Đề tài cấp bộ nghiên cứu sản xuất vacxin mẫu chuẩn quốc gia bạch hầu uốn ván ho gà

Báo cáo kết quả: Đề tài cấp bộ - Nghiên cứu, lựa chọn giải pháp và đề xuất mô hình sản xuất, sử dụng năng lượng (điện nhiệt) tại chỗ cho các buôn/làng/bản cô lập với lưới điện quốc gia pptx

Báo cáo kết quả: Đề tài cấp bộ - Nghiên cứu, lựa chọn giải pháp và đề xuất mô hình sản xuất, sử dụng năng lượng (điện nhiệt) tại chỗ cho các buôn/làng/bản cô lập với lưới điện quốc gia pptx
... thời gian ngắn đa vào vận hành Với sở đợc nêu trên, đợc quan tâm đạo Bộ Công nghiệp cho phép Viện Năng lợng thực Đề tài Nghiên cứu, lựa chọn giải pháp đề xuất hình sản xuất, sử dụng lợng (điện ... sản xuất, sử dụng lợng (điện nhiệt) chỗ cho buôn/làng/bản lập với lới điện quốc gia Đề tài đợc thực năm 2006 & 2007 Báo cáo báo cáo trung gian, trình bày kết nghiên cứu năm 2006, bao gồm chơng ... cầu sử dụng lợng khu vực lới điện quốc gia Chơng IV: khả khái thác nguồn lợng chỗ khu vực dân c lới Chơng V: Các giải pháp sản xuất cung cấp lợng chỗ Chơng VI: Đề xuất hình Chơng VII: Kết...
 • 82
 • 240
 • 1

phối hợp thử nghiệm và đánh giábộ chất lượng vắcxin 5 thành phần (bạch hầu - uốn ván - ho - viêm màng não hib - viêm gan b)

phối hợp thử nghiệm và đánh giá sơ bộ chất lượng vắcxin 5 thành phần (bạch hầu - uốn ván - ho gà - viêm màng não hib - viêm gan b)
... đánh giá chất lượng vắc xin thành phần (Bạch hầu - Uốn ván - Ho - Viêm màng não Hib - Viêm gan B) Với mục tiêu: Xác định cách thức hấp phụ thành phần ho t tính vắc xin lên tá chất AlPO4 ... thành công việc hỗn hợp vắc xin cộng hợp viêm màng não type b (Hib) vắc xin viêm gan B (HeB) với vắc xin phối hợp bạch hầu, uốn ván, ho (DTP) tạo vắc xin nhiều thành phần vắc xin DTP- Hib- ... cho hay 1-7 -2 009 sử dụng loại vắc xin để ngừa năm bệnh bạch hầu, uốn ván, ho gà, viêm gan B viêm màng não mủ cho trẻ em tuổi Trong số này, vắc xin ngừa viêm màng não mủ (Hib) lần đưa vào chương...
 • 68
 • 152
 • 0

Nghiên cứu sản xuất dầu cho quá trình gia công cáp điện có điện thế cao 6KV 100KV

Nghiên cứu sản xuất dầu cho quá trình gia công cáp điện có điện thế cao 6KV 100KV
... nghiên cứu đề tài Nghiên cứu sản xuất dầu cho trình gia công cáp điện điện cao 6kV – 100 kV” với mục tiêu tạo công nghệ sản xuất dầu cáp điện tính cách điện cao độ nhớt khác sử dụng cho ... sản xuất dầu cho trình gia công cáp điện điện cao 6kV – 100 kV” tiến hành nghiên cứu xác lập đơn pha chế quy trình công nghệ pha chế dầu cáp điện sử dụng nhiều cấp điện áp khác Các dầu cáp pha ... thực hoàn tất, đề tài Nghiên cứu sản xuất dầu cho trình gia công cáp điện điện cao 6kV – 100 kV” thu kết sau: Lựa chọn hai loại phụ gia cách điện hiệu tác dụng cao ankylbenzen AB Polyisobuten...
 • 53
 • 319
 • 0

Nghiên cứu sản xuất giun quế trên nền giá thể khác nhau và sử dụng giun quế tươi trong chăn nuôi thịt tại huyện Bắc Quang tỉnh Hà Giang

Nghiên cứu sản xuất giun quế trên nền giá thể khác nhau và sử dụng giun quế tươi trong chăn nuôi gà thịt tại huyện Bắc Quang tỉnh Hà Giang
... Giang - Nghiên cứu, đánh giá hiệu việc sử dụng giun quế tươi bổ sung vào phần ăn đàn nuôi thịt 2.4 Phƣơng pháp nghiên cứu 2.4.1 Thí nghiệm 1: Nghiên cứu sinh trưởng giun quế giá thể khác 2.4.1.1 ... Nền giá thể Phân giun TN Nền giá thể Phân giun TN Nền giá thể Phân giun TN Hình 3.1 Biểu đồ biến động hàm lƣợng nitơ giá thể phân giun % 0.4 0.35 0.3 0.25 0.2 0.15 0.1 0.05 Nền giá thể Phân giun ... giun quế tươi chăn nuôi thịt huyện Bắc Quang - tỉnh Giang Mục tiêu đề tài - Xác định phương pháp nuôi giun quế đạt suất cao từ chất thải nông nghiệp khác - Xác định ảnh hưởng việc sử dụng...
 • 91
 • 482
 • 4

Nghiên cứu sản xuất vacxin vô hoạt tụ huyết trùng gia cầm bằng công nghệ lên men sục khí tại công ty trách nhiệm hữu hạn dược và vật tư thú y hanvet

Nghiên cứu sản xuất vacxin vô hoạt tụ huyết trùng gia cầm bằng công nghệ lên men sục khí tại công ty trách nhiệm hữu hạn dược và vật tư thú y hanvet
... B GIÁO D C VÀ ðÀO T O TRƯ NG ð I H C NÔNG NGHI P HÀ N I LÊ QUANG HUY NGHIÊN C U S N XU T VACXIN VÔ HO T T HUY T TRÙNG GIA C M B NG CÔNG NGH LÊN MEN S C KHÍ T I CÔNG TY TRÁCH NHI M ... gia c m Xu t phát t th c ti n trên, ti n hành th c hi n ñ tài Nghiên c u s n xu t vacxin ho t T huy t trùng gia c m b ng công ngh men s c khí t i công ty trách nhi m h u h n dư c v t thú ... ng y (Nguy n Vĩnh Phư c, 1978) Phòng b nh b ng vacxin: Hi n có m t s lo i vacxin T huy t trùng ho t ñ phòng b nh cho gia c m vacxin T huy t trùng gia c m ho t có keo phèn, vacxin T huy t trùng...
 • 84
 • 1,375
 • 1

tổ chức kế toán nguyên vật liệu và phân tích tình hình quản lý, sử dụng nguyên vật liệu tại trung tâm nghiên cứu, sản xuất và bảo dưỡng thiết bị thông tin 2 thuộc công ty cổ phần thiết bị

tổ chức kế toán nguyên vật liệu và phân tích tình hình quản lý, sử dụng nguyên vật liệu tại trung tâm nghiên cứu, sản xuất và bảo dưỡng thiết bị thông tin 2 thuộc công ty cổ phần thiết bị
... toán kế toán trung tâm, với giúp đỡ nhiệt tình cán kế toán , em sâu nghiên cứu đề tài: Tổ chức kế toán nguyên vật liệu phân tích tình hình quản lý, sử dụng nguyên vật liệu trung tâm nghiên cứu, ... vai trò kế toán công tác quản 2. 4 Kế toán tổng hợp nguyên vật liệu Trung tâm nghiên cứu sản xuất bảo dưỡng thiết bị thông tin Hiện công tác hạch toán tổng hợp nguyên vật liệu Trung tâm nghiên ... trình hình thành phát triển trung tâm VTC2 Trung tâm nghiên cứu, sản xuất bảo dưỡng thiết bị thông tin 2( gọi tắt VTC2) thành viên Công ty Cổ phần thiết bị điện thoại thuộc tổng công ty Bưu viễn thông...
 • 80
 • 229
 • 0

BÁO CÁO " NGHIÊN CỨU SẢN XUẤT VẮCXIN NHƯỢC ĐỘC ĐÔNG KHÔ PHÕNG BỆNH ĐẬU BẰNG CÔNG NGHỆ NUÔI CẤY TẾ BÀO " ppt

BÁO CÁO
... hành nghiên cứu xây dựng quy trình sản xuất vacxin đậu virut đậu chủng C gây nhiễm tế bào xơ phôi lớp II Nội dung nghiên cứu - Nuôi cấy virut Đậu chủng C môi trường tế bào xơ phôi ... tra hiệu lực Chia liều, đông khô Bảo quản, dán nhãn, nhập kho Sơ đồ Quy trình sản xuất vacxin nhược đông khô Đậu công nghệ nuôi cấy tế bào Quy trình sản xuất vacxin đậu quy trình khép kín, ... virut môi trường nuôi cấy tế bào Virut nhược độc đậu chủng C thích nghi môi trường nuôi cấy tế bào xơ phôi lớp Sau virut thích nghi ổn định môi trường nuôi cấy tế bào xơ phôi gà, tiến hành...
 • 5
 • 759
 • 5

Nghiên cứu sản xuất văcxin cúm a h1n1 trên tế bào vero và tế bào phôi một lớp

Nghiên cứu sản xuất văcxin cúm a h1n1 trên tế bào vero và tế bào phôi gà một lớp
... gcacacagaa tgccattgac gagattacta acaaagtaaa ttctgttatt 1201 gaaaagatga atacacagtt cacagcagta ggtaaagagt tcaaccacct ggaaaaaaga 1261 atagagaatt taaataaaaa agttgatgat ggtttcctgg acatttggac ttacaatgcc ... tcaagataca gcaagaagtt caagccggaa atagcaataa gacccaaagt gagggrtcra 721 gaagggagaa tgaactatta ctggacacta gtagagccgg gagacaaaat aacattcgaa 21 781 gcaactggaa atctagtggt accgagatat gcattcgcaa tggaaagaaa ... HA atgaaggcaa tactagtagt tctgctatat acatttgcaa ccgcaaatgc agacacatta 61 tgtataggtt atcatgcgaa caattcaaca gacactgtag acacagtact agaaaagaat 121 gtaacagtaa cacactctgt taaccttcta gaagacaagc ataacgggaa...
 • 240
 • 569
 • 2

BẢNG TÓM TẮT ĐỀ TÀI Tên đề tài:“Kế toán chi phí sản xuất – Tính và phân tích giá thành sản phẩm mủ sơ chế tại Công Ty Cao Su Dầu Tiếng”. doc

BẢNG TÓM TẮT ĐỀ TÀI Tên đề tài:“Kế toán chi phí sản xuất – Tính và phân tích giá thành sản phẩm mủ sơ chế tại Công Ty Cao Su Dầu Tiếng”. doc
... chi phí SX hạ giá thành sp mủ chế 3)Phạm vi đề tài:Sản phẩm mủ chế NHÀ MÁY CHẾ BIẾN thuộc công ty cao su dầu tiếng  Chi phí sản xuất giá mủ chế năm 2006 4)Phương pháp thực đề tài ... Thông tin cấp: vấn Thông tin thứ cấp: tra cứu tài liệu Xử lý thông tin ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT Đề tài: “Kế toán chi phí sản xuất Tính phân tích giá thành sản phẩm mủ chế Công Ty Cao Su Dầu Tiếng” ... quan trọng ,em chọn đề tài “Kế toán chi phí sản xuất- tính phân tích giá thành sản phẩm mủ chế Công Ty Cao Su Dầu Tiếng ”trực thuộc Tổng Công Ty Cao Su Việt Nam làm chuyên đề tốt nghiệp cho mình.Đây...
 • 6
 • 292
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: thực trạng công tác kế toán nvl tại trung tâm nghiên cứu sản xuất và bảo dưỡng thiết bị thông tin vtc2 thuộc công ty cổ phần thiết bị điện thoại viteco hà nộithực trạng công tác kế toán nvl tại trung tâm nghiên cứu sản xuất và bảo dưỡng thiết bị thông tin vtc2 thuộc công tynghiên cứu sản xuất văcxin cúm a h1n1 trên tế bào vero và tế bào phôi gà một lớpnghiệm thu cấp bộ kết quả thực hiện đề tài dự án nghiên cứu khoa học công nghệđề tài nghiên cứu sản xuất sản phẩm rau quả muối chua ở quy mô lớnde tai nghien cuu san xuat ruou len men tu trai caycác đặc điểm đặc thù của nguyên vật liệu sử dụng để nghiên cứu sản xuất thi công tại công ty cổ phần kỹ thuật elcomnoi dung bao cao chi tiet ket qua nghien cuu de tai cap bothực tế hầu phần lớn các hộ đều lưu gốc đến năm thứ 3 vì vậy trong đề tài này người nghiên cứu đánh giá mức độ đầu tư của các hộ sản xuất mía theo chu kỳ 3 nămđặng quốc tuấn phạm duệ 2012 quot nghiên cứu ứng dụng các kỹ thuật lọc máu ngoài cơ thể trong điều trị ngộ độc nặng có biến chứng quot đề tài cấp bộ y tếphần b nội dung báo cáo chi tiết kết quả nghiên cứu đề tài cấp bộphạm vi nội dung đề tài tập chung nghiên cứu tính hình cơ bản hoạt đông sản xuất của công ty qua đó nhận biết khó khăn thuận lợi và có những giải pháp khắc phụcnghiên cứu sản xuất sữa uông lên men từ những chủng probiotic bổ sung chất xơ hòa tan hương camđề tài bước đầu thử nghiệm sản xuất sữa chua đậu nành bổ sung tảo spirulinamẫu phiếu đề xuất đề tài cấp bộVề các bất đẳng thức dạng hermite hadamard cho hàm lồiGiải pháp phát triển kinh tế hộ tại huyện đồng hỷ, tỉnh thái nguyênThiết kế và chế tạo bộ truyền bánh răng trụ răng cong trên máy CNC 4dĐề kiểm tra sql server 1Nâng cao năng lực cạnh tranh sản phẩm gạo điện biênNghiên cứu cơ sở khoa học và đề xuất các giải pháp bảo tồn loài thiết sam giả lá ngắn (pseudotsuga brevifolia w c cheng l k fu, 1975) tại tỉnh hà giangNghiên cứu hiệu quả kinh tế sử dụng vốn lưu động tại tổng công ty xây dựng đường thủytài liệu công nghệ sản suất mắmchay từ quả dứaMột số kỹ thuật trích chọn đặc trưng chữ viết tay trong nhập điểm rèn luyện tự độngTÀI LIỆU QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNGBiểu diễn mô hình 3d bằng kỹ thuật NURBS trong máy tínhNghiên cứu xây dựng bảo mật và xác thực tài liệu điện tử dựa trên PKI và ứng dụng vào trường đại học hạ longHoạt động tín dụng đối với doanh nghiệp tại ngân hàng TMCP công thương việt nam chi nhánh sông côngNghiên cứu ảnh hưởng của chế độ tưới nước và khoảng cách mật độ cấy đến sinh trưởng, phát triển lúa séng cù tại huyện văn chấn, tỉnh yên báiĐề thi thử THPT quốc gia môn tiếng anh có đáp ánBiện pháp tổ chức thi công chỉ đạoHote survey executive summary 2014 VN báo cáo tóm tắt khảo sát ngành dịch vụ khách sạnBài tập đại số đại cươngLuận văn thạc sỹ khoa học giáo dục lựa chọn xây dựng và sử dụng bài tập có nội dung thực tiễn nhằm phát triển năng lực vận dụng kiến thức hoá học cho học sinh chương nhóm oxy hoá học 10 nâng caoC mác và ph ăngghen trình bày những nguyên lý chủ nghĩa duy vật lịch sử giai đoạn 1844 1848
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập