CÂU CẬN NGHĨA ÔN THI VAO 10 ANH

42 CAU TN+DA ON THI VAO 10

42 CAU TN+DA ON THI VAO 10
... R1= R2 B R1= 2R2 C R1=R2/2 D.R1=1,5R2 Cõu 21: on mch gm hai in tr mc vo hiu in th khụng i Khi on mch mc ni tip thỡ cụng sut l P cũn on mch mc song song thỡ cụng sut l P Hi t s cụng sut A P2 P1 ... dn in ng cht, cựng lng, nhng dõy th nht di gp 10 ln dõy th hai Hóy so sỏnh in tr ca hai dõy dn A R1 = 10R2 B R1 = 20R2 C R1 = 40R2 D R1 = 100 R2 Cõu 10: Biu thc no sai cỏc biu thc sau: A P = IR ... giỏ tr no sau õy 2 Cõu 22: on mch gm hai in tr Khi mc ni tip thỡ cụng sut l P cũn on mch mc song song thỡ cụng sut l P iu chnh hai cỏch mc dũng in mch chớnh...
 • 8
 • 98
 • 0

can cho on thi vao 10

can cho on thi vao 10
... cã 250 HS líp dù thi vµo líp 10, kÕt qu¶ cã 210 HS ®· tróng tun TÝnh riªng tØ lƯ ®ç th× trêng A ®¹t 80%, trêng B ®¹t 90% Hái mçi trêng cã bao nhiªu HS líp dù thi vµo líp 10 Bµi 10 Hai vßi níc cïng ... HPT ®· cho cã nghiƯm lµ:  y =1 - §Ĩ gi¶I lo¹i HPT nµy ta thêng sư dơng PP céng cho thn lỵi - 1.2  x + y = −2 10 x + 15 y = 10 11 y = −22  y = −2 x = ⇔ ⇔ ⇔ ⇔  5 x + y = 10 x + ... vµ tiÕp xóc víi (P) d cho (P) y=x2 lËp ph¬ng tr×nh d song song víi ®êng th¼ng y=2x vµ tiÕp xóc víi (P) e viÕt ph¬ng tr×nh ®êng th¼ng song song víi ®êng th¼ng y=-x+2 vµ c¾t (P) y=x2 t¹i ®iĨm cã...
 • 18
 • 209
 • 0

các bài toàn rut gon căn thức on thi vào 10

các bài toàn rut gon căn thức on thi vào 10
... a a) Rút gọn P b) Xét dấu biểu thức P a Bài 9: Cho biểu thức: x +2 x +1 x +1 + x x x x + x +1 P= : a) Rút gọn P b) So sánh P với Bài 10: Cho biểu thức : a a + a a + a . 1+ a ... Bài 106 : Một ôtô dự định từ A đén B cách 120 Km thời gian quy định Sau đợc ôtô bị chắn đờng xe hoả 10 phút Do , để đến B hạn , xe phải tăng vận tốc thêm Km/h Tính vận tốc lúc đầu ôtô Bài1 07: ... tuyến (P) song song với (d) Bài 85: Cho (P) y = x a) Vẽ (P) b) Gọi A B hai điểm thuộc (P) có hoành độ lần lợt -1 Viết phơng trình đờng thẳng AB c) Viết phơng trình đờng thẳng (d) song song với...
 • 23
 • 2,327
 • 26

Gián án ĐỀ CƯƠNG ÔN THI VÀO 10- ANH VĂN

Gián án ĐỀ CƯƠNG ÔN THI VÀO 10- ANH VĂN
... concert Vì anh không thích nhạc, anh không xem hoà nhạc Mệnh đề since as đứng trước mệnh đề b) So/ As Long As - As long as ( So long as) you’re not busy Can you help me ? Vì bạn không bận rộn, ... anything about it Passive: Nothing was done about it c Who + V + object ? Passive: - By whom ? - Who by ? Ex: Who wrote this novel ? Passive: - By whom was this novel written ? - Who was this ... it last month Do you like this car, which Mr.Tan bought last month ? Note: “Which” sử dụng để thay cho mệnh đề đứng trước (= and this/ and that) Ex: Tom is so lazy, and this makes Mrs Green worried...
 • 10
 • 377
 • 3

On thi vao 10- Anh

On thi vao 10- Anh
... opinion is that secondary school students should wear casual clothes -In conclusion ,secondary school students should wear casual clothes because they are convenient , comfortable and fun -Thirdly ... limitations It is not only time consuming and costly but also dangerous because of viruses and bad programs Moreover, the Internet users sometimes have to suffer various risks such as spam or electronic ... of getting only education 5- The Internet is a source of information V Sắp xếp câu sau để tạo thành văn hoàn chỉnh (1,5m) -Finally , casual clothes make school more and lively -Secondly , wearing...
 • 2
 • 56
 • 0

On thi vao 10 Anh.doc

On thi vao 10 Anh.doc
... had our car washed If I had had money, I would have bought that laptop She said said she had study hard for her next examination If only I had borrowed her some money yesterday ... given words(2pts) Some one has just washed our car " We 2.I didn't have enough money,so I didn't buy laptop " If "I must study hard for my next examination." " She said ... d had studied d didn't 10 c used to 11 a Go straight and then turn left, It is on your right 12 d Both B and C are correct II Choose the word whose underlined part is pronounced differently from...
 • 3
 • 101
 • 0

ĐỀ ÔN THI VÀO 10 ANH VĂN

ĐỀ ÔN THI VÀO 10 ANH VĂN
... architecture How many years did Bell dedicate to aviation? A 100 B 50 C 35 D 25 What was Alexander Graham Bell’s greaĐỀ LUYỆN THI LỚP 10 MÔN ANH SỐ invention? A multiple telegraph B telephone C aviation ... acoustics, his studies eventually led to invention of multiple telegraphs and his greaĐỀ LUYỆN THI LỚP 10 MÔN ANH SỐ invention – the telephone He dedicated the last quarter century of his life to ... dress of Vietnam (TRADITION) He is a driver (CARE) This girl is the most in her village (BEAUTY) 10 Pete in playing tennis years ago (SUCCESS) VIII Complete...
 • 4
 • 100
 • 0

BÀI TẬP VIẾT LẠI CÂU TIẾNG ANH ÔN THI VÀO 10 ÔN THI HSG (CÓ ĐÁP ÁN) PART II

BÀI TẬP VIẾT LẠI CÂU TIẾNG ANH ÔN THI VÀO 10 ÔN THI HSG (CÓ ĐÁP ÁN) PART II
... his vast knowledge of primitive religion Authority ……………………………………………………………………………………………… 10 He took no part in the discussion Contribute ……………………………………………………………………………………………… Exercise 4: How you ... expectations Short …………………………………………………………………………………………… 10 I can’t stand that dreadful noise any longer Enough …………………………………………………………………………………………… ĐÁP ÁN Exercise 1: I was a prey to obsessive and agonising ... ……………………………………………………………………………………………… We didn’t go in case we were recognised Fear ……………………………………………………………………………………………… 10 After two hours the bridegroom still hadn’t appeared Sign ………………………………………………………………………………………………...
 • 8
 • 4,118
 • 85

On thi vao 10 ( 31 cau rut gon)

On thi vao 10 ( 31 cau rut gon)
... giá trị x để : (2 ) ( x (1 x) Câu Cho biểu thức : P = a Rút gọn P c) Biết Q = )( x +2 p +5 = x +2 x 1+ x ) x x 1+ x x : + x ữ x ữ ữ 1+ x ữ x b Xác định giá trị x để (x + 1)P = x ... a) Rút gọn P b) Tìm giá trị lớn A = P x x+ x c) Tìm giá trị m để x > ta có: ( ) P x + x + > m ( x 1) + x Câu10 : Cho biểu thức a/ Rút gọn P b/ Tìm x để P < Câu 11: Cho biểu thức x + x x ... mãn : P( x + 1) > x + a Câu 17 : Cho biểu thức: P = 3(x + x 3) x+ x x +1 x +2 a/ Rút gọn P b/ Tìm giá trị x nguyên để P nguyên ; c/ Tìm giá trị x để P = x Câu18 : Cho biểu thức : A = ( x +x...
 • 4
 • 193
 • 5

câu hỏi ôn thi vào 10 (có gợi ý)

câu hỏi ôn thi vào 10 (có gợi ý)
... Hình ảnh bếp lửa lửa trở thành lửa trái tim ngời đỗi thi ng liêng - Đúng với câu thơ đặc sắc sinh động : Ôi kì lạ thi ng liêng bếp lửa ! Câu 3: - Ngời PNVN dù Kinh hay Thợng, dù xuôi hay ngợc ... giành trận cuối Công việc mẹ làm gắn liền với công việc cách mạng thể tinh thần chién đấu ý chí tất thắng -> Qua việc làm giúp hình dung đợc sống địa CM Tây Thừa Thi n nhiều gian khổ thi u thốn nhng ... Hình ngời mẹ Khúc hát ru em bé lng mẹ: + Đó ngời PN dân tộc Tà Ôi miền Tây Thừa Thi n Huế, chịu đựng gian khổ, nuôi khôn lớn góp phần đánh Mĩ + Mẹ phải vừa địu vừa giã gạo, tỉa bắp, chuyển lán, đạp...
 • 2
 • 212
 • 0

Cau hoi on thi vao 10 van moi

Cau hoi on thi vao 10 van moi
... thầy trò Kiến thức Hoạt động 2- Sự cần thi t văn nghệ người: Sự cần thi t văn nghệ người ( 14phút) -HS đọc đoạn SGK 14 Xác định luận điểm nêu đoạn ? ? Trong phần nói nội dung văn nghệ ta thấy ... thể thi u đời sống người ăn tinh thần giúp người biết ước mơ vượt qua khó khăn gian khổ - Bài : Hoạt động thầy trò Hoạt động Hướng dẫn đọc tìm hiểu chung (10phút) -HS đọc thích (*) SGK GV giới thi u ... sáng tạo, đồn kết đùm bọc chống ngoại xâm + Thi u kiến thức bản, khả thực hành, thi u đức tính tỉ mỉ, khơng coi trọng nghiêm ngặt quy trình cơng nghệ, thi u tính cộng đồng làm ăn Hướng dẫn nhà:...
 • 192
 • 240
 • 1

Tài liệu ôn thi vào 10 môn tiếng anh tham khảo bồi dưỡng

Tài liệu ôn thi vào 10 môn tiếng anh tham khảo bồi dưỡng
... đuôi phải dùng trợ động từ do, does did Tuy nhiên, tiếng Anh Anh bạn dùng have trợ động từ trường hợp Khi bạn thi TOEFL kỳ thi kiểm tra tiếng Anh Mỹ, bạn phải ý để khỏi bị điểm You have two children, ... từ đếm không đếm (Count noun/ Non-count noun): · Danh từ đếm được: Là danh từ dùng với số đếm, có hình thái số số nhiều Nó dùng với a hay với the VD: one book, two books, · Danh từ không đếm ... fish/ fish · Một số danh từ không đếm food, meat, money, sand, water dùng danh từ số nhiều để dạng, loại khác vật liệu This is one of the foods that my doctor wants me to eat · Danh từ "time" dùng...
 • 144
 • 276
 • 1

Tài liệu ôn thi vào 10 môn tiếng anh chuẩn chất lượng cao

Tài liệu ôn thi vào 10 môn tiếng anh chuẩn chất lượng cao
... other + danh từ đếm số nhiều = lại (của bộ), người lại (của nhóm) Dùng với danh từ không đếm  another + danh từ không đếm = chút  The other + danh từ không đếm = chỗ sót lại I don't want this book ... Florida  Trước tên tài liệu kiện lịch sử  Trước tên môn thể thao The Constitution, The Magna Carta baseball, basketball 41  Trước tên nhóm dân tộc thi u số the Indians  Trước tên môn học cụ thể ... (pretty) 10 This picture is ………………………………….than that one (beautiful) SO SÁNH DANH TỪ @ So sánh danh từ: Ngoài so sánh tính từ, trạng từ ta so sánh danh tư trước hết phải xem danh từ đếm hay không đếm...
 • 101
 • 432
 • 0

ÁNH TRĂNG ÔN THI VÀO 10

ÁNH TRĂNG ÔN THI VÀO 10
... nói “vầng trăng theo suốt ta đời” vâầngtrăng lúc xuất nhnưg phù hợp nói rằng: ánh trăng theo ta suốt đời” ánh trăng không ánh sáng vâầngtrăng mà ánh sáng tâm hồn Rõ ràng, hình ảnh ánh trăng mang ... quên khứ Câu 5:Phân tích, so sánh hình ảnh TRăng (vầng trăng, mảnh trăng, ánh trăng ) thơ “Đồng chí”, “Đoàn thuyền ánh cá”, Ánh trăng Gợi ý: Trăng ba thơ hình ảnh thi n nhiên đẹp, sáng, người ... chung khứ Câu 8: Có bạn không hiểu suốt thơ, tác giả bốn lần gọi “vầng trăng mà nhan đề khổ thơ cuối lại viết ánh trăng Bạn không hiểu viết ánh trăng mà thơ Ánh trăng lại có sức hấp dẫn...
 • 16
 • 200
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: đề cương ôn thi vào 10 môn tiếng anhtài liệu ôn thi vào 10 môn tiếng anhtiếng anh ôn thi vào 10bo debai tap on thi vao 10 mon tieng anh co dap anbai tap on thi vao 10 mon tieng anhde cuong on thi vao 10 mon tieng anh nam 20142015 126 trangtai lieu on thi vao 10 tieng anhtai lieu on thi vao 10 mon tieng anh du dang bai tap thcsôn thi vào 10 môn tiếng anh có keyon thi vao 10 mon anhtài liệu ôn thi vào 10ôn thi vào 10đề thi vào 10 anhchuyên đề ôn thi vào 10 môn toántài liệu ôn thi vào 10 môn ngữ vănIELTS reading answer sheetIELTS writing answer sheetielts blog IELTS report samples of band 7ielts blog IELTS report samples of band 8Cambridge english collocations in use u23 eatingCambridge english collocations in use u23 eating ANSWERSBiện pháp quản lý giáo dục đạo đức cho học sinh trung học cơ sở huyện Sa Thầy, tỉnh Kon TumBiện pháp quản lý hoạt động giáo dục sức khỏe sinh sản cho học sinh trung học phổ thông tỉnh KonTuBiện pháp xây dựng trường mầm non đạt chuẩn quốc gia trên địa bàn thành phố Kon Tum, tỉnh kon TumĐặc trưng của không gian với phủ đếm được theo điểmĐánh giá thành tích nhân viên tại Cục Hải quan tỉnh Bình ĐịnĐiểm bất động của ánh xạ Lipschitz suy rộng trong không gian Metric nón với đại số BanachGiải pháp marketing nhằm thu hút khách đến tham quan và mua sắm tại siêu thị Co.opmart Đà NẵngGiải pháp marketing trong huy động tiền gửi tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công Thương Việt Nam, chi nhánh Quảng BìnGiải pháp tạo động lực làm việc cho cán bộ công nhân viên tại Trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật Đăk LăHạn chế rủi ro tín dụng trong cho vay doanh nghiệp tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công Thương Việt Nam - Chi nhánh Đăk NônHoàn thiện công tác kế toán ở các đơn vị sự nghiệp thuộc Sở Tư pháp tỉnh Quảng NaHoàn thiện công tác quản lý chi ngân sách nhà nước huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng BìnHoàn thiện công tác thanh tra trong lĩnh vực tín dụng của Ngân hàng Nhà nước chi nhánh Quảng BìnHoàn thiện công tác tiền lương tại Công ty Cổ phần Nam Vinh
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập