LUYỆN từ và câu lớp 5 TUẦN 32

bài giảng luyện từ câu lớp 5 tuần 16 bài 32

bài giảng luyện từ và câu lớp 5 tuần 16 bài 32
... Thứ năm, ngày 25 tháng 12 năm 2014 Luyện từ câu: Tổng kết vốn từ Bài : Tự kiểm tra vốn từ : a / Xếp tiếng sau thành nhóm từ đồng nghĩa : đỏ , trắng ,xanh , hồng , điều ... sát để miêu tả, người ta tìm , riêng Em nêu ví dụ câu văn có mới, riêng đoạn Thứ năm, ngày 25 tháng 12 năm 2014 Luyện từ câu: Bài Tổng kết vốn từ Hình ảnh so sánh đoạn : + Cậu ta chừng tuổi mà ... có gió thổi mạnh) + Cây cối lồng chim thiên nhiên, Thứ năm, ngày 25 tháng 12 năm 2014 Luyện từ câu: Bài 3: Từ gợi ý văn ,em đặt câu theo yêu cầu đây: + Miêu tả dòng sông, dòng suối dòng kênh chảy...
 • 20
 • 187
 • 1

Giáo án luyện từ câu lớp 3 - tuần 32

Giáo án luyện từ và câu lớp 3 - tuần 32
... học lớp, thi đua tiếp sức - T cho HS đọc yêu cầu - T theo dõi, nhận xét - T cho HS sửa thi đua tiếp sức cách bốc thăm số ngẫu nhiên - T nhận xét vào - HS đọc cá nhân - HS thảo luận nhóm - HS ... nhân - HS thảo luận nhóm - HS đại diện nhóm trình bày - HS nhận xét bảng đ/s làm vào BT - HS đọc cá nhân - HS làm vào BT - HS thi đua theo tổ - HS gạch phận sau: a) … gỗ xoan b) … đôi bàn tay khéo ... Củng cố – dặn dò: (5’) - T cho HS nêu nội dung tiết học - HS mời đặt trả lời câu hỏi “Bằng gì?” - T lưu ý cho HS nhớ tác dụng dấu hai chấm để sử dụng viết - Chuẩn bò sau - Nhận xét tiết học Bảng...
 • 2
 • 2,866
 • 18

luyen tu va cau- Lop 5- Tuan 25 -Tiet 2

luyen tu va cau- Lop 5- Tuan 25 -Tiet 2
... bay dập dờn múa quạt xoè hoa Đoàn Minh Tu n Nếu ta thay từ dùng lặp lại từ nhà, chùa, trường, lớp hai câu có gắn bó với không? Thứ năm ngày 12 tháng năm 20 09 Luyện từ câu Liên kết câu cách Nếu ... Thứ năm ngày 12 tháng năm 20 09 Luyện từ câu Luyện từ câu Liên kết câu cách lặp từ I- Nhận xét: ngữ Trong câu in nghiêng ... tác dụng gì? Việc lặp lại từ đền trường hợp tạo liên kết chặt chẽ hai câu Thứ năm ngày 12 tháng năm 20 09 Luyện từ câu Liên kết câu cách lặp từ ngữ I- Nhận xét: II- Ghi nhớ: Trong văn, đoạn văn,...
 • 13
 • 991
 • 3

LUYỆN TỪ CÂU LOP 5 TUÂN 27 TIẾT 2

LUYỆN TỪ VÀ CÂU LOP 5 TUÂN 27 TIẾT 2
... tháng năm 20 09 Luyện từ câu Kiểm tra cũ: - Thế từ nhiều nghĩa? Cho ví dụ minh hoạ? - Tìm số ví dụ chuyển nghĩa từ: lưỡi, miệng, cổ SGK /73 Thứ sáu ngày tháng năm 20 09 Luyện từ câu Luyện tập từ nhiều ... ngày tháng năm 20 09 Luyện từ câu Luyện tập từ nhiều nghĩa Bài 4: Chọn hai từ đặt câu để phân biệt nghĩa cuả từ ấy: Nhóm a) Đi - Nghĩa1: tự di chuyển bàn chân - Nghĩa 2: mang(xỏ)vào chân tay để ... -Nghĩa 2: ngừng chuyển động Thứ sáu ngày tháng năm 20 09 Luyện từ câu Luyện tập từ nhiều nghĩa Bài 4: Chọn hai từ đặt câu để phân biệt nghĩa cuả từ ấy: a) Đi -Nghĩa1: Em đến trường -Nghĩa 2: Em...
 • 13
 • 528
 • 1

LUYÊN TỪ CÂU LOP 5 TUÂN 4

LUYÊN TỪ VÀ CÂU LOP 5 TUÂN 4
... tháng 10 sáu 2008 Luyện từ câu Kiểm tra cũ: - Câu 1: Thế từ đồng nghĩa ? - Câu 2: Vì dùng từ đồng nghĩa cần lựa chọn cho phù hợp? Thứ sáu ngày tháng 10 sáu 2008 Luyện từ câu TỪ TRÁI NGHĨA Nhóm đôi ... hoại Thứ sáu ngày tháng 10 sáu 2008 Luyện từ câu Bài: Từ trái nghĩa Bài 4, Đặt hai câu để phân biệt cặp từ trái nghĩa vừa tìm tập *Hai câu, câu chứa từ trái nghĩa: VD:Những người tốt giới yêu ... sáu 2008 Luyện từ câu Bài: Từ trái nghĩa - Phi nghĩa : Trái với đạo lí - Chính nghĩa : Đúng với đạo lí *Phi nghĩa nghĩa hai từ có nghĩa trái ngược Đó từ trái nghĩa KL: Từ trái nghĩa từ có nghĩa...
 • 15
 • 279
 • 0

Giáo án điện tử luyện từ câu lớp 2 tuần 32

Giáo án điện tử luyện từ và câu lớp 2 tuần 32
... = d) x - = 24 Thứ ngày tháng năm 20 10 Tiết 56 S/56 Tìm số bị trừ Bài 2/ 56 Viết số thích hợp vào ô trống Số bị trừ 11 21 49 62 94 Số trừ 12 34 27 48 Hiệu 15 35 46 Bài 3/56 Số ? -2 10 -4 -5 ... tháng năm 20 10 Tiết 56 Tìm số bị trừ Bài 4/56 C B O A D Thứ ngày tháng năm 20 10 Tiết 56 V Tìm số bị trừ Bài 1/56 b) x - = 18 c) x = 18 + x = 35 x = 27 d) x - = 21 x = 21 + x = 28 x - 10 = 25 ... tháng năm 20 10 B Kiểm tra cũ Đặt tính tính: Tỡm x: x + 14 = 22 Thứ ngày tháng năm 20 10 Tiết 56 Tìm số bị trừ B 10 - = 10 = + ? KL: Số bị trừ hiệu cộng với số trừ Thứ ngày tháng năm 20 10...
 • 9
 • 277
 • 0

Luyện từ câu lớp 5(tuần 23)

Luyện từ và câu lớp 5(tuần 23)
... 2011 Luyện từ câu II.Ghi nhớ: Để thể quan hệ tăng tiến vế câu ghép, ta nối chúng cặp quan hệ từ: không những…mà…; mà…; không chỉ…mà… Thứ năm ngày 17 tháng 02 năm 2011 Luyện từ câu III .Luyện ... Thứ năm ngày 17 tháng 02 năm 2011 Luyện từ câu I.Nhận xét: Tìm thêm cặp quan hệ từ nối vế câu có quan hệ từ tăng tiến Ngoài cặp QHT chẳng những…mà….nối vế câu ghép quan hệ tăng tiến, sử dụng ... tháng 02 năm 2011 Luyện từ câu I Nhận xét: Phân tích cấu tạo câu ghép sau đây: Chẳng Hồng chăm học mà bạn chăm làm QHT C V QHT C V - Chẳng những… mà… cặp QHT nối hai vế câu - Câu văn sử dụng cặp...
 • 10
 • 412
 • 3

bài giảng luyện từ câu lớp 2 tuần 32 từ trái nghĩa

bài giảng luyện từ và câu lớp 2 tuần 32 từ trái nghĩa
... Bài cũ: TỪ NGỮ VỀ BÁC HỒ Em nêu từ ngữ ca ngợi Bác Hồ Đặt câu ca ngợi Bác Hồ Thứ tư ngày 22 tháng năm 20 09 Luyện từ câu TỪ TRÁI NGHĨA- DẤU CHẤM,DẤU PHẨY Hoạt động 1: TỪ TRÁI NGHĨA Hoạt ... DẤU PHẨY Hoạt động :Cũng cố- Trò chơi Hoạt động 1: TỪ TRÁI NGHĨA Thứ tư ngày 22 tháng năm 20 09 Luyện từ câu TỪ TRÁI NGHĨA- DẤU CHẤM,DẤU PHẨY BÀI 1: XÕp c¸c tõ cho d­íi ®©y thµnh tõng cỈp cã nghÜa ... c) trêi, trªn, ®Êt, ngµy, d­íi, ®ªm M: nãng – l¹nh Thứ tư ngày 22 tháng năm 20 09 Luyện từ câu TỪ TRÁI NGHĨA- DẤU CHẤM,DẤU PHẨY BÀI 1: XÕp c¸c tõ cho d­íi ®©y thµnh tõng cỈp cã nghÜa tr¸i ng­ỵc...
 • 15
 • 128
 • 0

bài giảng luyện từ câu lớp 5 tuàn 12quan hệ từ

bài giảng luyện từ và câu lớp 5 tuàn 12quan hệ từ
... 2014 Luyện từ câu Luyện tập quan hệ từ Quan hệ từ từ nối từ ngữ câu, nhằm thể mối quan hệ từ ngữ với Thứ năm ngày tháng 11 năm 2014 Luyện từ câu Luyện tập quan hệ từ Bài 2: Các từ in đậm dùng câu ... năm 2014 Luyện từ câu Kiểm tra cũ: Phát biểu sau nêu quan hệ từ ? A Quan hệ từ từ từ ngữ liên kết với B Quan hệ từ từ nối từ ngữ câu, nhằm thể mối quan hệ từ ngữ câu với C Quan hệ từ từ để gọi ... 2014 Luyện từ câu Luyện tập quan hệ từ Trò chơi: “AI NHANH, AI ĐÚNG” Thứ năm ngày tháng 11 năm 2014 Luyện từ câu Luyện tập quan hệ từ Câu 1: Cho câu văn: “ Trời vắt, thăm thẳm cao.” Quan hệ từ ...
 • 19
 • 37
 • 0

bài giảng luyện từ câu lớp 5 tuần 24 tiết 47

bài giảng luyện từ và câu lớp 5 tuần 24 tiết 47
... Nu b k khỏc e do, hnh hoc thy chỏy nh hay b tai nn, em cn: - Khn cp gi s in thoi 113 hoc 114, 1 15 bỏo tin - Kờu ln nhng ngi xung quanh bit - Nhanh chúng chy n nh hng xúm, bn bố, nh hng, ca hiu, ... ca lc lng cụng an thng trc chin u : - 114: s in thoi ca lc lng cụng an phũng chỏy cha chỏy - 1 15: s in thoi ca i thng trc cp cu y t Th ba, ngy thỏng nm 2014 Luyn t v cõu: M rng t: Trt t - An ... Nu b k khỏc e do, hnh hoc thy chỏy nh hay b tai nn, em cn: - Khn cp gi s in thoi 113 hoc 114, 1 15 bỏo tin - Kờu ln nhng ngi xung quanh bit - Nhanh chúng chy n nh hng xúm, bn bố, nh hng, ca hiu,...
 • 15
 • 39
 • 0

bài giảng luyện từ câu lớp 5 tuàn 27 bài truyền thống

bài giảng luyện từ và câu lớp 5 tuàn 27 bài truyền thống
... KiỂM TRA BÀI CŨ:  HỌC SINH 1: HỌC SINH 2: BÀI MỚI: MỞ RỘNG VỐN TỪ: “TRUYỀN THỐNG” Bài 1: Kho tàng tục ngữ, ca dao ghi lại nhiều truyền thống quý báu dân tộc ta Em minh hoạ truyền thống nêu câu tục ... câu tục ngữ ca dao a)TRUYỀN THỐNG: YÊU NƯỚC  Con ơi! ngủ cho lành  Để mẹ gánh nước rửa bành voi  Muốn coi lên núi mà coi  Coi bà Triệu tướng cưỡi voi đánh cồng b)TRUYỀN THỐNG: LAO ĐỘNG CẦN ... a)TRUYỀN THỐNG: YÊU NƯỚC  - Khôn ngoan đối đáp người  Gà mẹ hoài đá  - Một àm chẳng nên non  Ba chụm lại thành núi cao  - Bầu ơi! Thương lấy bí  Tuy khác giống chung giàn  d)TRUYỀN THỐNG:...
 • 8
 • 35
 • 0

bài giảng luyện từ câu lớp 5 tuần 6 mở rộng vốn từ hữu nghị hợp tác

bài giảng luyện từ và câu lớp 5 tuần 6 mở rộng vốn từ hữu nghị hợp tác
... tinh, hu dung Bài 2: Xếp từ có tiếng hợp cho thành hai nhóm a b: hợp tình, hợp tác, phù hợp, hợp thời, hợp lệ, hợp nhất, hợp pháp, hợp lực, hợp lí, thích hợp a Hợp có nghĩa gộp lại b Hợp có nghĩa ... mụt cõu vi mụt t bai tõp 2: Bài 1: Xếp từ có tiếng hữu cho thành hai nhóm a b: hữu nghị, hữu hiệu, chiến hữu, hữu tình, thân hữu, hữu ích, hữu hảo, hữu, bạn hữu, hữu dụng a Hu co nghia la ban ... b Hợp có nghĩa với yêu (thành lớn hơn) cầu, đòi hỏi hợp tác, hợp nhất, hợp lực thích hợp, hợp tình, phù hợp, hợp thời, hợp lệ, hợp pháp, hợp lí Bi 4: Thnh ng núi v tỡnh hu ngh-hp tỏc Bn bin...
 • 12
 • 86
 • 0

bài giảng luyện từ câu lớp 5 tuần 9 đại từ

bài giảng luyện từ và câu lớp 5 tuần 9 đại từ
... tính từ cho khỏi lặp từ ngữ, đại từ Thứ bảy, ngày tháng 11 năm 2013 LUYỆN TỪ VÀ CÂU I.Nhận xét II.Ghi nhớ ĐẠI TỪ Đại từ từ dùng để xưng hô hay để thay danh từ, động từ, tính từ (hoặc cụm danh từ, ... xét ĐẠI TỪ II.Ghi nhớ Đại từ từ dùng để xưng hô hay thay danh từ, động từ, tính từ (hoặc cụm danh từ, cụm động từ, cụm tính từ) câu cho khỏi lặp lại từ ngữ III .Luyện tập Bài 2.Gạch chân đại từ ... cho danh từ chích câu cho khỏi lặp lại từ tớ, cậu, nó: gọi đại từ Đại: có nghĩa thay Đại từ có nghĩa từ thay Thứ bảy, ngày tháng 11 năm 2013 LUYỆN TỪ VÀ CÂU I.Nhận xét ĐẠI TỪ Cách dùng từ in đậm...
 • 15
 • 78
 • 0

bài giảng luyện từ câu lớp 5 tuần 11 quan hệ từ

bài giảng luyện từ và câu lớp 5 tuần 11 quan hệ từ
... v Luyện từ câu Quan hệ từ III Luyện tập Bài 1: Bài 2: Bài 3: Đặt câu với quan hệ từ : và, nhưng, Luyện từ câu I Nhận xét Bài 1: Bài 2: II Ghi nhớ III Luyện tập Bài 1: Bài 2: Bài 3: Quan hệ từ ... bé bầy chim thường rủ tụ hội Luyện từ câu: SGK /110 I Nhận xét Bài 1: Bài 2: II Ghi nhớ Quan hệ từ Luyện từ câu: Quan hệ từ III Luyện tập Bài 1: Tìm quan hệ từ câu sau nêu rõ tác dụng chúng: ... ngồi với ông nội, nghe ông rủ rỉ giảng loài b Luyện từ câu Quan hệ từ III Luyện tập Bài 1: Bài 2: Tìm cặp quan hệ từ câu sau cho biết chúng biểu thị quan hệ phận câu a) Vì người tích cực trồng...
 • 11
 • 59
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: bài giảng luyện tù và câu lớp 5 tuần 32 bài ôn tập về dấu câu dấu hai chấmluyện từ và câu lớp 5 tuần 9 tiết 2giáo án luyện từ và câu lớp 5 tuần 24luyen tu va cau lop 5 tuan 22 tiet 1luyen tu va cau lop 5 tuan 21 tiet 1luyen tu va cau lop 5 tuan 25 tiet 1luyen tu va cau lop 5 tuan 29 tiet 1luyện từ và câu lớp 5 tuần 17giao an dien tu luyen tu va cau lop 5 tuan 25luyện từ và câu lớp 5 tuần 27luyện từ và câu lớp 5 tuần 29luyện từ và câu lớp 5 tuần 22luyện từ và câu lớp 5 tuần 26luyện từ và câu lớp 5 tuần 30luyen tu va cau lop 5 tuan 24 tiet 2Nâng cao hiệu quả công tác tổ chức phục vụ tại các kho mở của Thư viện Học viên Kỹ thuật Quân sựTác Động Của Việc Gia Nhập Tổ Chức Thương Mại Thế Giới WTO Đối Với Lĩnh Vực Nông Nghiệp Việt NamHiện trạng phát triển du lịch tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu và nêu lên định hướng, giải pháp để du lịch tỉnh phát triển theo hướng bền vữngKHAI THÁC KẾT CẤU, TÍNH NĂNG KỸ THUẬT VÀ QUY TRÌNH CHẨN ĐOÁN SỬA CHỮA HỆ THỐNG TRUYỀN LỰC HYBRID TRÊN Ô TÔCHƯƠNG 1 CƠ SỞ LÝ THUYẾT VỀ HỆ THỐNG PHÂN PHỐI KHÍChương 2: HỆ THỐNG PHÂN PHỐI KHÍ THÔNG MINH TRÊN XE TOYOTAỨng dụng vật liệu composite trongsản xuất đóng thùng xe tảiHỆ THỐNG ĐÁNH LỬA, Designed by LTPNghiên cứu cơ cấu chấp hành thủy lực phanh ABS của xe Toyota HiaceSmall scale stand for testing different control algorithms on assisted brake systemsBRAKE CONTROL – ANTI-LOCK BRAKE SYSTEMEnvironment for Brake by Wire System Development Katharina Wennerström Master’s thesis 20 p D-LevelCông Tác Giáo Dục, Truyền Thông Biển Đảo, Một Số Lưu Ý Cần ThiếtMột số biện pháp đẩy mạnh xuất khẩu hàng may mặc ở Tổng Công ty Dệt May Việt NamQuy hoạch Quảng cáo ngoài trời trên địa bàn tỉnh Quảng NgãiHoàn thiện công tác kế toán xác định kết quả kinh doanh tại công ty cổ phần vận tải biển Việt Nam (VOSCO)Đề cương chi tiết học phần Khoá luận tốt nghiệp (Trường đại học sư phạm kĩ thuật TP.HCM)Đề cương chi tiết học phần Kinh doanh thời trang (Trường đại học sư phạm kĩ thuật TP.HCM)BÁO CÁO THỰC TẬP XÂY DỰNG HỆ THỐNG MẠNG CHO CÔNG TYĐề cương chi tiết học phần Marketing thời trang (Trường đại học sư phạm kĩ thuật TP.HCM)
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập