tuan 9 hkII talking aboout hobbies lớp 11

ĐỀ thi HKII môn tiếng Anh lớp 11, Tuyên Quang

ĐỀ thi HKII môn tiếng Anh lớp 11, Tuyên Quang
... ……and more popular, it largely replaced the telegraph Today, our huge telephone network does many things besides carrying telephone calls It sends copies of letters and pictures from one machine ... ………………………………………………………………………………… 4.The man gave her the ring (It was…that ) ………………………………………………………………………………… This is the Novel I bought it last Sunday (which ) ………………………………………………………………………………… ...
 • 3
 • 169
 • 1

9 ĐỀ THI HKI TOÁN LỚP 11

9 ĐỀ THI HKI TOÁN LỚP 11
... Tháp WWW.MATHVN.COM Tổ Toán Bộ đề ôn tập thi học kì môn Toán 11 ĐỀ THAM KHẢO SỐ www.MATHVN.com NH: 2 011- 2012 ĐỀ THI HỌC KÌ I NĂM HỌC 2 011 - 2012 MƠN: TỐN 11 Thời gian: 90 phút I PHẦN CHUNG ( ... Tháp WWW.MATHVN.COM Tổ Toán Bộ đề ôn tập thi học kì môn Toán 11 NH: 2 011- 2012 www.MATHVN.com ĐỀ THI HỌC KÌ I NĂM HỌC 2 011 - 2012 ĐỀ THAM KHẢO SỐ MƠN: TỐN 11 Thời gian: 90 phút I PHẦN CHUNG : ... Tháp WWW.MATHVN.COM Tổ Toán Bộ đề ôn tập thi học kì môn Toán 11 www.MATHVN.com NH: 2 011- 2012 ĐỀ THI HỌC KÌ I NĂM HỌC 2 011 - 2012 ĐỀ THAM KHẢO SỐ MƠN: TỐN 11 Thời gian: 90 phút I PHẦN CHUNG :...
 • 10
 • 104
 • 0

de thi anh 9 hkII va on vao lop 10

de thi anh 9 hkII va on vao lop 10
... …………………………… This can be the result of carelessness or a deliberate dumping of waste IV.Rewrite the sentences, beginning with the given words(2ps) 1.The test is so difficult that we can’t finish it on ... is your name?” → She asked him ……………………………………………………………………… V.Combine each pair of sentences into one , using the given words in the brackets(2ps) 1.We learn hard We hope pass the exam (and) ………………………………………………………………………………………………… ... it.(so…that) 3.Paris is the city I’ve always wanted to visit it.(relative pronoun) 4.Mary loves Viet Nam very much She isn’t Vietnamese.(although) ……………………………………………………………………………………………………...
 • 2
 • 20
 • 0

Ga lop 5 - Tuan 9 (10-11)

Ga lop 5 - Tuan 9 (10-11)
... thể thơ nào? - Tự + Những chữ viết hoa? - Sơng Đà, gái Nga + Viết tên loại đàn nêu thơ? - Ba-la-lai-ca + Trình bày tên tác giả sao? - Quang Huy - Giáo viên lưu ý tư ngồi viết học sinh - Học sinh ... đề - Học sinh làm - Học sinh nhận xét - Học sinh đọc đề - Học sinh làm - Học sinh sửa - Học sinh nhận xét - Hoạt động nhóm - Nêu Nhận xét tiết học Dặn dò: - Học sinh ơn lại kiến thức vừa học - ... đơi, lớp - 54 - Kinh -8 6 phần trăm - 14 phần trăm - Đồng Vùng núi cao ngun - Dao, Ba-Na, Chăm, Khơ-Me… + Trình bày lược đồ bảng vùng phân bố chủ yếu người Kinh dân tộc người Hoạt động lớp - Số dân...
 • 34
 • 286
 • 0

tuan 9 lop 4 :10-11

tuan 9 lop 4 :10-11
... động trò Giới thiệu bài: Dạy mới: Bài 1: Tính giá trị biểu thức a) 328 + 142 – 237 b) 392 : x c) 1 34 x + 137 x d) (6 39 45 3) : - Ghi biểu thức - Nêu lại u cầu - Nêu cách tính biểu thức - Làm bảng ... -GV cho HS làm số tập sau chữa Bài1:Đặt tính tính 4 798 5+ 26807 93 862-25836 872 54+ 5508 10000- 6565 Bài2: Tính cách thuâën tiện Giáo án: Lớp 4B Đặng Diệu Anh HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH -Lớp làm nháp ... nhận xét chữa + HS nêu cách tính làm vào Người soạn: Trường Tiểu học Hải An a)2 34+ 177+ 16+ 23 b) 1+ 2+ 3+ 97 + 98 + 99 Bài 3: Hai ô tô chuyển đựơc 16tấn hàng Ôâtô bé chuyển ô tô lớn hàng.Hỏi ô tô...
 • 27
 • 123
 • 0

Tuan 9 lop 5 KHOA - SỬ - ĐỊA - THỂ (Hong 10-11)

Tuan 9 lop 5 KHOA - SỬ - ĐỊA - THỂ (Hong 10-11)
... rải khắp - 3/ 194 5: Nhật hất cẳng Pháp giành quyền đô đường ( 194 3 - 194 4) hộ nước ta ? Giữa tháng 8/ 194 5 nắm - tin ? - Vì Đảng ta xác định thời ngàn năm + Nhật đầu hàng đồng minh có một? - Thế lực ... giành quyền Hà Nội ngày 19 - 194 5 - Yêu cầu HS đọc nội dung SGK, thảo luận nhóm N¨m häc 2010 - 2011 - HS đọc thầm nội dung (SGK) - HS làm việc nhóm 4, thuật lại cho nghe - Gọi - em thuật lại trước ... từ lớn đến bé: 9, 012; 5, 4 35; 7,832; 7,328; 5, 3 45; 9, 12 Bài 3: GV cho HS làm bài, hướng dẫn học yếu a.Tìm chữ số thích hợp điền vào ô trống: a) 56 ,2 3 67,7 85 b Tìm số tự nhiên...
 • 14
 • 114
 • 0

GIÁO ÁN 10 BUỔI LỚP 5 TUẦN 9,10,11

GIÁO ÁN 10 BUỔI LỚP 5 TUẦN 9,10,11
... xÐt, ch÷a bỉ sung Cđng cè, dỈn dß 20 a 5, 15; 20,06; 4,0 05; 0 ,50 5 b 10, 0 15; 100 ,008; 108 ,0007; 0,0402 - 5, 02km2 = 50 2 ha, - 800m2 = 0,08 ha, - 1 252 = 12 ,52 km2 §iỊn §: a; b; d; e; g §iỊn S: c ... Tn 10 a 7 ,5 b 8,0 35 c 15, 082 d 0 ,5 e 318 ,5 g 25, 012 - H tù lµm bµi H lµm bµi trªn b¶ng a S b § c § d S DiƯn tÝch mỈt bµn lµ: 90 x 90 = 8100 (cm2) = 0,81m2 §¸p sè: 0,81m2 Thø hai ngµy 31 th¸ng 10 ... ®ỉi STP - Gäi H ch÷a bµi trªn b¶ng, nhËn xÐt - Gäi H nh¾c l¹i c¸ch lµm a 5, 15; 20,06; 4,0 05; 0 ,50 5 b 10, 0 15; 100 ,008; 108 ,0007; 0,0402 Bµi 2: - Cho H tù lµm råi ch÷a bµi trªn b¶ng - NhËn xÐt,...
 • 51
 • 122
 • 0

CHUYÊN ĐỀ ĐỔI MỚI PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC GIÁO ÁN MÔN TIN HỌC LỚP 4 TỪ TUẦN 9 ĐẾN TUẦN 11 THEO CHUẨN KIẾN THỨC KĨ NĂNG.

CHUYÊN ĐỀ  ĐỔI MỚI PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC  GIÁO ÁN MÔN TIN HỌC LỚP 4 TỪ TUẦN 9 ĐẾN TUẦN 11 THEO CHUẨN KIẾN THỨC KĨ NĂNG.
... https://vn.ann-kate.com/registration/index.php?inviter=VNMT1306030025 CHUYÊN ĐỀ ĐỔI MỚI PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC GIÁO ÁN MÔN TIN HỌC LỚP TỪ TUẦN ĐẾN TUẦN 11 THEO CHUẨN KIẾN THỨC KĨ NĂNG Tuần 9: Bài : Vẽ Hình Tròn, Hình Elip (tiết 17) I MỤC ĐÍCH - Giúp học sinh: ... giáo viên chủ động lên lớp Trân trọng giới thiệu quý vị thầy cô giáo, bậc phụ huynh bạn đọc tham khảo, trải nghiệm tài liệu: CHUYÊN ĐỀ ĐỔI MỚI PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC GIÁO ÁN MÔN TIN HỌC LỚP TỪ TUẦN ... dạy học phù hợp với đối tượng học sinh Hiện chủ trương ngành dạy học theo Chuẩn kiến thức môn học - Coi trọng tiến học sinh học tập rèn luyện, động viên khuyến khích không gây áp lực cho học...
 • 22
 • 354
 • 0

Giáo án Toán học - Lớp 3 - Học kỳ I - Tuần 9, 10

Giáo án Toán học - Lớp 3 - Học kỳ I - Tuần 9, 10
... d i cho trước  Kó gi i toán Giáo án Toán Lớp Ba Ngày dạy, tháng năm 2006 Tuần : 10 Tiết : 50 B i dạy : B I TOÁN GI I BẰNG HAI PHÉP TÍNH A MỤC TIÊU Giúp học sinh:  Làm quen v i toán gi i hai ... héc-tô-mét 100 m, 1héc-tô-mét 10 đề-ca-mét Giáo án Toán Lớp Ba Hét-tô-mét kí hiệu hm + Độ d i hm độ d i 100 m độ d i 10 dam c Hoạt động 3: Luyện tập-thực hành Mục tiêu: Như mục tiêu học Cách tiến ... i m học sinh B i m i: a- Hoạt động 1: Gi i thiệu toán gi i phép tính Mục tiêu: Như mục tiêu Cách tiến hành: * B i toán 1: + G i học sinh đọc đề + Hàng có kèn + Hàng có nhiều hàng có kèn + Giáo...
 • 19
 • 622
 • 4

Giáo án Thể dục - Lớp 3 - Tuần 9 - 12

Giáo án Thể dục - Lớp 3 - Tuần 9 - 12
... em cách cánh tay - Từng đôi chạy lại nắm tay - 3, em chạy lại nắm tay + HS ôn luyện đội hình - hàng ngang - Chia tổ ôn luyện động tác Thể dục lớp - Kim Thị Ngọc Diệp Phần kết thúc 3- 4 ' - GV đến ... Đi thờng theo nhịp hát - GV nhận xét học - Về nhà ôn lại Thứ sáu ngày 10 tháng 11 năm 2006 Thể dục + Ôn tập động tác thể dục I Mục tiêu Thể dục lớp - Kim Thị Ngọc Diệp - Tiếp tục ôn động tác ... thúc Tuần 11 3- 5 ' + GV nhận lớp phổ biến nội dung, yêu cầu học - GV điều khiển lớp 25 - 27 ' + Ôn động tác vơn thở, tay, chân, lờn thể dục phát triển chung - GV đến tổ sửa động tác sai cho HS 2 -3 '...
 • 11
 • 2,040
 • 5

Giáo án Tiếng việt - Lớp 3 - Tuần 9

Giáo án Tiếng việt - Lớp 3 - Tuần 9
... phiếu - Lớp theo dõi đọc thầm theo - Nhận xét bạn đọc - HS trả lời - GV đặt câu hỏi đoạn HS vừa đọc - Nhận xét câu trả lời bạn - GV nhận xét Tiếng việt lớp - Kim Thị Ngọc Diệp IV Củng cố, dặn dò - ... Giới thiệu - GV nêu mục đích yêu cầu tiết học Bài a HĐ1 : tả Viết - HS nghe - GV đọc đoạn viết lần - 2, HS đọc lại - Đoạn viết có câu ? - Những tiếng phải viết hoa ? - câu Tiếng việt lớp - Kim Thị ... 20 - 11 - Em hiểu ngày 20 - 11 ? - HS trả lời - Em phải làm để tỏ lòng biết ơn - Học giỏi dành nhiều điểm 9, 10 dâng tặng thầy cô giáo thầy cô giáo + GV nói : Ngày 20 - 11 ngày hiến chơng nhà giáo...
 • 9
 • 3,171
 • 37

Giáo án lớp 3 - tuần 9

Giáo án lớp 3 - tuần 9
... cầu HS tự làm - HS tự làm nhóm - Gọi nhóm dán lên bảng, - Dán đọc phần làm nhóm trưởng đọc câu mà nhóm đặt - Gọi HS nhận xét câu nhóm - Nhận xét - Tuyên dương nhóm đặt nhiều câu - Đọc lại làm ... HS đọc yêu cầu - HS lên bảng, HS làm câu, HS - Yêu cầu HS tự làm lớp dùng bút chì đánh dấu vào SGK - HS nhận xét - Viết vào - Gọi HS nhận xét làm bạn + Hằng năm, vào đầu tháng 9, trường lại khai ... gì, gì) ? - Nhớ kể lại trôi chảy, diễn biến câu chuyện học từ tuần đến tuần Cách tiến hành : Bài - Gọi HS đọc yêu cầu - HS đọc yêu cầu SGK - Các học mẫu câu ? - Mẫu câu Ai ? Ai làm ? - Hãy đọc...
 • 17
 • 560
 • 9

Giáo án môn toán lớp 3 - tuần 9

Giáo án môn toán lớp 3 - tuần 9
... xăng-timét - Viết lên bảng 3m 2dm = …dm y/c HS đọc - Đọc : 3mét đề - xi - mét … đề -xi - mét - Muốn đổi 3m 2dm thành dm ta thực sau : + 3m dm ? + 3m = 30 dm + Vậy 3m 2dm 30 dm cộng dm 32 dm - Vậy ... : - Độ dài 1hm độ dài 100 m độ dài 10 dam * Hoạt động : Luyện tập - Thực hành (12’) - Đọc : đề - ca - mét - Đọc :1 đề - ca - mét 10 mét - Đọc :héc-tô-mét - Đọc :1 héc- t - mét 100m, héc-tô-mét ... làm - Chữa chiểm HS Bài - HS nêu y/c - HS tự làm - Chữa cho điểm HS Bài -GV viết lên bảng 32 dam x = … - Muốn tính 32 dam nhân ta làm ? - Hướng dẫn tương tự với phép tính 96 cm : = 32 cm - Y/c...
 • 10
 • 1,656
 • 19

Tuần 9 lớp 3

Tuần 9 lớp 3
... = m 32 dm = cm 32 dam = m 45 cm = mm - Yêu cầu học sinh tự làm - Giáo viên nhận xét * Bài 2: Tính 12 km + 13 km 26 km 19 km - em lên bảng, lớp làm 35 hm + 15 hm 16 dm + 17 dm 30 5 dam + 30 0 ... + 17 dm 30 5 dam + 30 0 dam 420 mm 32 0 mm - Giáo viên nhận xét sửa sai * Bài 3: Viết theo mẫu 4m3dm = 43 dm 6dm8mm = mm 5m4cm = cm 8dm7cm = cm - Học sinh làm 9m7cm = cm 7cm6mm = mm - Chữa bài, ... tình hình lớp, cá nhân tuần - Nắm đợc phơng hớng hoạt động tuần tới - Giáo dục Học sinh ý thức tự giác, tinh thần tự quản II nội dung: Lớp trởng điều hành, tổ trởng báo cáo tình hình tổ tuần qua...
 • 23
 • 216
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: XÂY DỰNG MẠNG LAN CHO TRƯỜNG THPT NGUYỄN HUỆ hà nội (2)XÂY DỰNG MẠNG LAN và THIẾT lập cơ CHẾ bảo mậtnghiên cứu và triển khai công nghệ SDNXÂY DỰNG TRANG WEB QUẢN lý THƯ VIỆN TRƯỜNG đại họcXây dựng ứng dụng quản lý và chia sẻ hình ảnhXây dựng website giới thiệu sản phẩm, bán hàng và triển khai SEO(Theo mô hình 3 lớp – ASP net)Xây dựng website kinh doanh máy tính xách tay trực tuyếnxây dựng website ứng dụng công nghệ mã nguồn mở joomlaChuyen de nâng cao chất lượng hoạt động cho vay đối với khách hàng cá nhân tại ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn chi nhánh vĩnh bảo – hải phòng 2013Hoàn thiện công tác quản trị nguồn nhân lực tại ngân hàng agribank chi nhánh bắc hà nộiTÌNH HÌNH tài CHÍNH và HOẠT ĐỘNG KINH DOANH của NGÂN HÀNG NNPTNT VIỆT NAM CHI NHÁNH HÙNG VƯƠNGCIRCULAR NO 2892016TT BTC DATED NOVEMBER 15, 2016, ON AMOUNTS, COLLECTION, PAYMENT, MANAGEMENT AND USE OF FEES AND CHARGES IN THE CINEMATOGRAPHYCIRCULAR NO 3042016TT BTC DATED NOVEMBER 15, 2016, ON PROMULGATION OF LIST OF PRICES FOR AUTOMOBILES AND MOTORBIKES ON WHICH REGISTRATION FEES ARE IMPOSEDCIRCULAR NO 312016TT NHNN DATED NOVEMBER 15, 2016, AMENDMENT AND SUPPLEMENT TO a NUMBER OF ARTICLES OF CIRCULAR NO 242015TT NHNN ON GRANT OF FOREIGN CURRENCY LOANS TO RESIDENTS bCIRCULAR NO 2712016TT BTC DATED NOVEMBER 14, 2016, ON AMOUNTS, COLLECTION AND PAYMENT OF ASSESSMENT FEES FOR ISSUANCE OF CERTIFICATES OF PRACTICE REGISTRATIO271 2016 TT BTC 335307CIRCULAR NO 2122016TT BTC DATED NOVEMBER 10, 2016, ON THE RATE, COLLECTION, SUBMISSION, ADMINISTRATION AND USE OF THE FEE FOR ASSESSMENT AND LICENSING OF KAR212 2016 TT BTC 334304DECREE NO 1492016ND CP DATED NOVEMBER 11, 2016, AMENDING AND SUPPLEMENTING a NUMBER OF ARTICLES OF DECREE NO 1772013ND CP ON THE IMPLEMENTATION OF a NUMBER o149 2016 ND CP 332872CIRCULAR NO 2422016TT BTC DATED NOVEMBER 11, 2016, REGULATIONS ON PRICES OF SECURITIES RELATED SERVICES APPLIED AT SECURITIES TRADING ORGANIZATIONS AND COMME242 2016 TT BTC 339342CIRCULAR NO 2152016TT BTC DATED NOVEMBER 10, 2016, ON AMOUNTS, COLLECTION, PAYMENT, MANAGEMENT AND USE OF FEES FOR PROVIDING INFORMATION ABOUT ENTERPRISES, c215 2016 TT BTC 335305DECREE NO 1562016ND CP DATED NOVEMBER 21, 2016, ON AMENDMENTS TO THE GOVERNMENTS DECREE NO 272007ND CP ON e TRANSACTIONS IN FINANCIAL OPERATIONS
Đăng ký
Đăng nhập