bài giảng điện tử thành phố huế lớp 4

Bài giảng địa lý thành phố huế

Bài giảng địa lý thành phố huế
... chảy ngang qua thành phố Huế? Nêu tên công trình kiến trúc cổ Huế? Sông Hương Nêu tên dòng sông chảy ngang qua thành phố Huế? - Dòng sông Hương Chảy qua thành phố Huế Kinh Thành Huế Chùa Thiên Mụ ... Huế (Thừa Thiên Huế) , khu di tích Mó Sơn, … Thứ năm ngày tháng năm 2010 Đòa lí Thiên nhiên đẹp với nhiều cơng trình kiến trúc cổ Thừa Thiên Huế Hãy vị trí địa Thành phố Huế ? Thành phố Huế ... trí đòa lí thành phố Huế ? - Tựa lưng vào dãy Trường Sơn - Cách biển không xa - Chuyển tiếp từ vùng thấp sang vùng đồng LƯC ĐỒ THÀNH PHỐ HUẾ Thứ ngày tháng năm 2010 Đòa lí Thành phố Huế 1.Thiên...
 • 25
 • 2,270
 • 6

Quyết định Về việc thành lập Cổng giao tiếp điện tử Thành phố Huế

Quyết định Về việc thành lập Cổng giao tiếp điện tử Thành phố Huế
... trí lĩnh vực hành điện tử thương mại điện tử Thực số nhiệm vụ khác Ủy ban nhân dân Thành phố giao Điều Quản lý điều hành hoạt động Cổng giao tiếp điện tử: Cổng giao tiếp điện tử đặt Văn phòng ... toàn diện Cổng giao tiếp điện tử Ban Biên tập Cổng giao tiếp điện tử Ủy ban nhân dân Thành phố định thành lập Ban Biên tập hoạt động theo Quy chế riêng Ủy ban nhân dân Thành phố phê duyệt 5 Các ... Thành phố Văn phòng Hội đồng nhân dân Ủy ban nhân dân Thành phố quản lý, điều hành hoạt động Cổng giao tiếp điện tử chịu trách nhiệm trước Ủy ban nhân dân Thành phố hoạt động toàn diện Cổng giao...
 • 3
 • 289
 • 0

Bài giảng điện tử môn sinh học: Lớp sâu bọ docx

Bài giảng điện tử môn sinh học: Lớp sâu bọ docx
... 1 .Bài vừa học: -Học trả lời câu sgk/trang88 + Đầu:1 đôi râu đầu, đôi mắt kép, mắt đơn, - Đọc muc”Em có biết quamiệng (môi trên,môi dưới,hàm trên, hàm dưới,1 đôi râu miệng, đôi tua môi) 2 .Bài học: ... 2 .Bài học: + Ngực: đôi chân, đôi cánh Đa dạng đặc điểm chung lớp sâu bọ + Bụng gồm nhiều đốt đốt có đôi lỗ thở -Tìm hiểu lối sống, tập tính bọ ngựa, - Di chuyển: Bò, nhảy, bay ve sầu, mọt hại gỗ, ... giác đôi chân bò Phần bụng Di chuyển lưới Phía trước đôi khe hở Hô hấp Ở lỗ sinh dục Sinh sản Phía sau núm tuyến tơ Sinh tơ nhện Châu chấu sống đâu? I>Cấu tạo di chuyển - Cơ thể gồm có phần +...
 • 17
 • 517
 • 1

Bài giảng điện tử môn sinh học: Lớp bò sát pot

Bài giảng điện tử môn sinh học: Lớp bò sát pot
... 230 triu khongthụng-tin mc 1) SGK, cho bit t tiờn ca nm sỏt c hỡnh thnh bũ vo thi gian no? Quan sát, đọc thích hình 40.2, nêu đặc điểm khủng long cá, khủng long cánh khủng long bạo chúa thích ... in vo bng sau: STT Gi ý Mụi trng sng Vy, da C V trớ mng nh C quan di chuyn H hụ hp H tun hon H sinh dc Trng 10 S th tinh 11 Nhit c th c im cn Da khụ cú vy sng Di Nm hc tai Chi yu cú vut sc...
 • 32
 • 511
 • 0

Bài giảng điện tử môn tin học: Lớp và Đối tượng_p2 pps

Bài giảng điện tử môn tin học: Lớp và Đối tượng_p2 pps
... bạn lớp hàm thành phần lớp khác 6/20 Hàm bạn lớp bạn (tiếp) Khái niệm lớp bạn:  Lớp A lớp bạn lớp B B có chứa khai báo: friend class A; Vậy: Nếu A lớp bạn B hàm thành phần A trở thành hàm bạn ... ([ds tham số]): (đối số) , (đối số) … { //thân hàm khởi tạo } 15/20 Thành phần b Phương thức Khái niệm:  hàm thành phần lớp khả thay đổi thành phần dl đối tượng Ví dụ: Với lớp ... ::(tham số) const { //thân hàm } 16/20 Thành phần đối tượng Khái niệm:  thành phần liệu lớp có kiểu lớp khác Khai báo: Ví dụ: thành phần ns lớp...
 • 19
 • 310
 • 0

Bài giảng điện tử môn tin học: Lớp và Đối tượng_p1 doc

Bài giảng điện tử môn tin học: Lớp và Đối tượng_p1 doc
... toán tử Không làm thay đổi độ ưu tiên toán tử Với toán tử ngôi: toán tử bên trái ẩn toán tử bên phải đối số Do đó: số tham số số toán hạng - 23/20 Nạp chồng toán tử (tiếp) Cách gọi hàm toán tử: ... Định nghĩa lớp: ::operator ([ds tham số]) { //thân hàm } 21/20 Nạp chồng toán tử (tiếp) Ví dụ: Nạp chồng toán tử +, * lớp phân số Nạp chồng toán tử + vector ... Xây dựng lớp đối tượng a Khai báo class { [quyền truy xuất:] //khai báo thành phần liệu lớp [quyền truy xuất:] //khai báo thành phần hàm lớp }; 3/20 a Khai báo Trong đó: : ...
 • 32
 • 285
 • 0

Bài giảng điện tử môn sinh học: Lớp 2 lá mầm và một lá mầm pptx

Bài giảng điện tử môn sinh học: Lớp 2 lá mầm và một lá mầm pptx
... Cọc Gỗ Hình mạng X ? Sắp xếp sâu vào lớp Hai mầm, Một mầm cho phù hợp Lớp mầm Lớp mầm Lớp mầm Lớp mầm Lớp mầm Đọc kết luận cuối bài, trả lời câu hỏi 1 ,2. tr.139 Học bài, làm bập Đọc mục “Em có biết” ... Hai mầm, thân đa dạng -Cây Một mầm: Có rễ chùm, gân hình song song, hình cung, hoa thường có cánh, phơi hạt có Một mầm, thân cỏ, thân cột Đặc điểm chủ yếu để phân biệt lớp Hai mầm lớp Một mầm ... số mầm phơi; ngồi vài dấu hiệu phân biệt khác kiểu rễ, kiểu gân lá, số cánh hoa, dạng thân… ? Em quan sát mang đến lớp điền vào bảng Stt Cây Dạng Dạng rễ thân Kiểu gân Thuộc lớp Một mầm Hai mầm...
 • 20
 • 525
 • 0

bài giảng điện tử môn lịch sử lớp 5

bài giảng điện tử môn lịch sử lớp 5
... 2010 Lịch sử Quyết chí tìm đường cứu nước Hoạt động 3: Làm việc lớp Nguyễn Tất Thành lường trước khó khăn nước ? Đi thật có điều mạo hiểm, lúc ốm đau Thứ hai ngày tháng 10 năm 2010 Lịch sử Quyết ... tháng năm 2011 Lịch sử Quyết chí tìm đường cứu nước Cụ Nguyễn Sinh Sắc Bà Nguyễn Thị Thanh Cụ Hồng Thị Loan Ơng Nguyễn Sinh Khiêm Quê nội Bác Hồ Thứ ba ngày 24 tháng 10 năm 2009 Lịch sử Quê ngoại ... năm 2010 Lịch sử Quyết chí tìm đường cứu nước Nguyễn Tất Thành bến cảng ? Vào ngày tháng năm ? BÕN c¶ng nhµ rång ®Çu thÕ kØ XX BÕn c¶ng nhµ rång ngµy Thứ hai ngày tháng 10 năm 2010 Lịch sử Quyết...
 • 32
 • 1,197
 • 0

Bài giảng điện tử: Quãng đường Toán lớp 5

Bài giảng điện tử: Quãng đường Toán lớp 5
... giải Đổi 15 phút = 0, 25 Quãng đờng xe đạp đợc là: 12,6 x 0, 25 = 3, 15 (km) Đáp số: 3, 15 km Bài giải Quãng đờng ca nô đợc Đáp số : 170 km Bài toán2 Thứ ngy 16 tháng nm 2010 Bài Bài giải Đổi 15 phút ... tính quãng đờng ta lấy thời gian chia cho vận tốc Toán Quãng đờng Bài toán1 Bài giải Quóng ng ụ tụ i c gi l: 42 ,5 x = 170 (km) Bài là: 15, 2 x = 45, 6 (km) Đáp số: 45, 6km * Công thức: S = v x t Bài ... 2010 Toán Một đà điểu cần chạy đợc 52 50m phút Tính vận tốc chạy đà điểu Bài giải: Vận tốc chạy đà điểu là: 52 50 : = 1 050 (m/phút) Đáp số: 1 050 m/phút Quãng đ ờng Thứ ngy 16 tháng nm 2010 Toán Quãng...
 • 18
 • 382
 • 0

Ứng dụng phần mềm violet vào xây dựng bài giảng điện tử môn địa lý lớp 4

Ứng dụng phần mềm violet vào xây dựng bài giảng điện tử môn địa lý lớp 4
... 4 mạnh dạn tìm hiểu vấn đề Ứng dụng phần mềm Violet vào xây dựng giảng điện tử môn Địa lớp 4 Mục đích nghiên cứu đề tài Ứng dụng phần mềm Violet xây dựng giảng điện tử nhằm góp phần ... tài Phần Mở đầu Phần Nội dung Chương Cơ sở luận thực tiễn việc xây dựng giảng điện tử môn Địa lớp phần mềm Violet Chương Ứng dụng phần mềm Violet xây dựng giảng điện tử môn Địa lớp Tiểu ... chung, ứng dụng phần mềm Violet xây dựng giảng điện tử môn Địa lớp nói riêng - Tìm hiểu quy trình xây dựng giảng điện tử số phần mềm thông dụng (trong có phần mềm Violet) - Áp dụng quy trình xây...
 • 87
 • 235
 • 0

sử dụng phần mềm adobe presenter thiết kế hồ sơ bài giảng điện tử môn hóa học lớp 12 theo hướng dạy học tích cực

sử dụng phần mềm adobe presenter thiết kế hồ sơ bài giảng điện tử môn hóa học lớp 12 theo hướng dạy học tích cực
... ĐẠI HỌC SƯ PHẠM TP HỒ CHÍ MINH Trần Ngọc Hà SỬ DỤNG PHẦN MỀM ADOBE PRESENTER THIẾT KẾ HỒ SƠ BÀI GIẢNG ĐIỆN TỬ MÔN HÓA HỌC LỚP 12 THEO HƯỚNG DẠY HỌC TÍCH CỰC Chuyên ngành: Lí luận phương pháp dạy ... tài: “SỬ DỤNG PHẦN MỀM ADOBE T PRESENTER THIẾT KẾ HỒ SƠ BÀI GIẢNG ĐIỆN TỬ MÔN HÓA HỌC LỚP 12 THEO HƯỚNG DẠY HỌC TÍCH CỰC” Giáo viên vừa có thề phát huy kỹ sử dụng T Powerpoint sẵn có, vừa học thêm ... (2011) Sử dụng phần mềm lecture maker thiết kế giảng điện tử lớp 10 ban theo hướng dạy học tích cực Luận văn thạc sĩ, trường ĐHSP TP HCM • Nguyễn Thị Anh Phương (2 012) Thiết kế giảng điện tử phần...
 • 170
 • 85
 • 0

thiết kế hệ thống bài giảng điện tử môn hóa học lớp 11 nâng cao theo hướng tích hợp các phần mềm dạy học

thiết kế hệ thống bài giảng điện tử môn hóa học lớp 11 nâng cao theo hướng tích hợp các phần mềm dạy học
... THỐNG BÀI GIẢNG ĐIỆN TỬ MÔN HÓA HỌC THEO HƯỚNG TÍCH HỢP CÁC PHẦN MỀM DẠY HỌC 37 2.1 HỆ THỐNG CÁC TIÊU CHUẨN CỦA BGĐT HÓA HỌC PHỔ THÔNG THEO HƯỚNG TÍCH HỢP CÁC PHẦN MỀM DẠY HỌC 37 2.1.1 ... dựng hệ thống BGĐT có chất lượng cao, đáp ứng nhu cầu ứng dụng CNTT dạy học môn hóa học, thực đề tài: “THIẾT KẾ HỆ THỐNG BGĐT MÔN HÓA HỌC LỚP 11 NÂNG CAO THEO HƯỚNG TÍCH HỢP CÁC PHẦN MỀM DẠY HỌC” ... GIẢNG ĐIỆN TỬ MÔN HÓA HỌC THEO HƯỚNG TÍCH HỢP CÁC PHẦN MỀM DẠY HỌC 2.1 HỆ THỐNG CÁC TIÊU CHUẨN CỦA BGĐT HÓA HỌC PHỔ THÔNG THEO HƯỚNG TÍCH HỢP CÁC PHẦN MỀM DẠY HỌC [22] Hệ thống tiêu chuẩn BGĐT...
 • 110
 • 154
 • 0

sử dụng các phần mềm dạy học thiết kế hệ thống bài giảng điện tử môn hóa học lớp 10 nâng cao

sử dụng các phần mềm dạy học thiết kế hệ thống bài giảng điện tử môn hóa học lớp 10 nâng cao
... cao, đáp ứng nhu cầu sử dụng CNTT dạy học Hóa học với động viên, khuyến khích GV hướng dẫn định chọn đề tài: SỬ DỤNG CÁC PHẦN MỀM DẠY HỌC THIẾT KẾ HỆ THỐNG BÀI GIẢNG ĐIỆN TỬ MÔN HÓA HỌC LỚP 10 ... 10 NÂNG CAO Mục đích nghiên cứu Xây dựng hệ thống tiêu chuẩn BGĐT Hóa học thiết kế hệ thống BGĐT Hóa học lớp 10 ban nâng cao có tích hợp phần mềm dạy học nhằm nâng cao chất lượng dạy học Hóa học ... mà thiết kế hệ thống BGĐT đạt hiệu Chương GVHD: ThS.Đào Thị Hoàng Hoa Chương 2: SỬ DỤNG CÁC PHẦN MỀM DẠY HỌC THIẾT KẾ HỆ THỐNG BÀI GIẢNG ĐIỆN TỬ 2.1 HỆ THỐNG CÁC TIÊU CHUẨN CỦA BGĐT HÓA HỌC...
 • 128
 • 171
 • 0

BÀI GIẢNG điện tử MINH họa CHUYÊN đề địa lí lớp 4 THÀNH PHỐ cần THƠ

BÀI GIẢNG điện tử MINH họa CHUYÊN đề địa lí lớp 4 THÀNH PHỐ cần THƠ
... HỌC ………… BÀI GIẢNG ĐIỆN TỬ ĐỊA LÝ : LỚP 4- TUẦN 25 Thứ hai ngày 28 tháng năm 2011 Địa lí: THÀNH PHỐ CẦN THƠ XÁC ĐỊNH VỊ TRÍ THÀNH PHỐ CẦN THƠ ? CẦN THƠ BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH VIỆT NAM CẦN THƠ BẢN ĐỒ ... Cần Thơ Chợ sông Cần Thơ Vườn ăn Cần Thơ Các khu miệt vườn Hãy giới thiệu khu miệt vườn Cần Thơ? Bến Ninh Kiều Vườn cò Bằng Lăng Ghi nhớ Thứ hai ngày 28 tháng năm 2011 Địa lí: THÀNH PHỐ CẦN THƠ ... hột Cần Thơ? chim, ph Cần Thơ? Cần Thơ? tiếng chữ tiếng ởnhỏ li ti màu đen? chín córa6 ởcủa đồng nào? gồmtâm cái? diễn thuyền? thành Thứ hai ngày 28 tháng năm 2011 Địa lí: THÀNH PHỐ CẦN THƠ...
 • 50
 • 408
 • 1

Xem thêm

Từ khóa: bài giảng điện tử môn địa lý lớp 4bài giảng điện tử môn tiếng việt lớp 4bài giảng điện tử môn khoa học lớp 4bài giảng điện tử tre việt nam lớp 4bài giảng điện tử môn mỹ thuật lớp 4bài giảng điện tử môn lịch sử lớp 4bài giảng điện tử môn kỹ thuật lớp 4bài giảng điện tử môn đạo đức lớp 4bài giảng điện tử môn tin học lớp 4bài giảng điện tử môn tiếng anh lớp 4bài giảng điện tử môn kĩ thuật lớp 4bai giang dien tu mon tieng anh lop 4 moibài giảng điện tử môn thể dục lớp 4bài giảng điện tử dấu gạch ngang lớp 4bài giảng điện tử môn tập đọc lớp 4DE DA HSG TOAN 10 VINH PHUC 2016 2017DE CUONG ON THI HK2 TOAN 10Chinh phục nguyên hàm tích phân từ a đến zDE CUONG ON HOC KY II TOAN 11de kiem tra chuong 3 hinh hoc 10DE ON HK 2Tích phân hạn chế máy tính cầm tayDE ON HKII TL VA TNDe on tap hoc ki 2De on thi hoc ki de 1Ứng dụng tích phân để giải bài toán thực tiễn166 câu hỏi trắc nghiệm tổng ôn về số phứcDe on thi trac nghiem hoc ky 2 toan 11de thi hk 22017On tap HK2 khoi 11 suu tamOn thi hoc ki 2 de 1ON TRAC NGHIEM 10Bài tập trắc nghiệm mặt cầu hình cầu khối cầuBộ câu hỏi ôn tập chuyên đề ứng dụng đạo hàm để khảo sát và vẽ đồ thị hàm sốChuyên đề mặt nón mặt trụ mặt cầu
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập