CƠ CHẾ KIỂM TRA văn bản QUY PHẠM PHÁP LUẬT THỰC TRẠNG và GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN

chế kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật ở trung ương

cơ chế kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật ở trung ương
... phạm pháp luật chế kiểm tra văn quy phạm pháp luật Chương 2: Quy định pháp luật chế kiểm tra văn quy phạm pháp luật trung ương Chương 3: Thực trạng chế kiểm tra văn quy phạm pháp luật trung ương ... niệm chế kiểm tra văn quy phạm pháp luật 1.2.2 Đối tượng chế kiểm tra văn quy phạm pháp luật 1.2.3 Phương thức tiến hành kiểm tra văn quy phạm pháp luật .8 1.2.4 Thời điểm kiểm tra văn quy ... phạm pháp luật trung ương .9 1.2.5 Ý nghĩa việc kiểm tra văn quy phạm pháp luật .10 CHƢƠNG 2: QUY ĐỊNH PHÁP LUẬT VỀ CƠ CHẾ KIỂM TRA VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT TRUNG ƢƠNG 11 2.1 Kiểm...
 • 40
 • 84
 • 0

Kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật do bộ, quan ngang bộ ban hành ở Việt Nam hiện nay

Kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật do bộ, cơ quan ngang bộ ban hành ở Việt Nam hiện nay
... với chế kiểm tra văn QPPL bộ, quan ngang ban hành Việt Nam 82 KẾT LUẬN CHƢƠNG 87 Chƣơng 3: THỰC TRẠNG KIỂM TRA VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT DO BỘ, CƠ QUAN NGANG BỘ BAN HÀNH VIỆT NAM HIỆN NAY 88 ... chất lƣợng kiểm tra văn QPPL bộ, quan ngang ban hành (iii) Về kiểm tra văn QPPL bộ, quan ngang ban hành: Mặc dù kiểm tra văn bộ, quan ngang ban hành có tầm quan trọng đặc biệt kiểm tra văn QPPL ... chung kiểm tra văn QPPL bộ, quan ngang ban hành nói riêng 25 Chƣơng CƠ SỞ LÝ LUẬN CỦA KIỂM TRA VĂN BẢN QPPL DO BỘ, CƠ QUAN NGANG BỘ BAN HÀNH VIỆT NAM HIỆN NAY 2.1 KHÁI NIỆM, ĐẶC ĐIỂM, BẢN CHẤT...
 • 167
 • 83
 • 0

Kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật do bộ, quan ngang bộ ban hành ở việt nam hiện nay

Kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật do bộ, cơ quan ngang bộ ban hành ở việt nam hiện nay
... tầm quan trọng kiểm tra văn QPPL nói chung kiểm tra văn QPPL bộ, quan ngang ban hành nói riêng Chƣơng CƠ SỞ LÝ LUẬN CỦA KIỂM TRA VĂN BẢN QPPL DO BỘ, CƠ QUAN NGANG BỘ BAN HÀNH VIỆT NAM HIỆN NAY ... GIẢI PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƢỢNG KIỂM TRA VĂN BẢN QPPL DO BỘ, CƠ QUAN NGANG BỘ BAN HÀNH VIỆT NAM HIỆN NAY 4.1 PHƢƠNG HƢỚNG NÂNG CAO CHẤT LƢỢNG KIỂM TRA VĂN BẢN QPPL DO BỘ, CƠ QUAN NGANG BỘ BAN HÀNH ... người, quan ban hành văn trái pháp luật khắc phục hậu áp dụng văn trái pháp luật gây 14 Chƣơng THỰC TRẠNG KIỂM TRA VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT DO BỘ, CƠ QUAN NGANG BỘ BAN HÀNH VIỆT NAM HIỆN NAY...
 • 27
 • 75
 • 0

Báo cáo " Về kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật ở Việt Nam hiện nay " potx

Báo cáo
... kim tra nh t kim tra, kim tra theo thm quyn, kim tra theo cỏc ngun thụng tin; kim tra theo lnh vc, theo a bn c cỏc c quan tin hnh khỏ linh hot V hot ng kim tra VBQPPL ti c quan cú thm quyn kim tra ... hot ng kim tra sau bn c ban hnh Thc trng hot ng kim tra bn quy phm phỏp lut 2.1 Nhng kt qu t c ca hot ng kim tra bn quy phm phỏp lut Hin nay, hot ng kim tra VBQPPL ó c cỏc c quan cú thm quyn trin ... ó trin khai kim tra v phỏt hin ni dung trỏi phỏp lut ca nhiu bn, kin ngh c quan cú thm quyn t kim tra, x lớ Khụng ch thc hin vi phng thc kim tra theo thm quyn, t kim tra, kim tra theo a bn, ngun...
 • 7
 • 346
 • 3

PHIẾU KIỂM TRA VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT ppsx

PHIẾU KIỂM TRA VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT ppsx
... đạo đơn vị kiểm tra Người kiểm tra văn (Ký ghi rõ họ tên) (Ký ghi rõ họ tên) Ghi chú: (1): Tên đơn vị kiểm tra (tự kiểm tra) (2): Viết tắt tên đơn vị kiểm tra (tự kiểm tra) ... lề trang văn 11 Khác III Về nội dung văn Căn pháp lý Thẩm quy n ban hành Về hiệu lực thi hành Dấu hiệu trái pháp luật Khác Những văn bị thay thế, bị sửa đổi bổ sung: Lãnh đạo đơn vị kiểm tra ... thức văn kỹ thuật trình bày Bố cục văn Quốc hiệu Tên quan, tổ chức ban hành văn Số, ký hiệu văn Địa danh, ngày tháng năm ban hành Tên loại trích yếu Chức vụ, họ tên chữ ký người có thẩm quy n...
 • 4
 • 174
 • 0

Dac san tuyen truyen phap luat ve kiem tra van ban quy pham phap luat

Dac san tuyen truyen phap luat ve kiem tra van ban quy pham phap luat
... chứa quy phạm pháp luật quan ban hành) Thẩm quy n kiểm tra văn quy phạm pháp luật Thẩm quy n kiểm tra văn QPPL thực theo Luật Ban hành văn quy phạm pháp luật năm 2008, Luật Ban hành văn quy phạm ... kiểm tra Quy trình kiểm tra văn theo thẩm quy n Quy trình kiểm tra văn theo thẩm quy n tương tự quy trình thực tự kiểm tra, gồm bước: gửi văn bản, nhận văn kiểm tra, tổ chức, thực kiểm tra, lập ... thẩm quy n ban hành văn ban hành văn theo hình thức (tên gọi) văn quy phạm pháp luật quy định cho quan, người có thẩm quy n (được quy định Luật ban hành văn quy phạm pháp luật năm 2008, Luật ban...
 • 62
 • 145
 • 0

những vấn đề lý luận thực tiễn về hoạt động thẩm định, thẩm tra văn bản quy phạm pháp luật

những vấn đề lý luận và thực tiễn về hoạt động thẩm định, thẩm tra văn bản quy phạm pháp luật
... văn Phạm vi thẩm định, thẩm tra văn quy phạm pháp luật 3.1 Phạm vi thẩm định, thẩm tra văn quy phạm pháp luật quan trung ơng Phạm vi nội dung thẩm định, thẩm tra dự án, dự thảo văn quy phạm pháp ... 05/2007/QĐ-TTg quy định vấn đề 3.2 Phạm vi thẩm định, thẩm tra văn quy phạm pháp luật quan quy n địa phơng Cũng nh văn quy phạm pháp luật quan trung ơng, phạm vi thẩm định, thẩm tra văn quy phạm pháp luật ... bỏ văn Chơng Thực trạng hoạt động thẩm định, thẩm tra văn quy phạm pháp luật Một số thành tựu hoạt động thẩm định, thẩm tra văn quy phạm pháp luật 1.1 Một số thành tựu hoạt động thẩm định, thẩm...
 • 53
 • 490
 • 2

Một số giải pháp kiến nghị nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động thẩm định, thẩm tra văn bản quy phạm pháp luật

Một số giải pháp và kiến nghị nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động thẩm định, thẩm tra văn bản quy phạm pháp luật
... thm tra bn quy phm phỏp lut Chng 2: Thc trng hot ng thm nh, thm tra bn quy phm phỏp lut Chng 3: Mt s gii phỏp v kin ngh nhm nõng cao hiu qu hot ng thm nh, thm tra bn quy phm phỏp lut CHNG Luận văn ... quyt nh s 05/2007/Q-TTg ó quy nh v ny 1.3.2 Phm vi thm nh, thm tra bn quy phm phỏp lut ca cỏc c quan chớnh quyn a phng Cng nh bn quy phm phỏp lut ca cỏc c quan trung ng, phm vi thm nh, thm tra ... ngh quyt vi h thng phỏp lut 1.4 Ch th thm nh, thm tra bn quy phm phỏp lut 1.4.1 Ch th thm nh, thm tra bn quy phm phỏp lut ca cỏc c quan trung ng - Ch th thm nh bn quy phm phỏp lut Ban hnh bn quy...
 • 63
 • 264
 • 2

Khảo sát đặc điểm văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực kinh tế của Trung Quốc (Có so sánh với văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực kinh tế của Việt Na

Khảo sát đặc điểm văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực kinh tế của Trung Quốc (Có so sánh với văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực kinh tế của Việt Na
... (Có so sánh với văn quy phạm pháp luật lĩnh vực kinh tế Việt Nam) ” với mục đích nghiên cứu, làm rõ đặc điểm văn quy phạm pháp luật lĩnh vực kinh tế từ góc độ ngôn ngữ học Trung Quốc so sánh với ... 1.3 Văn quy phạm pháp luật 13 1.4 VBQPPL lĩnh vực kinh tế Trung Quốc 25 1.5 Tiểu kết 30 CHƢƠNG 2: ĐẶC TRƢNG VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT TRONG LĨNH VỰC KINH TẾ Ở TRUNG QUỐC ... 3: Đặc điểm ngôn ngữ văn quy phạm pháp luật lĩnh vực kinh tế Trung Quốc từ góc độ cấu trúc nội - Chương 4: So sánh tương đồng khác biệt văn quy phạm pháp luật tiếng Trung tiếng Việt lĩnh vực kinh...
 • 131
 • 311
 • 1

Vấn đề thẩm định thẩm tra văn bản quy phạm pháp luật

Vấn đề thẩm định thẩm tra văn bản quy phạm pháp luật
... thể việc thẩm tra, thẩm định dự thảo văn quy phạm pháp luật 2.1 Bộ tư pháp Theo quy định Luật ban hành văn quy phạm pháp luật năm 2008 Bộ tư pháp có trách nhiệm thẩm định dự án Luật, pháp lệnh, ... án pháp lệnh, dự thảo nghị 3, Ý nghĩa việc quy định trách nhiệm thẩm tra, thẩm định văn quy phạm pháp luật chủ thể Việc thẩm tra, thẩm định có ý nghĩa quan trọng trình xây dựng văn quy phạm pháp ... tốt cho việc thẩm tra, thẩm định mặt vật chất tinh thần Thứ tư, kiểm tra gắt gao trình thẩm tra, thẩm định để trình tiến hành trình tự KẾT LUẬN Thẩm tra, thẩm định văn quy phạm pháp luật có vai...
 • 11
 • 254
 • 0

Thực trạng giải phá hoàn thiện công tác kế toán tính giá thành sản phẩm phân tích giá thành sản phẩm tại Công ty cổ phần tấm lợp vật liệu xây dựng Đông Anh

Thực trạng và giải phá hoàn thiện công tác kế toán tính giá thành sản phẩm và phân tích giá thành sản phẩm tại Công ty cổ phần tấm lợp và vật liệu xây dựng Đông Anh
... nhằm hoàn thiện công tác kế toán tính giá thành sản phẩm phân tích giá thành sản phẩm công ty cổ phần lợp VLXD đông anh 3.1 Một số nhận xét chung công tác kế toán giá thành phân tích giá thành Công ... Bảng tính giá thành sản xuất sản phẩm lợp AC (tháng 12 năm 2001) 2.3 Thực trạng công tác phân tích giá thành sản phẩm Công ty: Tại Công ty Cổ phần Tấm lợp Vật liệu Xây dựng Đông anh, kế toán ... ty cổ phần lợp vật liệu xây dựng đông anh 2.1 Đặc điểm, tình hình chung Công ty Cổ phần Tấm lợp Vật liệu Xây dựng Đông Anh: 2.1.1 Quá trình hình thành phát triển Công ty Cổ phần Tấm lợp Vật liệu...
 • 58
 • 301
 • 1

Một số vấn đề lý luận về Hợp đồng mua bán căn hộ chung cư – Thực trạng phương hướng hoàn thiện

Một số vấn đề lý luận về Hợp đồng mua bán căn hộ chung cư – Thực trạng và phương hướng hoàn thiện
... mua bán hộ chung cư: 2.1 Đối tượng hợp đồng mua bán hộ chung cư: 2.1.1 Điều kiện để hộ chung đối tượng hợp đồng: Với cách phân loại hợp đồng mua bán hộ chung thành hợp đồng mua bán hộ chung ... hộ chung phân chia thành nhiều loại khác như: hộ chung kinh doanh, hộ chung đền bù; hộ chung mới; hộ chung cũ, … luận chung hợp đồng mua bán hộ chung cư: 2.1 Khái niệm hợp đồng ... điểm hợp đồng mua bán hộ chung cư: 2.2.1 Hợp đồng mua bán hộ chung mang đặc điểm chung hợp đồng mua bán tài sản hợp đồng mua bán nhà ở: - Là hợp đồng ưng thuận: tham gia giao kết hợp đồng...
 • 26
 • 961
 • 1

Xem thêm

Từ khóa: cải cách thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa tại ubnd thị xã tam điệp – thực trạng và giải pháp đổi mớicông tác kiểm tra và xử lí văn bản quy phạm pháp luậtthực trạng kiểm tra và xử lý văn bản quy phạm pháp luậtthực trạng kiểm tra và xử lý văn bản quy phạm pháp luâtjhoàn thiện các văn bản quy phạm pháp luật về kiểm tra hải quanđề tài thực trạng ban hành văn bản quy phạm pháp luật của các cơđề tài hoạt động ban hành văn bản quy phạm pháp luật của các cơ quan nhà nước ở địa phương hiện naynêu ý kiến cá nhân về vai trò ý nghĩa của hoạt động thẩm định thẩm tra dự thảo văn bản quy phạm pháp luậtgiải pháp nâng cao hoạt động thẩm định thẩm tra dự thảo văn bản quy phạm pháp luậtluận văn thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở trong trường trung học phổ thông trên địa bàn hà nội hiện nay thực trạng và giải pháp pdfthực trạng ban hành văn bản quy phạm pháp luật của các cơ quan nhà nước ở địa phươngđề tài ban hành văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực đất đai của các cơ quan nhà nước thực trạng và giải phápvai trò của hoạt động thẩm định thẩm tra dự thảo văn bản quy phạm pháp luậtcơ quan nào có thẩm quyền ban hành văn bản quy phạm pháp luậthoạt động xây dựng văn bản quy phạm pháp luật của cơ quan quyền lực nhà nướcGIÁO án MAM NON LOP GHEP QUYỂN 5 TGĐVGIÁO án MAM NO LOP GHET QUYỂN 3 CHU DE gđ1TIỂU LUẬN TỐT NGHIỆP TÀI CHÍNH QUỐC TẾKINH TẾ LƯỢNG HAY NHẤT NĂM 2017CHUONG 3 THI TRUONG CO PHIEUCHUONG i TỔNG QUAN VỀ THUẾCHUONG II THUẾ XUẤT NHẬP KHÂUCHUONG III THUẾ TIÊU THỤ ĐẶC BIỆTCHUONG IV THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNGPhân tích Điều khoản Incoterms 2010 tiếng anhĐỀ KIỂM TRA HK2 MÔN : GDCD 10 ( CÓ ĐÁP ÁN) HAYĐề thi vào chuyên 20132014De va HDC TS mon hoa 2013 1TỪ VỰNG NGỮ PHÁP STARTERS MOVERS HOÀN CHỈNH NHẤT.Nhận dạng văn bản một số ngôn ngữ La TinhTruyền thông Profibus PLC S7300 với MM440203 câu hỏi trắc nghiệm Maketing căn bảnCông nghệ sản xuất bột cacaothực trạng một số giải pháp góp phần đảm bảo và nâng cao chất lượng đào tạo nhóm ngành kỹ thuật – công nghệ với sự hiểu biết của giảng viênNhu cầu học cao học của sinh viên năm cuối – một nghiên cứu trong sinh viên đại học bách khoa
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập