Nghiên cứu nâng quy mô bào chế và đánh giá sinh khả dụng viên nang Acyclovir giải phóng kéo dài

Nghiên cứu bào chế đánh giá sinh khả dụng viên nén metformin giải phóng kéo dài

Nghiên cứu bào chế và đánh giá sinh khả dụng viên nén metformin giải phóng kéo dài
... cứu bào chế đánh giá sinh khả dụng viên nén metformin giải phóng kéo dài đặt các mu ̣c tiêu sau: Bào chế viên metformin 500 mg giải phóng kéo dài 12 Xây dựng tiêu chuẩn chất lượng bước đầu đánh ... Đánh giá độ ổn định 3.4 KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU SINH KHẢ DỤNG 93 98 3.4.1 Đánh giá tương đương hoà tan in vitro viên nén metformin 98 500 mg giải phóng kéo dài viên đối chiếu 3.4.2 Đánh giá sinh khả dụng ... lượng hạt bán thành phẩm viên nén 135 metformin 500 mg giải phóng kéo dài 4.3.2 Đánh giá độ ổn định viên nén metformin 500 mg giải 135 phóng kéo dài 4.4 ĐÁNH GIÁ SINH KHẢ DỤNG 136 4.4.1 Kết xây...
 • 208
 • 115
 • 1

luận án công nghệ dược phẩm bào chế thuốc nghiên cứu bào chế đánh giá sinh khả dụng viên nén metformin giải phóng kéo dài

luận án công nghệ dược phẩm và bào chế thuốc nghiên cứu bào chế và đánh giá sinh khả dụng viên nén metformin giải phóng kéo dài
... tiễn trên, đề tài: Nghiên cứu bào chế đánh giá sinh khả dụng viên nén metformin giải phóng kéo dài đặt các mu ̣c tiêu sau: Bào chế viên metformin 500 mg giải phóng kéo dài 12 Xây dựng tiêu ... chế viên metformin 500 mg giải phóng kéo dài 12 Xây dựng qui trình bào chế viên metformin 500 mg giải phóng kéo dài ở qui mô pilot Xây dựng tiêu chuẩn sở đánh giá độ ổn định viên metformin ... Tốc độ nước vào viên, Cs: Nồng độ dược chất 20 1.2.4 Mô ̣t số nghiên cứu bào chế viên metformin giải phóng kéo dài 1.2.4.1 Nghiên cứu bào chế viên metformin giải phóng kéo dài da ̣ng cố...
 • 143
 • 54
 • 1

tóm tắt luận án tiến sĩ nghiên cứu bào chế đánh giá sinh khả dụng viên nén diltiazem giải phóng theo nhịp

tóm tắt luận án tiến sĩ nghiên cứu bào chế và đánh giá sinh khả dụng viên nén diltiazem giải phóng theo nhịp
... 3.3.2 Kết đánh giá sinh khả dụng viên nén diltiazem giải phóng theo nhịp chó 19 3.3.2.1 Xác định nồng độ diltiazem huyết tương chó sau uống viên nén diltiazem giải phóng theo nhịp viên nén Tildiem ... sở đánh giá độ ổn định viên nén diltiazem giải phóng theo nhịp 3.2.1 Xây dựng tiêu chuẩn sở viên nén diltiazem giải phóng theo nhịp 3.2.1.1 Xây dựng số tiêu chất lượng viên nén diltiazem giải phóng ... ưu 4.2 Về nghiên cứu xây dựng tiêu chuẩn sở đánh giá độ ổn định viên nén DIL GPTN 4.2.1 Về nghiên cứu xây dựng tiêu chuẩn viên nén diltiazem giải phóng theo nhịp 25 Các tiêu chuẩn viên nén DIL...
 • 29
 • 139
 • 0

Nghiên cứu bào chế đánh giá sinh khả dụng viên nang aciclovir tác dụng kéo dài

Nghiên cứu bào chế và đánh giá sinh khả dụng viên nang aciclovir tác dụng kéo dài
... EjR FK v iQK JLi VLQK NK GQJ viờn nang aciclovir WiF GQJ NpR GjL YL cỏc PF tiờu sau: BjR FK F viờn nang aciclovir 200 mg GPKD JL iQK JLi 6.' FD YLrQ QDQJ aciclovir GP.' EjR FK WUrQ QJ YW WKt ... L-valin-D-valinaciclovir v D-valin-L-valin -aciclovir F 7DOOXUL 56 Yj FQJ V [71] FKQJ minh X Fy iL OF YL 3(37 nờn WQJ WKP $&9 TXD PjQJ W EjR &DFR-2 theo WK W L-valin-D-valin -aciclovir > L-Valin-L-valin -aciclovir ... 91 CHNG , 7NG QUAN 1.1 ACICLOVIR L FQJ Y aciclovir 0W V QJKLrQ FX FL WKLQ KS WKX aciclovir TXD QJ WLrX KyD 7+8& *,, 3+ẽ1* e2...
 • 202
 • 391
 • 1

Nghiên cứu bào chế đánh giá sinh khả dụng viên nang itraconazol

Nghiên cứu bào chế và đánh giá sinh khả dụng viên nang itraconazol
... Phng phỏp ỏnh giỏ cht lng viờn nang itraconazol 47 2.2.3 Phng phỏp nghiờn cu n nh viờn nang itraconazol 48 2.2.4 Phng phỏp ỏnh giỏ sinh kh dng viờn nang itraconazol 49 2.2.5 X lý ... 4.4 V BO CH VIấN NANG ITRACONAZOL 132 4.4.1 Giai on bo ch pellet-HPTR itraconazol. 133 4.4.2 Tiờu chun ca viờn nang itraconazol. 134 4.5 V THEO DếI N NH CA VIấN NANG ITRACONAZOL 135 ... ỏnh giỏ sinh kh dng viờn nang itraconazol c thc hin vi cỏc mc tiờu sau: Nghiờn cu tng tan ca itraconazol bng h phõn tỏn rn v bo ch c viờn nang xut tiờu chun v ỏnh giỏ n nh ca viờn nang bo...
 • 240
 • 215
 • 0

Nghiên cứu bào chế đánh giá sinh khả dụng viên nang itraconazol (tt)

Nghiên cứu bào chế và đánh giá sinh khả dụng viên nang itraconazol (tt)
... tài Nghiên cứu bào chế đánh giá sinh khả dụng viên nang itraconazol ” thực Mục tiêu luận án - Nghiên cứu tăng độ tan ITZ hệ phân tán rắn bào chế viên nang ITZ - Đề xuất tiêu chuẩn đánh giá độ ... - Bào chế pellet itraconazol từ hệ phân tán rắn - Bào chế viên nang ITZ từ pellet-hệ phân tán rắn - Xây dựng tiêu chuẩn đánh giá độ ổn định viên nang - Đánh giá SKD viên nang bào chế so với viên ... chưa tìm thấy công bố bào chế đánh giá SKD viên nang ITZ giải phóng Việt Nam Vì vậy, kết nghiên cứu luận án xem đóng góp nước Trong đó, áp dụng tiến nghiên cứu bào chế, đánh giá tiêu chuẩn, chất...
 • 29
 • 411
 • 0

Nghiên cứu bào chế đánh giá sinh khả dụng viên nang itraconazol

Nghiên cứu bào chế và đánh giá sinh khả dụng viên nang itraconazol
... hoạt tính gây độc tế bào với dòng tế bào ung thư thử nghiệm (Hep-G2,Lu,RD) KIẾN NGHỊ Tiếp tục nghiên cứu độc tính bán trường diễn loài tầm gửi nghiên cứu, nghiên cứu dạng bào chế thích hợp để thử ... tricolor nói riêng - Kết nghiên cứu độc tính cấp tác dụng sinh học góp phần giải thích kinh nghiệm sử dụng người dân địa phương sở khoa học mở triển vọng nghiên cứu đầy đủ để sử dụng rộng rãi dược ... thống kê theo phương pháp thống kê sinh học, sử dụng công cụ Data analysis Microsoft Excel Chương KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 3.1 Kết nghiên cứu thực vật 3.1.1 Kết nghiên cứu đặc điểm thực vật tầm gửi Gạo...
 • 27
 • 99
 • 0

Nghiên cứu bào chế đánh giá sinh khả dụng viên nén Thyroglobulin từ tuyến giáp lợn

Nghiên cứu bào chế và đánh giá sinh khả dụng viên nén Thyroglobulin từ tuyến giáp lợn
... Xuất phát từ thực tế trên, để tạo chế phẩm Hm từ TG lợn đảm bảo độ ổn định SKD, thực đề tài luận án: "Nghiên cứu bào chế đánh giá sinh khả dụng viên nén Thyroglobulin từ tuyến giáp lợn" Mục tiêu ... Chiết xuất đợc thyroglobulin từ tuyến giáp lợn với hiệu suất cao, có tỷ lệ hormon T4 lần T3 - Bào chế đợc viên nén Thyroglobulin đảm bảo độ ổn định - Đánh giá đợc sinh khả dụng viên nén Thyroglobulin ... liệu bào chế viên nén Thyroglobulin - Nghiên cứu xây dựng quy trình bào chế viên nén Thyroglobulin 130mg đảm bảo độ ổn định HmG xây dựng tiêu chuẩn sở viên nén Tg 130mg - Nghiên cứu sinh khả dụng...
 • 27
 • 326
 • 0

Nghiên cứu bào chế đánh giá sinh khả dụng nang fenofibrat

Nghiên cứu bào chế và đánh giá sinh khả dụng nang fenofibrat
... trình nghiên cứu kỹ thuật bào chế sinh khả dụng fenofibrat đợc công bố Vì thực đề tài Nghiên cứu bào chế đánh giá sinh khả dụng nang fenofibrat với hai mục tiêu sau: -Lựa chọn đợc biện pháp tăng khả ... tăng sinh khả dụng giảm tác dụng phụ thuốc Kết nghiên cứu sinh khả dụng fenofibrate dạng bào chế khác cho thấy độ hòa tan có ảnh hởng định đến sinh khả dụng liều dùng thuốc Khi độ hòa tan fenofibrat ... hòa tan fenofibrat, từ bào chế đợc nang fenofibrat 200mg có độ hòa tan tơng đơng nang Lipanthyl 200M Pháp -Đánh giá so sánh đợc sinh khả dụng in vivo nang bào chế đợc thuốc đối chiếu nang Lipanthyl...
 • 73
 • 651
 • 4

Nghiên cứu bào chế đánh giá sinh khả dụng hỗn dịch nano piroxicam dùng cho nhãn khoa

Nghiên cứu bào chế và đánh giá sinh khả dụng hỗn dịch nano piroxicam dùng cho nhãn khoa
... làm tăng sinh khả dụng piroxicam cú th tin ti sn xut thuc nc theo cụng ngh nano, chỳng tụi tin hnh ti Nghiờn cu bào chế đánh giá sinh khả dụng hn dch nano piroxicam dựng cho nhón khoa vi cỏc ... phõn piroxicam nano tinh th 55 ỡnh Hỡnh nh tiu phõn piroxicam nano sau ụng khụ 56 ỡnh 3 hõn b KTTP piroxicam nano tinh th 59 ỡnh hõn b KTTP piroxicam nano tinh th (s dng natri desoxycholat) ... n nh ca piroxicam nano polyme ghiờn cu xõy dng cụng thc v quy trỡnh bo ch hn dch cha piroxicam nano d ng cho nhón khoa ỏnh giỏ n nh ca hn dch ỏnh giỏ sinh kh dng hn dch cha piroxicam nano trờn...
 • 186
 • 230
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: nghiên cứu tạo đột biến in vitro và đánh giá sinh trưởng phát triển sai khác di truyền của các dòng đột biến giống hoa cẩm chướng quận chúanghiên cứu bào chế viên nén diltiazem giải phóng kéo dài sử dụng cốt sơ nước ăn mònnghiên cứu đặc điểm lâm sàng xquang và đánh giá kết quả điều trị khớp cắn ngược vùng răng cửa tại bệnh viện việt nam cu ba hà nộinghiên cứu đặc điểm thoái khớp gối và đánh giá hiệu quả của axít hyaluronic dạng uống trong điều trị thoái khớp gối ở bệnh nhân đái tháo đường cao tuổinghiên cứu sự phân bố tồn dư một số kháng sinh thường dùng ở gà và sử dụng chế phẩm actiso làm tăng khả năng đào thải góp phần đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩmnghiên cứu áp dụng phác đồ kết hợp hoáxạ trị ung thư phổi tế bào nhỏ và đánh giá kết quả điều trịnghiên cứu tỷ lệ mỡ cơ thể và mức mỡ nội tạng ở bệnh nhân có hội chứng chuyển hóanghiên cứu bào chế viên nén giải phóng kéo dài diclofenacbáo cáo nghiên cứu thị trường nước ép trái cây đánh giá sức mạnh và hình ảnh ấn tượng các thương hiệu chính từ góc độ người tiêu dùnghiện nay việc làm giảm hàm lượng chromium trong nước thải bằng phương pháp sinh học còn đang trong thời gian nghiên cứu ở quy mô phòng thí nghiệmquy hoạch bảo tồn và phát triển rừng đặc dụngnghiên cứu sản xuất kháng thể bại liệt trên thỏ và đánh giá an toàn của vacxin bại liệt trong phòng thí nghiệmnghiên cứu các loại hình tàn tật và biện pháp điều trị phục hồi cho bệnh nhân phong tại phú yênnghiên cứu polyme nguồn gốc thiên nhiên có hoạt tính sinh học dùng làm thuốc thực phẩm bổ dưỡng cho cơ thểkỹ thuật bào chế thuốc giải phóng kéo dàiChuyên Đề Cực Trị Chuyển ĐộngNghiên cứu khả năng phát hiện mục tiêu radarMột Số Kinh Nghiệm Trong Việc Giúp Học Sinh Giải Các Bài Tập Về Giới Hạn Của Hàm SốGIÁ TRỊ CƠ BẢN CỦA KHU DI TÍCH TRUNG TÂM HOÀNG THÀNH THĂNG LONGThe portable MBA in entrepreneurshipMBA theory of financial risks from statistical physics to risk management, cambridgeMba mcgraw hill 201 ways to turn any employee into a star performerBộ đề trắc nghiệm luyện thi THPT quốc gia 2017 Khoa học xã hội (tập 1)kiểm tra 1tiết nhôm và cromMột số giới từ cần học thuộc lòngCKBVMT Trung tâm ứng dụngTiêu chuẩn máy nông lâm nghiệp và thủy lợi đánh giá rung động của máy phương pháp đo trên các bộ phận không quay tại hiện trườngQuyết định ban hành quy chế quản lý chương trình xây dựng mô hình chuyển giao khoa học công nghệ phục vụ phát triển kinh tế xã hội nông thôn miền núi giai đoạn từ nay đến năm 201Trà dược bảo vệ sức khỏe phòng chữa bệnhHải thượng y tông tâm lĩnh tập 1 tập 2 hải thượng lãn ông lê hữu trác và bộ hải thượng y tông tâm lĩnhNiên giám thống kê 2013 một số chỉ tiêu thống kê thương mại và du lịchgiao an am Nhac 6 2016CHIẾT TÁCH PROTEIN từ bã hạt đậu PHỘNG và ỨNG DỤNG làm CHẤT KEO tụ xử lý nước đụcHướng dẫn học sinh lớp một giải toán có lời vănGiúp học sinh lớp 1 giữ vở sạch rèn chữ đẹp
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập