Bài giảng điều chế rừng

Bài giảng Điều chế Hidro

Bài giảng Điều chế Hidro
... nguyên tố khác hợp chất Bài tập 1: Cho phản ứng hoá học đây: a) Zn + H2SO4 -> ZnSO4 + H2 b) 2H2O 2H2 + O2 c) 2Al + 6HCl -> 2AlCl3 + 3H2 Phản ứng dùng làm phản ứng điều chế hidro phòng thí nghiệm ... nguyên tử đơn chất thay nguyên tử nguyên tố khác hợp chất Kết luận Trong phòng thí nghiệm, khí hidro điều chế cách cho axit (HCl H2SO4loãng) tác dụng với kim loại kẽm (hoặc sắt, nhôm) Thu khí H2 vào ... 1 Điều chế hidro phòng thí nghiệm Các bước tiến hành: - Đưa ống nghiệm vào kẹp gỗ - Cho vào1-2 hạt kẽm...
 • 12
 • 344
 • 1

Bài giảng Điều chế Hidro

Bài giảng Điều chế Hidro
... nguyên tố khác hợp chất Bài tập 1: Cho phản ứng hoá học đây: a) Zn + H2SO4 -> ZnSO4 + H2 b) 2H2O 2H2 + O2 c) 2Al + 6HCl -> 2AlCl3 + 3H2 Phản ứng dùng làm phản ứng điều chế hidro phòng thí nghiệm ... nguyên tử đơn chất thay nguyên tử nguyên tố khác hợp chất Kết luận Trong phòng thí nghiệm, khí hidro điều chế cách cho axit (HCl H2SO4loãng) tác dụng với kim loại kẽm (hoặc sắt, nhôm) Thu khí H2 vào ... 1 Điều chế hidro phòng thí nghiệm Các bước tiến hành: - Đưa ống nghiệm vào kẹp gỗ - Cho vào1-2 hạt kẽm...
 • 12
 • 242
 • 1

Tài liệu Bài giảng điều chế kim loại docx

Tài liệu Bài giảng điều chế kim loại docx
... (Al2O3 + …) ĐIỀU CHẾ KIM LOẠI ĐIỀU CHẾ KIM LOẠI I-Nguyên tắc điều chế kim loại Khử ion dương kim loại thành kim loại tự Mn+ + ne = M ĐIỀU CHẾ KIM LOẠI II-Các phương pháp điều chế kim loại 1)Phương ... 2Na + Cl2 ĐIỀU CHẾ KIM LOẠI II-Các phương pháp điều chế kim loại 3)Phương pháp điện phân: Điều chế kim loại có tính khử trung bình yếu: điện phân dung dòch muối chúng nước ĐIỀU CHẾ KIM LOẠI TD: ... to ĐIỀU CHẾ KIM LOẠI II-Các phương pháp điều chế kim loại 3)Phương pháp điện phân: a.Nguyên tắc: dùng dòng điện chiều catot để khử ion dương kim loại hợp chất b.Mục đích: điều chế hầu hết kim loại...
 • 28
 • 245
 • 1

Bài giảng điều tra rừng-Mở đầu pptx

Bài giảng điều tra rừng-Mở đầu pptx
... kết cấu khác nên phải áp dụng phơng pháp v thủ pháp điều tra khác Bộ môn Lâm sinh & ĐTQHR- Khoa Lâm NGhiệp - ĐHNL Thái Nguyên Bải giảng Điềù tra rừng ThS: Vũ Văn Thông - Về dạng sống Rất đa dạng ... phơng pháp thích hợp, phát quy luật khách quan tồn rừng, từ xây dựng v hon thiện nhiều phơng pháp điều tra đợc ứng dụng - Giai đoạn 3: Từ năm 1920 đến với đặc trng bản: + ứng dụng ngy cng rộng rãi ... ĐTR (viễn thám ĐTR) *Trong nớc: +1957 tiến hnh ớc đoán ĐTR + 1958_1960 thử nghiệm phơng pháp điều tra ngẫu nhiên Cộng ho liên bang Đức + 1960_1965 thử nghiệm phơng pháp điển hình Trung Quốc +...
 • 5
 • 1,836
 • 8

Bài giảng điều tra rừng-Chương 1 pot

Bài giảng điều tra rừng-Chương 1 pot
... ny 1. 1.4 Các tiêu biểu thị hình dạng thân - Chỉ số hình dạng m: y2 = AXm d12 = AXm1 2logd1 = mlogx1 d22 = AXm1 2logd2 = mlogx2 m = 2logd1 2logd2 = m (log x1-log x2) 2log d1/d2 = m.log x1/x2 ... = m.log x1/x2 m = 2log d1/d2/ log x1/x2 VD: d1 = 15 cm d2 = 13 cm x1 = 10 ,5 x2 = 8,5 m = 1, 35 Bộ môn Lâm sinh & ĐTQHR- Khoa Lâm NGhiệp - ĐHNL Thái Nguyên Bải giảng Điềù tra rừng ThS: Vũ Văn Thông ... diện v = g1l + g3l + +gn-1l +1/ 3gn-ln = (g1+ g3+ +gn -1) l + 1/ 3gn-ln 12 Bộ môn Lâm sinh & ĐTQHR- Khoa Lâm NGhiệp - ĐHNL Thái Nguyên Bải giảng Điềù tra rừng ThS: Vũ Văn Thông Hoặc: V = (/4)(d12 + d32...
 • 20
 • 694
 • 7

Bài giảng điều tra rừng-Chương 2 potx

Bài giảng điều tra rừng-Chương 2 potx
... = G2 = G3 = 2, 021 22 m2/ = 0,67374 m2 Từ tính số cho cấp nh sau: 0,67374 m2 ((/4).10-4)( 62. 10 + 82 28 + 1 02. 30 + 122 24 ) Suy N1 = 92 0,67374 m2 ((/4).10-4)( 122 . 12 + 1 42 31 + 1 62. 3) Suy N2 = ... 9 ,2 10 12 13 30 10,3 12 13 10 36 11 ,2 14 16 18 20 nh 12 2 31 12, 2 16 12, 5 10 13,1 13,4 10 25 31 35 32 24 166 Đồng sỹ Hiền (1974) thử nghiệm phơng trình (2. 2), (2. 4), (2. 6), (2. 11) v (1. 12) với ... (m2) 0. 028 26 0.14067 0. 023 550 0.40694 0.47697 0. 321 54 0 .25 434 0.15700 2. 021 22 a Tính giá trị đờng kính bình quân d = (6x10 + 8x28 + + 20 x5)/166 = 11,96 cm dg = 1, 128 6x( (2. 021 22/ 166)) = 12, 45 cm...
 • 43
 • 464
 • 6

Bài giảng điều tra rừng-Phần 2-Chương 1 ppt

Bài giảng điều tra rừng-Phần 2-Chương 1 ppt
... đồ để lập kế hoạch từ 1: 100,000 đến 1: 20,000, trờng hợp đặc biệt l 1: 50,000 Quản lý đầu nguồn l kiểu dạng quản lý cấp huyện kế hoạch đa mục tiêu đợc lập v tập trung vo việc điều khiển dòng chảy ... vấn đề cần thiết liên quan đến sở luật pháp v sách lâm nghiệp (FAO, 19 87) Việc lập kế hoạch dựa đồ tỷ lệ từ 1: 1,000,000 đến 1: 250,000 Trong quốc gia có diện tích rộng quy hoạch cấp tỉnh l nơi ... Bải giảng Điềù tra rừng ThS: Vũ Văn Thông Chơng Tổng quan quy hoạch lâm nghiệp Mục đích Trang bị cho sinh viên hiểu biết tổng quát v tranh phát triển quy hoạch lâm...
 • 10
 • 260
 • 2

Bài giảng điều tra rừng-Phần 2-Chương 2 pptx

Bài giảng điều tra rừng-Phần 2-Chương 2 pptx
... bị nghiêm trọng, cần tiến hnh điều tra riêng Phơng pháp điều tra, tiến hnh điều tra quan sát v điều tra tỷ mỷ Điều tra quan sát tức l sơ thám chủ yếu theo đờng điều tra, đờng mòn, diện tích nguy ... Bải giảng Điềù tra rừng ThS: Vũ Văn Thông 2. 4 Điều tra đánh giá điều kiện đối tợng qui hoạch 2. 4.1 Điều kiện sản xuất lâm nghiệp Điều kiện sản xuất lâm nghiệp bao gồm điều kiện kinh tế, điều ... đợc săn bắn 1 02 Bộ môn Lâm sinh & ĐTQHR- Khoa Lâm NGhiệp - ĐHNL Thái Nguyên Bải giảng Điềù tra rừng ThS: Vũ Văn Thông 2. 5.5 Điều tra điều kiện giao thông vận chuyển Mục đích điều tra điều kiện giao...
 • 46
 • 278
 • 1

Bài giảng điều chế kim loại ppsx

Bài giảng điều chế kim loại ppsx
... sunfua kim lo i Cu2S, ZnS, FeS2…thì ph i chuy n sunfua kim lo i thành oxit kim lo i Sau ñó kh oxit kim lo i b ng ch t kh thích h p Ví d v i ZnS: 2ZnS + 3O2 ZnO + C 2ZnO + 2SO2 Zn + CO - ð i v i kim ... H2 ho c Al, kim lo i ki m ho c ki m th Ví d : PbO + C Fe2O3 + 3CO Pb + CO 2Fe + 3CO2 WO3 + 3H2 W + 3H2O TiCl4 + 4Na Ti + 4NaCl V2O5 + 5Ca 2V + 5CaO Các ph n ng dùng kim lo i ki m kim lo i ki ... năng, ñư c dùng ñ ñi u ch h u h t kim lo i, t nh ng kim lo i có ñ ho t ñ ng hóa h c cao ñ n trung bình th p - Cơ s c a phương pháp dùng dòng ñi n m t chi u ñ kh ion kim lo i Tác nhân kh c c ( – )...
 • 3
 • 161
 • 0

Bài giảng điều tra rừng

Bài giảng điều tra rừng
... Nguyên Bải giảng Điềù tra rừng ThS: Vũ Văn Thông + Tăng trởng thờng xuyên hng năm l số lợng biến đổi đợc nhân tố điều tra năm: Zt = ta -ta-1 ta l nhân tố điều tra ta-1 l nhân tố điều tra trớc năm ... Khoa Lâm NGhiệp - ĐHNL Thái Nguyên Bải giảng Điềù tra rừng ThS: Vũ Văn Thông Chơng Điều tra lâm phần 2.1 Lâm phần đơn vị điều tra rừng Lâm phần l mảng rừng m đặc trng kết cấu bên đồng v khác ... Bải giảng Điềù tra rừng ThS: Vũ Văn Thông *Rừng núi đá 2,8 triệu m3 * Rừng trồng 30,6 triệu m3 *Rừng tre , nứa 8,4 tỷ 3.3 Nhận xét chung diễn biến rừng - Giai đoạn 1992-1999: + Diện tích rừng...
 • 124
 • 140
 • 2

Bài giảng quy hoạch điều chế rừng

Bài giảng quy hoạch điều chế rừng
... Tổng quan quy hoạch lâm nghiệp v điều chế rừng 10 Quản lý rừng bền vững 10 Khái niệm quy hoạch lâm nghiệp v điều chế rừng 12 2.1 2.2 2.3 Khái niệm quy hoạch lâm nghiệp ... ra, điều chế rừng cần xác định số nguyên tắc lm phơng châm cho phơng án điều chế Nguyên tắc điều chế rừng: - Nguyên tắc sản xuất liên tục: Đòi hỏi điều chế rừng phải tính toán cho đơn vị điều chế ... hội Điều tra ti nguyên Bản đồ trạng rừng Xác định mục tiêu điều chế rừng Đánh giá trạng Đánh giá hiệu Chu trình điều chế rừng Giải pháp LNXH Lập phơng án điều chế rừng Giải pháp lâm sinh Kế hoạch...
 • 162
 • 695
 • 5

Bài giảng Quy hoạch lâm nghiệp và điều chế rừng

Bài giảng Quy hoạch lâm nghiệp và điều chế rừng
... Tổng quan quy hoạch lâm nghiệp v điều chế rừng 10 Quản lý rừng bền vững 10 Khái niệm quy hoạch lâm nghiệp v điều chế rừng 12 2.1 2.2 2.3 Khái niệm quy hoạch lâm nghiệp ... tắc điều chế rừng 17 Đối tợng QHLN v ĐCR 18 Lịch sử phát triển khoa học quy hoạch lâm nghiệp v điều chế rừng 18 Cơ sở kinh tế - xã hội - môi trờng quy hoạch lâm nghiệp v điều chế ... v điều chế rừng để hớng rừng theo mục tiêu bền vững Quy hoạch lâm nghiệp l hoạt động lập kế hoạch định hớng phát triển lâm nghiệp cho cấp, quan, cộng đồng 15 Trong điều chế rừng dựa quy hoạch, ...
 • 162
 • 1,732
 • 6

Tài liệu Bài giảng: Quy hoạch lâm nghiệp và điều chế rừng pdf

Tài liệu Bài giảng: Quy hoạch lâm nghiệp và điều chế rừng pdf
... Tổng quan quy hoạch lâm nghiệp v điều chế rừng 10 Quản lý rừng bền vững 10 Khái niệm quy hoạch lâm nghiệp v điều chế rừng 12 2.1 2.2 2.3 Khái niệm quy hoạch lâm nghiệp ... tắc điều chế rừng 17 Đối tợng QHLN v ĐCR 18 Lịch sử phát triển khoa học quy hoạch lâm nghiệp v điều chế rừng 18 Cơ sở kinh tế - xã hội - môi trờng quy hoạch lâm nghiệp v điều chế ... v điều chế rừng để hớng rừng theo mục tiêu bền vững Quy hoạch lâm nghiệp l hoạt động lập kế hoạch định hớng phát triển lâm nghiệp cho cấp, quan, cộng đồng 15 Trong điều chế rừng dựa quy hoạch, ...
 • 162
 • 1,938
 • 13

Bài giảng quy hoạch lâm nghiệp điều chế rừng ppt

Bài giảng quy hoạch lâm nghiệp điều chế rừng ppt
... Tổng quan quy hoạch lâm nghiệp v điều chế rừng 10 Quản lý rừng bền vững 10 Khái niệm quy hoạch lâm nghiệp v điều chế rừng 12 2.1 2.2 2.3 Khái niệm quy hoạch lâm nghiệp ... tắc điều chế rừng 17 Đối tợng QHLN v ĐCR 18 Lịch sử phát triển khoa học quy hoạch lâm nghiệp v điều chế rừng 18 Cơ sở kinh tế - xã hội - môi trờng quy hoạch lâm nghiệp v điều chế ... v điều chế rừng để hớng rừng theo mục tiêu bền vững Quy hoạch lâm nghiệp l hoạt động lập kế hoạch định hớng phát triển lâm nghiệp cho cấp, quan, cộng đồng 15 Trong điều chế rừng dựa quy hoạch, ...
 • 162
 • 269
 • 3

Bài giảng : Quy hoạch lâm nghiệp vụ điều chế rừng part 9 ppsx

Bài giảng : Quy hoạch lâm nghiệp vụ điều chế rừng part 9 ppsx
... tính thực phơng án điều chế, xác định kỳ hạn điều chế thờng vo yếu tố sau: - Cờng độ kinh doanh rừng đối tợng điều chế - Mức độ chi tiết v quy mô đối tợng điều chế - Chu kỳ lập kế hoạch di hạn Trong ... tổ chức thnh chuỗi điều chế khép kín Trong chuỗi điều chế cần xác định r : Đặc trng ti nguyên rừng, trạng thái rừng, đất rừng Mục tiêu điều chế Quy mô chuỗi, số coupe tác nghiệp, diện tích, ... thờng xác định kỳ hạn điều chế l đến10 năm 1.4 Thiết kế giải pháp kỹ thuật lâm sinh cho chuỗi điều chế rừng 1.4.1 Tổ chức chuỗi điều chế rừng Căn vo đặc trng ti nguyên rừng, chức rừng khu vực, v khung...
 • 17
 • 185
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: bài giảng điều tra rừngbài giảng điều chế kim loại violetbài giảng điều chế oxi phản ứng phân hủybài giảng quy hoạch lâm nghiệp và điều chế rừngbài giảng cơ chế điều hòa sinh sảnbài giảng điều tra quy hoạch rừngbài giảng điều khiển tự độngđiều chế rừngbài giảng điều khiển học kinh tếbài giảng điều khiển robot công nghiệpbài giảng điều khiển robotbài giảng điều trị hivbài giảng điều dưỡng nhi khoabài giảng điều hòa thân nhiệtbài giảng bào chế đông dượcphân tích chiến lược marketing dịch vụ của hãng du lịch saigontouristTIEU LUAN THUC TRANG VAN DUNG HOC THUYET QUAN TRI NHAN LUC VAO TRONG DOANH NGHIEPLUAN VAN THIET KE NHA MAY CHE BIEN HAI SAN KHO NANG SUAT 1 TAN SAN PHAM CADE KHAO SAT CHAT LUONG ON THI THPT QUOC GIA YEN LAC MON DIA LY KHOI 12 2016 2017 (CO DAP AN)Đồ án chuyển đổi trung tố hậu tố02 747 bài tập trắc nghiệm cực trị hàm sốDE KHAO SAT CHAT LUONG LE QUY DON MON DIA LY KHOI 12 2016 2017 (CO DAP AN)SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM BIỆN PHÁP CHỈ ĐẠO DẠY TĂNG CƯỜNG TIẾNG VIỆT CHO HỌC SINH DÂN TỘCPHÂN TÍCH HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH CỦA TỔNG CÔNG TY THUỐC LÁ VIỆT NAMGIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ KINH DOANH CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG LẮP MÁY ĐIỆN NƯỚC HÀ NỘI HAWEICCONGHIÊN CỨU TÁC ĐỘNG CỦA BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU TOÀN CẦU ĐẾN CÁC YẾU TỐ VÀ HIỆN TƯỢNG KHÍ HẬU CỰC ĐOAN Ở VIỆT NAM, KHẢ NĂNG DỰ BÁO VÀ GIẢI PHÁP CHIẾN LƯỢC ỨNG PHÓTiẾP CẬN ĐiỀU TRỊ CHO BỆNH ĐTĐ II CAO TUỔI VÀ SUY THẬNKHẢ NĂNG ỨNG PHÓ CỦA NGƯỜI DÂN ĐỐI VỚI TÌNH HÌNH SÂU BỆNH TRONG HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT LÚA TẠI XÃ THỌ TIẾN, HUYỆN TRIỆU SƠN, TỈNH THANH HOÁHỢP ĐỒNG MUA BÁN HÀNG HÓA TRONG KINH DOANH THƯƠNG MẠI VÔ HIỆU THEO PHÁP LUẬT VIỆT NAMĐỀ XUẤT MỘT SỐ KIẾN NGHỊ LIÊN QUAN ĐẾN CHÍNH SÁCH VỀ GIÁ DỊCH VỤ CẢNG BIỂN ĐỐI VỚI HÀNG CONTAINER TẠI CTCP CẢNG HẢI PHÒNGPHÁP LUẬT, PHÁP CHẾ XÃ HỘI CHỦ NGHĨASACH FX 570VN plus TOAN THPTGốm tiên tiến sản xuất gốm xốp mulitLuyen sieu tu duy casio chuyen de phuong trinh bat PT he PT doan tri dungThu thuat giai trac nghiem luong giac bang may tinh casio nguyen tien chinh
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập