Thực trạng quản lý và điều trị bệnh nhân đái tháo đường týp II tại bệnh viện đa khoa tứ kỳ hải dương năm 2013

thực trạng quản điều trị bệnh nhân đái tháo đường týp 2 tại bệnh viện đa khoa tứ kỳ, hải dương, năm 2013

thực trạng quản lý và điều trị bệnh nhân đái tháo đường týp 2 tại bệnh viện đa khoa tứ kỳ, hải dương, năm 2013
... đa khoa Tứ Kỳ, Hải Dương, năm 20 13” nhằm mục tiêu: Mô tả đặc điểm bệnh nhân đái tháo đường týp (ĐT 2) quản điều trị bệnh viện đa khoa Tứ kỳ, Hải Dương, năm 20 13 Đánh giá công tác quản điều ... tháng năm 20 06 bệnh viện đa khoa Tứ Kỳ tổ chức khám phát quản theo dõi, cấp thuốc điều trị bệnh ĐT 2 cho bệnh nhân toàn huyện Việc nghiên cứu Thực trạng quản điều trị bệnh nhân ĐT 2 bệnh viện ... 32 Chương ĐỐI TƯỢNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 2. 1 Đối tượng nghiên cứu: - Bệnh nhân chẩn đoán ĐT 2 quản lý, điều trị bệnh viện đa khoa Tứ kỳ năm 20 12 20 13 - Hồ sơ bệnh án bệnh nhân điều trị...
 • 91
 • 1,222
 • 10

Thực trạng quản điều trị bệnh nhân đái tháo đường týp II tại bệnh viện đa khoa tứ kỳ hải dương năm 2013

Thực trạng quản lý và điều trị bệnh nhân đái tháo đường týp II tại bệnh viện đa khoa tứ kỳ  hải dương năm 2013
... n vƠăđi uătr ăb nhănhơnăĐTĐ2 t iăb nhăvi n đa khoa T ăKǶ,ăH iăD ng,ănĕm 2013 nhằmămụcătiêu: Mô tả đặc điểm bệnh nhân đái tháo đường týp (ĐTĐ2) quản điều trị bệnh viện đa khoa Tứ kỳ, Hải ... iăt NGăVÀăPH ngă2 NGăPHÁPăNGHIÊNăC U ngănghiênăc u: - Bệnh nhân đượcăchẩnăđoánăĐTĐ2ăđượcăqu n lý, điều trị tại bệnh viện đa khoa Tứ kỳ năm 2012ă– 2013 - Hồăsơ bệnh án bệnh nhân điều trị 2.2.ăĐ ... Hàă Ninhă Giang.ă Bệnh viện Tứ Kỳ làă bệnh viện hạngă 3,ă cóă 150ăgiường bệnh, ăvớiă26ăbácăsĩ. Bệnh viện đưăkhám điều trị qu n ĐTĐ2 từănhiều năm nay.ăHiệnănay,ăviệcăqu n điều trị...
 • 92
 • 242
 • 0

THỰC TRẠNG QUẢN điều TRỊ BỆNH LAO PHỔI AFB (+) tại THỦ đô VIÊNG CHĂN, lào năm 2010 2014

THỰC TRẠNG QUẢN lý và điều TRỊ BỆNH LAO PHỔI AFB (+) tại THỦ đô VIÊNG CHĂN, lào năm 2010 2014
... "Thực trạng quản điều trị bệnh lao phổi AFB (+) Thủ đô Viêng Chăn, Lào năm 2010 - 2014" , với hai mục tiêu sau: Mô tả thực trạng bệnh lao phổi AFB (+) thủ đô Viêng Chăn, Lào từ năm 2010 đến 2014 ... mắc lao trạng bệnh mắc lao phổi phổi AFB (+) từ năm 2010 lao phổi AFB AFB (+) Giới đến 2014 Tỉ lệ bệnh nhân mắc lao (+) thủ đô Tổng số bệnh nhân mắc Viêng Chăn, phổi AFB (+) theo giới: Lào từ năm ... tự hỏi thực bệnh lao phổi AFB (+) thủ đô Viêng Chăn nào? việc quản lý, điều trị bệnh nhân lao phổi AFB (+) thủ đô Viêng Chăn để từ đưa khuyến nghị giải pháp phòng chống bệnh lao phổi Lào tốt...
 • 97
 • 131
 • 1

THỰC TRẠNG QUẢN điều TRỊ BỆNH LAO PHỔI AFB(+) tại THỦ đô VIÊNG CHĂN, lào năm 2010 2014

THỰC TRẠNG QUẢN lý và điều TRỊ BỆNH LAO PHỔI AFB(+) tại THỦ đô VIÊNG CHĂN, lào năm 2010 2014
... tài: "Thực trạng quản điều trị bệnh lao phổi AFB (+) Thủ đô Viêng Chăn, Lào năm 2010- 2014" , với mục tiêu sau: Mô tả thực trạng bệnh lao phổi AFB(+) thủ đô Viêng Chăn, Lào từ năm 2010 đến 2014 ... tả thực trạng quản kết điều trị bệnh lao phổi AFB(+) thủ đô Viêng Chăn, Lào từ năm 2010 - 2014 10 Chương TỔNG QUAN TÀI LIỆU 1.1 Vài nét đại cương bệnh lao 1.1.1 Lịch sử bệnh lao Bệnh lao bệnh ... lao sở y tế thủ đô Viêng Chăn 37 điều trị Tỷ lệ BN lao điều trị (Khỏi, bệnh lao phổi hoàn thành điều trị, thất bại, bỏ AFB(+) thủ Kết điều đô Viêng trị điều trị, chết, chuyển nơi khác điều trị...
 • 65
 • 166
 • 1

Thực trạng một số yếu tố liên quan đến bệnh viêm loét dạ dày hành tá tràng tại bệnh viện đa khoa quôc tế hải phòng năm 2013

Thực trạng và một số yếu tố liên quan đến bệnh viêm loét dạ dày hành tá tràng tại bệnh viện đa khoa quôc tế hải phòng năm 2013
... quan đến bệnh, tiến đề tài: Thực trạng số yếu tố liên quan đến bệnh viêm loét dày hành tràng Bệnh viện Đa khoa Quôc Tế Hải Phòng năm 2013 Đề tài có mục tiêu sau: Mô tả tỷ lệ viêm loét dày hành ... kê 3.3 Một số yêu tố liên quan đến viêm loét dày hành tràng 3.3.1 Mối liên quan giới bệnh viêm loét dày hành tràng Bảng 3.16 Liên quan giới viêm loét dày hành tràng Bệnh Giới Loét DD-TT ... dày hành tràng bệnh nhân vào nội soi dày bệnh viện Đa khoa Quốc tế Hải Phòng năm 2013 Mô tả số yếu tố liên quan đến bệnh viêm loét dày hành tràng đối tượng nghiên cứu Chương TỔNG QUAN TÀI...
 • 67
 • 261
 • 0

Nghiên cứu thực trạng kiểm soát nhiễm khuẩn tại bệnh viện đa khoa ngô quyền hải phòng năm 2013

Nghiên cứu thực trạng kiểm soát nhiễm khuẩn tại bệnh viện đa khoa ngô quyền hải phòng năm 2013
... thực trạng công tác kiểm soát nhiễm khuẩn bệnh viện Đa Khoa Ngô Quyền Hải Phòng năm 2013 Mô tả kiến thức, thực hành nhân viên y tế công tác kiểm soát nhiễm khuẩn bệnh viện Đa Khoa Ngô Quyền Hải ... nhiễm khuẩn sở y tế 1.5.3.3.Mạng lưới kiểm soát nhiễm khuẩn bệnh viện bao gồm: - Hội đồng kiểm soát nhiễm khuẩn bệnh viện - Khoa kiểm soát nhiễm khuẩn - Mạng lưới kiểm soát nhiễm khuẩn khoa Các ... viện Đa Khoa Ngô Quyền HP - Hoạt động kiểm soát nhiễm khuẩn bệnh viện Đa Khoa Ngô Quyền nhiều năm qua Ban lãnh đạo Bệnh viện đặc biệt ý, việc triển khai tổ chức thực qui chế kiểm soát nhiễm khuẩn...
 • 94
 • 608
 • 4

Thử nghiệm mô hình quản điều trị bệnh tăng huyết áp tại tuyến y tế cơ sở ở tỉnh bắc giang

Thử nghiệm mô hình quản lý và điều trị bệnh tăng huyết áp tại tuyến y tế cơ sở ở tỉnh bắc giang
... trạng quản điều trị bệnh tăng huyết áp tuyến y tế sở X y dựng hình quản điều trị bệnh tăng huyết áp tuyến y tế sở Đánh giá hiệu hình quản điều trị bệnh tăng huyết áp tuyến y tế sở ... tai biến tăng huyết áp đến bệnh viện Xuất phát từ vấn đề tiến hành nghiên cứu đề tài: Thử nghiệm hình quản điều trị bệnh tăng huyết áp tuyến y tế sở tỉnh Bắc Giang với mục tiêu: tả thực ... tránh y u tố nguy mắc tăng huyết áp qua nhân viên trạm y tế xã Nhân viên y tế thôn [23] Cả hai loại hình phối hợp khối y tế sở khối bệnh viện tuyến y tế sở (Nhân viên y tế thôn bản, trạm y tế...
 • 104
 • 1,749
 • 13

ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ KIỂM SOÁT HEN BẰNG PHÁC ĐỒ THUỐC VENTOLIN SALMETEROLFLUTICASONE TRÊN BỆNH NHÂN HEN NGƯỜI LỚN TẠI BỆNH VIỆN ĐA KHOA LẤP VÒ ĐỒNG THÁP NĂM 20132014

ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ KIỂM SOÁT HEN BẰNG PHÁC ĐỒ THUỐC VENTOLIN SALMETEROLFLUTICASONE TRÊN BỆNH NHÂN HEN NGƯỜI LỚN TẠI BỆNH VIỆN ĐA KHOA LẤP VÒ ĐỒNG THÁP NĂM 20132014
... KIM SOT HEN BNG PHC THUC VENTOLIN / SALMETEROL-FLUTICASONE TRấN BNH NHN HEN NGI LN TI BNH VIN A KHOA LP Về - NG THP NM 2013-2014 Chuyờn ngnh: NI KHOA Mó s: 62.72.20.40.CK LUN N CHUYấN KHOA CP ... soỏt hen bng test kim soỏt hen ACT (Asthma Control Test) ó c GINA khuyn cỏo: 16 Hỡnh 1.2 Test kim soỏt hen ACT ỏnh giỏ kt qu: < 20 im: hen cha c kim soỏt, 20-24 im: hen c kim soỏt tt, 25 im: hen ... tng t gia cỏc bc hen ph qun Ch cú 18,2% bnh nhõn hen bc c iu tr bng ICS so vi 12% hen bc Cú 60,5% bnh nhõn hen bc iu tr thuc ct cn so vi 53,4% bnh nhõn hen bc Ch cú khong 6,9% hen c kim soỏt hon...
 • 111
 • 179
 • 0

Thực trạng quản đề xuất mô hình quản chất thải y tế của các bệnh viện quy mô cấp huyện tại Quảng Ninh

Thực trạng quản lý và đề xuất mô hình quản lý chất thải y tế của các bệnh viện quy mô cấp huyện tại Quảng Ninh
... y tế quản chất thải y tế Chương II: Thực trạng quản chất thải y tế quy cấp huyện Quảng Ninh Chương III: Đề xuất hình quản chất thải y tế bệnh viện quy tuyến huyện Quảng Ninh ... 1.4: hình đề xuất quản CTYT cho bệnh viện cấp huyện Quảng Ninh Sơ đồ 1.5: hình đề xuất quản nước thải cho bệnh viện quy 100 giường bệnh Quảng Ninh Sơ đồ 1.6: hình đề xuất quản ... thống thoát nước thải thành phố CHƯƠNG II : THỰC TRẠNG QUẢN LÝ CHẤT THẢI Y TẾ QUY MÔ CẤP HUYỆN TẠI QUẢNG NINH I Giới thiệu bệnh viện/ sở y tế quy cấp huyện Quảng Ninh Quảng Ninh tỉnh miền núi...
 • 120
 • 1,388
 • 8

Chỉ số sinh sinh hoá trước sau điều trị của những bệnh nhân tăng huyết áp được quản điều trị ngoại trú tại bệnh viện hữu nghị đa khoa nghệ an

Chỉ số sinh lý  sinh hoá trước và sau điều trị của những bệnh nhân tăng huyết áp được quản lý và điều trị ngoại trú tại bệnh viện hữu nghị đa khoa  nghệ an
... điều trị ngoại trú bệnh viện Hữu Nghị Đa Khoa Nghệ An Mục tiêu đề tài 5 Đánh giá số sinh bệnh nhân tăng huyết áp quản điều trị ngoại trú bệnh viện Hữu Nghị Đa Khoa Nghệ An : rèn luyện thể ... điều trị ngoại trú có kết tốt có nhiều lợi ích cho bệnh nhân, gia đình xã hội Do chọn đề tài : Chỉ số sinh sinh hóa trước sau điều trị bệnh nhân tăng huyết áp quản điều trị ngoại trú ... độ sinh hoạt làm việc kết hợp với dùng thuốc Định lượng số sinh hóa, bệnh nhân tăng huyết áp quản điều trị ngoại trú bệnh viện Hữu Nghị Đa khoa Nghệ An bằng: rèn luyện thể lực, chế độ sinh...
 • 77
 • 1,073
 • 8

Nhận xét thực trạng chẩn đoán điều trị nhiễm khuẩn hạt tophi ở bệnh nhân gút tại khoa cơ xương khớp bệnh viện bạch mai

Nhận xét thực trạng chẩn đoán và điều trị nhiễm khuẩn hạt tophi ở bệnh nhân gút tại khoa cơ xương khớp bệnh viện bạch mai
... cứu chẩn đoán điều trị nhiễm khuẩn hạt tophi Việt nam Chúng tiến hành đề tài: Nhận xét thực trạng chẩn đoán điều trị nhiễm khuẩn hạt tophi bệnh nhân gút khoa Xương Khớp Bệnh viện Bạch Mai ... hạt tophi vỡ bệnh nhân gút đƣợc điều trị khoa Xƣơng Khớp Bệnh viện Bạch Mai nhằm phát triệu chứng phân biệt tình trạng nhiễm khuẩn hạt tophi không Nhận xét trình điều trị nhiễm khuẩn hạt tophi ... đƣợc tình trạng nhiễm khuẩn xem xét mặt đại thể Mục tiêu điều trị nhiễm khuẩn hạt tophi giải tình trạng nhiễm khuẩn, việc chọn lựa kháng sinh sử dụng quan trọng, cần điều trị gút cấp bệnh lý kèm...
 • 73
 • 603
 • 1

Nghiên cứu các biểu hiện tổn thương hệ vận động ở bệnh nhân có HIV được quản điều trị tại trung tâm phòng, chống HIVAIDS tỉnh lạng sơn

Nghiên cứu các biểu hiện tổn thương hệ vận động ở bệnh nhân có HIV được quản lý và điều trị tại trung tâm phòng, chống HIVAIDS tỉnh lạng sơn
... “ Nghiên cứu biểu tổn thương hệ vận động bệnh nhân HIV quản điều trị Trung tâm phòng, chống HIV/ AIDS tỉnh Lạng Sơn Mục tiêu nghiên cứu : Nghiên cứu số yếu tố dịch tễ biểu lâm sàng tổn thương ... học Đã nhiều công trình nghiên cứu diễn biến lâm sàng, biến chứng bệnh hội bệnh nhân HIV/ AIDS khác chưa đề tài nghiên cứu biểu tổn thương hệ vận động bệnh nhân HIV Việt Nam Với tiến ... gian điều trị, dịch tễ biểu triệu điều trị, dịch tễ biểu triệu chứng hệ vận động chứng hệ vận động Kết luận Kết luận Kiến nghị Kiến nghị 48 Biểu tổn thương Biểu tổn thương lâm sàng hệ vận động...
 • 91
 • 233
 • 1

Xem thêm

Từ khóa: thực trạng quản lý và sử dụng nguồn nhân lực trong công tythực trạng quản lý và phát triển nguồn nhân lực theo nội dung dự án eu tại khách sạn kim liên và khách sạn sài gònthực trạng quản lý và phát triển nguồn nhân lực tại khách sạn sài gòn theo dự án euthực trạng quản lý và phát triển nguồn nhân lực tại khách sạn kim liên theo dự án eunhận xét thực trạng chẩn đoán và điều trị nhiễm khuẩn hạt tophi ở bệnh nhân gút tại khoa cơ xương khớp bệnh viện bạch maitình hình quản lý và điều trị ngoại trú bệnh nhân lao phổithực trạng quản lý và đề xuất mô hình quản lý chất thải y tế của các bệnh viện quy mô cấp huyện tại quảng ninhthực trạng quản lý và đưa ra đề xuất chất thải y tế tại bệnh viện đa khoa thái nguyênluận văn thực trạng quản lý và đề xuất mô hình quản lý chất thải y tế của các bệnh viện quy mô cấp huyện tại quảngthực trạng quản lý và sử dụng vốn ngân sách nhà nước trên địa bàn tp đông hà tỉnh quảng trịthực trạng quản lý và sử dụng đất đaithực trạng quản lý thuế giá trị gia tăngtìm hiểu thực trạng quản lý và xử lý chất thải rắn sinh hoạt tại huyện lục ngạn tỉnh bắc giangthực trạng quản lý và sử dụng đất nông nghiệpthực trạng quản lý và sử dụng vốnQuản lý đầu tư công cho xóa đói giảm nghèo trên địa bàn huyện Pác Nặm, tỉnh Bắc Kạn (LV thạc sĩ)Quản lý hoạt động tư vấn tuyển sinh tại trường Cao đẳng nghề than khoáng sản Việt Nam (LV thạc sĩ)Quản lý phát triển kỹ năng giao tiếp cho học sinh thông qua hoạt động Đội thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh ở các trường THCS huyện Hiệp Hòa, tỉnh Bắc Giang (LV thạc sĩ)Phương trình lượng giác 11 ( đầy đủ lí thuyết bài tập )Đầu tư theo phương pháp tăng trưởngÁn phí, lệ phí tòa án thực trạng trên địa bàn tỉnh trà vinh (tt)Giải quyết tranh chấp kinh doanh, thương mại tại tòa án theo thủ tục rút gọn (tt)MỘT SỐ ĐỀ KIỂM TRA TOÁN 12CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM SINH THÁI HỌC 12 CÓ ĐÁP ÁNThuyết Minh Dự Án Giấy Công Xuất 100 000 Tấn NămCác kỹ thuật cầm máu cơ bảnlý thuyết hạt nhân nguyên tử hay nhất.lý thuyết hóa học vô cơ đầy đủ nhất.Giáo án nhận biết hình khối chủ đề phương tiện giao thôngChế độ hôn sản trong Luật Hôn nhân và gia đình năm 2014Các yếu tố tạo động lực cho giảng viên tại Trường đại học Kinh tế TP. Hồ Chí MinhCÔNG tác ĐBCL DHKHXHNVGiáo án BD HSG địa lí 9HỆ THỐNG CHẤT LIỆU văn HOÁ dân GIAN TRONG đoạn TRÍCH đất nướcBao cao ket qua doi moi sinh hoat to chuyen mon va su dung mang truong hoc ket noi
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập