Tài liệu chuyên sâu BD HSG tiếng anh

Tài liệu Chuyên đề luyện thi tiếng Anh docx

Tài liệu Chuyên đề luyện thi tiếng Anh docx
... paralyzed with fear Ü Within – vòng: within twenty minutes; within one kilometer Hocmai.vn – Ngôi tr ng chung c a h c trò Vi t Trang Chuyên Luy n thi T t nghi p THPT Luy n thi III C NG C i h c, ... five kilometers – m c ích: I bought this jacket for you Hocmai.vn – Ngôi tr ng chung c a h c trò Vi t Trang Chuyên Ü Ü Ü Ü Ü Ü Ü Luy n thi T t nghi p THPT Luy n thi i h c, Cao ng 2009 – t i âu ó: ... nhóm ng i): The money was shared among three people Ü Around – vòng quanh: We walked around the block – vây quanh, bao quanh: There is a fence around the garden – kh p: I looked around the house...
 • 8
 • 548
 • 5

Tài liệu BD HSG Tiếng anh 7

Tài liệu BD HSG Tiếng anh 7
... Hue How many students are there in the school? A 1 ,70 0 B 1, 070 C 1,0 07 When does the class start and finish? A 7. 00 and 11.00 B 7. 30 and 11.00 C 7. 00 and 11.30 What subjects does she like best? ... school has three floors and forty classrooms with 1 ,70 0 students My classroom is on the second floor I’m in grade 7, class 7A Our class starts at 7. 00 and finishes at 11.30 At school we learn many ... qtòch 40 41 42 43 44 45 46 47 48 Nation/ ality Nature Pleasure Pollution Possession Practice Preparation Prevention Product Product/ tion 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 Protection Protect...
 • 25
 • 65
 • 0

Tài liệu TỪ ĐIỂN TÓM TẮT TIẾNG ANH CHUYÊN NGÀNH docx

Tài liệu TỪ ĐIỂN TÓM TẮT TIẾNG ANH CHUYÊN NGÀNH docx
... gi b ày l máy kéo Th ng m h tín d gi tài tr giao d s séc su l ngân kh st ud 10 9 7 10 7 7 7 5 10 6 7 nk in ch tài tr tính h c phê chu bi b ru g doanh thu doanh s Ba c t ti ngân hàng bán s nhi ... 118 Drawing (n) 119 ECGD g phí t tài tr b in àng A company buying invoices at a discount công ty toán nhân t s , chi t kh u ch ng t không tr cung c êm chi ti tài tài tr l ài t ài hãng, xí nghi ... importer ch ng s ài tr t ts àng th st ud 7 g in nk doanh nghi gi c kéo dài th ch giao d 10 10 5 6 8 7 9 5 7 8 9 8 qu s s àng qu àng b x kê (tài kho b ngu àng hoá ki àng s chi v th công ty (ph...
 • 9
 • 526
 • 6

Tài liệu 2400 CÂU TRẮC NGHIỆM TIẾNG ANH ÔN THI VÀO LỚP 10 CHUYÊN ppt

Tài liệu 2400 CÂU TRẮC NGHIỆM TIẾNG ANH ÔN THI VÀO LỚP 10 CHUYÊN ppt
... 2400 CÂU TRẮC NGHIỆM ÔN THI VÀO LỚP 10 CHUYÊN Hurry up, there’s …… time left A a little B a few C little D few For ... saw her 10 years ago A I haven’t seen her since 10 years B I didn’t see her for 10 years C I haven’t seen her for 10 years D I didn’t seen her since 10 years 525 How long have you bought this car ... cut the flowers in this garden 560 When was this car bought ? A When they buy this car ? B When did they bought this car ? C When did they buy this car ? D When are they bought this car ? 561 Why...
 • 102
 • 998
 • 23

Tài liệu TỪ VỰNG DÀNH CHO TIẾNG ANH CHUYÊN NGÀNH docx

Tài liệu TỪ VỰNG DÀNH CHO TIẾNG ANH CHUYÊN NGÀNH docx
... Trong, bên Intricate (a) Phức tạp Less (a) Ít Logical (a) Một cách logic Magnetic (a) Từ Magnetize (v) Từ hóa, nhiễm từ Manipulate (n) Xử lý Mathematical (a) Toán học, có tính chất toán học Mechanical ... (v) Tiến hành, thi hành Process (v) Xử lý Processor (n) Bộ xử lý Pulse (n) Xung Register (v,n) Thanh ghi, đăng ký Signal (n) Tín hiệu Solution (n) Giải pháp, lời giải Store (v) Lưu trữ Subtraction...
 • 6
 • 619
 • 4

Tài liệu TỪ VỰNG DÀNH CHO TIẾNG ANH CHUYÊN NGÀNH 2 docx

Tài liệu TỪ VỰNG DÀNH CHO TIẾNG ANH CHUYÊN NGÀNH 2 docx
... Ngoại vi Reliability (n) Sự tin cậy Single-purpose (n) Đơn mục đích Teleconference (n) Hội thảo từ xa Activity (n) Hoạt động Animation (n) Hoạt hình Attach (v) Gắn vào, đính vào Condition (n) ... Superior (to) (a) Hơn, trên, cao hơn… Task (n) Nhiệm vụ Text (n) Văn bao gồm ký tự Accommodate (v) Làm cho thích nghi, phù hợp; chứa đựng Aspect (n) Lĩnh vực, khía cạnh Associate (v) Có liên quan, quan ... Configuration (n) Cấu hình Conflict (v) Xung đột Contemporary (a) Cùng lúc, đồng thời Database (n) Cơ sở liệu Decade (n) Thập kỷ Decrease (v) Giảm Definition (n) Định nghĩa Design (v,n) Thiết kế; thiết...
 • 6
 • 543
 • 3

Tài liệu TỪ VỰNG DÀNH CHO TIẾNG ANH CHUYÊN NGÀNH 3 docx

Tài liệu TỪ VỰNG DÀNH CHO TIẾNG ANH CHUYÊN NGÀNH 3 docx
... Khoa học máy tính Concentrate (v) Tập trung Economical (a) Một cách kinh tế Financial (a) Thuộc tài Information system (n) Hệ thống thông tin Objective (n) Mục tiêu, mục đích Pinpoint (v) Chỉ ... Capacity (n) Dung lượng Core memory (n) Bộ nhớ lõi Dominate (v) Thống trị Ferrite ring (n) Vòng nhiễm từ Horizontal (a,n) Ngang, đường ngang Inspiration (n) Sự cảm hứng Intersection (n) Giao điểm Respective ... (n) Sự thay Apt (v) Có khả năng, có khuynh hướng Beam (n) Chùm Chain (n) Chuỗi Clarify (v) Làm cho sáng dễ hiểu Coil (v,n) Cuộn Condense (v) Làm đặc lại, làm gọn lại Describe (v) Mô tả Dimension...
 • 7
 • 438
 • 1

Tài liệu Đọc hiểu và viết tiếng Anh: chuyện nhỏ! potx

Tài liệu Đọc hiểu và viết tiếng Anh: chuyện nhỏ! potx
... Đọc hiểu viết phần quan trọng môn Anh Cải thiện kĩ giúp bạn tự tin môn anh văn viết giúp bạn nắm vững thành thạo kĩ đọc hiểu viết học tiếng Anh Làm để nắm vững thành thạo kĩ đọc hiểu viết ... Giai đoạn - Tập đọc tài liệu đoạn văn ngắn; truyện ngắn - Tập đọc từ vựng tra từ điển từ khó hiểu - Thực tập qua mẫu câu hỏi tài liệu truyện ngắn mà bạn đọc II Rèn luyện kỹ viết Viết cho ngữ pháp? ... pháp Giai đoạn viết lại: Cố gắng viết lại học sách giáo khoa, cách bạn nhìn vào đoạn văn tiếng Việt bạn tự viết lại tiếng Anh (Nghĩa bạn phải làm việc tự dịch từ tiếng Việt sang tiếng Anh Sau...
 • 8
 • 417
 • 13

Tài liệu luyện thi đại học tiếng anh đầy đủ các chuyên đề

Tài liệu luyện thi đại học tiếng anh đầy đủ các chuyên đề
... mưu) Đại từ tính từ nghi vấn ·Who (đại từ) ·Whom (đại từ) ·What (đại từ tính từ) ·Which (đại từ tính từ) ·Whose (đại từ tính từ) Ví dụ minh hoạ a) Who -Who told him the news? (Ai báo tin cho anh ... biệt, Men drivers (tài xế nam); women drivers (tài xế nữ); women doctors (nữ bác sĩ); menservants (đầy tớ trai) 3/ Nếu cấu tạo danh từ kép danh từ + phó từ, danh từ + giới từ + danh từ, thêm s vào ... was full (Ba phần tư rạp đầy khách) Tổng quan danh từ 1/ Tiếng Anh có loại danh từ : ·Danh từ chung(Common nouns): Bird (chim), Policeman (cảnh sát viên), Pen (bút) ·Danh từ riêng(Proper nouns):...
 • 70
 • 1,547
 • 22

Tài liệu Human Resource management bằng tiếng anh

Tài liệu  Human Resource management bằng tiếng anh
... Professional Employer Organization (PEO) These firms are essentially human resources specialists Date: 08/11/12 Page of 104 Human Resource Management who can provide a variety of support functions without ... your handbook that's important It's what's inside that counts Date: 08/11/12 Page of 104 Human Resource Management Write it yourself, but have your attorney review it You can save on legal fees ... responsible for taking notes or appointing someone to take notes Date: 08/11/12 Page of 104 Human Resource Management Step Five: Follow-up Once the meeting has ended, you still have work to Put together...
 • 104
 • 629
 • 6

Tài liệu ôn thi tuyển sinh tiếng anh cao học đại học kinh tế TP HCM

Tài liệu ôn thi tuyển sinh tiếng anh cao học  đại học kinh tế TP HCM
... on thi mon tieng Anh dU'Q'c bien s09n nh;ijm: Giai thi$ u ve ci!tu truc va d9ng thlfC bai thi mon tieng Anh cho cac thi sinh dl,l' tuyen ky thi tuyen sinh sau d9i hoc t9i D9i hoc Kinh te TPHCM ... GIOI THI~ U CHUNG Tiemg Anh la mi)t nhiJ'ng ngo9i ngiJ' cua mon thi eMu kien b...
 • 105
 • 844
 • 9

Tài liệu hướng dẫn ôn thi tiếng Anh B1 chuẩn châu Âu

Tài liệu hướng dẫn ôn thi tiếng Anh B1 chuẩn châu Âu
... Preface This handbook is intended mainly for candidates preparing for the B1 English Test There is another handbook for teachers, test administrators, test designers and authorities This handbook ... things for his work Nobody had complained before The things belonged to his wife He had had a lot of things stolen from his house B D Caught a thief Stole a new car 15 F Malaysia is trying to A ... stolen from the car The police explained to me how it was possible to happen such thing Jack Task – B1 Task – B1 below standard About burglary In area where I work these crimes are the most common...
 • 38
 • 6,975
 • 63

TÀI LIỆU HUONG DAN THI VIOLYMPIC TIENG ANH

TÀI LIỆU HUONG DAN THI VIOLYMPIC TIENG ANH
... tham gia dịch vụ mà có liên quan tới phần thưởng hay tài Nếu bạn không quan tâm tới phần thưởng hay tài bạn điền chữ số tùy ý, tranh chấp tài phần thưởng bạn không giải Câu hỏi bí mật: Bạn lựa ... thành công bạn trở lại trang myGo bạn chọn lại trang IOE để tham gia thi cách sau: Nếu bạn lần tham gia thi Tiếng Anh mạng Vào thi gặp Thông báo sau: Bạn điền đầy đủ thông tin Trường lớp bạn vào ... click vào QUẢN LÝ chọn vào Tài khoản hình dưới: Lúc phần thông tin bạn thấy thông tin bạn nhập sau: Phần thông tin tài khoản: Các thông tin như: Tên tài khoản, số tài khoản, Ngày đăng ký, Số...
 • 7
 • 339
 • 0

TAI LIEU THAM KHAO GIANG DAY TIENG ANH 10

TAI LIEU THAM KHAO GIANG DAY TIENG ANH 10
... Son get here? A three days ago B yesterday C last week D last month How long does Son plan to stay in Nha Trang? A for two days B for six days C for seven days D for five days In Hoa’s opinion, ... have a Civic Education lesson on Monday? B: (He has a Civic Education lesson) at 7:15 a.m A: What lesson does Quan have at 7:15 a.m on Monday? B: (At 7:15 on Monday he has) a Civic Education lesson ... ý: Các trạng từ sau thường xuất đơn always usually often sometimes seldom rarely never 100 % 80% 60% 50% 10% 5% 0% EXERCISE 1: Complete the blanks in the passage Use the present simple form of...
 • 28
 • 308
 • 4

Xem thêm

Từ khóa: tài liệu trắc nghiệm ngữ pháp tiếng anhtài liệu ôn đại học môn tiếng anhtài liệu hướng dẫn phát âm tiếng anhtài liệu môn kinh tế bằng tiếng anhtài liệu tham khảo ôn thi tiếng anh ieltstài liệu tham khảo luyện viết tiếng anhtài liệu thực hành ngữ pháp tiếng anhtài liệu tham khảo từ vựng tiếng anhtài liệu luyện tập ngữ pháp tiếng anhtài liệu luyện kỹ năng viết tiếng anhtài liệu môn sinh học bằng tiếng anhtài liệu tham khảo toán bằng tiếng anhtài liệu toán tham khảo bằng tiếng anhtài liệu luyện thi bằng b tiếng anhtài liệu tự học ngữ pháp tiếng anh cơ bảnĐộ nhạy của các tham số kết cấu công trình và ứng dụng để đánh giá độ tin cậy của công trình nhà công nghiệp bằng thép (tt)Báo Cáo Thực Tập Nghiệp Vụ Kinh Tế TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC DẦU KHÍThiết kế mô hình máy tẩm sấy tự động cho stator quạt điệnBÀI TIỂU LUẬN BIỆN PHÁP ẨN DỤ VỀ CON NGƯỜI TRONG CA DAO VIỆT NAMBÁO CÁO THỰC HÀNH NGHỀ NGHIỆP kinh tế tại Công ty Cổ phần Giải pháp Công nghiệpThiết kế hệ thống thông gió và xử lý khí thải cho dây chuyền II Nhà máy xi măng Thành ThắngCHƯNG LUYỆN THÁP đĩa lỗ có ỐNG CHẢY TRUYỀNỨng dụng mô hình toán dự báo dòng chảy đến hồ Buôn Kuop trên hệ thống sông SrepokTỔ CHỨC BỘ MÁY KẾ TOÁN TẠI CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI TÂN ÁThực hành phân tích môi trườngNghiên cứu tác động của con người đến quần xã thực vật ở xã minh sơn, huyện bắc mê, tỉnh hà giang và đề xuất biện pháp bảo vệ tính đa dạng thực vật có mạch tại khu vực nghiên cứuSKKN: Một số biện pháp nhằm nâng cao chất lượng các hoạt động Đội trong trường Tiểu học.Timesaver vocabulary activities elementaryCổng thông tin tri thức thông minh ứng dụng vào nông sản nông nghiệp việt namCơ chế định danh và quản lý truy nhập trên điện toán đám mâyĐịnh tuyến mạng không dâyHệ thống bắt mục tiêu bằng mạng cảm biến không dâyHoạch định chiến lược kinh doanh trong lĩnh vực cho thuê văn phòng tại công ty CP đầu tư thương mại dầu khí nghệ an đến năm 2020Kiểm định đặc tả alloy sử dụng chứng minh định lý logic vị từ bậc 1Khảo sát thực nghiệm các thuật toán tìm đường đi ngắn nhất và ứng dụng
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập