or Sundays Students have one hour for lunch and two 20-minute breaks each day One break is in the morning, the other is in the afternoon Students often go to the school cafeteria...
 • 5
 • 148
 • 0

de kiem tra 1 tiet anh7. lan 1,2,3,4

de kiem tra 1 tiet anh7. lan 1,2,3,4
... hỏi)(2.5điểm) Tuan is a student in class 7A His full name is Tran Minh Tuan He is 13 years old now But he will be 14 on his next birthday Tuan lives with his parents at 12 Dong Khoi street Tuans ... đề kiểm tra tiết - lần 2(tiết 38) Môn: Tiếng anh Lớp: Topics phonetics nhận biết thông hiểu TNKQ TL TNKQ TL grammar 12 4 writing Total Tổng TNKQ TL 4 Reading Vận dụng 2 20 2 10 đề kiểm tra tiết ... 0.5 pt for each correct) He is in class 7A 2 He will be 14 on his next birthday His family name is Tran He lives with his parents at 12 Dong Khoi street Yes, there is IV Write these cues into...
 • 10
 • 53
 • 0

de kiem tra hk1. anh7

de kiem tra hk1. anh7
... Nha Trang / parents / her school / I / to / go / often / 6.45 / at / in / morning / the on/ math books/ the/ are/ right/ the free time/ in/ Hoan/ computer games/ his/ plays đáp án đề kiểm tra ... 2 Do they have Christmas vacation ? What American students have on their Thanksgiving ? Do they celebrate New Year ? Câu VI Arrange these words into ... his/ plays đáp án đề kiểm tra học kỳ I (tiết 53) Môn: Tiếng Anh Lớp: I Choose the word that has underlined part pronounced differently from that of the others (Tìm từ có phần gạch chân phát âm khác...
 • 3
 • 26
 • 0

ĐỀ KIỂM TRA PHÁP LUẬT ĐẠI CƯƠNG.doc

ĐỀ KIỂM TRA PHÁP LUẬT ĐẠI CƯƠNG.doc
... 16: Tập quán pháp là: a Biến đổi tục lệ, tập quán có sẵn thành pháp luật b Biến đổi thói quen hành xử người lịch sử thành pháp luật c Biến đổi quy phạm tôn giáo thành quy phạm pháp luật d Cả a,b,c ... Câu 21: Năng lực chủ thể bao gồm: a Năng lực pháp luật lực hành vi b Năng lực pháp luật lực công dân c Năng lực hành vi lực nhận thức d Năng lực pháp luật lực nhận thức Câu 22: Chủ tịch nước CHXHCN ... Phó thủ tướng không thiết phải Đại biểu quốc hội b Năng lực pháp luật xuất từ người sinh c Năng lực lao động xuất từ công dân đủ 16 tuổi d Năng lực pháp luật tiền đề lực hành vi Câu 25: Trong quan...
 • 5
 • 5,489
 • 106

Đề kiểm tra trắc nghiệm PLĐC

Đề kiểm tra trắc nghiệm PLĐC
... luật xuất từ người sinh c Năng lực lao động xuất từ công dân đủ 16 tuổi d Năng lực pháp luật tiền đề lực hành vi Câu 25: Trong quan hệ mua bán, khách thể là: a Quyền sở hữu nhà của người ... tư pháp: a Công bố Luật, Pháp lệnh b Thực chuyến công du ngoại giao c Tuyên bố tình trạng chiến tranh d Quyền ân xá Câu 29 Quyền công tố trước tòa là: a Quyền truy tố cá nhân, tổ chức trước pháp...
 • 6
 • 615
 • 2

Đề kiểm tra hình học

Đề kiểm tra hình học
... + bx + c vô nghiệm Biết rằng: a b + c > 0, chứng minh c > Đề kiểm tra Hình học chơng II Thời gian: 45 phút - Đề I Bài 1: Những mệnh đề sau hay sai: A: Tam giác ABC có: ah a = bh b = ch c = S ... trực tâm tam giác ABC Chứng minh rằng: AH AF + BH BE = 16 Đề kiểm tra Hình học chơng II Thời gian: 45 phút - Đề II Bài 1: Những mệnh đề sau hay sai: A: Tam giác ABC có: absinC = bcsinA = casinB ... + bx + c vô nghiệm Biết rằng: a b + c < 0, chứng minh c < Đề kiểm tra chơng IV - Đại số ( Thời gian 45 ) Đề II: Bài 1: Những mệnh đề sau hay sai: A: Tam thức bậc hai f(x) = ax + bx + c luôn...
 • 6
 • 980
 • 2

Đề kiểm tra định kỳ An toàn mạng

Đề kiểm tra định kỳ An toàn mạng
... Reconnaissance (thăm dò) for an untargeted hacker can take many forms Untargeted attackers will use a stealth scan to identity what systems are up The reset scan is a variation of a stealth scan Telephone ... contents of the organization’s trash • Social engineering is the safest physical attack and can lead to electronic access • The most dangerous physical access is the physical penetration of the site ... something an organization has • • The target for this attacker is chosen for a reason Address reconnaissance is used to identify the address space used by the target organization • Attackers can find...
 • 9
 • 496
 • 4

Đề kiểm tra: Bất phương trình

Đề kiểm tra: Bất phương trình
... 8) 13) Bất phương trình 14) Bất phương trình x2 + 6x + ≤ có tập nghiệm : A) ∅ B) {3} C) R D) ( ; 1)∪(2; + ∞) 24 D) {- 3} Đề số : 592 15) Tìm m để bất phương trình A) m ≥ 16) Bất phương trình A) ... để bất phương trình x ( x + 4) − ( x + 1)( x + 3) ≤ m có nghiệm A) [- ; 1] C) { } D) - 17 ≤ m ≤ - 16 A) m ≥ - 25) Bất phương trình A) (- ∞; - 4] 26) Bất phương trình A) [0; 3] 27) Bất phương trình ... Tìm m để bất phương trình x − + x + ≥ m có nghiệm A) m ≥ B) ∀ m ∈R C) m ≤ D) m = 29) Bất phương trình 4x2 + 12x + > có tập nghiệm : A) R 30) Bất phương trình A) [6; 142] 31) Bất phương trình A)...
 • 19
 • 541
 • 3

Xem thêm

Từ khóa: để kiểm trađề kiểm tradề kiểm trađề kiểm tra trắc nghiệmde kiem tra toan 8đề kiểm traSLIDE GIỚI THIỆU THUẬT TOÁN THAM LAMĐỀ KIỂM TRA MÔN XML KIỂM TRA GIỮA KỲEmail marketing A ZSLIDE THUYẾT TRÌNH UML HĐT QUẢN LÝ TIỀN ĐIỆNSLIDE THUYẾT TRÌNH APP CHAT SOCKETĐỒ ÁN CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM QUẢN LÝ DƯỢCHoạt động trải nghiệm sáng tạoNghiên cứu điều kiện học tập, sức khỏe học sinh và đánh giá hiệu quả giải pháp can thiệp phòng chống cận thị ở học sinh trường tiểu học Quận Thanh Xuân Hà Nội trong 3 năm 2009 - 2012 (FULL TEXT)Phân tích tìm nguyên nhân hư hỏng (KS ngô văn định bd)Slide tài liệu máy thủy khíTìm hiểu Phân tích về Then TàySơ đồ thủy lực máy xúc đào CATERPILLAR 320cGiáo án: Luyện tập thao tác lập luận bình luận power pointMo mường ở mường măng, lạc thủy, hòa bình – những giá trị và biến đổiXây dựng và triển khai chủ đề “khúc ca về những người anh hùng” để dạy học đọc hiểu văn bản sử thi trong chương trình ngữ văn 10SLIDE ĐƯỜNG LỖI CHƯƠNG 1 SỰ RA ĐỜI CỦA ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM VÀ CƯƠNG LĨNH CHÍNH TRỊ ĐẦU TIÊN CỦA ĐẢNGSLIDE ĐƯỜNG LỐI CHƯƠNG 3 ĐƯỜNG LỐI KHÁNG CHIẾNBồi dưỡng năng lực vận dụng toán học vào thực tiễn cho học sinh trong dạy học Đại số và Giải tích lớp 11 (LV thạc sĩ)Dãy khớp (LV tốt nghiệp)Logic mệnh đề trong một số bài toán ở phổ thông (LV tốt nghiệp)
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập