Bài tập lớn điều khiển số

Bài tập lớn điều khiển số - Dũng

Bài tập lớn điều khiển số - Dũng
... Bài tập lớn môn: ĐIỀU KHIỂN SỐ a) Tìm miền giá trị a b để hệ thống hoàn toàn điều khiển được: Từ hệ: (*) Ta có ma trận sau : Để hệ thống hoàn toàn điều khiển ma trận điều khiển full ... sysD_op=ss(A,B,C,D ,-1 ) a= x1 x2 x1 0.3 0.2 x2 0.1 b= u1 x1 x2 c= x1 x2 y1 Học viên: Nguyễn Quốc Lực Bài tập lớn môn: ĐIỀU KHIỂN SỐ d= u1 y1 Sampling time: unspecified Discrete-time model >> P= [-0 .2+i*0.1 -0 .2-i*0.1] ... Lực Bài tập lớn môn: ĐIỀU KHIỂN SỐ -0 ,2±j0,1 là:  13 11  K =  30 60   4) Sử dụng MATLAB minh họa kết trên: % Dùng MATLAB minh họa: %Với miền giá trị a b hệ thống hoàn toàn quan sát điều khiển...
 • 11
 • 426
 • 0

Bài tập lớn điều khiển số

Bài tập lớn điều khiển số
... gian liên tục Bài thực hành số 2: Tổng hợp vòng điều chỉnh dòng phần ứng (điều khiển mômen quay) Sơ đồ vòng điều chỉnh dòng phần ứng ĐCMC Hàm truyền đạt mô hình đối tượng điều khiển dòng Ghi= ... tượng điều khiển đuổi kịp giá trị đặt đại lượng chủ đạo Kết thúc chu kì trích mẫu đầu đạt tới giá trị x1 điều khiển ( =2 ) Kết thúc chu kì trích mẫu thứ đầu đạt tới giá trị x1+x2 điều khiển ( ... trích mẫu thứ đầu đạt tới giá trị x1+x2 điều khiển ( =3 ) Bài thực hành số 3: Tổng hợp vòng điều chỉnh tốc độ quay Hàm truyền đối tượng điều khiển tốc độ có dạng: Gn=Gi*kM*ψ*(1/(2П*J*s) Đáp ứng bước...
 • 14
 • 457
 • 0

Bài tập lớn - Điều khiển số - Điều khiển tự động

Bài tập lớn - Điều khiển số - Điều khiển tự động
... cổng khác Điều khiển tự động 2- K43 16 Bài tập lớn Điều khiển số Bộ đếm hoạt động chế độ đếm số xung lối vào ENCORDER thời gian T Tần số đếm : Số đếm2-hiện mức2 f in = f ref số đếm0 .số đếm Để ... bằng: I = Điều khiển tự động 2- K43 U ref R , ; etc Bài tập lớn Điều khiển số Sơ đồ tương đương : Cách đấu điện trở R-2R biến đổi D/A U ref : điện chuẩn OP R: điện trở Điều khiển tự động 2- K43 ... LƯỢNG HỆ THỐNG ĐIỀU KHIỂN SỐ 1: Sơ đồ mô hình toán học : U (t ) Biến tần Động (-) ENCORDER Điều khiển tự động 2- K43 Y(t ) 19 Bài tập lớn Điều khiển số Sơ đồ mô : U (t ) 65 0.002 p = (-) z −1 ⎧ ξ...
 • 32
 • 431
 • 7

Tài liệu Bài tập lớn điều khiển số doc

Tài liệu Bài tập lớn điều khiển số doc
... 2 Bài tập lớn Điều khiển số Tín hiệu vào đối tượng điều khiển tín hiệu liên tục, tín hiệu vào máy tính tín hiệu số Trên sở sơ đồ khối hệ thống điều khiển số xây dựng sơ đồ khối hệ thống điều khiển ... etc Bài tập lớn Điều khiển số Sơ đồ tương đương : Cách đấu điện trở R-2R biến đổi D/A 13 14 Bài tập lớn Điều khiển số U ref : điện chuẩn OP R: điện trở Một chuyển đổi qua lại xác định liệu dòng ... hoá Động 10 Bài tập lớn Điều khiển số Sơ đồ mạch card điều khiển máy tính(see the figure) Nguyên lý làm việc card ghép nối máy tính điều khiển : Bộ vi xử lý có nhiệm vụ tính toán thông số theo thuật...
 • 31
 • 361
 • 3

Bài Tập Lớn Điều Khiển Số

Bài Tập Lớn Điều Khiển Số
... S)S , Ta chọn Suy theo tiêu chuẩn modul tối ưu đối xứng, điều khiển vị trí khâu PI Tổng hợp điều khiển miền gián đoạn a) Tổng hợp khâu điều chỉnh dòng điện theo Dead – Beat Hàm truyền đối tượng ... 1+TAs IA N Tm Kt TL - B+JS Từ ta xây dựng cấu trúc chung mạch vòng điều khiển dòng điện, tốc độ, vị trí sau: tổng hợp điều khiển miền liên tục a) Tổng hợp mạch vòng dòng điện miền liên tục: Bỏ ... Hằng số mômen (KT) In-lb/A Nm/A Hằng số điện B.E.M.F ( ảnh v/rpm 4.3 300 34 80 85 9.6 1.0 hưởng tốc độ đến sđđ phần ứng )(Kb) Mô men quán tính (J) Hằng số thời gian khí Độ dốc đặc tính Hệ số momen...
 • 11
 • 378
 • 0

Tài liệu Bài tập lớn Điều khiển số 1 ppt

Tài liệu Bài tập lớn Điều khiển số 1 ppt
... 90 ο ,lặp lại (tương ứng với số vạch khắc máy) sau vòng quay Số vạch khắc máy thường nằm Điều khiển tự động 2- K43 12 Bài tập lớn Điều khiển số khoảng 512 819 2 /1 vòng Thông thường máy phát kèm ... moveto(4,476); u =1; y[0]=0; y [1] =0; for(k=2;k...
 • 33
 • 413
 • 4

Tài liệu Bài tập lớn Điều khiển số doc

Tài liệu Bài tập lớn Điều khiển số doc
... I = Quách Kỳ Lân Điều khiển tự động 2- K43 U ref R , ; etc Bài tập lớn Điều khiển số Sơ đồ tương đương : Quách Kỳ Lân Điều khiển tự động 2- K43 14 15 Bài tập lớn Điều khiển số Cách đấu điện ... Quách Kỳ Lân Điều khiển tự động 2- K43 Bài tập lớn Điều khiển số 12 sai lệch Sau đưa liệu điều khiển biến tần thông qua ADC gián tiếp điều khiển tốc độ động xoay chiều ba pha Cứ số liệu máy tính ... thiết kế hệ điều khiển cho động xoay chiều phức tạp chi phí cao so với động chiều, nhờ phát triển mạnh công nghệ điều khiển số Quách Kỳ Lân Điều khiển tự động 2- K43 Bài tập lớn Điều khiển số kỹ thuật...
 • 32
 • 498
 • 1

Tài liệu Bài tập lớn Điều khiển số 1 LỜI NÓI ĐẦU Trong những năm gần đây công pdf

Tài liệu Bài tập lớn Điều khiển số 1 LỜI NÓI ĐẦU Trong những năm gần đây công pdf
... = 1. 06 2.245 + k1 = 0.006 ⇒ k1 = −2.239 Mô Simulink: Step 1 z z Unit Delay Unit Delay1 -1, 0792 K -2.245 K k2= -1. 06 K Quách Kỳ Lân Điều khiển tự động 2- K43 Scope 33 Bài tập lớn Điều khiển số ... Lân Điều khiển tự động 2- K43 24 25 Bài tập lớn Điều khiển số setcolor(6); moveto(4,476); u =1; y[0]=0; y [1] =0; for(k=2;k...
 • 34
 • 1,442
 • 2

Bài tập lớn Điều khiển số

Bài tập lớn Điều khiển số
... Lân Điều khiển tự động 2- K43 15 Bài tập lớn Điều khiển số I= U ref 2.R qua điện trở bằng: I= U ref 2.R 0,5 ; etc Sơ đồ tơng đơng : Quách Kỳ Lân Điều khiển tự động 2- K43 16 Bài tập lớn Điều khiển ... Lân Điều khiển tự động 2- K43 10 Bài tập lớn Điều khiển số Hệ thống phải biến đổi tín hiệu chiều từ nguồn thành tín hiệu xoay chiều, phải thực điều khiển đồng thời hai tham số : điện áp tần số ... Động Quách Kỳ Lân Điều khiển tự động 2- K43 12 Bài tập lớn Điều khiển số Mã hoá Sơ đồ mạch card điều khiển máy tính(see the figure) Nguyên lý làm việc card ghép nối máy tính điều khiển : Bộ vi xử...
 • 35
 • 282
 • 0

Bài Tập Lớn Điều Khiển Số

Bài Tập Lớn Điều Khiển Số
... động chiều chưa nhânvới số hộp số -Nhận xét : +Dòng điện có độ điều chỉnh lớn + Tốc độ tăng lớn định mức CHƯƠNG MÔ PHỎNG MẠCH VÒNG DÒNG ĐIỆN Ở MIỀN GIÁN ĐOẠN THEO KHÂU ĐIỀU CHỈNH DEAD-BEAT Tổng ... có điều khiển dòng Trong : Đường 1: tín hiệu đặt Đường2: đáp ứng dòng điện -Nhận xét: +Đáp ứng dòng sau thời gian bám theo tín hiệu đặt + Khi có điều khiển dòng độ điều chỉnh động giảm xuống lớn ... chọn điều khiển ta có: Mô điều khiển tốc độ Hình 3.2: Mô hình mô mạch vòng tốc độ động chiều w(rad/s) 0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 t(s) 0.6 0.7 0.8 0.9 Hình 3.3: Đáp ứng tốc động chiều có điều khiển...
 • 11
 • 205
 • 0

bài tập lớn điều khiển số

bài tập lớn điều khiển số
... Hình 1.3 Đặc tính dòng điện động Mạch vòng điều khiển tốc độ dòng điện động cơ: Hình 1.4 Mạch vòng điều khiển tốc độ dòng điện động chiều Thiết kế khâu điều chỉnh dòng phần ứng theo phương pháp ... z −3 Chọn sẵn p1= -1 Giả sử biên độ umax = 45 ta có r0 = 45 Với b1 = 0.00896 điều kiện: r1 ≤ −r0 (1 − r0 b1 ) thay số ta được: r1 ≤ −26,86 N I Q = ∑ ek2 Giả sử ta chọn: Gs ( z ) = Với : k =0 1.33e ... 00896 r1 ) = 8, 03.10 −5 r12 + 0, 03r1 + 4,38 k =0 Phương trình bậc r1có điểm cực tiểu điểm Bộ điều khiển có dạng: 45 − 187 z −1 GR = − z −1 r1 ≈ −187 chọn r1 = −187 ...
 • 7
 • 188
 • 0

Bài tập lớn ĐIỀU KHIỂN CHUYỂN ĐỘNG RÔBÔT BẰNG ĐỘNG CƠ BƯỚC

Bài tập lớn ĐIỀU KHIỂN CHUYỂN ĐỘNG RÔBÔT BẰNG ĐỘNG CƠ BƯỚC
... lùi + Chuyển động quay trái, phải + Điều khiển tốc độ chuyển động động + Điều khiển động bước theo đường ( cảm ứng quang) CHƯƠNG II THIẾT KẾ I.Nhiệm vụ thiết kế - Thiết kế điều khiển chuyển động ... hòa nhập với cơng nghệ tiên tiến xa hội III Nội dung đề tài Đề tài Điều khiển chuyển động rơbồt động bước 2.Chức hệ thống - Chuyển động động bước theo ý muốn người lập trình + Chuyển động thẳng: ... tích ngun lý khối 1.Khối điều khiển Để điều khiển chuyển động động theo ý muốn cần phải có trình dịch xác với chuyển động động cơ, nguồn dòng phù hợp đảm bảo cho động hoạt động Có nhiều cách làm...
 • 22
 • 1,736
 • 21

Bài tập lớn điều khiển truyền động điện

Bài tập lớn điều khiển truyền động điện
... tính tự nhiên Quá trình khởi động kết thúc Khi động hoạt động nhấn nút dừng D động dừng lại Khi động hoạt động có dòng điện lớn chạy qua động ,qua hệ số biến dòng dòng điện chạy vào Relay có giá ... le trung gian điều khiển công tắc tơ K T2,T3,T4,T5,T6 : rơ le trung gian tương ứng điều khiển công tắc tơ 1G,2G,3G,4G,5G 4.Chương trình điều khiển dạng LAD: Giả sử thời gian khởi động t=20s,thời ... 2: Lập sơ đồ nguyên lý điểu khiển cấp tốc độ động không đồng Rotor dây quấn có công suất lớn có đổi chiều quay .Điều khiển theo nguyên tắc thời gian Lập sơ đồ điều khiển PLC Trả lời I Tư xây dựng...
 • 20
 • 912
 • 4

Bài tập lớn Điều khiển hệ thống sấy trong quá trình xeo của nhà máy giấy Bãi Bằng

Bài tập lớn Điều khiển hệ thống sấy trong quá trình xeo của nhà máy giấy Bãi Bằng
... giấy độ ẩm tờ giấy điều chỉnh buồng sấy 2.1 Vai trò khâu sấy giấy Trong nhà máy giấy phân xưởng xeo đóng vai trò quan trọng cả, chức sản xuất cuộn giấy thành phẩm từ bột giấy Trong khâu sấy giấy ... lượng điều khiển cao ( máy đặt nhóm lô sấy máy đặt cuối trình sấy ) Giá trị đo vị trí dung cho điều khiển feedforward để nâng cao chất lượng điều khiển hệ thống Hình 19: Hệ sấy sử dụng máy Scanner ... mà nhà máy giấy Bãi Bằng trang bị Khâu sấy đặt buồng sấy dây chuyền xeo đóng kín cách ly với môi trường bên hình sau: Hình 9: Buồng sấy nhà máy xeo giấy 12 2.2.1 Cấu hình khâu sấy phân xưởng xeo...
 • 32
 • 868
 • 7

Xem thêm

Từ khóa: bài tập lớn điều khiển truyền động điệnbài tập môn điều khiển sốbai tap lon dieu khien san xuat tich hop may tinhbài tập lớn điều khiển tự động iibài tập lớn điều khiển mờbài tập vi điều khiển 21 bản fullgiải bài tập vi điều khiểnbài tập vi điều khiển 89c51bài tập vi điều khiển picbài tập vi điều khiển có lời giảibài tập vi điều khiển 8051 có lời giảibài tập vi điều khiển 8051giải bài tập vi điều khiển 8051bài tập vi điều khiển 21 bài fullbài tập lớn xử lý số tín hiệuGIÁO TRÌNH Điều khiển lập trình PLC nâng cao (Trường CĐ Nghề Đà Lạt)Tổng hợp kiến thức xác xuất thống kê ftuGiáo án Tập đọc Bài QUẢ TIM KHỈGIÁO ÁN MÔN TẬP ĐỌC TIẾT 4 GỌI BẠNpháp luật về hải quan và hoạt động xuất nhập khẩuQuản lý công tác sinh viên ở trường Cao đẳng Sư phạm Savannakhet, nước CHDCND LàoQuản lý phát triển kỹ năng giao tiếp cho học sinh thông qua hoạt động đội thiếu niên tiền phong hồ chí minh ở các trường THCS huyện hiệp hòa, tỉnh bắc giangNghiên cứu đặc điểm của một số trạng thái thảm thực vật thứ sinh ở xã văn lăng, huyện đồng hỷ, tỉnh thái nguyênGIÁO ÁN TOÁN Tên bài dạy Hình tròn tâm đường kính bán kínhGIÁO ÁN Môn Toán Lớp 2 Bài BẢNG NHÂN 2Giáo án điện tử Bài KI LÔ MÉTGIÁO ÁN ĐIỆN TỬ TOÁN 4 Tính chất kết hợp của phép nhânQuản lý hoạt động bồi dưỡng học sinh giỏi các môn khoa học tự nhiên ở trường trung học cơ sở trên địa bàn quận hồng bàng thành phố hải phòngHình tượng người phụ nữ trong truyện ngắn của nguyễn ngọc tư và le clézioGIÁO ÁN MÔN TOÁN TÊN BÀI CỘNG SỐ ĐO THỜI GIANGIÁO ÁN TOÁN LỚP 2 BÀI ĐƯỜNG GẤP KHÚC ĐỘ DÀI ĐƯỜNG GẤP KHÚCTriết lý nhân sinh của truyền thuyết về thời đại hùng vương tiểu luận cao họcKL tính biện chứng trong chính sách kinh tế mới của v i lênin và ý nghĩa của nó đối với việc xây dựng nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủTính biện chứng trong chính sách kinh tế mới của v i lênin và ý nghĩa của nó đối với việc xây dựng nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ ngTriết lý cải cách của nguyễn trường tộ và ý nghĩa của nó dối với sự nghiệp đổi mới ở việt nam tiểu luận cao học
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập