giáo án lý 12 hk2 theo PPCT

Giáo án anh 9 HK2 theo PPCT

Giáo án anh 9 HK2 theo PPCT
... 20-12- 09 Teaching: 9A1 9A2: Period: 41 Unit 6: Lesson 5: Write I Teaching points: By the end of the lesson students will be able to write a complaint letter II Teaching steps: Organization : 9a1 ... ******************* Connectives and but or because and Planning: 20-12- 09 there fore hoverer Teaching: 9A1 9A2: Period: 49 Check 45 Preparing: 12 /3 /2007 Teaching: 14 / /2007 I Teaching points: ... Matching: exerciser on page 56 in language focus Write it up: 10 Home work: Planning: 20-12- 09 Teaching: 9A1 9A2: Period: 38 Unit 6: Lesson 2: Speaking + Listen I Teaching points: By the end of the...
 • 28
 • 125
 • 0

Giáo án anh 8 HK2 theo PPCT

Giáo án anh 8 HK2 theo PPCT
... Section : - Read (page 83 , 84 ) - Language Focus (page 86 ) I.Aim: Reading for the instructions about some more situations requiring ifirst- aid At the- end of the lesson 8s can use in order to ... lesson carefully Week: 21 (1) Period: 58th Date of Teaching : 19/1/2010 Date of Preparation: 17/1/2010 UNIT 9: A FIRST-AID COURSE Lesson Write (page 84 , 85 I.Aim: Writing a thank- you note By ... instructions on page 83 Answer Kev: - Ask some Ss to go to the board and add A→ a, c, e B → b C→ d the missing information IV Grid - Ask Ss to read the statements on page 84 Cases Do Don't and...
 • 102
 • 99
 • 0

giao an ly 12 2008

giao an ly 12 2008
... tổng hợp A2 A Giải 600 GIÁO ÁN VẬT LÍ 12 M u φ ur Trang A1 M1 12 x TRƯỜNG THPT AN THỚI GVGD: NGUYỄN VĂN HỘI A = 32 + 42 + 2.3.4 cos 600 = 6,1cm 3sin + 4sin 600 tan α = = 0, 6928 ⇒ ϕ = 3, 47 ≈ 0,19π ... số sin x t, có nghóa GIÁO ÁN VẬT LÍ 12 Trang 18 TRƯỜNG THPT AN THỚI GVGD: NGUYỄN VĂN HỘI li độ u sóng vừa tuần hoàn theo thời gian, vừa tuần hoàn theo không gian V CỦNG CỐ VÀ DẶN DÒ : + Trả lời ... vị trí cực đại cực tiểu giao thoa * Xác định điều kiện để có vân giao thoa 2.Kĩ năng: * Xác định vị trí vân giao thoa * Giải thích tượng giao thoa giải số tập liên quan II / CHUẨN BỊ : 1.Giáo...
 • 36
 • 189
 • 0

Hình vẽ cho giáo án 12

Hình vẽ cho giáo án Lý 12
... xoay chiều Máy phát điện xoay chiều Mạch dao động điện từ Động không đồng Tán sắc ánh sáng Tia laze Giao thoa ánh sáng Quang phổ Tia hồng ngoại, tia tử ngoại Tia X Hiện tượng quang điện Pin quang...
 • 4
 • 226
 • 6

Giao an ly 12 co ban (2008-2009) (3 cot moi)

Giao an ly 12 co ban (2008-2009) (3 cot moi)
... = A12 + A22 + A1A2 cos (ϕ2 - ϕ1) biên độ, pha ban đầu viết hợp = 16 + + 16.(-0,5) = 12 phương trình dao động tổng => A = 2,3 (cm) hợp A1 sin ϕ1 + A2 sin ϕ Tìm pha ban đầu dao động tanϕ = A1 cos ... tổng => A = (cm) biên độ, pha ban đầu viết hợp A1 sin ϕ1 + A2 sin ϕ phương trình dao động tổng tanϕ = hợp A1 cos ϕ1 + A2 cos ϕ 6.( −1) + 6.0 π = = - = tan(- ) Tìm pha ban đầu dao động 6.0 + 6.1) ... hợp tanϕ = Tìm pha ban đầu dao động A1 cos ϕ1 + A2 cos ϕ tổng hợp + 3.0.5 2 = == tan0,73π 3 + (− ) 2 => ϕ = 0,73π Vậy phương trình dao động tổng hợp Viết phương trình dao động tổng hợp x = 2,3cos(5πt...
 • 36
 • 207
 • 0

GIAO AN LY 12 (CA NAM, 3 COT)

GIAO AN LY 12 (CA NAM, 3 COT)
... thước > 0.3mm Bài 2: Mét sãng c¬ cã tÇn sè 1000Hz trun ®i víi tèc ®é 33 0 m/s th× bíc sãng cđa nã cã gi¸ trÞ nµo sau ®©y? A 33 0 000 m B 0 ,3 m-1 C 0 ,33 m/s -D 0 ,33 m Bài Sãng ngang lµ sãng: A lan trun ... dao ban đầu - Áp dụng cơng thức tính A, φ φ tổng hợp A= A12 + A +2A1A 2cos( ϕ -ϕ ) =2,3c m * Kết luận tgϕ = A1 sin ϕ1 + A sin ϕ = 131 0 = 0, 73 A1 cos ϕ1 + A cos ϕ Vậy: x = 2,3cos(5t + 0, 73 ) ... nước 34 0m/s 1500m/s a Vật khơng khí: có v = 34 0m/s v 34 0 λ= = = 6,8.10 – m = 0,068mm f 5.10 Quan sát vật có kích thước > 0.068mm b Vật nước có v= 1500m/s v 1500 λ= = = 3. 10 – m = 0,3mm f 5.10 Quan...
 • 128
 • 220
 • 0

Giáo án 12 cơ bản ( Nguyễn Hồng Trung)

Giáo án lý 12 cơ bản ( Nguyễn Hồng Trung)
... = mv2 = mω s sin ( t + φ) (1 ) 2 2.Thế lắc đơn Wt = mgl (1 − cos α ) lắc đơn W = Wd + Wt = mv + mgl (1 − cos α ) H Đ4 : ỨNG DỤNG : XÁC ĐỊNH GIA TỐC RƠI TỰ DO Giáo án vật lớp 12 ban Năm học 2008 ... mA2ω2sin 2( t+ϕ) (1 ) 2 • Đồ thị Wđ ứng với trường hợp ϕ = Thế lò xo Wt = 1 kx Wt= W = kA2cos 2( t+ϕ) (2 a) kx t • Thay mω2A2 k = ω2m ta được: Wt=A2 mω2A2cos 2( t+ϕ) (2 b) mω2 Wt= 2 kx = kA cos ( t + ... 2cos(ωt + ϕ)= -ω 2x - |a|max=Aω2 x = ±A - vật biên - a = x = (VTCB) Fhl = - Gia tốc hướng ngược dâu với li độ (Hay Giáo án vật lớp 12 ban Năm học 2008 - 2009 Gia tốc ly độ có đặc điểm gỡ ? véc...
 • 13
 • 202
 • 1

Giáo án ds8 3 cột theo ppct mới nhất

Giáo án ds8 3 cột theo ppct mới nhất
... =(A - B)(A + B) (A+B )3 =A3+3A2B+3AB2+B3 (A-B )3 =A3-3A2B+3AB2-B3 A3+B3=(A+B)( A2 -AB +B2) A3-B3=(A-B)( A2 +AB +B2) HS2 : a> VP=(a+b )3- 3ab(a+b) = a3+3a2b+3ab2+b3-3a2b-3ab2 =a3+b3 = VT - HS lên bảng ... =a.(a2+2ab+b2)+b.(a2+2ab+b2) =a3+2a2b+ab2+a2b+2ab2+b3 =a3+3a2b+3ab2+b3 hs trả lời Vậy (a+b )3= ? Với A,B biểu thức tuỳ ý, = A3+3A2B+3AB2+ B3 tương tự (A+B )3 =? (A+B )3 = A3+3A2B+3AB2+ B3 p dụng tính (x+1 )3 =? (2x+y )3= ? HS ... a> (x +3) (x2-3x+9)-(54+x3) = x3 +33 -54-x3 = -27 b> (2x+y)(4x2-2xy+y2)- (2x-y) (4x2+2xy+y2) =(2x )3+ y3 –[(2x )3- y3] =8x3+y3-8x3+y3 = 2y3 Hoạt động 4: - Xem lại hđt học - Làm BT: 31 ,32 /sgk;...
 • 45
 • 234
 • 0

giáo án tin học 7 theo ppct mới

giáo án tin học 7 theo ppct mới
... (144/6-3)x5; -HS thc hnh 144/(6-3)x5; d)152/4; (2 +7) 2 /7; (32 -7) 2-(6+5)3; (188-122) /7 -GV quan sỏt HS thc hnh Bi 2: To trang tớnh v nhp cụng thc 27 Giỏo ỏn tin hc M trang tớnh mi v nhp cỏc d liu nh trờn ... lng Turbo pascal 50 Tin hc VP 150 Turbo C/C++ 40 Foxpro 200 Office 2000 90 n Thnh giỏ tin 32000 16000 40000 270 00 25000 Tng s cun sỏchcun Tng s tin ng a.Tớnh ct thnh tin theo cụng thc bng s lng ... lng Turbo pascal 50 Tin hc VP 150 Turbo C/C++ 40 Foxpro 200 Office 2000 90 n Thnh giỏ tin 32000 16000 40000 270 00 25000 Tng s cun sỏchcun Tng s tin ng a.Tớnh ct thnh tin theo cụng thc bng s lng...
 • 75
 • 367
 • 7

Giáo án 12 ban cơ bản 2010

Giáo án lý 12 ban cơ bản 2010
... 14/08 /2010 Ngy dy: 19/08 /2010 Dy lp: 12A2 Ngy dy: 19/08 /2010 Dy lp: 12A3 Ngy dy: 16/08 /2010 Dy lp: 12A4 Mc tiờu: a) V kin thc: - Nờu c: + nh ngha dao ng iu ho + Li , biờn , tn s, chu kỡ, pha, pha ban ... CNG PHNG CNG TN S PHNG PHP GIN FRE-NEN Ngy son: 12/ 09 /2010 Ngy dy: 16/09 /2010 Dy lp: 12A2 Ngy dy: 16/09 /2010 Dy lp: 12A3 Ngy dy: 14/09 /2010 Dy lp: 12A4 Mc tiờu: a) V kin thc: - Biu din c phng trỡnh ... Chng II: SểNG C V SểNG M Tit 12: SểNG C V S TRUYN SểNG C (1) Ngy son: 28/09 /2010 Ngy dy: 02/10 /2010 Dy lp: 12A2 Ngy dy: 30/09 /2010 Dy lp: 12A3 Ngy dy: 30/09 /2010 Dy lp: 12A4 Mc tiờu: a) V kin thc:...
 • 166
 • 133
 • 0

GIÁO ÁN 9 - TUẦN 11 THEO PPCT MỚI NHẤT TỈNH THÁI BÌNH

GIÁO ÁN 9 - TUẦN 11 THEO PPCT MỚI NHẤT TỈNH THÁI BÌNH
... definition + native speaker: ngời nói tiếng địa - Guide Ss to read the words - Repeat in chorus - Repeat individually - Give Vietnamese meaning - Take notes - Give the game What and Where Dormitory ... council (n): hội đồng - Listen and repeat in chorus - Repeat individually - Check the new words by giving the game - Play game of R.O.R - Set the scene (use a poster): Mr Lam wants - Listen to the ... giang phong sở - 74 Tạ thị minh GIáO áN TIếNG ANH LớP Năm học 2010 2 011 =============================================================== - Ask some questions: - Answer Ts questions + How you...
 • 6
 • 144
 • 0

GIÁO ÁN 9 - TUẦN 14 THEO PPCT MỚI NHẤT TỈNH THÁI BÌNH

GIÁO ÁN 9 - TUẦN 14 THEO PPCT MỚI NHẤT TỈNH THÁI BÌNH
... sở - 102 Tạ thị minh GIáO áN TIếNG ANH LớP Năm học 2010 2011 =============================================================== 3C 4B Exercise 1: - Now you are going to have to read the text - Listen ... statement - Do exercise individually belongs to the suitable paragraph - Give their answers - Call some Ss to give their answers Facts and events Passage number - Give the feedback - Call some ... A D - Some Ss read the text in front of the class Exercise 2: - Ask Ss to work in pairs to answer the - Work in pairs questions in exercise - Call some pairs to practice speaking loudly - Some...
 • 5
 • 123
 • 0

GIÁO ÁN 9 - TUẦN 15 THEO PPCT MỚI NHẤT TỈNH THÁI BÌNH

GIÁO ÁN 9 - TUẦN 15 THEO PPCT MỚI NHẤT TỈNH THÁI BÌNH
... silence 45 - Call some pairs to practice loudly - Some pairs practice in front of the class - Ask Ss to make the similar dialogues as the - Work in pairs example - Some pairs practice loudly - Correct ... phong sở - 106 Tạ thị minh GIáO áN TIếNG ANH LớP Năm học 2010 2011 =============================================================== - Ask Ss to look at the table in the book page - Look at the ... Exercise 1: - Ask Ss to look at the exercise (p 45) and - Look at the exercise complete the dialogues with the correct tag - Work in pairs - Call some pairs to practice the completed - Some pairs...
 • 4
 • 136
 • 0

GIÁO ÁN 9 - TUẦN 16 THEO PPCT MỚI NHẤT TỈNH THÁI BÌNH

GIÁO ÁN 9 - TUẦN 16 THEO PPCT MỚI NHẤT TỈNH THÁI BÌNH
... giang phong sở - 111 Tạ thị minh GIáO áN TIếNG ANH LớP Năm học 2010 2011 =============================================================== - Correct the mistakes and give the - Choose the number ... GIáO áN TIếNG ANH LớP Năm học 2010 2011 =============================================================== - Repeat individually - Play the game of Matching * Set ... trip, hotel -A diversified source of entertainment: you =========================================================================== trờng T.h.c.s giang phong sở - 113 Tạ thị minh GIáO áN TIếNG...
 • 5
 • 102
 • 1

GIÁO ÁN 9 - TUẦN 17 THEO PPCT MỚI NHẤT TỈNH THÁI BÌNH

GIÁO ÁN 9 - TUẦN 17 THEO PPCT MỚI NHẤT TỈNH THÁI BÌNH
... =========================================================================== trờng T.h.c.s giang phong sở - 116 Tạ thị minh GIáO áN TIếNG ANH LớP Năm học 2010 2011 =============================================================== Tuần 17 Tiết 34 Ngày soạn: 26 / 11 / ... dont they đáp án A C B D B B D A C 10.B 11 C 12.B 13.A 14.D 15.A 16.C 17. B 18.C 19. A 20.D 21.D 22.B 23.A 24.C 25.D 26.B 27.C 28.A 29. D 30.B 31.C 32.A 33.D 34.C 35.B 36.B 37.A 38.D 39. A 40.B 41.A ... =========================================================================== trờng T.h.c.s giang phong sở - 117 Tạ thị minh GIáO áN TIếNG ANH LớP Năm học 2010 2011 ===============================================================...
 • 6
 • 165
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: Nghiên cứu tiềm năng vận tải và phân phối thuốc curcumin của màng bacterial cellulose lên men từ nước dừa già định hướng sử dụng qua đường uốngỨng dụng công nghệ thông tin trong xây dựng và quản lý thư viện tư liệu hình ảnh phục vụ dạy học môn sinh lý người động vật từ chương i đến chương VIIhướng dẫn sử dụng proteus và ứng dụngTổng quan về hệ thống điện việt namQuy hoạch lưới điệnPhân tích các vai trò của thuế giá trị gia tăng với nền kinh tế ?giải pháp nằm nâng cao chất lượng dịch vụ tại khách sạn du lịch và xây dựng nam thanhTạo động lực lao động tại Công ty Cổ phần Softech (LV thạc sĩ)khóa luận tốt nghiệp hoàn thiện qui trình phục vụ tại CINNAMON CATHEDRAL hà nộiMột số giải pháp nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ tổ chức sự kiện, tiệc, hội nghị tại khách sạn lotte hà nộiHoàn thiện đánh giá thực hiện công việc tại cơ sở II – chi nhánh công ty cổ phần đầu tư và sản xuất công nghiệp nhà máy tấm lợp thái nguyênĐào tạo nguồn nhân lực tại công ty cổ phần May Nam Định (LV thạc sĩ)Kinh nghiệm quản lý trong xây dựng trường trung học cơ sở đạt chuẩn quốc gia ở thành phố cẩm phả tỉnh quảng ninhNghiên cứu một số đặc điểm dịch tễ và hiệu giá kháng thể sau tiêm phòng vắc xin h5n1 trên gia cầm tại tỉnh quảng ninhẢnh hưởng của mức xơ và nguồn xơ trong khẩu phần ăn đến phát thải nitơ, photpho, hydro sulfua, ammoniac và khí nhà kính trong chăn nuôi lợn thịtGiao an the duc lop 5 ca namTăng cường công tác giáo dục đạo đức cho đối tượng học sinh phổ thông trung họcBộ đề thi và đáp án kỳ thi tuyển công chức 2016-2017 các môn nghiệp vụ chuyên ngành [full]Giao an the duc lop 2 ca namMỘT SỐ HÌNH THỨC VÀ PHƯƠNG PHÁP ĐÁNH GIÁ TRONG DẠY HỌC MÔN TOÁN Ở TIỂU HỌC
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập