MÔ HÌNH HOÁ VÀ MÔ PHỎNG ROBOT SONG SONG LOẠI HEXAPOD

hình hoá phỏng robot song song loại hexapod

Mô hình hoá và mô phỏng robot song song loại hexapod
... nét chung Robot song song 20 1.2.2 Robot song song loại Hexapod 25 1.2.2.1 Cấu trúc hình học 26 1.2.2.2 tả toán học đối tượng Hexapod 26 Chương 2- hình hoá Robot song song loại Hexapod 32 ... Simmulink với ứng dụng công cụ việc hình hoá cấu khí Trên sở tiến hành hình hoá Robot song song lo ại Hexapod SimMechanics - Khảo sát hoạt động Robot song song loại Hexapod chế độ động học ngược ... phương pháp ứng dụng Robot song song loại Hexapod đưa để nghiên cứu, chế tạo Đáp ứng nhu cầu thực tế này, nhiệm vụ đề đề tài luận văn mang tên hình hoá Robot song song loại Hexapod ” em sâu...
 • 101
 • 487
 • 4

hình hoá phỏng robot song song loại hexapod.pdf

Mô hình hoá và mô phỏng robot song song loại hexapod.pdf
... Vài nét chung Robot song song 20 1.2.2 Robot song song loại Hexapod 25 1.2.2.1 Cấu trúc hình học 26 1.2.2.2 tả toán học đối tượng Hexapod 26 Chương 2- hình hoá Robot song song loại Hexapod ... Simmulink với ứng dụng công cụ việc hình hoá cấu khí Trên sở tiến hành hình hoá Robot song song lo ại Hexapod SimMechanics - Khảo sát hoạt động Robot song song loại Hexapod chế độ động học ngược ... LUẬN VĂN THẠC SĨ KỸ THUẬT TỰ ĐỘNG HOÁ NGÀNH: TỰ ĐỘNG HOÁ MÔ HÌNH HOÁ VÀ MÔ PHỎNG ROBOT SONG SONG LOẠI HEXAPOD TRẦN THỊ THANH HẢI 2005 – 2008 THÁI NGUYÊN 2008 THÁI...
 • 101
 • 341
 • 0

Luận văn: HÌNH HOÁ PHỎNG ROBOT SONG SONG LOẠI HEXAPOD potx

Luận văn: MÔ HÌNH HOÁ VÀ MÔ PHỎNG ROBOT SONG SONG LOẠI HEXAPOD potx
... nét chung Robot song song 20 1.2.2 Robot song song loại Hexapod 25 1.2.2.1 Cấu trúc hình học 26 1.2.2.2 tả toán học đối tượng Hexapod 26 Chương 2- hình hoá Robot song song loại Hexapod 32 ... Simmulink với ứng dụng công cụ việc hình hoá cấu khí Trên sở tiến hành hình hoá Robot song song lo ại Hexapod SimMechanics - Khảo sát hoạt động Robot song song loại Hexapod chế độ động học ngược ... phương pháp ứng dụng Robot song song loại Hexapod đưa để nghiên cứu, chế tạo Đáp ứng nhu cầu thực tế này, nhiệm vụ đề đề tài luận văn mang tên hình hoá Robot song song loại Hexapod ” em sâu...
 • 101
 • 204
 • 0

hình hóa phỏng robot song song loại hexapod

mô hình hóa và mô phỏng robot song song loại hexapod
... loại t heo nguồn dẫn động 16 1.1.2.5 Phân loại t heo kết c ấu động học 17 1.2 Tổ ng quan Ro bot song song loại He xapo d 20 1.2.1 Vài nét chung Robot song song 20 1.2.2 Robot song song loại Hexapod ... phương pháp ứng dụng Robot song song loại Hexapod đưa để nghiên cứu, chế t ạo Đáp ứng nhu cầu thực tế này, nhiệm vụ đề đề tài luận văn mang tên hì nh hoá Robot song song loại Hexapod ” c em ... HOÁ MÔ HÌNH HOÁ VÀ MÔ PHỎNG ROBOT SONG SONG LOẠI HEXAPOD TRẦN THỊ THANH HẢI 2005 – 2008 THÁI NGUYÊN 2008 THÁI NGUYÊN 2008 MỤC LỤC Trang Mục l ục Danh mục ký hiệu, c hữ viết tắt Danh mục hình...
 • 108
 • 261
 • 4

Xây dựng hình phỏng robot song song sử dụng ngôn ngữ Matlab

Xây dựng mô hình và mô phỏng robot song song sử dụng ngôn ngữ Matlab
... sở hình Robot trình bày phần này, tác giả tiến hành xây dựng hình Robot phần mềm MATLAB Hình 3.5 46 Xây dựng hình Robot song song sử dụng ngôn ngữ MATLAB Hình 3.5 hình Robot song ... học c) Robot song song thiên văn d) Robot song song hàng không Hình 2.10 Các loại Robot song song khác 25 Xây dựng hình Robot song song sử dụng ngôn ngữ MATLAB Robot song song thiết kế có ... loại Robot tay máy sử dụng công nghiệp, Hình 2.1 b) Robot có cấu trúc song song ứng dụng việc Xây dựng hình Robot song song sử dụng ngôn ngữ MATLAB thiết bị tập lái, Hình 2.1 c) Robot...
 • 93
 • 391
 • 2

hình hóa vùng làm việc robot song song có các chuỗi động phụ

Mô hình hóa vùng làm việc robot song song có các chuỗi động phụ
... Vùng làm việc Vùng làm việc góc hướng vùng mà vị trí tâm dịch chuyển robot đạt với góc hướng cố định [3] Ta tiến hành hình hóa vùng làm việc góc hướng tay máy song song dẫn động phụ ... nút thuộc vùng làm việc tay máy, điều kiện ràng buộc không thỏa mãn nút không thuộc vùng làm việc thời gian xử lý 0,21 (s), hình vùng làm việc thể hình Hình 6: hình vùng làm việc bước ... Merlet, Parallel Robots, Kluwer Academic Publishers, 2000 [4] Trần Công Tuấn, Nguyễn Minh Thạnh, hình hóa vùng làm việc tay máy song song dẫn động phụ phân bố bên vùng làm việc phương pháp...
 • 6
 • 196
 • 7

đồ án kỹ thuật cơ khí Chương trình tính toán động học ngược phỏng Robot song song sáu bậc tự do bằng phần mềm ứng dụng OpenGL có sự hỗ trợ của CAD 3D.

đồ án kỹ thuật cơ khí Chương trình tính toán động học ngược và mô phỏng Robot song song sáu bậc tự do bằng phần mềm ứng dụng OpenGL có sự hỗ trợ của CAD 3D.
... 1.4 Lch s phỏt trin Robot song song: Nm 1962 cỏc nh khoa hc ó bt tay vo nghiờn cu mt loi Robot khỏc hn vi cu trỳc cỏc Robot truyn thng ú l Robot chui ng kớn c gi l Robot song song Cỏc cụng trỡnh ... cỏc Robot cng ó l nhng c cu iu khin linh hot Ngi ta chia Robot hai nhúm chớnh: Robot chui h v Robot song song Robot chui h: L Robot cú cu trỳc ng hc h, mt khõu ch ni ti a vi mt khõu khỏc Cỏc Robot ... ca Robot song song cao hn Robot chui h Mt s hỡnh vớ d ca Robot song song: Hình 1.3 Hexapod Nguyn Quang Cnh Hình 1.4 Mobile Robot ỏn tt nghip C tin k thut Section I.1 Section I.2 Hình 1.5 Robot...
 • 102
 • 172
 • 0

hình hóa điều khiển robot rắn

Mô hình hóa và điều khiển robot rắn
... hình cho robot rắn, nghiên cứuăph ơngăthức điều n chuy nă đ ng robot rắn, thiết kế hệ thốngă điều n robot rắn, chuy năđ ng robot rắn phần mềm Matlab thi công hình thực nghiệm robot rắn ... � Hình 6.26: Kết robot rắn v iă *=1.5ă(m/s) *= (rad) 83 * * Hình 6.27: Kết robot rắn v iă =1ă(m/s) = (rad) 84 Hình 6.28: Kết robot rắn v iă *=1ă(m/s) *= (rad) 84 Hình ... y, chọnăđề tàiă“ Hình Hoá Điều Khiển Robot Rắn ăđ nghiên cứu  Khóăkhĕnăchủ yếuătrong điều n robot rắn là: - Xây dựng hình robot rắn (nhiều biến) - Ph ơngătrình Robot rắn phi tuyến, phức...
 • 114
 • 190
 • 2

Tính toán phỏng robot song song cao tốc ba bậc tự do

Tính toán và mô phỏng robot song song cao tốc ba bậc tự do
... sát hoạt động Robot Đó lý chọn đề tài chọn đề tài : “TÍNH TOÁN VÀ MÔ PHỎNG ROBOT SONG SONG CAO TỐC BẬC TỰ DO 1.4 ĐỐI TƯNG NGHIÊN CỨU Trong loại Robot song song cao tốc loại ba bậc tự thông dụng, ... tải trọng cao Còn so với Robot song song thường Robot song song cao tốc thiết kế để làm việc với tốc độ cao Hình 1.3 : Robot song song cao tốc dùng cable Hình 1.4 : Robot song song cao tốc Dưới ... ưu điểm Robot song song thay robot nối tiếp số lónh vực Do thế, đối tượng nghiên cứu luận văn Robot song song cao tốc ba bậc tự Loại robot đơn giản phổ biến gia đình Robot song song cao tốc Nó...
 • 111
 • 222
 • 0

Tính toán phỏng robot song song cao tốc 3 bậc tự do

Tính toán và mô phỏng robot song song cao tốc 3 bậc tự do
... sát hoạt động Robot Đó lý chọn đề tài chọn đề tài : “TÍNH TOÁN VÀ MÔ PHỎNG ROBOT SONG SONG CAO TỐC BẬC TỰ DO 1.4 ĐỐI TƯNG NGHIÊN CỨU Trong loại Robot song song cao tốc loại ba bậc tự thông dụng, ... ưu điểm Robot song song thay robot nối tiếp số lónh vực Do thế, đối tượng nghiên cứu luận văn Robot song song cao tốc ba bậc tự Loại robot đơn giản phổ biến gia đình Robot song song cao tốc Nó ... Robot song song cao tốc Robot song song cao tốc có ưu điểm sau : Có khả thực công việc mang tính đơn điệu với tốc độ cao, độ xác cao, khả tải lớn, độ cứng vững cao, Do vậy, việc ứng dụng Robot...
 • 22
 • 40
 • 0

hình hoá điều khiển robot rắn

Mô hình hoá và điều khiển robot rắn
... hình cho robot rắn, nghiên cứu phương thức điều khiển chuyển động robot rắn, thiết kế hệ thống điều khiển robot rắn, chuyển động robot rắn phần mềm Matlab thi công hình thực nghiệm robot ... 52 Hình 5.5: Sơ đồ điều khiển địa phương 56 Hình 5.6: Sơ đồ chi tiết điều khiển CΦ 56 Hình 5.7: Sơ đồ điều khiển vận tốc ( Cυ ) Robot Rắn 57 Hình 5.8: Sơ đồ điều khiển ... TẮT Luận văn Hình Hoá Điều Khiển Robot Rắn giới thiệu việc xây dựng phƣơng trình động lực học hình cho robot rắn, nghiên cứu phƣơng pháp điều khiển chuyển động robot rắn chuyển động...
 • 22
 • 95
 • 0

hình hoá phỏng robot cử động trên công nghệ 3d

Mô hình hoá và mô phỏng robot cử động trên công nghệ 3d
... dụng công cụ việc hình hoá c ác cấu khí Trên sở tiến hành hình hoá Robot song song lo ại He xapod SimMechanics - Khảo sát hoạt động Ro bot song song loại Hexapo d chế độ động học ngược động ... 76 Hình 3.14 hình Simulink phục vụ điều khiển 77 Hình 3.15 hình Hexapod không gian 78 Hình 3.16 Khối Plant 79 Hình 3.17 Đầu vào đ ầu khối Plant 80 Hình 3.18 Sơ đồ khối Leg Trajectory 80 Hình ... HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC KỸ THUẬT CÔNG NGHIỆP LUẬN VĂN THẠC SĨ KỸ THUẬT NGÀNH: TỰ ĐỘNG HOÁ MÔ HÌNH HOÁ VÀ MÔ PHỎNG ROBOT SONG SONG LOẠI HEXAPOD Học viên: Trần...
 • 108
 • 338
 • 2

Thiết kế HÌNH HÓA PHỎNG HỆ THỐNG Robot được điều khiển từ xa

Thiết kế MÔ HÌNH HÓA VÀ MÔ PHỎNG HỆ THỐNG Robot được điều khiển từ xa
... lượng.Các LED phát tia hồng ngoại dùng thiết bị điều khiển từ xa cho đồ điện tử dân dụng 16 CHƯƠNG III: MÔ HÌNH HÓA VÀ MÔ PHỎNG HỆ THỐNG 3.1 hình hóa hệ thống khí - Thực công việc phần mềm Solid ... hóa hệ thống điều khiển Hình 3.20 hình hóa hệ thống điều khiển - Khối điều khiển trung tâm: Khối thực chức tiếp nhận xử lý thông tin đầu vào đồng thời có khả đưa tín hiệu điều khiển lập trình ... nói, gần sử dụng điều khiển từ xa để điều khiển thiết bị Ban đầu, người ta dùng điều khiển từ xa sử dụng công nghệ tần số vô tuyến RF(Radio Frequency) sau bắt đầu ứng dụng công nghệ hồng ngoại IR(Infrared...
 • 29
 • 104
 • 1

Xem thêm

Từ khóa: mô hình hóa và mô phỏngbài tập mô hình hóa và mô phỏngmô hình hóa và mô phỏng với matlabsimulinkgiáo trình mô hình hóa và mô phỏngđồ án mô hình hóa và mô phỏngmô hình hóa và mô phỏng mạngmô hình hóa và mô phỏng hệ thống điều khiểnmô hình hóa và mô phỏng quá trình sản xuấtmô hình hóa và mô phỏng simulinkmô hình hoá và mô phỏng hệ thống điều khiểnmô hình hóa và mô phỏng là gìtài liệu mô hình hóa và mô phỏngmo hinh hoa va mo phongmô hình hóa và mô phỏng trong dòng cân bằngmô hình hóa và mô phỏng hệ thốngThiết kế quy trình công nghệ sản xuất một mã hàng mới và thiết kế dây chuyên may với công suất tự chọnBáo cáo bài tập lớn phân tích thiết kế hệ thống của một trung tâm thư việnMột số biện pháp quản lý chỉ đạo nâng cao chất lượng giáo dục ở trường mầm non Quan HoaỨng dụng phát hiện và phòng chống xâm nhập mạng bằng Snort.Snortsam (LV tốt nghiệp)Nghiên cứu khả năng sinh trưởng, phát triển của một số giống lúa thuần chất lượng tại thị xã Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh (LV thạc sĩ)Nghiên cứu điều khiển tốc độ, vị trí và đảo chiều động cơ tuyến tính theo phương pháp điều chế độ rộng xung ứng dụng trong hệ chuyển động thẳng (LV thạc sĩ)Phương pháp lưới giải bài toán song điều hòa trong miền tròn và ứng dụng (LV thạc sĩ)Đánh giá hiệu quả kinh tế chăn nuôi lợn đen bản địa Hà Quảng của các nông hộ trên địa bàn huyện Hà Quảng tỉnh Cao Bằng (LV thạc sĩ)Quản lý bồi dưỡng năng lực cho Hiệu trưởng các trường tiểu học huyện Xuân Trường tỉnh Nam Định theo định hướng đổi mới giáo dục (LV thạc sĩ)Nghiên cứu thực trạng và giải pháp xây dựng nông thôn mới huyện Hòa An, tỉnh Cao Bằng (LV thạc sĩ)Hiệu quả kinh tế cây chè của hộ nông dân huyện Tủa Chùa, tỉnh Điện Biên (LV thạc sĩ)Ảnh hưởng của việc áp dụng một số biện pháp vệ sinh thú y theo hướng an toàn sinh học đến khả năng sản xuất thịt của gà lai (♂Ri x ♀Lương Phượng) nuôi tại huyện Cao Lộc tỉnh Lạng Sơn (LV thạc sĩ)Chính sách tín dụng cho các doanh nghiệp XNK tại ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam Chi nhánh Phú Thọ (LV thạc sĩ)Bộ giáo dục không bắt buộc sáng kiến kinh nghiệm trong năm học tớiỨng dụng thi thử lý thuyết A2 trên android (LV tốt nghiệp)7 chiến lược thịnh vượng và hạnh phúcĐỌC SÁCH NHƯ THẾ nào HIỆU QUẢQUY TRÌNH KIẾM TIỀN từ CLIKCBANKCÔNG THỨC DAO ĐONG TAT DAN5 iBT TOEFL independent writing task practice questions
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập