ĐC KT 1t l1 HKII k 10(15 16) môn tiếng anh

Đề thi thử số 16 môn tiếng anh, kỳ thi thử đại học năm 2010 doc

Đề thi thử số 16 môn tiếng anh, kỳ thi thử đại học năm 2010 doc
... to do…… shopping Do you want anything ? 3,Can you keep…….secret ? I’m getting married 4,He got……sack because he was caught stealing money 5,It isn’t easy, but I think we are making… progress 6,I ... take……opportunity to visit the Louvre The end ! Key 16 Question 1-b 2-b 3-c 4-a bequeath [bi’kwi:ð] ®Ó l¹i (b»ng chóc th ) 5-b philanthropist [fi’lænθrəpi] lòng bác ái, từ thi n administer cung cấp, thực endow ... administer cung cấp, thực endow [in’dau ] dâng vốn cho(một tổ chức), cho tiền nominate định, thức đề nghị đề lại officiate [ə’fi∫ieit] làm nhiệm vụ, làm bổn phận, hành lễ symphony [‘simfəni] nhạc giao...
 • 24
 • 199
 • 0

ĐỀ KIỂM TRA CUỐI KỲ - ĐỀ 16 MÔN: TIẾNG ANH pptx

ĐỀ KIỂM TRA CUỐI KỲ - ĐỀ 16 MÔN: TIẾNG ANH pptx
... return c by the time her boss returns d when he-r boss will return 86 _ for my train the morning, I met an old school friend a When I had been- waiting b While I was waiting c As I will be ... preferences on most goods among them a trade b cultural c stable d adopted 48 The ASEAN Investment Area aims to enhance the competitiveness of the region for attracting direct investment which flows ... ASEAN in 1995 a admit b admission c admissive d admissible 69 They will campaign for the return of traditional lands and respect _ national rights and customs a to b with c on d for 70 Our country...
 • 3
 • 197
 • 1

ĐỀ LUYỆN THI HSG CẤP TỈNH – ĐỀ 16 MÔN: TIẾNG ANH pot

ĐỀ LUYỆN THI HSG CẤP TỈNH – ĐỀ 16 MÔN: TIẾNG ANH pot
... you 12 welcome to come this way” You can see that in Japan you 13 try to be modest and you 14 not show 15 too much If you don’t understand our culture, you will think this is very strange Question ... phoned me, it was my lunchtime When you phoned me, I Nobody knows anything about Pam’s past life Nothing This house was specially built for my uncle My uncle William never ... present, 11 say, “I’m sorry this is such a small present” But in fact they have chosen the present very carefully When the meal is ready the hostess says, “We have nothing special for you today...
 • 2
 • 109
 • 0

ĐỀ LUYỆN THI ĐẠI HỌC – SỐ 16 MÔN: TIẾNG ANH potx

ĐỀ LUYỆN THI ĐẠI HỌC – SỐ 16 MÔN: TIẾNG ANH potx
... much exhaust fume in the air, A our breathing is badly affected B our breathing is affected bad C our breathing will be affected bad D our breathing will be badly affected 75 Having invented ... B identified C avoided D triggered 60 What can be inferred about babies from this passage? A They can eat almost anything B They should have a carefully restricted diet as infants C They gain ... Atlantic College? A B Study at Atlantic College Study at Atlantic College Courses for 16- 18 year olds Courses for 16- 18 year olds Lessons all morning, Morning lessons and afternoon sport in the afternoon...
 • 6
 • 221
 • 1

ĐỀ ÔN THI TN NĂM 2011 – ĐỀ 16 MÔN: TIẾNG ANH pot

ĐỀ ÔN THI TN NĂM 2011 – ĐỀ 16 MÔN: TIẾNG ANH pot
... the missing prepositions I think Celia is very angry _ me They went ahead contrary _ my advice He’s really ashamed _ what he did I can’t deal _ this problem He is looking ... _ this problem He is looking forward _ meeting his friend We’re excited _ the wedding This service is free _ charge I congratulate you _ your success London’s full _ tourists ... above it : We finished the work in two hours  It took To advertise this new kind of soap is necessary  We find it _ I’m very pleased that...
 • 5
 • 131
 • 0

DE KT 1T - LT - HKII

DE KT 1T - LT - HKII
... -Heát - ...
 • 2
 • 61
 • 0

DE KT - 1T - LT - HKII

DE KT - 1T - LT - HKII
... (0.5đ) c/ Thiếu từ khóa begin end trước sau lệnh n:=n+1 S:=S+n, vòng lặp trở thành vô tận (0.5đ) -Hết - ... từ trước, với câu lệnh lặp với số lần lặp chưa biết trước số lần lặp chưa xác đònh trước (0.5đ) - Lệnh lặp với số lần cho trước, điều kiện giá trò biến đếm có giá trò nguyên đ ã đạt giá trò lớn ... lặp với số lần lặp chưa biết trước, điều kiện tổng quát nhiều, kiểm tra giá trò số thực (0.5đ) - Lệnh lặp với số lần cho trước, câu lệnh thực lần, sau kiểm tra điều kiện Lệnh lặp với số lần chưa...
 • 2
 • 127
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: ôn tập kiểm tra 1t môn tieng anhđề kt 1 tiết lần 1 hk1 môn tiếng anh 11đề thi hkii lớp 10 môn tiếng anhđề thi hkii môn tiếng anh lớp 9đề thi hkii môn tiếng anh lớp 8đề thi hkii môn tiếng anh lớp 6đề kt hk1 môn tiếng anh 12đề thi thử tốt nghiệp môn tiếng anh – đề 16 docđề cương ôn tập môn tiếng anh lớp 9 hkiide kiem tra 1 tiet mon tieng anh lop 10 unit 16đề cương ôn tập hkii lớp 8 môn tiếng anhde kt tieng anh lop 8 unit 16kết quả 4 7 k 14 16giỏo dc t tng o c k thut tng hp v hng nghipkt qu hon chnh k thut fish vi u dũ adn 13 18 21 x y trờn nhõn gian kĐỀ CƯƠNG SƠ SỞ NGÀNH MÔI TRƯỜNGĐỀ CƯƠNG ĐỀ CƯƠNG PHÁP LÍĐỀ CƯƠNG Cơ sở trắc địa và bản đồ biển.ĐÁNH GIÁ HIỆN TRẠNG QUẢN LÝ CHẤT THẢI RẮN SINH HOẠT TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN ỨNG HOÀ, THÀNH PHỐ HÀ NỘI VÀ ĐỀ XUẤT CÁC GIẢI PHÁP PHÙ HỢPBÁO CÁO KIẾN TẬP HỌC PHẦN THỰC TẬP DÃ NGOẠIGlobal risks hay nhấtĐÁNH GIÁ HIỆN TRẠNG MÔI TRƯỜNG KHU VỰC CÔNG TY CỔ PHẦN DINH DƯỠNG HADUCObai 33 dieu che khi hidroĐồ án xử lý chất thải rắnĐỀ CƯƠNG MÔN CHẤT THẢI RẮNSMART cách thức đặt mục tiêu để hiện thực hóa ước mơMKT phát triển thương hiệu bản cuối cùngNghiên cứu biến đổi lâm sàng, hình ảnh chụp cắt lớp vi tính lồng ngực và nồng độ một số cytokine huyết thanh ở bệnh nhân lao phổi mới AFB(+) (LA tiến sĩ)Nghiên cứu đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng, tính kháng kháng sinh, gen kháng thuốc của Staphylococcus aureus và Escherichia coli ở bệnh nhân nhiễm khuẩn huyết (LA tiến sĩ)THIẾT KẾ CHIẾU SÁNG VÀ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG DIALUX EVOTập đoàn samsung 123TIẾNG ANH CHO KỸ SƯ ĐIỆNBAI TAP TIENG ANH 9 CA NAMBAI TAP ANH 9 THEO UNITso sánh cách mạng công nghiệp Mỹ và Nhật Bản
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập