bài toán ước lượng hợp lý cực đại Áp dụng trên cây sinh loài nhỏ

Luận văn Thạc sĩ Khoa học máy tính Phương pháp đại số cho bài toán ước lượng hợp cực đại - Áp dụng trên cây sinh loài nhỏ

Luận văn Thạc sĩ Khoa học máy tính Phương pháp đại số cho bài toán ước lượng hợp lý cực đại - Áp dụng trên cây sinh loài nhỏ
... Trong phương pháp giới thiệu phương pháp hợp cực đại phương pháp phức tạp cho kết đáng tin cậy Vì trên, Bùi Văn Đồng Trang Phương pháp đại số cho tốn ước lượng hợp cực đại - Áp dụng sinh ... hóa ước lượng hợp cực đại sinh lồi chạy tìm nghiệm phương trình hợp số sinh lồi nhỏ taxa số mơ hình Bùi Văn Đồng Trang Phương pháp đại số cho tốn ước lượng hợp cực đại - Áp dụng sinh ... Phương pháp đại số cho tốn ước lượng hợp cực đại - Áp dụng sinh lồi nhỏ tốn lớn Nhược điểm lớn phương pháp tính tin cậy khơng cao Phương pháp tính tốn đại số: Ngược lại với phương pháp gần trên, ...
 • 76
 • 76
 • 0

Phương pháp đại số cho bài toán ước lượng hợp cực đại áp dụng trên cây sinh loài nhỏ

Phương pháp đại số cho bài toán ước lượng hợp lý cực đại áp dụng trên cây sinh loài nhỏ
... Trường Đại học Thuỷ Lợi Hà Nội CHƯƠNG 4: GIỚI THIỆU BÀI TOÁN VÀ XÁC ĐỊNH PHẠM VI ỨNG DỤNG CỦA BÀI TOÁN 4.1 Giói thiệu toán Ngày nay, hàng năm có tới triệu đầu sách ấn phẩm định kì xuất bản, số tăng ... Internet sử dụng MARC 21 MARC 21 trở thành chuẩn quốc tế cho biên mục máy đọc được, hay chuẩn trao đổi dừ liệu phạm vi toàn cầu 3.2 Tại Việt Nam Chuẩn MARC bước áp dụng số thư viện Việt Nam Một số phần ... quốc gia phát triển giới áp dụng chuẩn để tự động hoá thư viện, liên thông thư viện, chia sẻ nguồn lực thông tin Một số trường ĐạiI Search họcI other lớn Itrên Thế giới ápI dụng chuân Helníìl Qosrrh...
 • 67
 • 29
 • 0

Phương pháp đại số cho hài toán ước lượng hợp cực đại áp dụng trên cây sinh loài nhỏ

Phương pháp đại số cho hài toán ước lượng hợp lý cực đại  áp dụng trên cây sinh loài nhỏ
... toỏn c lng hp cc i - ỏp dng trờn cõy sinh loi nh hiu rừ cõy sinh loi, c lng hp cc i trờn cõy sinh loi chỳng ta tỡm hiu s qua cõy sinh loi v mụ hỡnh xỏc sut thng kờ trờn cõy sinh loi chng ... i s cho hi toỏn c lng hp cc i - p dng trờn cõy sinh loi nh Chng CY SINH LOI - Mễ HèNH XC SUT THNG Kấ TRấN CY SINH LOI Chng ny gii thiu cõy sinh loi cng mụ hỡnh xỏc sut thng kờ trờn cõy sinh ... hỡnh húa bi toỏn trờn cõy sinh loi Bựi Vn ng Trang 31 Phng phỏp i s cho hi toỏn c lng hp cc i - p dng trờn cõy sinh loi nh 4.3 Mụ hỡnh c lng hp cc i trờn cõy sinh loi Cho S, S2, SN l mt dóy...
 • 64
 • 37
 • 0

Ước lượng hợpcực đại

Ước lượng hợp lí cực đại
... định không âm Nếu ma trận = hàm hợp L(X, ) đạt cực đại Ví dụ 1.4 Giả sử (X1, X2,…, Xn) mẫu ngẫu nhiên từ phân phối chuẩn N(a; ) Tìm ước lượng hợp cực đại (a; ) Giải Ta có => Lnf(Xi, a, ... )= => Thay vào hệ (*) ta có => ước lượng hợp cực đại (a; ) Ước lượng khoảng Định nghĩa 2.1 Khoảng ( độ tin cậy P[ (X) < (X), < (X)] = 1- (X)) gọi khoảng ước lượng tham số với Khoảng ( - (X), ... Vậy => Ta lại có " Vậy tức hàm L(X, ước lượng hợp cực đại Ø Trường hợp tham số vectơ =( ) đạt cực đại Từ suy ,…, ) r Làm tương tự trường hợp tham số Ta giải hệ phương trình (*) Giải...
 • 9
 • 326
 • 5

Phương pháp hợp cực đại - Bài toán ước lượng khoảng trong môn xác suất thống kê - 1 ppt

Phương pháp hợp lý cực đại - Bài toán ước lượng khoảng trong môn xác suất thống kê - 1 ppt
... ước lượng hợp cực đại (a; => ) Ước lượng khoảng Định nghĩa 2 .1 Khoảng ( với độ tin cậy - số P[ 1( X) < < Khoảng ( 1( X), Hiệu 1- 2(X)] 1( X), 2(X)) gọi khoảng ước lượng tham = 1- 2(X)) gọi khoảng ... = (ln ) -n Vậy - ln => => Ta lại có " Vậy tức hàm L(X, ước lượng hợp cực đại ) đạt cực đại Từ suy Ø Trường hợp tham số vectơ =( 1, …, r) Làm tương tự trường hợp tham số Ta giải hệ phương trình ... ta tìm Đặt Nếu ma trận xác định không âm = hàm hợp lí L(X, ) đạt cực đại Ví dụ 1. 4 Giả sử (X1, X2,…, Xn) mẫu ngẫu nhiên từ phân phối chuẩn N(a; Tìm ước lượng hợp cực đại (a; Giải Ta có => Lnf(Xi,...
 • 6
 • 1,057
 • 7

Phương pháp hợp cực đại - Bài toán ước lượng khoảng trong môn xác suất thống kê - 2 pdf

Phương pháp hợp lý cực đại - Bài toán ước lượng khoảng trong môn xác suất thống kê - 2 pdf
... kết lượng có phân phối 2 với n - bậc tự ta tìm khoảng ước cách sau: Tìm t1, t2 cho P[t1 £ t1 ] = - P[ ... độ lệch mẫu S = 8 ,25 Chứng minh Với độ tin cậy 95%, xác định khoảng ước lượng chiều cao trung bình nam sinh viên Giải Do n =100 lớn nên t  tra bảng chuẩn Có t Khoảng ước lượng phương sai ) = 1,96 ... nhận khoảng ước lượng a Giải  Trường hợp chưa biết Tương tự trường hợp ta xét xác suất Biến đổi vế trái (3) Ta biết độc lập với nhau; N(0;1) có phân phối có phân phối chuẩn dạng (n - 1) với...
 • 6
 • 579
 • 1

thuyết mẫu – bài toán ước lượng điểm trong thống kê - 1 pptx

Lý thuyết mẫu – bài toán ước lượng điểm trong thống kê - 1 pptx
... Số Ví dụ 1. 6 Cho mẫu quan sát đại lượng ngẫu nhiên X Xi ni 20 15 10 Tìm Giải Ta có Từ đó, Bài toán ước lượng điểm Giả sử (X1, X2,…, Xn) mẫu ngẫu nhiên từ phân phối F(x, ), Định nghĩa 2 .1 Hàm (X) ... = n1 + n2 + … + nk - Nếu mẫu cho dạng khoảng Khoảng Tần số ni x1 x2 n1 x2 x3 n2 ……… ……… xk xk + Ø nk Phương sai mẫu Định nghĩa 1. 5 Phương sai mẫu số, ký hiệu xác định gọi phương sai mẫu ... đại lượng ; thống Định nghĩa 2.3 (Thống đủ) Thống s(X)) (X) = (X1, X2,…, Xn) (có thể (X) vectơ gọi thống đủ tham số 1( X),…, (hoặc họ phân phối F(x, )) phân phối điều kiện X = (X1,...
 • 8
 • 262
 • 1

thuyết mẫu – bài toán ước lượng điểm trong thống kê - 2 pptx

Lý thuyết mẫu – bài toán ước lượng điểm trong thống kê - 2 pptx
... N(a; ) * Trung bình mẫu ước lượng không chệch a = * Phương sai mẫu điều chỉnh Thật = ước lượng không chệch * Phương sai mẫu không ước lượng không chệch Định nghĩa 2. 10 Ước lượng (X1,…, Xn) hàm ... tham số ( ) gọi ước lượng Ví dụ 2. 17 Giả sử (X1, X2,…, Xn) mẫu ngẫu nhiên từ phân phối Poisson với tham số > Chứng minh ước lượng ước lượng hiệu Giải Ta có ; J( ) = Vậy ước lượng hiệu ... lí 2. 5, cặp ( = ) thống đủ (a; ) Định nghĩa 2. 7 Thống (X1,…, Xn) xác định không gian mẫu Rn nhận giá trị không gian T gọi ước lượng hàm tham số ( ) (Theo định nghĩa thống (X) phụ thuộc...
 • 8
 • 1,044
 • 3

bài toán về tổ hợp luyện thi đại học

bài toán về tổ hợp luyện thi đại học
... nhất, nhì, ba? Tổ Hợp : Bài Trong không gian ,cho tập hợp gồm điểm ,trong ba điểm thẳng hàng điểm đồng phẳng 1.Có tam giác ,đỉnh điểm Có tứ diện ,đỉnh điểm Bài Một tổ trực gồm có nam sinh ... trực muốn chọn học sinh để trực thư viện.Có cách chon : 1.Chọn học sinh 2.Có nữ sinh chọn Có nữ sinh chọn Bài Giáo viên hướng dẫn lao động muốn chia học sinh làm ba nhóm gồm 4,3,và học sinh Có ... vừa vẽ Bài 7.Trong đa giác lồi 12 cạnh a Có đường chéo b Có giao điểm đường chéo với ba đường chéo đồng qui Bài Có 10 đường tròn 10 đường thẳng phân biệt Hỏi có tối đa giao điểm chúng Bài 9.Trên...
 • 2
 • 235
 • 0

ƯỚC LƯỢNG VÀ KIỂM ĐỊNH GIẢ THUYẾT - BÀI TOÁN ƯỚC LƯỢNG doc

ƯỚC LƯỢNG VÀ KIỂM ĐỊNH GIẢ THUYẾT - BÀI TOÁN ƯỚC LƯỢNG doc
... người = / = 1841.84 5.2 Bài toán kiểm định Bên cạnh việc ước lượng, đặc trưng tổng thể suy diễn từ liệu mẫu thông qua phương pháp kiểm định giả thuyết Kiểm định giả thuyết dựa vào mẫu liệu thu thập ... hợp giả thuyết có giá trị đơn, nghĩa làì H0: = (kiểm định hai phía), giả thuyết dãy giá trị, lúc H0: hay H0: (kiểm định phía) Đối thuyết H1: Giả thuyết H1 kết ngược lại giả thuyết H0 Nếu giả thuyết ... phân biệt giả thuyết chứa đựng mệnh đề nhiều mệnh đề Giả thuyết đơn giả thuyết chứa đựng mệnh đề Chẳng hạn, luật chuẩn ta đưa giả thuyết : = giả thuyết đơn tham số quy Giả thuyết kép giả thuyết...
 • 17
 • 977
 • 15

Thiết kế nguồn điện năng lượng mặt trời có bộ tự động chọn điểm làm việc cực đại áp dụng thuật toán p o

Thiết kế nguồn điện năng lượng mặt trời có bộ tự động chọn điểm làm việc cực đại áp dụng thuật toán p o
... thạch phải hạn chế mà phải thay nguồn lượng tác động đến môi trường Luận văn với đề tài: Thiết kế nguồn điện lượng Mặt trời tự động chọn điểm làm việc cực đại p dụng thuật toán P& O xuất phát ... ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƢỜNG ĐẠI HỌC KỸ THUẬT CÔNG NGHI P Nguyễn Văn Quỳ THIẾT KẾ NGUỒN ĐIỆN NĂNG LƢỢNG MẶT TRỜI CÓ BỘ TỰ ĐỘNG CHỌN ĐIỂM LÀM VIỆC CỰC ĐẠI P DỤNG THUẬT TOÁN P& O Chuyên ... giảm p Cuk Việc chọn lựa loại DC/DC để sử dụng hệ PV tuỳ thuộc v o yêu cầu ắc quy tải điện p dãy panel mặt trời Bộ giảm p buck định điểm làm việc công suất tối ưu điện p v o vượt điện áp...
 • 86
 • 233
 • 2

Khoá luận tốt nghiệp toán Một số nguyên cực đại trong phương trình vi phân

Khoá luận tốt nghiệp toán Một số nguyên lý cực đại trong phương trình vi phân
... số ví dụ để hiểu rõ chất nguyên cực đại Đối tượng, phạm vi, phương pháp nghiên cứu - Đối tượng: Các vấn đề liên quan đến Một số nguyên cực đại phương trình vi phân - Phạm vi: Một số nguyên ... KẾT LUẬN Trong đề tài này, trình bày vấn đề sau: - Trình bày nguyên lý, bổ đề liên quan đến cực đại phương trình vi phân - Chọn lọc, tìm tòi nguyên lý, ví dụ tương ứng - Trình bày số nguyên cực ... số nguyên cực đại phương trình vi phân tìm hiểu sách tập phương trình vi phân nâng cao, tài liệu bồi dưỡng học sinh giỏi quốc gia số kiến thức phương trình vi phân bậc đại học - Phương pháp...
 • 52
 • 201
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: ước lượng hợp lý cực đạiước lượng hợp lí cực đạibài toán ứơc lượngbài toán ước lượng chi phí rủi robài toán ước lượng trung bìnhbài toán ước lượng trung bình mẫuxác suất thống kê bài toán ước lượngbài toán ước lượng khoảng tin cậybài toán ước lượng tỉ lệbài toán ước lượng và kiểm địnhbài toán ước lượng điểmbài toán ước lượngbài toán ước lượng khoảngbài toán ước lượng tham sốbài toán ước lượng tỷ lệGiải pháp nâng cao hiệu quả cho vay hộ sản xuất tại chi nhánh NHNoPTNT huyện Quỳnh Nhai – tỉnh Sơn La giai đoạn 2012 2015Tiếp cận dựa trên logic mờ cho bài toán xếp hạnh tín dụng khách hàng (LV thạc sĩ)Phân tích hiệu quả sản xuất kinh doanh tại Công ty Cổ phần Kết cấu thép và xây dựng công nghiệp VNThiết kế bộ điều khiển cho hệ truyền động tuyến tính sử dụng động cơ tuyến tính kích thích vĩnh cửu dạng Polysolenoid (LV thạc sĩ)Dự án đầu tư nhà máy nước sạch Tỉnh Yên BáiNGHIÊN CỨU CÁC YẾU TỐ TÁC ĐỘNG ĐẾN QUYẾT ĐỊNH MUA THỰC PHẨM CỦA KHÁCH HÀNG TẠI SIÊU THỊ CO.OPMART TỈNH VĨNH LONG (LV THẠC SĨ))Nâng cao chất lượng phục vụ tại bộ phận lễ tân trong khách sạn sông hồngNâng cao chất lượng và hiệu quả đào tạo nghề tại các cơ sở dạy nghề của tỉnh Hòa Bình (LV thạc sĩ))Giải pháp thu hút và tạo động lực cho người lao động làm việc tại Công ty cổ phần công nghệ và thương mại DELTA (LV thạc sĩ))Vai trò của cái bi trong giáo dục thẩm mỹ (LA tiến sĩ)Đánh giá kết quả nuôi dưỡng chăm sóc người bệnh hôn mê ăn bằng ống thông dạ dàyGiải pháp đẩy mạnh xuất khẩu vào thị trường Châu PhiNghiên cứu môi trường tái sinh cây dừa cạn (catharanthus roseus (l ) g don) phục vụ chuyển genĐề tài Các yếu tố ảnh hưởng tới chức năng của nhà nướcĐề tài Đánh giá hiệu quả kinh tế sản xuất cà phê của nông hộ tại xã Hòa Thắng, thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk LắkĐề tài khoa học cấp bộ Xây dựng vành đai kinh tế Vịnh Bắc Bộ trong tiến trình hình thành khu vực tự do thương mại ASEAN - Trung QuốcĐề tài khoa học Tác động tài khóa của chính sách cổ phần hóa lên ngân sách nhà nước minh chứng ở Việt NamĐề tài Kiến thức thực hành trong điều trị ARV của bệnh nhân HIV AIDS và một số hoạt động hỗ trợ của cộng đồng tại Trung tâm y tế huyện Từ Liêm, Hà NộiĐề thi MYTS 2016 (Vòng 1)Truyên tranh 7 viên ngọc rồng tập 10
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập