Đề thi lại khối 10 năm 2010 2011

Đề thi lại lớp 10 năm 2010 2011

Đề thi lại lớp 10 năm 2010  2011
... (5; 8) Câu 2: pt ⇔ x ≥  x − ≥ x ≥  2x + = x − ⇔  ⇔  x = ⇔ x = ⇔   x + = ( x − )  x − 10 x + =  x =  pt có nghiệm x = Câu 3: ta có: sin2x + cos2x = 1⇒ sin x = ± − cos x = ± − cos...
 • 2
 • 30
 • 0

ĐỀ THI HKI KHỐI 12 NĂM 2010-2011(tham khảo)

ĐỀ THI HKI KHỐI 12 NĂM 2010-2011(tham khảo)
... Ma trận để kiểm tra chất lượng học kỳ năm học 2010 – 2011 Toán 12 Chủ đề Hàm số Phần chung Mũ –logarít Hình học Chuẩn Nhận biết Các mức dộ Thông hiểu...
 • 2
 • 159
 • 0

ĐỀ THI HKI KHỐI 11 NĂM 2010-2011(tham khảo)

ĐỀ THI HKI KHỐI 11 NĂM 2010-2011(tham khảo)
... Thí sinh giải cách khác mà vẫn cho điểm K MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA HKI_ MÔN TOÁN 11 (Thời gian làm 90 phút) A Phần chung: ( điểm ) STT Nhận biết Chủ đề Hàm số lượng giác & PT lượng giác Đại số tổ hợp ... sinh nữ Cần chọn học sinh để thành lập đội tuyển điền kinh dự thi cấp trường Hãy tính xác suất để đội tuyển có học sinh nam n(Ω) = C11 = 165 Gọi A biến cố “Chọn có học sinh nam” n( A) = C52 C6 ... HƯỚNG DẪN CHẤM ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ I - KH ỐI 11 Câu Câu Đáp án a) 2sin x + 13sin x − = 0,25đ Đặt t = sin x, t ≤  t= (nhân) Phương...
 • 6
 • 126
 • 0

Bài giảng DE THI HSG KHOI 5 NAM 2010 - 2011

Bài giảng DE THI HSG KHOI 5 NAM 2010 - 2011
... x 56 78 x (630 - 3 15 x 2) : 1996 Vậy: 1234 x 56 78 x (630 - 3 15 x 2) : 1996 = Câu 4: (3 điểm) + 4, 75 x 2 ,5 - 0,2 : 1, 25 X 12,84 - 4, 75 : 2 ,5 + 0,2 Số phải tìm : (12,84 x 1, 25 + 0,2) : 2 ,5 - 4, 75 ... : (7 - 3) x = 5, 25 (cm) Chiều dài mảnh bìa là: 5, 25 + = 12, 25 (cm) Chu vi mảnh bìa là; (12, 25 + 5, 25) x = 35 (cm) Diện tích mảnh bìa là; 12, 25 x 5, 25 = 64,31 25 (cm2) Đáp số: 35 cm 64,31 25 cm2 ... 1, 75 Câu 5: (5 điểm) Giải: Nửa chu vi hình chữ nhật là: 45, 5 : = 22, 75 (m) Ta có sơ đồ sau: Chiều rộng: 22 ,5 m x 1, 25 Chiều dài: Chiều rộng là: 22, 75 : (2 + 5) x = 6 ,5 (m) Chiều dài là: 22, 75 -...
 • 3
 • 140
 • 0

Bài soạn DE THI HSG KHOI 5 NAM 2010 - 2011

Bài soạn DE THI HSG KHOI 5 NAM 2010 - 2011
... x 56 78 x (630 - 3 15 x 2) : 1996 Vậy: 1234 x 56 78 x (630 - 3 15 x 2) : 1996 = Câu 4: (3 điểm) + 4, 75 x 2 ,5 - 0,2 : 1, 25 X 12,84 - 4, 75 : 2 ,5 + 0,2 Số phải tìm : (12,84 x 1, 25 + 0,2) : 2 ,5 - 4, 75 ... : (7 - 3) x = 5, 25 (cm) Chiều dài mảnh bìa là: 5, 25 + = 12, 25 (cm) Chu vi mảnh bìa là; (12, 25 + 5, 25) x = 35 (cm) Diện tích mảnh bìa là; 12, 25 x 5, 25 = 64,31 25 (cm2) Đáp số: 35 cm 64,31 25 cm2 ... 1, 75 Câu 5: (5 điểm) Giải: Nửa chu vi hình chữ nhật là: 45, 5 : = 22, 75 (m) Ta có sơ đồ sau: Chiều rộng: 22 ,5 m x 1, 25 Chiều dài: Chiều rộng là: 22, 75 : (2 + 5) x = 6 ,5 (m) Chiều dài là: 22, 75 -...
 • 3
 • 133
 • 0

Bài soạn DE THI HSG KHOI 5 NAM 2010 - 2011

Bài soạn DE THI HSG KHOI 5 NAM 2010 - 2011
... x 56 78 x (630 - 3 15 x 2) : 1996 Vậy: 1234 x 56 78 x (630 - 3 15 x 2) : 1996 = Câu 4: (3 điểm) + 4, 75 x 2 ,5 - 0,2 : 1, 25 X 12,84 - 4, 75 : 2 ,5 + 0,2 Số phải tìm : (12,84 x 1, 25 + 0,2) : 2 ,5 - 4, 75 ... : (7 - 3) x = 5, 25 (cm) Chiều dài mảnh bìa là: 5, 25 + = 12, 25 (cm) Chu vi mảnh bìa là; (12, 25 + 5, 25) x = 35 (cm) Diện tích mảnh bìa là; 12, 25 x 5, 25 = 64,31 25 (cm2) Đáp số: 35 cm 64,31 25 cm2 ... 1, 75 Câu 5: (5 điểm) Giải: Nửa chu vi hình chữ nhật là: 45, 5 : = 22, 75 (m) Ta có sơ đồ sau: Chiều rộng: 22 ,5 m x 1, 25 Chiều dài: Chiều rộng là: 22, 75 : (2 + 5) x = 6 ,5 (m) Chiều dài là: 22, 75 -...
 • 3
 • 126
 • 0

Tài liệu DE THI TUYEN LEN 10 NAM 2010-2011

Tài liệu DE THI TUYEN LEN 10 NAM 2010-2011
... kho ng 10 - 15 câu cho bác lái xe gi i thi u anh niên ng i cô c nh t th gian Trình bày nh n xét ng n g n c a em: L i gi i thi u y úng hay không úng Vì sao? Câu (2 i m ) Ngày xuân én a thoi Thi u ... thành ph n m o n b Thành phàn khai tri n o n g m t i thi u 10 câu Nguyễn Trung Hưng Đề Thi Thử Tuyển sinh Lên Lớp 10 - Năm học 2 010 - 2011 Thời gian 120’ c Thành ph n két o n c vi t d i d ng ... Đề Thi Thử Tuyển sinh Lên Lớp 10 - Năm học 2 010 - 2011 Thời gian 120’ b Hình nh m t tr i câu th g i em nh t i nh ng câu...
 • 6
 • 202
 • 0

Bài giảng DE THI TUYEN LEN 10 NAM 2010-2011

Bài giảng DE THI TUYEN LEN 10 NAM 2010-2011
... câu thành phần mở đoạn b Thành phàn khai triển đoạn gồm tối thi u 10 câu Nguyễn Trung Hưng Đề Thi Thử Tuyển sinh Lên Lớp 10 - Năm học 2 010 - 2011 Thời gian 120’ c Thành phần két đoạn viết dạng câu ... Hưng Đề Thi Thử Tuyển sinh Lên Lớp 10 - Năm học 2 010 - 2011 Thời gian 120’ - Biến đổi câu văn thứ hai thành câu có dạng V-C - Dùng câu văn biến đổi làm thành câu đoạn văn, viết tiếp khoảng 10 câu ... - Phân - Hợp có độdài khoảng 10 - 15 câu Trong Lặng lẽ SaPa tác giả đểcho bác lái xe giới thi u anh niên người cô độc gian Trình bày nhận xét ngắn gọn em: Lời giới thi u hay không Vì sao? Câu...
 • 6
 • 165
 • 0

de thi thu vao 10 nàm 2010-2011

de thi thu vao 10 nàm 2010-2011
... Thi gian ụ tụ d nh i t A n B x (h) Vn tc ụ tụ i ba phn t quóng ng AB l x + 10 (km/h) 60 Thi gian ụ tụ i ba phn t quóng ng AB l x + 10 (h) Vn tc ụ tụ i mt phn t quóng ng AB l x 15 (km/h) 20 Thi ... trỡnh : x + 10 + 20 80 x 15 = x x + 10 + x 15 = x 3x(x 15) + x(x + 10) = 4(x + 10) (x 15) 4x2 35x = 4x2 20x 600 15x = 600 x = 40 (tha iu kin) Do ú tc d nh ca ụ tụ l 40 km/h Vy thi gian ... Đáp án thi thử vào lớp 10 năm học 2 010- 2011 lần Câu1 Câu 1: Điều kiện: x x x+2 x +1 x +1 + x x x + x + ( x + 1)( x...
 • 4
 • 150
 • 2

BỘ 8 ĐỀ THI TUYỂN LÊN 10 NĂM 2010-2011

BỘ 8 ĐỀ THI TUYỂN LÊN 10 NĂM 2010-2011
... MINH KHAI Đề Thi Thử Tuyển sinh Lên Lớp 10 - Năm học 2 010 - 2011 Thời gian 120’ Giáo viên : Nguyễn Xuân Hà TRƯỜNG THCS NGUYỄN THỊ MINH KHAI Đề Thi Thử Tuyển sinh Lên Lớp 10 - Năm học 2 010 - 2011 ... hai tam giác MPQ & OPQ / ĐỀ SỐ Câu ( 2,5đ) : Cho biểu thức : Giáo viên : Nguyễn Xuân Hà TRƯỜNG THCS NGUYỄN THỊ MINH KHAI Đề Thi Thử Tuyển sinh Lên Lớp 10 - Năm học 2 010 - 2011 Thời gian 120’ ... đầy bể ? Câu : Giáo viên : Nguyễn Xuân Hà TRƯỜNG THCS NGUYỄN THỊ MINH KHAI Đề Thi Thử Tuyển sinh Lên Lớp 10 - Năm học 2 010 - 2011 Thời gian 120’ Cho phương trình ẩn x : x2- (m+1)x + n + = (1) ...
 • 8
 • 75
 • 1

ĐỀ THI THỬ VÀO 10 NĂM 2010-2011

ĐỀ THI THỬ VÀO 10 NĂM 2010-2011
... ĐáP áN- TOáN THI THử VàO 10 Năm học: 2 010- 2011 Bài Câu a( 1,5 đ ) Câu b ( 0,5 đ) Câu c ( 0,5 đ) Đáp án + Rút gọn A= ( x 1) + Điều kiện : đúng, đủ - Biến đổi rút gọn x = - Thay x = vào biểu thức...
 • 2
 • 86
 • 0

8 DE THI TUYEN LEN 10 NAM 2010-2011

8 DE THI TUYEN LEN 10 NAM 2010-2011
... HẢI-DIỄN CHÂU-NGHỆ AN Đề Thi Thử Tuyển sinh Lên Lớp 10 - Năm học 2 010 - 2011 Thời gian 120’ TRƯỜNG THCS DIỄN HẢI-DIỄN CHÂU-NGHỆ AN Đề Thi Thử Tuyển sinh Lên Lớp 10 - Năm học 2 010 - 2011 Thời gian ... SỐ Câu ( 2,5đ) : Cho biểu thức : TRƯỜNG THCS DIỄN HẢI-DIỄN CHÂU-NGHỆ AN Đề Thi Thử Tuyển sinh Lên Lớp 10 - Năm học 2 010 - 2011 Thời gian 120’ A= - a, Rút gọn A b, Tìm x để A < c, Tìm giá trị x ... ? Tìm a để : A = Tính A : = 27 TRƯỜNG THCS DIỄN HẢI-DIỄN CHÂU-NGHỆ AN Đề Thi Thử Tuyển sinh Lên Lớp 10 - Năm học 2 010 - 2011 Thời gian 120’ d, Câu : ( 2đ) Tìm a số nguyên , để giá trị A nguyên...
 • 8
 • 60
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: Quản lý thiết bị dạy học tại Trường Cao đẳng Dược Phú Thọ đáp ứng yêu cầu dạy học thực hànhQuản lý thu thuế xuất nhập khẩu tại Cục Hải quan TP. Hà NộiQuản lý thuế đối với hộ kinh doanh cá thể trên địa bàn huyện Đô Lương, tỉnh Nghệ AnQuản lý thuế giá trị gia tăng tại Chi cục thuế quận Cầu Giấy, thành phố Hà NộiQuản trị nguồn nhân lực tại Công ty cổ phần Cầu XâyQuản trị rủi ro tín dụng đối với doanh nghiệp vừa và nhỏ tại Ngân hàng TMCP Phát triển nhà Đồng bằng sông Cửu Long – Chi nhánh Hà TâyTạo động lực lao động tại Tập đoàn Việt ÁThẩm định tín dụng trong hoạt động cho vay tiêu dùng tại Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt NamThe effects of using collocations in teaching English vocabulary for 11th – grade students at Son Tay high schoolÁp dụng pháp luật giải quyết các tranh chấp kinh tế ở nước ta hiện naySự tham gia của Phật tử vào các khóa tu học tại Thiền viện Sùng Phúc – Hà NộiTạo động lực cho người lao động tại Công ty cổ phần xây dựng và phát triển thương mại Hà AnThông điệp về trẻ em trên báo điện tử dưới góc nhìn văn hóaThực trạng và giải pháp hoàn thiện công tác kế toán tiêu thụ và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty cổMột số giải pháp góp phần xây dựng và phát triển du lịch bền vững ở Tây Bắc Việt NamBiện pháp quản lý chu trình phát triển chương trình giáo dục ngành kế toán tại trường Cao đẳng Bách khoa Hưng YênBiện pháp quản lý hoạt động dạy học nhóm ngành nghệ thuật của trường trung cấp Văn hóa nghệ thuật Nam Định trong giai đoạn hiện nayIELTS speaking and writing guide september 2015Bệnh học ngoại khoa tiêu hóa tp HCM 2Hóa 9 Bài 41 : Nhiên liệu (hay)
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập