Đề kiểm tra lớp 6 thí điểm có file nghe

Trọn bộ đề kiểm tra anh 6 thí điểm

Trọn bộ đề kiểm tra anh 6 thí điểm
... going to play next? BỘ ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ II NĂM HỌC 2015– 20 16 Môn: Tiếng Anh MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ II MÔN TIẾNG ANH NĂM HỌC: 2015– 20 16 Mức độ Nhận biết Chủ điểm Phonetic (15%) Vocabulary ... TN TN TL TL 6c(1,5đ) 4c(1đ) TL 6c (1,5đ) 4c (1đ) 4c(1 ,đ) 4c (1đ) 2c (0,5) 8c (2đ) 6c(1,5đ) 2c (0,5đ) 6c(1,5đ) Writing (20%) 4c (1đ) 4c(1đ) 8c(2đ) Listening (15%) 4c (1đ) 2c (0,5đ) 6c (1,5đ) Tổng ... 4c (1đ) 4c(1đ) 8c(2đ) Listening (15%) 4c (1đ) 2c (0,5đ) 6c (1,5đ) Tổng cộng Số câu 10c 8c 6c 8c 6c Số điểm Tỉ lệ 2,5đ 2đ 1,5đ 2đ 1,5đ 45% 35% 15% GVBM Đỗ Thùy Linh 18c(4,5đ) 22c(5,5đ) 4,5đ 5,5đ...
 • 5
 • 71
 • 0

ĐỀ KIỂM TRA TOÁN 6 - HK II (Có đáp án và biểu điểm)

ĐỀ KIỂM TRA TOÁN 6 - HK II (Có đáp án và biểu điểm)
... - Bài Phát biểu viết công thức tổng quát phép nhân Phát biểu viết công thức tổng quát phép chia Tính đúng :-9 −4   Bài =  + ÷ a) b) 0.5 0.5 0.5 5 .6 30 = = −3 −10 −10 16 x− = 16 x= + ... - z t y x O 5.a Vì góc xOt góc tOy kề bù nên: xOt + tOy = 1800 => tOy = 1800 - xOt =>tOy = 1800 - 60 0 = 1200 Vậy tOy = 1200 5.b Vì Oz tia phân giác ... nhật Theo chu vi hình chữ nhật 11 0,25 11 ta có 2( + x ) = 3 11 11 => + x = :2 = 3 11 => x = - = 6 Diện tích hình chữ nhật là: 0,25 0,25 5 = (m2) 18 0,25 Vậy: Chiều rộng mảnh đất hình chữ nhật...
 • 3
 • 255
 • 1

4 đề kiểm tra lớp 6

4 đề kiểm tra lớp 6
... 3/ There four people in my family (am, is, are) 4/ They soccer after school (play, plays) 5/ I live a house (in, on, at) 6/ Ba gets up six o’clock (in, on, at) 7/ He ... She an apple now a eat b eats c is eating 4/ does Minh feel? a What b How c Where 5/ How many does he want? a oranges b beef c meat 6/ What would you like breakfast? a on ... jogging? a week a one b once c two 4/ I am going _ Ha Noi a visiting b visit c to visit 5/ We can see Ngoc Son Temple in a Ha Noi b Hue c HCM city 6/ They play sports three times a...
 • 4
 • 186
 • 3

de kiem tra lop 6

de kiem tra lop 6
... điểm) Ta có: abc deg = 1000abc + deg ( ) = ( abc + deg ) + 37.27 abc = abc + deg + 999abc 0,5đ Mặt khác 37.27abcM37 ( abc + deg ) M37 (theo gt) => abc deg M37 37 Vậy abc deg M37 abc + deg M 0,5đ Phòng ... só là: 2000-1444=5 56 Vì 5 56= 4.139 nên 5 56 chữ số viết đợc 139 số chẵn có chữ số.Số chẵn thứ 139 có chữ số là: 1000+139.2-2=12 76 Vậy chữ số thứ 2000 chữ số số 12 76 Đề KIểM TRA hết chơng i Môn: ... Tính nhanh a/ 39 + 143 + 61 b/ 68 .37 + 63 .68 c/ 10 + 11 + + 99 + 100 Bài 2: (3 điểm) Tìm số tự nhiên x, biết a/ x - 105 : 21 = 15 b/ 24 + 5.x = 75: 73 c/ 231 - (x - 6) = 1339 : 13 Bài 3: (1...
 • 19
 • 188
 • 1

de kiem tra lop 6

de kiem tra  lop 6
... Máy tính điện tử nhận biết âm nhờ: a) Nghe âm b) Giải mã âm c) Mã hoá âm d) Tất phương án Câu 16: Thông tin dạng a) Chữ viết c) Quyển sách II b) Tấm bảng hiệu d) Tất dạng a, b c Điền vào chỗ...
 • 2
 • 132
 • 0

Gián án đề kiểm tra lớp 6

Gián án đề kiểm tra lớp 6
... statements are true or false 64 Listen and circle the letter of the correct answer 64 UNIT 10: STAYING HEALTHY 66 Test 66 Test 69 Listen and complete the sentences ... 115 UNIT 10 1 16 Test .1 16 Test 1 16 Test .1 16 Listening script .1 16 UNIT 11 1 16 Test .1 16 Test .117 ... 54 Test 56 Listen and check T( true) F (false) to the sentences .58 UNIT : THE BODY .59 Test 61 Test 63 Read the text and then decide...
 • 122
 • 212
 • 0

Tài liệu ĐỀ KIỂM TRA LỚP 10 ( TỔNG HỢP) ( ĐÁP ÁN) pptx

Tài liệu ĐỀ KIỂM TRA LỚP 10 ( TỔNG HỢP) ( CÓ ĐÁP ÁN) pptx
... d.Label IV-Word form: (1 đ) 1.During his speech, he kept on straightening his tie(straight) 2.I don't care if you had had too much to drink.Your behavior last night was (defend) indefendable 3.The ... ngoặc: (1 đ) 1.It is essential that he (arrive) arrives before six 2.I asked for a telephone a year ago, but I(wait) am waiting now and the telephone haven't still (not come) come 3.It's no use(ask) ... died (8 ) in 50 years ago are no (9 ) more dangerous The study of science helps us widen our outlook and opens a whole new world for us.The progress of science is leading to a better and better (1 0) ...
 • 7
 • 210
 • 3

Đề kiểm tra lớp 6 môn vật lý

Đề kiểm tra lớp 6  môn vật lý
... đẩy vật đổi hớng lực Nêu đợc tác dụng ví dụ thực tế 1;cõu a 1; Cõu b S im 1 20% 10 Mỏy c n gin Tng s cõu hi Tng s im NI DUNG KIM TRA 10 100% PHềNG GD & T ễNG TRIU TRNG THCS THY AN KIM TRA HC ... Đo đợc thể tích lợng chất lỏng Xác định đợc thể tích vật rắn không thấm nớc bình chia độ, bình tràn 1;Cõu5 Tng Cp cao 2 20% 3; Cõu a,b,c 3 60 % Sử dụng đợc máy đơn giản phù hợp trờng hợp thực ... vo mt bỡnh cú CNN 5cm3, ng 125cm3 nc thỡ thy mc nc bỡnh dõng lờn n vch 160 cm3 Hi th tớch ca hũn ỏ ú l bao nhiờu? C õ u 6: (3) Mt cc nhụm cú th tớch 0,002m3 v cú lng 5,4kg a Tính trọng lợng cục...
 • 4
 • 1,908
 • 5

de kiem tra lớp 6

de kiem tra lớp 6
... 0,25 0,25 0,25 - Sè häc sinh khèi lµ: 3 36 17 = 68 (Häc sinh) 84 0,5 Sè häc sinh n÷ khèi lµ : Bµi (1,5 ®) 0,5 68 = 34 (Häc sinh) 0,25 Sè häc sinh nam lµ : 68 - 34 = 34 (Häc sinh) Tr¶ lêi: VËy sè ... Khoa häc tù nhiªn Bµi ®¸p ¸n bµi kiĨm tra häc kú II M«n: To¸n- líp N¨m häc 2009 - 2010 ( Thêi gian lµm bµi 90 ) Néi dung §iĨm 10 a) + = + = 5 5 =2 0,25 b) 0,25 6 − = − 14 14 14 =0 Bµi ( 2,0®) = 0,25 ... Bµi ( 2,0®) = 0,25 0,25 0,25 −3 : = 25 25 −3 −2 = d) 0,25 x a, V× Suy ra: = 21 0,5 0,25 21.x = 6. 7 21x = 42 x = Bµi (2,0 ®) Bµi (1,0 ®) b, 0,25 0,25 −3 −5 15 × = 35 c) 0,25 42 =2 21 VËy x = 2...
 • 4
 • 116
 • 0

de kiểm tra lớp 6

de kiểm tra lớp 6
... thức GV :Cho học sinh làm 171 trang 67 HS:Làm tập 171 trang 67 GV:Uốn nắn sữa sai GV:Yêu cầu học sinh làm tập 169 trang 66 GV:Sữa sai trình bày lại HS:Làm 169 trang 66 CUOI NAấM(tt) I>Ôn tập quy ... 63 = 72 63 = 72 = 20 = 140 c) b) 3.10 6. 5 6. 2 = d) = 5.24 6+ 3 GV:Hãy so sánh phân số c) 3.10 = 5.24 =2 HS:Làm tập b) d) 20 140 6. 5 6. 2 6+ 3 Bài 2:So sánh phân số: 14 60 a) 21 72 a) 14 60 ... so sánh hai phân số HS:Làm taapj1 Bài 172 /67 : Giải: Gọi số HS lớp 6C x(HS) Số kẹo chia : 60 13 = 47 ( chiếc) => x Ư(47) x > 13 => x = 47 Vậy số HS lớp 6C 47 HS II>Ôn tập rút gọn phân số, so sánh...
 • 8
 • 191
 • 0

để kiểm tra lớp 6

để kiểm tra lớp 6
... Doc doan van va tra loi cau hoi Hello! I am Oscar I am 14 years old I am from England There are people in my family: my father, my mother, my uncle, my sisters and I My father is 46 years old and ... voi cau tra loi tuong ung o cot B A 1, How is your grandmother? 2, Who are you? 3, How many rooms are there in your school? 4, What does your brother do? 5, Where are David and Mary from? 6, Who ... you! e, There are 16 rooms in our school f, He is a student g, They are from England h, I am 12, and my brother is i, I am fine, thanks! 1…D…… 2……A…… 3……E………… 4………F……… 5……G…… 6 B……… 7……C……… 8………H……...
 • 4
 • 101
 • 0

de kiem tra lop 6 ky ii

de kiem tra lop 6 ky ii
... rains D deserts II Odd one out (1,0p) A tomato B potato C flower D carrot A chicken B buffalo C cow D farm A often B twice C always D never A Canada B English C Chinese D Vietnamese III Choose ... câu: Số điểm: Tỷ lệ % 0,25 16 Tổng 8 2,0 Tỷ lệ 20% 4,0 Tỷ lệ 40% 4,0 Tỷ lệ 40% I Phonetic: ( x 0,25 = 1,25 p) B D A 4.B II Language focus: ( x 0,25 = 2,0 p) B A C D B III Matching: (0,25 x 5= 1,0p ... B D II. Vocabulary: (4x0,25=1,0p) C D B 4.A III Language focus ( x 0,25 = 2,0 p) B A C B D A C 8.D IV (0,25 x 5= 1,25 p) goes are is… doing can’t ride V Reading: (0,25 x = 1,0p; 0,5 x 3= 1,5p)...
 • 8
 • 74
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: de kiem tra anh 6 thi diem ki 2đề kiểm tra lớp 6ma trận đề kiểm tra lớp 6đề kiểm tra toán 6 chương 3 có ma trậnđề kiểm tra văn 6 tiết 97 có ma trậnđề kiểm tra toán 6 chương 2 có ma trậngiai toan bang may tinh casioSKKN: Rèn kỹ năng “Giải toán tìm quy luật của một dãy số” cho học sinh lớp 6Luận văn về sự tập trung sản xuất và các tổ chức độc quyền.Bi kip giai he phuong trinh bang casio nguyen the lucBAI TAP CAC DANG TOAN UNG DUNG THUC TE, DAP AN GIAI CHI TIET, DANG VIET DONGSKKN: Một số biện pháp nhằm phát huy tinh thần đoàn kết của học sinh lớp 5LY THUYET VAT LY 12 TOAN TAP CO DAP ANTác động của khủng hoảng tài chính thế giới đến các nhóm kinh tế-xã hội tại Việt NamMột số biện pháp giáo dục kỹ năng sống cho trẻ mẫu giáo 56 tuổi tại trường mầm non Nga ThiệnMỘT SỐ BIỆN PHÁP CHỈ ĐẠO GIÁO VIÊN LÀM ĐỒ DÙNG ĐỒ CHƠI GIÁO DỤC PHÁT TRIỂN VẬN ĐỘNG Ở TRƯỜNG MẦM NON NGA YÊNMỘT SỐ BIỆN PHÁP XÂY DỰNG KẾ HOẠCH NĂM HỌC CỦA HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG MẦM NON NGA HƯNG, NGA SƠNBáo cáo lắp ráp hoàn chỉnh một máy tính để bànHoàn thiện kế toán các khoản dự phòng và tổn thất tài sản trong các doanh nghiệp xây lắp ở Việt Nam (LA tiến sĩ))bí kíp ôn thi đại họcđề thi đại học cao đẳng 2002 2016 file wordSKKN mầm non: MỘT SỐ KINH NGHIỆM TỔ CHƯC CÁC BÀI ĐỒNG GIAO CHO TRẺ 4 – 5 TUỔI THEO CHỦ ĐỀ Ở TRƯỜNG MẦM NON THỊ TRẤN NGA SƠNTài liệu về các loại PLC đầy đủ nhấtEssentials of investments 9e by BODIE KANE and MARCUSMỘT SỐ KINH NGHIỆM HƯỚNG DẪN TRẺ MẪU GIÁO 56 TUỔI LÀM ĐỒ DÙNG, ĐỒ CHƠI Ở TRƯỜNG MẦM NON NGA ĐIỀNPP_Bàn tay nặn bột dạy các môn khoa học cho cấp Tiểu học và Trung học cơ sở
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập