Tình hình ruộng đất ở thôn Trung Tự phường Đông Tác – tổng Kim Hoa – huyện Thọ Xương – tỉnh Hà Nội đầu thế kỷ XIX qua địa bạ Hà Nội

Luận án phó tiến sĩ khoa học lịch sử Bước đầu tìm hiểu chế độ sở hữu và canh tác ruộng đất làng Việt, Nam Bộ nửa đầu thế kỷ XIX , qua địa bạ

Luận án phó tiến sĩ khoa học lịch sử Bước đầu tìm hiểu chế độ sở hữu và canh tác ruộng đất ở làng Việt, Nam Bộ nửa đầu thế kỷ XIX , qua địa bạ
... rv"'-~~"~;I'!I("';- -' , ' " ng d8:t a Nam Be>ntia dAu th~ kY XIX qua Dfa BI.! 69 107 125 I Canh me ru9ng da:t, Ida, cae Iol.J.i ... thang nam 1993 C6 th~ till hi~u lrnn an tai : ~hU' vi~n Khoa hQc' xii hQi,' 34 Ly 1\1 Tr9ng, TP Ho Chi Minh ThU' vi~n Khoa hQc T6ng hgp, 69 Ly 1\1 Tr9ng, TP HCM DAN LU~N I LV DO CHQN DE TAl: ," ,...
 • 23
 • 583
 • 0

Vài nét về tình hình ruộng đất Bình Dương nửa đầu thế kỷ XIX (Qua việc nghiên cứu địa bạ tỉnh Giai Định lập năm 1836)

Vài nét về tình hình ruộng đất ở Bình Dương <Gia Định> nửa đầu thế kỷ XIX (Qua việc nghiên cứu địa bạ tỉnh Giai Định lập năm 1836)
... Và Bình Dương tỉnh độc lập, khu công nghiệp phát triển nước CHƯƠNG II: HUYỆN BÌNH DƯƠNG QUA TƯ LIỆU ĐỊA BẠN GIA ĐỊNH LẬP NĂM 1836 I Địa bạ Bình Dương kho địa bạ cổ Địa bạ cổ Việt Nam Địa bạ ... Minh thắng lợi, năm 1428 Lê Lợi lệnh cho địa phương tiến hành điều tra, khám xét tình hình ruộng đất canh tác ruộng đất, lập lại địa bạ năm Các kỷ sau, công việc lập tu bổ lại địa bạ tiến hành rải ... toàn tỉnh Gia Định (0,70% - 0,59%) Tình trạng sở hữu ruộng đất tư Với quy mô sở hữu ruộng đất Bình Dương sâu xem xét cụ thể mức độ phân bố ruộng đất chủ sở hữu : Bảng : Quy mô sở hữu ruộng đất...
 • 29
 • 380
 • 0

Vài nét về tình hình ruộng đất Bình Dương Định> nửa đầu thế kỷ XIX (Qua việc nghiên cứu địa bạ tỉnh Giai Định lập năm 1836)

Vài nét về tình hình ruộng đất ở Bình Dương <Gia Định> nửa đầu thế kỷ XIX (Qua việc nghiên cứu địa bạ tỉnh Giai Định lập năm 1836)
... Tr H (10 làng) Dương Hòa H (23 làng) Năm 1972: huy n Bình Dương huy n (Bình Dương, Bình Long, Ngãi An) c a h t Sài Gòn có t ng v i 103 làng, ó: Bình Tr Thư ng (16 làng) Dương Bình Tr Trung (18 ... huy n Bình Dương) Năm 1910,t nh Gia nh chia 18 t ng, khơng th y xu t hi n tên g i Bình Dương Trong 30 năm 1945 – 1975 dư i ch có nhi u thay Sài Gòn, huy n Bình Dương ã i ơn v hành theo tình hình ... di n a b huy n Bình Dương năm 1836 Theo ơn v hành năm 1836, huy n Bình Dương m t huy n năm ph Tân Bình thu c t nh Gia nh Lúc ó t nh Gia nh v a c it t nh Phiên An sang a b Bình Dương n m b sưu...
 • 29
 • 260
 • 0

Ruộng đất và kinh tế nông nghiệp huyện Bảo Lạc (Cao Bằng) nửa đầu thế kỷ XIX

Ruộng đất và kinh tế nông nghiệp huyện Bảo Lạc (Cao Bằng) nửa đầu thế kỷ XIX
... tài: Ruộng đất kinh tế nông nghiệp huyện Bảo Lạc (Cao Bằng) nửa đầu kỷ XIX" , sở tư liệu có, mong muốn phản ánh khách quan, khoa học tình hình ruộng đất nửa đầu đầu kỷ XIX kinh tế nông nghiệp huyện ... chương: Chƣơng 1: Khái quát huyện Bảo Lạc (Cao Bằng) Chƣơng 2: Sở hữu ruộng đất huyện Bảo Lạc nửa đầu kỷ XIX Chƣơng 3: Kinh tế nông nghiệp huyện Bảo Lạc nửa đầu kỷ XIX Số hóa Trung tâm Học liệu ... tài vấn đề ruộng đất kinh tế nông nghiệp huyện Bảo Lạc (Cao Bằng) nửa đầu kỷ XIX - Phạm vi nghiên cứu: + Về không gian: Giới hạn phạm vi huyện Bảo Lạc (Cao Bằng) giai đoạn nửa đầu kỷ XIX gồm tổng...
 • 110
 • 320
 • 1

ruộng đất và kinh tế nông nghiệp huyện bảo lạc (cao bằng) nửa đầu thế kỷ xix

ruộng đất và kinh tế nông nghiệp huyện bảo lạc (cao bằng) nửa đầu thế kỷ xix
... tài: Ruộng đất kinh tế nông nghiệp huyện Bảo Lạc (Cao Bằng) nửa đầu kỷ XIX" , sở tư liệu có, mong muốn phản ánh khách quan, khoa học tình hình ruộng đất nửa đầu đầu kỷ XIX kinh tế nông nghiệp huyện ... chương: Chƣơng 1: Khái quát huyện Bảo Lạc (Cao Bằng) Chƣơng 2: Sở hữu ruộng đất huyện Bảo Lạc nửa đầu kỷ XIX Chƣơng 3: Kinh tế nông nghiệp huyện Bảo Lạc nửa đầu kỷ XIX Số hóa Trung tâm Học liệu ... tài vấn đề ruộng đất kinh tế nông nghiệp huyện Bảo Lạc (Cao Bằng) nửa đầu kỷ XIX - Phạm vi nghiên cứu: + Về không gian: Giới hạn phạm vi huyện Bảo Lạc (Cao Bằng) giai đoạn nửa đầu kỷ XIX gồm tổng...
 • 110
 • 127
 • 1

Báo cáo " Vài nét về xã Trà Lũ (Nam Định) đầu thế kỷ XIX qua liệu địa bạ " pdf

Báo cáo
... điểm kinh tế - hội cảnh quan làng Trà qua địa bạ 2.1 Những số liệu tổng quát Theo số liệu địa bạ Trà năm Minh Mệnh 10 (1829), tổng diện tích loại công điền thổ ghi đầu địa bạ: 1550.5.1.0.0 ... ruộng đất công Trà chiếm tỷ lệ lớn Trà (khi tách thành Trà Đông, Trà Bắc, Trà Trung, Trà Đoài) có tổng diện tích công điền công thổ 960 mẫu sào Cụ thể, Trà Đông có 86 mẫu ... thị lang Hộ,… Ra đời năm đầu kỷ XIX, song địa bạ Trà không nằm hai đợt lập địa bạ lớn khu vực miền Bắc vào năm 1803 1831 Trong phần mở đầu địa bạ có nói rõ, trước theo thị năm Gia Long...
 • 9
 • 207
 • 0

Làng xã Thanh Trì ( ngoại thành Nội ) đầu thế kỷ XIX qua liệu địa bạ Gia Long 4(1805

Làng xã Thanh Trì ( ngoại thành Hà Nội ) đầu thế kỷ XIX qua tư liệu địa bạ Gia Long 4(1805
... Trang Mở đầu Chương 1: Vài nét địa bàn nghiẽn cứu 1.1 Vài nét huyện Thanh Trì 1.2 Vài nét nguồn liệu 17 Chương 2: Bức tranh khái quát làng Thanh Trì đầu kỷ XIX qua địa bạ 2.1 v ể đơn vị hành ... đồng làng - 27 27 2.2 Quy mô làng 29 2.3 Các loại hình đất đai 35 2.3.1 Các loại ruộng đất công 37 2.3.2 Các loại ruộng đất 43 Chương 3: Chê độ sở hữu nhân ruộng đất tình phàn hoá ... hội 50 3.1 Tinh hình chung 51 3.2 Sở hữu chức sắc 59 3.3 Sở hữu nữ 63 3.4 Hiện ng phụ canh 64 Kết luận 67 Tài liệu tham khảo 69 Phụ lục 74 ...
 • 2
 • 79
 • 1

tiểu luận Tình hình ruộng đất và sự phân bố ruộng đất thôn Cơ Xá, tổng Phúc Lâm, huyện Thọ Xương, Nội

tiểu luận Tình hình ruộng đất và sự phân bố ruộng đất ở thôn Cơ Xá, tổng Phúc Lâm, huyện Thọ Xương, Hà Nội
... ruộng đất thôn Xá, tổng Phóc Lâm, huyện Thọ Xương, Nội Tình hình ruộng đất phân bố ruộng đất thôn Xá, tổng Phóc Lâm, huyện Thọ Xương, Nội Bảng 1: Tình hình phân bố ruộng đất thôn Tổng ... Tình hình ruộng đất phân bố ruộng đất thôn Xá, tổng Phóc Lâm, huyện Thọ Xương, Nội Một vài nét thôn Xá, Tổng Phóc Lâm, huyện Thọ Xương Địa bạ thôn tổng Phóc Lâm lập ... 10 Tình hình ruộng đất phân bố ruộng đất thôn Xá, tổng Phóc Lâm, huyện Thọ Xương, Nội Ngoài phải kể đến số lượng lớn Bãi cát trắng chưa thành đất, bãi cát thấp thành : 185 13 phân bố...
 • 13
 • 206
 • 0

Bước đầu tìm hiểu tình hình ruộng đất phường Thuỵ Trương tổng Trung huyện Quảng Đức phủ Phụng Thiên thông qua Địa bạ Nội

Bước đầu tìm hiểu tình hình ruộng đất ở phường Thuỵ Trương tổng Trung huyện Quảng Đức phủ Phụng Thiên thông qua Địa bạ Hà Nội
... tng Trung huyn Qung c ph Phng Thiờn thụng qua a b H Ni trung loi rung t quan in, t in, t in.T in chim mt phn din tớch ln nh vy chng t õy t hu chim t l cao hn so vi mt s loi khỏc * Rung quan ... tớch ng rung tng lờn Qua õy ta cú th thy quan h kinh t hoỏ xó hi ca cỏc lng, cỏc tng ca phng ny vi cỏc phng khỏc.ú chớnh l s phong phú cỏc quan h xó hi * Quan h dũng h: Qua a b õy ta thy ni ... t Thu Trng .Qua õy ta cú th Nguyn Th Kim Dung K47 CLC Lch s Bc u tỡm hiu tỡnh hỡnh rung t phng Thu Trng tng Trung huyn Qung c ph Phng Thiờn thụng qua a b H Ni thy qui mụ rung t trung bỡnh õy...
 • 15
 • 126
 • 0

Tình hình ruộng đất Bình Dương ( Gia Định) nửa đầu thế kỷ

Tình hình ruộng đất ở Bình Dương ( Gia Định) nửa đầu thế kỷ XĨ
... Chiêm (1 ) 18 Ki u (1 ) 33 T (4 ) Chu (2 ) 19 Lai (1 ) 34 Thái (2 ) Dư (4 ) 20 L i (1 ) 35 Thân (2 ) D (3 ) 21 Lâm (3 ) 36 Tơ (2 ) Dương (1 7) 22 Lê (1 35) 37 Trà (1 ) àm (1 ) 23 Lương (3 ) 38 Tr n (1 26) (8 ) 24 ... ó: Bình Tr Thư ng (1 6 làng) Trung (1 4 làng) Dương Hòa Thư ng (1 3làng) Bình Tr Dương Hòa Trung (9 làng) Bình Tr H (1 0 làng) Dương Hòa H (2 3 làng) Năm 1972: huy n Bình Dương huy n (Bình Dương, Bình ... Lưu (1 ) 39 Trình (1 ) 25 Lý (2 ) 40 Tr nh (9 ) 10 ng (2 0) 11 inh (9 ) 26 Mai (8 ) 41 Trương (2 8) 12 ồn (1 3) 27 Ngơ (4 ) 42 Văn (3 ) 13 (2 7) 28 Nguy n (4 78) 43 Võ (5 1) 14 Hà (5 ) 29 Ph m (4 6) 44 Vương (1 )...
 • 29
 • 181
 • 0

Vài nét về tình hình ruộng đất Bình Dương nửa đầu thế kỷ XIX

Vài nét về tình hình ruộng đất ở Bình Dương <Gia Định> nửa đầu thế kỷ XIX
... 0,59%) Tình trạng sở hữu ruộng đất tư Với quy mô sở hữu ruộng đất Bình Dương sâu xem xét cụ thể mức độ phân bố ruộng đất chủ sở hữu : Bảng : Quy mô sở hữu ruộng đất tư huyện Bình Dương Quy mô sở ... bạ huyện Bình Dương ta hiểu biết thêm tình hình ruộng đất, tranh toàn cảnh đặc điểm chế độ sở hữu ruộng đất, số đặc điểm kinh tế - xã hội đầu kỷ XIX Bình Dương Qua đó, tác giả xin đưa vài lời ... phần kết Ruộng đất công ruộng đất tư nhiều (ruộng đất tư huyện Bình Dương chiếm 69,87% tổng diện tích ruộng đất toàn huyện) Đó thể bối cảnh chung toàn tỉnh Gia Định đầu kỷ XIX (ruộng đất tư chiếm...
 • 29
 • 324
 • 0

Vài nét về tình hình ruộng đất Bình Dương nửa đầu thế kỷ XIX

Vài nét về tình hình ruộng đất ở Bình Dương <Gia Định> nửa đầu thế kỷ XIX
... 0,59%) Tình trạng sở hữu ruộng đất tư Với quy mơ sở hữu ruộng đất Bình Dương sâu xem xét cụ thể mức độ phân bố ruộng đất chủ sở hữu : Bảng : Quy mơ sở hữu ruộng đất tư huyện Bình Dương Quy mơ sở ... kết Ruộng đất cơng ruộng đất tư nhiều (ruộng đất tư KI L huyện Bình Dương chiếm 69,87% tổng diện tích ruộng đất tồn huyện) Đó thể bối cảnh chung tồn tỉnh Gia Định đầu kỷ XIX (ruộng đất tư chiếm ... tổng qt địa bạ đặc điểm sở hữu ruộng đất Tình trạng sở hữu ruộng đất tư 12 Chất lượng ruộng 13 Tình hình sở hữu ruộng đất chức dịch cấp 15 Phân bố sở hữu theo dòng họ ...
 • 29
 • 260
 • 0

Tình hình ruộng đất và kinh tế nông nghiệp huyện ba bể nửa đầu thế kỷ xix.pdf

Tình hình ruộng đất và kinh tế nông nghiệp huyện ba bể nửa đầu thế kỷ xix.pdf
... cứu: tình hình ruộng đất kinh tế nông nghiệp huyện Ba Bể nửa đầu kỷ XIX - Giới hạn nghiên cứu: Tập trung nghiên cứu tình hình ruộng đất kinh tế nông nghiệp huyện Ba Bể, tỉnh Bắc Kạn nửa đầu kỷ ... chọn đề tài Tình hình ruộng đất kinh tế nông nghiệp huyện Ba Bể (tỉnh Bắc Kạn) nửa đầu kỷ XIX ” làm đề tài tốt nghiệp Lịch sử nghiên cứu vấn đề Tình hình ruộng đất kinh tế nông nghiệp từ lâu ... mảnh đất Số hóa Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên http://www.lrc-tnu.edu.vn 25 CHƢƠNG TÌNH HÌNH RUỘNG ĐẤT HUYỆN BA BỂ NỬA ĐẦU THẾ KỶ XIX 2.1 Tình hình ruộng đất huyện Ba Bể nửa đầu kỷ XIX...
 • 107
 • 512
 • 3

Tình hình ruộng đất và kinh tế nông nghiệp huyện ba bể nửa đầu thế kỷ xix

Tình hình ruộng đất và kinh tế nông nghiệp huyện ba bể nửa đầu thế kỷ xix
... cứu: tình hình ruộng đất kinh tế nông nghiệp huyện Ba Bể nửa đầu kỷ XIX - Giới hạn nghiên cứu: Tập trung nghiên cứu tình hình ruộng đất kinh tế nông nghiệp huyện Ba Bể, tỉnh Bắc Kạn nửa đầu kỷ XIX ... chọn đề tài Tình hình ruộng đất kinh tế nông nghiệp huyện Ba Bể (tỉnh Bắc Kạn) nửa đầu kỷ XIX ” làm đề tài tốt nghiệp Lịch sử nghiên cứu vấn đề Tình hình ruộng đất kinh tế nông nghiệp từ lâu ... mảnh đất Số hóa Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên http://www.lrc-tnu.edu.vn 25 CHƢƠNG TÌNH HÌNH RUỘNG ĐẤT HUYỆN BA BỂ NỬA ĐẦU THẾ KỶ XIX 2.1 Tình hình ruộng đất huyện Ba Bể nửa đầu kỷ XIX...
 • 107
 • 338
 • 3

Xem thêm

Từ khóa: tình hình ruộng đất và kinh tế nông nghiệp thừa thiên huế nửa đầu thế kỷ xixnhà nguyễn trước tình hình sở hữu ruộng đất nửa đầu thế kỷ xixtình hình sở hữu ruộng đất nửa đầu thế kỷ xixtình hình xã hội ở nửa đầu thế kỷ xixmột số biến đổi ở làng xã châu thổ sông hồng từ đầu thế kỷ xix đến giữa thế kỷ xx qua trường hợp làng mễ trìdiện mạo khu phố người hoa ở hà nội nửa đầu thế kỷ xx qua tư liệu địa chínhbài 26 hình minh hoạ lược đồ phong trào cần vương cuối thế kỷ xixxã hội việt nam cuối thế kỷ xix đầu thế kỷ xx qua bộ tư liệu kỹ thuật của người an nam của henri ogerchính sách của triều nguyễn đối với đồng bào dân tộc khmer ở nam bộ nửa đầu thế kỷ xix 18021858nà lữ hòa an cao bằng từ thế kỷ ix đến nửa đầu thế kỷ xixviệt nam ở nửa đầu thế kỷ xixcác nước âu mỹ từ đầu thế kỷ xix đến đầu thế kỷ xxtừ đầu thế kỷ xix đầu thế kỷ xxnguyên nhân chính trị xã hội và tư tưởng của đại nam đầu thế kỷ xixquá trình dồn điền đổi thửa và tích tụ ruộng đất ở xã phù lưu tế huyện mỹ đức tỉnh hà tây 1993 2008Kế hoạch chủ đề Bé và gia đình thân yêu của bé nhà trẻ 18 đến 24 thángGiáo án phát triển ngôn ngữ Làm quen chữ cái G Y trường Mẫu giáoGiáo án trẻ từ 25 đến 36 tháng tuổiKế hoạch giảng dạy chủ đề gia đình thân yêuKế hoạch thực hiện chủ đề Các hiện tượng tự nhiênPHIẾU ĐÁNH GIÁ SỰ PHÁT TRIỂN CÁ NHÂN TRẺ 5 TUỔINÂNG CAO CHẤT LƯỢNG ĐỘI NGŨ CÁN BỘ VIÊN CHỨC TẠI CHI NHÁNH NGÂN HÀNG PHÁT TRIỂN LÀO CAI GIAI ĐOẠN 2017 - 2020Đề thi thử THPT quốc gia 2017 môn toán trường THPT chuyên quang trung bình phước lần 3 (1)Tổng hợp kiến thức Hóa Hữu CơCAUHOI_Thi_LT_Sinh hoc phan tuĐề thi lý thuyết Sinh học phân tửHarry Potter and the Order of the PhoenixHarry Potter and the Half-Blood PrinceKinh tế học cac nuocAMERICA THE BEAUTIFUL FEDERAL RECREATION AREAS WHERE INTERAGENCY PASSES ARE ISSUEDBÀI GIẢNG GIẢI PHẪU NỘI TIẾTTài liệu môn Bào chếỨng dụng sơ đồ tư duy trong dạy học và học lịch sử lớp 12Adult General Passport ApplicationGNU Octave A highlevel interactive language for numerical computations
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập