Đề thi thử kinh tế vi mô UEH K38

Đề thi thử kinh tế pdf

Đề thi thử kinh tế Vĩ mô pdf
... hoàn toàn không can thi p vào kinh tế thì: a Nền kinh tế quay trở lại trạng thái cân dài hạn ban đầu b Nền kinh tế quay trở lại trạng thái cân dài hạn ban đầu c Nền kinh tế quay trở lại trạng ... tư giảm  tổng cầu giảm♣ 18 Giả sử kinh tế trạng thái cân dài hạn Bỗng nhiên người dân chi tiêu nhiều họ lạc quan triển vọng phát triển kinh tế Do đó, kinh tế chuyển sang trạng thái cân tạm thời ... trước d Nhiều thước đo chi tiêu, thu nhập sản lượng dùng để phản ánh biến động kinh tế phần lớn tổng lượng kinh tế biến động nhau.♣ e Không điều 37 Chi phí hội tăng trưởng cao tương lai a...
 • 7
 • 164
 • 1

ĐỀ THI THỬ KINH TẾ VI LẦN 1

ĐỀ THI THỬ KINH TẾ VI MÔ LẦN 1
... thích thêm – Đề nghị sinh vi n không sử dụng tài liệu Ðáp án : B C 16 B 23 B C 38 B A D D 10 D 17 D 24 D 31 C 46 B 39 A D 11 D 18 A 25 B 32 C 47 C 40 C D 12 B 19 D 26 C 33 A 48 B 41 A B 13 D 20 B ... -60L2 +10 0L +10 0 C 10 0+50L-30L2 D 10 0+50L-60L2 Câu 31: Hàm suất biên lao động (MPL)là: A 20L-3L2+20 B Cả ba câu sai C -60L2 +10 0L +10 0 D -30L3 +10 0L-50L2 Câu 32: Qmax bằng: A Cả ba câu sai B 15 0 C 11 8,5 ... trước Qs1=250.000 tấn, sản lượng mủ cao su năm Qs2=260.000 Câu 40: Giá mủ cao su năm trước (P1) năm (P2) thị trường là: A P1=2 ,1 triệu P2=2 triệu B P1=2 ,1 triệu P2 =1, 95 triệu C P1=2 triệu P2 =1, 9...
 • 5
 • 148
 • 1

Đề thi môn kinh tế vi

Đề thi môn kinh tế vi mô
... 31 D C A 12 18 24 30 B D C 11 17 23 29 A D B B 21 A 27 B D 28 A A 32 C C Chương VIII: KINH TẾ VĨ MÔ TRONG NỀN KINH TẾ MỞ D C A 15 A 10 D 16 B C 11 C 17 A B 12 C 18 A D 13 B 19 D D A 14 D C ... 30 B C A 11 17 23 29 A A B D 56 A Chương VI: TỔNG CUNG VÀ CHU KỲ KINH DOANH C B C 15 D 10 B 16 C D 11 C 17 A D 12 C 18 D D 13 C C 14 B D 19 B B Chương VII: LẠM PHÁT VÀ THẤT NGHIỆP D B A 15 10...
 • 3
 • 2,049
 • 32

Đề thi môn kinh tế

Đề thi môn kinh tế Vĩ Mô
... mức sản lượng : a mà tăng tổng cầu lạm phát tăng nhanh b mà kinh tế có tỷ lệ thất nghiệp thấp c tối đa kinh tế d câu Câu 34 : Trong kinh tế giả đònh đóng cửa phủ Cho biết mối quan hệ tiêu dùng đầu ... mức sản lượng : a mà tăng tổng cầu lạm phát tăng nhanh b mà kinh tế có tỷ lệ thất nghiệp thấp c tối đa kinh tế d câu Câu 38 : Trong kinh tế giả đònh đóng cửa phủ Cho biết mối quan hệ tiêu dùng đầu ... điều hành kinh tế : a Sự thay đổi thuế chi tiêu ngân sách phủ có tác động đến mức giá, mức GDP mức nhân dụng b Việc đẩy mạnh cổ phần hoá doanh nghiệp nhà nước phát hành cổ phiếu cần thi t để...
 • 16
 • 2,830
 • 55

Đề thi mẫu kinh tế dạng trắc nghiệm

Đề thi mẫu kinh tế vĩ mô dạng trắc nghiệm
... mức sản lượng : a mà tăng tổng cầu lạm phát tăng nhanh b mà kinh tế có tỷ lệ thất nghiệp thấp c tối đa kinh tế d câu Câu 38 : Trong kinh tế giả định đóng cửa phủ Cho biết mối quan hệ tiêu dùng đầu ... điều hành kinh tế : a Sự thay đổi thuế chi tiêu ngân sách phủ có tác động đến mức giá, mức GDP mức nhân dụng b Việc đẩy mạnh cổ phần hoá doanh nghiệp nhà nước phát hành cổ phiếu cần thi t để ... = 750 ; xuất (dự kiến) X = 400 Câu : Thu nhập cân kinh tế : a 2000 b 3000 c 4000 d 5000 Câu : Số nhân chi tiêu dự định (số nhân tổng cầu) kinh tế : a b c d Câu : Nếu phủ giảm thuế 100, thu nhập...
 • 10
 • 315
 • 2

Đề thi môn kinh tế

Đề thi môn kinh tế vĩ mô
... tiền vào kinh tế có giải vấn đề khả toán tổ chức trung gian tài Câu 5: - Những yếu tố định lãi suất thực kinh tế nhỏ mở Tại thực tế có khác biệt lãi suất nước lãi suất thị trường giới kinh tế mở ... sản xuất sách lại phải chọn mức vốn trạng thái hoàng kim Điều kiện để đạt mức vốn trạng thái Muốn đạt trạng thái cần làm Câu 7: 2/3 - Một số nhà kinh tế cho khủng hoảng cán cân toán quốc tế ... Á 1997 thực chất khủng hoảng niềm tin nhà đầu tư tương lai kinh tế mà hệ thống ngân hàng họ tài trợ cho dự án mang tính cính trị kinh tế Khủng hoảng làm tăng chi phí bù rủi ro tài sản tài Châu...
 • 3
 • 1,164
 • 3

ĐỀ THI MÔN KINH TẾ

ĐỀ THI MÔN KINH TẾ VĨ MÔ
... CH NG II: M T S V N C B N C A KINH T H C V MÔ 1/ Kinh t v môn khoa h c nghiên c u: a Các quan h kinh t c a ngành n n kinh t b M t h th ng kinh t th ng nh t c N n kinh t v i t cách m t t ng th ... t cách m t t ng th , m t h th ng l n, t ng l ng c a m t n n kinh t t ng th d Các th tr ng t ng ngành ng ph n ánh ho t 2/ Kinh t v nghiên c u a T ng s n l ng hàng hoá d ch v , M c giá c chung, ... ng tr ng kinh t Không th có ct c t ng c a s n l ng ng n h n l n h n t c t ng trung bình c a s n l ng dài h n T ng giá s không nh h ng n s n l ng c a n n kinh t T ng giá s cho phép n n kinh t t...
 • 39
 • 533
 • 4

Tài liệu Đáp án đề thi môn Kinh tế Vi của trường Đại học Cần thơ ppt

Tài liệu Đáp án đề thi môn Kinh tế Vi mô của trường Đại học Cần thơ ppt
... Nếu có 100 doanh nghiệp giống thị trường hàm số cung ngành là: QS = 100q = 1000P c) Giả sử hàm số cầu thị trường này: Q = 16000 – 200P, giá sản lượng cân thị trường bao nhiêu? Mỗi doanh nghiệp ... chọn mức sản lượng Q bán với P để tối đa hóa lợi nhuận Khi cầu tăng thành D’, đường doanh thu biên dịch chuyển thành MR’ Để tối đa hóa lợi nhuận, nhà độc quyền chọn Q’ cao bán với giá P’ cao Câu ... ( 75 − 1,5Q ) dQ = 75Q − Q 40 40 DW = 75.50 – ¾.502 – 75.40 + ¾.402 = 750 – 675 = 75 đvt Giáo vi n đề Phạm Lê Thông 50 40 ...
 • 3
 • 1,492
 • 25

Đề thi môn kinh tế lớp TC33A5 pot

Đề thi môn kinh tế vĩ mô lớp TC33A5 pot
... Giảng viên: Lâm Thị Thu Hiền  Lưu ý:  ­ Sinh viên được tham khảo tài liệu 1 tờ A4  ­ Đề thi được nộp lại kèm bài thi Hết ­ 2 ­  ... Tài liệu này được tải về từ website lớp TC33A5:  www.33a5.co.cc  b.  NHTW  cần  hoạch  định  chính  sách  tiền  tệ  phối  hợp như  thế ...
 • 2
 • 706
 • 8

Đề thi môn kinh tế pdf

Đề thi môn kinh tế vĩ mô pdf
... 35 Hãy nhận xét tác động sách tiền tệ kinh tế Giải thích minh họa đồ thị II Bài tập: Có số liệu kinh tế: Tiêu dùng tự định: C0 = 110 (đề chẵn) C0 = 60 (đề lẻ) Đầu tư tự định: I0 = 90 Thuế ròng ... 1: Một kinh tế cân mức sản lượng tiềm Dựa vào hình ISLM, cho biết thay đổi lãi suất sản lượng Chính phủ gia tăng tỷ giá hối đoái làm xuất ròng thay đổi 100 Nhận xét tình trạng kinh tế lúc ... kinh tế lúc Theo bạn, cần phải làm để ổn định kinh tế Câu 2: Bình luận câu sau đây: Chính phủ chi tiêu với mức thuế thu không gây tác động kinh tế Câu 3: NHTW bán lượng trái phiếu kho bạc làm...
 • 3
 • 298
 • 1

Tổng hợp đề thi môn kinh tế

Tổng hợp đề thi môn kinh tế vĩ mô
... thõm ht thi k suy thoỏi b.luụn thng d thi k bựng n c.s cõn bng ton b n ca chớnh ph c toỏn d.cú liờn quan n chu k kinh doanh mt mc nht nh 24 Mt ngi va chuyn triu ng t ti khon tit kim cú thi hn ... chinh sach tai khoa luc nay?Giai thich? c.Tinh can can ngan sach truong hop tren d.Cho G=230 tinh san luong can bang?Hieu qua cua chinh sach tai khoa?Giai thich? thi kinh t v mụ 51 1.Nhng cõu sau ... ú nu tng tng cu thỡ lm phỏt s tng nhanh b m ti ú nn kinh t cú t l tht nghip thp nht c ti a ca nn kinh t d c cõu u ỳng Cõu 34 : Trong mt nn kinh t gi nh úng ca v khụng cú chớnh ph Cho bit mi quan...
 • 23
 • 400
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: đề thi môn kinh tế vi môđề thi mẫu kinh tế vĩ mô dạng trắc nghiệmđề thi môn kinh tế vĩ mô có lời giảiđề thi môn kinh tế vĩ mô 2đề thi môn kinh tế vĩ mô tự luậnđề thi môn kinh tế vĩ mô cao họcPhương pháp nội suy và ứng dụngThị trường lao động – Lý thuyết và thực tiễn ở Việt Nam hiện nayBO DE LUYEN THI HSG LOP 6 2017Thực trạng cải cách hành chính và các giải pháp, phương hướng của cải cách hành chính trong giai đoạn hiện nayTiền lương trong khu vực nhà nước thực trạng và chính sáchXây dựng website đặt món ăn trực tuyến cho cửa hàng BBQ thái nguyênNghiên cứu công nghệ nhận dạng tiếng nói và ứng dụng xây dựng hệ thống hỗ trợ dịch cabinNghiên cứu các chức năng của tường lửa thế hệ mới suricata và ứng dụng trong mạng nội bộ doanh nghiệpỨng dụng phân cụm mờ trong bài toán dự báo ảnh mây vệ tinhbXây dựng hệ thống quản lý đăng ký thực tập cho trường cao đẳng văn hóa nghệ thuật việt bắcXây dựng ứng dụng thông tin mua bán cho mobile bằng HTML5Đề tài Công nghệ mạ CromBÀI TẬP KINH tế LƯỢNGXây dựng website quản lý người học tại trung tâm luyện thi và đào tạo chất lượng cao phạm hùngCông Nghệ Sản Xuất Ắc Quy Chì Acid Kín KhíMetric and topology spaces chương 3Ứng dụng chỉnh sửa ảnh trên nền tảng androidXây dựng website quảng bá và bán hàng trực tuyến cho siêu thị thể thao sport one hà nội bằng wordpressXây dựng chức năng mega menu và sản phẩm thương mại điện tử trên nền shopifyỨng dụng phần mềm HRM nâng cao chất lượng quản lý nhân sự trong công ty cổ phần sen palace, bắc gian
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập