Đề 8

Để 8 giờ nơi công sở luôn vui

Để 8 giờ nơi công sở luôn vui
... Đi ăn trưa cách hay Nó đốt cháy calori mà giúp giảm stress Nếu bạn ăn trưa, để xe nơi xa bình thường để bạn có hội xa hơn, cố gắng leo cầu thang thay thang máy Tránh tăng cân do… ăn vặt ... Lúc ăn trưa công sở, bạn nên tập ăn vừa phải, bạn lại tiếp tục ngồi văn phòng vào buổi chiều Không phải thực phẩm xấu mà bạn ăn nhiều Tận dụng nghỉ phép Thật bổ ích bạn có kỳ nghỉ để “nạp pin” ... thẳng tách bạn khỏi môi trường công việc Căng thẳng làm suy yếu hệ miễn dịch bạn làm tăng nguy bệnh tật Tránh làm việc kéo dài Đôi khi, người ta tập trung vào công việc theo kế hoạch cố gắng...
 • 5
 • 312
 • 1

Ôn tập thi kiểm toán, kế toán viên - Q2 - Chuyên đề 8

Ôn tập thi kiểm toán, kế toán viên - Q2 - Chuyên đề 8
... career - Free time, entertainment - Travel - Relations with other people - Health and welfare - Shopping - Food and drink - Services - Places - Foreign language - Weather 237 PHẦN IV - NỘI DUNG ... 239 PHẦN VI - DẠNG THỨC RA ĐỀ THI ANH VĂN TRÌNH ĐỘ C (Dùng cho đề thi hướng dẫn ôn thi) Yêu cầu: Đề thi gồm phần: đọc hiểu viết Thời gian làm 120 phút Nội dung đề kiến thức phổ thông trị, kinh ... 45.1 - Let’s……… - I will for you - Let me……… - Shall I……… 45.2 - Yes, please 229 - Thanks - Will you, thanks - That’s a good idea 46 Expressing and responding to thanks 46.1 - Thank you 46.2 - Not...
 • 26
 • 225
 • 1

Đề thi kết thúc học phần: Kỹ thuật nhiệt - Đề 8

Đề thi kết thúc học phần: Kỹ thuật nhiệt - Đề 8
... -2 034 kJ b -2 034022 kJ c -2 051 kJ 20/ Cho (kg) CO giãn nở đẳng nhiệt từ trạng thái đầu có nhiệt độ 150 C đến trạng thái cuối tích tăng lên lần Xác định công giãn nở trình? a 106,444kJ b 81 ,88 0kJ ... 245,641kJ 21/ Cho 8kg bão hòa ẩm có độ khô 0,2 cấp nhiệt độ khô tăng lên 0 ,8 Lượng nước hóa hơi: a 4 ,8 kg b 1,6 kg c 6,4 kg 22/ Cấp nhiệt cho nước từ nhiệt độ 200C đến 1200C Biết ts = 1050C, nhiệt dung ... Hơi nhiệt 28/ Trong toán dẫn nhiệt ổn định chiều qua vách phẳng có chiều dầy hệ số dẫn nhiệt không đổi mật độ dòng nhiệt dẫn qua vách phụ thuộc vào: a Độ chênh nhiệt độ hai bề mặt giá trị nhiệt...
 • 3
 • 431
 • 45

Bộ đề luyện thi ĐH-CĐ môn Toán P1 - Đề 8

Bộ đề luyện thi ĐH-CĐ môn Toán P1 - Đề 8
... www.khoabang.com.vn Luyện thi mạng Phiên 1.0 _ Câu Va Trong mặt phẳng với hệ tọa độ trỷồc chuẩn xOy, cho elip(E) x + 4y = 4, hai điểm M (-2 , m), N(2, n) 1) Gọi...
 • 2
 • 205
 • 0

Ôn thi ĐH môn hóa - Đề 8

Ôn thi ĐH môn hóa - Đề 8
... 17) g mol R *- ONa (R + 39) g m =m + R*-ONa R*-OHpứ +n R*-OHpứ 22 H 2↑ tăng: 22g Ví dụ 12: X,Y: Rượu đơn 1,52 gam +Na 2, 18 gam muối CTCT X, Y:? m n R*ONa =m R*OHpứ +n R*OHpứ m R*ONa - m R*OHpứ ... Andehyt điều chế rượu X là: A H-CHO B CH3-CHO X (C, H, O ) %O = 50 CTPT: CH4O C C2H5-CHO D CH2=CH-CHO A H- CHO Ví dụ 15: Đốt mol Rượu X có số nhóm (OH) số C số mol oxi tối thi u cần để đối : A mol ... 2, 18 gam muối CTCT X, Y là: A CH3OH, C2H5OH B C2H5OH, C3H7OH Tóm tắt: X,Y: Rượu đơn +Na 1,52 gam CTCT X, Y:? C C3H5OH, C3H7OH D C3H7OH, C4H9OH 2, 18 gam muối Gợi ý: R *- OH + Na R *- ONa + mol R*-...
 • 33
 • 305
 • 3

Đề thi Quản trị học - Đề 8

Đề thi Quản trị học - Đề 8
... cấp quản trò là: A Sự phân chia hay ủy thác bớt quyền hành nhà quản trò cấp cho nhà quản trò cấp B Duy trì quyền hạn nhà quản trò cấp C Giao hết cho cấp quyền hạn D Sự chia quyền hạn nhà quản ... quản trò cấp C Giao hết cho cấp quyền hạn D Sự chia quyền hạn nhà quản trò với 18 Cơ sở để thi t kế máy tổ chức không thi t đòi hỏi phải là: A Mục tiêu chiến lược doanh nghiệp B Môi trường vó mô, ... người quản trò người thừa hành D Sa thải nhân viên cũ tuyển dụng nhân viên cách đặn Câu II (6 điểm): Muốn xóa bỏ tầng nấc trung gian không cần thi t máy tổ chức doanh nghiệp, ta cần ý giải vấn đề...
 • 2
 • 185
 • 7

Các Đề thi kinh tế lượng có lời giải - Đề 8

Các Đề thi kinh tế lượng có lời giải - Đề 8
... 0.7 985 324 P-value 0.3703334 0.56 687 06 0.5979 381 0.623 689 Lower 95% -3 1 .87 9032 -7 . 485 7143 -0 .3664353 -0 .5001109 91.532922 1557.1 789 Coefficients 24.526297 Intercept X1 X2 X3 F MS 0.1246434 -0 .095 487 6 ... 0.1246434 -0 .095 487 6 Standard Error 26.607476 4 .87 6196 0.2316512 0.19 086 85 t Stat 0.921 782 2 0. 584 7507 0.5 380 649 -0 .5002796 Upper 95% 80 .931626 13. 188 433 0.6157221 0.3091356 Điền giá trị thi u bảng ... Xác định giá trị ước lượng Y X thay đổi người ta dùng: Hiệp tương quan Hệ số góc Hệ số tương quan Phương trình hồi qui Tất câu sai Để ước lượng cỡ mẫu thi u thông tin gì? 1- α ε σ Câu a b Tất...
 • 6
 • 327
 • 1

Bộ đề thi trắc nghiệm quản trị dự án - đề 8

Bộ đề thi trắc nghiệm quản trị dự án - đề 8
... (WBS) 23 Dự án A có suất nội hoàn IRR = 21% Dự án B có IRR = 7% Dự án C có IRR = 31% Dự án D có IRR = 19% Bạn chọn thực dự án để đạt kết tốt nhất? A ? Dự án A B ? Dự án B C :-) Dự án C D ? Dự án D ... ratio) 1:3 Dự án C có chi phí hội 750 triệu đồng Dự án D có thời gian hoàn vốn tháng Nếu bạn lựa chọn dự án dựa thông tin này, bạn chọn dự án nào? A :-) Dự án A B ? Dự án B C ? Dự án C D ? Dự án D ... đồng Dự án B thực năm có NPV 30 tỷ đồng Dự án C thực năm có NPV = 40 tỷ đồng Dự án D thực vòng năm có NPV = 60 tỷ đồng Bạn chọn dự án nào? A :-) Dự án A B ? Dự án B C ? Dự án C D ? Dự án D 18 Bạn...
 • 40
 • 2,673
 • 83

Đề thi thử đại học môn tiếng anh - đề 8

Đề thi thử đại học môn tiếng anh - đề 8
... job," said my room-mate A My room-mate was thinking about taking the job B My room-mate advised me to take the job C My room-mate introduced the idea of taking the job to me D My room-mate insisted ... indicates that you are self-confident All this affects the way you feel about someone Also, a stranger may remind you of a meeting with someone This may be because of something as simple as the fact ... portables, pocket-sized hand portables and transportables The smallest and most popular are the pocket-sized hand portables These work on rechargeable batteries, which allow an (40) of up to 80 minutes'...
 • 6
 • 3,089
 • 81

Đề thi thử đại học môn địa lý - đề 8

Đề thi thử đại học môn địa lý - đề 8
... khí hậu điều hoà - Thi n tai: bão ( năm trung bình có 9- 10 bão xuất Biển đông , có 3-4 trực tiếp đổ vào nước ta) B,Biểu thi n nhiên nhiệt đới ẩm gió mùa qua sông ngòi nước ta - Mạng lưới sông ... mùa - Nơi gặp gỡ vành đai sinh khoáng TBD ĐTH - Nước ta giáp Biển Đông rộng lớn, giàu tiềm * Kinh t - xã hội - Nằm đường hàng hải , hàng không tuyến đường quốc tế quan trọng , cầu nối ĐNA lục địa ... Hoàng Liên Sơn + Sự khác khí hậu Duyên hải miền trung Tây nguyên - Sự phân hoá theo đai cao - Phân hoá theo kiểu địa hình + Những nơi địa hình cao, nơi có tần suất xâm nhập NPc lớn , lạnh nơi khác...
 • 7
 • 156
 • 6

Đề thi thử đại học môn hóa học - đề 8

Đề thi thử đại học môn hóa học - đề 8
... tạo tơ nilon-6 B Đồng trng hợp axit terephtalic v etilenglicol (etylen glicol) để poli(etylen terephtalat) C Đồng trng hợp butađien-1,3 (buta-1, 3- ien) v vinyl xianua để cao su buna-N D Trng hợp ... dịch MgSO4 38 Chỉ xt sản phẩm dy chuyển hĩa no sau đy đng ? A C6H6 → C6H5Cl → C6H5ONa → C6H5OH → Ba(C6H5O)2 B C6H6 → C6H5Cl → o-NO2C6H4Cl → m-NO2C6H4OH C C6H6 → C6H5NO2 → m-NO2C6H4Cl → m-NO2C6H4ONa ... chương trình phn ban (6 cu- từ cu 45 đến cu 50) 45 Nồng độ mol H+ dung dịch NaCH3COO 0,1M (Kb CH3COO– l 5,71.1 0-1 0) l : A 0,00M B 0,571.1 0-1 0 M C ≈ 0,756.1 0-5 M D ≈ 1,323.1 0-9 M 46 Crom khơng phản...
 • 6
 • 228
 • 6

Đề thi thử đại học môn sinh học - đề 8

Đề thi thử đại học môn sinh học - đề 8
... Lai phân tích ruồi giấm dị hợp cặp gen thu kiểu sau A-B-D- 160 ; A-bbdd: 45 ; aabbD- 10 ; A-B-dd: ; aaB-D-: 48 ; aabbdd : 155 ; A-bbD- :51 ; aaB-dd : 53 Hãy xác định trật tự xếp gen NST A BAD B ... 90 C 180 D 160 Câu 37: Chu trình cacbon sinh A phân giải mùn bã hữu đất B tái sinh toàn vật chất hệ sinh thái C tái sinh phần lượng hệ sinh thái D tái sinh phần vật chất hệ sinh thái Câu 38: Ở ... dược hình thành từ nguyên tố có sẵn bề mặt Trái Đất theo đường sinh học Câu 33: Ở loài thực vật, A- chín sớm, a- chín muộn, B- ngọt, b- chua Cho lai hai thể bố mẹ chủng , F1 thu 100% mang tính trạng...
 • 7
 • 268
 • 19

Đề thi thử đại học môn toán - đề 8

Đề thi thử đại học môn toán - đề 8
... y = 4t (2)  z = −5 − 5t  Thay (2) vào (1), ta được: -1 2t – 12 = ⇔ t = -1 Điểm N1 cần tìm N1 (-1 ;-4 ;0) + Ứng với M2, tương tự tìm N2(5;0 ;-5 ) VIIb Điều kiện f ( x) = ln ( − x) ( − x) π 3 0,25 ... = 8 2  1 265 265 = π Thể tích hình nón cho: V = π OA SO = π 3 8 Diện tích xung quanh hình nón cho: 265 337 337 SA2 = SO + OA2 = + = ⇒ SA = 8 S xq = π OA.SA = π 0,25 0,25 0,25 0,25 265 337 89 305 ... có hoành độ dương nên ta A(2;0), B (-3 ;-1 ) Vì · ABC = 900 nên AC đường kính đường tròn, tức điểm C đối xứng với điểm A qua tâm I đường tròn Tâm I (-1 ;2), suy C (-4 ;4) 0,50 1,00  x = + 2t  Phương...
 • 7
 • 241
 • 18

Đề thi thử đại học môn tiếng anh - đề 8

Đề thi thử đại học môn tiếng anh - đề 8
... 27A 37B 47C 57B 67B 77B 18D 28A 38D 48B 58A 68A 78D 19D 29C 39D 49B 59C 69C 79C 20A 30A 40A 50D 60A 70D 80 C ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG NĂM 2012LẦN I Môn thi: TIẾNG ANH Thời gian: 90 phút (Không ... 45D 55C 65C 75D 26B 36C 6C 56A 66C 76B 27D 37C 7A 57B 67B 77B 28C 38C 48B 58A 68B 78C 29D 39A 49B 59A 69D 79D 30B 40B 50C 60B 70A 80 A ... work this morning A I met Peter unexpectedly on my way to work this morning B Peter and I ran to work this morning C Peter had to work this morning, but I did not D Peter ran into his friend this...
 • 17
 • 305
 • 6

Đề thi thử đại học môn vật lý - đề 8

Đề thi thử đại học môn vật lý - đề 8
... 28mm A 34mm D 17mm Câu 53: Một vật rắn quay quanh trục cố định tác dụng momen lực không đổi khác không Trong trường hợp này, đại lượng thay đổi A momen động lượng vật trục B momen quán tính vật ... Một vật có khối lượng m treo vào lò xo có độ cứng k kích thích cho vật dao động với biên độ 5cm chu kỳ dao động 2s Nếu kích thích cho vật dao động với biên độ 10cm chu kỳ dao động A 2(s) B 8( s) ... Câu 35: Trong dao động điều hoà vật thời gian ngắn hai lần liên tiếp vật qua vị trí động 0,09s Giả sử thời thời điểm vật qua vị trí W t , động Wđ sau thời gian Δt vật qua vị trí có động tăng gấp...
 • 7
 • 229
 • 3

Xem thêm

Từ khóa: hướng dẫn giải đề 825 hoá ađáp án môn sinh học 2013 mã đề 847đáp án môn lý khối a 2013 mã đề 859cách cắm hoa theo chủ đề 8 3đề thi vật lý khối a năm 2011 mã đề 817dap an vat ly khoi a 2013 ma de 859đáp án anh văn khối d 2013 mã đề 815đáp án anh văn khối d 2013 đề 815đề hóa khối a 2009 mã đề 825đáp án sinh khối b năm 2012 mã đề 836đề toeic có đáp án chi tiết đề 8đề thi thử đại học năm 2014 môn thi toán đề 8tieng anh trinh do c de 8 docxtiếng anh trình độ a đề 8 pptđáp án đề thi đại học môn lý 2013 đề 859Đề tài Các yếu tố quyết định đến phân cấp chi tiêu, dẫn chứng từ Trung QuốcEnglish 4 unit 7 lesson1Giám sát xây lắp điệnVăn bản hướng dẫn nghị định 07Công tác giám sát chất lượngĐề tài NCKH cấp Bộ Nghiên cứu các biện pháp hỗ trợ sản xuất và xuất khẩu một số sản phẩm công nghiệp (ô tô, xe máy, máy nông nghiệp) khi Việt Nam là thành viên WTOĐề tài NCKH cấp Bộ Tác động của Hiệp định thương mại tự do ASEAN - Hàn Quốc (AKFTA) tới quan hệ thương mại Việt Nam - Hàn QuốcĐề tài NCKH cấp Bộ Xây dựng dữ liệu phục vụ tra cứu, tìm kiếm thông tin khoa học và công nghệ và thị trường cho các nhóm ngành hàng thuộc ngành hóa chấtĐề tài Nghiên cứu biện pháp móng Top - Base xử lý nền đất yếu dưới móngĐề tài Nghiên cứu đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng và kết quả phẫu thuật vá nhĩ của viêm tai giữa mạn tínhĐề tài nghiên cứu khoa học Độ nhạy cảm dòng tiền của việc nắm giữ tiền mặt bằng chứng tại các công ty Việt NamĐề tài nghiên cứu khoa học Huy động vốn tại ngân hàng thương mại cổ phần công thương Việt Nam chi nhánh Phú ThọĐề tài nghiên cứu khoa học Nghiên cứu điều trị cắm lại răng cửa vĩnh viễn hàm trên bật khỏi huyệt ổ răng do chấn thươngĐề tài nghiên cứu khoa học Nghiên cứu phát triển loại hình du lịch MICE tại tỉnh Bà Rịa-Vũng TàuĐề tài nhập môn Tìm hiểu về công nghệ sạc không dâyĐề tài Phân tích kĩ thuật máy chụp X-Quang số (CR&&DR)Đề tài Phân vùng với tách ngưỡng tự độngĐề tài Phẫu thuật nội soi cắt lách trong điều trị nang láchĐỀ TÀI QUÁ TRÌNH THỰC TẬP TẠI GARA ÔTÔ MINH PHƯƠNGĐề tài Quản lý tour du lịch trong nước
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập