Giao an tu chon hoa 9

Giáo án Tự chọn Hóa 9 (nâng cao)

Giáo án Tự chọn Hóa 9 (nâng cao)
... ) = 0, 0875.171 = 14 ,96 25( g ) 2 mddC = (27,4+500) – (0,2.2+0,1.17+0,1125.233+0,0625 .98 ) = 492 ,96 25(g) C% = 14 ,96 25 100 = 3, 035% 492 ,96 25 IV Củng cố (3’) Các bước giải toán tổng hợp V Dặn dò ... học tập tự giác, tích cực, chủ động B Phương pháp Học sinh tự học - thảo luận Giáo viên hướng dẫn - sửa tập C Chuẩn bị Giáo viên: Nội dung kiến thức Học sinh: Rèn luyện, ôn tập dạng toán biện ... • cho A vào dd HCl: điều Ba + 2HCl → BaCl2 0,1mol Giáo viên: Trần Hữu Khương - Trường THCS Trần Hưng Đạo = 0,3(mol ) + H2 0,1mol Giáo án tự chọn Hoá hoc - nâng cao 2Al + 0,3mol Mg + ymol 6HCl...
 • 5
 • 1,078
 • 37

Giáo án tự chọn hóa 10_chương halogen

Giáo án tự chọn hóa 10_chương halogen
... thống hoá kiến thức nhóm halogen Hoạt động 2: Giới thiệu số hợp chất nguyên tố halogen: Hiđro halogenua axit halogenhiđric HF HCl HBr HI - Chất khí, dễ tan nước tạo thành axit halogen hidric - Tính ... điều chế halogen: F2 Cl2 Br2 Đp hỗn hợp HCl(đặc)+ chất OXH mạnh (MnO2, Cl2 + 2NaBr Br2 +NaCl KF HF KMnO4…) I2 Từ biển rong Đpdd 2NaCl+H2O Màng ngăn 2NaOH +Cl2 +H2 Như vậy, dựa vào so sánh halogen ... cố hệ thống hoá kiến thức halogen hợp chất halogen: - Gv yêu cầu hs trả lời tập trắc nghiệm BT 3.1, 3.2, 3.3, 3.7, 3.8, 3.9, 3.10, 3.11, 3.12 - GV hướng dẫn HS làm tập tự luận: 3.13 – 3.19 Hoạt...
 • 5
 • 448
 • 5

Giáo án tự chọn hóa 10_chương O - S

Giáo án tự chọn hóa 10_chương O - S
... halogen khử +4 S + O2 S O2 Tác dụng với KNO3, KClO3, HNO3, H2SO4 đặc nóng,… Với hợp chất +4 H SO4 + S S O2 + H 2O +4 KClO3 + S S O2 + KCl => Oxi chất oxi hóa mạnh; lưu huỳnh vừa chất oxi hóa ... Bài 28: Oxi ozon có tính oxi hoá mạnh Phản ứng hoá học sau chứng minh ozon có tính oxi hoá mạnh oxi ? A: 2Ag + O3 -> Ag 2O + O2 B: 2KI + O3 + H 2O -> I2 + 2KOH + O2 C: Cu + O3 -> CuO + O2 D: A, ... −2 +5 1, H O + K N O2 → H O + K N O3 −1 −2 +6 −2 2, H O + Pb S → Pb S O4 + H O • Tính khử: −1 1, H O2 + O3 → H 2O + O2 −1 +7 +2 2,5 H O2 + K MnO4 + 3H SO4 → Mn SO4 + O2 + K SO4 + 8H 2O Dặn dò:...
 • 6
 • 294
 • 6

Giáo án tự chọn hóa 9

Giáo án tự chọn hóa 9
... V 96 = 0 ,96 V ; 100 V = 0,02V 100 -Phản ứng (1): VCO2 (1) = VCH = 0 ,96 V ⇒ ∑VCO2 = VCO2 +V CO2 (1)= 0 ,98 V ⇒ nCO2 = -Phản nCO = nCaCO3 Ta có: 0 ,98 V 22,4 (mol) ứng (2): 4 ,9 = = 0,0 49( mol ) 100 0 ,98 V ... CHẤT HÓA HỌC CỦA MUỐI I/ Mục tiêu : Củng cố tính chất hóa học chung muối dẫn đưa phương trình hóa học tương đương cho tính chất hóa học Vận dụng tính chất hóa học muối để làm tập Say mê môn hóa ... dẫn đưa phương trình hóa học tương đương cho tính chất hóa học Vận dụng tính chất hóa học bazơ để làm tập Say mê môn hóa học II/ Chuẩn bò:: GV : Tài liệu tham khảo, giáo án HS: Kiến thức III/...
 • 20
 • 945
 • 6

Giao an tự chọn hóa 10

Giao an tự chọn hóa 10
... Ngũ Lão Giáo án tự chọn hoá 10 12 Cho 23,2 gam hn hp Fe v Cu phn ng vi HCl d thu c 6,72 lớt H Xỏc nh lng v thnh phn % lng ca cỏc cht hn hp u? 13 Cho 36,8 gam hn hp vụi v ỏ vụi ho tan vo lớt dung ... cht oxi hoỏ rt yu (do hiu ng khụng gian ca phõn t) Brom cng cú cỏc oxi axit tng t clo: HBrO, HBrO3, HBrO4 5Cl2 + Br2 + 6H2O 2HBrO3 + 10HCl Mui clorat: quan trng hn c l KClO3 t0 3Cl2 + 6KOH ... Giáo viên : Đào Thi Thuý Hằng Trờng PTTH Phạm Ngũ Lão Giáo án tự chọn hoá 10 Tit 12 13: LUYN TP: NHểM HALOGEN I MC TIấU BI HC: Kin thc: Hs nm vng: - S bin thiờn tớnh...
 • 5
 • 393
 • 8

Giáo án tự chọn Hóa 9

Giáo án tự chọn Hóa 9
... bày V 96 = 0 ,96 V ; 100 V = 0,02V 100 -Phản ứng (1): VCO2 (1) = VCH = 0 ,96 V ⇒ ∑ VCO2 = VCO2 +V CO2 (1)= 0 ,98 V ⇒ nCO2 = 0 ,98 V 22,4 -Phản nCO = nCaCO3 = Ta có: ứng (2): 4 ,9 = 0,0 49( mol ) 100 0 ,98 V ... CHẤT HÓA HỌC CỦA MUỐI I/ Mục tiêu : Củng cố tính chất hóa học chung muối dẫn đưa phương trình hóa học tương đương cho tính chất hóa học Vận dụng tính chất hóa học muối để làm tập Say mê môn hóa ... dẫn đưa phương trình hóa học tương đương cho tính chất hóa học Vận dụng tính chất hóa học bazơ để làm tập Say mê môn hóa học II/ Chuẩn bò:: GV : Tài liệu tham khảo, giáo án HS: Kiến thức III/...
 • 20
 • 379
 • 1

GIÁO ÁN TỰ CHỌN HÓA 9

GIÁO ÁN TỰ CHỌN HÓA 9
... LIỆU HỖ TRỢ Giáo án tự chọn hóa học Trường THCS Võ Trường Toản Giáo viên soạn : Trần Quốc Thắng - Sách giáo khoa, trang 24 đến trang 25 - Học tốt hóa học cấp C NỘI DUNG Bài : Có phân bón hóa học ... supephotphat đơn người ta tán nhỏ quặng apatit cho tác dụng với H 2SO4 đặc thu đuợc hỗn hợp muối Ca(H2PO4)2 CaSO4 Viết PTHH phản ứng xảy Giáo án tự chọn hóa học Trường THCS Võ Trường Toản Giáo viên soạn ... Al2(SO4)3 Hãy chọn chất có quan hệ với để lập thành hai dãy chuyển đổi hóa học viết PTHH cho dãy Hướng dẫn : Dãy thứ : Al → Al2O3 → AlCl3 → Al(OH)3 → Al2(SO4)3 Giáo án tự chọn hóa học Trường...
 • 21
 • 499
 • 2

Giáo án tự chọn hóa 8 cả năm 2010 - 2011 (Cực chuẩn)

Giáo án tự chọn hóa 8 cả năm 2010 - 2011 (Cực chuẩn)
... chất kim loại GIÁO ÁN TỰ CHỌM HÓA HỌC Tuần Ngày soạn : 25/ 08/ 20 08 Ngày dạy : 28/ 08/ 20 08 Tiết 18 LUYỆN TẬP TÍNH CHẤT CỦA KIM LOẠI A MỤC TIÊU Kiến thức • HS biết tính chất vật lí hóa học kim loại ... Tuần 11 Ngày soạn : 25/ 08/ 20 08 Ngày dạy : 28/ 08/ 20 08 Tiết 22 LUYỆN TẬP GIÁO ÁN TỰ CHỌM HÓA HỌC TÍNH CHẤT CỦA NHÔM – SẮT ( tt ) A MỤC TIÊU Kiến thức • HS biết tính chất vật lí hóa học nhôm sắt • HS ... 3H2O D HƯỚNG DẪN : Xem lại nội dung muối quan hệ hợp chất vô GIÁO ÁN TỰ CHỌM HÓA HỌC Tuần Ngày soạn : 25/ 08/ 20 08 Ngày dạy : 28/ 08/ 20 08 Tiết 14 MỐI QUAN HỆ GIỮA CÁC HỢP CHẤT VÔ CƠ ( tt ) A MỤC TIÊU...
 • 20
 • 634
 • 0

giao an tu chon hoa 9

giao an tu chon hoa 9
... mol 2mol 2mol 1mol 0 ,99 mol 0 ,99 mol 0 ,99 mol 0, 495 mol = ( 4,73 + 0 ,99 ) 23 = 131,56 (g) = ( 2,37 + 0, 495 ) 22,4 = 64, 176 (l) Khối lượng NaOH tạo thành : m = 4,73 40 = 1 89, 2 (g) Khối lượng 2C2H5O ... 4.100% = 0 ,97 % 414, 14, 2.100% C % Na2 SO4 = = 3, 43% 414, 200 VddCuSO = = 190 ml = 0,19l 1, 05 C % NaOH = ∑ Vdd = 0, + 0, 19 = 0,39l n 0,1 = = 0, 26 M V 0, 39 n 0,1 = = = 0, 26 M V 0, 39 CM NaOH ... Thò Hoa Trang Trường THCS Nguyễn Huệ Giáo án : Tự chọn hóa GV: Thới Thò Hoa Chủ đề II: Tinh chế chất – Phương pháp nhận biết chất Giải số tập muối TU N 1: Soạn : 14/10/20 09 Giảng:16/10/20 09 I/...
 • 50
 • 362
 • 2

Giao an tu chon hoa

Giao an tu chon hoa
... lng d AgNO3 NH3 thỡ sau mt thi gian kt ta vut quỏ 16 gam 5) Gii thớch s bin i sau õy - Nhit núng chy gim theo th t sau : n- butan ; iso butan ; neo pentan - Trans anken cú nhit núng chy cao hn ... nhiêu mol ? 80 Hoà tan 20g hỗn hợp gồm bari sunfat, canxi photphat, natri photphat canxi cacbonat vào nớc Phần không tan có khối lợng 18g đợc lọc riêng cho vào dung dịch HCl lấy d tan đợc 15g có 2,24 ... tan hoàn toàn 4,82 gam hỗn hợp ba muối NaF, NaCl, NaBr nớc đợc dung dịch A Sục khí clo d vào dung dịch A cô cạn dung dịch sau phản ứng thu đợc 3,93 gam muối khan Lấy nửa lợng muối khan hoà tan...
 • 78
 • 271
 • 0

Giáo Án tự chọn hóa 9/2010

Giáo Án tự chọn hóa 9/2010
... AXIT - TÍNH CHẤT HÓA HỌC CỦA AXIT (1 tiết) I/ Mục tiêu : Củng cố tính chất hóa học chung axit dẫn đưa phương trình hóa học tương đương cho tính chất hóa học Vận dụng tính chất hóa học oxit, axit ... BAZƠ - TÍNH CHẤT HÓA HỌC CỦA BAZƠ (1 tiết) I/ Mục tiêu : Củng cố tính chất hóa học chung bazơ dẫn đưa phương trình hóa học tương đương cho tính chất hóa học Vận dụng tính chất hóa học bazơ để ... MUỐI - TÍNH CHẤT HÓA HỌC CỦA MUỐI(1 tiết) I/ Mục tiêu : Củng cố tính chất hóa học chung muối dẫn đưa phương trình hóa học tương đương cho tính chất hóa học Vận dụng tính chất hóa học muối để làm...
 • 18
 • 269
 • 2

giao an tu chon hoa 9 hay

giao an tu chon hoa 9 hay
... CuO - Ba, BaO, mui ca Ba - Tan + H2 bay lờn - Tan - Tan + khớ CO2, SO2, H2S - Tan + H2 bay lờn Tan + khớ NO2, SO2, bay lờn - Cl2 bay lờn - AgCl kt ta - Dd mui ng mu xanh - BaSO4 kt ta trng - ... cht no tan l CaO, cht khụng tan l CuO PT: CaO + H2O Ca(OH)2 c Cho tng cht vo nc, c dung dch Dựng qu tớm th dung dch: Nu dd no lm qu tớm chuyn thnh xanh thỡ cht ban u l CaO; mu thỡ cht ban u l ... 2H2O Ca(OH)2 + H2 2.2/ Oxit baz + H2O Baz (tan) - Vớ d: BaO(r) + H2O(l) Ca(OH)2(dd) 2.3/ Baz (tan) + mui (tan) mui mi + baz mi (cú cht khụng tan) - Vớ d: 2NaOH(dd) + CuCl2(dd) Cu(OH)2(r)...
 • 17
 • 388
 • 3

Bài soạn giao an tu chon hoa 9(cuc hay)

Bài soạn giao an tu chon hoa 9(cuc hay)
... t¹o dd mi ®ång mµu xanh) - MnO2 - HCl - Ag2O - H2SO4 - HNO3 dïng ®Ĩ nhËn Dung dÞch mi - BaCl2, Ba(NO3)2 Trường THCS Eakly - Tan - Tan + khÝ CO2, SO2, H2S - Tan + H2 bay lªn Tan + khÝ NO2, SO2, ... HĨA Bài tập : Bài tập : Ngâm vật Cu có khối lượng 5gam Tóm tắt : 250gam dung dòch AgNO3 8% Sau thời gian mCu = gam ngâm lấy vật kiểm tra thấy khối lượng muối mdd AgNO3 = 250gam bạc dung dòch ban ... níc, chÊt nµo tan lµ CaO, chÊt kh«ng tan lµ CuO PT: CaO + H2O  Ca(OH)2 c Cho tõng chÊt vµo níc, ®ỵc dung dÞch Dïng q tÝm thư dung dÞch: NÕu dd nµo lµm q tÝm chun thµnh xanh th× chÊt ban ®Çu lµ CaO;...
 • 33
 • 730
 • 8

Bài giảng Giao an tu chon hoa 8(1chu de)

Bài giảng Giao an tu chon hoa 8(1chu de)
... công thức phân tử X, biết d X / O2 = 1,3125 22 Khí butan C 4H10 có thành phần khí mỏ dầu Tính thể tích khí oxi (đktc) cần để đốt cháy 2,9 gam butan tính số gam nớc tạo thành sau phản ứng Biết sản ... tích chất khí chứa số phân tử khí Tính tỉ khối : a) Khí amoniac (NH3) so với khí hiđro b) Khí metan (CH4) so với khí oxi c) Hỗn hợp khí 20% O2 80% khí N2 so với khí CO2 d) Hỗn hợp có 25% khí C2H4 ... 17 Có bình giống chứa đầy khí sau điều kiện Bình A : chứa khí etilen C2H4 Bình B : chứa khí metan CH4 Bình C : chứa khí oxi O2 Nêu cách phân biệt bình khí 18 So sánh hàm lợng (% theo khối lợng)...
 • 6
 • 370
 • 4

Bài giảng GIÁO ÁN TỰ CHỌN HÓA 8 -2010-2011

Bài giảng GIÁO ÁN TỰ CHỌN HÓA 8 -2010-2011
... B BÀI TẬP: 1) Bài trang 79 SGK a mK2CO3 = 39 x + 12 + 16 x = 1 38 (g) b Thành phần phần trăm khối lượng 39 x %K= x 100% = 56.52% 1 38 12 %C = x 100% = 8. 7 % 1 38 16 x3 %O = x 100% = 34. 78% 1 38 ... Tuần HÓA TRỊ I MỤC TIÊU : HS hiệu hóa trò ? Cách xác đònh hóa trò Làm quen với hóa trò số nguyên tố số nhóm nguyên tử thường gặp Biết quy tắc hóa trò biểu thức Áp dụng quy tắc hóa trò để tính hóa ... 22.4 = 28 lit 4) Bài 4: Tính số mol a 4. 48 lit khí H2 (ở đktc) c 28g Fe b 67.2 lit khí CH4 (ở đktc) d 5.4 g Al Giải : V 4. 48 V 67.2 = = 0.2mol = = 3mol a nH = b nCH = 22.4 22.4 22.4 22.4 m 28 m 5.4...
 • 83
 • 376
 • 2

Xem thêm

Từ khóa: giáo án tự chọn hóa học lớp 9giáo án tự chọn hóa học 12giáo án tự chọn hóa 12 học kì 2giáo án tự chọn hóa học 12 nâng caogiáo án tự chọn hóa học 12 cơ bảngiáo án tự chọn hóa học 11 nâng caogiao an tu chon lop 9 mon tieng anhgiáo án tự chọn hóa học 11 cơ bảngiáo án tự chọn toán 9giáo án tự chọn toán 9 năm 2012giáo án tự chọn hóa 11 cơ bảngiao an tu chon hoa 12giao an tu chon toan 9 theo chu de bam satgiáo án tự chọn hóa học 10giao an tu chon hoa lop 12Đánh giá các yếu tố ảnh hưởng đến sự hài lòng trong công việc của giảng viên trường Cao đẳng Kinh tế Tài chính Thái Nguyên (LV thạc sĩ)500 câu hỏi TRẮC NGHIỆM KIẾN THỨC TỔNG hợpChứng nhận quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất cho các tổ chức kinh tế tại tỉnh quảng trị thực trạng và giải phápĐánh giá đa dạng thực vật thân gỗ vùng cát nội đồng huyện quảng điềnĐánh giá thực trạng quản lý đất đai tại các mỏ khai thác đất sét và đất đồi trên địa bàn huyện hòa vang, thành phố đà nẵngĐiều tra hiện trạng động,thực vật rừng ở vườn quốc gia chư mom ray,tỉnh kon tumHiện trạng các mô hình nuôi trồng thủy sản ven đầm cầu hai, tỉnh thừa thiên huếNghiên cứu hiện trạng phân bố một số loài cây gỗ và lâm sản ngoài gỗ có giá trị tại vùng cát nội đồng xã hải dương, huyện hải lăng, tỉnh quảng trịiNghiên cứu kĩ thuật thu hái, chế biến hạt giống và gieo ươm cây lim xẹt (peltophorum pterocarpum) tại viện nghiên cứu và phát triển hương vân, thị xã hương trà, tỉnh thừa thiên huếPhân tích năng suất lao động tại công ty cổ phần phát triển thủy sản huế giai đoạn 2013 – 2015Quy hoạch công suất tối ưu hệ thống năng lượng mặt trời độc lập ở một số khu vực của tỉnh thừa thiên huếNâng cao chất lượng tín dụng ngân hàng TMCP đầu tư và phát triển việt nam chi nhánh phú yênNÂNG CAO ĐỘNG lực làm VIỆC CHO cán bộ VIÊN CHỨC tại CHI NHÁNH điện lực sơn hòa, TỈNH PHÚ yênNâng cao năng lực cạnh tranh dịch vụ chuyển phát nhanh tại bưu điện thành phố tuy hòaNÂNG CAO NĂNG lực CẠNH TRANH tại CÔNG TY cổ PHẦN xây DỰNG BÌNH ĐỊNHHoàn thiện công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ công đoàn tại liên đoàn lao động tỉnh quảng bìnhGIẢI PHÁP NÂNG CAO NĂNG lực CẠNH TRANH của CHI NHÁNH THANH hóa CÔNG TY THÔNG TIN DI ĐỘNGNÂNG CAO CHẤT LƯỢNG đội NGŨ cán bộ, CÔNG CHỨC cấp xã, PHƯỜNG, THỊ TRẤN THUỘC HUYỆN NAM ĐÔNG, TỈNH THỪA THIÊN HUẾNâng cao năng lực cạnh tranh trong đấu thầu xây dựng của công ty cổ phần DINCONghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến quyết định lựa chọn khách sạn 2 sao của khách du lịch nội địa khi đến huế
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập