Nghiên cứu mô hình đồ thị và cài đặt thuật toán trên mô hình đồ thị

Nghiên cứu tổng đài VOICE IP cài đặt hệ thống tổng đài VOICE IP cho mạng LAN

Nghiên cứu tổng đài VOICE IP và cài đặt hệ thống tổng đài VOICE IP cho mạng LAN
... cạnh tổng đài có sẵn nên khó tích hợp thêm dịch vụ khác bên -3- Mục tiêu nghiên cứu Nghiên cứu tổng đài Voice IP cài đặt hệ thống tổng đài VoiceIP cho mạng nội công ty tổ chức Đối tượng nghiên cứu ... tính thực tiễn cao -2- nên chọn đề tài: Nghiên cứu tổng đài Voice IP cài đặt hệ thống tổng đài VoiceIP cho mạng LAN làm đề tài tốt nghiệp Lịch sử nghiên cứu 2.1 Trên giới Theo tài liệu tư vấn ... thoại VoIP - Tìm hiểu cách thức công mạng VoIP từ đưa giải pháp nhằm bảo mật hệ thống VoIP - Nghiên cứu, cài đặt cấu hình Asterisk hệ điều hành Linux - Nghiên cứu, cài đặt cấu hình cho phép hệ thống...
 • 112
 • 172
 • 0

Nghiên cứu tổng đài VOICE IP cài đặt hệ thống tổng đài VOICE IP cho mạng LAN (tt)

Nghiên cứu tổng đài VOICE IP và cài đặt hệ thống tổng đài VOICE IP cho mạng LAN (tt)
... tập trung nghiên cứu hệ thống tổng đài VoIP với giao thức báo hiệu SIP, sau xây dựng thử nghiệm hệ thống với phần mềm mã nguồn mở Asterisk hoạt động hệ điều hành Linux Qua việc nghiên cứu này, ... IV KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM Nhằm đánh giá cách khách quan hệ thống tổng đài Asterisk, nhóm nghiên cứu tiến hành cài đặt thử nghiệm hệ thống tổng đài server: IBM eServer x3500 với thông số sau: IBM ... giải pháp tối ưu, để giải cho vấn đề trên, sử dụng hệ thống thông tin liên lạc gọi Tổng đài nội (PBX - Private Branch Exchange) Hệ thống tổng đài cung cấp máy thuê bao cho kết nối tới phòng ban,...
 • 10
 • 152
 • 0

Phân lớp bằng cây quyết định cài đặt thuật toán C4.5

Phân lớp bằng cây quyết định và cài đặt thuật toán C4.5
... tính phân lớp sử dụng việc phân lớp liệu Phân lớp tiên đoán loại lớp nhãn Bên cạnh kĩ thuật phân lớp có hình thức tương tự kĩ thuật tiên đoán , kĩ thuật tiên đoán khác với phân lớp chỗ phân lớp ... tổng quan công nghệ phân lớp liệu nói chung phân lớp liệu dựa định nói riêng thuật toán C4.5 Việc phân tích đánh giá thuật toán có giá trị khoa học thực tiễn Tìm hiểu thuật toán giúp tiếp thu ... chứa case Cây định ứng với T lá, lớp gắn với phải xác định từ thông tin khác T Ví dụ C4.5 chọn giá trị phân lớp lớp phổ biến cha node 4.1 Thuật toán qui nạp định : Giải thuật (giải thuật tham...
 • 48
 • 3,023
 • 3

Phân lớp bằng cây quyết định cài đặt thuật toán ID3

Phân lớp bằng cây quyết định và cài đặt thuật toán ID3
... để phân lớp liệu tương lai, liệu mà giá trị thuộc tính phân lớp chưa biết Bài tập lớn lý thuyết nhận dạng_nhóm 20 Page Phân lớp định cài đặt thuật toán ID3 Trong mô hình phân lớp, thuật toán phân ... dạng_nhóm 20 Page Phân lớp định cài đặt thuật toán ID3 phần tử liệu giả sử thuộc lớp định trước, lớp giá trị thuộc tính chọn làm thuộc tính gán nhãn lớp hay thuộc tính phân lớp (class label attribute) ... thuyết nhận dạng_nhóm 20 Page 10 Phân lớp định cài đặt thuật toán ID3 với chi phí khác nhau, cải thiện hiệu tính toán Sau đề cập đến vấn đề giải thuật toán phân lớp dựa định a Tránh “quá vừa” liệu...
 • 32
 • 3,694
 • 11

Tìm Hiểu Cài Đặt Thuật Toán GTS

Tìm Hiểu Và Cài Đặt Thuật Toán GTS
... TOUR[nCities] = u; Thuật giải kết thúc Ngược lại, toán lời giải, dừng thuật giải } BÀI TOÁN GTS2 I Giải thuật GTS2 Giải thuật tạo lịch trình từ P thành phố xuất phát riêng biệt cho toán tìm chu trinh ... Code cài đặt CÀI ĐẶT THUẬT TOÁN GTS TRÊN C# using System; using System.Collections.Generic; using System.Linq; using System.Text; using System.Windows.Forms; using System.IO; namespace DemoGTS ... tham quan tốt  COST: chi phí nhỏ III Cài đặt void GTS2 (int P) { Đặt chi phí nhỏ ban đầu COST = ∞; (∞ = giá trị lớn có) for (int k = 0; k < P; k++) { Tính GTS1 (k) Nếu COST ≠ ∞ C(k) < COST Gán...
 • 17
 • 1,737
 • 2

Thiết kế cài đặt thuật toán xây dựng cây khung theo chiều rộng BFS potx

Thiết kế và cài đặt thuật toán xây dựng cây khung theo chiều rộng BFS potx
... (2,4) (2,5) đưa vào tập F - Lấy đỉnh từ hàng đợi, đỉnh {6,7} đưa vào hàng đợi, dẫn đến cạnh (3,6) (3,7) đưa vào tập F - Lấy từ hàng đợi, đỉnh {8} đưa vào hàng đợi, cạnh (4,8) đưa vào tập F - Lấy ... đưa vào hàng đợi, cạnh (5,9) đưa vào tập F - Lấy từ hàng đợi, đỉnh {10,11} đưa vào hàng đợi, cạnh (6,10) (6,11) đưa vào tập F - Lấy đỉnh 7, 8, 9, 10, 11 từ hàng đợi mà không bổ sung thêm cạnh vào ... vào tập F Như khung đồ thị thu từ thuật toán BFS bao gồm cạnh sau: F = { (1,2), (1,3), (2,4), (2,5), (3,6), (3,7), (4,8), (5,9), (6,10), (6,11) } 11 Quá trình duyệt đồ thị mô tả theo 10 11 hình...
 • 3
 • 328
 • 2

Thiết kế cài đặt thuật toán xây dựng cây khung theo chiều rộng BFS pps

Thiết kế và cài đặt thuật toán xây dựng cây khung theo chiều rộng BFS pps
... (2,4) (2,5) đưa vào tập F - Lấy đỉnh từ hàng đợi, đỉnh {6,7} đưa vào hàng đợi, dẫn đến cạnh (3,6) (3,7) đưa vào tập F - Lấy từ hàng đợi, đỉnh {8} đưa vào hàng đợi, cạnh (4,8) đưa vào tập F - Lấy ... đưa vào hàng đợi, cạnh (5,9) đưa vào tập F - Lấy từ hàng đợi, đỉnh {10,11} đưa vào hàng đợi, cạnh (6,10) (6,11) đưa vào tập F - Lấy đỉnh 7, 8, 9, 10, 11 từ hàng đợi mà không bổ sung thêm cạnh vào ... vào tập F Như khung đồ thị thu từ thuật toán BFS bao gồm cạnh sau: F = { (1,2), (1,3), (2,4), (2,5), (3,6), (3,7), (4,8), (5,9), (6,10), (6,11) } 11 Quá trình duyệt đồ thị mô tả theo 10 11 hình...
 • 3
 • 590
 • 3

Sử dụng thư điện tử(Email), Bài toán dùng thuật toán sinh hoặc thuật toán quay lui, Tìm hiểu khai thác dịch vụ Windows Firewall của Windows, Tìm hiểu cài đặt thuật toán nén giải nén dữ liệu Run Length Code(RLE) cho một tệp

Sử dụng thư điện tử(Email), Bài toán dùng thuật toán sinh hoặc thuật toán quay lui, Tìm hiểu và khai thác dịch vụ Windows Firewall của Windows, Tìm hiểu và cài đặt thuật toán nén và giải nén dữ liệu Run Length Code(RLE) cho một tệp
... ) Câu 3: Tìm hiểu khai thác dịch vụ Windows Firewall Windows Câu 4: Nén liệu: Tìm hiểu cài đặt thuật toán nén giải nén liệu RLE( Run Length Code) cho tệp liệu Yêu cầu: Ngôn ngữ cài đặt : C C++ ... lửa cho máy tính toàn miền, OU site PHÂN IV: NÉN DỮ LIỆU 4.1 Đề toán: Tìm hiểu cài đặt thuật toán nén giải nén liệu RLE ( Run Length Code) cho tệp liệu 4.2 Tìm hiểu chung: 4.2.1 Nén liệu: Dữ liệu ... liệu ban đầu mà đảm bảo chất lượng liệu 4.2.2 Giải nén liệu: Dữ liệu nén qua giải liệu, giải mã thực giải nén để thu liệu gốc ban đầu Việc giải nén thư ng dựa vào thông tin kèm theo liệu nén, ...
 • 54
 • 471
 • 4

Tìm hiểu cài đặt thuật toán phát sinh tập phổ biến bằng giải thuật FP-Growth

Tìm hiểu và cài đặt thuật toán phát sinh tập phổ biến bằng giải thuật FP-Growth
... Trang 25 Tiểu luận: Tìm hiểu cài đặt thuật toán phát sinh tập phổ biến giải thuật FP-Growth Chương III: Cài đặt thử nghiệm thuật toán III.1 Mô tả: Để cài đặt thuật toán FP-Growth, Cấu trúc liệu ... 1101037 Trang Tiểu luận: Tìm hiểu cài đặt thuật toán phát sinh tập phổ biến giải thuật FP-Growth Dưới phần trình bày thuật toán tìm Tập Phổ Biến tổng quát cho thuật toán Apriori Bước 1: Duyệt ... c:3 tìm tập phổ biến cp:3 Sự tìm kiếm tập phổ biến có chứa p chấm dứt HVTH: Nguyễn Hoàng Sỹ - MSHV: CH 1101037 Trang 21 Tiểu luận: Tìm hiểu cài đặt thuật toán phát sinh tập phổ biến giải thuật FP-Growth ...
 • 30
 • 268
 • 2

TÌM HIỂU CÀI ĐẶT THUẬT TOÁN PHÁT SINH TẬP PHỔ BIẾN SỬ DỤNG THUẬT TOÁN FP-GROWTH

TÌM HIỂU VÀ CÀI ĐẶT THUẬT TOÁN PHÁT SINH TẬP PHỔ BIẾN SỬ DỤNG THUẬT TOÁN FP-GROWTH
... tìm tập phổ biến Để góp phần cải tiến giải thuật tìm tập phổ biến, tiểu luận em trình bày trình tìm hiểu thử ngiệm thuật toán phát sinh tập phổ biến sử dụng FPGrowth” Em xin gửi lời cảm ơn chân ... nhiều thuật toán tìm luật kết hợp apriori, apriori cải tiến, sử dụng hash…, thuật toán đóng góp vai trò quang trọng cho trình tìm kiếm luật kết hợp Trong hầu hết toán tìm luật kết hợp công đoạn phát ... công đoạn phát sinh tập phổ biến làm hao tốn nhiều tài nguyên máy tính Do để cải tiến toán theo cách tốt hơn, trước tiên chúng đặt vấn đề làm giảm chi phí cho công đoạn tìm tập phổ biến Để góp phần...
 • 29
 • 139
 • 0

TÌM HIỂU CÀI ĐẶT THUẬT TOÁN PHÁT SINH TẬP PHỔ BIẾN SỬ DỤNG FPGROWTH

TÌM HIỂU VÀ CÀI ĐẶT THUẬT TOÁN PHÁT SINH TẬP PHỔ BIẾN SỬ DỤNG FPGROWTH
... 2 TÌM HIỂU VÀ CÀI ĐẶT THUẬT TOÁN PHÁT SINH TẬP PHỔ BIẾN SỬ DỤNG FP-GROWTH GIỚI THIỆU  Khai khoáng liệu (Data mining) thực chất lọc tìm tập muôn vàng thông tin sở liệu để tìm tri thức ... để tìm tập phổ biến từ nút đuờng P, cần đến đường trước nút P số lần phổ biến nút đường phải với số lần phổ biến nút Dựa tính chất trên, có thuật toán tìm tập phổ biến FP-tree Thuật toán tìm ... công đoạn tìm tập phổ biến Trong thu hoạch “TÌM HIỂU VÀ CÀI ĐẶT THUẬT TOÁN PHÁT SINH TẬP PHỔ BIẾN SỬ DỤNG FP-GROWTH” Có thể nhận xét hầu hết thuật toán liên quan đến Tree thường cho kết tuyệt...
 • 23
 • 359
 • 4

TÌM HIỂU CÀI ĐẶT THUẬT TOÁN PHÂN MẢNH THEO CHIỀU DỌC VERTICAL FRAGMENTATION

TÌM HIỂU VÀ CÀI ĐẶT THUẬT TOÁN PHÂN MẢNH THEO CHIỀU DỌC VERTICAL FRAGMENTATION
... theo chiều ngang… Trong thu hoạch “TÌM HIỂU VÀ CÀI ĐẶT THUẬT TOÁN PHÂN MẢNH THEO CHIỀU DỌC - VERTICAL FRAGMENTATION Có nhiều tập tiểu luận thực cài đặt thuật toán này, nhiên em muốn đề cập tới ... TÌM HIỂU VÀ CÀI ĐẶT THUẬT TOÁN PHÂN MẢNH THEO CHIỀU DỌC VERTICAL FRAGMENTATION GIỚI THIỆU  Cơ sở liệu nâng cao môn học mở rộng tìm hiểu hệ sở liệu, phạm vi mở rộng rông rãi kể đến CSDL phân ... đầy đủ phép toán nối tái thiết lại R Một điểm quan trọng mảnh Ri phải chứa thuộc tính khoá R II/ Cài đặt thử nghiệm thuật toán Thuật toán cài đặt C# NET 3.5 Engine thuật toán cài đặt class VFEngine...
 • 21
 • 476
 • 0

Phân tích cơ chế bảo mật RSA đa số nguyên tố ( RSA CRT ) cài đặt thuật toán RSA CRT trên FPGA

Phân tích cơ chế bảo mật RSA đa số nguyên tố ( RSA CRT ) và cài đặt thuật toán RSA CRT trên FPGA
... Thông số d số nguyên dương nhỏ n thỏa mãn (e * d ) mod λ(n) = Các thành phần dP dQ số nguyên dương nhỏ p q thoả mãn: (e * dP ) mod( p − 1) =1 (e * dQ ) m od( q − 1) =1 thông số qInv số nguyên dương ... < ( A1 − Q * B1, A2 − Q * B 2, A3 − Q * B 3) = ( A1, A2, A 3) < ( B1, B 2, B 3) = ( B1, B 2, B 3) < (T 1, T 2, T 3) = goto loop SEE_USCLN(m.b) start : ( A2 , A3 ) ...
 • 11
 • 231
 • 0

Tiểu luận môn CÔNG NGHỆ TRI THỨC ỨNG DỤNG TÌM HIỂU CÀI ĐẶT THUẬT TOÁN PHÂN LỚP NAIVE BAYES

Tiểu luận môn CÔNG NGHỆ TRI THỨC VÀ ỨNG DỤNG TÌM HIỂU VÀ CÀI ĐẶT THUẬT TOÁN PHÂN LỚP NAIVE BAYES
... đề thuật toán phân lớp liệu Naïve Bayes tiến hành cài đặt thuật toán ngôn ngữ Java với gói thư viện OpenCSV Em xin chân thành cảm ơn GS TSKH Hoàng Văn Kiếm, giảng viên môn Công nghệ Tri thức Ứng ... liệu, Naïve Bayes phương pháp tri n khai rộng rãi đơn giản, dễ tri n khai hiệu cao Tiểu luận kết lĩnh hội sau học môn Công nghệ tri thức ứng dụng, đặc biệt phần khai mỏ liệu Tiểu luận chủ yếu ... tính c Lớp NaiveBayesianAlgo: biểu diễn thuật toán Naïve Bayesian với mô hình phân lớp cho trước - Các thuộc tính: o NaiveBayesianModel model: mô hình phân lớp đào tạo - Phương thức: o String...
 • 22
 • 108
 • 0

nghiên cứu kỹ thuật mã hóa khóa công khai cài đặt thuật toán mã hóa giải mã bằng kỹ thuật mã hóa công khai

nghiên cứu kỹ thuật mã hóa khóa công khai cài đặt thuật toán mã hóa và giải mã bằng kỹ thuật mã hóa công khai
... hóa giải tin điện tử Khóa công khai khóa bí mật có liên hệ toán học với nhau; nguyên tắc, khóa đƣợc suy từ khóa ngƣợc lại; nhiên việc tính toán để tìm khóa bí mật từ khóa công khai ngƣời ... thi Mỗi khóa đảm nhận chức trái ngƣợc Khóa bí mật đƣợc sử dụng để ký giải thông điệp hay tài liệu, khóa công khai dùng để kiểm tra xác thực chữ ký hóa thông tin Khác với kỹ thuật hoá ... hóa khóa công khai sử dụng thuật toán RSA - thuật toán có khả giải triệt để yêu cầu mô hình trao đổi thông tin bảo mật PHƯƠNG PHAP MA HOA KHOA CÔNG KHAI ́ ̃ ́ ́ 2.1 Khái niệm Phƣơng pháp mã...
 • 5
 • 592
 • 6

Xem thêm

Từ khóa: câu 12 xây dựng và cài đặt thuật toán nâng cao độ nét của ảnh bằng đạo hàm cấp haicâu 13 xây dựng và cài đặt thuật toán nâng cao độ nét ảnh bằng mặt nạ làm nhòe và lọc tăng cườngcâu 36 xây dựng và cài đặt thuật toán lọc đồng hìnhphân lớp bằng cây quyết định và cài đặt thuật toán id3câu 1 xây dựng và cài đặt thuật toán làm âm ảnhcâu 2 xây dựng và cài đặt thuật toán biến đổi logarit ảnhcâu 3 xây dựng và cài đặt thuật toán biến đổi lũy thừa ảnhcâu 4 xây dựng và cài đặt thuật toán biến đổi tuyến tính từng phầncâu 5 xây dựng và cài đặt thuật toán cân bằng histogramcâu 6 xây dựng và cài đặt thuật toán đặc tả histogramcâu 7 xây dựng và cài đặt thuật toán cân bằng histogram cục bộcâu 8 xây dựng và cài đặt thuật toán nâng cao chất lượng ảnh bằng thống kê histogramcâu 9 xây dựng và cài đặt thuật toán lọc tuyến tính làm trơncâu 10 xây dựng và cài đặt thuật toán lọc mediancâu 11 xây dựng và cài đặt thuật toán nâng cao chất lượng ảnh bằng đạo hàm cấp mộtHoàn thiện hệ thống báo cáo kế toán tại các doanh nghiệp sản xuất vật liệu xây dựng trên địa bàn tỉnh Nghệ AnMối quan hệ giữa pháp luật và đạo đức lĩnh vực hôn nhân, gia đình – nghiên cứu so sánh việt nam và hàn quốcchiến lược marketing bitisBuilding skills in object oriented designThực trạng công tác quản lý thu bảo hiểm xã hội bắt buộc tại Bảo hiểm xã hội huyện Vĩnh Tường, tỉnh Vĩnh Phúc giai đoạn 20102012vai trò thị trường trái phiếu việt namquan hệ pháp lý giữa cổ đông và người quản lý công tyLDS nguyễn thị thu vân chia tài sản chung của vợ chồng theo pháp luật việt nam thực tiễn áp dụng và hướng hoàn thiệnHãy soạn thảo văn bản của chủ thể có thẩm quyền để giải quyết các công việc sau anh THACH ANH THẠCH ANH THẠCH ANH THACHjĐồ án nghiên cứu chế tạo máy cắt CNC plasma dạng pc base10 câu hỏi và đáp án tiền tệ ngân hàngkhảo sát ảnh hưởng của tần số rung đến độ điền đầy và tổ chức tế vi hợp kim adc12 trong đúc mẫu hóa khíThực hành quyền công tố và kiểm sát điều tra các tội xâm phạm sức khỏe trên địa bànLabor relations and collective bargaining private and public sectorsElectric circuits 10th nilssonĐề thi học kì 1 môn Địa lý lớp 12 trường THPT Thuỵ Hương, Hải Phòng năm học 2016 2017Đề tài: Báo chí Thanh HóaÁp dụng pháp luật trong giải quyết tranh chấp đất đai tại tòa án nhân dân qua thực tiễn của tòa án nhân dân tối caoBảo vệ quyền sở hữu theo pháp luật dân sự việt namSocial psychology 14th global edition branscombe baron
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập