ĐỘNG đất KHU vực hồ CHỨA sơn LA và các VÙNG kế cận

Tài liệu KINH NGHIỆM KHAI THÁC SỬ DỤNG NGUỒN GEN CÂY TRỒNG CỦA CỘNG ĐỒNG CÁC DÂN TỘC KHU VỰC LÒNG HỒ THỦY ĐIỆN SƠN LA CÁC VÙNG PHỤ CẬN docx

Tài liệu KINH NGHIỆM KHAI THÁC VÀ SỬ DỤNG NGUỒN GEN CÂY TRỒNG CỦA CỘNG ĐỒNG CÁC DÂN TỘC KHU VỰC LÒNG HỒ THỦY ĐIỆN SƠN LA VÀ CÁC VÙNG PHỤ CẬN docx
... 1553 nguồn gen từ dân tộc H’Mông dân tộc Dao 436 nguồn gen Đây ba dân tộc kinh nghiệm khai thác sử dụng nguồn gen trồng phong phú Trong giới hạn báo, xin giới thiệu kinh nghiệm sử dụng nguồn gen ... thường đồng bào sử dụng rộng rãi đời sống hàng ngày theo cách riêng dân tộc IV KẾT LUẬN Cộng đồng dân tộc thuộc khu vực thuỷ điện Sơn La vùng phụ cận có nhiều tri thức, kinh nghiệm sử dụng chế ... đồng dân tộc khu vực lòng hồ thuỷ điện Sơn La vùng phụ cận trồng trọt, thu hái để phục vụ cho nhu cầu đời sống kinh nghiệm, tri thức sử dụng chúng Trong trình điều tra, thu thập quỹ gen trồng...
 • 9
 • 226
 • 2

Luận văn so sánh năng suất một số giống đậu tương trong điều kiện vụ xuân hè tại thành phố sơn la các vùng phụ cận

Luận văn so sánh năng suất một số giống đậu tương trong điều kiện vụ xuân hè tại thành phố sơn la và các vùng phụ cận
... nh nghiên cứu đề t i: "So sánh suất số giống đậu tơng điều kiện vụ Xuân th nh phố Sơn La v vùng phụ cận" 1.2 Mục đích yêu cầu đề t i 1.2.1 Mục đích Xác định số giống đậu tơng có khả sinh trởng ... phát triển, suất, chất lợng v khả chống chịu số giống đậu tơng điều kiện vụ xuân th nh phố Sơn La v vùng phụ cận Xác định yếu tố hạn chế suất đậu tơng địa phơng v biện pháp khắc phục 1.3 ý ... hoa v tổng số hoa giống đậu tơng điểm thí nghiệm 4.3 64 77 Một số yếu tố cấu th nh suất giống đậu tơng thí nghiệm 77 4.4.2 Năng suất giống đậu tơng thí nghiệm 81 4.4.3 Một số giống đậu tơng có...
 • 121
 • 358
 • 7

So sánh năng suất một số giống đậu tương trong điều kiện vụ Xuân hè tại thành phố Sơn La các vùng phụ cận

So sánh năng suất một số giống đậu tương trong điều kiện vụ Xuân hè tại thành phố Sơn La và các vùng phụ cận
... dụng giống cũ, bị lẫn tạp, thoái hoá chưa tuyển chọn Xuất phát từ nhu cầu thực tiễn sản xuất, tiến hành nghiên cứu đề tài: So sánh suất số giống đậu tương điều kiện vụ Xuân thành phố Sơn La vùng ... Xuân Hè, vụ vụ Đông Các tỉnh miền núi phía Bắc trồng vụ đậu tương nhau: vụ Xuân gieo từ tháng 5-6 thu hoạch vào tháng 8-9 (dương lịch) tuỳ theo giống chín sớm hay chín muộn, vụ đậu tương ... [5] giống đậu tương DT80 tạo đường lai hữu tính giống vàng Mộc Châu (giống địa phương Sơn La) V70, số giống nhập nội từ Trung Quốc Giống AK05 chọn từ dạng hình phân ly G-2216 nhập từ AVRGC, giống...
 • 79
 • 202
 • 0

thành lập bản đồ địa chất biển đông các vùng kế cận tỷ lệ 1-1.000.000 - cấu trúc sâu biển đông việt nam các vùng kế cận tỷ lệ 1-1.000.000

thành lập bản đồ địa chất biển đông và các vùng kế cận tỷ lệ 1-1.000.000 - cấu trúc sâu biển đông việt nam và các vùng kế cận tỷ lệ 1-1.000.000
... cấu trúc sâu 21 Tài liệu tham khảo 23 I Các kết điều tra khảo sát địa chất - ịa vật lý liên quan đến việc thành lập đồ cấu trúc sâu vùng biển việt nam kế cận Biển Đông biển rìa có cấu kiến trúc ... Mục lục Trang I Các kết điều tra khảo sát địa chất - ịa vật lý liên quan đến việc thành lập đồ cấu trúc sâu vùng biển việt nam kế cận II thành lập đồ cấu trúc sâu vỏ trái đất II.1 Cơ sở ... kiến tạo vùng biển Việt Nam bình đồ kiến tạo biển Đông Đông Nam (Parke, 1971-Emery, 1972) Tiếp Hayes Taylor (197 8-1 980) xuất tập đồ trờng địa vật lý cấu trúc vùng biển Đông Nam Đông với tỷ lệ 1:5.000.000...
 • 27
 • 367
 • 0

thành lập bản đồ địa chất biển đông các vùng kế cận tỷ lệ 1-1.000.000 - địa tầng, cấu trúc kiến tạo, lịch sử phát triển địa chất phân vùng triển vọng dầu khí thềm lục địa việt nam

thành lập bản đồ địa chất biển đông và các vùng kế cận tỷ lệ 1-1.000.000 - địa tầng, cấu trúc kiến tạo, lịch sử phát triển địa chất và phân vùng triển vọng dầu khí thềm lục địa việt nam
... trúc kiến tạo lịch sử phát triển địa chất bồn trầm tích Kainozoi biển đông vùng kế cận Thềm lục địa Việt Nam vùng kế cận đợc cấu thành từ bồn trũng sông Hồng, Phú Khánh, Cửu Long, Nam Côn Sơn, ... đọng môi trờng biển nông biển thềm Lịch sử phát triển địa chất bồn trũng Nam Hải Nam Cũng nh bồn trầm tích kề cận, bồn Nam Hải Nam lịch sử phát triểnm địa chất tơng đồng với bồn kề cận trải qua ... tích Đệ tam thềm lục địa Việt Nam khu vực Biển Đông Chúng đợc thống kê bảng " Các tiêu chuẩn liên kết địa tầng trầm tích Đệ tam thềm lục địa Việt Nam khu vực Biển Đông" nớc khu vực này, thành tạo...
 • 108
 • 407
 • 0

thành lập bản đồ địa chất biển đông các vùng kế cận tỷ lệ 1-1.000.000 - magma biển đông việt nam các vùng kế cận tỷ lệ 1-1.000.000

thành lập bản đồ địa chất biển đông và các vùng kế cận tỷ lệ 1-1.000.000 - magma biển đông việt nam và các vùng kế cận tỷ lệ 1-1.000.000
... động magma Biển Đông Việt Nam liên quan với Bản đồ địa chất Biển Đông đựoc trình bày hai phần khác nhau: 1- Hoạt động magma ( xâm nhập phun trào ) trớc Cenozoi , 2- Hoạt động phun trào magma ... chủ yếu có thành phần felsic tuf chúng, phân bố vùng ven biển Nam Trung Bộ Nam Bộ Các tác giả tách chúng khỏi hệ tầng Đơn Dơng đợc thể ban đầu đồ địa chất tỷ lệ : 500 000 nớc xếp 13 vào Creta ... nơi khác Đông Dơng Trong công trình đo vẽ đồ địa chất tìm kiếm khoáng sản nhóm tờ Bến Khế - Đồng Nai tỷ lệ : 200 000 (Nguyễn Đức Thắng, Vũ Nh Hùng nnk.,1988), nhóm tờ Phan Thiết tỷ lệ : 50 000...
 • 38
 • 237
 • 0

thành lập bản đồ địa chất biển đông các vùng kế cận tỷ lệ 1-1.000.000 - phân tích xử lý tổng hợp, minh giải các tài liệu của tàu attalante

thành lập bản đồ địa chất biển đông và các vùng kế cận tỷ lệ 1-1.000.000 - phân tích xử lý tổng hợp, minh giải các tài liệu của tàu attalante
... GPGT9 3-2 13 Cấu tạo Dong Fang 8 9-0 850 Kinh Oanh, 112-BT-1X 8 9-0 500 114-KT-1X 8 9-2 290B 119-CH-1X VOR-9 3-1 05 Qua bể Phú Khánh VOR-9 3-1 12 Qua bể Phú Khánh PR-15 15-G-1X, 0 4-3 -DB-1X 10 PR-05 1 2-2 -RD-1X; ... 1 2-2 -RD-1X; 12-D-2X; 12-A-1X; 12-D-1X 11 PR-17 Qua bể Cửu Long - Nam Côn Sơn 12 SEAS-TC-17A Qua bể T Chính 13 VF9 0-2 6 46-NC-1X 14 VF-9 0-1 13 Vuông góc với cấu trúc bể Malay-Thổ Chu 15 VF9 0-3 3 B-KL-1X Có ... khoan 1 5-1 -SD-1X Hình Băng địa chấn tổng hợp giếng khoan 1 5-1 -SD-1X bể Cửu Long Kết hợp với tài liệu phân tích thạch học trầm tích, cổ sinh địa tầng, địa hoá carota, phân chia địa tầng trầm tích...
 • 21
 • 232
 • 0

thành lập bản đồ địa chất biển đông các vùng kế cận tỷ lệ 1-1.000.000 - phân vùng địa chất địa động lực hình thành biển đông các vùng kế cận tỷ lệ 1-1.000.000

thành lập bản đồ địa chất biển đông và các vùng kế cận tỷ lệ 1-1.000.000 - phân vùng địa chất và địa động lực hình thành biển đông và các vùng kế cận tỷ lệ 1-1.000.000
... Cơ chế hình thành biển đông 3.1 Các hình hình thành Biển Đông Quá trình hình thành Biển Đông vùng kế cận đợc nhiều nhà khoa học nớc nớc quan tâm nghiên cứu Với khối lợng công trình đồ sộ, ... Căn vào đặc điểm phân bố thành tạo địa chất bình đồ kiến trúc đại phân vùng địa chất Biển Đông Việt Nam bao gồm đơn vị sau: - Vùng thềm lục địa bao quanh phía Bắc, phía Tây phía Nam Biển Đông ... Poanaga Một vài kết qủa thể hình 12, kết nghiên cứu địa chấn, trọng lực , siêu âm, từ tính đáy Biển Đông 3.2 Cơ chế hình thành Biển Đông Biển Đông đầu phát triển vỏ lục địa đợc hình thành từ sớm...
 • 35
 • 194
 • 0

Thành lập bản đồ địa chất biển đông các vùng kế cận tỷ lệ 1 1 000 000 thành lập bản đồ địa chất tầng nông biển đông các vùng kế cận tỷ lệ 1 1 000 000 (phần từ ranh giới đẳng sâu 30m đến lòng chảo đại dương)

Thành lập bản đồ địa chất biển đông và các vùng kế cận tỷ lệ 1 1 000 000  thành lập bản đồ địa chất tầng nông biển đông và các vùng kế cận tỷ lệ 1 1 000 000 (phần từ ranh giới đẳng sâu 30m đến lòng chảo đại dương)
... ( 2000) Bản đồ kiến tạo Biển Đông vùng kế cận tỷ lệ 1/ 3 .000. 000 Viện KH&CN Việt Nam 10 Lê Duy Bách (19 80 -19 82) Bản đồ kiến tạo Việt Nam tỷ lệ 1: 1 .000. 000; đồ tân kiến tạo Việt Nam tỷ lệ 1. 000. 000 ... biển tiến 1. 2.2 Hệ thống giải đồ địa chất tầng nông Biển Đông vùng kế cận tỷ lệ 1/ 1 .000. 000 Các thành tạo địa chất Hệ thống giải đồ thành tạo địa chất Đệ tứ vùng biển Việt Nam kế cận đợc xây ... chủ biên thành lập Bản đồ thành tạo Đệ tứ biển Việt Nam kế cận tỷ lệ 1: 1 .000. 000 59 Trần Nghi n.n.k 2000 Thành lập đồ tớng đá cổ địa lý Pliocen - Đệ tứ thềm lục địa Việt Nam Tỷ lệ 1/ 1 .000. 000 Trờng...
 • 29
 • 178
 • 3

Xem thêm

Từ khóa: nghiên cứu ứng dụng hệ thống thông tin địa lí gis đánh giá biến động hiện trạng sử dụng đất lưu vực thủy điện sơn la giai đoạn 2005 2010phương pháp luận đánh giá rủi ro động đất khu vực đô thịnghiên cứu ốc gastropoda mollusca nước ngọt ở khu vực thành phố sơn laquy trình vận hành liên hồ chứa sơn la hòa bình thác bà và tuyên quang trong mùa lũ hàng năm ppthàng sản phẩm mủ cao su cho xuất khẩu của công ty là do các vùng chuyên canh cung cấp trong đó các khu vực cung cấp chủ yếu là miền đông nam bộ miền trung vùng duyên hải nam trung bộ tây nguyênsơ đồ dòng của khu vực hồ hóa và nấutác động của khu vực mậu dịch tự do tới các nước 3thực trạng phát triển khu vực kinh tế tư nhân và tình hình tiếp cận vốn tín dụng ngân hàng trên địa bàn tp hcmđề cương khóa luận tốt nghiệp nghiên cứu bệnh nấm hại trên họ bầu bí tại hà nội và các vùng phụ cậnmột số đặc điểm dịch tễ học bệnh sởi đặc biệt là bệnh sởi ở trẻ em đã được tiêm văcxin ở hà nội và các vùng lân cậnsản lượng xuất khẩu ngày càng tăng và đạt tốc độ tăng trưởng bình quân trên 7 năm về số lượng và trên 21 về kim ngạch các thị trường chủ yếu là khu vực châu phi châu á và khu vực trung đôngkhu vực động đất núi lửa và các vùng núi trẻxác định hàm lượng một số kim loại nặng trong động vật nhuyễn thể ở khu vực hồ tâytăng cường huy động nguồn vốn đầu tư từ các khu vực kinh tế cả trong và ngoài nước nhất là huy động nguồn vốn nhàn rỗi trong dân cưđông nam á là một khu vực chịu sự ảnh hưởng của các nền văn hoá lớn nhưng vẫn tạo được bản sắc riêng và có những đóng góp quan trọng vào kho tàng văn hoá thế giớibài tập lớn vi mạch tương tự và vi mạch số, sử dụng ic lm 35TRUYỀN số LIỆU và MẠNG máy TÍNHkinh tế vận tải và logisticsCÔNG NGHỆ VẬT LIỆU ( GT)BÀI GIẢNG KHÍ NÉN THỦY LỰCCƠ học kết cấu tập 1 hệ TĨNH ĐỊNHCâu hỏi cầu khiến trong tiếng Hán hiện đạiCấu trúc Quần xã ve giáp (Acari Oribatida) ở hệ sinh thái đất rừng Vườn quốc gia Xuân Sơn tỉnh Phú Thọ như yếu tố chỉ thị sinh học biến đổi khí hậu theo đai cao trên mặt biểnHÀN TÀU ( GIÁO TRÌNH )Đa dạng sinh học của vi khuẩn kỵ khí ôxy hóa Fe(II), khử nitrate trong một số môi trường sinh thái và khả năng ứng dụng của chúngĐA DẠNG VỀ CHUYỂN ĐỔI CƠ CẤU KINH TẾ NÔNG NGHIỆP NÔNG THÔN THEO VÙNG KINH TẾ Ở VIỆT NAMĐặc điểm hình sự của tội phạm trong lĩnh vực hoàn thuế giá trị gia tăng và giải pháp phòng ngừaĐánh giá văn hóa doanh nghiệp trong doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt NamDetermination of Non-Steroidal Anti-Inflammatory Drugs (Nsaids) in Surface Water at Ho Chi Minh CityDevelopment of cooperative research on assessment of climate change impacts on water resources of Vietnam-China transboundary river basinsDevelopment of Laser Beam Diffraction Technique for Determination of Thermal Expansion Coefficient of Polymeric Thin FilmsDoanh nhân Việt Nam với vấn đề nắm bắt cơ hội kinh doanhDự báo kết quả học tập của học sinh dựa trên sự kết hợp phương pháp gần đúng Taylor và các mô hình xámEffect of Heat Treatment Conditions on the Properties of FePt Nanoparticles Produced by SonochemistryEffect of Secondary Structure on Biological Activities of Antimicrobial Peptides
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập