TCVN 6193 1996 co,ni,cu,zn,cd,pb

TIÊU CHUẨN VIỆT NAM TCVN 6214: 1996 CAC/RCP 33 - 1995 QUY PHẠM THỰC HẠNH VỆ SINH KHAI THÁC, SẢN XUẤT VÀ TIÊU THỤ NƯỚC KHOÁNG THIÊN NHIÊN

TIÊU CHUẨN VIỆT NAM TCVN 6214: 1996 CAC/RCP 33 - 1995 QUY PHẠM THỰC HẠNH VỆ SINH KHAI THÁC, SẢN XUẤT VÀ TIÊU THỤ NƯỚC KHOÁNG THIÊN NHIÊN
... tầng chứa nước đá thấm có chứa nước khoáng thiên nhiên 2.1.13 Nước suối khoáng - nước khoáng thiên nhiên chảy thành dòng từ đất Chương III Quy định nguồn nước khoáng thiên nhiên A Bảo vệ nguồn ... nước khoáng thiên nhiên khu vực sản xuất, trừ việc cần thiết mục đích vệ sinh sản xuất 5.8 Đồ dùng cá nhân áo quần không để khu vực sản xuất nước khoáng thiên nhiên Chương VI - Vệ sinh cá nhân ... vực sản xuất nước khoáng thiên nhiên phải thường xuyên rửa tay vòi nước ấm chuẩn bị sẵn phù hợp với phần 7.3 TCVN 5603: 1991 (CAC/RCP 1-1 969, Rev.2 ,1995) Quy phạm thực hành nguyên tắc chung vệ sinh...
 • 11
 • 410
 • 3

TCVN 6214 1996

TCVN 6214 1996
... Faecal streptococci x 250ml 1* TCVN 6189/2 :1996 (ISO 7899/2) Vi khuẩn kị khí thử sunphit x 250ml 1* TCVN 6191/2 (ISO 6461/2) Pseudomonas aeruginosa x 250ml 0 - TCVN 6187 :1996 (ISO 9308/1) (ISO 8360/2 ... TIÊU CHUẨN VIỆT NAM                              TCVN 6214 : 1996 5.2.1 Làm vệ sinh khử trùng Làm vệ sinh khử trùng phải tuân thủ quy định quy phạm Đối với chi tiết quy trình làm vệ sinh khử trùng xem phụ lục TCVN 5603: 1991 ... phải quy Nguồn www.giaxaydung.vn  Page 3  TIÊU CHUẨN VIỆT NAM                              TCVN 6214 : 1996 định việc bảo vệ khu vực hút phù hợp với 3.7 phải vệ sinh Phải có tín hiệu đường để...
 • 11
 • 182
 • 0

TCVN 6156 1996

TCVN 6156 1996
... TIấUCHUNVITNAMTCVN6156 :1996 d Đối với bình có chiều cao từ 2m trở lên, phải lm công trình đảm bảo cho việc xem xét ... Đối với bình có nhiệt độ lm việc thnh đến 200oC, áp suất thử theo bảng l Page2 TIấUCHUNVITNAMTCVN6156 :1996 Bảng Loại bình áp suất lm việc cho phép p, kG/cm2 - Các bình, xitéc thùng nhỏ (trừ bình ... phá huỷ kim loại 3.16 Khi thử khí phải áp dụng biện pháp an ton sau : Page3 TIấUCHUNVITNAMTCVN6156 :1996 a Van v áp kể đờng ống nạp khí phải đa xa cho đặt bình để ngoi buồng đặt bình b Trong...
 • 6
 • 770
 • 16

Tài liệu TCVN 6155 1996 ppt

Tài liệu TCVN 6155 1996 ppt
... TIấU CHUN VIT NAM TCVN 6155 : 1996 Nền kho phải phẳng nhng không trơn trợt, kho chứa khí cháy phải lát vật liệu không tạo tia lửa va chạm cọ sát chai với 3.7 ... yếu e Văn xin cấp giấy phép V văn khác theo quy định tiêu chuẩn ny Page TIấU CHUN VIT NAM TCVN 6155 : 1996 4.3 Các bình sau cải tạo, phục hồi, lắp đặt vị trí mới; đổi ngời chủ sở hữu, trớc sử ... suất e Khi áp kế h hỏng v khả xác định áp suất bình dụng cụ no khác Page TIấU CHUN VIT NAM TCVN 6155 : 1996 f Khi ống thủy bị h hỏng g Những trờng hợp khác theo quy định quy trình vận hnh đơn vị...
 • 8
 • 807
 • 7

Tài liệu TCVN 189 1996 doc

Tài liệu TCVN 189 1996 doc
... công thức tính với số liệu từ kết khảo sát địa chất công trình b) Thí nghiệm cọc tải trọng tĩnh trờng c) Thí nghiệm cọc tải trọng động trờng Page TIấU CHUN VIT NAM 189 : 1996 TCVN 4.2.3 Sức chịu ... biến dạng đn hồi vật liệu cọc, kN/ m2 ; I : Mô đun quán tính tiết diện ngang cọc, m4 ; bc : Chiều rộng quy ớc cọc, m, lấy theo công thức : Page 12 TIấU CHUN VIT NAM TCVN 189 : 1996 bc = 1.5B + 0.5 ... R 2R > 4R Ie 1,57R 1.50R 1.49R 1.44R Trong Page 13 TIấU CHUN VIT NAM TCVN 189 : 1996 E I (B.2) K z B E : mô đun đn hồi vật liệu cọc, kN/ m2 ; I : Mô đun quán tính tiết diện cọc, m4 ; K z : Hệ...
 • 16
 • 239
 • 0

Tài liệu TCVN 6207 1996 docx

Tài liệu TCVN 6207 1996 docx
... Lời nói đầu TCVN 6207: 1996 hoàn toàn tương đương với ISO 6855:1981 TCVN 6207: 1996 Ban kỹ thuật tiêu chuẩn TCVN/ TC22 Phương tiện giao thông đường biên soạn, ... Tiêu chuẩn - Đo lường - Chất lượng đề nghị Bộ Khoa học Công nghệ Môi trường ban hành TCVN 6207: 1996 TCVN 6207: 1996 Tiêu chuẩn việt nam Phương tiện giao thông đường Phương pháp đo khí ô nhiễm xe ... chuẩn trích dẫn TCVN 6211 :1996 (ISO 3833) Phương tiện giao thông đường - Kiểu - Thuật ngữ định nghĩa ISO 6726 Phương tiện giao thông đường - Xe máy - Trọng tải - Từ vựng TCVN 6212 :1996 (ISO 6970)...
 • 20
 • 303
 • 1

Tài liệu TCVN 6211 1996 doc

Tài liệu TCVN 6211 1996 doc
... xác minh vị trí điểm H phù hợp với thông tin cho phụ lục tài liệu E/ECE/342/REV.1/ADD.13 ủy ban kinh tế châu Âu thuộc liên hiệp quốc Tài liệu có đầu đề: thỏa thuận lựa chọn điều kiện không thay ... buýt" 2) cửa sau mở cửa sổ bên Xem ISO 1176 điều 4.6 Các xe ba bánh có trọng lượng toàn xe nhỏ TCVN 6211- 1996/ Tr No Thuật ngữ Định nghĩa Hình vẽ 3.1.1.2 Ôtô salông Khung xe kiểu mui gập Mở Convertible ... trước ghế ngồi phía sau Cửa vào cửa bên Có thể có cửa mở đằng sau Cửa sổ nhiều cửa sổ bên TCVN 6211- 1996/ Tr No Thuật ngữ 3.1.1.4 Ôtô Định nghĩa Hình vẽ kiểu Khung xe vagông Station wagon Kín...
 • 15
 • 211
 • 1

Tài liệu TCVN 6212 1996 ppt

Tài liệu TCVN 6212 1996 ppt
... TCVN 6212: 1996 Lời nói đầu TCVN 6212: 1996 hoàn toàn tương đương với ISO 6970:1994 TCVN 6212: 1996 Ban kỹ thuật tiêu chuẩn TCVN/ TC 22 Phương tiện giao thông đường ... Tiêu chuẩn - Đo lường - Chất lượng đề nghị, Bộ Khoa học, Công nghệ Môi trường ban hành TCVN 6212: 1996 TCVN 6212: 1996 Tiêu chuẩn Việt Nam Mô tô xe máy Thử độ ô nhiễm - Băng thử công suất !"#"$%&%'(*+,-*."/(-)*0*1"''2#3",*#()#)*0*45+))3)*-&,+.".(#($*6(,%5 ... động xe TCVN 6212: 1996 Băng thử phải trang bị cấu kẹp chặt bánh xe không truyền động xe Cơ cấu điều chỉnh tương ứng với đường kính bánh xe đươc kẹp chặt Hình - Kết cấu băng thử TCVN 6212: 1996 à...
 • 13
 • 166
 • 0

Tài liệu TCVN 6154 1996 ppt

Tài liệu TCVN 6154 1996 ppt
... TIấUCHUNVITNAMTCVN6154 :1996 a Bình, bể v thùng p 5 b Các bình đúc v chai không phụ thuộc vo áp suất 2p nhng không...
 • 2
 • 314
 • 2

Tài liệu TCVN 6160 1996 doc

Tài liệu TCVN 6160 1996 doc
... phải lm vật liệu không cháy với giới hạn chịu lửa không nhỏ 60 phút Tờng ngăn hộ phải lm vật liệu không cháy với giới hạn chịu lửa không nhỏ 40 phút Page2 TIấUCHUNVITNAMTCVN6160 :1996 5.8 Tờng ... ny với tầng phải lm vật liệu không cháy v phải có chặn cần thiết Page4 TIấUCHUNVITNAMTCVN6160 :1996 Bố trí mặt 7.1 Nh cao tầng phải đảm bảo khoảng cách an ton PCCC theo TCVN 2622:1995 v phải có ... cầu thang hay tiền sảnh ngoi khoảng trống phải lm vật liệu không cháy với giới hạn chịu lửa không nhỏ 60 phút Page3 TIấUCHUNVITNAMTCVN6160 :1996 Yêu cầu ngăn cháy 6.1 Trên tầng nh cao tầng phải...
 • 10
 • 349
 • 0

Tài liệu TCVN 6161 1996 pdf

Tài liệu TCVN 6161 1996 pdf
... TIấUCHUNVITNAMTCVN6161 :1996 Có lớp lót vật liệu không cháy v trát vữa bảo vệ kín phía lớp vật liệu không cháy (1) Trực tiếp Trực tiếp Dây dẫn có bảo vệ cáp điện có vỏ vật liệu cháy Nh nhng vật Trực tiếp liệu ... nh lm vật liệu không cháy, cao mái 0,6 m mái lm vật liệu khó cháy dễ cháy Trờng hợp tờng ngăn cháy ngăn dọc theo nh, phải cao mái 0,6 m dù mái lm vật liệu Tờng ngăn cháy phải lm vật liệu không ... v cáp điện có vỏ bọc vật liệu không cháy, khó cháy Dây dẫn có vỏ bảo vệ, cáp điện có vỏ vật liệu cháy, khó cháy Trong ống v hộp vật liệu không cháy Trong ống v hộp vật liệu không cháy, khó cháy...
 • 12
 • 349
 • 3

TCVN 6160 - 1996 Phòng cháy CHỮA CHÁY cho nhà cao tầng , yêu cầu THIẾT KẾ

TCVN 6160 - 1996 Phòng cháy CHỮA CHÁY cho nhà cao tầng , yêu cầu THIẾT KẾ
... không khí phòng đệm không nhỏ 2KG/m2 12 Báo cháy chữa cháy 12.1 Nhà cao tầng phải đ|ợc thiết kế hệ thống báo cháy Tuỳ thuộc vào tính chất sử dụng nhà cao tầng thiết kế hệ thống báo cháy cho phù ... từ phòng tầng (trừ tầng l) hành lang có lối ra; - Cầu thang an toàn hay hành lang an toàn từ có lối khỏi nhà; - Cầu thang nh , hành lang nh , có lối khỏi nhà c) Đi từ phòng vào phòng bên cạnh tầng ... lang, phòng đệm, buồng thang tầng tối thiểu phải có phòng nh| :phòng công cộng, phòng có diện tích lớn, phòng có nguy hiểm cháy 12.7 Chất dùng để chữa cháy phải phù hợp với loại đám cháy xảy nhà cao...
 • 9
 • 402
 • 1

tcvn 6161 - 1996 : phòng cháy chữa cháy - chợ và trung tâm thương mại - yêu cầu thiết kế

tcvn 6161 - 1996 : phòng cháy chữa cháy - chợ và trung tâm thương mại - yêu cầu thiết kế
... việt nam tcvn 6161 : 1996 Thiết bị điện chiếu sáng 9.1 Các thiết bị điện lắp đặt chợ trung tâm th|ơng mại phải bảo đảm: - Hệ thống điện cấp cho máy bơm chữa cháy, điện chiếu sáng cố cháy phải ... thông tin liên lạc báo cháy ) Thiết kế chợ trung tâm th|ơng mại phải đ|ợc thỏa thuận thiết kế thiết bị PCCC với quan có thẩm quyền 5.4 Bố trí mặt 6.1 Chợ trung tâm th|ơng mại nhà riêng biệt nhiều ... tiêu chuẩn việt nam tcvn 6161 : 1996 Bảng Chiều rộng lối tối thiểu, m Loại lối Chợ, trung tâm th|ơng mại thành phố, thị xã 1 Lối khu vực kinh doanh : - Chợ trung tâm th|ơng mại có tổng diện tích...
 • 11
 • 1,544
 • 20

Xem thêm

Từ khóa: định thử nghiệm kiểm tra phải đảm bảo các yêu cầu về an toàn nổ trong tcvn 3255 1996 an toàn phòng cháy cho công trình trong tcvn 2622 1995 và các quy định thử nghiệm kiểm tra trong tcvn 7441 2004tcvn iso 9004 3 1996tcvn iso 9004 2 1996tcvn iso 9004 4 1996tcvn iso 9001 1996tcvn iso 9003 1996tcvn iso 9004 1 1996tcvn iso 9002 1996tcvn iso 9000 1 1996thời kỳ 1996-2000tcvn 42442005 thiết bị nângtcvn isoiec 17025 2007qcvn 242009btnmt nuoc thai cong nghiep thay the tcvn 59452005 1qcvn 052009btnmt chat luong khong khi xung quanh thay the tcvn 59372005qcvn 242009btnmt nuoc thai cong nghiep thay the tcvn 59452005SKKN: Một số kinh nghiệm trong tổ chức thực hiện Mô hình “Em yêu Biển đảo Việt Nam”1 số giải pháp nhằm hoàn thiện việc thực hiện cơ chế “một cửa” tại UBND huyện đông anhCác nhân tố ảnh hưởng đến việc lựa chọn sách của sinh viên TP hồ chí minhNgôn ngữ thơ nôm nguyễn khuyến từ góc nhìn văn hóaNghiên cứu tác dụng của từ trường nhân tạo đối với cải thiện tuần hoàn não và phục hồi chức năng thần kinh ở bệnh nhân tai biến nhồi máu não bán cầu (TT)Nghiên cứu kết quả phẫu thuật cắt đại tràng nội soi điều trị ung thư đại tràng trái (TT)Nghiên cứu hiệu quả điều trị tăng sinh lành tính tuyến tiền liệt bằng kỹ thuật laser phóng bên (TT)Thực trạng hoạt động khám chữa bệnh tại bệnh viện mahosot, viêng chăn, cộng hòa dân chủ nhân dân lào năm 2016Bài giảng công tác tư tưởngĐề án tốt nghiệp cao cấp lý luận chính trị xây dựng nông thôn mớiGuide to multi carrier CDMA2000 BTS3606 20050922 a 2 10Installation method of DDF for BSS equipmentOMD101010 HUAWEI BSC6000 hardware structureOMQ001101 PCU hardware structure ISSUE2 0Tín ngưỡng thờ cúng tổ tiên của người việt và một số quốc gia đông nam áTính toán, thiết kế bãi chôn lấp hợp vệ sinh cho thành phố hồ chí minh quy hoạch đến năm 20301 teaching material for production safety of communications projects( 01 august 2006)3 antenna feeder installation training(01 august 2006)Tiểu luận phật giáo và ảnh hưởng của phật giáo đến đời sống tinh thần của người việt namBáo cáo tốt nghiệp truong cd cn det may tt hn
Đăng ký
Đăng nhập