LVTN Nghiên cứu sự kháng thuốc của vi khuẩn gây bệnh gan thân mủ trên cá tra

BÁO CÁO " XÂY DỰNG QUI TRÌNH KIỂM TRA KHÁNG SINH ĐỒ CỦA VI KHUẨN GÂY BỆNH GAN THẬN MỦ TRÊN TRA (PANGASIANODON HYPOPHTHALMUS) TRONG ĐIỀU KIỆN THỰC ĐỊA " docx

BÁO CÁO
... thực kháng sinh đồ theo qui trình qui trình phòng thí nghiệm qui trình thực địa gồm có qui trình nghiền, qui trình phết qui trình tăm – cho mẫu bệnh Kháng sinh sử dụng nghiên cứu gồm tetracycline ... LUẬN Kết kháng sinh đồ 24 48 Kết kháng sinh đồ (ĐKVKK) 24 48 Kết đường kính vòng kháng khuẩn gan, thận lách bệnh gan thận mủ Vĩnh Long trình bày bảng 1, Kết trắc nghiệm F phương pháp thực hiện, ... độ vi khuẩn thích hợp cho thử nghiệm kháng sinh đồ Trong đó, mật độ vi khuẩn gan thận lách tra nhiễm bệnh thực nghiệm E ictaluri vào thời gian chết nhiều lại cao x 108 cfu/mL Mật độ vi khuẩn...
 • 8
 • 413
 • 4

Phân lập và khảo sát đặc điểm kháng kháng sinh của Edwardsiella ictaluri gây bệnh gan thận mủ trên tra pps

Phân lập và khảo sát đặc điểm kháng kháng sinh của Edwardsiella ictaluri gây bệnh gan thận mủ trên cá tra pps
... oC Như vậy, có khả E ictaluri gây bệnh tra Việt Nam có đặc điểm gây bệnh điều kiện nhiệt độ nước mát tương tự nheo Kết phân lập vi khuẩn từ bệnh nghiên cứu cho thấy bệnh xuất thường xuyên ... tăng vi khuẩn kháng thuốc Khảo sát tính đa kháng E ictaluri, 47 chủng có 46 chủng đề kháng với hai loại kháng sinh trở lên (Bảng 6) Như E ictaluri phân lập kháng với hầu hết loại kháng sinh sử dụng ... đònh danh E ictaluri 60001 Giải phẩu quan sát nội quan cho thấy bề mặt gan, thận, lách có đốm hoại tử trắng với đường kính 0,5 – mm Đây bệnh tích điển hình tra bệnh gan thận mủ bệnh nặng...
 • 5
 • 1,038
 • 8

nghiên cứu sự kháng thuốc của vi khuẩn vibrio parahaemolyticus phân lập từ ao nuôi tôm

nghiên cứu sự kháng thuốc của vi khuẩn vibrio parahaemolyticus phân lập từ ao nuôi tôm
... XUYÊN NGHIÊN CỨU SỰ KHÁNG THUỐC CỦA VI KHUẨN Vibrio parahaemolyticus PHÂN LẬP TỪ AO NUÔI TÔM LUẬN VĂN ĐẠI HỌC NGÀNH BỆNH HỌC THỦY SẢN CÁN BỘ HƯỚNG DẪN PGs Ts TỪ THANH DUNG 2014 NGHIÊN CỨU SỰ KHÁNG ... chủng vi khuẩn định danh vi khuẩn Vibrio parahaemolyticus A B V .parahaemolyticus C D Hình 2: Kết phân lập vi khuẩn kiểm tra sinh hóa A: Đĩa vi khuẩn Vibrio parahaemolyticus phân lập CHROMagar™ Vibrio ... truyền gen kháng thuốc sang loài vi khuẩn khác cho người Vì vậy, đề tài Nghiên cứu kháng thuốc vi khuẩn Vibrio parahaemolyticus phân lập từ ao nuôi tôm thực Mục tiêu đề tài tìm loại kháng sinh...
 • 14
 • 430
 • 3

 Thông tin về sự kháng thuốc của vi khuẩn gây bệnh xuất huyết trên Tra doc

 Thông tin về sự kháng thuốc của vi khuẩn gây bệnh xuất huyết trên cá Tra doc
... gồm vi khuẩn Aeromonas hydrophila, A sobria A caviae Trong 10  đó, vi khuẩn Aeromonas hydrophila xem loài gây bệnh cho nước 11  quan trọng Vi khuẩn gây bệnh xuất huyết (đỏ mỏ đỏ kỳ) 12  tra, ... sản Kết làm kháng sinh đồ cho thấy, đa số vi khuẩn gây bệnh xuất huyết tra (hơn 87% số chủng vi khuẩn) nhóm vi khuẩn Aeromonas spp nhạy với florfenicol 5  - Nhóm kháng sinh tetracyclines ... kết làm kháng sinh đồ 42 chủng vi khuẩn Aeromonas spp (gây bệnh xuất huyết tra ĐBSCL) 11 6  loại kháng sinh Kết làm kháng sinh đồ trình bày Hình bên 7  8  Tỷ lệ phần trăm kháng thuốc kháng...
 • 5
 • 408
 • 1

Đề tài : Nghiên cứu phân lập nhóm vi khuẩn lactic acid có tính chất đối kháng với vi khuẩn edwardsiella ictaluri gây bệnh gan thận mủ trên tra pangasianodon hypophthanlmus

Đề tài : Nghiên cứu phân lập nhóm vi khuẩn lactic acid có tính chất đối kháng với vi khuẩn edwardsiella ictaluri gây bệnh gan thận mủ trên cá tra pangasianodon hypophthanlmus
... tiêu đề tài Phân lâp dòng vi khuẩn tính chất đối kháng với vi khuẩn Edwardsiella ictaluri, gây bệnh cho tra nuôi ở tỉnh đồng sông Cửu Long 1.3 Nội dung đề tài - Thu thập mẫu Tra ở ... 2.3.2 Nghiên cứu bệnh gan thận mủ Hình Các bệnh thường xuyên xuất tra qua giai đoạn nuôi (Loan ctv., 2007) a Bệnh vi khuẩn gây tra nghiên cứu phòng bệnh gan thận mủ Hiện tra sản phẩm ... hủy AHL đối kháng 1.4 Phạm vi nghiên cứu đề tài - Phân lập từ hệ vi sinh vật từ hệ tiêu hóa tra nuôi tra giống - Phân lập từ hệ vi sinh vật nước tra nuôi - Phân lập từ hệ vi sinh...
 • 89
 • 487
 • 0

BÁO CÁO " HIỆN TRẠNG ĐA KHÁNG TRÊN VI KHUẨN Edwardsiella ictaluri GÂY BỆNH GAN THẬN MỦ TRÊN TRA Pangasianodon hypophthalmus Ở ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG " docx

BÁO CÁO
... chủng vi khuẩn đa kháng kháng sinh (kháng từ loại thuốc kháng sinh trở lên), phần lớn vi khuẩn đa kháng với loại thuốc kháng sinh như: FM+SXT+SM+ENR+CHL+FFC+TE+DO+NOR Đặc biệt vi khuẩn có tượng đa ... hiệu để trị bệnh vi khuẩn trường hợp cần thiết phải sử dụng kháng sinh PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU Chủng vi khuẩn Nghiên cứu thực 50 chủng vi khuẩn E ictaluri phân lập từ tra bệnh gan thận mủ ao nuôi ... Giang, Đồng Tháp, Vĩnh Long, Bến Tre Trà Vinh từ năm 2007- 2009 (Bảng 1) Bảng Địa điểm thu mẫu tra bệnh gan thận mủ tỉnh Đồng Bằng Sông Cửu Long Vùng nuôi Nước lợ Vùng nước Tỉnh Trà Vinh Bến...
 • 9
 • 410
 • 4

ẢNH HƯỞNG CỦA HỖN HỢP DỊCH CHIẾT THẢO DƯỢC LÊN VI KHUẨN Edwardsiella ictaluri GÂY BỆNH GAN THẬN MỦ TRÊN TRA

ẢNH HƯỞNG CỦA HỖN HỢP DỊCH CHIẾT THẢO DƯỢC LÊN VI KHUẨN Edwardsiella ictaluri GÂY BỆNH GAN THẬN MỦ TRÊN CÁ TRA
... TRỒNG THỦY SẢN MÃ SỐ: D620301 ẢNH HƯỞNG CỦA HỖN HỢP DỊCH CHIẾT THẢO DƯỢC LÊN VI KHUẨN Edwardsiella ictaluri GÂY BỆNH GAN THẬN MỦ TRÊN CÁ TRA Cán hướng dẫn Sinh vi n thực Ths Nguyễn Thành Tâm ... Edwardsiella ictaluri gây bệnh gan thận mủ Tra cần thực 1.2 Mục tiêu nghiên cứu Nhằm đánh giá khả kháng lại vi khuẩn E ictaluri gây bệnh gan thận mủ Tra tỷ lệ dịch chiết thảo dược hỗn hợp 1.3 Nội ... thận mủ đề tài khảo sát kháng vi khuẩn Edwardsiella ictaluri số dịch chiết từ thảo dược Nguyễn Văn Dương, 2013… nên đề tài: Ảnh hưởng hỗn hợp dịch chiết thảo dược lên vi khuẩn Edwardsiella ictaluri...
 • 39
 • 530
 • 9

Nghiên cứu xác định tác nhân gây bệnh gan thận mủ trên tra Việt Nam Pangasius hypophthalmus bằng kỹ thuật lamp (Loop-mediated isothermal amplification)

Nghiên cứu xác định tác nhân gây bệnh gan thận mủ trên cá tra Việt Nam Pangasius hypophthalmus bằng kỹ thuật lamp (Loop-mediated isothermal amplification)
... tiêu đề tài: - Xác định tác nhân gây bệnh gan thận mủ tra Việt Nam Pangasius hypophthalmus - Chẩn đoán nhanh, xác tác nhân gây bệnh mẫu bệnh phẩm kỹ thuật LAMP Nội dung nghiên cứu: - Phân lập ... - TRẦN THỊ THANH HUYỀN NGHIÊN CỨU XÁC ĐỊNH TÁC NHÂN GÂY BỆNH GAN THẬN MỦ TRÊN CÁ TRA VIỆT NAM Pangasius hypophthalmus BẰNG KỸ THUẬT LAMP (Loop - mediated isothermal amplification) CHUYÊN NGÀNH: ... soát điều trị bệnh Xuất phát từ thực tế đó, tiến hành đề tài: Nghiên cứu xác định tác nhân gây bệnh gan thận mủ tra Việt Nam Pagasius hypophthalmus kỹ thuật LAMP (Loop-mediated isothermal amplification”...
 • 149
 • 226
 • 0

khảo sát khả năng vi khuẩn lactic kháng vi khuẩn edwardsiella ictaluri gây bệnh gan thận mủ trên tra (pangasianodon hypophthalmus)

khảo sát khả năng vi khuẩn lactic kháng vi khuẩn edwardsiella ictaluri gây bệnh gan thận mủ trên cá tra (pangasianodon hypophthalmus)
... PHÁT KHẢO SÁT KHẢ NĂNG VI KHUẨN LACTIC KHÁNG VI KHUẨN Edwardsiella ictaluri GÂY BỆNH GAN THẬN MỦ TRÊN CÁ TRA (Pangasianodon hypophthalmus) LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC NGÀNH BỆNH HỌC THUỶ SẢN CÁN ... hữu ích cho vi c phòng trị bệnh gan thận mủ 1.2 Mục tiêu đề tài Đề tài nhằm khảo sát tìm hiểu khả vi khuẩn lactic đối kháng với vi khuẩn Edwarsiella ictaluri gây bệnh gan thận mủ tra Đồng thời ... thận mủ tra nuôi Ngô Thị Phương Dung ctv (2011); Nguyễn Văn Thành Nguyễn Ngọc Trai (2012) Do đề tài Khảo sát khả vi khuẩn lactic kháng vi khuẩn Edwarsiella ictaluri gây bệnh gan thận mủ tra (Pangasianodon...
 • 41
 • 120
 • 0

xác định đặc điểm sinh hóa và khả năng kháng thuốc của vi khuẩn gây bệnh mủ gan edwardsiella ictaluri trên tra (pangasianodon hypophthalmus) nuôi thâm canh ở một số tỉnh đồng bằng sông cửu

xác định đặc điểm sinh hóa và khả năng kháng thuốc của vi khuẩn gây bệnh mủ gan edwardsiella ictaluri trên cá tra (pangasianodon hypophthalmus) nuôi thâm canh ở một số tỉnh đồng bằng sông cửu
... XUÂN XÁC ĐỊNH ĐẶC ĐIỂM SINH HÓA VÀ KHẢ NĂNG KHÁNG THUỐC CỦA VI KHUẨN GÂY BỆNH MỦ GAN Edwardsiella ictaluri TRÊN CÁ TRA (Pangasianodon hypophthalmus) NUÔI THÂM CANH MỘT SỐ TỈNH ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU ... tính kháng thuốc vi khuẩn Edwardsiella ictaluri tra bệnh mủ gan nuôi thâm canh số tỉnh Đồng Bằng Sông Cửu Long Kết cho thấy vi khuẩn E ictaluri xuất hầu hết vùng nuôi Kết phân lập từ mẫu xác ... hypophthalmus) nuôi thâm canh số tỉnh Đồng Bằng Sông Cửu Long” thực nhằm đánh giá tình hình bệnh mủ gan số tỉnh Đồng Bằng Sông Cửu Long kháng thuốc chủng vi khuẩn để có biện pháp hợp lý trình nuôi quản...
 • 51
 • 534
 • 0

Tài liệu LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP: " XÁC ĐỊNH ĐẶC ĐIỂM SINH HÓA VÀ KHẢ NĂNG KHÁNG THUỐC CỦA VI KHUẨN GÂY BỆNH MỦ GAN Edwardsiella ictaluri TRÊN TRA (Pangasianodon hypophthalmus) NUÔI THÂM CANH Ở MỘT SỐ TỈNH ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG" ppt

Tài liệu LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP:
... XUÂN XÁC ĐỊNH ĐẶC ĐIỂM SINH HÓA VÀ KHẢ NĂNG KHÁNG THUỐC CỦA VI KHUẨN GÂY BỆNH MỦ GAN Edwardsiella ictaluri TRÊN CÁ TRA (Pangasianodon hypophthalmus) NUÔI THÂM CANH MỘT SỐ TỈNH ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU ... tài tìm hiểu mức độ xuất tính kháng thuốc vi khuẩn Edwardsiella ictaluri tra bệnh mủ gan nuôi thâm canh số tỉnh Đồng Bằng Sông Cửu Long Kết cho thấy vi khuẩn E ictaluri xuất hầu hết vùng nuôi ... ảnh hưởng không nhỏ đến môi trường sinh thái sức khỏe người Vì vậy, đề tài Xác định đặc điểm sinh hoá khả kháng thuốc vi khuẩn gây bệnh mủ gan Edwardsiella ictaluri tra (Pangasianodon hypophthalmus)...
 • 51
 • 388
 • 0

Kháng sinh sử dụng trong thức ăn chăn nuôi, sự tồn dư và tính kháng thuốc của vi khuẩn gây bệnh. potx

Kháng sinh sử dụng trong thức ăn chăn nuôi, sự tồn dư và tính kháng thuốc của vi khuẩn gây bệnh. potx
... dung dịch thuốc tím KMnO NaHCO3 5%  Sử dụng thuốc giải độc (Antidot) để làm giảm trung hòa chất độc Uống 30 gram than hoạt tính với cốc nước  Tiến hành loại bỏ chất độc thấm sâu vào máu Cho ... thấm sâu vào máu Cho uống nhiều nước đường có thêm sinh tố C B1 Sử dụng thuốc lợi tiểu chuyền dung dịch Glucose  Điều trị choáng ngất loại thuốc trợ tim: Tiêm da ml dung dịch long não 20%, cafein, ... Bình thường hoạt động hệ thần kinh trung ương ngoại vi, loại trừ co giật cách tiêm da ml Promedol tiêm tỉnh mạch ml Aminazin 2,5%  Sử dụng thuốc chữa triệu chứng chống Histamin cách tiêm da 1-2...
 • 49
 • 461
 • 1

Kháng sinh sử dụng trong thức ăn chăn nuôi, sự tồn dư và tính kháng thuốc của vi khuẩn gây bệnh ppt

Kháng sinh sử dụng trong thức ăn chăn nuôi, sự tồn dư và tính kháng thuốc của vi khuẩn gây bệnh ppt
... nhân tồn kháng sinh thực phẩm Kháng sinh nhiễm vào thức ăn tiếp xúc với môi trường có chứa kháng sinh Kháng sinh tồn sản phẩm chăn nuôi sử dụng thường xuyên thức ăn chăn nuôi: + Kháng sinh ... bị vi VK gây bệnh phá hủy Sự rối loạn hệ vi sinh vật đường ruột sử dụng kháng sinh sử dụng kháng sinh thức ăn để phòng trị bệnh đường ruột Gây rối loạn hệ vi sinh vật ruột kết tràng Làm tăng ... Campilobacter, vi trùng gây bệnh phân, làm tăng nguy lây lan bùng nổ dịch bệnh vi khuẩn gây bệnh kháng thuốc Tồn kháng sinh thịt, ảnh hưởng xấu đến người tiêu thụ Tác hại thứ I Kháng sinh sử dụng thường...
 • 69
 • 525
 • 9

Xem thêm

Từ khóa: tính kháng thuốc của vi khuẩn gây bệnhsự kháng thuốc của vi khuẩnphương pháp nghiên cứu sự phát triển của vi khuẩnkháng thuốc của vi khuẩnkhả năng kháng thuốc của vi khuẩncơ chế kháng thuốc của vi khuẩn laocơ chế kháng thuốc của vi khuẩnkiểm tra tính mẫn cảm tính kháng thuốc của vi khuẩnhiện tượng kháng thuốc của vi khuẩntình hình kháng thuốc của vi khuẩnnghiên cứu sự tạo phức của thori iv với xilen da cam bằng phương pháp trắc quang và đánh giá độ nhạy của nókháng sinh và cơ chế kháng thuốc của vi khuẩnđặc điểm của bệnh gan thận mủ ở cánghiên cứu sự tạo phức của fe iii với thuốc thử 12pyridylazo2naphtol pannghiên cứu sự tạo phức của zn2 ni2 với thuốc thử đithizon ứng dụng xác đoịnh chúng bằng phương pháp chiết trắc quangPhân tích chi tiết tác phẩm Đây thôn Vĩ Dạ (Hàn Mặc Tử)Phân tích chi tiết tác phẩm Đời thừa (Nam Cao)Kiểm tra thuế giá trị gia tăng đối với các doanh nghiệp thương mại trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc (LV thạc sĩ)Quản lý chi ngân sách nhà nước về xây dựng cơ bản cho giáo dục trung học phổ thông trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên (LV thạc sĩ)Nghiên cứu hấp phụ metylen xanh, phẩm đỏ ĐH 120 của vật liệu hấp phụ composite chế tạo từ graphene và bùn đỏ (LV thạc sĩ)Xác định vùng tìm kiếm trên hình ảnh địa hình và ứng dụng (LV thạc sĩ)Tổ chức bồi dưỡng năng lực quảng lý cho đội ngũ cán bộ quản lý trường mầm non huyện Tứ Kỳ tỉnh Hải Dương đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục (LV thạc sĩ)Giải pháp phát triển nông nghiệp theo hướng sản xuất hàng hóa ở huyện Lâm Thao tỉnh Phú Thọ (LV thạc sĩ)Phương pháp xây dựng cây quyết định dựa trên tập phụ thuộc hàm xấp xỉ (LV thạc sĩ)Quản lý hoạt động của Đội TNTP Hồ Chí Minh ở các trường THCS thành phố Thái NguyênHoàn thiện hệ thống thông tin công tác quản lý sinh viên tại trường cao đẳng thương mại (tt)Hoàn thiện công tác quản lý tài chính tại bệnh viện đa khoa huyện đại từ, tỉnh thái nguyênBài 23 nguyên tắc thông tin liên lạc bằng sóng vô tuyếnTăng cường kiểm soát nội bộ đối với doanh thu và tiền thu bán hàng tại trung tâm dịch vụ và thương mại hàng không đà nẵng (tt)Tổ chức thông tin kế toán phục vụ kiểm soát chi phí tại công ty cổ phần đầu tư xây dựng công trình đô thị đà nẵng (tt)Hanbok Trang phục truyền thống của Hàn QuốcTiểu luận Văn Hóa Xã Hội Hàn QuốcHoàn thiện các thủ tục kiểm soát nội bộ chi phí và doanh thu tại công ty TNHH MTV cấp thoát nước phú yên (tt)Mô tả tác động tới kinh tế, xã hội và sử dụng dịch vụ y tế của mô hình câu lạc bộ phụ nữ nhiễm HIV tại quận long biên, thành phố hà nội năm 2016Nghiên cứu nhu cầu sử dụng và sự chấp nhận gạo tăng cường sắt, kẽm ở bà mẹ và trẻ nhỏ tại xã minh khai, huyện vũ thư, tỉnh thái bình năm 2016
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập