5 DD SH KSTSR

giao an tuan 5 TV + DD

giao an tuan 5 TV + DD
... mình, em có quyền ? +Kết luận : Trẻ em có quyền bày tỏ ý kiến việc có liên quan đến trẻ em + HS động não trả lời + HS trả lời : Chúng em có quyền bày tỏ quan điểm, ý kiến + HS nhắc lại (2 – HS) ... giáo viên (GV) - Kiểm tra HS + HS +2 : đọc thuộc lòng tre Việt Nam + trả lời câu hỏi sau H:Em thích hình ảnh tre búp măng non?Vì sao? + HS 3: đọc thuộc lòng tre Việt Nam + trả lời câu hỏi sau: H:Bài ... HỌC HĐ + ND HĐ KTBC 4’ HĐ Giới thiệu (1’) HĐ Làm BT1 Khoảng Hoạt động giáo viên (GV) - Kiểm tra HS + HS 1: Viết từ ghép chứa tiếng yêu + HS 2: Viết nhanh từ láy phụ âm đầu l - GV nhận xét + cho...
 • 21
 • 171
 • 0

giao an SH 6 (3cot) t 3-4-5

giao an SH 6 (3cot) t 3-4-5
... khái niệm t p hợp khái niệm hai t p hợp  Hs bi t tìm số phần t t p hợp, bi t kiểm tra t p hợp t p hợp không t p hợp t p hợp cho trước, bi t vi t vài t p hợp t p hợp cho trước, bi t sử ký hòêu ... phần t E hợp E, F GV giới thiệu E gọi t p hợp thuộc F t p hợp F Vậy t p hợp A t p Ph t biểu hợp t p hợp B ? T p hợp A gọi t p hợp GV ch t lại gọi HS đọc k t luận HS đọc k t luận t p hợp B phần t ... btập Làm btập: 13, 14; 15 SGK 29 – 33 SBT Chuẩn bò ti t : 05 Ngày soạn : / / Ngày / I MỤC TIÊU  Hs bi t tìm số phần t t p hợp  Rèn kỹ vi t tập hợp, vi t tập hợp t p hợp cho trước,...
 • 9
 • 209
 • 0

KI NANG SONG MON LOP 5

KI NANG SONG MON DĐ LOP 5
... nhận trách nhiệm - Kĩ tìm ki m xử lí thông tin hoạt động bảo vệ hòa bình, chống chiến tranh Việt Nam giới - Kĩ trình bày suy nghĩ/ ý tưởng hòa bình bảo vệ hòa bình - Kĩ tìm ki m xử lí thông tin tình ... hương - Kĩ trình bày hiểu biết thân quê hương - Kĩ xác định giá trị (yêu Tổ quốc Việt Nam) - Kĩ tìm ki m xử lí thông tin đất nước người Việt Nam - Kĩ hợp tác nhóm - Kĩ trình bày hiểu biết đất nước, ... phán (biết phê phán đánh giá quan điểm, hành vi, việc làm không phù hợp với quê hương) - Kĩ tìm ki m xử lí thông tin truyền thống văn hóa, truyền thống cách mạng danh lam thắng cảnh, người quê...
 • 2
 • 166
 • 0

ĐĐ 5 - TUAN 19

ĐĐ 5 - TUAN 19
... trưởng thôn để làm gì? Vì làmlà biểu tượng quê hương, đem - 2/ Khi thấy Ông vậy? “ốm” dân làng làm gì? Vì bạn đa Đa bị Hà đến nhà bác trưởng lại- nhiều lợiÔng chobị thôn đóng nhưtiền để ích Đa người...
 • 11
 • 45
 • 0

ĐĐ 5 - TUAN 16

ĐĐ 5 - TUAN 16
... Thứ ba ngày 15 tháng 12 năm 2009 HOẠT ĐỘNG 1: HOẠT ĐỘNG 2: CUNG CẤP KIẾN THỨC MỚI BÀI: TÌNH HUỐNG: Lớp 5A giao nhiệm vụ trồng vườn trường Cô giáo yêu cầu...
 • 16
 • 49
 • 0

SK Làm & sử dụng ĐD môn LQVT 5-6T

SK Làm & sử dụng ĐD môn LQVT 5-6T
... có mặt đồ dùng cách sử dụng cô giáo Vì sở xin đa số biện pháp việc làm sử dụng đồ dùng môn LQVT lớp mẫu giáo - tuôi: - Làm đồ dùng tự tạo từ nguyên liệu sẵn có thiên nhiên - Làm đồ dùng tự tạo ... Ngoài sử dụng để làm đồ dùng nữa, nh: chuối làm đồng hồ, làm kèn, gấp mèo; nhãn làm bớm; mít làm trâu, nghé, gáo múc nớc Trong trình thực hớng dẫn để trẻ đợc làm đồ chơi từ Tất đồ chơi làm này, ... cách tự làm đồ chơi tự tạo, khéo léo vận dụng để trẻ sử dụng đồ chơi so sánh đồng hồ to - nhỏ; kèn ngắn - dài Trong trình thực việc tận dụng nguyên liệu tự nhiên đợc tận dụng nhiều để làm đồ dùng...
 • 11
 • 152
 • 2

Tài liệu Giáo án SH tuần 5

Tài liệu Giáo án SH tuần 5
... 24 = 29 b 102 103 1 05 = 1010 c x x5 = x6 d a3 a2 a5 = a10 Hs:Suy nghó cách so sánh Hs:Ta tính lũy thừa so sánh kết Hs: a 23 = < 32 =9 b 24 =16 = 42 =16 c 25 =32 > 52 = 25 d 210 =1024 > 100 ... 23 22 24 b 102 103 1 05 c x x5 d a3 a2 a5 *Bài tập 65 (sgk) -Bằng cách tính , em cho biết số lớn hai số sau a 23 32 b 24 42 c 25 52 d 210 100 4.Củng cố TG Nội dung 5 -Viết gọn cách dùng ... động giáo viên Hoạt động học sinh 10 6’ 1.Ví dụ Hđ1.Em có nhận xét : = Hs:Suy nghó 10 5 =5 Gv:Với số ? số mũ 10 , 7và có Hs:Cơ số giữ nguyên, 10 – = 10 :5 = mối quan hệ ? 10 :5 = Gv:Với toán...
 • 6
 • 66
 • 0

Tài liệu Giáo án SH tuần 5

Tài liệu Giáo án SH tuần 5
... 24 = 29 b 102 103 1 05 = 1010 c x x5 = x6 d a3 a2 a5 = a10 Hs:Suy nghó cách so sánh Hs:Ta tính lũy thừa so sánh kết Hs: a 23 = < 32 =9 b 24 =16 = 42 =16 c 25 =32 > 52 = 25 d 210 =1024 > 100 ... 23 22 24 b 102 103 1 05 c x x5 d a3 a2 a5 *Bài tập 65 (sgk) -Bằng cách tính , em cho biết số lớn hai số sau a 23 32 b 24 42 c 25 52 d 210 100 4.Củng cố TG Nội dung 5 -Viết gọn cách dùng ... động giáo viên Hoạt động học sinh 10 6’ 1.Ví dụ Hđ1.Em có nhận xét : = Hs:Suy nghó 10 5 =5 Gv:Với số ? số mũ 10 , 7và có Hs:Cơ số giữ nguyên, 10 – = 10 :5 = mối quan hệ ? 10 :5 = Gv:Với toán...
 • 6
 • 103
 • 0

Gián án Giáo án SH tuần 5

Gián án Giáo án SH tuần 5
... 24 = 29 b 102 103 1 05 = 1010 c x x5 = x6 d a3 a2 a5 = a10 Hs:Suy nghó cách so sánh Hs:Ta tính lũy thừa so sánh kết Hs: a 23 = < 32 =9 b 24 =16 = 42 =16 c 25 =32 > 52 = 25 d 210 =1024 > 100 ... 23 22 24 b 102 103 1 05 c x x5 d a3 a2 a5 *Bài tập 65 (sgk) -Bằng cách tính , em cho biết số lớn hai số sau a 23 32 b 24 42 c 25 52 d 210 100 4.Củng cố TG Nội dung 5 -Viết gọn cách dùng ... động giáo viên Hoạt động học sinh 10 6’ 1.Ví dụ Hđ1.Em có nhận xét : = Hs:Suy nghó 10 5 =5 Gv:Với số ? số mũ 10 , 7và có Hs:Cơ số giữ nguyên, 10 – = 10 :5 = mối quan hệ ? 10 :5 = Gv:Với toán...
 • 6
 • 96
 • 0

Tài liệu Giáo án SH tuần 5

Tài liệu Giáo án SH tuần 5
... 24 = 29 b 102 103 1 05 = 1010 c x x5 = x6 d a3 a2 a5 = a10 Hs:Suy nghó cách so sánh Hs:Ta tính lũy thừa so sánh kết Hs: a 23 = < 32 =9 b 24 =16 = 42 =16 c 25 =32 > 52 = 25 d 210 =1024 > 100 ... 23 22 24 b 102 103 1 05 c x x5 d a3 a2 a5 *Bài tập 65 (sgk) -Bằng cách tính , em cho biết số lớn hai số sau a 23 32 b 24 42 c 25 52 d 210 100 4.Củng cố TG Nội dung 5 -Viết gọn cách dùng ... động giáo viên Hoạt động học sinh 10 6’ 1.Ví dụ Hđ1.Em có nhận xét : = Hs:Suy nghó 10 5 =5 Gv:Với số ? số mũ 10 , 7và có Hs:Cơ số giữ nguyên, 10 – = 10 :5 = mối quan hệ ? 10 :5 = Gv:Với toán...
 • 6
 • 140
 • 0

Đáp án và 5 đề KT 1 tiết SH 12 - CB

Đáp án và 5 đề KT 1 tiết SH 12 - CB
... Cách tô : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 16 đề : 15 1 Lu ý: - Thí sinh dùng bút tô kín ô tròn mục số báo danh mã đề thi trớc ... tròn tơng ứng với phơng án trả lời Cách tô : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 18 đề : 14 9 Lu ý: - Thí sinh dùng bút tô kín ... tô sai: - Đối với câu trắc nghiệm, thí sinh đợc chọn tô kín ô tròn tơng ứng với phơng án trả lời Cách tô : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28...
 • 20
 • 129
 • 0

Đề thi các môn TNXH;K-S-Đ;ĐĐ;Anh văn;Tin từ L1-5

Đề thi các môn TNXH;K-S-Đ;ĐĐ;Anh văn;Tin từ L1-5
... Đề thi học kì khối Thời gian : 10 phút Gõ văn sau: Gió thi u, trời oi Gió thừa, trời bão Gió ngân nga tiếng sáo, trời vui Yêu cầu : - Gõ ngón - Đúng luật tả ( Viết hoa, dấu chấm câu) Đề thi ... đổi phông chữ - Đổ màu - Chèn ảnh vẽ AutoShapes Đề 2: Vẽ hình đặc sắc có màu bắt buộc phải rời Đề thi học kì II khối ( Chọn đề) Thời gian : 15 phút Đề 1: Gõ Núi non hùng vĩ Vượt hai sông hùng vĩ ... ẩn an toàn cần thi t Bài 3-(2đ) Viết tên chất thi u vào chỗ trống để hoàn thành “Sơ đồ trao đổi thức ăn thực vật”dưới đây: Ánh sáng mặt trời Hấp thụ Thải (1)………………… (2)………………… Các chất khoáng...
 • 12
 • 99
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: cho 5 6 g mot oxitkim loai tac dung vua du voi dd hcl cho ra 11 1 g muoi hay cho biet ten kim loai dophần 1 cho tác dụng với dd naoh dư thu được 1 008 lít h2 đktc và còn lại 5 04 g chất rắn không tanthế khử trùng nguồn nước bằng dung dịch điện hóa anolyte giải pháp cũ dùng dd chlorine 0 7 1 0 ppm để khử trùng giải pháp mới dùng dd điện hóa muối loãng 0 4 0 5 ppmcó hiện tượng gì xảy ra khi cho nhôm tiếp xúc với mỗi dung dịch 1 dd mgso4 2 dd cucl2 3 dd hcl 4 dd naoh 5 nướcbài 2 trộn 10ml dd ba oh 20 010m với 10ml dd hcl có ph 3 5 sau đó pha loãng hh với h2o thành 1lít nếu thêm mẩu giấy qùy tím vào dd thu được giấy qùy cómàu gìchương 5toán lớp 5xây dựng số 5trẻ 5 tuổisố 5số 5 nam bộcông ty ô tô 1-5kế hoạch 5 năm5 năm5 tấnDẠY học THEO NHÓM TRONG GIỜ đọc HIỂU văn bản môn NGỮ văn THCSTIET 103 THAO TAC LAP LUAN BINH LUANTIẾT 92, 93 đặc điểm LOẠI HÌNH của TIẾNG VIỆTTIET 100 LUYEN TAP VIET TIEU SU TOM TATTIẾT 77 78 hầu TRỜITìm hiểu và triển khai WSUS, Auditing and EFS trên Windows Server 2008 và 2012TIẾT 66 PHƯƠNG PHÁP THUYẾT MINHBình luận các quy định của luật doanh nghiệp năm 2014 về xử lý tài chính khi xử lý lại và chuyển đổi mô hình doanh nghiệpTìm hiểu và triển khai quản lý lưu trữ (Disk Management), các chính sáchnhóm (Group Policy), profiles, tạo user bằng script trên Windows Server 2012TIẾT 65 KHÁI QUÁT LỊCH sử TIÊNG VIỆTyen bái (autosaved)merge min tieng anh a2merge hoc tieng y thanh congmerge tieng tho nhi kyCHUYEN DE MON TIENG VIET TIEU HOCchuyen de Cam thu van hoc lop 5BÁO CÁO THÀNH TÍCH ĐỀ NGHỊ TẶNG DANH HIỆU LĐTTMẪU THẺ HỌC SINH TIỂU HỌChoc tieng nhat khi di du lichBài thuyết trình thép
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập