MÔ PHỎNG PLASMA PHÓNG ĐIỆN KHÍ ARGON TRONG HỆ PHÚN XẠ MAGNETRON DC BẰNG PHƯƠNG PHÁP PI MCC

Đề Tài: phỏng Plasma phóng điện khí Argon trong hệ phún xạ Magnetron DC bằng phương pháp MIC/MCC potx

Đề Tài: Mô phỏng Plasma phóng điện khí Argon trong hệ phún xạ Magnetron DC bằng phương pháp MIC/MCC potx
... 1.1 Plasma phóng ñi n sáng DC h phún x magnetron 1.1.1 Khái ni m v plasma 1.1.2 Phóng ñi n sáng DC 1.1.3 H phún x magnetron 1.2 Các bư c xây d ng h phún x magnetron ... o máy tính cho h phún x magnetron ngày hi n th c Trong lu n văn này, th c hi n hai module ph ng t trư ng ph ng plasma phóng ñi n khí argon h phún x magnetron ph ng tròn DC Module t trư ng ... sánh [29] Có th chia phương pháp thành hai l p: phương pháp l p phương pháp tr c ti p Phương pháp nhanh nh t s chúng, mà có th áp d ng cho hình c a chúng tôi, phương pháp tr c ti p gi n lư...
 • 104
 • 248
 • 0

TÍNH TOÁN HIỆU ỨNG ÂM-ĐIỆN-TỪ TRONG HỆ BÁN DẪN HAI CHIỀU BẰNG PHƯƠNG PHÁP PHƯƠNG TRÌNH ĐỘNG LƯỢNG TỬ

TÍNH TOÁN HIỆU ỨNG ÂM-ĐIỆN-TỪ TRONG HỆ BÁN DẪN HAI CHIỀU BẰNG PHƯƠNG PHÁP PHƯƠNG TRÌNH ĐỘNG LƯỢNG TỬ
... trường lượng tử cho hệ nhiều hạt, sử dụng phương trình ñộng lượng tử cho ñiện tử hệ bán dẫn hai chiều ñể tính toán dòng âm ñiện lượng tử siêu mạng trường âm ñiện từ lượng tử hố lượng tử Những ... Tính toán hiệu ứng âm-ñiện-từ hệ bán dẫn hai chiều phương pháp phương trình ñộng -2- lượng tử ñể nghiên cứu Mục tiêu phương pháp nghiên cứu Đê tài nghiên cứu tính toán dòng âm ñiện lượng tử, ... CÁO TÓM TẮT ĐỀ TÀI KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ CẤP ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG TÍNH TOÁN HIỆU ỨNG ÂM-ĐIỆN-TỪ TRONG HỆ BÁN DẪN HAI CHIỀU BẰNG PHƯƠNG PHÁP PHƯƠNG TRÌNH ĐỘNG LƯỢNG TỬ Mã số: Đ2014-03-61 Xác nhận quan...
 • 30
 • 39
 • 0

Nghiên cứu sự tạo phức đơn phối tử trong hệ lantan (III) asenazo III bằng phương pháp trắc quang

Nghiên cứu sự tạo phức đơn phối tử trong hệ lantan (III)  asenazo III bằng phương pháp trắc quang
... Hằng Trong khóa luận nghiên cứu tạo phức lantan (III) với asenazo III phơng pháp trắc quang, nhằm đóng góp vào lĩnh vực nghiên cứu phức chất nguyên tố đất với thuốc thử hữu Bằng phơng pháp trắc quang ... phức bị biến đổi, hệ tạo số phức (có tạo phức nấc) 1.6 Cơ chế tạo phức đơn ligan Nghiên cứu chế tạo phức đơn ligan tìm dạng ion trung tâm dạng ligan tham gia phức Trên sở nghiên cứu chế tạo phức ... quang nghiên cứu nội dung sau đề tài: - Nghiên cứu điều kiện tối u phức ion La (III) - asenazo III - Xác định thành phần phức La (III) với asenazo III hai phơng pháp: Phơng pháp hệ đồng phân tử (phơng...
 • 50
 • 263
 • 0

Đề tài phân tích hệ thống phỏng các quy trình trong hệ thống quản lý của doanh nghiệp

Đề tài phân tích hệ thống mô phỏng các quy trình trong hệ thống quản lý của doanh nghiệp
... - quy trình hệ thống quản doanh nghiệp: Biểu đồ V.2 : hình DFD mức - quy trình hệ thống quản doanh nghiệp: Biểu đồ V.3: hình DFD mức - quy trình hệ thống quản doanh nghiệp: ... - quy trình hệ thống quản doanh nghiệp: Trang Biểu đồ V.7 : hình DFD mức 2-ô xử - quy trình hệ thống quản doanh nghiệp: Biểu đồ V.8: Lưu đồ xử mức logic -quy trình hệ ... niệm xử tả dòng liệu –ô xử 3- quy trình hệ thống quản doanh nghiệp: Bảng biểu V.5: hình quan niệm xử tả dòng liệu –ô xử 4- quy trình hệ thống quản doanh nghiệp: ...
 • 166
 • 241
 • 0

[Đồ án] Khảo sát khả năng ứng dụng của máy phát Notron MP320 trong việc phát hiện chất nỗ bằng phương pháp phỏng Monte-Carlo

[Đồ án] Khảo sát khả năng ứng dụng của máy phát Notron MP320 trong việc phát hiện chất nỗ bằng phương pháp mô phỏng Monte-Carlo
... MCNP, cho phép ta khảo sát phương pháp cách hiệu với điều kiện giả định gần với thực tế Với mục đích công cụ MCNP, em giao nhiệm vụ “ KHẢO SÁT KHẢ NĂNG ỨNG DỤNG CỦA MÁY PHÁT NOTRON MP320 TRONG ... TRONG VIỆC PHÁT HIỆN CHẤT NỔ BẰNG PHƯƠNG PHÁP MÔ PHỎNG MONTE – CARLO Luận văn gồm chương: Chương I: Tổng quan tương tác notron với vật chất Chương II: Nguyên lý, đặc điểm, cấu tạo máy phát xung ... nơtron MP320 Một số đầu dò ghi nhận notron gamma Giới thiệu chương trình MCNP hình hệ đo phổ notron gamma có sử dụng máy phát notron MP320 Chương III: Kết thực nghiệm, trình bày kết đạt trình khảo...
 • 98
 • 406
 • 0

phỏng kênh truyền SDMA trong hệ thống MUMIMO

Mô phỏng kênh truyền SDMA trong hệ thống MUMIMO
... phần hiểu khái quát hệ thống MIMO Đặc biệt mặt dung lượng kênh truyền vô tuyến kỹ thuật sử dụng hệ thống MIMO để đạt hiệu cao Chương MÔ HÌNH TÍN HIỆU TRONG HỆ THỐNG MU-MIMO Trong năm gần đây, ... XÂY DỰNG HỆ THỐNG VÀ MÔ PHỎNG BẰNG MATLAB Trong chương , ta tiến hành xây dựng hệ thống kênh MIMO-OFDM,baogồm tín hiệu phát anten, tín hiệu thu máy thu, kỹ thuật ZF , ước lượng kênh truyền ML, ... Kênh tổng hợp máy phát (Tx) máy thu (Rx) có MT đầu vào MR đầu ra,và vậy, gọi kênh MIMO Hình 3: hình hệ thống MIMO Trong hệ thống MIMO với MT anten phát MR anten thu, ký hiệu đáp ứng xung kênh...
 • 18
 • 205
 • 0

Nghiên cứu, đánh giá hiệu suất một số phương pháp điều khiển truy nhập MAC trong mạng cảm biến không dây bằng phương pháp phỏng máy tính

Nghiên cứu, đánh giá hiệu suất một số phương pháp điều khiển truy nhập MAC trong mạng cảm biến không dây bằng phương pháp mô phỏng máy tính
... - MẠNG CẢM BIẾN KHÔNG DÂY 1.1 Mạng cảm biến ứng dụng 1.2 Kiến trúc mạng cảm biến không dây 11 1.3 Điều khiển truy nhập MAC mạng cảm biến không dây 15 CHƯƠNG - ĐÁNH GIÁ HIỆU ... PHƯƠNG PHÁP ĐIỀU KHIỂN TRUY NHẬP MAC TRONG MẠNG CẢM BIẾN KHÔNG DÂY 33 3.1 Yêu cầu thiết kế điều khiển truy nhập MAC 33 3.2 Phân loại nguyên tắc hoạt động điều khiển truy nhập MAC ... 39 3.3 Đánh giá 48 CHƯƠNG - NHIÊN CỨU, CÀI ĐẶT MÔ PHỎNG, ĐÁNH GIÁ HIỆU SUẤT MỘT SỐ PHƯƠNG PHÁP ĐIỀU KHIỂN TRUY NHẬP 51 4.1 Giao thức S -MAC 51 4.2 Giao thức T -MAC ...
 • 2
 • 140
 • 1

Đề tài xây DỰNG CHƯƠNG TRÌNH PHỎNG QUY TRÌNH lập báo CÁOTHUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG THEO PHƯƠNG PHÁP KHẤU TRỪ

Đề tài xây DỰNG CHƯƠNG TRÌNH mô PHỎNG QUY TRÌNH lập báo CÁOTHUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG THEO PHƯƠNG PHÁP KHẤU TRỪ
... Minh GVHD:Võ Hồng Bảo Châu LỜI NÓI ĐẦU Tên Đề Tài: Xây dựng chương trình quy trình lập báo cáo thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ. ” Lý chọn đề tài + Xuất phát từ nhu cầu đào tạo nguồn nhân ... khoa tài kế toán khoa công nghệ thông tin để đề tài hoàn thiện I.3 Hướng phát triển đề tài thời gian tới Hoàn thiện quy trình kê khai thuế giá trị gia tăng, tìm hiểu quy trình kê khai thuế giá trị ... đề tài: Hiện có nhiều công trình quy trình làm việc kế toán thực nhiều trường đại học cao đẳng.Một số công trình nước làm liên quan đến đề tài sau: + Đề tài nghiên cứu khoa học Xây dựng mô...
 • 65
 • 231
 • 0

TỐI ưu HOÁ QUÁ TRÌNH PHÂN TÍCH PHỎNG ép PHUN sản PHẨM NHỰA BẰNG PHƯƠNG PHÁP QUY HOẠCH THỰC NGHIỆM

TỐI ưu HOÁ QUÁ TRÌNH PHÂN TÍCH mô PHỎNG ép PHUN sản PHẨM NHỰA BẰNG PHƯƠNG PHÁP QUY HOẠCH THỰC NGHIỆM
... s n phẩm nhựa cách tối ưu h a thông số ép phun ng dụng phương pháp quy ho ch thực nghiệm, đ tài Tối ưu h a trình phân tích ph ng ép phun s n phẩm nhựa phương pháp quy ho ch thực nghiệm đ ... phẩm ch ng ta cần phân tích ph ng trình ép phun đ chọn nhiệt độ áp suất tối ưu sau đ ép phun s n phẩm thực tế - Từ lý trên, hướng nghiên c u c a đ tài tối ưu h a trình phân tích ph ng ép ... s n phẩm trình, u n n định, tối ưu h a trình thiết kế trình s n phẩm đ đ t b n v ng Phương pháp quy ho ch thực nghiệm ph hợp với tối ưu h a thông số c a trình ép phun Sự phát tri n t i c a quy...
 • 105
 • 103
 • 0

Nghiên cứu ảnh hưởng của hóa chất khử trùng và môi trường nuôi cấy trong nhân giống lan đuôi chồn bằng phương pháp nuôi cấy tế bào pptx

Nghiên cứu ảnh hưởng của hóa chất khử trùng và môi trường nuôi cấy trong nhân giống lan đuôi chồn bằng phương pháp nuôi cấy mô tế bào pptx
... trùng môi trường nuôi cấy nhân giống phong lan Đuôi Chồn (Rhynchostylis retusa [L.] Blume) phương pháp nuôi cấy tế bào" II VẬT LIỆU VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU Vật liệu nghiên cứu Quả lan Đuôi Chồn ... loài lan Đuôi Chồn chưa nghiên cứu nhiều, nghiên cứu nhân giống Từ thực tế trên, việc nghiên cứu nhân giống lan Đuôi Chồn cần thiết Phạm vi báo trình bày kết "Nghiên cứu ảnh hưởng hóa chất khử trùng ... QUẢ VÀ THẢO LUẬN Kết nghiên cứu ảnh hưởng hóa chất khử trùng đến tỷ lệ sống hạt lan Đuôi Chồn Kết nghiên cứu ảnh hưởng hóa chất khử trùng Clorox đến tỷ lệ sống mẫu hạt nuôi cấy (hạt phong lan Đuôi...
 • 8
 • 706
 • 11

giải quyết đụng độ trong phép biến đổi khoá băm bằng phương pháp địa chỉ mở

giải quyết đụng độ trong phép biến đổi khoá băm bằng phương pháp địa chỉ mở
... Phõn tớch v thit k thut toỏn Ngi thc hin: PHM HNG SN Lp: CH CNTT K17 - Hc vin KTQS GII QUYT NG TRONG PHẫP BIN I KHO BNG PHNG PHP A CH M T VN Cỏc phộp toỏn trờn cỏc cu trỳc d liu nh danh sỏch, ... b nh ngoi Ta cú th mụ ta cu trỳc ca mt bng bm tng quỏt nh sau: Tp khúa K Hm bm h(k) Tp a ch M Trong ú: - K: cỏc khoỏ - M: cỏc a ch - h(k): hm bm dựng ỏnh x mt khoỏ k t cỏc khoỏ K thnh mt a ... ch bng l bao nhiờu Mt cỏch gii quyt khỏc vi thi gian nhanh hn l dựng danh sỏch cú kớch thc c nh Trong bng bm vi phng phỏp kt ni trc tip mi a ch ca bng bm tng ng mt danh sỏch liờn kt Cỏc phn t...
 • 25
 • 277
 • 0

nghiên cứu và chế tạo màng dẫn điện trong suốt zno pha tạp vanadium bằng phương pháp đồng phún xạ

nghiên cứu và chế tạo màng dẫn điện trong suốt zno pha tạp vanadium bằng phương pháp đồng phún xạ
... trúc ZnO 1.4.1 Tính chất điện quang màng ZnO pha tạp Tùy vào vật liệu pha tạp vào ZnO mà tính chất điện quang màng ZnO pha tạp khác ZnO pha tạp nhóm kim loại IA (Li, Na…) thành bán dẫn loại p pha ... chế tạo màng suốt dẫn điện ZnO pha tạp V phương pháp đồng phún xạ magnetron DC từ hai bia ZnO bia kim loại V Để đánh giá xác tính chất quang điện, cấu trúc, độ mấp mô bề mặt màng thành phần pha ... hay màng dẫn điện suốt Riêng đề tài khóa luận mà nghiên cứu đây, tạo màng dẫn điện suốt ZnO pha tạp V Hình 1.9 Các trạng thái oxi hóa V từ trái sáng phải +2, +3, +4 +5 1.4 Vật liệu ZnO pha tạp ZnO...
 • 96
 • 409
 • 1

Xem thêm

Từ khóa: phần mềm mô phỏng điện khí nénlắp đặt mạch điện điều khiển tự động mở máy động cơ không đồng bộ ba pha rô to lồng sóc bằng phương pháp đổi nối y lắp đặt mạch điện mở máy động cơ không đồng bộ ba pha rô to lồng sóc bằng phương pháp đổi nối y δlắp đặt mạch điện điều khiển tự động mở máy động cơ không đồng bộ ba pha rô to lồng sóc bằng phương pháp đổi nối sao tam giáctruyen momen trong dong co khong dong bo bang phuong phap ve toxác định độc tố nấm mốc aplatusin trong nông sản và thực phẩm bằng phương pháp sắc kí bản mỏngxác định hàm lượng crom và đồng trong chè xanh ở thái nguyên bằng phương pháp phổ hấp thụ nguyên tửđánh giá độ sai số trong phân tích tồng nitơ tn bằng phương pháp kjeldahl và persulfatenghiên cứu xác định se as trong mẫu máu và nước tiểu bằng phương pháp hấp thụ nguyên tử sử dụng kỹ thuật hidrua hoáxác định nitrite trong cải bắp và nước thải bằng phương pháp phân tích dòng chảykhảo sát đánh giá hàm lượng aflatoxin trong một số mẫu thực phẩm bằng phương pháp sắc ký lỏng cao ápxác định tiết diện của notron nhanh với các nguyên tố nhẹ bằng phương pháp evaluationứng dụng catia trong tính toán và thiết kế mô phỏng cơ khímô phỏng cơ khímô phỏng điện thoạiNGHIấN cứu ỨNG DỤNG CHỈ số LILLE TRONG TIấN LƯỢNG BỆNH NHÂN xơ GAN rượuHOÀN THIỆN kế TOÁN CHI PHÍ sản XUẤT và TÍNH GIÁ THÀNH sản PHẨM tại CÔNG TY MAY XUẤT KHẨU NINH BÌNHHoàn thiện kế toán lưu chyển hàng hóa tại công ty TNHH ô tô thái hải dươngĐánh giá hiện trạng và xây dựng các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả công tác quản lý môi trường của một khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh bà rịa vũng tàuKế toán tập hợp CPSX và tính giá thành sản phẩm” tại “công ty CP thương mại vật tư thiết bị công nghiệp việt nam376 CAU HOI TRẮC NGHIỆM TOAN 12 ÔN THI THPTQGGiải pháp hoàn thiện công tác quản trị nguồn nhân lực tại khách sạn grand plaza hà nộiNâng cao chất lượng thẩm định giá bất động sản tại công ty cổ phần thẩm định giá và đầu tư tài chính bưu điệnHoàn thiện công tác đào tạo cán bộ quản lý của công ty cổ phần thương mại nguyễn kimThiết kế trạm biến áp trung gian 22011022 kVHOÀN THIỆN CÔNG tác đào tạo NHÂN lực tại TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ cơ điện và THỦY lợiNhận xét đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng của UT TTL giai đoạn IV được điều trị tại bệnh viện k từ năm 2005 đến năm 2011HOÀN THIỆN CÔNG tác THANH TRA, KIỂM TRA THUẾ tại cục THUẾ TỈNH sơn LA TRONG GIAI đoạn HIỆN NAYbài thu hoạch bồi dưỡng thường xuyên thcs modun 14 dạy học theo hướng tích hợpKỲ THI TRUNG HỌC PHỔ THÔNG QUỐC GIA NĂM 2017- GIÁO DỤC CÔNG DÂNKỲ THI TRUNG HỌC PHỔ THÔNG QUỐC GIA NĂM 2017- LỊCH SỬNgày 1 tổng hợp đề thi toán văn anh KHTN KHXHNgày 3 tổng hợp đề thi toán văn anh KHTN KHXHtích hợp liên môn: “TÍCH HỢP LIÊN MÔN LỊCH SỬ, ÂM NHẠC VÀ NGỮ VĂN ĐỂ GIÁO DỤC TẤM GƯƠNG ĐẠO ĐỨC HỒ CHÍ MINH CHO HỌC SINH VÀO BỘ MÔN GDCD KHỐI 9”International arbitration law_ Luật thông lệ trọng tài quốc tế
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập