ĐIỀU TRA, xây DỰNG bản đồ DỊCH tễ BỆNH DỊCH tả HEO , BỆNH lỡ mồm LONG MÓNG và đề XUẤT BIỆN PHÁP KHẢ THI PHÒNG CHỐNG DỊCH ở TỈNH bà rịa VŨNG tàu

Nghiên cứu cơ chế bồi, xói đề xuất giải pháp chỉnh trị khu vực Cửa Lấp, tỉnh Rịa Vũng Tàu

Nghiên cứu cơ chế bồi, xói và đề xuất giải pháp chỉnh trị khu vực Cửa Lấp, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu
... động lực cho khu vực Cửa Lấp Chương 3: Nghiên cứu chế độ thủy động lực học bồi, xói khu vực Cửa Lấp Chương 4: Ứng dụng kết nghiên cứu đánh giá hiệu kỹ thuật giải pháp chỉnh trị Cửa Lấp CHƯƠNG ... thành công đề tài KH-CN cấp nhà nước: Nghiên cứu nguyên nhân, chế diễn biến hình thái đề xuất giải pháp KHCN nhằm ổn định vùng cửa biển Lộc An, Cửa Lấp tỉnh Rịa - Vũng Tàu [48] Đề tài giải số ... Bốn (2013), giải pháp KHCN chỉnh trị tổng thể chống bồi, xói để ổn định khu vực Cửa Lấp đề xuất: Nghiên cứu kiến nghị đưa phương án chỉnh trị nhằm thích nghi với hệ thống tự nhiên khu vực khả đáp...
 • 166
 • 82
 • 0

Tóm tắt nghiên cứu cơ chế bồi, xói đề xuất giải pháp chỉnh trị khu vực cửa lấp tỉnh rịa vũng tàu

Tóm tắt nghiên cứu cơ chế bồi, xói và đề xuất giải pháp chỉnh trị khu vực cửa lấp tỉnh bà rịa vũng tàu
... định khu vực Cửa Lấp đề xuất phương án chỉnh trị 1.5 1.5.1 Tổng quan phương pháp nghiên cứu cửa sông Đặc điểm phương pháp nghiên cứu cửa sông Do tính phức tạp tượng vật lý cửa sông, nên nghiên cứu ... động lực học cửa sông Cửa Lấp Các nghiên cứu khu vực Cửa Lấp nhìn chung ít, có nghiên cứu đề cập đến cửa sông Cửa Lấp, nghiên cứu tác giả Trương Văn Bốn cộng (2013) nghiên cứu mang tính toàn diện ... trình chỉnh trị cho kết khả quan đáp ứng mục tiêu nghiên 1.4.3 Các nghiên cứu công trình chỉnh trị cửa sông Cửa Lấp Trong nghiên cứu Trương Văn Bốn, giải pháp KHCN chỉnh trị tổng thể chống bồi, xói...
 • 27
 • 141
 • 0

Khảo sát một số đặc điểm dịch tễ bệnh lở mồm long móng trâu, bò tại lâm đồng từ năm 2004 2009 đánh giá hiệu quả sử dụng của vacxin

Khảo sát một số đặc điểm dịch tễ bệnh lở mồm long móng ở trâu, bò tại lâm đồng từ năm 2004 2009 và đánh giá hiệu quả sử dụng của vacxin
... LMLM trâu, Lâm ñ ng t năm 2004 2009 58 3.2.2 Hình thái, m c ñ d ch, năm d ch LMLM trâu t i Lâm ñ ng t 2004 ñ n 2009 62 3.2.3 T l hi n m c b nh LMLM c a trâu Lâm ñ ng t năm 2004- 2009 ... nh Lâm ñ ng 50 3.2 S lư ng ñàn gia súc nh ng năm g n ñ y 53 3.3 K t qu công tác ki m d ch t năm 2004- 2009 c a Lâm ñ ng 56 3.4 Di n bi n d ch LMLM trâu, Lâm ñ ng t năm 2004- 2009 58 3.5 H s năm ... ch hi u qu b nh L m m long móng, th c hi n ñ tài: “Kh o sát m t s ñ c ñi m d ch t b nh L m m long móng trâu, t i Lâm ñ ng t năm 2004 2009 ñánh giá hi u qu s d ng c a vacxin Ý nghĩa khoa...
 • 104
 • 505
 • 7

Điều tra hiện trạng kỹ thuật đánh giá hiệu quả kinh tế xã hội của nghề nuôi hầu (crassostrea belcheri sowerby, 1871) thương phẩm tỉnh rịa –vũng tàu

Điều tra hiện trạng kỹ thuật và đánh giá hiệu quả kinh tế  xã hội của nghề nuôi hầu (crassostrea belcheri sowerby, 1871) thương phẩm ở tỉnh bà rịa –vũng tàu
... kiện tự nhiên Hiện trạng kỹ thuật Điều kiện kinh tế hội Đánh giá trạng kỹ thuật hiệu kinh tế hội nghề nuôi hầu (Crassostrea belcheri Sowerby, 1871) thương phẩm tỉnh Rịa – Vũng Tàu Hình 2: ... tài Điều tra trạng kỹ thuật đánh giá hiệu kinh tế - hội nghề nuôi hầu (Crassostrea belcheri Sowerby, 1871) thương phẩm tỉnh Rịa – Vũng Tàu cần thiết Trên sở kết nghiên cứu đề xuất sở khoa ... 48 3.5 Kết hiệu kinh tế - hội 49 3.5.1 Sản lượng, suất, giá thành giá bán hầu thương phẩm 49 3.5.2 Kết hiệu kinh tế hình thức nuôi hầu thương phẩm tỉnh Rịa – Vũng Tàu ...
 • 83
 • 224
 • 1

ĐẶC ĐIỂM DỊCH TỄ LÂM SÀNG CỦA BỆNH NHÂN NHIỄM HIV MẮC LAO PHỔI TẠI TRUNG TÂM GIÁO DỤC LAO ĐỘNG XÃ HỘI TỈNH RỊA –VŨNG TÀU NĂM 2009

ĐẶC ĐIỂM DỊCH TỄ VÀ LÂM SÀNG CỦA BỆNH NHÂN NHIỄM HIV MẮC LAO PHỔI TẠI TRUNG TÂM GIÁO DỤC LAO ĐỘNG XÃ HỘI TỈNH BÀ RỊA –VŨNG TÀU NĂM 2009
... Trung tâm Giáo dục Lao động hội tỉnh Rịa – Vũng Tàu có tỉ lệ mắc lao cao Các đặc điểm dịch tễ học viên nhiễm HIV mắc lao phổi (bảng 2) Trong 21 bệnh nhân nhiễm HIV mắc lao phổi đặc điểm ... cứu đa số bệnh nhân lao phổi, nghiên cứu tác giả khác bệnh nhân HIV mắc lao, bệnh nhân lao phổi bệnh nhân lao phổi Theo nhận định Swam, bệnh nhân HIV mắc lao, lao phổi lao lan tỏa, đặc biệt ... Đa số bệnh nhân nhiễm HIV mắc lao Trung tâm Giáo dục Lao động hội tỉnh Rịa –Vũng Tàu thuộc nhóm tuổi trẻ, thuộc hộ không nghèo, gần nửa cư trú tỉnh Rịa – Vũng Tàu Về biểu lâm sàng, đa...
 • 15
 • 49
 • 0

Hiện trạng định hướng sử dụng lực lượng lao động trong ngành công nghiệp tỉnh Rịa ,Vũng Tàu

Hiện trạng và định hướng sử dụng lực lượng lao động trong ngành công nghiệp ở tỉnh Bà Rịa ,Vũng Tàu
... luận lực lượng lao động ngành công nghiệp Chương 2: Hiện trạng sử dụng lực lượng lao động ngành công nghiệp Rịa - Vũng Tàu Chương 3: Định hướng sử dụng lao động ngành công nghiệp Rịa - ... sở lý luận lực lượng lao động sử dụng lực lượng lao động Trên cở sở phân tích trạng sử dụng lực lượng lao động ngành công nghiệp Rịa – Vũng Tàu đề định hướng cho việc nâng cao chất lượng, sử ... thể ngành công nghiệp Rịa – Vũng Tàu - Qui mô, cấu, phân bố lực lượng lao động, sử dụng lực lượng lao động công nghiệp địa phương - Tổng quan dự báo lực lượng lao động sử dụng lực lượng lao động...
 • 152
 • 402
 • 1

Một số đặc điểm dịch tễ bệnh lở mồm long móng trâu, bò lợn tại nghệ an từ năm 2002 2007, các giải pháp phòng chống bệnh

Một số đặc điểm dịch tễ bệnh lở mồm long móng ở trâu, bò và lợn tại nghệ an từ năm 2002 2007, các giải pháp phòng chống bệnh
... năm 2002- 2007 52 B ng 3.4 Di n bi n d ch LMLM 55 Ngh An t 2002- 2007 B ng 3.5 Ph m vi d ch LMLM t 2002- 2007 57 B ng 3.6 H s năm d ch c a trâu t ng năm giai ño n 2002- 2007 60 B ng 3.7 H sô năm ... An ñ góp ph n chương trình kh ng ch ñi ñ n toán b nh LMLM gia súc c a c nư c, th c hi n ñ tài: “ M t s ñ c ñi m d ch t b nh L m m long móng trâu l n t i Ngh An t năm 2002- 2007, gi i pháp phòng ... QUAN TÀI LI U 1.1 L CH S B NH L M M LONG MÓNG 1.1.1 ð nh nghĩa B nh l m m long móng (LMLM) b nh truy n nhi m c p tính lây lan r t nhanh, r t m nh, r t r ng c a loài móng gu c ch ñôi trâu, bò, ...
 • 105
 • 456
 • 10

TỈ LỆ MẮC LAO KIẾN THỨC, THÁI ĐỘ, THỰC HÀNH VỀ BỆNH LAO CỦA HỌC VIÊN NHIỄM HIV TẠI TRUNG TÂM GIÁO DỤC LAO ĐỘNG XÃ HỘI TỈNH RỊA –VŨNG TÀU NĂM 2009

TỈ LỆ MẮC LAO VÀ KIẾN THỨC, THÁI ĐỘ, THỰC HÀNH VỀ BỆNH LAO CỦA HỌC VIÊN NHIỄM HIV TẠI TRUNG TÂM GIÁO DỤC LAO ĐỘNG XÃ HỘI TỈNH BÀ RỊA –VŨNG TÀU NĂM 2009
... hai tỉnh Rịa – Vũng Tàu (10,2%) (2) Trên sở đó, nghiên cứu đề tài Tỉ lệ mắc lao kiến thức, thái độ, thực hành bệnh lao người nhiễm HIV Trung tâm Giáo dục Lao động hội tỉnh Rịa –Vũng Tàu ... cứu học viên Trung tâm Giáo dục Lao động hội tỉnh Rịa – Vũng Tàu tỉ lệ mắc lao cao Một số nghiên cứu nước tỉ lệ mắc lao bệnh nhân nhiễm HIV cho biết Thái Lan tỉ lệ mắc lao người nhiễm HIV ... (33,3%) BÀN LUẬN Tỉ lệ mắc lao phổi học viên nhiễm HIV Kết nghiên cứu Trung tâm Giáo dục Lao động hội tỉnh Rịa – Vũng Tàu cho thấy số 156 học viên nhiễm HIV có 21 học viên mắc lao chiếm tỉ lệ...
 • 18
 • 82
 • 0

nghiên cứu hiện trạng phát triển phân bố đô thị tỉnh rịavũng tàu

nghiên cứu hiện trạng phát triển và phân bố đô thị ở tỉnh bà rịa – vũng tàu
... hưởng đến phát triển phân bố thị tỉnh Rịa Vũng Tàu Bản đồ trạng phân bố thị tỉnh Rịa Vũng Tàu Bản đồ quy hoạch tổng thể phát triển hệ thống thị tỉnh Rịa Vũng Tàu đến năm 2020 MỞ ... sở lí luận thực tiễn phát triển phân bố thị - Đánh giá nhân tố ảnh hưởng đến phát triển phân bố thị tỉnh Rịa Vũng Tàu - Phân tích trạng phát triển phân bố thị địa bàn tỉnh Rịa Vũng Tàu ... sở lý luận thực tiễn phát triển phân bố thị, để vận dụng vào tỉnh Rịa Vũng Tàu - Làm rõ nhân tố ảnh hưởng tới phát triển phân bố thị tỉnh Rịa Vũng Tàu - Nêu tranh phát triển phân bố...
 • 153
 • 87
 • 1

Xem thêm

Từ khóa: nghiên cứu phác đồ điều trị bệnh t evansi cho trâu và đề xuất biện pháp phòng chốngthi tuyển công chức 2013 tỉnh bà rịa vũng tàuhoạt động xúc tiến du lịch mice ở tỉnh bà rịa vũng tàutiểu luận biến đổi khí hậu ảnh hưởng của biến đổi khí hậu và thích nghi ở tỉnh bà rịa vũng tàutiem nang va hien trang khai thac van hoa phuc vu phat trien di lich o tinh ba ria vung tauhuong dau tu va khai thac tiem nang du lich van hoa o tinh ba ria vung taude xuat mot so mo hinh khai thac tiem nang du lich van hoa ket hop voi du lich sinh thai trong chien luoc phat trien du lich ben vung o tinh ba ria vung taude xuat bien phap quan ly hieu qua rac sinh hoat cho tp vung taucông ty xây dựng và phát triển đô thị tỉnh bà rịa vũng tàucông ty cổ phần tư vấn kiểm định xây dựng tỉnh bà rịa vũng tàutiểu luận một tình huống thực tế về giải quyết tranh chấp nhà đất trên địa bàn tỉnh bà rịa – vũng tàuluận văn huy động và sử dụng có hiệu quả nguồn lực tài chính tài trợ cho hoạt động đầu tư phát triển kinh tế xã hội tỉnh bà rịa – vũng tàutiểu luận một tình huống thực tế về giải quyết tranh chấp nhà đất trên địa bàn tỉnh bà rịa – vũng tàu potxthực trạng rủi ro tín dụng của hệ thống ngân hàng thương mại trên địa bàn tỉnh bà rịa vũng tàucác giải pháp hạn chế rủi ro tín dụng và nâng cao chất lượng tín dụng của hệ thống nhtm trên địa bàn tỉnh bà rịa vũng tàuKhao sat dong dien xoay chieuHình tượng tác giả trong tạp văn - Nguyễn Việt Hàcác phương thức nông lâm kết hợp ở daklak hiệu quả kinh tế và những tác động sinh thái họcLÝ LUẬN VÀ PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC ĐẠI HỌC (3 TÍN CHỈ)Đồ án dây quấn quạt bàn có cuộn số chung khởi động z = 16, 2p = 4Báo cáo thực tập kỹ thuật lạnh và điều hoà không khí900 câu trắc nghiệm lớp 10 đại số và giải tíchĐồ án thiết kế bản vẽ thi công chung cư đông hưng 1, thành phố hồ chí minhDe HSG sinh 9 tuyển chọn hayĐồ án thiết kế chung cư thuận việtĐề xuất giải pháp nâng cao chất lượng quản lý đấu thầu xây lắp của công ty TNHH một thành viên thủy lợi tam đảoNghiên cứu đề xuất một số giải pháp nâng cao chất lượng công tác thẩm định thiết kế công trình hồ chứa nước tại sở nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh cao bằngNghiên cứu áp dụng phương pháp phân tích thứ bậc (AHP) để lựa chọn phương án công nghệ thi công xây dựng, áp dụng cho công trình xây dựng trường cao đẳng nghề công nghiệp thanh hóaNghiên cứu đề xuất giải pháp nâng cao năng lực trong đấu thầu các dự án sử dụng nguồn vốn vay ODA, áp dụng với dự án khôi phục, nâng cấp hệ thống thủy lợi bắc nghệ anĐề tài phân tích ứng xử của cấu kiện trong công trình chống động đấtPhân tích ổn định mái dốc trong không gian ba chiều dựa trên phần mềm ansys luận văn thạc sĩ chuyên ngành xây dựng công trình thủyNghiên cứu, đề xuất giải pháp tăng cường quản lý nhà nước về chất lượng công trình hạ tầng kỹ thuật thuộc dự án đầu tư xây dựng khu đô thị mới trên địa bàn tỉnh ninh thuậnNghiên cứu lựa chọn giải pháp xử lý nền đất cho đập bãi thải xỉ công trình nhiệt điện mông dương 2 tỉnh quảng ninhĐồ án Lập dự án công trình cầuLuận văn thực trạng và biện pháp cải tạo nhà chung cư cũ trên địa bàn thành phố hà nội
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập