Tài liệu thi giáo viên giỏi THCS

TÀI LIỆU THI GIÁO VIÊN CHỦ NHIỆM GIỎI 2015

TÀI LIỆU THI GIÁO VIÊN CHỦ NHIỆM GIỎI 2015
... thu, bàn giao chất lượng giáo dục học sinh; a giáo viên chủ nhiệm b Giáo viên môn c Hiệu trưởng 34 câu hỏi hay Thông tư 30 (Ngày 12/01 /2015 - 08:41:07) Để giúp giáo viên tháo gỡ khó khăn thực ... bao gồm giáo viên, viên chức làm công tác thư viện, thi t bị giáo dục Mỗi tổ có thành viên Tổ chuyên môn có tổ trưởng, từ thành viên trở lên có tổ phó b Tổ chuyên môn bao gồm giáo viên, viên chức ... thư viện, thi t bị giáo dục Mỗi tổ có thành viên Tổ chuyên môn có tổ trưởng, từ thành viên trở lên có tổ phó c Tổ chuyên môn bao gồm giáo viên, viên chức làm công tác thư viện, thi t bị giáo dục...
 • 85
 • 1,987
 • 12

KẾ HOẠCH THI GIÁO VIÊN GIỎI THCS

KẾ HOẠCH THI GIÁO VIÊN GIỎI THCS
... lệ thi Giáo viên dạy giỏi cấp trường đến giáo viên dự thi - Nộp danh sách giáo viên dự thi phòng Phó Hiệu trưởng trước ngày 20/11/2010 - Đầu tư tiết dạy cho giáo viên dự thi tổ để đạt kết tốt ... 7h30 phút: giáo viên dự thi tham gia thi lý thuyết hội trường Kinh phí: - thực theo chế độ hành - Chi khen thưởng cho giáo viên đạt giải Trên kế hoạch tổ chức Hội thi Giáo viên dạy giỏi cấp trường ... không chấm thi giáo viên dự thi tổ - Đánh giá tiết dạy trung thực, khách quan, chống biểu tiêu cực hội thi - Nghiêm túc thực nội quy Hội thi *Thành phần ban giám khảo: +Thi lý thuyết: 1 /Thi u Thị...
 • 3
 • 219
 • 0

ĐỀ THI GIÁO VIÊN GIỎI THCS NĂM HỌC 2010-2011 (đã trộn thành nhiều đề)

ĐỀ THI GIÁO VIÊN GIỎI THCS NĂM HỌC 2010-2011 (đã trộn thành nhiều đề)
... ………………………………………………………………………………………………………………… Trang 1/2 - Mã đề: 514 TRƯỜNG THCS TRẦN CAO VÂN ĐỀ THI GIÁO VIÊN GIỎI CẤP TRƯỜNG Năm học 2010-2011 Thời gian: 45 phút HỌ VÀ TÊN GIÁO VIÊN: SBD: ... ………………………………………………………………………………………………………………… Trang 1/2 - Mã đề: 514 TRƯỜNG THCS TRẦN CAO VÂN ĐỀ THI GIÁO VIÊN GIỎI CẤP TRƯỜNG Năm học 2010-2011 Thời gian: 45 phút HỌ VÀ TÊN GIÁO VIÊN: SBD: ... ………………………………………………………………………………………………………………….… Trang 1/2 - Mã đề: 514 TRƯỜNG THCS TRẦN CAO VÂN ĐỀ THI GIÁO VIÊN GIỎI CẤP TRƯỜNG Năm học 2010-2011 Thời gian: 45 phút HỌ VÀ TÊN GIÁO VIÊN: SBD:...
 • 33
 • 877
 • 10

ĐỀ THI GIÁO VIÊN GIỎI THCS NĂM HỌC 2010-2011

ĐỀ THI GIÁO VIÊN GIỎI THCS NĂM HỌC 2010-2011
... ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………… TRƯỜNG THCS TRẦN CAO VÂN ĐÁP ÁN ĐỀ THI GIÁO VIÊN GIỎI CẤP TRƯỜNG Năm học 2010-2011 Đáp án mã đề: 140 01 B; 02 D; 03 C; 04 A; 05 A; 06 D; 07 C; 08 ... GD&ĐT.Đánh giá kết học tập học sinh cuối học kỳ cuối năm xếp theo A .Học lực có loại;hạnh kiểm có loại B .Học lực có loại;hạnh kiểm có loại C .Học lực có loại;hạnh kiểm có loại A .Học lực có loại;hạnh ... Câu15:Theo quy chế 40/2006 Bộ GD&ĐT, học sinh nghỉ học 44 ngày năm học, có hạnh kiểm học lực năm xếp loại trung bình.Vậy học sinh A.Được lên lớp thẳng B.Phải thi lại môn điểm trung bình C.Phải...
 • 6
 • 513
 • 9

Kế hoạch thi giáo viên giỏi THCS

Kế hoạch thi giáo viên giỏi THCS
... loại giỏi Sử dụng kết Hội thi: 8.1 Kết Hội thi để đánh giá, xếp loại thi đua tổ cá nhân 8.2 Danh hiệu giáo viên dạy giỏi để xem xét, thực chế độ sách giáo viên 8.3 Giáo viên đạt danh hiệu giáo viên ... giỏi cấp trường cấp giấy chứng nhận đạt giáo viên dạy giỏi cấp trường Giáo viên có Giấy chứng nhận cấp trường năm liền kề dự thi cấp huyện Trên Kế hoạch hội thi giáo viên dạy giỏi trường Kế hoạch ... giá kết giáo viên dự thi: Giáo viên đạt danh hiệu giáo viên dạy giỏi cấp trường phải đạt yêu cầu sau: - Bài thi kiểm tra lực đạt từ điểm trở lên; - Các thi giảng đạt loại trở lên, phải có thi...
 • 3
 • 139
 • 0

100 CÂU HỎI VÀ TRẢ LỜI CHUẨN BỊ CHO THI GIÁO VIÊN GIỎI THCS VÀ THPT

100 CÂU HỎI VÀ TRẢ LỜI CHUẨN BỊ CHO THI GIÁO VIÊN GIỎI THCS VÀ THPT
... có giáo viên tổng số giáo viên nhà trường đạt tiêu chuẩn giáo viên dạy giỏi từ cấp huyện trở lên giáo viên xếp loại yếu theo Quy định chuẩn nghề nghiệp giáo viên Điền tỉ lệ thích hợp vào chỗ ... Nhân viên văn phòng; nhân viên y tế B Giáo viên; viên chức làm công tác thư viện, thi t bị giáo dục C Hiệu trưởng; phó hiệu trưởng; giáo viên; viên chức làm công tác thư viện, thi t bị giáo dục ... bước Câu 13: Theo chuẩn nghề nghiệp giáo viên, tiêu chuẩn : lực dạy học có tiêu chí ? A/- B/- C/- D/- Câu 14 : Thông tư số 30/2009/TT-BGD ĐT ban hành chuẩn nghề nghiệp giáo viên THCS, giáo viên THPT...
 • 12
 • 205
 • 0

Tài liệu Đề thi, đáp án Thi giáo viên giỏi cấp trường năm học 2014 2015 bộ môn Ngữ văn THCS

Tài liệu Đề thi, đáp án Thi giáo viên giỏi cấp trường năm học 2014 2015 bộ môn Ngữ văn THCS
... CHẤM ĐỀ THI GIÁO VIÊN GIỎI CẤP TRƯỜNG NĂM HỌC 2013 -2014 MÔN: Văn I, Phần nhận thức chung Câu Câu Nội dung đáp án Nhiệm vụ giáo viên môn Giáo viên môn có nhiệm vụ sau đây: Điểm a) Dạy học giáo ... chương trình, kế hoạch giáo dục, kế hoạch dạy học nhà trường theo chế độ làm việc giáo viên Bộ trưởng Bộ Giáo dục Đào tạo quy định; quản lý học sinh hoạt động giáo dục nhà trường tổ chức; tham ... xếp loại học kỳ xếp loại năm học 2(1,5 điểm) Loại giỏi, có đủ tiêu chuẩn sau đây: 0,25 a) Điểm trung bình môn học từ 8,0 trở lên, điểm trung bình môn Toán, Ngữ văn từ 8,0 trở lên; riêng học sinh...
 • 5
 • 1,840
 • 4

Tài liệu DE THI GIAO VIEN GIOI

Tài liệu DE THI GIAO VIEN GIOI
... học theo nhóm c Tự học có tài liệu phương tiện hỗ trợ; tập trung nghe giải đáp thắc mắc d Tất ý 16) Cấu trúc chương trình bồi dưỡng thường xuyên bao gồm phần : a Giới thi u; hoạt động; thông tin ... PHÒNG GD HUYỆN TRẦN VĂN THỜI KỲ THI GIÁO VIÊN DẠY GIỎI CẤP TIỂU HỌC Năm học: 2006-2007 Ngày thi: 30/10/2006 Họ tên:…………………………… Đơn vị: …………………………… Số báo danh: ĐỀ ĐỀ THI: LÝ THUYẾT Thời gian làm ... phần : a Giới thi u; hoạt động; thông tin phản hồi; băng hình; tập phát triển kĩ b Băng hình; giới thi u; hoạt động; thông tin phản hồi; câu hỏi tự đánh giá; tập phát triển kĩ c Giới thi u; thông...
 • 22
 • 863
 • 2

Tài liệu Điều lệ thi giáo viên giỏi các cấp

Tài liệu Điều lệ thi giáo viên giỏi các cấp
... chức Hội thi b) Điều kiện: Giáo viên tham dự Hội thi cấp tỉnh việc phải hội đủ điều kiện giáo viên tham gia Hội thi cấp huyện (đối với giáo viên tiểu học, giáo viên trung học sở, giáo viên giảng ... cứu giáo dục Điều Các cấp tổ chức Hội thi a) Hội thi cấp trường tổ chức năm lần; b) Hội thi cấp huyện tổ chức năm lần giáo viên tiểu học, giáo viên trung học sở Việc tổ chức hội thi giáo viên ... tổ chức Hội thi b) Điều kiện: Giáo viên tham dự Hội thi cấp huyện việc phải hội đủ điều kiện giáo viên tham gia Hội thi cấp trường phải có giấy chứng nhận đạt giáo viên dạy giỏi cấp trường năm...
 • 10
 • 182
 • 1

Tài liệu Điều lệ thi giáo viên giỏi các cấp

Tài liệu Điều lệ thi giáo viên giỏi các cấp
... chức Hội thi b) Điều kiện: Giáo viên tham dự Hội thi cấp tỉnh việc phải hội đủ điều kiện giáo viên tham gia Hội thi cấp huyện (đối với giáo viên tiểu học, giáo viên trung học sở, giáo viên giảng ... cứu giáo dục Điều Các cấp tổ chức Hội thi a) Hội thi cấp trường tổ chức năm lần; b) Hội thi cấp huyện tổ chức năm lần giáo viên tiểu học, giáo viên trung học sở Việc tổ chức hội thi giáo viên ... tổ chức Hội thi b) Điều kiện: Giáo viên tham dự Hội thi cấp huyện việc phải hội đủ điều kiện giáo viên tham gia Hội thi cấp trường phải có giấy chứng nhận đạt giáo viên dạy giỏi cấp trường năm...
 • 10
 • 169
 • 0

Tài liệu Điều lệ thi giáo viên giỏi các cấp

Tài liệu Điều lệ thi giáo viên giỏi các cấp
... chức Hội thi b) Điều kiện: Giáo viên tham dự Hội thi cấp tỉnh việc phải hội đủ điều kiện giáo viên tham gia Hội thi cấp huyện (đối với giáo viên tiểu học, giáo viên trung học sở, giáo viên giảng ... cứu giáo dục Điều Các cấp tổ chức Hội thi a) Hội thi cấp trường tổ chức năm lần; b) Hội thi cấp huyện tổ chức năm lần giáo viên tiểu học, giáo viên trung học sở Việc tổ chức hội thi giáo viên ... tổ chức Hội thi b) Điều kiện: Giáo viên tham dự Hội thi cấp huyện việc phải hội đủ điều kiện giáo viên tham gia Hội thi cấp trường phải có giấy chứng nhận đạt giáo viên dạy giỏi cấp trường năm...
 • 10
 • 134
 • 0

Tài liệu Giáo án dự thi giáo viên giỏi cấp trường

Tài liệu Giáo án dự thi giáo viên giỏi cấp trường
... bạn học giỏi cho bạn chơi trò chơi,nốt nhạc may mắn -Bác gà thưởng cho tổ mèo trắng mũ gà,tổ mèo xanh mũ Vịt -Cho ba tổ ngồi theo nhóm -Khi cô sướng âm nốt nhạc tổ ý lắng nghe sau đoán tên hát...
 • 2
 • 573
 • 2

Xem thêm

Từ khóa: tài liệu thi giáo viên giỏi tiểu họctài liệu thi giáo viên giỏi cấp tiểu họctài liệu thi giáo viên giỏitài liệu thi giáo viên giỏi thpttài liệu thi giáo viên chủ nhiệm giỏi thcstài liệu thi giáo viên dạy giỏi cấp tiểu họctài liệu thi giáo viên dạy giỏi tiểu họctài liệu thi giáo viên chủ nhiệm giỏitài liệu thi giáo viên dạy giỏi cấp tỉnhtài liệu thi giáo viên dạy giỏitài liệu thi giáo viên dạy giỏi cấp huyệntài liệu thi giáo viên chủ nhiệm giỏi cấp tiểu họctài liệu thi giáo viên chủ nhiệm giỏi tiểu họcbộ đề thi giáo viên giỏi thcsđề thi giáo viên giỏi thcsBài thu hoạch quy hoạch nông thôn mớiNâng cao hiệu quả sử dụng vốn lưu động tại công ty TNHH kỹ thuật tin học Hải Anh (LV tốt nghiệp)Nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp nhỏ và vừa trong lĩnh vực xây dựng trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên (LV thạc sĩ)Một số kỹ thuật định tuyến trong mạng cảm biến không dây ứng dụng trong điều khiển và giám sát môi trường nhà kính (LV thạc sĩ)Thực trạng và giải pháp nâng cao hiệu quả công tác đấu giá quyền sử dụng đất trên địa bàn thành phố Cẩm Phả tỉnh Quảng Ninh (LV thạc sĩ)Phát triển kinh tế huyện Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh (LV thạc sĩ)Dạy học kịch bản văn học “Tôi và chúng ta” ở lớp 9 theo đặc trưng thể loại (LV thạc sĩ)Nâng cao chất lượng dịch vụ tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam chi nhánh tỉnh Thái Nguyên (LV thạc sĩ)Giáo dục văn hóa giao tiếp cho học sinh tiểu học qua môn Tiếng Việt ở một số tỉnh miền núi phía Bắc Việt Nam (LV thạc sĩ)THỰC TRẠNG QUẢN LÝ THIẾT BỊ DẠY HỌC Ở CÁC TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG THÀNH PHỐ THỦ DẦU MỘT, TỈNH BÌNH DƯƠNGTHỰC TRẠNG QUẢN LÝ VIỆC THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH DẠY HỌC CỦA HIỆU TRƯỞNG CÁC TRƯỜNG TIỂU HỌC TẠI QUẬN TÂN BÌNH, THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINHTƯ TƯỞNG NHÂN VĂN HIỆN THỰC TRONG TIỂU THUYẾT VÀ TRUYỆN NGẮN CỦA BẢO NINHGrammar book starterVỀ SỰ TỒN TẠI HẠNG CỦA MODULE TỰ DO HỮU HẠN SINH TRÊN CÁC VÀNH KHÔNG GIAO HOÁNĐẨY MẠNH THỰC HIỆN LUẬT HỢP TÁC XÃ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH VĨNH PHÚC HIỆN NAYLập kế hoạch truyền thông đại chúng tuyên truyền phòng chống dịch bệnh tay chân miệngNghiên cứu hoạt động quản trị thương hiệu tại công ty TNHH MTV Việt Nam Kỹ Nghệ Súc Sản (Vissan)Phân tích sự tác động của các phương tiện truyền thông đến sự phát triển của các doanh nghiệp hiện nayPhân tích tình hình quan hệ truyền thông của công ty bảo hiểm nhân thọ Prudential Việt NamPhân tích tình hình quan hệ truyền thông của công ty cổ phần sữa Vinamilk
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập