MÔ HÌNH HOÁ VÀ MÔ PHỎNG ROBOT SONG SONG LOẠI HEXAPOD

hình hoá phỏng robot song song loại hexapod

Mô hình hoá và mô phỏng robot song song loại hexapod
... nét chung Robot song song 20 1.2.2 Robot song song loại Hexapod 25 1.2.2.1 Cấu trúc hình học 26 1.2.2.2 tả toán học đối tượng Hexapod 26 Chương 2- hình hoá Robot song song loại Hexapod 32 ... Simmulink với ứng dụng công cụ việc hình hoá cấu khí Trên sở tiến hành hình hoá Robot song song lo ại Hexapod SimMechanics - Khảo sát hoạt động Robot song song loại Hexapod chế độ động học ngược ... phương pháp ứng dụng Robot song song loại Hexapod đưa để nghiên cứu, chế tạo Đáp ứng nhu cầu thực tế này, nhiệm vụ đề đề tài luận văn mang tên hình hoá Robot song song loại Hexapod ” em sâu...
 • 101
 • 522
 • 4

hình hoá phỏng robot song song loại hexapod.pdf

Mô hình hoá và mô phỏng robot song song loại hexapod.pdf
... Vài nét chung Robot song song 20 1.2.2 Robot song song loại Hexapod 25 1.2.2.1 Cấu trúc hình học 26 1.2.2.2 tả toán học đối tượng Hexapod 26 Chương 2- hình hoá Robot song song loại Hexapod ... Simmulink với ứng dụng công cụ việc hình hoá cấu khí Trên sở tiến hành hình hoá Robot song song lo ại Hexapod SimMechanics - Khảo sát hoạt động Robot song song loại Hexapod chế độ động học ngược ... LUẬN VĂN THẠC SĨ KỸ THUẬT TỰ ĐỘNG HOÁ NGÀNH: TỰ ĐỘNG HOÁ MÔ HÌNH HOÁ VÀ MÔ PHỎNG ROBOT SONG SONG LOẠI HEXAPOD TRẦN THỊ THANH HẢI 2005 – 2008 THÁI NGUYÊN 2008 THÁI...
 • 101
 • 378
 • 0

Luận văn: HÌNH HOÁ PHỎNG ROBOT SONG SONG LOẠI HEXAPOD potx

Luận văn: MÔ HÌNH HOÁ VÀ MÔ PHỎNG ROBOT SONG SONG LOẠI HEXAPOD potx
... nét chung Robot song song 20 1.2.2 Robot song song loại Hexapod 25 1.2.2.1 Cấu trúc hình học 26 1.2.2.2 tả toán học đối tượng Hexapod 26 Chương 2- hình hoá Robot song song loại Hexapod 32 ... Simmulink với ứng dụng công cụ việc hình hoá cấu khí Trên sở tiến hành hình hoá Robot song song lo ại Hexapod SimMechanics - Khảo sát hoạt động Robot song song loại Hexapod chế độ động học ngược ... phương pháp ứng dụng Robot song song loại Hexapod đưa để nghiên cứu, chế tạo Đáp ứng nhu cầu thực tế này, nhiệm vụ đề đề tài luận văn mang tên hình hoá Robot song song loại Hexapod ” em sâu...
 • 101
 • 213
 • 0

hình hóa phỏng robot song song loại hexapod

mô hình hóa và mô phỏng robot song song loại hexapod
... loại t heo nguồn dẫn động 16 1.1.2.5 Phân loại t heo kết c ấu động học 17 1.2 Tổ ng quan Ro bot song song loại He xapo d 20 1.2.1 Vài nét chung Robot song song 20 1.2.2 Robot song song loại Hexapod ... phương pháp ứng dụng Robot song song loại Hexapod đưa để nghiên cứu, chế t ạo Đáp ứng nhu cầu thực tế này, nhiệm vụ đề đề tài luận văn mang tên hì nh hoá Robot song song loại Hexapod ” c em ... HOÁ MÔ HÌNH HOÁ VÀ MÔ PHỎNG ROBOT SONG SONG LOẠI HEXAPOD TRẦN THỊ THANH HẢI 2005 – 2008 THÁI NGUYÊN 2008 THÁI NGUYÊN 2008 MỤC LỤC Trang Mục l ục Danh mục ký hiệu, c hữ viết tắt Danh mục hình...
 • 108
 • 298
 • 4

Xây dựng hình phỏng robot song song sử dụng ngôn ngữ Matlab

Xây dựng mô hình và mô phỏng robot song song sử dụng ngôn ngữ Matlab
... sở hình Robot trình bày phần này, tác giả tiến hành xây dựng hình Robot phần mềm MATLAB Hình 3.5 46 Xây dựng hình Robot song song sử dụng ngôn ngữ MATLAB Hình 3.5 hình Robot song ... học c) Robot song song thiên văn d) Robot song song hàng không Hình 2.10 Các loại Robot song song khác 25 Xây dựng hình Robot song song sử dụng ngôn ngữ MATLAB Robot song song thiết kế có ... loại Robot tay máy sử dụng công nghiệp, Hình 2.1 b) Robot có cấu trúc song song ứng dụng việc Xây dựng hình Robot song song sử dụng ngôn ngữ MATLAB thiết bị tập lái, Hình 2.1 c) Robot...
 • 93
 • 425
 • 2

hình hóa vùng làm việc robot song song có các chuỗi động phụ

Mô hình hóa vùng làm việc robot song song có các chuỗi động phụ
... Vùng làm việc Vùng làm việc góc hướng vùng mà vị trí tâm dịch chuyển robot đạt với góc hướng cố định [3] Ta tiến hành hình hóa vùng làm việc góc hướng tay máy song song dẫn động phụ ... nút thuộc vùng làm việc tay máy, điều kiện ràng buộc không thỏa mãn nút không thuộc vùng làm việc thời gian xử lý 0,21 (s), hình vùng làm việc thể hình Hình 6: hình vùng làm việc bước ... Merlet, Parallel Robots, Kluwer Academic Publishers, 2000 [4] Trần Công Tuấn, Nguyễn Minh Thạnh, hình hóa vùng làm việc tay máy song song dẫn động phụ phân bố bên vùng làm việc phương pháp...
 • 6
 • 200
 • 7

đồ án kỹ thuật cơ khí Chương trình tính toán động học ngược phỏng Robot song song sáu bậc tự do bằng phần mềm ứng dụng OpenGL có sự hỗ trợ của CAD 3D.

đồ án kỹ thuật cơ khí Chương trình tính toán động học ngược và mô phỏng Robot song song sáu bậc tự do bằng phần mềm ứng dụng OpenGL có sự hỗ trợ của CAD 3D.
... 1.4 Lch s phỏt trin Robot song song: Nm 1962 cỏc nh khoa hc ó bt tay vo nghiờn cu mt loi Robot khỏc hn vi cu trỳc cỏc Robot truyn thng ú l Robot chui ng kớn c gi l Robot song song Cỏc cụng trỡnh ... cỏc Robot cng ó l nhng c cu iu khin linh hot Ngi ta chia Robot hai nhúm chớnh: Robot chui h v Robot song song Robot chui h: L Robot cú cu trỳc ng hc h, mt khõu ch ni ti a vi mt khõu khỏc Cỏc Robot ... ca Robot song song cao hn Robot chui h Mt s hỡnh vớ d ca Robot song song: Hình 1.3 Hexapod Nguyn Quang Cnh Hình 1.4 Mobile Robot ỏn tt nghip C tin k thut Section I.1 Section I.2 Hình 1.5 Robot...
 • 102
 • 185
 • 0

hình hóa điều khiển robot rắn

Mô hình hóa và điều khiển robot rắn
... hình cho robot rắn, nghiên cứuăph ơngăthức điều n chuy nă đ ng robot rắn, thiết kế hệ thốngă điều n robot rắn, chuy năđ ng robot rắn phần mềm Matlab thi công hình thực nghiệm robot rắn ... � Hình 6.26: Kết robot rắn v iă *=1.5ă(m/s) *= (rad) 83 * * Hình 6.27: Kết robot rắn v iă =1ă(m/s) = (rad) 84 Hình 6.28: Kết robot rắn v iă *=1ă(m/s) *= (rad) 84 Hình ... y, chọnăđề tàiă“ Hình Hoá Điều Khiển Robot Rắn ăđ nghiên cứu  Khóăkhĕnăchủ yếuătrong điều n robot rắn là: - Xây dựng hình robot rắn (nhiều biến) - Ph ơngătrình Robot rắn phi tuyến, phức...
 • 114
 • 229
 • 2

Tính toán phỏng robot song song cao tốc ba bậc tự do

Tính toán và mô phỏng robot song song cao tốc ba bậc tự do
... sát hoạt động Robot Đó lý chọn đề tài chọn đề tài : “TÍNH TOÁN VÀ MÔ PHỎNG ROBOT SONG SONG CAO TỐC BẬC TỰ DO 1.4 ĐỐI TƯNG NGHIÊN CỨU Trong loại Robot song song cao tốc loại ba bậc tự thông dụng, ... tải trọng cao Còn so với Robot song song thường Robot song song cao tốc thiết kế để làm việc với tốc độ cao Hình 1.3 : Robot song song cao tốc dùng cable Hình 1.4 : Robot song song cao tốc Dưới ... ưu điểm Robot song song thay robot nối tiếp số lónh vực Do thế, đối tượng nghiên cứu luận văn Robot song song cao tốc ba bậc tự Loại robot đơn giản phổ biến gia đình Robot song song cao tốc Nó...
 • 111
 • 324
 • 0

Tính toán phỏng robot song song cao tốc 3 bậc tự do

Tính toán và mô phỏng robot song song cao tốc 3 bậc tự do
... sát hoạt động Robot Đó lý chọn đề tài chọn đề tài : “TÍNH TOÁN VÀ MÔ PHỎNG ROBOT SONG SONG CAO TỐC BẬC TỰ DO 1.4 ĐỐI TƯNG NGHIÊN CỨU Trong loại Robot song song cao tốc loại ba bậc tự thông dụng, ... ưu điểm Robot song song thay robot nối tiếp số lónh vực Do thế, đối tượng nghiên cứu luận văn Robot song song cao tốc ba bậc tự Loại robot đơn giản phổ biến gia đình Robot song song cao tốc Nó ... Robot song song cao tốc Robot song song cao tốc có ưu điểm sau : Có khả thực công việc mang tính đơn điệu với tốc độ cao, độ xác cao, khả tải lớn, độ cứng vững cao, Do vậy, việc ứng dụng Robot...
 • 22
 • 45
 • 0

hình hoá điều khiển robot rắn

Mô hình hoá và điều khiển robot rắn
... hình cho robot rắn, nghiên cứu phương thức điều khiển chuyển động robot rắn, thiết kế hệ thống điều khiển robot rắn, chuyển động robot rắn phần mềm Matlab thi công hình thực nghiệm robot ... 52 Hình 5.5: Sơ đồ điều khiển địa phương 56 Hình 5.6: Sơ đồ chi tiết điều khiển CΦ 56 Hình 5.7: Sơ đồ điều khiển vận tốc ( Cυ ) Robot Rắn 57 Hình 5.8: Sơ đồ điều khiển ... TẮT Luận văn Hình Hoá Điều Khiển Robot Rắn giới thiệu việc xây dựng phƣơng trình động lực học hình cho robot rắn, nghiên cứu phƣơng pháp điều khiển chuyển động robot rắn chuyển động...
 • 22
 • 100
 • 0

hình hoá phỏng robot cử động trên công nghệ 3d

Mô hình hoá và mô phỏng robot cử động trên công nghệ 3d
... dụng công cụ việc hình hoá c ác cấu khí Trên sở tiến hành hình hoá Robot song song lo ại He xapod SimMechanics - Khảo sát hoạt động Ro bot song song loại Hexapo d chế độ động học ngược động ... 76 Hình 3.14 hình Simulink phục vụ điều khiển 77 Hình 3.15 hình Hexapod không gian 78 Hình 3.16 Khối Plant 79 Hình 3.17 Đầu vào đ ầu khối Plant 80 Hình 3.18 Sơ đồ khối Leg Trajectory 80 Hình ... HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC KỸ THUẬT CÔNG NGHIỆP LUẬN VĂN THẠC SĨ KỸ THUẬT NGÀNH: TỰ ĐỘNG HOÁ MÔ HÌNH HOÁ VÀ MÔ PHỎNG ROBOT SONG SONG LOẠI HEXAPOD Học viên: Trần...
 • 108
 • 357
 • 2

Thiết kế HÌNH HÓA PHỎNG HỆ THỐNG Robot được điều khiển từ xa

Thiết kế MÔ HÌNH HÓA VÀ MÔ PHỎNG HỆ THỐNG Robot được điều khiển từ xa
... lượng.Các LED phát tia hồng ngoại dùng thiết bị điều khiển từ xa cho đồ điện tử dân dụng 16 CHƯƠNG III: MÔ HÌNH HÓA VÀ MÔ PHỎNG HỆ THỐNG 3.1 hình hóa hệ thống khí - Thực công việc phần mềm Solid ... hóa hệ thống điều khiển Hình 3.20 hình hóa hệ thống điều khiển - Khối điều khiển trung tâm: Khối thực chức tiếp nhận xử lý thông tin đầu vào đồng thời có khả đưa tín hiệu điều khiển lập trình ... nói, gần sử dụng điều khiển từ xa để điều khiển thiết bị Ban đầu, người ta dùng điều khiển từ xa sử dụng công nghệ tần số vô tuyến RF(Radio Frequency) sau bắt đầu ứng dụng công nghệ hồng ngoại IR(Infrared...
 • 29
 • 107
 • 1

Xem thêm

Từ khóa: mô hình hóa và mô phỏngbài tập mô hình hóa và mô phỏngmô hình hóa và mô phỏng với matlabsimulinkgiáo trình mô hình hóa và mô phỏngđồ án mô hình hóa và mô phỏngmô hình hóa và mô phỏng mạngmô hình hóa và mô phỏng hệ thống điều khiểnmô hình hóa và mô phỏng quá trình sản xuấtmô hình hóa và mô phỏng simulinkmô hình hoá và mô phỏng hệ thống điều khiểnmô hình hóa và mô phỏng là gìtài liệu mô hình hóa và mô phỏngmo hinh hoa va mo phongmô hình hóa và mô phỏng trong dòng cân bằngmô hình hóa và mô phỏng hệ thốngTÀI LIỆU HỘI THẢO MÔN HOÁ HỌC HỌC KỲ IITIỂU LUẬN KINH tế CHÍNH TRỊ KINH tế THỊ TRƯỜNG ở các QUỐC GIA và VÙNG LÃNH THỔ NICS CHÂU á và ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN KINH tế THỊ TRƯỜNG ĐỊNH HƯỚNG xã hội CHỦ NGHĨA ở VIỆT NAMTIỂU LUẬN KINH tế CHÍNH TRỊ tác PHẨM bàn về cái gọi là vấn đề THỊ TRƯỜNG, ý NGHĨA đối với VIỆC PHÁT TRIỂN, bảo vệ CHỦ NGHĨA mác lê NIN TRONG THỜI đại NGÀY NAYGIÁO TRÌNH Lý thuyết điều khiển tự động (Ths. Trần Quang Thuận)LUẬN văn THẠC sĩ NÂNG CAO ý THỨC bảo vệ tổ QUỐC VIỆT NAM xã hội CHỦ NGHĨA CHO THANH NIÊN ở TỈNH NGHỆ AN HIỆN NAYMột số dạng hoạt động giúp phát huy tính tích cực của học sinh khi dạy câu điều kiện cơ bản Tiếng anhTăng cường công tác quản lý thuế Tài nguyên tại Chi cục Thuế Qùy Châu, tỉnh Nghệ An giai đoạn 2017 2020Nâng cao hiệu quả công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn huyện Thanh Chương, tỉnh Nghệ An, giai đoạn 2017 2020Phát triển nguồn nhân lực du lịch tỉnh Ninh Bình giai đoạn 2017 2020Nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Lào Cai, giai đoạn 2017 – 2020”MÔ HÌNH CHÍNH QUYỀN đô THỊ ở một số nước TRÊN THẾ GIỚI và NHỮNG gợi mở CHO VIỆT NAM TIỂU LUẬN CAO HỌCTIỂU LUẬN bài phóng sự điều TRAtiểu luận BÁO CHÍ trẻ thực trạng xâm phạm quyền trẻ em trên báo mạng điện tử và một số giải pháp TIỂU LUẬN CAO HỌCtieu luan bao chi hoàn thiện (1)đổi mới phương thức lãnh đạo, quản lý đối với báo chí ở nước ta hiện nayChính sách “xoay trục sang châu á” của hoa kỳ tiểu luận cao họcKhóa học Làm chủ kĩ năng mềm Làm chủ cuộc sống Dương Duy BáchCông tác tư tưởng của đảng trong việc đẩy mạnh phong trào đấu tranh chính trị và đồng khởi ở miền nam giai đoạn 1954 1960 tiểu luận cao họcHIỆU ỨNG TỪ NHIỆT CỦA HỢP KIM Ni-Mn-Sn, La-(Fe,Co)-(Si,B) VÀ Fe-(Co,Gd,Dy)-Zr CHẾ TẠO BẰNG PHƢƠNG PHÁP NGUỘI NHANHTiểu luận môn phương pháp tiếp cận và xử lý tỉnh huống chính trị xử lý điểm nóng chính trị –xã hội ở tỉnh bo kẹo nước cộng hòa dân chủ nhân dân lào tiểu luận cao họcTiểu luận môn xử lý tình huống chính trị xử lý điểm nóng chính trị xã hội tại huyện quỳnh phụ, tỉnh thái bình năm 1997 từ lý luận đến thực tiễn
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập