Đề thi lại khối 10 năm 2010 2011

Đề thi lại lớp 10 năm 2010 2011

Đề thi lại lớp 10 năm 2010  2011
... (5; 8) Câu 2: pt ⇔ x ≥  x − ≥ x ≥  2x + = x − ⇔  ⇔  x = ⇔ x = ⇔   x + = ( x − )  x − 10 x + =  x =  pt có nghiệm x = Câu 3: ta có: sin2x + cos2x = 1⇒ sin x = ± − cos x = ± − cos...
 • 2
 • 47
 • 0

ĐỀ THI HKI KHỐI 12 NĂM 2010-2011(tham khảo)

ĐỀ THI HKI KHỐI 12 NĂM 2010-2011(tham khảo)
... Ma trận để kiểm tra chất lượng học kỳ năm học 2010 – 2011 Toán 12 Chủ đề Hàm số Phần chung Mũ –logarít Hình học Chuẩn Nhận biết Các mức dộ Thông hiểu...
 • 2
 • 187
 • 0

ĐỀ THI HKI KHỐI 11 NĂM 2010-2011(tham khảo)

ĐỀ THI HKI KHỐI 11 NĂM 2010-2011(tham khảo)
... Thí sinh giải cách khác mà vẫn cho điểm K MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA HKI_ MÔN TOÁN 11 (Thời gian làm 90 phút) A Phần chung: ( điểm ) STT Nhận biết Chủ đề Hàm số lượng giác & PT lượng giác Đại số tổ hợp ... sinh nữ Cần chọn học sinh để thành lập đội tuyển điền kinh dự thi cấp trường Hãy tính xác suất để đội tuyển có học sinh nam n(Ω) = C11 = 165 Gọi A biến cố “Chọn có học sinh nam” n( A) = C52 C6 ... HƯỚNG DẪN CHẤM ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ I - KH ỐI 11 Câu Câu Đáp án a) 2sin x + 13sin x − = 0,25đ Đặt t = sin x, t ≤  t= (nhân) Phương...
 • 6
 • 163
 • 0

Bài giảng DE THI HSG KHOI 5 NAM 2010 - 2011

Bài giảng DE THI HSG KHOI 5 NAM 2010 - 2011
... x 56 78 x (630 - 3 15 x 2) : 1996 Vậy: 1234 x 56 78 x (630 - 3 15 x 2) : 1996 = Câu 4: (3 điểm) + 4, 75 x 2 ,5 - 0,2 : 1, 25 X 12,84 - 4, 75 : 2 ,5 + 0,2 Số phải tìm : (12,84 x 1, 25 + 0,2) : 2 ,5 - 4, 75 ... : (7 - 3) x = 5, 25 (cm) Chiều dài mảnh bìa là: 5, 25 + = 12, 25 (cm) Chu vi mảnh bìa là; (12, 25 + 5, 25) x = 35 (cm) Diện tích mảnh bìa là; 12, 25 x 5, 25 = 64,31 25 (cm2) Đáp số: 35 cm 64,31 25 cm2 ... 1, 75 Câu 5: (5 điểm) Giải: Nửa chu vi hình chữ nhật là: 45, 5 : = 22, 75 (m) Ta có sơ đồ sau: Chiều rộng: 22 ,5 m x 1, 25 Chiều dài: Chiều rộng là: 22, 75 : (2 + 5) x = 6 ,5 (m) Chiều dài là: 22, 75 -...
 • 3
 • 168
 • 0

Bài soạn DE THI HSG KHOI 5 NAM 2010 - 2011

Bài soạn DE THI HSG KHOI 5 NAM 2010 - 2011
... x 56 78 x (630 - 3 15 x 2) : 1996 Vậy: 1234 x 56 78 x (630 - 3 15 x 2) : 1996 = Câu 4: (3 điểm) + 4, 75 x 2 ,5 - 0,2 : 1, 25 X 12,84 - 4, 75 : 2 ,5 + 0,2 Số phải tìm : (12,84 x 1, 25 + 0,2) : 2 ,5 - 4, 75 ... : (7 - 3) x = 5, 25 (cm) Chiều dài mảnh bìa là: 5, 25 + = 12, 25 (cm) Chu vi mảnh bìa là; (12, 25 + 5, 25) x = 35 (cm) Diện tích mảnh bìa là; 12, 25 x 5, 25 = 64,31 25 (cm2) Đáp số: 35 cm 64,31 25 cm2 ... 1, 75 Câu 5: (5 điểm) Giải: Nửa chu vi hình chữ nhật là: 45, 5 : = 22, 75 (m) Ta có sơ đồ sau: Chiều rộng: 22 ,5 m x 1, 25 Chiều dài: Chiều rộng là: 22, 75 : (2 + 5) x = 6 ,5 (m) Chiều dài là: 22, 75 -...
 • 3
 • 158
 • 0

Bài soạn DE THI HSG KHOI 5 NAM 2010 - 2011

Bài soạn DE THI HSG KHOI 5 NAM 2010 - 2011
... x 56 78 x (630 - 3 15 x 2) : 1996 Vậy: 1234 x 56 78 x (630 - 3 15 x 2) : 1996 = Câu 4: (3 điểm) + 4, 75 x 2 ,5 - 0,2 : 1, 25 X 12,84 - 4, 75 : 2 ,5 + 0,2 Số phải tìm : (12,84 x 1, 25 + 0,2) : 2 ,5 - 4, 75 ... : (7 - 3) x = 5, 25 (cm) Chiều dài mảnh bìa là: 5, 25 + = 12, 25 (cm) Chu vi mảnh bìa là; (12, 25 + 5, 25) x = 35 (cm) Diện tích mảnh bìa là; 12, 25 x 5, 25 = 64,31 25 (cm2) Đáp số: 35 cm 64,31 25 cm2 ... 1, 75 Câu 5: (5 điểm) Giải: Nửa chu vi hình chữ nhật là: 45, 5 : = 22, 75 (m) Ta có sơ đồ sau: Chiều rộng: 22 ,5 m x 1, 25 Chiều dài: Chiều rộng là: 22, 75 : (2 + 5) x = 6 ,5 (m) Chiều dài là: 22, 75 -...
 • 3
 • 150
 • 0

Tài liệu DE THI TUYEN LEN 10 NAM 2010-2011

Tài liệu DE THI TUYEN LEN 10 NAM 2010-2011
... kho ng 10 - 15 câu cho bác lái xe gi i thi u anh niên ng i cô c nh t th gian Trình bày nh n xét ng n g n c a em: L i gi i thi u y úng hay không úng Vì sao? Câu (2 i m ) Ngày xuân én a thoi Thi u ... thành ph n m o n b Thành phàn khai tri n o n g m t i thi u 10 câu Nguyễn Trung Hưng Đề Thi Thử Tuyển sinh Lên Lớp 10 - Năm học 2 010 - 2011 Thời gian 120’ c Thành ph n két o n c vi t d i d ng ... Đề Thi Thử Tuyển sinh Lên Lớp 10 - Năm học 2 010 - 2011 Thời gian 120’ b Hình nh m t tr i câu th g i em nh t i nh ng câu...
 • 6
 • 246
 • 0

Bài giảng DE THI TUYEN LEN 10 NAM 2010-2011

Bài giảng DE THI TUYEN LEN 10 NAM 2010-2011
... câu thành phần mở đoạn b Thành phàn khai triển đoạn gồm tối thi u 10 câu Nguyễn Trung Hưng Đề Thi Thử Tuyển sinh Lên Lớp 10 - Năm học 2 010 - 2011 Thời gian 120’ c Thành phần két đoạn viết dạng câu ... Hưng Đề Thi Thử Tuyển sinh Lên Lớp 10 - Năm học 2 010 - 2011 Thời gian 120’ - Biến đổi câu văn thứ hai thành câu có dạng V-C - Dùng câu văn biến đổi làm thành câu đoạn văn, viết tiếp khoảng 10 câu ... - Phân - Hợp có độdài khoảng 10 - 15 câu Trong Lặng lẽ SaPa tác giả đểcho bác lái xe giới thi u anh niên người cô độc gian Trình bày nhận xét ngắn gọn em: Lời giới thi u hay không Vì sao? Câu...
 • 6
 • 185
 • 0

de thi thu vao 10 nàm 2010-2011

de thi thu vao 10 nàm 2010-2011
... Thi gian ụ tụ d nh i t A n B x (h) Vn tc ụ tụ i ba phn t quóng ng AB l x + 10 (km/h) 60 Thi gian ụ tụ i ba phn t quóng ng AB l x + 10 (h) Vn tc ụ tụ i mt phn t quóng ng AB l x 15 (km/h) 20 Thi ... trỡnh : x + 10 + 20 80 x 15 = x x + 10 + x 15 = x 3x(x 15) + x(x + 10) = 4(x + 10) (x 15) 4x2 35x = 4x2 20x 600 15x = 600 x = 40 (tha iu kin) Do ú tc d nh ca ụ tụ l 40 km/h Vy thi gian ... Đáp án thi thử vào lớp 10 năm học 2 010- 2011 lần Câu1 Câu 1: Điều kiện: x x x+2 x +1 x +1 + x x x + x + ( x + 1)( x...
 • 4
 • 197
 • 2

BỘ 8 ĐỀ THI TUYỂN LÊN 10 NĂM 2010-2011

BỘ 8 ĐỀ THI TUYỂN LÊN 10 NĂM 2010-2011
... MINH KHAI Đề Thi Thử Tuyển sinh Lên Lớp 10 - Năm học 2 010 - 2011 Thời gian 120’ Giáo viên : Nguyễn Xuân Hà TRƯỜNG THCS NGUYỄN THỊ MINH KHAI Đề Thi Thử Tuyển sinh Lên Lớp 10 - Năm học 2 010 - 2011 ... hai tam giác MPQ & OPQ / ĐỀ SỐ Câu ( 2,5đ) : Cho biểu thức : Giáo viên : Nguyễn Xuân Hà TRƯỜNG THCS NGUYỄN THỊ MINH KHAI Đề Thi Thử Tuyển sinh Lên Lớp 10 - Năm học 2 010 - 2011 Thời gian 120’ ... đầy bể ? Câu : Giáo viên : Nguyễn Xuân Hà TRƯỜNG THCS NGUYỄN THỊ MINH KHAI Đề Thi Thử Tuyển sinh Lên Lớp 10 - Năm học 2 010 - 2011 Thời gian 120’ Cho phương trình ẩn x : x2- (m+1)x + n + = (1) ...
 • 8
 • 106
 • 1

ĐỀ THI THỬ VÀO 10 NĂM 2010-2011

ĐỀ THI THỬ VÀO 10 NĂM 2010-2011
... ĐáP áN- TOáN THI THử VàO 10 Năm học: 2 010- 2011 Bài Câu a( 1,5 đ ) Câu b ( 0,5 đ) Câu c ( 0,5 đ) Đáp án + Rút gọn A= ( x 1) + Điều kiện : đúng, đủ - Biến đổi rút gọn x = - Thay x = vào biểu thức...
 • 2
 • 120
 • 0

8 DE THI TUYEN LEN 10 NAM 2010-2011

8 DE THI TUYEN LEN 10 NAM 2010-2011
... HẢI-DIỄN CHÂU-NGHỆ AN Đề Thi Thử Tuyển sinh Lên Lớp 10 - Năm học 2 010 - 2011 Thời gian 120’ TRƯỜNG THCS DIỄN HẢI-DIỄN CHÂU-NGHỆ AN Đề Thi Thử Tuyển sinh Lên Lớp 10 - Năm học 2 010 - 2011 Thời gian ... SỐ Câu ( 2,5đ) : Cho biểu thức : TRƯỜNG THCS DIỄN HẢI-DIỄN CHÂU-NGHỆ AN Đề Thi Thử Tuyển sinh Lên Lớp 10 - Năm học 2 010 - 2011 Thời gian 120’ A= - a, Rút gọn A b, Tìm x để A < c, Tìm giá trị x ... ? Tìm a để : A = Tính A : = 27 TRƯỜNG THCS DIỄN HẢI-DIỄN CHÂU-NGHỆ AN Đề Thi Thử Tuyển sinh Lên Lớp 10 - Năm học 2 010 - 2011 Thời gian 120’ d, Câu : ( 2đ) Tìm a số nguyên , để giá trị A nguyên...
 • 8
 • 79
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: 20 BÀI HÓA HỌC 9 ( CÓ ĐÁP ÁN ) THƯỜNG GẶP TRONG ĐỀ THI HSG HÓA 9Bộ câu hỏi và đáp án môn kiến thức chung dành cho viên chức mới nhất năm 2017Thiết kế mô hình hệ thống cửa tự động đóng mở sử dụng sensor cảm biếnTết cổ truyền của người việt trong kinh doanh du lịchQuy hoạch chi tiết xây dựng thị trấn phát diệm huyện kim sơn tỉnh ninh bình giai đoạn 2010 2020Quy trình sản xuất bánh mìSli lượn và lễ hội oóc pò của người nùng phàn SLình ở hoà bình đồng hỷ thái nguyênPhân loại và phương pháp giải bài toán hỗn hợp sắt và các hợp chất của sắtPhân tích hiệu quả hoạt động kinh doanh tại công ty TNHH xây dựng thương mại vận tải phan thànhNghiên cứu tôn giáo đồng bằng bắc bộ những đề xuất nhằm gắn văn hóa tôn giáo với văn hóa du lịchĐề ôn thi môn KỸ THUẬT SẢN XUẤT CÁ GIỐNGGiáo dục kỹ năng sống cho học sinh tiểu học gắn với trung tâm hoạt động thanh thiếu nhi phú yênGiáo dục giá trị sống cho học sinh thông qua dạy học môn đạo đức ở các trường tiểu học thành phố tuy hòa, tỉnh phú yên trong bối cảnh đổi mới giáo dục hiện nayGiáo dục kỹ năng hợp tác cho trẻ 5 6 tuổi thông qua trò chơi đóng vai theo chủ đề ở các trường mầm non thành phố tuy hòa, tỉnh phú yênGiáo dục kỹ năng làm việc nhóm cho trẻ mẫu giáo lớn ở các trường mầm non thị xã sông cầu, tỉnh phú yên thông qua hoạt động ngoài trờiNghiên cứu quá trình lên men lactic từ mật rỉ đườngNghiên cứu tốc độ cố kết của nền đất yếu xử lý bằng phuơng pháp gia tải trước và hút chân khônglý thuyết và bài tập tổng hợp dao độngCon lắc lò xo treo thẳng đứngNâng cao và hoàn thiện hoạt động của bộ phận front office khách sạn sheraton sai gon
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập