Đồ án tốt nghiệp "Thiết kế động cơ điện một chiều

đồ án tốt nghiệp thiết kế động điện 1 chiều

đồ án tốt nghiệp thiết kế động cơ điện 1 chiều
... I1cc =1, 1 I2 = 11 (A) Nhúm cc: dũng in nh mc dõy chy nhúm 2cc I2cc =1, 1 Ihd = 1, 1 7,07 = 7,8 (A) Nhúm cc: dũng in nh mc dõy chy nhúm 3cc I3cc =1, 1 Id = 11 (A) vy chn cu nhy nhúm: 1cc loi 11 A 2cc ... b + Lcd) + 1, 4 Lcd ( Lcd + 2a ) S = 19 ,7 ( + 8,6 + 3 ,14 3,675) + 1, 4 3,675 ( 3 ,14 3,675 + 7) S = 12 00 (cm2) +) H s phỏt nhit : = 03 10 -3 5 = 1, 03 10 -3 = 0,824 10 -3 19 ,7 h sd +) ... cú: r20 C 12 10 = = 0,924( ) + 4,26 .10 ( 40 +50 20) S vũng dõy dn cun cm: W = 414 r20 C S cs 0,924 .11 7 = 414 = 622( vòng) I dq 47,48 Tớnh mt t trng: H= 10 0.W.I d 10 0.622 .10 = = 9 718 ,75 (A/h)...
 • 77
 • 96
 • 0

Tài liệu Đồ án tốt nghiệp - Thiết kế động điện dung làm việc ppt

Tài liệu Đồ án tốt nghiệp - Thiết kế động cơ điện dung làm việc ppt
... 4. 2- Trang 74 - sỏch ng c in KB pha, pha cụng sut nh - tỏc gi Trn Khỏnh H - NXB KHKT) h1 = hrS - h4S- hn- 2.C = 8,9 - 0,5 - 2- 2.0,3 = 5,8 (mm) h2 = hrS - h4S - h1 - d1 = 8,9 - 0,5 - 5,8 - 5,8 ... hiu ng c in dung Phn II - Xỏc nh kớch thc ch yu - Dõy qun, rónh v gụng stato - Dõy qun, rónh v gụng rụto - Tớnh toỏn mch t - Tr khỏng ca dõy qun stato v rụto - Tớnh toỏn ch nh mc - Tớnh toỏn ... (tra hỡnh 1-1 trang 2 0- Sỏch ng c khụng ng b pha, pha - TG- trn Khỏnh H - NXB Khoa hc k thut) PSIII = PdmIII 126 = = 286,36(W) III cos III 0,44 Vy: Trang 13 N TT NGHIP THIT K NG C IN DUNG LM VIC...
 • 64
 • 385
 • 2

Tài liệu Đồ án tốt nghiệp - Thiết kế động điện không đồng bộ một pha điện dung dùng cho quạt ppt

Tài liệu Đồ án tốt nghiệp - Thiết kế động cơ điện không đồng bộ một pha điện dung dùng cho quạt ppt
... Đồ án tốt nghiệp đồ án thiết kế động không đồng pha điện dung dùng cho quạt PHẦN I TỔNG QUAN VỀ CÁC PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU ĐỘNG CƠ ĐIỆN DUNG 1.1 GIỚI THIỆU CHUNG VÀ PHÂN LOẠI ĐỘNG CƠ ĐIỆN ... dùng động pha với tụ làm việc mắc cố định Động không đồng điện dung có hai pha stato thường cấp điện qua điện dung để tạo điện áp hai pha cho trình mở máy Kết thúc trình mở máy phần tử điện dung ... II TÍNH TOÁN THIẾT KẾ ĐỘNG CƠ KHÔNG ĐỒNG BỘ MỘT PHA ĐIỆN DUNG DÙNG CHO QUẠT CHƯƠNG XÁC ĐỊNH KÍCH THƯỚC CHỦ YẾU VÀ THÔNG SỐ PHA CHÍNH - Các yêu cầu đặt cho động không đồng công suất nhỏ thường...
 • 59
 • 348
 • 0

Tài liệu Đồ án tốt nghiệp “Thiết kế động điện không đồng bộ ba pha rôto lồng sóc” ppt

Tài liệu Đồ án tốt nghiệp “Thiết kế động cơ điện không đồng bộ ba pha rôto lồng sóc” ppt
... ng b xoay chiu ba pha ng c khụng ng b ba pha cú hai phn chớnh: stato (phn tnh) v rụto (phn quay) Stato gm cú lừi thộp trờn ú cú cha dõy qun ba pha Khi u dõy qun ba pha vo li in ba pha, dõy qun ... b.10 1.1.3 Khe h 14 1.1.4 Phõn loi ng c khụng xoay chiu ba pha. 14 1.1.5 Cụng dng.16 1.1.6 Cỏc i lng nh mc16 1.2 YấU CU CA THIT K NG C KB PHA Rễ TO LNG SểC 1.2.1 Nhim v v phm vi thit k 17 1.2.2 ... ca nú c kớch bng cỏc t in ng c khụng ng b cú th cu to thnh ng c mt pha ng c mt pha khụng th t m mỏy c, vỡ vy ng ng c mt pha cn cú cỏc phn t ng nh t in, in tr 1.1.2 Cu to ca ng c khụng ng b...
 • 69
 • 514
 • 1

Đồ Án Tốt Nghiệp Thiết Kế Động Điện Dung Làm Việc

Đồ Án Tốt Nghiệp Thiết Kế Động Cơ Điện Dung Làm Việc
... B M®m Mmax Sđm S k CL+Ck Cl 0,5 S Sơ đồ mắc mạch điện a, đặt tính động không đồng với tụ khởi động tụ làm việc Khi khởi động làm việc động làm việc với hai pha cuộn dây A B chiếm số rãnh stato ... m Trong : ϕ ϕ m , Xm , XBđm thông số động tần số quay đònh mức Điện dung tụ khởi động chọn cho tổng điện dung (CK+CL) đảm bảo giá trò cần thiết mômen khởi động MK=(2,0 2,2)Md cos ϕ = (0,8 0,95) ... thông số động điện dung tụ điện làm việc cần tính chọn cho đảm bảo từ trường chế độ đònh mức từ trường tròn K=WB/WA = tg ϕ m SVTH: Ngun H÷u Hµo Trang 10 §å ¸n tèt nghiƯp ThiÕt kÕ ®éng c¬ ®iƯn dung...
 • 57
 • 58
 • 0

Đồ án tốt nghiệp - Điều khiển động điện một chiều

Đồ án tốt nghiệp - Điều khiển động cơ điện một chiều
... Đồ án tốt nghiệp CHƯƠNG I TỔNG QUAN VỀ ĐIỀU CHỈNH TỐC ĐỘ ĐỘNG CƠ ĐIỆN MỘT CHIỀU Xét phương trình cân điện áp mạch phần ứng động điện chiều: U = E + Rư.I (I–1) Trong đó: U – điện áp phần ứng động ... cơ, ta nhận thấy tốc độ phụ thuộc vào thông số : R, φ, U Do có phương pháp điều khiển động điện chiều sau : - Điều khiển tốc độ động cách thay đổi giá trị điện trở mạch phần ứng động - Điều khiển ... pháp giảm điện áp phần ứng động để điều chỉnh tốc độ động V Các phương pháp điều khiển tốc độ động cách thay đổi điện áp phần ứng Đồ án tốt nghiệp Nguyên lý điều chỉnh: Để điều chỉnh điện áp phần...
 • 88
 • 836
 • 2

Tài liệu Đồ án tốt nghiệp - Tổng quan động điện một chiều ppt

Tài liệu Đồ án tốt nghiệp - Tổng quan động cơ điện một chiều ppt
... đổi lượng: máy điện tĩnh, máy điện quay II/ ĐỘNG CƠ ĐIỆN MỘT CHIỀU Máy điện có nhiều loại đồ án theo đề tài nhận em trình bày động điện chiều 1, Cấu tạo động điện chiều Động điện chiều thiết bị ... phân loại thành động sau: - Động điện chiều kích từ độc lập - Động điện chiều kích từ song song - Động điện chiều kích từ nối tiếp - Động điện chiều kích từ hỗn hợp Trong động điện chiều kich từ ... Hà Nội - Đồ án tốt nghiệp CHƯƠNG I: TỔNG QUAN VỀ ĐỘNG CƠ ĐIỆN MỘT CHIỀU I/ KHÁI NIỆM CHUNG VỀ MÁY ĐIỆN Máy điện thiết bị điện tử, nguyên lý làm việc dựa vào tượng cảm ứng điện từ Máy điện gồm...
 • 37
 • 370
 • 4

Đồ án tốt nghiệp: Điều khiển động điện một chiều ppt

Đồ án tốt nghiệp: Điều khiển động cơ điện một chiều ppt
... Đồ án tốt nghiệp CHƯƠNG I TỔNG QUAN VỀ ĐIỀU CHỈNH TỐC ĐỘ ĐỘNG CƠ ĐIỆN MỘT CHIỀU Xét phương trình cân điện áp mạch phần ứng động điện chiều: U = E + Rư.I (I–1) Trong đó: U – điện áp phần ứng động ... pháp giảm điện áp phần ứng động để điều chỉnh tốc độ động V Các phương pháp điều khiển tốc độ động cách thay đổi điện áp phần ứng Đồ án tốt nghiệp Nguyên lý điều chỉnh: Để điều chỉnh điện áp phần ... cơ, ta nhận thấy tốc độ phụ thuộc vào thông số : R, φ, U Do có phương pháp điều khiển động điện chiều sau : - Điều khiển tốc độ động cách thay đổi giá trị điện trở mạch phần ứng động - Điều khiển...
 • 88
 • 252
 • 0

Đồ án tốt nghiệp: Tìm hiểu động điện một chiều

Đồ án tốt nghiệp: Tìm hiểu động cơ điện một chiều
... TỔNG QUAN VỀ ĐỘNG CƠ ĐIỆN MỘT CHIỀU VÀ CÁC HỆ TRUYỀN ĐỘNG MỘT CHIỀU 1.1 Tổng quan động điện chiều 1.1.1 Cấu tạo động điện chiều Động điện chiều phân thành hai phần chính: Phần tĩnh phần động - Phần ... định Được đồng ý nhà trường thầy cô giáo khoa em giao đề tài tốt nghiệp: Tìm hiểu động điện chiều Đồ án tốt nghiệp em gồm ba chương: Chương 1: Tổng quan động điện chiều hệ truyền động chiều Chương ... ưu nhược điểm động điện chiều - Phân loại động điện chiều Khi xem xét động điện chiều máy phát điện chiều người ta phân loại theo cách kích thích từ động Theo ta có loại động điện chiều thường...
 • 64
 • 202
 • 0

Đồ án tốt nghiệp tìm hiểu động điện một chiều từ thông đảo chiều không cổ góp 2 nam châm vĩnh cửu

Đồ án tốt nghiệp tìm hiểu động cơ điện một chiều có từ thông đảo chiều không cổ góp có 2 nam châm vĩnh cửu
... thường Rotor thường nam châm vĩnh cửu 13 Hình 2. 2 Bản vẽ sơ đồ máy điện chiều không cổ góp - Cấu trúc động BLDC Nam châm vĩnh cửu dùng để kích từ loại nam châm điện từ loại nam châm như: AlNiCo, ... kháng đóng ngắt ( SRM) - Máy điện chiều nam châm vĩnh cửu cực lồi kép (DSPM) - Động chiều từ kháng biến đổi (VRM) Chúng ta tìm hiểu loại động 2. 2 ĐỘNG CƠ MỘT CHIÊU TỪ KHÁNG ĐÓNG NGẮT( SRM) 2. 2.1 ... dụng động BLDC 2. 1 TỔNG QUAN VỀ ĐỘNG CƠ MỘT CHIỀU KHÔNG CỔ GÓP Động DC không chổi than-BLDC (Brushles Dc motor) dạng động đồng nhiên động BLDC kích từ loại nam châm vĩnh cửu dán rotor dùng dòng điện...
 • 72
 • 227
 • 0

Đồ án tốt nghiệp thiết kế động không đồng bộ 3 pha lồng sóc

Đồ án tốt nghiệp  thiết kế động cơ không đồng bộ 3 pha lồng sóc
... Đồ án tốt nghiệp Thiết kế động không đồng ba pha lồng sóc công nghiệp máy điện nước ta đất nước ta phát triển nhanh Đồ án tốt nghiệp Thiết kế động không đồng ba pha lồng sóc PHẦN 1: ... nS Α 0,1 0,2 0 ,34 06 60,428 33 ,54 22,44 14, 531 14, 531 14, 531 62,15 36 ,552 26, 734 3, 699 6,2897 8,599 0,97 23 0,9176 0, 839 39 Đồ án tốt nghiệp sóc Thiết kế động không đồng ba pha lồng X nS Z nS ' ... ⎜ 2,7 13 ⎟ 0 ,34 06 = 1,97 ⎝ ⎠ m ⎠ 37 Đồ án tốt nghiệp sóc Thiết kế động không đồng ba pha lồng BẢNG ĐẶC TÍNH LÀM VIỆC CỦA ĐỘNG CƠ ĐIỆN KHÔNG ĐỒNG BỘ RÔTO LỒNG SÓC Đơn S ⎛r r' ⎞ rns = C12 ⎜ + ⎟...
 • 47
 • 394
 • 0

Tài liệu Đồ án tốt nghiệp: Thiết kế động không đồng bộ một pha điện dung pptx

Tài liệu Đồ án tốt nghiệp: Thiết kế động cơ không đồng bộ một pha điện dung pptx
... 20 21 22 23 24 Y A B X Sơ đồ khai triển dây quấn động KĐB pha điện dung Với Zs = 24; p = 1; qA = qB =6;AX pha chính; BY pha phụ N TT NGHIP IN DUNG THIT K NG C KB MT PHA Ta chn dõy qun mt lp bc ... mỏy mt pha mỏy ba pha cú cựng kớch thc Lỳc ú cụng sut mỏy ba pha quy i l: 1.Cụng sut ng tr N TT NGHIP IN DUNG THIT K NG C KB MT PHA PmIII = 1Pm =1,5.180 =270 W Trong ú: i vi ng c in dung: =(1,25 ... phõn tỏn hai mt phng 13.ng c in dung ngi ta thng chn s rónh pha chớnh (pha A) bng s rónh pha ph (pha B) ZA =ZB = Z S 24 = = 12 rónh 2 14.S rónh di mt ụi cc ca mi pha qA =qB = ZS 24 = =6 2mp 2.2.1...
 • 80
 • 403
 • 0

Tài liệu Đồ án tốt nghiệp - Thiết kế động không đồng bộ ba pha lồng sóc ppt

Tài liệu Đồ án tốt nghiệp - Thiết kế động cơ không đồng bộ ba pha lồng sóc ppt
... Đồ án tốt nghiệp Thiết kế động không đồng ba pha lồng sóc công nghiệp máy điện nước ta đất nước ta phát triển nhanh Đồ án tốt nghiệp Thiết kế động không đồng ba pha lồng sóc PHẦN 1: ... toán đặc tính khởi động 46 Đồ án tốt nghiệp sóc Thiết kế động không đồng ba pha lồng Tài liệu tham khảo Thiết kế máy điện NXB: khoa học kỹ thuật Tác giả: Trần Khánh Hà Nguyễn Hồng Thanh Động không ... nhỏ Tính toán kích thước Tính toán điện từ Thiết kế kết cấu Tính kiểm tra Tính đường đặc tính 14 Đồ án tốt nghiệp sóc Thiết kế động không đồng ba pha lồng PHẦN TÍNH TOÁN A TÍNH TOÁN KÍCH THƯỚC...
 • 47
 • 249
 • 1

Tài liệu Đồ án tốt nghiệp - Thiết kế động không đồng bộ rôto dây quấn 1 pptx

Tài liệu Đồ án tốt nghiệp - Thiết kế động cơ không đồng bộ rôto dây quấn 1 pptx
... h2 =-( d2/2 -2 .c - c,) = - (11 ,8 /2 -2 .0,4 - 0,5) = - 4,6 mm λ r1 = 27,3 4,6 0,5 0,90625 + ( 0,785 − − + )0,875 = 1, 07927 3 .11 ,8 2 .11 ,8 11 ,8 38 Đồ án tốt nghiệp Thiết kế động không đồng rôto dây quấn ... mục 12 ) Thay số ta : 18 Đồ án tốt nghiệp d1 = Thiết kế động không đồng rôto dây quấn π(29,7 + 2.3) − 0,846.48 ≈ 1, 39832 cm 48 + π chọn d1 =1, 4 cm =14 mm - Tính chiều cao h12 h12 = hr 1- h 41 – d1/2 ... em năm qua Đồ án tốt nghiệp Thiết kế động không đồng rôto dây quấn PHẦN I THIẾT KẾ ĐIỆN TỪ CHƯƠNG ĐẠI CƯƠNG VỀ MÁY ĐIỆN KHÔNG ĐỒNG BỘ 1. 1 Phân loại -Theo kết cấu vỏ, máy điện không đồng chia thành...
 • 90
 • 487
 • 6

Xem thêm

Từ khóa: đồ án tốt nghiệp thiết kế cung cấp điện cho một xí nghiệp công nghiệpbáo cáo đồ án tốt nghiệp thiết kế website bán điện thoạiđồ án tốt nghiệp thiết kế cung cấp điện cho nhà máy xi măngthiết kế động cơ điện một chiềuđồ án tốt nghiệp thiết kế điều khiển giám sát cho hệ thống rót đóng nắp chai và đóng thùng nước giải khát sử dụng simatic s7300 và winccđồ án tốt nghiệp thiết kế kỹ thuật đà tàu 15000 dwt nhà máy đóng tàu cà mauđồ án tốt nghiệp thiết kế khuôn ép nhựa cho sản phẩm mặt kính đồng hồ xe máyđồ án tốt nghiệp thiết kế nhà máy biađồ án tốt nghiệp thiết kế lưới điệnđồ án tốt nghiệp thiết kế lưới điện khu vựcđồ án tốt nghiệp thiết kế mạng lanđồ án tốt nghiệp thiết kế đập đấtđồ án tốt nghiệp thiết kế đường ô tôđồ án tốt nghiệp thiết kế đồ họađồ án tốt nghiệp thiết kế nhà máy xi măngcong tac xa hoi voi nhomNGỮ âm học (trong NNHDC)NGỮ NGHĨA học SIMPLIFIED 1NGỮ PHÁP học (trong nnhdc)Nâng cao hiệu quả hoạt động Thanh toán quốc tế theo phương thức tín dụng chứng từ tại Sở giao dịch Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt NamChinh phục câu hỏi khó chương mệnh đề mệnh đề chứa biếnĐề kiểm tra định kì tiếng anh unit 1 lớp 10Tổ hợp xác SUẤT lớp 11hướng dẫn sử dụng máy tính cầm tay giải phương trình bậc nhất theo SIN và COSngữ pháp tiếng anhChuyên đề PT lượng giác đủPhân dạng bài tập mẫu và phương pháp giải toán 11Bài thu hoạch nghị quyết trung ương 5 khóa 12Giải pháp nâng cao hiệu quả huy động vốn tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam chi nhánh Đông Bình, Nam Định6 CHUYÊN đề hóa hữu cơ 11521 câu hỏi trắc nghiệm sinh học 11Nghiên cứu tác động của biến đổi khí hậu đến nguy cơ cháy rừng ở việt nam và đề xuất giải pháp ứng phóNghiên cứu cơ sở khoa học và thực tiễn phục vụ cho việc quản lý rừng bền vững tại công ty lâm nghiệp đắc tô và vùng tây nguyênGiải pháp nâng cao chất lượng hoạt động Thanh toán theo phương thức Tín dụng chứng từ tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam Chi nhánh Quang TrungChuyên đề luyện thi ngữ văn thpt quốc gia
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập