Vật lý hạ nguyên tử và ứng dụng

Tài liệu Trắc nghiệm ôn thi ĐH môn Vật phần Nguyên tử hạt nhân_Đề 1 docx

Tài liệu Trắc nghiệm ôn thi ĐH môn Vật lý phần Nguyên tử và hạt nhân_Đề 1 docx
... A 12 15Å B 12 10Å C 11 68Å D 11 53Å E 10 25Å A B C D E Câu hỏi 4: Tính khối lượng nguyên tử vàng 79Au197 Cho biết số Avogadro NA = 6,02 .10 23 A 3,25 .10 -22kg B 1, 31. 10-25kg C 3,27 .10 -25kg D 1, 66 .10 -22kg ... 43Tc99; y: 11 Na23 B x: 43Tc99; y: 10 Ne22 C x: 44Ru1 01; y: 10 Ne22 D x: 44Ru1 01; y: 11 Na23 E x: 42Mo96; y: 9F19 A B C D E C D E Câu hỏi 8: A B Câu hỏi 9: Hoạt tính đồng vị cacbon 6C14 đồ cổ gỗ ... x: 5B10; y: 3Li7 E x: 7N14; y: 1H3 A B C D E Câu hỏi 6: Hãy cho biết x y nguyên tố phương trình phản ứng hạt nhân sau đây: 13 Al27 + α → x + n; 7N14 + y → 8O17 + p A x: 14 Si28; y: 1H3 B x: 14 Si28;...
 • 4
 • 220
 • 1

Tài liệu Trắc nghiệm ôn thi ĐH môn Vật phần Nguyên tử hạt nhân_Đề 2 ppt

Tài liệu Trắc nghiệm ôn thi ĐH môn Vật lý phần Nguyên tử và hạt nhân_Đề 2 ppt
... hạch:3Li6 + 1H2 → 2He4 + 2He4 Cho biết khối lượng nguyên tử 3Li6 = 2, 01400 u, nguyên tử 1H2 = 2, 01400 u; nguyên tử 2He4 = 4,0 026 0 u; 1u = 1,66043.10 -27 kg; c = 2, 9979.108 m/s; 1J = 6 ,24 18.1018 eV ... 5B11:74,5MeV;92U238:1805MeV B 5B11:76,2MeV;92U238:1802MeV C 5B11:77,4MeV;92U238:1800MeV D 5B11:78,2MeV;92U238:1798MeV A 5B11:78,6MeV;92U238:1796MeV A B C D E Câu hỏi 7: Tính lượng liên kết riêng hạt nhân ... = 3,016303 u; nguyên tử 1H1 = 1,007 825 u; nguyên tử 2H4 = 4,0 026 0u; 1u = 1,66043.1 027 kg; c = 2, 9979.108 m/s; 1J = 6 ,24 18.1018 eV A 18,3 MeV B 19,5 MeV C 19,8 MeV D 20 ,2 MeV E 21 ,3 MeV A B C...
 • 5
 • 220
 • 1

Những phát minh quan trọng về nguyên tử ứng dụng Nguyên tử là phần tử hóa pps

Những phát minh quan trọng về nguyên tử và ứng dụng Nguyên tử là phần tử hóa pps
... để bắn phá hạt nhân nguyên tử Nhôm, Bo, Magie nguyên tố khác; kết nguyên tố chuyển thành nguyên tố khác Năm 1938 - 1939 Ôttô Han Frit Stracman phát kiểu phân rã hạt nhân quan trọng, phân chia hạt ... lượng tử hệ vật lý mô tả đầy đủ vector trạng thái hàm sóng không gian cấu hình, nghiệm phương trình Schrödinger Nghiệm phương trình Schrödinger không mô tả hệ nguyên tử hạ nguyên tử (nguyên tử, ... Thomson đưa mô hình nguyên tử Năm 1905 Khi giải thích cho hiệu ứng quang điện, Albert Einstein (1879-1955) cho ánh sáng không phát xạ theo lượng tử mà bị hấp thụ theo lượng tử Ánh sáng vừa có...
 • 5
 • 125
 • 0

luận văn sư phạm vật máy gia tốc ứng dụng

luận văn sư phạm vật lý máy gia tốc và ứng dụng
... quan máy gia tốc Chương 2: Cơ sở vật máy gia tốc Chương 3: Ứng dụng máy gia tốc Phần 3: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ Kết luận Kiến nghị Những dự định tương lai Luận văn tốt nghiệp Máy gia tốc ứng dụng ... sở vật lí, số máy gia tốc nay, cấu tạo nguyên tắc hoạt động số loại máy gia tốc có quỹ đạo thẳng số máy gia tốc Luận văn tốt nghiệp Máy gia tốc ứng dụng quỹ đạo tròn, ứng dụng máy gia tốc ... Chương 1: Tổng quan máy gia tốc Luận văn tốt nghiệp Máy gia tốc ứng dụng 1.2 MỘT SỐ MÁY GIA TỐC HIỆN NAY Máy gia tốc cộng hưởng từ: Máy gia tốc Năm hoạt động Hình dạng Hạt gia tốc Động 9-inch cyclotron...
 • 76
 • 355
 • 1

luận văn sư phạm vật laser bán dẫn ứng dụng

luận văn sư phạm vật lý laser bán dẫn và ứng dụng
... ho t ng chung c a laser, tìm hi u sâu v c i m chung c a laser bán d n, nguyên t c ho t ng c a laser bán d n ng d ng c a laser bán d n PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN C U TÀI tài nghiên c u thuy t, ... 44 3.7 Các lo i laser bán d n 45 3.7.1 Laser bán d n d ng phun 45 3.7.2 Laser bán d n dùng bơm quang h c 45 CHƯƠNG IV CÁC NG D NG C A LASER BÁN D N 47 ... t h p tài tình gi a laser (quang h c) i n t , ngư i ta ã ch t o laser bán d n hay laser diôt T ó laser bán d n ã dành cho m t th trư ng l n, t i hàng trăm tri u USD .Laser bán d n không ch g n...
 • 67
 • 277
 • 2

luận văn sư phạm vật máy biến áp ứng dụng

luận văn sư phạm vật lý máy biến áp và ứng dụng
... sử dụng máy biến áp chuyên dùng ngành chuyên môn như: máy biến áp chuyên dùng cho lò điện luyện kim, máy biến áp hàn điện Như vậy, máy biến áp nào? Nguyên làm việc máy sao? Máy biến áp ứng ... Phân loại máy biến áp Máy biến áp có nhiều, theo công dụng, máy biến áp gồm loại sau đây:  Máy biến áp điện lực: dùng để truyền tải phân phối công suất hệ thống điện lực  Máy biến áp chuyên ... suất máy biến áp tải thay đổi, người ta xét hiệu suất máy năm Đó tỉ số điện đầu máy biến áp tính theo kilôoát với điện đầu vào máy biến áp thời gian 2.2 TỔ NỐI DÂY VÀ MẠCH TỪ CỦA MÁY BIẾN ÁP Để máy...
 • 69
 • 246
 • 0

luận văn sư phạm vật pin quang điện ứng dụng

luận văn sư phạm vật lý pin quang điện và ứng dụng
... Pin Quang Điện Ứng Dụng Giới hạn đề tài Đề tài nghiên cứu pin quang điện ứng dụng pin quang điện GVHD: Ths .Phạm Văn Tuấn SVTH: Nguyễn Thị Diệu Hiền Luận văn tốt nghiệp Pin quang điện ứng dụng ... trưng pin Mặt Trời mục sau GVHD: Ths .Phạm Văn Tuấn 20 SVTH: Nguyễn Thị Diệu Hiền Luận văn tốt nghiệp Pin quang điện ứng dụng 2.2 Pin Mặt Trời Pin lượng mặt trời (hay pin quang điện, tế bào quang điện) , ... trở thành điện tử tự (điện tử dẫn) GVHD: Ths .Phạm Văn Tuấn 11 SVTH: Nguyễn Thị Diệu Hiền Luận văn tốt nghiệp Pin quang điện ứng dụng chuyển động lòng khối vật dẫn, ta có hiêu ứng quang điện (external...
 • 124
 • 73
 • 0

luận văn sư phạm vật tia hồng ngoại ứng dụng của nó trong y học, nông nghiệp, công nghiệp

luận văn sư phạm vật lý tia hồng ngoại và ứng dụng của nó trong y học, nông nghiệp, công nghiệp
... trang Luận văn tốt nghiệp GVHD:Th.S Hoàng Xuân Dinh Chƣơng 2: ỨNG DỤNG CỦA TIA HỒNG NGOẠI VÀO TRONG Y HỌC, NÔNG NGHIỆP, CÔNG NGHIỆP 2.1 ỨNG DỤNG CỦA TIA HỒNG NGOẠI VÀO TRONG Y HỌC Trong môn khoa học, ... việc ứng dụng tia hồng ngoại y học, công nghiệp, nông nghiệp trƣớc tiên trình b y sơ lƣợc tia hồng ngoại sau vào ứng dụng y học, nông nghiệp, công nghiệp SVTH: Cao Thị Thu MSSV:1090289 trang Luận ... phát tia hồng ngoại, tính chất, vùng hồng ngoại Chƣơng tập trung vào trình b y ứng dụng y học, nông nghiệp, công nghiệp Chƣơng nêu khái quát tiềm tia hồng ngoại nguồn lƣợng vô tận tƣơng lai Với ứng...
 • 47
 • 466
 • 1

Kính hiển vi lực nguyên tử ứng dụng

Kính hiển vi lực nguyên tử và ứng dụng
... hệ máy AFM fastscan có tốc độ quét nhanh ứng dụng vào đo tế bào sống II CẤU TẠO CỦA AFM Hình Sơ đồ cấu tạo hiển vi lực nguyên tử Kính hiển vi lực nguyên tử gồm phận Đầu dò lò xo Đầu dò lò xo chế ... III .Nguyên lý làm vi c IV.Chế độ làm vi c 43 V.Ưu nhược điểm .2 VI. Ứng dụng I LỊCH SỬ PHÁT TRIỂN Kính hiển vi lực nguyên tử thiết bị quan sát cấu trúc vi ... phải VI. ỨNG DỤNG CỦA AFM AFM có ứng dụng: Chụp ảnh bề mặt màng mỏng Mô tả, phân tích, xác định đặc điểm bề mặt Kiểm soát chất lượng,kiểm tra khuyết tật vật liệu Đo học đơn phân tử AFM có ứng dụng...
 • 17
 • 205
 • 2

KÍNH HIỂN VI LỰC NGUYÊN TỬ ỨNG DỤNG

KÍNH HIỂN VI LỰC NGUYÊN TỬ VÀ ỨNG DỤNG
... II.Cấu tạo III .Nguyên lý làm vi c IV.Chế độ làm vi c V.Ưu nhược điểm VI. Ứng dụng I Lịch sử phát triển • Kinh hiển vi lực nguyên tử ( AFM) phát minh vào năm 1985, sáng chế Gerd Binnig, Calvin Quate ... lý hiển thị hình ảnh Hệ thống máy tính hình giúp hiển thị ảnh bề mặt mẫu III Nguyên lý làm vi c - Hoạt động dựa tương tác lực nguyên tử - Khi đầu dò đến gần bề mặt mẫu, xuất lực Van Der Waals lực ... • Mẫu có bề mặt chống rung VI Ứng dụng Mô tả, phân tích, xác định đặc điểm bề mặt Kiểm soát chất lượng, kiểm tra khuyết tật vật liệu Đo học đơn phân tử Được ứng dụng lĩnh vực như: •Công nghệ...
 • 37
 • 157
 • 0

Phân tích dụng cụ . Phổ nguyên tử ứng dụng

Phân tích dụng cụ . Phổ nguyên tử và ứng dụng
.. . lượng phân tử b) Sự tương tác phân tử vật chất xạ điện từ c) Sự hình thành phổ phân tử d) Các phương pháp phổ phân tử Ứng dụng phổ phân tử phân tích vật chất Trạng thái lượng phân tử Phân tử .. . Ứng dụng phổ phân tử phân tích vật chất  Ứng dụng phổ tử ngoại – khả kiến  Phương pháp phổ tử ngoại khả kiến có ý nghĩa quan trọng lĩnh vực phân tích định tính, phân tích cấu trúc phân tử phân .. . thị gọi phổ  Các đám phổ tương ứng với lượng hấp thụ để thực bước chuyển Sự hình thành phổ phân tử Phổ hồng ngoại phân tử phenol Sự hình thành phổ phân tử Tùy theo trình thay đổi phân tử (quay,...
 • 17
 • 116
 • 0

Kỹ thuật lai phân tử, nguyên tắc ứng dụng trong kiểm tra động vật

Kỹ thuật lai phân tử, nguyên tắc và ứng dụng trong kiểm tra động vật
... trình bày kỹ thuật lai phân tử, nguyên tắc ứng dụng kiểm tra động vật chuyển gen • Các phương pháp lai phân tử có ý nghĩa việc kiểm tra động vật chuyển gen nên việc ứng dụng phương pháp sử dụng phổ ... đặt tên thể lai (hybrid) Nhóm SVTH : Nhóm - Lớp 43CNSH 1.Khái niệm lai phân tử => Việc lai phân tử mở rộng nhiều kỹ thuật khác dùng vào mục đích đa dạng với mục đích sử dụng lai DNA kỹ thuật so ... • • • • Lai chỗ Lai khuẩn lạc Lai NST Lai tế bào mô Nhóm SVTH : Nhóm - Lớp 43CNSH 3.1 Lai chỗ *Định nghĩa: + Lai chỗ kiểu lai phân tử trình tự cần tìm nằm tế bào hay mô + Lai chỗ sử dụng để định...
 • 39
 • 1,116
 • 0

Vật đại cương các nguyên ứng dụng-Tập 1 ppt

Vật lý đại cương các nguyên lí và ứng dụng-Tập 1 ppt
... – 1 =(2k +1) π - Nếu (ϕ − 1 ) = (2k + 1) x2 A1 + y2 A2 π , với k = 0, ± 1, ± 2, ± 3, , (1- 42) trở thành: =1 (1- 45) Hình 1- 13: Quĩ đạo chất điểm Quĩ đạo chất điểm φ2- 1= (2k +1) π/2 φ2- 1= (2k +1) π/2 ... đổi lượng là: r1 − r2 = L1 − L = (2k + 1) 1 = 2π L1 ⇒ λ ′ L1 = L1 + ϕ '1 = λ 2π 2π ′ L1 + π = L1 λ λ (2 -14 ) ' Trong 1 L1 pha quang lộ chưa tính đến thay đổi pha phản xạ, 1 L '1 pha quang lộ ... A1 A2 (1- 41) Hình 1- 10 Hai dao động điều hoà vuông góc Bình phương hai vế (1- 40) , (1- 41) cộng vế với vế: x2 A1 + y2 A2 − xy cos(ϕ − 1 ) = sin (ϕ − 1 ) A1A (1- 42) Phương trình (1- 42) chứng tỏ...
 • 168
 • 242
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: vật liệu từ và ứng dụnggiáo trình plc s7 300 lý thuyết và ứng dụng chương 5 bộ hiệu chỉnh pid các hàm xử lý tín hiệu tương tự và ứng dụngvật lý hạt nguyên tửlý thuyết đồ thị và ứng dụngđối lưu nhiệt từ của chất lỏng từ và ứng dụnggiáo trình lý thuyết đồ thị và ứng dụngxử lý số tín hiệu và ứng dụngebook lý thuyết đồ thị và ứng dụnglý thuyết đồ thị và ứng dụng đặng huy ruậnlý thuyết trò chơi và ứng dụnglý thuyết tập mờ và ứng dụnglý thuyết trò chơi và ứng dụng trong kinh doanhlý thuyết trải phổ và ứng dụnglý thuyết tập thô và ứng dụngbài tập môn lý thuyết trò chơi và ứng dụngCHỦ đề NHÁNHBÁC hồ với các CHÁU THIẾU NHI đề tài bài hát EM mơ gập bác hồGấp một số lên nhiều lần toán học 3Cảm xúc mùa thu (thu hứng) ngữ văn 10Bài địa hình bề mặt trái đất (tiếp theo) địa lí 6Bài giảng điện tử mầm non đề tài câu đố cho bébài giảng làm quen với chữ cái e êtrung thu 2015 kế hoạchBÀI GIẢNG PHÁT TRIỂN NHẬN THỨC làm quen chữ cái o,ô,ơ, tiết 2 làm quen với toánKy thuat xet nghiem huyet hoc truyen mauTiểu luận Thành lập công ty TNHH Smile Land, là một khu vui chơi bao gồm cả phục vụ ăn uốngde thi hk1 môn toán lớp 4dap an 2016 2017chuyên đề vật lí cụm vật lý 9Bo de kiem tra DS 11 chuong IIBài 11 liên kết gen và hoán vị genNâng cao chất lượng cho vay trung và dài hạn tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Hà NộiBài 15 hoá trị và số oxi hoá1Bài 20 bài thực hành số 1 phản ứng oxi hoá khửBài 25 máy điện xoay chiều ba pha máy biến áp ba phaXây dựng hệ thống tiêu chí đánh giá năng lực chuỗi cung ứng ngành dệt mayTuần 15 đọc thêm vi hành
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập