NGHIÊN CỨU THIẾT KẾ VÀ CHẾ TẠO CÁC THIẾT BỊ CHÍNH TRONG TRẠM ĐĂNG KIỂM PHƯƠNG TIỆN GIAO THÔNG CƠ GIỚI ĐƯỜNG BỘ

Thẩm định thiết kế cải tạo phương tiện giao thông giới đường bộ pptx

Thẩm định thiết kế cải tạo phương tiện giao thông cơ giới đường bộ pptx
... nghị thẩm định thiết kế xe giới cải tạo Phụ lục (Thông tư 37/2011/TT-BGTVT ngày 06/5/2011 Bộ Giao thông vận tải sửa đổi, bổ sung số điều Quy định việc cải tạo phương tiện giao thông giới đường ... sở thiết kế (đối với trường hợp thẩm định thiết kế lần đầu sở thiết kế) b) Số lượng hồ sơ: 01 hồ sơ đề nghị thẩm định thiết kế, bao gồm: - Văn đề nghị thẩm định thiết kế: 01 - Hồ sơ thiết kế: ... 15/02/2005 Bộ Giao thông vận tải việc ban hành Quy định việc cải tạo phương tiện giao thông giới đường + Thông tư 37/2011/TT-BGTVT ngày 06/5/2011 Bộ Giao thông vận tải sửa đổi, bổ sung số điều Quy định...
 • 5
 • 233
 • 0

Thẩm định thiết kế cải tạo phương tiện giao thông giới đường bộ Thông ppt

Thẩm định thiết kế cải tạo phương tiện giao thông cơ giới đường bộ Thông ppt
... Hồ sơ thiết kế cải tạo phương tiện giao thông giới đường trình thẩm định Đơn vị thiết kế đơn vị có tư cách pháp nhân, có đăng ký kinh doanh ngành nghề thiết kế xe giới phù hợp với quy định pháp ... giới cải tạo hồ sơ thiết kế thẩm duyệt Bộ phận trả hồ sơ Sở Giao thông vận tải Hồ sơ Thành phần hồ sơ Tờ trình thẩm định thiết kế xe giới cải tạo: 01 Văn thẩm duyệt thiết kế : 01 - Bản vẽ, thuyết ... thiết kế xe giới cải tạo Bước Đơn vị thiết kế đóng tiền phí, lệ phí Căn theo ngày hẹn giấy Biên nhận, đơn vị thiết kế nhận Giấy chứng nhận thẩm định Mô tả bước Tên bước thiết kế xe giới cải tạo...
 • 6
 • 133
 • 0

Tài liệu Cấp lại chứng chỉ hành nghề kinh doanh dịch vụ thiết kế phương tiện giao thông giới đường bộ pptx

Tài liệu Cấp lại chứng chỉ hành nghề kinh doanh dịch vụ thiết kế phương tiện giao thông cơ giới đường bộ pptx
... sơ, cấp lại Giải Chứng hành nghề thiết kế phương tiện giao thông thủ tục đường Hồ sơ Thành phần hồ sơ Đơn xin cấp lại Chứng hành nghề kinh doanh dịch vụ thiết kế phương tiện giao thông giới đường ... Kết việc thực TTHC: Chứng hành nghề kinh doanh dịch vụ thiết kế phương tiện giao thông giới đường Các bước Tên bước Mô tả bước Nộp hồ sơ đề Cá nhân, tổ chức nộp hồ sơ Sở Giao thông vận ... giới đường bộ; Chứng cũ, trường hợp chứng phải có giấy xác nhận quan công an quyền địa phương; Bản khai kết hành nghề theo chứng cấp; Đối với trường hợp đề nghị bổ sung nội dung hành nghề phải...
 • 4
 • 196
 • 0

Tài liệu Cấp mới chứng chỉ hành nghề kinh doanh dịch vụ thiết kế phương tiện giao thông giới đường bộ ppt

Tài liệu Cấp mới chứng chỉ hành nghề kinh doanh dịch vụ thiết kế phương tiện giao thông cơ giới đường bộ ppt
... Sở Giao thông vận tải Giải Sở GTVT tiếp nhận hồ sơ, thẩm định hồ sơ, cấp Chứng thủ tục hành nghề thiết kế phương tiện giao thông đường Hồ sơ Thành phần hồ sơ Đơn đề nghị cấp chứng hành nghề kinh ... doanh dịch vụ thiết kế phương tiện vận tải kèm theo 02 ảnh màu cỡ 3x4 chụp thời gian không tháng trước ngày nộp hồ sơ; Bản hợp pháp văn bằng, chứng liên quan đến nội dung xin cấp chứng hành nghề, ... văn bằng, chứng nước cấp phải dịch tiếng Việt có công chứng; Bản khai kinh nghiệm chuyên môn Số hồ sơ: 02 (bộ) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn qui định Đơn đề nghị cấp chứng hành nghề kinh doanh Quyết...
 • 4
 • 173
 • 0

Tài liệu Thủ tục cấp giấy phép vận chuyển hóa chất nguy hiểm là các chất ôxy hóa, các hợp chất hữu các chất ăn mòn bằng phương tiện giao thông giới đường bộ doc

Tài liệu Thủ tục cấp giấy phép vận chuyển hóa chất nguy hiểm là các chất ôxy hóa, các hợp chất hữu cơ và các chất ăn mòn bằng phương tiện giao thông cơ giới đường bộ doc
... nghị cấp giấy phép vận chuyển hàng hóa nguy hiểm (Ban hành kèm theo Thông tư số: 10/2008/TT-BKHCN ngày 08 tháng năm 2008 Bộ Khoa học Công nghệ) ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY PHÉP VẬN CHUYỂN CÁC CHẤT ÔXI HÓA/CÁC ... trình vận chuyển hàng hoá Trường hợp doanh nghiệp có hàng hóa nguy hiểm cần vận chuyển phải thuê doanh nghiệp vận tải, cần bổ sung hợp đồng thuê vận chuyển nêu chi tiết thông tin phương tiện vận ... HÓA/CÁC HỢP CHẤT ÔXIT HỮU CƠ/CÁC CHẤT ĂN MÒN (Vận chuyển loại hàng hoá ghi tên loại hàng hoá đó) TÊN ĐƠN VỊ CHỦ QUẢN (nếu có): CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TÊN ĐƠN VỊ ĐỀ NGHỊ CẤP PHÉP:...
 • 6
 • 386
 • 0

Cấp Giấy phép vận chuyển hàng nguy hiểm là các chất oxy hóa, các hợp chất ô xít hữu các chất ăn mòn bằng phương tiện giao thông giới đường bộ ppt

Cấp Giấy phép vận chuyển hàng nguy hiểm là các chất oxy hóa, các hợp chất ô xít hữu cơ và các chất ăn mòn bằng phương tiện giao thông cơ giới đường bộ ppt
... vận chuyển hàng nguy hiểm chất oxy hóa, hợp chất hữu ô xít hữu chất ăn mòn phương tiện giao thông giới đường - Vận chuyển hàng nguy hiểm loại loại phương tiện giao thông giới đường bộ, gồm: chất ... chuyển hàng nguy hiểm phương tiện giao thông giới đường MẪU ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY PHÉP VẬN CHUYỂN HÀNG NGUY HIỂM (Ban hành kèm theo Thông tư số 25/2010/TT-BKHCN ngày 29 tháng 12 năm 2010 Bộ trưởng Bộ ... năm ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY PHÉP vận chuyển chất ôxi hóa /các hợp chất ôxit hữu /các chất ăn mòn (Vận chuyển loại hàng hoá ghi tên loại hàng hoá đó) Kính gửi: Sở Khoa học Công nghệ tỉnh/thành...
 • 4
 • 262
 • 0

Cấp lại Giấy chứng nhận hành nghề kinh doanh dịch vụ thiết kế phương tiện giao thông giới đường bộ doc

Cấp lại Giấy chứng nhận hành nghề kinh doanh dịch vụ thiết kế phương tiện giao thông cơ giới đường bộ doc
... tiếp nhận hoàn trả hồ sơ Mô tả bước Tên bước nhận Giấy chứng nhận Hồ sơ Thành phần hồ sơ Đơn xin cấp lại Chứng hành nghề kinh doanh dịch vụ thiết kế phương tiện giao thông giới đường bộ; Chứng ... Không Kết việc thực TTHC: Chứng hành nghề Các bước Mô tả bước Tên bước Cá nhân, tổ chức có nhu cầu cấp lại Giấy chứng nhận hành nghề kinh doanh dịch vụ thiết kế phương tiện giao thông giới Bước đường ... trường hợp chứng phải có giấy xác nhận quan công an quyền địa phương; Bản khai kết hành nghề theo chứng cấp; Đối với trường hợp đề nghị bổ sung nội dung hành nghề phải có thêm văn chứng liên...
 • 4
 • 149
 • 0

Cấp lại Giấy chứng nhận hành nghề kinh doanh dịch vụ thiết kế phương tiện giao thông giới đường bộ ppt

Cấp lại Giấy chứng nhận hành nghề kinh doanh dịch vụ thiết kế phương tiện giao thông cơ giới đường bộ ppt
... khai kết hành nghề theo chứng cấp Số hồ sơ: 01 (bộ) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn qui định Đơn đề nghị cấp chứng hành nghề kinh doanh Quyết định số dịch vụ thiết kế phương tiện giao thông đường ... phí nhận Bước 3: Chứng Trường hợp không cấp Sở có thông báo lý trả lại hồ sơ cho cá nhân xin cấp chứng Hồ sơ Thành phần hồ sơ - Đơn đề nghị cấp Chứng hành nghề kinh doanh dịch vụ thiết phương tiện ... Tên phí Phí Cấp Chứng hành nghề kinh doanh dịch vụ thiết kế phương tiện giao thông đường thủy nội địa Mức phí Chưa có mức phí Bộ Tài Chính Văn qui định Quyết định số 38/2005/QĐ-BGTV Kết việc thực...
 • 5
 • 132
 • 0

Tài liệu Thẩm duyệt về phòng cháy chữa cháy đối với phương tiện giao thông giới yêu cầu đặc biệt về đảm bảo an toàn phòng cháy, chữa cháy ppt

Tài liệu Thẩm duyệt về phòng cháy và chữa cháy đối với phương tiện giao thông cơ giới có yêu cầu đặc biệt về đảm bảo an toàn phòng cháy, chữa cháy ppt
... nghiệm thu đưa vào hoạt động - quan thực thủ tục hành chính: Cục Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy - Bộ Công an - Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Đơn đề nghị thẩm duyệt phòng cháy chữa cháy (chưa quy ... thuyết minh, sau thẩm duyệt, trả lại cho chủ đầu tư 02 bộ, quan Cảnh sát phòng cháy chữa cháy trực tiếp thẩm duyệt giữ lại 01 để kiểm tra thi công, nghiệm thu công trình phòng cháy chữa cháy trả lại ... QUYẾT: Không 20 ngày ĐỐI TƯỢNG THỰC HIỆN: Cá nhân; Tổ chức CƠ QUAN THỰC HIỆN: Cục Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy KẾT QUẢ THỰC HIỆN THỦ TỤC HÀNH CHÍNH: Đóng dấu "Đã thẩm duyệt PCCC" vào vẽ LỆ PHÍ: Không...
 • 2
 • 379
 • 0

Báo cáo: “NGHIÊN CỨU, THIẾT KẾ CHẾ TẠO CÁC THIẾT BỊ TỰ ĐỘNG ĐO LƯỜNG KIỂM TRA THÔNG MINH PHỤC VỤ CHO CÁC DÂY CHUYỀN SẢN XUẤT TỰ ĐỘNG HOÁ” doc

Báo cáo: “NGHIÊN CỨU, THIẾT KẾ VÀ CHẾ TẠO CÁC THIẾT BỊ TỰ ĐỘNG ĐO LƯỜNG VÀ KIỂM TRA THÔNG MINH PHỤC VỤ CHO CÁC DÂY CHUYỀN SẢN XUẤT TỰ ĐỘNG HOÁ” doc
... khởi tạo Windows với giao thức TCP/IP - Màn hình Toush Screen hình thờng a Thiết bị đo điều khiển xa EĐĐK Thiết bị đo điều khiển nhúng EĐĐK đợc chế tạo sở công nghệ nhúng PC/104 Có thiết bị EĐĐK: ... 100Mbps, nhà sản xuất cho Ethernet tốc độ (Dual-speed Ethernet) hay 10/100 Ethernet, áp dụng cho card mạng nh cho Hub Mặc dù thiết bị 10/100 đắt hơn, nhng ngày trở nên phổ biến Các thiết bị hai tốc ... thiết bị EĐĐK: Thiết bị EĐĐK1 có đặc trng sau: Hỡnh 10: EDDK1 16 đầu vào hiệu tơng tự 12bit, khuyếch 24 đầu vào/ra số đại khả trình: max 0-10V Phối ghép đầu đo PT100 đầu vào dòng tơng tự 0-20mA PC/104...
 • 83
 • 226
 • 0

Nghiên cứu, tính toán chế tạo gầu vớt rác điều khiển bằng thuỷ lực dùng cho các nhà máy thuỷ điện

Nghiên cứu, tính toán và chế tạo gầu vớt rác điều khiển bằng thuỷ lực dùng cho các nhà máy thuỷ điện
... VIỆN NGHIÊN CỨU CƠ KHÍ BÁO CÁO TỔNG KẾT ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC CÔNG NGHỆ CẤP BỘ – NĂM 2007 Tên đề tài: “ NGHIÊN CỨU, TÍNH TOÁN VÀ CHẾ TẠO GẦU VỚT RÁC ĐIỀU KHIỂN BẰNG THỦY LỰC DÙNG CHO CÁC NHÀ ... Thạc sĩ Kỹ sư chế tạo máy Kỹ sư thủy lực Kỹ sư Cơ tin kĩ thuật Kỹ sư chế tạo máy 10 Kỹ sư chế tạo máy Kỹ sư chế tạo máy Kỹ sư Điện Kỹ sư chế tạo máy Viện Nghiên cứu Cơ khí Viện Nghiên cứu Cơ ... trình chế tạo phù hợp với điều kiện nước ta Phần khí Hệ thống thủy lực Hệ thống điện điều khiển Tính toán thiết kế Gầu vớt rác Mô hình hoạt động Gầu vớt rác Điều kiện thiết kế Lực tác dụng nâng gầu...
 • 42
 • 540
 • 3

Nghiên cứu công nghệ chế tạo thiết bị xử lý, tái sử dụng chất thải rắn trong dây chuyền sản xuất tấm lợp Fibro xi măng

Nghiên cứu công nghệ và chế tạo thiết bị xử lý, tái sử dụng chất thải rắn trong dây chuyền sản xuất tấm lợp Fibro xi măng
... nghiên cứu công nghệ chế tạo thiết bị xử lý, tái sử dụng chất thải rắn dây chuyền sản xuất lợp Fibro xi măng Đề tài khảo sát nghiên cứu chất thải rắn số nhà máy tình hình sử chất thải rắn số ... BỘ CÔNG THƯƠNG TỔNG CÔNG TY MÁY ĐỘNG LỰC VÀ MÁY NÔNG NGHIỆP VIỆN CÔNG NGHỆ BÁO CÁO TỔNG KẾT ĐỀ TÀI Nghiên cứu công nghệ chế tạo thiết bị xử lý, tái sử dụng chất thải rắn dây chuyền sản xuất lợp ... chọ công nghệ thiết bị xử lý, tái sử dụng chất thải rắn cho phù hợp Sau phân tích, lựa chọn công nghệ ta chọn thiết bị phục vụ cho việc sử tái sử dụng chất thải rắn dây chuyền Đề tài thành công...
 • 45
 • 338
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: các biểu mẫu phụ lục dùng trong thuyết minh đề tài đối với sản xuất thử nghiệmhướng dẫn thuyết minh đề tàiphương pháp thuyết minh đề tàikinh nghiệm thuyết minh đề tàicẩm nang thuyết minh đề tàiviết thuyết minh đề tàibiểu mẫu phiếu đánh giá thuyết minh đề tàibiểu mẫu thuyết minh đề tàibiểu mẫu phiếu bổ sung thuyết minh đề tàithuyết minh đề tài nghiên cứuthuyết minh đề tài khoa học xã hộithuyết minh đề tài khoa học cấp bộthuyết minh đề tài cấp trườngthuyết minh đề tài khoa học công nghệthuyết minh đề tài cấp cơ sởTỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG CÂU LẠC BỘ - ĐỘI - NHÓMthiết kế quy trình công nghệ gia công chi tiết càng gạt file dwgXLA LQN TUAN 6XLA LQN TUAN 9De va dap an toan TS lop 10ben tre tu 2008den naythiết kế và lập quy trình công nghệ gia công dao chuốt rãnh thenTOÀN BỘ CAMBRIDGE KET ENGLISHtiểu lận quản lý Công tác kiểm tra hoạt động sư phạm của giáo viên ở Trường Tiểu học A Vĩnh Hòa, xã Vĩnh Hòa, thị xã Tân Châu, tỉnh An Giang năm học 2016 2017thiết kế quy trình công nghệ gia công trục vít z1 = 1, môđun m = 6, hệ số đường kính q = 10 sử dụng phần mềm master cam thiết kế, lập trình nc, mô phỏng gia công phay chữ “khoa cơ khí trên mặt phẳng nghiêng ( file cad)Lập trình arcgis engine và ứng dụng trong xây dựng công cụ hỗ trợ biên tập bản đồ số1văn phòng đại diện công ty samsungXây dựng hệ thống ấp trứng tự độngXây dựng website thương mại điện tửXây dựng ứng dụng nghe nhạc trên nền hệ điều hành androidXây dựng website quản lý điện thoại và bán hàng online cho công ty cổ phần trung mobile hà nộiNghiên cứu các thuật toán tiến hóa quần thể ứng dụng cho bài toán người đưa hàngNghiên cứu mạng neural nhân tạo ứng dụng mạng neural nhân tạo trong bài toán nhận dạng ký tựXây dựng chương trình giải phương trình poisson với điều kiện biên dirichlet trên miền 2d có hình học phức tạp bởi nội suy RBFNâng cao chất lượng đào tạo nguồn nhân lực trong điều kiện hội nhập quốc tế tại trường Đại học Khoa học Đại học Thái Nguyên (LV thạc sĩ)Nghiên cứu ứng dụng ống soi mềm trong vi phẫu thuật nang dây thanh