Công nghệ sinh học Chọn tạo giống lúa chịu mặn bằng phương pháp chỉ thị phân tử cho vùng ven biển Đồng bằng sông Hồng

chọn tạo giống lúa chịu mặn bằng phương pháp chỉ thị phân tử cho vùng ven biển đồng bằng sông hồng

chọn tạo giống lúa chịu mặn bằng phương pháp chỉ thị phân tử cho vùng ven biển đồng bằng sông hồng
... nghệ chọn giống nhờ thị phân tử để chọn tạo giống lúa có suất cao, có khả chống chịu mặn vấn đề cấp thiết Vì xây dựng đề tài: Chọn tạo giống lúa chịu mặn phương pháp thị phân tử cho vùng ven biển ... vùng ven biển Đồng sông Hồng Mục tiêu nghiên cứu đề tài Sử dụng phương pháp chọn giống thị phân tử chọn tạo giống lúa chịu mặn đáp ứng nhu cầu giống lúa cho vùng ven biển Đồng Sông Hồng ứng phó ... Saltol chịu mặn từ giống lúa Pokkali 18 1.2.4 Ứng dụng phương pháp chọn tạo giống thị phân tử tạo giống lúa chịu mặn 19 1.2.5 Tình hình nghiên cứu chọn tạo giống lúa chịu mặn nước...
 • 75
 • 430
 • 1

Công nghệ sinh học trong tạo giống cà chua chín chậm

Công nghệ sinh học trong tạo giống cà chua chín chậm
... tiến hành nghiên cứu công nghệ chín chậm sản phẩm nó, quan quản lý Hoa Kỳ kết luận công nghệ chín chậm an toàn, chua tạo nhờ công nghệ có thành phần dinh dưỡng giống chua thông thường sai ... CHUA CHÍN CHẬM Quá trình chín chua • What are Pectins? Pectin lớp polysaccharide phức tạp, chiếm 35% cấu trúc thành tế bào thực vật Pectin tạo nên kết cấu đặc trưng thành tế bào độ vững Nó tạo ... Kéo dài thời hạn sử dụng rau tươi ngon VIII An toàn chua biến đổi gen  1994, thực phẩm chuyển gen đầu tiên, chua mang tính trạng chín chậm trồng tiêu thụ nước phát triển Từ đó, ngày nhiều...
 • 56
 • 1,293
 • 8

NGHIÊN CỨU CHỌN TẠO GIỐNG LÚA CHỊU NÓNG BẰNG CHỈ THỊ PHÂN TỬ CHO CÁC TỈNH Ở PHÍA NAM

NGHIÊN CỨU CHỌN TẠO GIỐNG LÚA CHỊU NÓNG BẰNG CHỈ THỊ PHÂN TỬ CHO CÁC TỈNH Ở PHÍA NAM
... nghệ có đào tạo, chuyển giao theo hình thức trả dần theo tỷ lệ % doanh thu; liên kết với doanh nghiệp để sản xuất góp vốn-với đơn vị phối hợp nghiên cứu với sở áp dụng kết nghiên cứu- theo tỷ ... cho thy Vit Nam núi chung, Nam Vit Nam núi riờng ang phi i mt vi s thay i khớ hu bt thng cú chiu hng lm cõy trng b stress nhit cao Trong hố, cú nhng ngy nhit lờn 37 0C - 400C (ngng gõy hi cho ... nghiệp sở kết nghiên cứu tạo ra, ) 20 Phng thc chuyn giao s thc hin theo cỏch liờn doanh, liờn kt, giao c quyn phõn phi theo vựng 24 Phm vi v a ch (d kin) ng dng cỏc kt qu ca ti Ch yu cho vựng...
 • 23
 • 377
 • 0

NGHIÊN CỨU CHỌN TẠO GIỐNG LÚA CHỊU MẶN VÀ PHẨM CHẤT TỐT CHO ĐỒNG BẰNG SÔNG CƯU LONG VÀ PHÍA BẮC

NGHIÊN CỨU CHỌN TẠO GIỐNG LÚA CHỊU MẶN VÀ PHẨM CHẤT TỐT CHO ĐỒNG BẰNG SÔNG CƯU LONG VÀ PHÍA BẮC
... 3.2 Kết tạo chọn giống lúa chịu mặn 3.2.1 Giống lúa công nhận thức (quốc gia): OM5464 Nguồn gốc trình tạo chọn Giống lúa OM5464 chọn tạo từ tổ hợp lai OM3242/OM2490 thực Viện Lúa ĐBSCL đưa vào khảo ... Giống lúa triển vọng khảo nghiệm (1) Giống lúa OM9584 Nguồn gốc trình tạo chọn Giống lúa OM9584 chọn tạo từ tổ hợp lai OM6976/OM5451 Giống lúa OM6976 giống lúa cao sản thích nghi rộng chống chịu ... Kiên Giang Sóc Trăng giống cho suất cao ổn định vùng đất nhiễm phèn mặn 218 IV KẾT LUẬN VÀ ĐỀ NGHỊ Đề tài chọn tạo giống lúa đạt tiêu chuẩn chịu mặn phẩm chất tốt sau: - Giống lúa OM5464 công nhận...
 • 8
 • 215
 • 1

NGHIÊN CỨU CHỌN TẠO GIỐNG LÚA CHỊU NÓNG BẰNG CHỈ THỊ PHÂN TỬ CHO CÁC TỈNH Ở PHÍA NAM

NGHIÊN CỨU CHỌN TẠO GIỐNG LÚA CHỊU NÓNG BẰNG CHỈ THỊ PHÂN TỬ CHO CÁC TỈNH Ở PHÍA NAM
... hình Kết phân tích tiền đề giúp nhà chọn tạo giống lúa chống chịu nóng ứng dụng có hiệu thị phân tử kết hợp với lai tạo truyền thống Bảng Bản đồ QTL điều khiển tính trạng chống chịu nóng 12 nhiễm ... PHÁP NGHIÊN CỨU 2.1 Vật liệu - 146 giống thu thập, chọn lọc đánh giá tính trạng chịu nóng, giống thuộc loài phụ Japonica 139 giống thuộc Indica; bao gồm 50 giống lúa thuộc nhóm cải tiến 96 giống ... nguồn vật liệu nghiên cứu Sử dụng 45/70 thị phân tử SSR biểu thị đa hình (polymorphic) để phân tích đa dạng di truyền 218 giống lúa (bao gồm 168 giống địa 50 giống cao sản) Sản phẩm PCR từ primer...
 • 10
 • 200
 • 0

Ứng dụng phương pháp MABC (marker assisted backcrossing) nhằm chọn tạo giống lúa chịu mặn

Ứng dụng phương pháp MABC (marker assisted backcrossing) nhằm chọn tạo giống lúa chịu mặn
... chống chịu mặn giống [25] Đề tài Ứng dụng phương pháp MABC nhằm chọn tạo giống lúa chịu mặn tiến hành khuôn khổ dự án hợp tác quốc tế VN-Đan Mạch nhằm tạo giống lúa chịu ngập chìm chịu mặn thích ... việc chọn tạo giống lúa chịu mặn cần thiết Xuất phát từ nhu cầu trên, tiến hành đề tài: Ứng dụng phương pháp MABC nhằm chọn tạo giống lúa chịu mặn Mục tiêu nghiên cứu đề tài: Sử dụng phương pháp ... chịu mặn lúa [20, 35] 1.5.2 Giống lúa chống chịu mặn Việt Nam tình hình chọn giống lúa chịu mặn Việt Nam có nghiên cứu chọn tạo giống lúa chịu mặn Một số giống lúa chịu mặn trồng vùng ven biển Việt...
 • 69
 • 255
 • 0

Luận văn thạc sĩ ứng dụng chỉ thị phân tử trong chọn tạo giống lúa chịu mặn ứng phó với biến đổi khí hậu

Luận văn thạc sĩ ứng dụng chỉ thị phân tử trong chọn tạo giống lúa chịu mặn ứng phó với biến đổi khí hậu
... Ứng dụng thị phân tử chọn tạo giống lúa chịu mặn ứng phó với biến đổi khí hậu Mục tiêu nghiên cứu đề tài Ứng dụng thị phân tử kết hợp với phƣơng pháp chọn giống truyền thống để tạo giống lúa ... HỌC TỰ NHIÊN NGUYỄN THỊ HUẾ ỨNG DỤNG CHỈ THỊ PHÂN TỬ TRONG CHỌN TẠO GIỐNG LÚA CHỊU MẶN ỨNG PHÓ VỚI BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU Chuyên ngành: Di truyền học Mã số: 60420121 LUẬN VĂN THẠC SĨ KHOA HỌC Người hướng ... nghiên cứu chọn tạo giống lúa chịu mặn - Ứng dụng thị phân tử xác định cá thể mang locus gen Saltol - Đánh giá trồng thử nghiệm dòng chịu mặn đƣợc chọn tạo phƣơng pháp chọn giống nhờ thị phân tử Xác...
 • 103
 • 262
 • 2

Ứng dụng công nghệ sinh học trong tạo nguồn hoa huệ sạch

Ứng dụng công nghệ sinh học trong tạo nguồn hoa huệ sạch
... thu hoạch hoa đồng loạt đáp ứng nhu cầu xuất *Hiện loài hoa huệ tây ưa chuộng có loài hoa huệ khác ( họ hoa huệ tây ) thị trường ưa chuộng quan tâm như: hoa loa kèn, hoa lily *Các loại hoa đa ... sức tỉ mỉ và công phu *Từ huệ bị nhiễm bệnh đồng, nhà khoa học tách lấy củ huệ để phân lập sinh mô chồi Phân sinh mô chồi (còn gọi đỉnh sinh trưởng) nơi tận chồi rễ Khi phân sinh mô chồi phát ... phẩm chất hoa Những năm gần đây, hoa huệ bị nhiễm bệnh chai nên cho hoa xấu hoa bị biến dạng, gây thiệt hại kinh tế lớn cho nông dân Chính nhà chọn tạo giống “ Ứng dụng CNSH tạo nguồn hoa huệ...
 • 23
 • 482
 • 5

Nghiên cứu sử dụng công nghệ tế bào và kỹ thuật chỉ thị phân tử phục vụ chọn tạo giống cây trồng đề tài nhánh xác định chỉ thị phân tử cho đậu đỗ

Nghiên cứu sử dụng công nghệ tế bào và kỹ thuật chỉ thị phân tử phục vụ chọn tạo giống cây trồng đề tài nhánh xác định chỉ thị phân tử cho đậu đỗ
... 2001-2004 đề tài nhánh: xác định thị phân tủ cho đậu đỗ Tên đề tài :Nghiên cứu sử dụng công nghệ tế bào kỹ thuật thị phân tử phục vụ chọn tạo giống trồng Mã số : KC 04-08 Chủ nhiệm : psg.tskh Lê Thị ... hiện: Viện Công nghệ Sinh học, Viện Khoa học Công nghệ Việt Nam Tên đề tài nhánh : Xác định thị phân tử cho đậu đỗ Chủ nhiệm đề tài nhánh: TS Trần Thị Phơng Liên Cơ quan thực : Viện Công nghệ Sinh ... thực nghiệm đậu đỗ, tiến hành nhành đề tài KC04.08: Xác định thị phân tử cho đậu đỗ với mục đích chọn lọc thiết lập đợc thị phân tử cho tính trạng cần thiết nh chịu hạn để tạo giống đậu tơng có...
 • 22
 • 345
 • 0

LUẬN VĂN CÔNG NGHỆ SINH HỌC CÂY TẠO TRẦM

LUẬN VĂN CÔNG NGHỆ SINH HỌC CÂY TẠO TRẦM
... ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC NÔNG LÂM TP HỒ CHÍ MINH BỘ MÔN CÔNG NGHỆ SINH HỌC ***OOO*** NGHIÊN CỨU GÂY TẠO TRẦM HƢƠNG TRÊN CÂY DÓ BẦU BẰNG PHƢƠNG PHÁP VI SINH VÀ HÓA HỌC Luận văn kỹ sƣ Chuyên ngành: Công Nghệ ... cứu gây tạo Trầm hương phương pháp vi sinh hoá học 1.2 Mục đích nghiên cứu đề tài  Xây dựng qui trình kỹ thuật gây tạo Trầm hương nhân tạo phương pháp vi sinh hoá học có hiệu  Tạo Trầm hương ... Nhang Trầm. Theo Phillips (1997), dạng Trầm sản phẩm Trầm ghi nhận thị trường là: Trầm mảnh, Trầm bóng, Trầm vụn bột Trầm, Trầm bánh, tinh dầu Trầm (Dùng làm hương liệu dược liệu) Việc phân tích Trầm...
 • 47
 • 211
 • 0

ứng dụng công nghệ sinh học trong nhân giống lan hài paphiopedium

ứng dụng công nghệ sinh học trong nhân giống lan hài paphiopedium
... nhóm lan Vì xin phép tổng hợp giới thiệu đến bạn số phương pháp nhân nhanh vấn đề cần quan tâm trồng chăm sóc lan Hài ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ SINH HỌC TRONG NHÂN GIỐNG LAN HÀI I TỔNG QUAN VỀ LAN HÀI ... việc nhân giống lan hài không mang ý nghĩa mặt kinh tế, mà có ý nghĩa khoa học lớn cho việc bảo tồn giống lan hài quý Với tổng hợp cung cấp cho Trang 21 Ứng dụng Công nghệ Sinh học nhân giống lan ... Ứng dụng Công nghệ Sinh học nhân giống lan Hài Paphiopedilum Trên giới, tiến hành nghiên cứu hoa lan hài từ sớm lúc nhiều báo cáo mô tả phương pháp nuôi cấy vô trùng nhân giống lan hài mẫu...
 • 23
 • 780
 • 0

Nghiên cứu khoa học " Một số kết quả ứng dụng công nghệ sinh học trong nhân giống cây lâm nghiệp " pot

Nghiên cứu khoa học
... Định hướng ứng dụng công nghệ sinh học thời gian tới nghiên cứu chuyển nạp gen, lai giống có tính ưu việt Để có hiệu công nghệ trước hết cần nghiên cứu hoàn thiện công nghệ sản xuất giống nuôi ... thiện giống trồng, NXB Nông Nghiệp Hà Nội Dương Mộng Hùng (1977), Hội thảo khoa học ứng dụng khoa học công nghệ nuôi cấy mô giâm hom lâm nghiệp, TPHCM 1997 Lê Đình Khả, Tạp Chí khoa học công nghệ ... biết xác định giống bắt đầu áp dụng cho số loài Một số thành tựu ứng dụng CNSH nhân giống rừng Công nghệ nuôi cấy mô tế bào, đặc biệt nuôi cấy mô phân sinh đỉnh sinh trưởng áp dụng ngày nhiều...
 • 5
 • 279
 • 3

Xem thêm

Từ khóa: công nghệ sinh học trong nhân giống cây trồngcông nghệ sinh học vi tảocông nghệ sinh học trong chọn tạo giống cây trồngứng dụng công nghệ sinh học trong chon tao giong vat nuoiứng dụng công nghệ sinh học trong chọn tạo giống cây trồngkết quả nghiên cứu công nghệ sinh học trong chọn giống lúa lai thích nghi với điều kiện sinh thái của việt namcông nghệ sinh học trong chọn giống cây trồngchọn giống công nghệ sinh họcứng dung công nghe sinh hoc trong chon giống lâm nghiêpthành tựu công nghệ sinh học trong chọn giống cây trồngchọn tạo giống lúa thuần kháng bệnh bạc lá bằng công nghệ chỉ thị phân tửứng dụng các biện pháp kỹ thuật của công nghệ sinh học và cải tạo giốngcông nghệ sinh học từ quá trình chọn giống đến khi gieo trồngcông nghệ sinh học tạo ra các giống cây trồng vật nuôi có năng suất chất lượng caođào tạo cao học ngành công nghệ sinh họcBài tập trắc nghiệm và tự luận chuyên đề vector Trần Quang ThạnhNhững món đồ phải vứt để nhà cửa gọn gàngĐề tài XÂY DỰNG CHƯƠNG TRÌNH KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CỦA HUYỆN THÁP MƯỜI NĂM 2011Hướng dẫn nhập mã giảm giá ưu đãi 50% mua monkey juniorGIÁO DỤC KĨ NĂNG SỐNG trong chương trình giáo dục Mầm nonHƯỚNG DẪN TÍCH HỢP NỘI DUNG GIÁO DỤC SỬ DỤNG NĂNG LƯỢNG TIẾT KIỆM HIỆU QUẢ VÀO CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC MẦM NONTiểu luận triết triết học ấn độ cổ trung đại”Báo mạng điện tử và sự cạnh tranh của báo mạng điện tử với báo in TIỂU LUẬN CAO HỌC“sự cần thiết của việc giáo dục giới tính sức khỏe sinh sản vị thành niên cho học sinh”Minh Viet HR profileNhận dạng hệ thống tài liệu tham khảoĐánh giá khả năng sinh trưởng, phát triển của một số tổ hợp ngô lai vụ Xuân và Thu đông năm 2015 tại thành phố Thái NguyênNghiên cứu ảnh hưởng của liều lượng phân hữu cơ vi sinh Quế Lâm đến sinh trưởng phát triển của giống lúa Hương Chiêm tại thị xã Nghĩa Lộ, tỉnh Yên BáiTham luận công tác chủ nhiệm trung học cơ sởĐỔI MỚI PHƯƠNG PHÁP GIẢNG DẠY ÁP DỤNG PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC DỰA TRÊN VẤN ĐỀgiảm nghèo bền vững tại tỉnh phú thọ đến năm 2020 tiểu luận cao họcBÁO CÁO THAM LUẬN VAI TRÒ CỦA CÔNG ĐOÀN TRONG VIỆC PHỐI HỢP VỚI CHUYÊN MÔN TỔ CHỨC THỰC HIỆN CÁC PHONG TRÀO THI ĐUAThiết kế hệ thống chưng luyện liên tục loại tháp đĩa lỗ có ống chảy chuyền để phân tách hỗn hợpAmazon Simple Storage Service Developer GuideBài tham luận Thực trạng và giải pháp nâng cao chất lượng giáo dục
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập