Bộ môn chế tạo máy khoa cơ khí đh bách khoa TP HCM

Công nghệ chế tạo Gia công khí Máy công cụ

Công nghệ chế tạo Gia công cơ khí Máy công cụ
... khuôn máy cnc 14 2.1 Máy CNC cắt kim loại dao cụ 15 2.2 Máy tia lửa điện 18 2.3 Lập trình gia công khuôn mẫu máy CNC 20 III Qui trình chế tạo khuôn uốn bàn ghế máy CNC 23 3.1 Qui trình gia công ... khuôn chọn thép SKD 61 15 II Gia công khuôn máy công cụ CNC Sự xuất máy công cụ CNC nhanh chóng thay đổi công nghệ sản xuất khuôn mẫu Các đờng cong lòng khuôn đợc gia công dễ dàng Các cấu trúc phức ... cụ chế độ công nghệ tơng ứng Sau mã hoá chơng trình gia công theo mã hệ thống điều khiển số tơng thích đợc lắp máy chơng trình gia công thích hợp với ngôn ngữ máy 22 Khi lập chơng trình gia công...
 • 39
 • 792
 • 0

Câu hỏi trắc nghiệm môn công nghệ chế tạo máy 1 lời giải

Câu hỏi trắc nghiệm môn công nghệ chế tạo máy 1 có lời giải
... lim  1 x 0 x  x x 0 x  x x 0  12 x lim Cau 18 x2 1 L 2x  lim 2 x 1 x ln x x 1 ln x  x  VCB x2 1 x 1 cach lim  lim  lim 2 x 1 x ln x x 1 x  x  1 x 1 x cach lim Cau 19 e ... sin  e x 1 1 ~ e x 1  ~ x  Thay vào ta thấy x  1;   ln x  ln  x   1 ~ x  từ ta giới hạn sin  e x 1 1 VCB x 1 lim  lim  thật hay dòng xong hehe! x 1 x 1 x  ln x ... ln  x  1 x  x2   x 11 lim x 0 x  x2 arcsin x 12 lim x 0 x  x e x sin x  x 13 lim x 0 x2  x 1 14 lim    x 2  x  ln  x  1   e x  sin x  15 lim x 0 x tan x 16 lim ...
 • 13
 • 115
 • 0

tài liệu hướng dẫn học môn chế tạo máy

tài liệu hướng dẫn học môn chế tạo máy
... phát Câu 4: Nêu ảnh hởng độ xác máy, gá, dao tình trạng mòn đến độ xác gia công a) Sai số máy công cụ Máy công cụ chế tạo đợc độ xác định, sai số hình học máy chế tạo nh: - Độ đảo trục theo trục ... cụ cắt Việc chế tạo đồ gá, việc lắp đồ gá lên máy độ mòn đồ gấ có ảnh hởng đến độ xác chi tiết gc Vì ngời ta phải chế tạo đồ gá có độ xác gc cao độ xác chi tiết đợc gc Cụ thể ss chế tạo gc đồ gá: ... ngang tiết diện mảnh ,yếu Có sai số chế tạo mài lại mũi khoan sinh : +)Do chế tạo: để tiết kiệm vật liệu công nghệ vật liệu ngời ta làm nh sau: Phần thân :vật liệu thờng thép 45 Phần cắt : thép...
 • 20
 • 509
 • 12

Đồ án môn chế tạo máy

Đồ án môn chế tạo máy
... từ 1…2mm, khe hở khoảng 0,4mm 2.Kết cấu bánh : Vật liệu chế tạo bánh thép Vì kích thước bánh không lớn, sản xuất trung bình nên phương pháp chế tạo phôi bánh chọn dập Lựa chọn kích thước phần tử ... số sai lệch giới hạn dung sai lắp ghép : a Chọn cấp xác chế tạo:  Cấp xác chế tạo trục :  Cấp xác chế tạo bánh : b Chọn kiểu lắp :  Bánh ,vòng ổ lăn ,vòng chắn dầu,khớp nối đĩa xích lắp trục ... phòng chi tiết máy bị han rỉ cần phải bôi trơn liên tục truyền hộp giảm tốc Ở ta dùng phương pháp bôi trơn ngâm dầu bánh có vận tốc nhỏ Bánh ngâm dầu chứa hộp với mức dầu 1/3 bán kính bánh lớn mức...
 • 48
 • 225
 • 0

Đồ án môn chế tạo máy

Đồ án môn chế tạo máy
... thiết bò cần cẩu làm việc với chế độ nhẹ Chọn phương án cho cấu nâng: Việc chọn phương án cho cấu nâng phải đảm bảo số yêu cầu sau: - Lắp ráp sửa chữa dễ dàng Đồ án thiết kế hệ truyền động khí ... ổn đònh, s + Mm: Mômen mở máy động điện, Nm Theo động chọn trên, có mômen mở máy xác đònh: Mm = M nMax + M mMin Trong đó: MnMax = (1,8 ÷ 2,5) Mdn: Mômen mở máy lớn Đồ án thiết kế hệ truyền động ... Vậy mômen mở máy : Mm = 272,86 + 150, 07 = 211, 47 Nm Để tính mômen mở máy trung bình bình phương cần xác đònh sơ đồ sử dụng tải trọng theo thời gian Trong trình tính toán ta sử dụng đồ thò gia...
 • 46
 • 166
 • 0

bài tập môn chế tạo máy

bài tập môn chế tạo máy
... động học cắt sơ đồ cắt tạo kiến thức tảng thiết kế dụng cụ cắt? 56) CMR: Việc nghiên cứu sơ đồ động học cắt có ý nghĩa lớn thiết kế dụng cụ cắt? 57) Tại dụng cụ cắt chế tạo từ hai hay nhiều vật ...  Tìm vùng giá trị thông số hình học dụng cụ cắt tối ưu  Tìm thông số chế độ cắt tối ưu theo tiêu cụ thể NỘI DUNG BÀI TẬP VÀ CÂU HỎI 71)Trình bày khái niệm mục đích tối ưu hóa trình gia công ... thích nghi TCM? PHẦN 2: TIÊU CHÍ ĐÁNH GIÁ THỰC HIỆN BÀI TẬP VÀ CÂU HỎI Sau chương học, sinh viên đánh giá theo tiêu chí: - Mức độ hoàn thành số tập câu hỏi đến phần học - Số câu trả lời - Mỗi SV...
 • 7
 • 130
 • 2

bài tập môn chế tạo máy

bài tập môn chế tạo máy
... Bài tập phần ứng suất cho phép hệ số an toàn (10 bài) D d = 5.106 b -1F Cho trục có đường kính D= 40mm, có lỗ xuyên tâm ... việc ngày 2/3 Hình 7: Sơ đồ tải trọng truyền bánh i KHL , KFL KHL , KFL 1.3 Bài tập phần hệ thống dẫn động khí (40 bài) 1.3.1: Cho hệ thống dẫn động xích tải dùng hộp giảm tốc bánh đồng trục ... Biết tốc độ quay trục dẫn n = 200 (v/p), tỷ số truyền u = Ứng suất cho phép truyền xác định theo chế độ mỏi dài hạn hay ngắn hạn P P Kbđ P 0,5P 0,4P t 0,4 tCK 1-3 sec 0,3 tCK 0,3 tCK Hình Sơ đồ...
 • 8
 • 190
 • 0

Thiết kế - Chế tạo máy cắt cỏ năng suất 0.15 ha 1h

Thiết kế - Chế tạo máy cắt cỏ năng suất 0.15 ha 1h
... sóc cỏ nhƣ dùng máy cắt cỏ cằm tay việc cắt cỏ Hình 1.7 Máy cắt cỏ tay CHƢƠNG ĐẶC ĐIỂM, TÍNH CHẤT, CÁC U CẦU KỸ THUẬT 2.1 Một số máy cắt cỏ đặc điểm chúng Về ta có hai loại máy cắt cỏ: - Máy cắt ... việc kỹ sƣ chế tạo lĩnh vực thiết kế chế tạo Chúng tơi đƣợc Bộ mơn Chế tạo máy – Khoa Cơ khí –Trƣờng Đại học Nha Trang giao phó thực hện Đề tài tốt nghiệp Thiết kế chế tạo máy cắt cỏ thu cỏ Đề ... phát triển máy cắt cỏ Máy cắt cỏ đƣợc phát minh Edwin vào năm 1827 Máy cắt đƣợc thiết kế chủ yếu để cắt bãi cỏ thể thao sở khu vƣờn rộng, đƣợc cấp sáng chế Anh vào ngày 31 tháng năm 1830 Máy đƣợc...
 • 78
 • 972
 • 19

Đề cương chi tiết học phần Nhập môn tài chính tiền tệ (90 tiết) (ĐH Kinh tế TP.HCM)

Đề cương chi tiết học phần Nhập môn tài chính tiền tệ (90 tiết) (ĐH Kinh tế TP.HCM)
... DUNG CHI TIẾT HỌC PHẦN PHẦN I: ĐẠI CƯƠNG VỀ TÀI CHÍNH – TIỀN TỆ Chương 1: NHỮNG VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ PHẠM TRÙ TÀI CHÍNH (7 tiết) Khái quát đời phát triển tài Bản chất tài 2.1 Nguồn tài 2.2 Bản chất tài ... Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh, NXB TK, 2006 8.2 Tài liệu tham khảo  Giáo trình Lý thuyết Tài Tiền tệ, Khoa Tài – Ngân hàng, Trường Đại học Kinh tế Quốc dân, Hà nội, 2005  Tiền tệ, ... cứu phần 4.2 Chương 2: LÝ LUẬN CƠ BẢN VỀ TIỀN TỆ (8 tiết) Sự đời phát triển tiền tệ Bản chất chức tiền tệ 2.1 Bản chất 2.2 Chức Các chế độ tiền tệ 3.1 Khái niệm đặc điểm cấu thành chế độ tiền tệ...
 • 10
 • 270
 • 0

ĐIỆNTỬ bản, đh CÔNG NGHIỆP TP HCM

ĐIỆNTỬ cơ bản, đh CÔNG NGHIỆP TP HCM
... TRƢỜNG ĐẠI HỌC CƠNG NGHIỆP TP HCM KHOA ĐIỆN – ĐIỆN TỬ ĐIỆN TỬ CƠ BẢN GV: Giang Bích Ngân Điện tử bản?         Nghe nhìn Tự động ... 82 82 91 Cơng suất điện trở Tuỳ theo kích cỡ điện trở mà điện trở có cơng suất lớn hay nhỏ với trị số gần sau: Cơng suất ¼ W R có chiều dài ≈ 0,7cm Cơng suất ½ W R có chiều dài ≈ cm Cơng suất ... đònh sản xuất ghi điện trở tính theo % Công suất điện trở : trò số công suất tiêu tán tối đa cho phép tính wát (W) Chọn công suất điện trở PR ≥ 2.P (P: công suất dòng điện sinh điện trở) Bảng...
 • 252
 • 67
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: bộ môn chế tạo máychế tạo máy móc cơ khí12thiết kế đồ án công nghệ chế tạo máy ta có các thông số đạt được sau khi gia công thô là rz 50 mphần iii thiết kế cung cấp điện cho nhà máy chế tạo thiết bị cơ khíchế tạo đồ gá cơ khíđồ án môn chế tạo máychế tạo đồ gá cơ khí thêm vào bst download tài liệutài liệu môn chế tạo máychế tạo thiết bị cơ khígiáo trình chế tạo thiết bị cơ khíchương trình khung nghề chế tạo thiết bị cơ khíngành chế tạo thiết bị cơ khíđịnh mức chế tạo thiết bị cơ khí thủy côngđơn giá chế tạo thiết bị cơ khínghề chế tạo thiết bị cơ khíTOP 10 CÂU HỎI PHỎNG VẤN XIN VIỆC BẰNG TIẾNG ANH VÀ CÂU TRẢ LỜI HAY NHẤTLuyện bài đục lỗ tiếng anh cực hay ( exercise 1)TỔNG HỢP TỪ VỰNG TIẾNG ANH CHUYÊN NGÀNH KINH TẾTỔNG HƠP CÁC KINH NGHIỆM PHỎNG VẤN XIN VIỆC BẰNG TIẾNG ANHTỰ HỌC TIẾNG ANH VĂN PHÒNG VÀ GIAO TIẾP KINH TẾTỪ VỰNG TIẾNG ANH CHUYÊN NGÀNH KINH TẾ P1TÌNH HUỐNG LÊN LỊCH CUỘC HỌP TRONG HỘI THOẠI TIẾNG ANH KINH TẾhành vi sức khỏe dưới góc nhìn xã hộinguyên lý chuẩn đoán di truyềnLời bài hát Vui bước trên đường xaThiết kế vi mạch cmos vlsi tập 3 tin học và đời sống tống văn on (chủ biên)Lời bài hát Tập đếm Hoàng Công SửLời bài hát Đu quay Mộng Lândự phòng và tham vấn di truyềnSafety crane liftingLời bài hát Trường emSổ tay chuyên khoa thần kinhLời bài hát Tạm biệt búp bêLời bài hát Vườn trường mùa thuLời bài hát Đất nước tươi đẹp sao