TIÊU CHUẨN VIỆT NAM KIỂM ĐỊNH AN TOÀN

Cơ sở lý thuyết và đánh giá về tiêu chuẩn , thiết bị kiểm định an toàn kỹ thuật ô tô ở nước ta hiện nay

Cơ sở lý thuyết và đánh giá về tiêu chuẩn , thiết bị kiểm định an toàn kỹ thuật ô tô ở nước ta hiện nay
... Sp.min Tiêu (m) chu n (m) Sp (m) Jp.max (m) Ô con, ô chuyên dùng 9,3 7,2 5,8 Ô tải ô khách cỡ nh 6,3 1,5 6,0 1 2,6 5,8 9,5 5,0 Ô tải ô khách cỡ lớn 1 3,9 11 4,2 L ô Căn c vào ... t an kỹ thuật hệ thống chiếu sáng, tín hiệu Chương 3: sở thuyết tiêu chuẩn kiểm định 3.1 sở thuyết tiêu chuẩn kiểm định hệ thống phanh 3.1.1 sở thuyết xác định tiêu tiêu chuẩn kiểm ... 0,6 0 0,3 5 ÷ 0,4 5 0,4 0 ÷ 0,5 0 0,3 0 ÷ 0,4 0 0,4 5 ÷ 0,7 0 0,3 0 ÷ 0,4 0 0,4 5 ÷ 0,6 5 0,3 0 ÷ 0,4 0 0,4 5 ÷ 0,5 0 0,4 0 ÷ 0,5 5 0,5 0 ÷ 0,6 0 0,3 0 ÷ 0,4 0 0,5 0 ÷ 0,6 0 0,6 0 ÷ 0,7 0 0,1 5 ÷ 0,3 0 0,1 0 ÷ 0,1 5 Hiệu phanh...
 • 125
 • 105
 • 0

Cơ sở lý thuyết và đánh giá về tiêu chuẩn, thiết bị kiểm định an toàn kỹ thuật ô tô ở nước ta hiện nay

Cơ sở lý thuyết và đánh giá về tiêu chuẩn, thiết bị kiểm định an toàn kỹ thuật ô tô ở nước ta hiện nay
... 3: sở thuyết tiêu chuẩn kiểm định 3.1 sở thuyết tiêu chuẩn kiểm định hệ thống phanh 3.1.1 sở thuyết xác định tiêu tiêu chuẩn kiểm định an t an kỹ thuật hệ thống phanh ô 3.1.2 ... CHÍ MINH LUẬN VĂN THẠC SĨ CƠ SỞ LÝ THUYẾT VÀ ĐÁNH GIÁ VỀ TIÊU CHUẨN, THIẾT BỊ KIỂM ĐỊNH AN TOÀN KỸ THUẬT Ô NƯỚC TA HIỆN NAY Chuyên ngành: Khai thác bảo trì ô máy kéo Mã số ngành: 60 52 ... xét, đánh giá kiến nghị 3.2 sở thuyết tiêu chuẩn kiểm định hệ thống lái bánh xe 3.2.1 sở thuyết chọn tiêu tiêu chuẩn kiểm định an toàn kỹ thuật hệ thống lái bánh xe ô 3.2.2 Tiêu...
 • 22
 • 41
 • 0

TIÊU CHUẨN VIỆT NAM QUY ĐỊNH VỀ TẢI TRỌNG, KHỔ GIỚI HẠN CỦA ĐƯỜNG BỘ

TIÊU CHUẨN VIỆT NAM QUY ĐỊNH VỀ TẢI TRỌNG, KHỔ GIỚI HẠN CỦA ĐƯỜNG BỘ
... quy định tải trọng, khổ giới hạn đường bộ; công bố tải trọng, khổ giới hạn đường bộ; lưu hành xe tải trọng, xe khổ giới hạn, xe bánh xích đường bộ; vận chuyển hàng siêu trường, siêu trọng giới hạn ... Đường ngang đoạn đường giao mức với đường sắt, quan có thẩm quy n cho phép xây dựng khai thác Chương II QUY ĐỊNH VỀ TẢI TRỌNG, KHỔ GIỚI HẠN CỦA ĐƯỜNG BỘ; CÔNG BỐ TẢI TRỌNG, KHỔ GIỚI HẠN CỦA ĐƯỜNG ... thông đường ngày 13/11/2008; - Căn Thông tư số … /2015/TT-BGTVT ngày /9/2015 Bộ trưởng Bộ GTVT quy định tải trọng, khổ giới hạn đường bộ; lưu hành xe tải trọng, xe khổ giới hạn, xe bánh xích đường...
 • 34
 • 169
 • 0

TIÊU CHUẨN VIỆT NAM XÁC ĐỊNH TRO DẪN ĐIỆN

TIÊU CHUẨN VIỆT NAM XÁC ĐỊNH TRO DẪN ĐIỆN
... dung dịch này, đo điện trở 200C nhân với 276,1 (độ dẫn điện riêng KCl 0,02M) Lấy giá trị trung bình kết Hằng số ácqui phải Ca.0,15 4.2 Xác định tro dẫn điện Hòa tan 10 g mẫu tro 1% (hoặc 10 g ... độ 28 g/ 100 ml, trường hợp sau hiệu chuẩn độ dẫn điện riêng nước với hệ số hiệu chuẩn 0,5, độ dẫn điện riêng dung dịch hiệu chuẩn chuyển đổi thành độ dẫn điện riêng nồng độ g/100 ml cách nhân ... hệ số tỷ số C = 18 x 10-4 kết tro dẫn điện biểu thị theo phần trăm khối lượng (% m/m) Tro dẫn điện tính theo phần trăm khối lượng (% m/m) = 0,9 x 0,0018 x độ dẫn điện riêng (micro ôm) 4.4 Chú...
 • 2
 • 113
 • 0

TIÊU CHUẨN VIỆT NAM TCVN 2290-78: Thiết bị sản xuất - Yêu cầu chung về an toàn pptx

TIÊU CHUẨN VIỆT NAM TCVN 2290-78: Thiết bị sản xuất - Yêu cầu chung về an toàn pptx
... kết cấu thiết bị sản xuất 2.1.14 Khi cần thiết, thiết bị sản xuất có phanh hãm, phanh hãm phải đảm bảo an toàn phù hợp với yêu cầu quy định tiêu chuẩn có liên quan 2.1.15 Thiết bị sản xuất có ... dựng tiêu chuẩn yêu cầu an toàn thiết bị sản xuất 3.1 Các tiêu chuẩn an toàn thiết bị sản xuất phải theo quy định TCVN 2287 : 1978 tiêu chuẩn nảy 3.2 Việc quy định yêu cầu an toàn phải xét đến ... thống, chức thiết bị sản xuất sau xác định nguồn sỉnh yếu tố nguy hiểm có hại 3.3 Tiêu chuẩn yêu cầu an toàn thiết bị sản xuất phải bao gồm phần mở đầu vả phần sau đây: Yêu cầu an toàn phần kết...
 • 7
 • 700
 • 9

TIÊU CHUẨN VIỆT NAM TCVN 4244-1986: Quy phạm kĩ thuật an toàn thiết bị nâng potx

TIÊU CHUẨN VIỆT NAM TCVN 4244-1986: Quy phạm kĩ thuật an toàn thiết bị nâng potx
... với quy định tiêu chuẩn 15 Nội dung thiết kế thiết bị nâng phải đảm bảo yêu cầu sau : a) Phù hợp với quy định tiêu chuẩn quy phạm, tiêu chuẩn có liên quan khác b) Có đầy đủ thiết bị an toàn ... chữa thiết bị nâng d) Cung cấp cho cán thuật có liên quan đến hoạt động thiết bị nâng cán quản lí sản xuất có sử dụng thiết bị nâng tiêu chuẩn tài liệu vận hành an toàn thiết bị nâng sử dụng ... để thiết bị nâng người điều khiển thiết bị nâng giữ) Thuyết minh hướng dẫn thuật lắp đặt, bảo dưỡng sử dụng an toàn thiết bị nâng b) nâng Biên khám nghiệm xác định tình trạng thuật thiết...
 • 112
 • 1,138
 • 5

tiêu chuẩn việt nam hệ thống lạnh kỹ thuật an toàn - 1

tiêu chuẩn việt nam hệ thống lạnh kỹ thuật an toàn - 1
... cầu tiêu chuẩn phải quan tra kỹ thuật an toàn Nhà nước thỏa thuận 2 .10 Thay đổi thiết kế máy thiết bị mua nước phải quan quản lý kỹ thuật cấp cho phép văn 5 2 .11 Ống phụ kiện đường ống 2 .11 .1 ... kính lỗ van xả dầu phải lớn 15 mm 2 .11 .8 Việc hàn, nối, uốn cong ống dẫn môi chất làm lạnh phải tuân theo điều từ 3.6 đến 3.20 qui phạm kỹ thuật an toàn đường ống dẫn nước nước nóng” 2 .11 .9 Những ... quan sát phải chịu áp lực, nhiệt độ tác dụng hóa học dầu bôi trơn, môi chất làm lạnh, chất tải lạnh 2 .13 Hệ thống lạnh cần trang bị thiết bị tự động theo phụ lục 2 .14 Phòng máy thiết bị 2 .14 .1...
 • 7
 • 425
 • 2

TIÊU CHUẨN VIỆT NAM HỆ THỐNG LẠNH Kỹ thuật an toàn - 5 doc

TIÊU CHUẨN VIỆT NAM HỆ THỐNG LẠNH Kỹ thuật an toàn - 5 doc
... Prôpan 44,06 19,23 -4 2,4 -1 88 +96,8 42 ,57 23 R600 C4H10 Butan 58 ,12 14,60 -0 ,5 -1 35 + 152 ,8 356 13 24 R001 (CH3)3CH Iđôbutan 58 ,12 14,60 -1 0,2 -1 45 +133,7 25 R11 75 C2H4 Etylen 28,03 30,20 -1 03,7 -1 69 ... Prôpylen 42,10 20, 15 -4 7,7 -1 85 80 258 16 688 58 0 3,22,4 43 12 ,5 168 52 5 1,8 47 9 ,5 187 50 0 1,8 47 8,4 218218 6,98 53 0 2,7 47 8,4 1 75 + 95 50,62 54 0 2,0 35 14 208 +91,9 46,01 37 11,1 52 5 dụng dễ cháy ... -4 0,8 -1 6 0- +96 4937 20 7 15 R113 CFCl 2- Triflo triclomêtan 187,39 4 ,53 +476 35 +214,1 33,41 4 ,5 350 Tetraflodiclomêtan 170,93 4,96 +3 ,5 -9 4 +1 457 32,7 20 1400 Triflomônôbrôm mêtan 148,93 56 9 -5 8,7...
 • 7
 • 192
 • 0

TIÊU CHUẨN VIỆT NAM HỆ THỐNG LẠNH Kỹ thuật an toàn - 4 pps

TIÊU CHUẨN VIỆT NAM HỆ THỐNG LẠNH Kỹ thuật an toàn - 4 pps
... có phần sau : - Phạm vi ứng dụng hệ thống lạnh 24 - Thuyết minh sơ đồ nguyên lý hoạt động hệ thống lạnh - Thuyết minh sơ đồ điện hệ thống lạnh - Qui trình vận hành hệ thống lạnh - Những hư hỏng ... đồng ý cán kỹ thuật ban lãnh đạo quản lý hệ thống Đối với hệ thống lạnh cũ, tài liệu vận hành, xem phụ lục số “vận hành hệ thống lạnh 4. 14 Công nhân vận hành hệ thống lạnh phải : - Đảm bảo cho ... đến trài sản làm chết người quan tra kỹ thuật an toàn chịu trách nhiệm đăng ký hệ thống lạnh với quan lao động địa phương tiến hành điều tra Cơ quan kỹ thuật an toàn Nhà nước (Bộ Lao động) tiến...
 • 7
 • 178
 • 0

TIÊU CHUẨN VIỆT NAM HỆ THỐNG LẠNH Kỹ thuật an toàn - 3 doc

TIÊU CHUẨN VIỆT NAM HỆ THỐNG LẠNH Kỹ thuật an toàn - 3 doc
... hệ thống lạnh phải cung cấp cho sở sử dụng vận hành hệ thống lạnh đầy đủ chứng từ thử kín toàn hệ thống sau lắp đặt 3. 9.9 Khi tiến hành thử nghiệm hệ thống lạnh phải có giám sát quan tra kỹ thuật ... cho phép 3. 8.6 Tất van an toàn máy nén thiết bị hệ thống lạnh phải có diện tích tiết diện không nhỏ 78,5 mm2 3. 8.7 Giữa thiết bị van an toàn cho phép đặt van đổi chiều với hai van an toàn với ... đốc sở sử dụng 3. 8.9 Tất van an toàn lắp đặt phải cặp chì phải có biển ghi số chỉnh định 17 3. 8.10 Van an toàn hệ thống lạnh phải điều chỉnh để van mở trị số áp suất qui định 3. 8.11 Trên thiết...
 • 7
 • 231
 • 0

TIÊU CHUẨN VIỆT NAM HỆ THỐNG LẠNH Kỹ thuật an toàn - 2 pptx

TIÊU CHUẨN VIỆT NAM HỆ THỐNG LẠNH Kỹ thuật an toàn - 2 pptx
... NGHIỆM HỆ THỐNG LẠNH 3.1 Hệ thống lạnh cần phải trang bị đầy đủ dụng cụ đo, kiểm cần thiết 3 .2 Máy nén có suất thể tích lớn 20 m3/h phải có van an toàn đặt bên nén nằm xilanh vàvan nén 3.3 Van an toàn ... nơi đặt hệ thống lạnh theo bảng phụ lục 2. 16.4 Khối lượng môi chất làm lạnh thuộc nhóm cho phép nạp vào hệ thống lạnh theo bảng phụ lục 12 2.16.6 Riêng hệ thống lạnh có môi chất làm lạnh amôniác ... chứa hệ thống lạnh bơm amôniác phải 120 % dung tích bình chứa lớn hay dung tích thiết bị bốc phòng lạnh lớn 2. 16 .24 Cấm để môi chất làm lạnh thể lỏng đường ống hút máy nén 2. 16 .25 Hệ thống lạnh...
 • 7
 • 202
 • 0

tóm tắt luận án nghiên cứu xác định các thông số hợp lý của kết cấu thép cần trục tháp theo tiêu chuẩn việt nam

tóm tắt luận án nghiên cứu xác định các thông số hợp lý của kết cấu thép cần trục tháp theo tiêu chuẩn việt nam
... thông số hợp kết cấu thép cần trục tháp theo tiêu chuẩn Việt Nam cần thiết Mục đích nghiên cứu: Xây dựng sở tính toán phơng pháp luận xác định thông số hợp kết cấu thép cần trục tháp sở ... toán kết cấu thép cần trục tháp, toán xác định vị trí tải trọng nguy hiểm cần Nghiên cứu thực nghiệm thử nghiệm số toán xác định thông số hợp kết cấu thép cần trục tháp Kết luận chơng Qua nghiên ... cần trục tháp: sở tính toán tải trọng phối hợp tải trọng, phơng pháp PTHH tính toán nội lực, sở xác định thông số hợp theo thuyết tối u Nghiên cứu toán xác định thông số hợp kết cấu thép...
 • 27
 • 290
 • 0

Tiêu chuẩn việt nam - tiêu chuẩn nước, xác định amoni

Tiêu chuẩn việt nam - tiêu chuẩn nước, xác định amoni
... Phạm vi áp dụng 1.1 Tiêu chuẩn qui định phơng pháp quang phổ thao tác tay để xác định amoni nớc Chú thích - Phơng pháp quang phổ tự động để xác định hàm lợng amoni đợc qui định ISO 7150/2 1.2 ... học, Công nghệ Môi trờng ban hành Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 617 9-1 :1996 Chất lợng nớc - Xác định amoni Phần 1: Phơng pháp trắc phổ thao tác tay Water quality - Determination of ammonium Part 1: ... mg/l cho độ hấp thụ khoảng 0.65 đơn vị Tiêu chuẩn trích dẫn TCVN 598 8- 1995 (ISO 5664 - 1984) Chất lợng nớc - Xác định amoni - Phơng pháp chng cất phơng pháp chuẩn độ Nguyên tắc Đo quang phổ bớc...
 • 14
 • 949
 • 13

Nghiên cứu xác định các thông số hợp lý của kết cấu thép cần trục tháp theo tiêu chuẩn việt nam

Nghiên cứu xác định các thông số hợp lý của kết cấu thép cần trục tháp theo tiêu chuẩn việt nam
... toán xác định thông số hợp kết cấu thép cần trục tháp theo thuyết tối u Các nội dung trình b y chơng l m sở nghiên cứu phục vụ b i toán xác định thông số hợp kết cấu thép cần trục tháp ... b5i toán xác định thông số hợp kết cấu thép cần trục tháp 55 Kết luận chơng 57 Chơng b(i toán xác định thông số hợp kết cấu thép cần trục tháp .59 3.1 Nghiên cứu thuật ... dụng v&o kết cấu cần trục v& tối u kết cấu thép cần trục Nghiên cứu xác định tải trọng hợp tác dụng v&o kết cấu thép cần trục tháp bao gồm việc xác định khối lợng đối trọng, vị trí cấu, số nhánh...
 • 198
 • 445
 • 1

Xem thêm

Từ khóa: tiêu chuẩn việt nam về nước ăn uốngtiêu chuẩn việt nam về thức ăn chăn nuôitiêu chuẩn việt nam về an toàn điệntiêu chuẩn việt nam về an toàn thực phẩmtiêu chuẩn việt nam về vệ sinh an toàn thực phẩmtiêu chuẩn việt nam về an toàn cháy nổtiêu chuẩn việt nam về an toàn sản xuấtcác tiêu chuẩn việt nam về an toàn điệntiêu chuẩn việt nam về an toàn bức xạtiêu chuẩn việt nam về an toàn máy cơ khítiêu chuẩn việt nam về an toàn hóa chấttiêu chuẩn việt nam tcvn 8674 2011 thức ăn chăn nuôi xác định hàm lượng vitamin a phương pháp sắc ký lỏng hiệu năng caođịnh nghĩa tiêu chuẩn việt namquyết định về việc hủy bỏ tiêu chuẩn việt namtiêu chuẩn việt nam về thẩm định giá bất động sảnlesson plan grade 3Giáo án Tiếng anh lớp 3 unit7 lesson1Phát triển đội ngũ nhân lực khoa học và công nghệ trong các trường đại học ở việt namBiện pháp quản lý hoạt động dạy học môn tiếng anh tại trường THPT dương quảng hàm, huyện văn giang, tỉnh hưng yênTài liệu môn học Mạng Máy TínhCác hình thức kiếm tiền trên 123docTài liệu ôn thi học sinh giỏi ngữ văn thpt chuyên đề nguyễn du và truyện kiều trong trang phê bình văn học của xuân diệuTài liệu ôn thi học sinh giỏi ngữ văn thpt chuyên đề CHI TIẾT NGHỆ THUẬT TRONG tác PHẨM tự sựTài liệu ôn thi học sinh giỏi ngữ văn thpt chuyên đề chi tiết nghệ thuật trong tác phẩm tự sựKhi ngủ bạn cũng có thể kiếm ra tiềnTÊN CÁC QUỐC GIA BẰNG TIẾNG ANHĐồ án Tổ chức điều hành sản xuấtCông nghệ sản xuất dược phẩm kỹ thuật chiết xuất Quinidin từ Cinchona CondamineaĐồ án mạng điện CÂN BẰNG CÔNG SUẤT TRONG HỆ THỐNG ĐIỆNBáo cáo Thí nghiệm Sức bền vật liệu Trần Song ÁnhNghiên cứu về một số loại sàn trong nhà cao tầng hiện nayLuận văn Biệt thự Đông DươngBài tập elipÔn tập đại số lớp 10Đồ án Cung cấp điện cho một chung cư cao tầng
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập