Vật lý tính toán và ứng dụng

Nghiên cứu tuyển chọn một số chủng vi sinh vật có khả năng xử tinh bột ứng dụng xử nước thải sản xuất nui

Nghiên cứu tuyển chọn một số chủng vi sinh vật có khả năng xử lý tinh bột và ứng dụng xử lý nước thải sản xuất nui
... s ch ng vi sinh v t ti m ng d ng phương pháp x sinh h c nư c th i s n xu t tinh b t, ti n hành ñ tài: Nghiên c u n ch n m t s ch ng vi sinh v t kh phân h y tinh b t ng d ng x nư c ... c nghiên c u ng d ng vi sinh v t ð phân l p vi sinh v t kh phân h y tinh b t, ñ u tiên, ph i l a ch n ngu n l y m u ngu n s hi n di n c a tinh b t (nư c th i tinh b t, bùn ho t tính tinh ... t nh ng vi sinh v t gây b nh, virus ký sinh trùng nư c th i M t cách t ng quát, x sinh h c th chia thành hai nhóm phương pháp l n: - Nhóm phương pháp hi u khí: s d ng nh ng vi sinh v...
 • 61
 • 308
 • 0

Tài liệu Giáo trình vật hạt nhân ứng dụng NXB Đại học quốc gia Hà Nội doc

Tài liệu Giáo trình vật lý hạt nhân và ứng dụng NXB Đại học quốc gia Hà Nội doc
... rng: Trong khong thi gian T xỏc nh, bao gm thi gian o phụng v thi gian t o mu, T = t p + t = const , sai s phộp o phúng x ca mt mu s nh nht nu nh thi gian o phụng v thi gian o mu tho h thc t ... Dựng mỏy gia tc ú l cỏc mỏy gia tc xyclụtron, synchrotron, Mỏy gia tc cho dũng ht tớch in vi thụng lng ln Cỏc ht nhõn phúng x c to thnh phn ng ht nhõn xy gia ht nhõn bia v cỏc ht tớch in gia tc ... cụng trỡnh ca Jean Pierre Valet Vin Vt a cu Paris m ngi ta ó bit rng cng a t trng ó tng tng cng gp thi gian gia 30.000 v 10.000 nm BP Ngi ta ó tớnh toỏn thuyt cỏc hiu ng ca s tng a t trng...
 • 102
 • 378
 • 5

NGHIÊN CỨU TÍNH TOÁN ỨNG DỤNG KẾT CẤU CẦU CONG TRONG CÁC NÚT GIAO THÔNG KHÁC MỨC TẠI THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

NGHIÊN CỨU TÍNH TOÁN VÀ ỨNG DỤNG KẾT CẤU CẦU CONG TRONG CÁC NÚT GIAO THÔNG KHÁC MỨC TẠI THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG
... VI NGHIÊN CỨU CỦA ĐỀ TÀI: Nghiên cứu tính toán ứng dụng kết cấu cầu cong nút giao thông khác mức thành phố Đà Nẵng nhằm góp phần vào trình triển khai thiết kế xây dựng dạng cầu thành phố Đà Nẵng ... với kết cấu nhịp hình hộp Hình 2.16 Một số dạng kết cấu trụ khung 2.1.2.4 Một số kiểu trụ áp dụng cho nút giao thông khác mức: Trong nút giao thông khác mức, việc giải cấu tạo kết cấu cầu cong nút ... cấp thành nút giao khác mức Hiện tại, nhiều dự án xây dựng qui hoạch Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, Đà Nẵng lập nhiều nút giao khác mức có sử dụng kết cấu cầu cong Ban đầu, thời gian dài cầu cong...
 • 123
 • 1,002
 • 1

Xây dựng bài giảng điện tử thiết kế tính toán ứng dụng máy tính trong thiết kế tính toán ô tô

Xây dựng bài giảng điện tử thiết kế tính toán và ứng dụng máy tính trong thiết kế tính toán ô tô
... tập học phần Thiết kế Tính toán ô cho đối tượng sinh viên ĐH-CĐ - Tổng hợp tài liệu nước vào nước để xây dựng lên hệ thống đề cương học tập học phần Thiết kế Tính toán ô - Đề xuất phương ... CƠ SỞ SƯ PHẠM ĐỂ XÂY DỰNG NỘI DUNG MÔN HỌC “THIẾT KẾ VÀ TÍNH TOÁN Ô TÔ” Mục tiêu đề tài - Đánh giá thực trạng dạy học tập học phần Thiết kế Tính toán ô khoa Cơ Khí Động Lực trường ĐHSPKT ... tượng: Học phần Thiết kế Tính toán ô - Khách thể nghiên cứu: Quá trình giảng dạy học tập học phần Thiết kế Tính toán ô Nhiệm vụ nghiên cứu - Tìm hiểu thực trạng tình hình giảng dạy học...
 • 172
 • 122
 • 0

Xây dựng bài giảng điện tử thiết kế tính toán ứng dụng máy tính trong thiết kế tính toán ô tô

Xây dựng bài giảng điện tử thiết kế tính toán và ứng dụng máy tính trong thiết kế tính toán ô tô
... DUNG BÀI GIẢNG Chương I: Bố trí chung ô Chương II: Tính toán động Chương III: Tính toán thiết kế hệ thống truyền lực Chương IV: Tính toán thiết kế hệ thống phanh GIÁO TRÌNH THIẾT KẾ TÍNH TOÁN ... TRÌNH THIẾT KẾ TÍNH TOÁN CHƯƠNG II: TÍNH TOÁN ĐỘNG CƠ Ô TÔ 2.1 Động lực học cấu trục khuỷu truyền 2.2 Các vấn đề tính bền động ô 2.3 Tính nhóm truyền 2.4 Tính toán trục khuỷu GIÁO TRÌNH THIẾT KẾ ... TRÌNH THIẾT KẾ TÍNH TOÁN 2.3 TÍNH NHÓM THANH TRUYỀN 2.3.1 Bản vẽ kết cấu tính đa dạng kết cấu 2.3.2 Tính toán sức bền chi tiết nhóm truyền GIÁO TRÌNH THIẾT KẾ TÍNH TOÁN 2.3.1 Bản vẽ kết cấu tính...
 • 189
 • 128
 • 2

BÀI GIẢNG: Thiết kế tính toán ứng dụng máy tính trong thiết kế tính toán ôtô-Đại học chính quy

BÀI GIẢNG: Thiết kế tính toán và ứng dụng máy tính trong thiết kế tính toán ôtô-Đại học chính quy
... TRÌNH THIẾT KẾ TÍNH TOÁN 2.4 TÍNH NHÓM TRỤC KHUỶU 2.4.1 Bản vẽ kết cấu tính đa dạng kết cấu 2.4.2 Tính sức bền trục khuỷu GIÁO TRÌNH THIẾT KẾ TÍNH TOÁN 2.4.1 Bản vẽ kết cấu tính đa dạng kết cấu ... DUNG BÀI GIẢNG Chương I: Bố trí chung ô tô Chương II: Tính toán động Chương III: Tính toán thiết kế hệ thống truyền lực Chương IV: Tính toán thiết kế hệ thống phanh GIÁO TRÌNH THIẾT KẾ TÍNH TOÁN ... TRUYỀN 2.3.1 Bản vẽ kết cấu tính đa dạng kết cấu 2.3.2 Tính toán sức bền chi tiết nhóm truyền GIÁO TRÌNH THIẾT KẾ TÍNH TOÁN 2.3.1 Bản vẽ kết cấu tính đa dạng kết cấu a Bản vẽ kết cấu Đầu nhỏ Thân...
 • 189
 • 132
 • 0

luận văn sư phạm vật hàm bessel ứng dụng trong vật

luận văn sư phạm vật lý hàm bessel và ứng dụng trong vật lý
... chất ứng dụng hàm đặc biệt Vật GVHD: Th.s Trần Minh Quý Trang SVTH: Thị Yạ Luận Văn Tốt Nghiệp Hàm Bessel ứng dụng Vật MỤC ĐÍCH CỦA ĐỀ TÀI - Tìm hiểu cách thiết lập phương trình Bessel ... m  1 hàm Bessel ảo loại II GVHD: Th.s Trần Minh Quý Trang 37 SVTH: Thị Yạ Luận Văn Tốt Nghiệp Hàm Bessel ứng dụng Vật Ik(x) Đồ thị hàm Bessel ảo loại I Ik(x) Kk(x) Đồ thị hàm Bessel ảo ... (1.12) gọi phương trình Bessel có tham số    GVHD: Th.s Trần Minh Quý   Trang SVTH: Thị Yạ Luận Văn Tốt Nghiệp Hàm Bessel ứng dụng Vật CHƯƠNG 2: HÀM BESSEL 2.1 HÀM BESSEL LOẠI I Ta tìm...
 • 98
 • 509
 • 2

luận văn sư phạm vật hàm bessel ứng dụng

luận văn sư phạm vật lý hàm bessel và ứng dụng
... sinh c a hàm Bessel lo i I h ng nguyên 31 Chương 3: ng d ng c a hàm Bessel 35 3.1 S d ng hàm Bessel gi i toán V t h t a êCac 35 3.2 S d ng hàm Bessel gi i toán V t h t a ... a chúng d ng hàm c bi t hàm Legendre, hàm c u, hàm Bessel Trong s hàm c bi t ó, hàm Bessel- nghi m c a phương trình Bessel- óng m t vai trò quan tr ng vi c gi i phương trình v t toán, phương ... 2: Hàm Bessel 2.1 Khái ni m hàm Bessel 2.1.1 Hàm Bessel lo i I h ng nguyên 2.1.2 Hàm Bessel lo i II h ng nguyên 12 2.2 Các công th c truy toán i v i hàm...
 • 80
 • 483
 • 3

luận văn sư phạm vật hàm cầu ứng dụng trong vật

luận văn sư phạm vật lý hàm cầu và ứng dụng trong vật lý
... đến đối xứng cầu Trang Luận văn tốt nghiệp Hàm cầu ứng dụng Vật Với mong muốn tìm hiểu sâu sắc có hệ thống hàm cầu với ứng dụng vật lý, chọn đề tài: “HÀM CẦU VÀ ỨNG DỤNG TRONG VẬT LÝ” Tôi hi ... ngành Vật lý thuyết thuận lợi MỤC ĐÍCH NGHIÊN CỨU - Thiết lập hàm cầu - Tìm hiểu đặc điểm, tính chất hàm cầu - Những ứng dụng hàm cầu vật PHẠM VI NGHIÊN CỨU - Nghiên cứu số tính chất hàm cầu ... hoàn chỉnh luận văn báo cáo Trang Luận văn tốt nghiệp Hàm cầu ứng dụng Vật B NỘI DUNG CHƢƠNG I: HÀM CẦU 1.1 HỆ TỌA ĐỘ CẦU Trong hệ tọa độ cầu, vị trí điểm M xác định ba tọa 𝑟, 𝜃, 𝜑 Trong đó,...
 • 88
 • 136
 • 0

luận văn sư phạm vật tia x ứng dụng trong kỹ thuật chụp ct

luận văn sư phạm vật lý tia x và ứng dụng trong kỹ thuật chụp ct
... Dim Phỳc Lun tt nghip Tia X v ng dng k thut chp CT Chng NGUN PHT TIA X V S GHI NHN TIA X 2.1 Ngun phỏt tia X Ngun phỏt tia X ch yu l búng phỏt tia X Cú hai loi búng phỏt tia X l búng khớ kộm (búng ... bc x thụng thng, tia X cú kh nng õm xuyờn rt ln v b cỏc cht hp th cng rt khỏc tựy thuc vo nng lng hoc bc súng ca tia X 1.3 C ch phỏt x v ph tia X Chựm tia X phỏt t anode ca búng phỏt tia X theo ... nghip Tia X v ng dng k thut chp CT Cõu hi nghiờn cu Vi nhng ó trỡnh by, lun ny c x y dng tr li nhng cõu hi sau: Tia X l gỡ? Tia X c phỏt hin nh th no? Tia X cú nhng bn cht v tớnh cht gỡ? Tia X...
 • 82
 • 527
 • 3

luận văn sư phạm vật truyền nhiệt ứng dụng

luận văn sư phạm vật lý truyền nhiệt và ứng dụng
... ng vào m t sàng (Hình 3.10a), ho c hàn ng vào m t sàng (Hình 3.10b) GVHD: ThS Nguy n Bá Thành SVTH: Dương Thúy Li u Trang 32 Lu n văn t t nghi p Truy n nhi t ng d ng Hình 3.10 Cách l p ng vào ... 3.13 mô t nguyên ho t ñ ng c a thi t b trao ñ i nhi t ng v , ng chùm nhi u ngăn M t ch t t i nhi t ñi vào thi t b t ñáy dư i qua c a 6, vào khoang dư i, r i ñư c phân ph i vào ng truy n nhi ... nhi t truy n ñi ch y u d a vào tác d ng c a sóng dao ñ ng nguyên t phân t ; th l ng, ch y u d a vào s v n ñ ng d ch chuy n c a phân t v t ch t; kim lo i r n ch y u d a vào s chuy n ñ ng c a ñi...
 • 71
 • 105
 • 0

Tiểu luận môn biểu diễn tri thức suy luận TÌM HIỂU MẠNG TÍNH TOÁN ỨNG DỤNG GIẢI BÀI TOÁN HÓA HỌC

Tiểu luận môn biểu diễn tri thức và suy luận TÌM HIỂU MẠNG TÍNH TOÁN VÀ ỨNG DỤNG GIẢI BÀI TOÁN HÓA HỌC
... để biểu diễn tri thức phương pháp lại không hiệu việc biểu diễn suy luận tri thức phức tạp Phương pháp biểu diễn tri thức đóng vai trò quan trọng thiết kế hệ thống tri thức phức tạp hình học ... hóa học vấn đề quan trọng Về mặt tri thức người ta biết nhiều chất phản ứng hóa học chuyển hóa từ số chất thành chất khác Ta xem tri thức mạng tính toán mà phản ứng quan hệ mạng áp dụng để giải ... nên mô hình biểu diễn hết tất yếu tố trừu tượng Biểu diễn tri thức mạng ngữ nghĩa Mạng ngữ nghĩa phương pháp biểu diễn tri thức dùng đồ thị Trong nút biểu diễn đối tượng, cung biểu diễn quan hệ...
 • 22
 • 77
 • 0

Tiểu luận môn biểu diễn tri thức suy luận Mạng tính toán ứng dụng trên bài toán tam giác

Tiểu luận môn biểu diễn tri thức và suy luận Mạng tính toán và ứng dụng trên bài toán tam giác
... tô tam giác: a,b,c: cạnh tam giác Mạng tính toán ứng dụng toán tam giác A,B,C: góc đôi diện với cạnh tương ứng tam giác ha, hb, hc: đường cao tương ứng S: diện tích tam giác p: nửa chu vi tam giác ... Biểu diễn tri thức 3 Nội dung Mạng tính toán ứng dụng toán tam giác Chương I Khái niệm tri thức biểu diễn tri thức 1.1 Khái niệm Là hiểu biết thông qua trình nhận thức phức tạp như: trình tri ... phải bảo trì lại toàn hệ thông Mạng tính toán ứng dụng toán tam giác 22 Chương IV Ứng dụng mạng tính toán giải toán tam giác Giao diện chương trình “Giải toán tam giác được viết ngôn ngữ C#...
 • 27
 • 62
 • 0

Tiểu luận môn CÔNG NGHỆ TRI THỨC ỨNG DỤNG Mô hình biểu diễn tri thức Mạng Các Đối Tượng Tính Toán Ứng dụng giải bài toán hình học trên một số đối tượng hình học cơ bản

Tiểu luận môn CÔNG NGHỆ TRI THỨC VÀ ỨNG DỤNG Mô hình biểu diễn tri thức Mạng Các Đối Tượng Tính Toán Và Ứng dụng giải bài toán hình học trên một số đối tượng hình học cơ bản
... O2.c, O2.a} IV ỨNG DỤNG GIẢI BÀI TOÁN HÌNH HỌC TRÊN MỘT SỐ ĐỐI TƯỢNG HÌNH HỌC CƠ BẢN Sau tìm hiểu hình Mạng Tính Toán Mạng Các Đối Tượng Tính Toán, phần trình bày việc ứng dụng hình việc cài ... hỗ trợ Giải toán hình học số đối tượng hình học bản MÔ TẢ BÀI TOÁN Gói phần mềm giải toán dựa số đối tượng hình học (trên loại tam giác, hình chữ nhật, hình vuông) tả sau: − Input: toán A ... chương trình hỗ trợ việc học giải toán thật có ý nghĩa Trong phạm vi tiểu luận, xin trình bày hình biểu diễn tri thức, Mạng Tính Toán Mạng Các Đối Tượng Tính Toán Từ ứng dụng vào việc xây dựng gói...
 • 36
 • 156
 • 2

vat ly- AN TOAN VA SU DUNG DIEN

vat ly- AN TOAN VA SU DUNG DIEN
... khơng an tồn điện Chân chị tiếp xúc với sàn nhà khơng an tồn Cách khắc phục: Khơng đóng cơng tắc cơng tắc điện sửa chữa điện (thí dụ thay bóng đèn) Khi sửa chữa điện cần đứng vật (như giày cao su, ... thể II Hiện tượng đoạn mạch tác dụng cầu chì: III Các qui tắc an tồn sử dụng điện: IV Vận dụng: C6: Hãy viết câu cho biết có khơng an tồn điện cách khắc phục cho mối hình 29.5 a, b, c? -Ở hình ... thể II Hiện tượng đoạn mạch tác dụng cầu chì: III Các qui tắc an tồn sử dụng điện: IV Vận dụng: C6: Hãy viết câu cho biết có khơng an tồn điện cách khắc phục cho mối hình 29.5 a, b, c? -Ở hình...
 • 16
 • 58
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: khóa luận mô hình quản lý dự trữ và ứng dụng cho bài toán cụ thểlý thuyết nhóm và ứng dụng vào vật lý học lượng tửtuyển chọn các chủng nấm chịu ph thấp có khả năng thủy phân tinh bột và ứng dụng chúng trong xử lý nước thải công nghiệp sản xuất tinh bộtcó những tính chất vật lí và tính chất hoá học nào clo cacbon silic có những tính chất và ứng dụng gì bảng tuần hoàn các nguyên tố hoá học được cấu tạo như thế nào và có ý nghĩa gìtính chất và ứng dụng của hiđrotính chất và ứng dụngvật liệu sinh học và ứng dụngnguyên lý tính toán và cấu tạolý thuyết mờ và ứng dụngnguyên lý căn bản và ứng dụng mạch điện tửtính chất và ứng dụng của enzyme amylasemạch khuếch đại thuật toán và ứng dụngtính chất và ứng dụng của sắttính chất và ứng dụng của natri peoxittính chất và ứng dụng của hidro tiết 2Bài Giảng Sinh Lý Hô HấpBài Giảng Sinh Lý Cảm GiácANALYTICAL STUDIES OF MORPHINE AND RELATED SUBSTANCES USING LC MSMS self studyingbài hidrocacbon nochất nitoliên kết ion tinh thể IONxà phòngbài flo brom iotbài 17 phản ứng oxi hóa khửbệnh viêm phôi và chương trình ariCVAU HOI CHINH TRỊ SONG O VIET NAMSuy dinh dưỡng trẻ emIUH BAO CAO HUI QUAN DIEM TOAN DIEN TRONG SU DOI MOI NEN KT o VN DH CONG NGHIEP TP HCMIUH BAO CAO HUI QUY LUAT GIA TRI VA VAI TRO CUA NO TRONG NEN KTTT DH CONG NGHIEP TP HCMIUH BAO CAO HUI MOI QUAN HE GIUA CAI RIENG VA CAI CHUNG VA VAN DUNG CHO SU PHAT TRIEN KTTT o NUOC TA DH CONG NGHIEP TP HCMIUH BAO CAO HUI DAO TAO NGUON LUC CON NGUOI (2) DH CONG NGHIEP TP HCMVIÊM MÀNG NÃO MỦ Ở TRẺ EMIUH BAO CAO HUI HOC THUYET VE HINH THAI KTXH DH CONG NGHIEP TP HCMvào phủ chúa trịnh 1vào phủ chúa trịnh 5
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập