Một số vấn đề chung trong các bệnh truyền nhiễm (chẩn đoán và điều trị y học hiện đại)

Một số vấn đề chung về chế định Trách nhiệm sản phẩm vai trò của nó trong việc bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.docx

Một số vấn đề chung về chế định Trách nhiệm sản phẩm và vai trò của nó trong việc bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.docx
... trách nhiệm sản phẩm Do đó, đưa số vai trò chế định trách nhiệm sản phẩm việc bảo vệ người tiêu dùng sau: Thứ nhất, Có thể thấy, trách nhiệm sản phẩm bước để hoàn chỉnh chế bảo vệ người tiêu dùng ... khác việc ngăn ngừa cố doanh nghiệp giúp bảo vệ ổn định kinh tế nói chung Vai trò chế định trách nhiệm sản phẩm việc bảo vệ người tiêu dùng Qua việc phân biệt cho thấy tính đặc thù chế định trách ... cân lợi ích người tiêu dùng nhà sản xuất Các quy định trách nhiệm sản phẩm đảm bảo cân hài hòa nhà sản xuất, nhà phân phối quyền lợi người tiêu dùng Các quy định trách nhiệm sản phẩm quy định trách...
 • 7
 • 663
 • 14

MỘT SỐ VẤN ĐỀ CHUNG VỀ KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TRONG CÁC DOANH NGHIỆP SẢN XUẤT

MỘT SỐ VẤN ĐỀ CHUNG VỀ KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TRONG CÁC DOANH NGHIỆP SẢN XUẤT
... chi phí sau : Tổng giá Chi phí sản Chi phí sản thành sản = xuất dở dang + xuất phát sinh phẩm đầu kỳ kỳ Giá thành đơn vị sản phẩm Tổng giá thành sản phẩm Số lợng sản phẩm hoàn thành = - Chi phí ... - CPSXC Giá thành ( hay giá phí ) kế toán Mỹ đợc chia làm loại: - Giá thành sản phẩm ( Giá phí sản xuất ) - Giá thành chung cho kỳ * Hạch toán tổng hợp chi phí sản xuất giá thành sản phẩm Mỹ ... định giá trị hàng xuất, kết chuyển qua TK 621 CPNVLTT kết chuyển vào tính giá thành Kết luận chơng I : Trên số vấn đề chung kế toán chi phí sản xuất giá thành sản phẩm doanh nghiệp sản xuất - Các...
 • 37
 • 185
 • 0

MỘT SỐ VẤN ĐỀ CHUNG VỀ KẾ TOÁN DOANH THU BÁN HÀNG XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ BÁN HÀNG TẠI CÁC DOANH NGHIỆP SẢN XUẤT

MỘT SỐ VẤN ĐỀ CHUNG VỀ KẾ TOÁN DOANH THU BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ BÁN HÀNG TẠI CÁC DOANH NGHIỆP SẢN XUẤT
... toán tổng hợp chi tiết doanh thu bán hàng - xác định kết bán hàng 1.6.1 Nhiệm vụ kế toán doanh thu bán hàng - xác định kết bán hàng Kế toán bán hàng - xác định kết bán hàng có nhiệm vụ chủ yếu ... qui định 1.6.2 Tổ chức kế toán chi tiết doanh thu bán hàng - xác định kết bán hàng doanh nghiệp Để thực kế toán doanh thu bán hàng - Xác định kết bán hàng phải thu thập chứng từ dùng để hạch toán ... khoản doanh thu xác định kết bán hàng Xác định cách xác, đắn doanh thu bán hàng kỳ sở để xác định tiêu kinh tế, tài chính, đắn giá kết hoạt động sản xuất kinh doanh doanh nghiệp, sở để xác định...
 • 18
 • 409
 • 0

MỘT SỐ VẤN ĐỀ CHUNG VỀ KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM Ở DOANH NGHIỆP SẢN XUẤT

MỘT SỐ VẤN ĐỀ CHUNG VỀ KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM Ở DOANH NGHIỆP SẢN XUẤT
... có sở để định sản xuất kinh doanh cho phù hợp II / Kế toán chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm 1/ Đối tợng kế toán chi phí sản xuất đối tợng tính giá thành sản phẩm Để hạch toán chi phí sản ... giá thành liên sản phẩm theo khoản mục : Tổng giá Giá trị sản Chi phí Giá trị sản thành sản = phẩm làm dở + sản xuất - phẩm làm dở phẩm đầu kỳ kỳ cuối kỳ - Tính giá thành loại sản phẩm : + Giá thành ... hệ chi phí sản xuất giá thành sản phẩm dựa sơ đồ sau: A AB BD CD AC B : Chi phí sản xuất dở dang đầu kỳ : Chi phí sản xuất phát sinh kỳ : Chi phí sản xuất dở dang cuối kỳ : Gía thành sản phẩm...
 • 19
 • 223
 • 0

MỘT SỐ VẤN ĐỀ CHUNG VỀ KẾ TOÁN TẬP HỢP CHI PHÍ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI DOANH NGHIỆP THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ

MỘT SỐ VẤN ĐỀ CHUNG VỀ KẾ TOÁN TẬP HỢP CHI PHÍ VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI DOANH NGHIỆP THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ
... – Xác định kết kinh doanh - Nội dung: dùng để xác định kết kinh doanh - Kết cấu: Bên nợ +Kết chuyển giá vốn hàng bán phát sinh kỳ +Kết chuyển chi phí bán hàng, chi phí quản lý doanh nghiệp +Kết ... kế toán tập hợp chi phí xác định kết kinh doanh doanh nghiệp Thương mại dịch vụ: Tổ chức kế toán doanh nghiệp thương mại dịch vụ doanh nghiệp khác nói chung phương pháp kế toán thực việc ghi chép, ... điều hành, quản lý doanh nghiệp 1.2 Kế toán tập hợp chi phí doanh nghiệp thương mại dịch vụ: 1.2.1 Kế toán tập hợp chi phí: Bất kỳ doanh nghiệp nào, để tiến hành hoạt động sản xuất kinh doanh phải...
 • 23
 • 325
 • 0

Module Giáo dục thường xuyên 25- Một số vấn đề chung về chương trình giáo dục đáp ứng yêu cầu của người học, cập nhật kiến thức, kĩ năng, chuyển giao công nghệ - Phạm Xuân Luận

Module Giáo dục thường xuyên 25- Một số vấn đề chung về chương trình giáo dục đáp ứng yêu cầu của người học, cập nhật kiến thức, kĩ năng, chuyển giao công nghệ - Phạm Xuân Luận
... HV yêu c u, S GD& T t ch c gi i áp vào m t th i gian thích h p Hoạt động 1: Nêu số vấn đề chung Chương trình GDTX đáp ứng yêu cầu người học, cập nhật kiến thức, năng, chuyển giao công nghệ ... Hoạt động 2: Thảo luận ý nghĩa, vai trò Chương trình GDTX đáp ứng yêu cầu người học cập nhật kiến thức, chuyển giao công nghệ việc nâng cao chất lượng sống người dân cộng đồng 2.1 MỤC TIÊU HOẠT ... theo l p h c t i TTHTC MỘT SỐ VẤN ĐỀ CHUNG VỀ CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC … CHUYỂN GIAO CÔNG NGHỆ | 41 F DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 1) Ch ng trình giáo d c th ng xuyên áp ng yêu c u ng i h c, c p nh...
 • 36
 • 445
 • 0

Một số vấn đề chung về kế toán tiền lương các khoản trích theo lương trong doanh nghiệp.DOC

Một số vấn đề chung về kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương trong doanh nghiệp.DOC
... máy kế toán công ty TNHH Tiên Sơn Thanh Hoá Kế toán trởng Kế toán toán , công nợ Kế toán vật t , giá thành , tiêu thụ Kế toán theo dõi TSCĐ Kế toán theo dõi cắt BTP 2.4.4.2 Công tác kế toán ... hợp tiền lơng khoản trích theo lơng 1.6.1- Tài khoản sử dụng Để theo dõi tình hình hạch toán tiền lơng khoản trích theo lơng Tình hình trích nộp, sử dụng quỹ BHXH, KPCĐ Kế toán sử dụng tài khoản ... vào bảng toán BHXH - Đối với khoản tiền thởng công nhân viên, kế toán cần tính toán lập bảng toán tiền thởng để theo dõi chi trả qui định Căn vào bảng toán tiền lơng phận để chi trả, toán tiền...
 • 65
 • 1,008
 • 4

Một số vấn đề chung về án lệ trong các hệ thống pháp luật thuộc dòng học civil law

Một số vấn đề chung về án lệ trong các hệ thống pháp luật thuộc dòng học civil law
... pháp điển hình hình thành phát triển truyền thống pháp luật án lệ Vị trí án lệ hệ thống pháp luật thuộc dòng học civil law Trong hệ thống pháp luật thuộc dòng họ Civil Law, nguyên tắc, giải pháp ... thứ yếu hệ thống pháp luật Civil law án lệ có vị trí riêng, định hệ thống Và dần trở thành nguồn luật thức dòng họ pháp luật civil law hai dòng họ pháp luật civil law common law ngày có xu hướng ... nguồn pháp luật án lệ viện dẫn với mục đích xác định pháp luật, nguồn thực pháp luật luật lệ nguyên tắc pháp luật phát sinh từ quy định phủ, luật thành văn luật Còn common law Anh, Mĩ… gọi hệ thống...
 • 5
 • 304
 • 0

MỘT SỐ VẤN ĐỀ CHUNG VỀ KẾ TOÁN TIỀN LƯƠNG CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG TRONG DOANH NGHIỆP

MỘT SỐ VẤN ĐỀ CHUNG VỀ KẾ TOÁN TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG TRONG DOANH NGHIỆP
... vụ kế toán lao động ,tiền lương khoản trích theo lương Để phục vụ cho việc điều hành quản lý lao động tiền lương khoản trích theo lương có hiệu ,kế toán lao động tiền lương khoản trích theo lương ... yếu tố tiền lương khoản trích theo lương sản xuất kinh doanh Tiền lương khoản trích theo lương phạm trù kinh tế gắn liền với lao động tiền tệ sản xuất hàng hoá tiền lương (tiền công) biểu tiền ... ánh khoản toán với công nhân viên doanh nghiệp tiền lương, tiền công, phụ cấp BHXH, tiền lương khoản khác thuộc thu nhập họ Bên nợ : - Các khoản khấu trừ vào tiền công, tiền lương CNV - Tiền lương...
 • 25
 • 409
 • 0

Một số vấn đề chung về kế toán tiền lương các khoản trích theo lương trong doanh nghiệp

Một số vấn đề chung về kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương trong doanh nghiệp
... tiền thởng, tiền ăn ca đợc tập hợp theo thực tế phát sinh *) Các khoản trích theo lơng: Các khoản trích theo lơng bao gồm BHXH, BHYT, KPCĐ đợc trích theo tiền lơng công nhân sản xuất theo chế độ ... định.Kết tổng hợp, tính toán đợc phản ánh Bảng phân bổ tiền lơng BHXH 1.6 Kế toán tổng hợp tiền lơng khoản trích theo lơng 1.6.1- Tài khoản sử dụng Để theo dõi tình hình hạch toán tiền lơng khoản ... trình hạch toán nh TK 111,112,138, 1.6.2- Kế toán tổng hợp tiền lơng khoản trích theo lơng 1.6.2.1 Tổng hợp, phân bổ tiền lơng khoản trích theo lơng Hàng tháng kế toán tiến hành tổng hợp tiền lơng...
 • 18
 • 281
 • 0

MỘT SỐ VẤN ĐỀ CHUNG VỀ NGUYÊN VẬT LIỆU SỰ CẦN THIẾT PHẢI TỔ CHỨC HẠCH TOÁN NGUYÊN VẬT LIỆU TRONG CÁC DOANH NGHIỆP SẢN XUẤT

MỘT SỐ VẤN ĐỀ CHUNG VỀ NGUYÊN VẬT LIỆU VÀ SỰ CẦN THIẾT PHẢI TỔ CHỨC HẠCH TOÁN NGUYÊN VẬT LIỆU TRONG CÁC DOANH NGHIỆP SẢN XUẤT
... động tổng mức chi phí nguyên vật liệu cho sản xuất sản phẩm: Để sản xuất sản phẩm, doanh nghiệp phải sử dụng nhiều loại nguyên vật liệu Do tổng mức chi phí nguyên vật liệu cho sản xuất sản phẩm ... liệu sở để tổ chức hạch toán chi tiết tổng hợp nguyên vật liệu III-/ TỔ CHỨC HẠCH TOÁN CHI TIẾT NGUYÊN VẬT LIỆU: 1-/ Tổ chức chứng từ: a, Thủ tục nhập kho: Trong doanh nghiệp sản xuất thủ tục ... cung ứng nguyên vật liệu, doanh nghiệp phải tiến hành phân tích tình hình sử dụng nguyên vật liệu vào sản xuất sản phẩm * Để xem xét mức bảo đảm nguyên vật liệu cho sản xuất, doanh nghiệp cần tính...
 • 49
 • 225
 • 0

MỘT SỐ VẤN ĐỀ CHUNG VỀ THANH TOÁN KHÔNG DÙNG TIỀN MẶT TRONG NỀN KINH TẾ

MỘT SỐ VẤN ĐỀ CHUNG VỀ THANH TOÁN KHÔNG DÙNG TIỀN MẶT TRONG NỀN KINH TẾ
... lưu chuyển tiền tệ toán giá trị kinh tế 1.3 Sự cần thiết khách quan vai trò Thanh toán không dùng tiền mặt kinh tế 1.3.1 Sự cần thiết khách quan Thanh toán không dùng tiền mặt Thanh toán khâu ... hàng hoá Hình thức toán không dùng tiền mặt đời khắc phục hạn chế toán tiền mặt, đồng thời thúc đẩy phát triển sản xuất lưu thông hàng hoá kinh tế Thanh toán không dùng tiền mặt ngày đựơc mở rộng ... tiện toán tiền tệ; nhiên mở rộng toán không dùng tiền mặt liên quan đến quy luật tạo tiền, tăng bội số tín dụng NHTM thay đổi mối quan hệ tiền mặt tiền ghi sổ(M M1) 1.3.2 Vai trò Thanh toán không...
 • 15
 • 413
 • 2

Xem thêm

Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập