Bản dịch giấy Chứng minh nhân dân

Tiểu luận thủ tục cấp giấy chứng minh nhân dân

Tiểu luận thủ tục cấp giấy chứng minh nhân dân
...  Thủ tục: Phải làm đầy đủ thủ tục theo quy định chung Riêng việc xuất trình hộ thường trú thay giấy giới thiệu cấp có thẩm quyền kèm theo Chứng minh QĐ, Giấy chứng nhận CA  Nơi làm thủ tục cấp ... sơ Thời gian trả kết Thời hạn giải Thủ tục Cấp CMND ◦ Cấp lại, đổi CMND ◦ Cấp CMND cho Quân đội CA nhân dân   Nơi làm thủ tục cấp CMND Phí, lệ phí Thủ tục thực  Cơ quan thực TTHC: CA huyện, ... TTHC  Vai trò TT cấp giấy CMND  Tuy nhiên, thực tế việc thực TT cấp giấy CMND tồn số hạn chế  Mục đích ◦ Giới thiệu thủ tục cấp giấy CMND ◦ PT thực trạng việc thực thủ tục cấp giấy CMND thực...
 • 23
 • 2,601
 • 16

Thủ tục cấp giấy chứng minh nhân dân

Thủ tục cấp giấy chứng minh nhân dân
... nhằm hoàn thiện thủ tục cấp giấy chứng minh nhân dân Mục đích - Giới thiệu thủ tục cấp giấy chứng minh nhân dân - Phân tích thực trạng việc thực thủ tục cấp giấy chứng minh nhân dân thực tế - Đưa ... Người cấp giấy giới thiệu làm thủ tục cấp chứng minh nhân dân phải chịu trách nhiệm cấp đối tượng quy định 3.7 Nơi làm thủ tục cấp giấy chứng minh nhân dân - Công dân thuộc diện cấp chứng minh nhân ... việc thực thủ tục cấp chứng minh nhân dân nói riêng thủ tục hành nói chung 4.2 Hạn chế Thủ tục việc thực thủ tục cấp chứng minh nhân dân thực tế có nhiều ưu điểm nêu trên, trình thực thủ tục phát...
 • 18
 • 759
 • 2

Thủ tục cấp giấy chứng minh nhân dân

Thủ tục cấp giấy chứng minh nhân dân
... tục cấp Chứng minh nhân dân V Thu hồi, tạm giữ Chứng minh nhân dân: Chứng minh nhân dân bị thu hồi trường hợp sau: - Bị tước quốc tịch Việt Nam; - Ra nước định cư Chứng minh nhân dân công dân bị ... bệnh Thẩm quyền thu hồi, tạm giữ Chứng minh nhân dân - -Cơ quan Công an nơi làm thủ tục cấp, đổi, cấp lại Chứng minh nhân dân có thẩm quyền thu hồi Chứng minh nhân dân trường hợp bị tước quốc tịch ... huy quân cấp huyện Trưởng Công an cấp huyện IV Nơi làm thủ tục cấp CMND, lệ phí cấp CMND, thời gian trả CMND: Nơi làm thủ tục cấp CMND: - Công an cấp huyện nơi đăng ký thường trú Công an cấp tỉnh...
 • 4
 • 111
 • 0

Quy định về mẫu Chứng minh nhân dân 27.2012.TT.BCA.doc

Quy định về mẫu Chứng minh nhân dân 27.2012.TT.BCA.doc
... công dân cấp Chứng minh nhân dân màu đen h) Phoi bảo an gắn mặt sau Chứng minh nhân dân Điều Số thời hạn sử dụng Chứng minh nhân dân Mỗi công dân Việt Nam cấp Chứng minh nhân dân có số Chứng minh ... tên người có thẩm quy n cấp Chứng minh nhân dân màu đen đ) Dòng chữ "CHỨNG MINH NHÂN DÂN", số Chứng minh nhân dân công dân ảnh dấu màu đỏ e) Các chữ tiêu đề Chứng minh nhân dân gồm: Số; họ tên ... cầu sử dụng mẫu Chứng minh nhân dân toàn quốc cho năm gửi Tổng cục Hậu cần - Kỹ thuật để sản xuất mẫu Chứng minh nhân dân b) Quản lý chặt chẽ bàn giao kịp thời mẫu Chứng minh nhân dân cho Công...
 • 4
 • 2,106
 • 2

ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP CHỨNG MINH NHÂN DÂN

ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP CHỨNG MINH NHÂN DÂN
... ………………………………………………… ………………………… Họ tên mẹ:……………………………………………………………………………………………… ………………… Ý KIẾN CÁC MINH CỦA PHÒNG HỒ SƠ Qua tra cứu tàng thư thấy: ……………………………………………………………………………………………………….… ………………………...
 • 3
 • 1,094
 • 11

Thủ tục sửa sai chứng minh nhân dân

Thủ tục sửa sai chứng minh nhân dân
... Địa quan thực thủ tục hành Công an quận, huyện Mẫu đơn, mẫu tờ khai Đơn đề nghị cấp CMND Căn pháp lý thủ tục hành - Nghị định 05/1999/NĐ-CP ngày 03/02/1999 Chính phủ chứng minh nhân dân - Nghị định ... 05/1999/NĐ-CP ngày 03/02/1999 Chính phủ chứng minh nhân dân - Thông tư 27/2012/TT-BCA Bộ trưởng Bộ Công an ngày 16/5/2012 quy định mẫu chứng minh nhân dân - Thông tư 77/2002/TT-BTC ngày 10/9/2002 ... số 170/2007/NĐ-CP ngày 19/11/2007 Chính phủ bổ sung, sửa đổi số điều Nghị định số 05/1999/NĐ-CP ngày 03/02/1999 Chính phủ chứng minh nhân dân - Thông tư số 04/1999/TT-BCA(C13) ngày 19/4/1999...
 • 2
 • 1,626
 • 8

Tài liệu Tiêu chuẩn kỹ thuật của thẻ chứng minh nhân dân điện tử của Thailand doc

Tài liệu Tiêu chuẩn kỹ thuật của thẻ chứng minh nhân dân điện tử của Thailand doc
... the Thailand standard smart card committee The foreign or the international smart card scheme provider that want to launch their program in Thailand may report their reserved RID to the Thailand ... should submit the technical details specification to the Thailand smart card committee before the implementation shall be commenced The Thailand smart card working group reserves the right to ... amend or delete any part of this requirements specification or any document forming part of this specification in the future without Thailand Smart Card Standard Application Version 1.0 Page prior...
 • 80
 • 326
 • 1

Tài liệu Thủ tục Cấp lại chứng minh nhân dân ppt

Tài liệu Thủ tục Cấp lại chứng minh nhân dân ppt
... 6.000đồng/lần cấp Đối với việc cấp chứng minh nhân dân xã, thị trấn miền núi, biên giới, hải đảo khu vực khác, mức thu áp dụng tối đa 50% mức thu quy định cấp chứng minh nhân dân quận thành ... lệ phí đăng ký cư trú, cấp Chứng minh nhân dân - Nghị số 12d/2009/ NQ-HĐND ngày 24/7/2009 HĐND tỉnh Thừa Thiên Huế lệ phí đăng ký cư trú lệ phí cấp giấy Chứng minh nhân dân ... 143/CP ngày 09/8/1976 Hội đồng Chính phủ e) Bị chứng minh nhân dân Căn pháp lý: - Nghị định số 05/1999/NĐ-CP ngày 03/02/1999 Chính phủ chứng minh nhân dân; - Nghị định số 170/2007/NĐ-CP ngày 19/11/2007...
 • 2
 • 592
 • 1

Tài liệu Thủ tục Cấp đổi chứng minh nhân dân docx

Tài liệu Thủ tục Cấp đổi chứng minh nhân dân docx
... việc cấp chứng minh nhân dân (không bao gồm tiền ảnh người cấp chứng minh nhân dân) quận thành phố trực thuộc Trung ương, phường nội thành thành phố thuộc tỉnh, sau: Cấp lại, cấp đổi: không ... không 6.000đồng/lần cấp Đối với việc cấp chứng minh nhân dân xã, thị trấn miền núi, biên giới, hải đảo khu vực khác, mức thu áp dụng tối đa 50% mức thu quy định cấp chứng minh nhân dân quận thành ... 03/02/1999 Chính phủ chứng minh nhân dân- Nghị định số 170/2007/NĐ-CP ngày 19/11/2007 Chính phủ bổ sung, sửa đổi số điều Nghị định số 05/1999/NĐ-CP ngày 03/02/1999 Chính phủ chứng minh nhân dân- Chỉ thị...
 • 3
 • 530
 • 0

Tìm hiểu phương pháp tiền xử lý và phương pháp phân đoạn ảnh ứng dụng phân đoạn chứng minh nhân dân

Tìm hiểu phương pháp tiền xử lý và phương pháp phân đoạn ảnh ứng dụng phân đoạn chứng minh nhân dân
... Load ảnh Phân đoạn ảnh Tách Cây Tứ Phân Phân đoạn ảnh theo Single-Link  Phân đoạn ảnh theo K-Means 4.2.Giao diện phân đoạn ảnh dựa vào phƣơng pháp tách tứ phân 47 4.3.Giao diên phân đoạn ảnh ... phƣơng pháp để xử ảnh giai đoạn đƣợc trình bày va dƣới em xin đƣợc trình bày số phƣơng pháp cụ thể tiền xử ảnh 8 CHƢƠNG 2:MỘT SỐ PHƢƠNG PHÁP TIỀN XỬ LÝ ẢNH Đầu vào hệ thống xử ảnh thƣờng ... không thay đổi Dựa vào tính chất để nối ký tự dòng văn ảnh với 27 CHƢƠNG 3:PHƢƠNG PHÁP PHÂN ĐOẠN CHỨNG MINH NHÂN DÂN 3.1 Giới thiệu toán Giấy chứng minh nhân dân hay chứng minh thƣ (CMND) loại...
 • 50
 • 1,553
 • 2

Điều chỉnh hộ tịch trên văn bằng tốt nghiệp. Trường hợp không phù hợp ngày sinh giữa bằng tốt nghiệp, khai sinh và chứng minh nhân dân pps

Điều chỉnh hộ tịch trên văn bằng tốt nghiệp. Trường hợp không phù hợp ngày sinh giữa bằng tốt nghiệp, khai sinh và chứng minh nhân dân pps
... tả bước Trường hợp không phù hợp chi tiết hộ tịch khai sinh chứng minh nhân dân: Nếu chứng minh nhân dân học Chuẩn bị, sinh ngày sinh không khớp với khai sinh hồ sơ nộp cho nộp hồ sơ trường ... hộ tịch khai sinh gốc UBND (xã, huyện, tỉnh) cấp Bản khai sinh ngày sinh phù hợp với định điều chỉnh chứng minh nhân dân Thành phần hồ sơ Bản tốt nghiệp đề nghị điều chỉnh Bản học bạ Bản hộ ... trường đăng ký học lớp10 (Thí dụ: chứng minh nhân dân ghi đầy đủ ngày tháng năm sinh, Khai sinh ghi năm sinh ngược lại), người có nhu cầu điều chỉnh hộ tịch văn tốt nghiệp đến Sở Giáo dục Đào tạo,...
 • 5
 • 257
 • 0

Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh: số chứng minh nhân dân, ngày cấp chứng minh nhân dân pot

Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh: số chứng minh nhân dân, ngày cấp chứng minh nhân dân pot
... chứng nhận đăng kinh doanh Bản photocopy chứng minh nhân dân (đính kèm để đối chiếu) Số hồ sơ: 01 (bộ) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn qui định Thông báo thay đổi nội dung đăng kinh Thông ... định Lệ phí thay đổi nội dung 20.000 đồng/ Quyết định số đăng kinh doanh lần cấp 83/2000/QĐ-BTC Kết việc thực TTHC: Giấy chứng nhận Các bước Mô tả bước Tên bước Bước Người đăng kinh doanh ... ban nhân dân quận - huyện (trong hành từ thứ hai đến thứ sáu sáng thứ bảy hàng tuần) Hồ sơ Thành phần hồ sơ Thông báo thay đổi nội dung đăng kinh doanh hộ kinh doanh (theo mẫu) Bản Giấy chứng...
 • 4
 • 229
 • 0

Đơn để nghị cấp chứng minh nhân dân ppsx

Đơn để nghị cấp chứng minh nhân dân ppsx
... thường trú Đã đăng ký thường trú vào sổ NK3 tập trang số Số CMNDđã cấp (nếu có) Nay đề nghị cấpCMND với lí Ngày tháng năm 200 CAKV, CB PHỤ TRÁCH ĐĂNG...
 • 2
 • 384
 • 1

Xem thêm

Từ khóa: giấy chứng minh nhân dân mẫu mớigiấy chứng minh nhân dân là gìgiấy chứng minh nhân dân bằng tiếng anhgiấy chứng minh nhân dân sốgiấy chứng minh nhân dân bị mờ sốgiấy chứng minh nhân dân có tên cha mẹgiấy chứng minh nhân dân tiếng anhgiấy chứng minh nhân dân có thời hạn bao lâugiấy chứng minh nhân dân mớicấp mới giấy chứng minh nhân dâncấp giấy chứng minh nhân dân mớigiấy chứng minh nhân dân tiếng anh là gìquy định mới về cấp giấy chứng minh nhân dânthủ tục cấp giấy chứng minh nhân dân mớiđơn xin cấp lại giấy chứng minh nhân dânNghiên cứu tìm hiểu về bộ nhớ ngoài trong hđh linuxnghiên cứu và triển khai công nghệ SDNXÂY DỰNG PHẦN mềm QUẢN lý NHÀ HÀNG 468XÂY DỰNG TRANG WEB QUẢN lý THƯ VIỆN TRƯỜNG đại họcBài giảng Kiến trúc máy tính Chương 1Nghiên cứu về công cụ OpenCMS và các kỹ thuật xây dựng một website tin tức bằng công cụ OpenCMSXây dựng ứng dụng quản lý và chia sẻ hình ảnhXây dựng website kinh doanh máy tính xách tay trực tuyếnTÌNH HÌNH THỰC tế CÔNG tác kế TOÁN tại CÔNG TY CP vân THÀNHChuyen de nâng cao chất lượng hoạt động cho vay đối với khách hàng cá nhân tại ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn chi nhánh vĩnh bảo – hải phòng 2013Hoàn thiện công tác quản trị nguồn nhân lực tại ngân hàng agribank chi nhánh bắc hà nộiMột số giải pháp mở rộng cho vay đối với doanh nghiệp vừa và nhỏ tại NHTMCP việt nam thịnh vượng chi nhánh bắc giangCIRCULAR NO 2892016TT BTC DATED NOVEMBER 15, 2016, ON AMOUNTS, COLLECTION, PAYMENT, MANAGEMENT AND USE OF FEES AND CHARGES IN THE CINEMATOGRAPHYCIRCULAR NO 3042016TT BTC DATED NOVEMBER 15, 2016, ON PROMULGATION OF LIST OF PRICES FOR AUTOMOBILES AND MOTORBIKES ON WHICH REGISTRATION FEES ARE IMPOSEDCIRCULAR NO 2632016TT BTC DATED NOVEMBER 14, 2016, ON FEES AND CHARGES FOR INDUSTRIAL PROPERTY AND THE COLLECTION, TRANSFER, MANAGEMENT AND USE THEREOF 263 2016 TT BTC 336221CIRCULAR NO 2742016TT BTC DATED NOVEMBER 14, 2016, ON THE RATE, COLLECTION, SUBMISSION, MANAGEMENT AND USE OF THE CUSTOMS FEES AND THE CHARGES ON GOODS AND v274 2016 TT BTC 338289CIRCULAR NO 2572016TT BTC DATED NOVEMBER 11, 2016, REGULATIONS ON NOTARIAL AND AUTHENTICATION SERVICE FEES, FEES FOR VERIFICATION OF ELIGIBILITY FOR PRACTICI257 2016 TT BTC 335580CIRCULAR NO 2122016TT BTC DATED NOVEMBER 10, 2016, ON THE RATE, COLLECTION, SUBMISSION, ADMINISTRATION AND USE OF THE FEE FOR ASSESSMENT AND LICENSING OF KAR212 2016 TT BTC 334304CIRCULAR NO 2172016TT BTC DATED NOVEMBER 10, 2016, ON AMOUNTS, COLLECTION, PAYMENT, MANAGEMENT AND USE OF FEES FOR VERIFICATION OF DOCUMENTS AT REQUESTS OF i217 2016 TT BTC 335306Báo cáo kiến tập sư phạm mầm non Trung cấp bách nghề
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập