ĐÁNH GIÁ HIỆN TRẠNG sử DỤNG đất PHÈN TRONG lâm NGHIỆP và PHƯƠNG HƯỚNG KHÔI PHỤC và PHÁT TRIỂN RỪNG TRÀM ở ĐỒNG BẰNG SÔNG cửu LONG

Vai trò của phật giáo nam tông khmer đối với sự ổn định phát triển xã hội đồng bằng sông cửu long hiện nay

Vai trò của phật giáo nam tông khmer đối với sự ổn định và phát triển xã hội ở đồng bằng sông cửu long hiện nay
... sách tổng thể Phật giáo Nam tông Khmer đồng bào Khmer vùng Tây Nam Bộ đến 2020” Võ Thanh Hùng (2012) Phật giáo Nam Tông Khmer Đồng sông Cửu Long đồng hành dân tộc nhà chung Giáo hội Phật giáo ... lý nhà Phật tạo sức sống mãnh liệt vững chãi Phật giáo nước ta Phật giáo Nam tông Khmer tổ chức phật giáo nằm thống Giáo hội Phật giáo Việt Nam Cho nên, Phật giáo Nam tông Khmer đồng hành với dân ... sinh hội đến với nhóm hội dễ bị tổn thương, góp phần cho làm cho hội ổn định phát triển Có thể khẳng định rằng, Phật giáo Nam tông Khmer vai trò tích cực hoạt động an sinh hội, ...
 • 7
 • 115
 • 1

ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG XUẤT KHẨU CÁ TRA, CÁ BASA ĐỐI VỚI SỰ PHÁT TRIỂN KINH TẾ ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG

ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG XUẤT KHẨU CÁ TRA, CÁ BASA ĐỐI VỚI SỰ PHÁT TRIỂN KINH TẾ Ở ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG
... HÌNH XUẤT KHẨU CÁ TRA, BASA VÀ NHỮNG NHÂN TỐ TÁC ĐỘNG 3.1 TÌNH HÌNH PHÁT TRIỂN NGÀNH CÁ TRA, BASA XUẤT KHẨU ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG 3.1.1 Tiềm phát triển tra, basa Đồng sông Cửu Long ... 2014 với năm 2013 (%) Đơn vị DT nuôi Sản lượng DT nuôi Sản lượng DT nuôi Sản lượng tra, tra, tra, tra, tra, tra, basa (ha) basa (tấn) basa (ha) basa (tấn) basa ... NGÀNH XUẤT KHẨU CÁ TRA, BASA ĐẾN SỰ PHÁT TRIỂN KINH TẾ 29-30 4.2 TÁC ĐỘNG TIÊU CỰC CỦA NGÀNH XUẤT KHẨU CÁ TRA, BASA ĐẾN SỰ PHÁT TRIỂN KINH TẾ 30-32 CHƯƠNG 5: ĐỀ XUẤT...
 • 45
 • 425
 • 4

BÁO CÁO " HIỆN TRẠNG ĐA KHÁNG TRÊN VI KHUẨN Edwardsiella ictaluri GÂY BỆNH GAN THẬN MỦ TRÊN CÁ TRA Pangasianodon hypophthalmus ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG " docx

BÁO CÁO
... chủng vi khuẩn đa kháng kháng sinh (kháng từ loại thuốc kháng sinh trở lên), phần lớn vi khuẩn đa kháng với loại thuốc kháng sinh như: FM+SXT+SM+ENR+CHL+FFC+TE+DO+NOR Đặc biệt vi khuẩn có tượng đa ... hiệu để trị bệnh vi khuẩn trường hợp cần thiết phải sử dụng kháng sinh PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU Chủng vi khuẩn Nghiên cứu thực 50 chủng vi khuẩn E ictaluri phân lập từ tra bệnh gan thận mủ ao nuôi ... Giang, Đồng Tháp, Vĩnh Long, Bến Tre Trà Vinh từ năm 2007- 2009 (Bảng 1) Bảng Địa điểm thu mẫu tra bệnh gan thận mủ tỉnh Đồng Bằng Sông Cửu Long Vùng nuôi Nước lợ Vùng nước Tỉnh Trà Vinh Bến...
 • 9
 • 317
 • 4

đánh giá khả năng kháng bệnh lúa von của 12 giống lúa đối với 7 chủng nấm fusarium moniliforme thu thập đồng bằng sông cửu long

đánh giá khả năng kháng bệnh lúa von của 12 giống lúa đối với 7 chủng nấm fusarium moniliforme thu thập ở đồng bằng sông cửu long
... tài: ðÁNH GIÁ KH NĂNG KHÁNG B NH LÚA VON C A 12 GI NG LÚA ð I V I CH NG N M Fusarium moniliforme THU TH P ð NG B NG SÔNG C U LONG Cán b hư ng d n Sinh viên th c hi n TS Tr n Th Thu Thu ðoàn H ... 1.5.6.Gi ng lúa OM4218 12 1.5 .7. Gi ng lúa OM1490 12 1.5.8 Gi ng lúa OM2514 12 1.5.9 Gi ng lúa OM25 17 12 1.5.10 Gi ng lúa OM6561 13 1.5.11.Gi ng lúa ðS20 (OMðS20) 13 1.5 .12 Gi ng lúa Jasmine85 ... khoa h c: TS Tr n Th Thu Thu Ks Ph m B o Thi TÓM LƯ C ð tài “ðánh giá kh gây h i c a ch ng n m Fusarium moniliforme gây b nh lúa von 12 gi ng lúa ph bi n ð ng B ng Sông C u Long ñư c th c hi n...
 • 37
 • 111
 • 0

giá trị ghe xuồng trong phát triển du lịch đồng bằng sông cửu long

giá trị ghe xuồng trong phát triển du lịch ở đồng bằng sông cửu long
... thác giá trị ghe xuồng du lịch ĐBSCL Các giải pháp khai thác giá trị ghe xuồng phát triển du lịch Kết luận GIÁ TRỊ GHE XUỒNG TRONG PHÁT TRIỂN DU LỊCH ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG Tóm tắt Ghe xuồng ... GIÁ TRỊ GHE XUỒNG TRONG PHÁT TRIỂN DU LỊCH ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG Đặt vấn đề Sơ lược lịch sử ghe xuồng ĐBSCL Đặc điểm, phân loại ghe xuồng Giá trị ghe xuồng phát triển du lịch Hiện ... có ghe hàng, xuồng hàng bông, ghe muối,… GIÁ TRỊ GHE XUỒNG TRONG PHÁT TRIỂN DU LỊCH ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG Giá trị ghe xuồng phát triển du lịch ĐBSCL: - Là phương tiện giao thông hoạt động du...
 • 21
 • 177
 • 0

Đánh giá hiện trạng sử dụng đất nông nghiệp của xã Sen Thủy - huyện Lệ Thủy - tỉnh Quảng Bình. Đề xuất một số giải pháp sử dụng đất bền vững

Đánh giá hiện trạng sử dụng đất nông nghiệp của xã Sen Thủy - huyện Lệ Thủy - tỉnh Quảng Bình. Đề xuất một số giải pháp sử dụng đất bền vững
... đề tài: Đánh giá trạng sử dụng đất nông nghiệp Sen Thủy - huyện Lệ Thủy - tỉnh Quảng Bình Đề xuất số giải pháp sử dụng đất bền vững 1.2 MỤC ĐÍCH CỦA ĐỀ TÀI - Đánh giá trạng sử dụng đất nông ... tế hội - Đánh giá thuận lợi khó khăn điều kiện tự nhiên, kinh t hội - Tìm hiểu đánh giá trạng sử dụng đất nông nghiệp - Đề xuất số giải pháp sử dụng đất bền vững 3.4 PHƯƠNG PHÁP ... hình sản xuất nông nghiệp nhằm mang lại hiệu cao việc sử dụng đất nông nghiệp, phục vụ cho phát triển bền vững - Đề xuất hướng sử dụng đất theo hướng bền vững 1.3 YÊU CẦU CỦA ĐỀ TÀI - Đánh giá đúng,...
 • 67
 • 3,730
 • 32

Đánh giá hiện trạng sử dụng đất phục vụ cho công tác quy hoạch sử dụng đất, lấy ví dụ huyện Hà Trung - tỉnh Thanh Hoá

Đánh giá hiện trạng sử dụng đất phục vụ cho công tác quy hoạch sử dụng đất, lấy ví dụ huyện Hà Trung - tỉnh Thanh Hoá
... Chơng I: Đánh giá trạng sử dụng đất - khâu quan trọng định việc quy hoạch sử dụng đất Chơng II: Đánh giá trạng sử dụng đất huyện Trung - tỉnh Thanh Hoá Chơng III: Hớng sử dụng đất đến năm ... chọn đề tài Đánh giá trạng sử dụng đất phục vụ cho công tác quy hoạch sử dụng đất, lấy dụ huyện Trung - tỉnh Thanh Hoá để nghiên cứu Mục đích yêu cầu nghiên cứu: Mục đích: - Trên sở nghiên ... giá đất FAO gắn liền đánh giá quy hoạch sử dụng đất, coi đánh giá đất phần qúa trình quy hoạch sử dụng đất - Để thực nội dung đánh giá đất tiến hành theo tiến trình đánh giá đất FAO áp dụng cho...
 • 38
 • 1,550
 • 20

Đánh giá hiện trạng sử dụng đất đốc tại mô hình NNST thượng uyển- hepa, speri- hương sơn- hà tĩnh

Đánh giá hiện trạng sử dụng đất đốc tại mô hình NNST thượng uyển- hepa, speri- hương sơn- hà tĩnh
... tích đất hình thúc đẩy phương thức sử dụng đất NNST (So sánh hình NNST Thượng Uyển với hai hình: hình NNST Cây Khế khu bảo tồn hình dân Đội 9) - So sánh trạng sử dụng đất hình Thượng ... Mục đích nghiên cứu Đánh giá trạng sử dụng đất dốc hình Thượng Uyển - HEPA, SPERI - Hương Sơn - Tĩnh 1.2.2 Yêu cầu đề tài nghiên cứu - Tìm hiểu trạng sử dụng đất hình Thượng Uyển - So sánh ... thúc đẩy phương thức sử dụng/ canh tác đất theo hướng NNST Xuất phát từ vấn đề trên, tiến hành chuyên đề Đánh giá trạng sử dụng đất dốc hình Thượng Uyển - HEPA, SPERI - Hương Sơn - Tĩnh Khóa...
 • 83
 • 278
 • 2

đánh giá hiện trạng sử dụng đất huyện đoan hùng, tỉnh phú thọ sau 3 năm thực hiện phương án quy hoạch sử dụng đất giai đoạ

 đánh giá hiện trạng sử dụng đất huyện đoan hùng, tỉnh phú thọ sau 3 năm thực hiện phương án quy hoạch sử dụng đất giai đoạ
... Đánh giá trạng sử dụng đất huyện Đoan Hùng - tỉnh Phú Thọ sau năm thực ph ơng án quy hoạch sử dụng đất giai đoạn (2001 2010) 1.2 Mục đích yêu cầu 1.2.1 Mục đích - Đánh giá trạng sử dụng đất huyện ... Nghiên cứu đánh giá điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội huyện - Đánh giá trạng sử dụng đất sau năm thực ph ơng án quy hoạch sử dụng đất 2 Tổng quan nghiên cứu 2.1 Quy hoạch sử dụng đất đai - ... sử dụng đất nông nghiệp nói riêng - Phân tích, đánh giá trạng sử dụng đất quản lý đất đai huyện - Trên sở huyện quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2001 - 2010, đánh giá trình sử dụng đất từ 2001...
 • 101
 • 524
 • 0

[Luận văn]đánh giá hiện trạng sử dụng đất sau giao đất giao rừng của một số xã trên địa bàn huyện sa pa tình lào cai

[Luận văn]đánh giá hiện trạng sử dụng đất sau giao đất giao rừng của một số xã trên địa bàn huyện sa pa  tình lào cai
... T HUYN SA PA SAU GIAO T GIAO RNG 4.2.1 Hin trng s dng t huyn Sa Pa nm 2004 [34] [35] [36] 4.2.1.1 Hin trng s dng t huyn Sa Pa nm 2004 Hin trng s dng t huyn Sa Pa nm 2004 c th hin bng sau: Bng ... nhân sử dụng ổn định, lâu dài vào mục đích lõm nghip bao gm nhng ni dung chớnh sau: - Hỡnh thc giao t: Giao t cho cỏc t chức, hộ gia đình, cá nhân sử dụng ổn định, lâu di di hình thức giao đất ... nghip sau giao t giao rng ca mt s xó trờn a bn huyn Sa Pa lm c s a mt s nh hng s dng t phự hp vi a phng thi gian ti, chỳng tụi tin hnh nghiờn cu ti: ỏnh giỏ hin trng s dng t sau giao t giao...
 • 87
 • 516
 • 1

Đánh giá hiện trạng sử dụng đất nông nghiệp đề xuất chuyển đổi cơ cấu cây trồng hợp lý trên đất sản xuất nông nghiệp huyện gia lâm, thành phố hà nội

Đánh giá hiện trạng sử dụng đất nông nghiệp và đề xuất chuyển đổi cơ cấu cây trồng hợp lý trên đất sản xuất nông nghiệp huyện gia lâm, thành phố hà nội
... khoa h c nhà qu n Vì v y, ti n hành nghiên c u ñ tài: “ðánh giá hi n tr ng s d ng ñ t nông nghi p ñ xu t chuy n ñ i c u tr ng h p ñ t s n xu t nông nghi p huy n Gia Lâm, Thành ph N i” ... Th ng kê huy n Gia Lâm, thành ph N i toàn th cô, chú; anh, ch ñã giúp ñ th i gian th c t p Kính chúc th y cô giáo m nh kh e h nh phúc! M t l n n a em xin chân thành c m ơn! N i, ngày tháng ... i thành bao g m 02 th tr n 20 xã, n m v phía ðông B c thành ph N i cách trung tâm thành ph kho ng 12 km có v trí ñ a sau: - Phía ðông, ðông B c giáp t nh B c Ninh - Phía Nam, ðông Nam giáp...
 • 103
 • 2,469
 • 2

Xem thêm

Từ khóa: đánh giá hiện trạng sử dụng đất nông nghiệpđánh giá hiện trạng sử dụng đất ở huyện quỳ hợpđánh giá hiện trạng sử dụng đất ở huyện nghĩa đàn tỉnh nghệ anđánh giá hiện trạng sử dụng đất nông nghiệp của huyện nghĩa đàn tỉnh nghệ anđánh giá hiện trạng sử dụng đất hợp lý ở huyện nghĩa đàn tỉnh nghệ anđánh giá hiện trạng sử dụng đất nông nghiệp ở huyện thanh chương tỉnh nghệ anđánh gía hiện trạng sử dụng đất nông nghiệp ở huyện nghĩa đàn tỉnh nghệ anđánh giá hiện trạng sử dụng đất nông nghiệp và phương hướng sử dụng đất hợp lý ở huyện nghĩa đàn tỉnh nghệ anđánh giá hiện trạng sử dụng đất nông nghiệp của xã sen thủy huyện lệ thủy tỉnh quảng bình đề xuất một số giải pháp sử dụng đất bền vữngđánh giá hiện trạng sử dụng đất và lựa chọn các luts cho le của 1 địa phương mà mình am hiểuđánh giá hiện trạng sử dụng đấtdanh gia hien trang su dung dat dai va ket qua ke hoach su dung dat dai huyen buon donđánh giá hiện trạng sử dụng đất và đưa ra các loại hình phù hợpđề tài đánh giá hiện trạng sử dụng đất nông nghiệp của xã sen thủyđánh giá hiện trạng sử dụng đất nông nghiệp xãIUH GOM BAT TRANG DH CONG NGHIEP TP HO CHI MINHIUH QL THUONG HIEU TRONG LINH VUC HANG TIEU DUNG DH CONG NGHIEP TP HO CHI MINHđáp án gợi y thi tim hieu lich su viet namIUH KHAU HAO TSCD DH CONG NGHIEP TP HO CHI MINHHoàn thiện hệ thống kiểm soát nội bộ với việc tăng cường kiểm soát rủi ro tín dụng tại ngân hàng thương mại cổ phần kỹ thương Việt namHoàn thiện hệ thống kiểm soát nội bộ với việc tăng cường kiểm soát rủi ro tín dụng xây dựng và sửa chữa nhà ở tại Ngân hàng Phát triển nhà Đồng bằng Sông Cửu LongIUH THUE GTGT DH CONG NGHIEP TP HO CHI MINHIUH VIEC LAM VA GIAI QUYET VIEC LAM TRONG KE HOACH PHAT TRIEN KTXH DH CONG NGHIEP TP HO CHI MINHIUH QL THUE THEO CO CHE TU KHAI, TU NOP TAI VN DH CONG NGHIEP TP HO CHI MINHSÁCH KINH điển tập 48 lê NIN TOÀN tập NXB CHÍNH TRỊ QUỐC GIA XUẤT bản năm 2005 mới NHẤT bản WORD TIME NEWS ROMANHoàn thiện hệ thống thông tin kế toán trong các trường đại học công lập Việt Nam.PDF19 phương pháp chứng minh bất đẳng thứcIUH THUC TRANG SX MOT SO MAT HANG NONG THUY SAN TAI NUOC TA DH CONG NGHIEP TP HO CHI MINHHoàn thiện hệ thống tổ chức và hoạt động chi trả các chế độ bảo hiểm xã hội ở Việt nam.PDFIUH KH TRONG KT NT DH CONG NGHIEP TP HO CHI MINHIUH THUC DAY XK HH VN TRONG DK THUC HIEN LO TRINH AFTA CEPT DH CONG NGHIEP TP HO CHI MINHHoàn thiện hệ thống xếp hạng tín dụng khách hàng tại ngân hàng công thương Việt namĐỀ THI hết môn MARKETING căn BẢN có đáp ánCÂU hỏi TRẮC NGHIỆM LỊCH sử có đáp ánIUH QL NHA NUOC VE DAT DO THI DH CONG NGHIEP TP HO CHI MINH
Đăng ký
Đăng nhập