KHẢO SÁT CÁC YẾU TỐ TÁC ĐỘNG ĐẾN VIỆC CHỌN TRƯỜNG CỦA HỌC SINH LỚP 12 TRUNG HỌC PHỔ THÔNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH TIỀN GIANG

Khảo sát các yếu tố tác động đến việc chọn trường của học sinh lớp 12 trung học phổ thông trên địa bàn tỉnh tiền giang

Khảo sát các yếu tố tác động đến việc chọn trường của học sinh lớp 12 trung học phổ thông trên địa bàn tỉnh tiền giang
... cứu: Các yếu tố tác động đến định chọn trường ĐH, CĐ học sinh lớp 12 THPT địa bàn tỉnh Tiền Giang kỳ thi tuyển sinh hàng năm? 5.2 Giả thuyết nghiên cứu: - Giả thuyết H1: Đặc điểm trường đại học, ... Tiền Giang 6.2 Đối tượng nghiên cứu : Các yếu tố tác động đến việc chọn trường học sinh lớp 12 THPT kì thi tuyển sinh H, CĐ Tổng thể: Qui mô tổng thể khoảng 12. 000 học sinh thuộc 34 trường THPT tỉnh ... sau khảo sát trường 50 đến 100 học sinh, tổng số mẫu chọn để khảo sát khoảng 450 học sinh lớp 12 địa bàn tỉnh Tiền Giang Phạm vi nghiên cứu: 7.1 Không gian nghiên cứu: Tiến hành nghiên cứu địa bàn...
 • 16
 • 314
 • 0

Luận văn: KHẢO SÁT CÁC YẾU TỐ TÁC ĐỘNG ĐẾN VIỆC CHỌN TRƯỜNG CỦA HỌC SINH LỚP 12 TRUNG HỌC PHỔ THÔNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH TIỀN GIANG doc

Luận văn: KHẢO SÁT CÁC YẾU TỐ TÁC ĐỘNG ĐẾN VIỆC CHỌN TRƯỜNG CỦA HỌC SINH LỚP 12 TRUNG HỌC PHỔ THÔNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH TIỀN GIANG doc
... cứu "Khảo sát yếu tố tác động đến việc chọn trường học sinh lớp 12 THPT địa bàn tỉnh Tiền Giang nhằm tìm giải pháp để góp phần nâng cao hiệu công tác tư vấn hướng nghiệp cho học sinh lớp 12 THPT ... yếu tố: yếu tố hội việc làm tương lai; yếu tố đặc điểm trường đại học; yếu tố thân cá nhân học sinh; yếu tố cá nhân có ảnh hưởng đến định học sinh yếu tố thông tin có sẵn ảnh hưởng đến định chọn ... trấn; nhóm trường nông thôn Tiến hành chọn trường THPT đại diện cho nhóm, sau khảo sát trường 50 đến 100 học sinh, tổng số mẫu chọn để khảo sát khoảng 450 học sinh lớp 12 địa bàn tỉnh Tiền Giang +...
 • 112
 • 288
 • 1

Khảo sát các yếu tố tác động đến việc chọn trường của học sinh lớp 12 trung học phổ thông trên địa bàn tỉnh Tiền Giang

Khảo sát các yếu tố tác động đến việc chọn trường của học sinh lớp 12 trung học phổ thông trên địa bàn tỉnh Tiền Giang
... cứu "Khảo sát yếu tố tác động đến việc chọn trường học sinh lớp 12 THPT địa bàn tỉnh Tiền Giang nhằm tìm giải pháp để góp phần nâng cao hiệu công tác tƣ vấn hƣớng nghiệp cho học sinh lớp 12 THPT ... yếu tố: yếu tố hội việc làm tƣơng lai; yếu tố đặc điểm trƣờng đại học; yếu tố thân cá nhân học sinh; yếu tố cá nhân có ảnh hƣởng đến định học sinh yếu tố thông tin có sẵn ảnh hƣởng đến định chọn ... Tiền Giang 6.2 Đối tượng nghiên cứu : Các yếu tố tác động đến việc chọn trƣờng học sinh lớp 12 THPT kì thi tuyển sinh đại học, cao đẳng Tổng thể: Khách thể nghiên cứu lý tƣởng học sinh lớp 12 THPT...
 • 110
 • 105
 • 0

Đánh giá các yếu tố tác động đến việc thực hiện kê khai thuế qua mạng đối với doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh bình dương

Đánh giá các yếu tố tác động đến việc thực hiện kê khai thuế qua mạng đối với doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh bình dương
... sở trên, thực đề tài: Đánh giá yếu tố tác động đến việc thực khai thuế qua mạng doanh nghiệp địa bàn tỉnh Bình Dƣơng” với mục đích khảo sát, đánh giá nguyên nhân tác động đến việc thực khai ... TÁC ĐỘNG KÊ KHAI THUẾ QUA MẠNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BÌNH DƢƠNG 4.1 THỰC TRẠNG KÊ KHAI THUẾ QUA MẠNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BÌNH DƢƠNG 4.1.1 Thực trạng khai thuế qua mạng nƣớc khai thuế qua mạng điện ... NHÂN TỐ ẢNH HƢỞNG KÊ KHAI THUẾ QUA MẠNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BÌNH DƢƠNG  CHƢƠNG 4: THỰC TRẠNG KÊ KHAI THUẾ QUA MẠNG VÀ KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU CÁC NHÂN TỐ TÁC ĐỘNG KÊ KHAI THUẾ QUA MẠNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH...
 • 107
 • 151
 • 1

Luận văn thạc sĩ các yếu tố tác động đến khả năng tiếp cận tín dụng ưu đãi đối với hộ nghèo trên địa bàn tỉnh vĩnh long

Luận văn thạc sĩ các yếu tố tác động đến khả năng tiếp cận tín dụng ưu đãi đối với hộ nghèo trên địa bàn tỉnh vĩnh long
... trạng hộ nghèo Vĩnh Long tiếp cận tín dụng ưu đãi thức Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh Vĩnh Long nào? - Các yếu tố mức độ ảnh hưởng yếu tố ảnh hưởng đến khả tiếp cận tín dụng thức hộ nghèo Vĩnh Long? ... TRỌNG HƯNG CÁC YẾU TỐ TÁC ĐỘNG ĐẾN KHẢ NĂNG TIẾP CẬN TÍN DỤNG ƯU ĐÃI ĐỐI VỚI HỘ NGHÈO TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH VĨNH LONG Chuyên ngành: Kinh tế - Tài ngân hàng Mã số: 60340201 LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ ... Nguồn: Tính toán từ số liệu khảo sát năm 2014 4.3 KẾT QUẢ XỬ LÝ MÔ HÌNH PROBIT CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN KHẢ NĂNG TIẾP CẬN TÍN DỤNG ƯU ĐÃI ĐỐI VỚI HỘ NGHÈO TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH VĨNH LONG Khả tiếp cận...
 • 67
 • 120
 • 2

Yếu tố quyết định chọn Trường ĐHTG của học sinh Trung học phổ thông trên địa bàn tỉnh Tiền Giang

Yếu tố quyết định chọn Trường ĐHTG của học sinh Trung học phổ thông trên địa bàn tỉnh Tiền Giang
... quy cho biết định chọn Trường ĐHTG HS THPT địa bàn tỉnh Tiền Giang giảm xuống 0,706 đơn vị ảnh hưởng yếu tố khác yếu tố mô hình; định chọn Trường ĐHTG HS THPT địa bàn tỉnh Tiền Giang tăng lên ... tương lai; yếu tố đặc điểm cố định trường đại học; yếu tố thân cá nhân học sinh; yếu tố cá nhân có ảnh hưởng đến định học sinh yếu tố thông tin có sẵn ảnh hưởng đến định chọn trường đại học Từ kết ... năm học 2012 -2- Yếu tố quan trọng ảnh hưởng đến kết tuyển sinh Trường ĐHTG? Đây câu hỏi thúc tác giả tiến hành thực đề tài Yếu tố định chọn Trường ĐHTG học sinh Trung học phổ thông địa bàn tỉnh...
 • 76
 • 39
 • 0

khảo sát các yếu tố tác động đến sự biến đổi hàm lượng vitamin c và dự đoán độ bền của vitamin c trong quá trình sản xuất sản phẩm jelly xoài

khảo sát các yếu tố tác động đến sự biến đổi hàm lượng vitamin c và dự đoán độ bền của vitamin c trong quá trình sản xuất sản phẩm jelly xoài
... C2 D23 C2 D33 C2 D43 C2 D53 C3 D13 C3 D23 C3 D33 C3 D43 C3 D53 C1 D14 C1 D24 C1 D34 C1 D44 C1 D54 C2 D14 C2 D24 C2 D34 C2 D44 C2 D54 C3 D14 C3 D24 C3 D34 C3 D44 C3 D54 C1 D15 C1 D25 C1 D35 C1 D45 C1 D55 C2 D15 C2 D25 C2 D35 C2 D45 ... C3 D11 C3 D21 C3 D31 C3 D41 C3 D51 n hàm lư ng vitamin C C1D12 C1 D22 C1 D32 C1 D42 C1 D52 C2 D12 C2 D22 C2 D32 C2 D42 C2 D52 C3 D12 C3 D22 C3 D32 C3 D42 C3 D52 i H c C n Thơ C1 D13 C1 D23 C1 D33 C1 D43 C1 D53 C2 D13 C2 D23 ... ng c a dung d ch NaHSO3 Th i gian ch n (phút) M u C1 D1 C1 D2 C1 D3 C1 D4 C1 D5 C2 D1 C2 D2 C2 D3 C2 D4 C2 D5 C3 D1 C3 D2 C3 D3 C3 D4 C3 D5 Trư ng C1 D11 C1 D21 C1 D31 C1 D41 C1 D51 C2 D11 C2 D21 C2 D31 C2 D41 C2 D51 C3 D11...
 • 90
 • 351
 • 1

Nhận thức, nhu cầu và các yếu tố tác động đến lựa chọn trường Cao đẳng - Đại học của học sinh THPT hiện nay (Nghiên cứu trường hợp tại trường THPT Việt Yên I - 155026

Nhận thức, nhu cầu và các yếu tố tác động đến lựa chọn trường Cao đẳng - Đại học của học sinh THPT hiện nay (Nghiên cứu trường hợp tại trường THPT Việt Yên I - 155026
... Đ I HỌC QUỐC GIA HÀ N I TRƢỜNG Đ I HỌC KHOA HỌC XÃ H I VÀ NHÂN VĂN -o0o DƢƠNG NGỌC MAI NHẬN THỨC, NHU CẦU VÀ CÁC YẾU TỐ TÁC ĐỘNG ĐẾN LỰA CHỌN TRƢỜNG CAO ĐẲNG – Đ I HỌC CỦA HỌC SINH ... đích lựa chọn trường thi cao đẳng, đ i học học sinh trung học phổ thông 48 CHƢƠNG CÁC YẾU TỐ TÁC ĐỘNG TRONG VIỆC LỰA CHỌN TRƢỜNG CAO ĐẲNG - Đ I HỌC CỦA HỌC SINH THPT HIỆN NAY .51 ... đến lựa chọn trường CĐ – ĐH học sinh THPT Câu h i nghiên cứu Học sinh THPT nhận thức lựa chọn trường - ĐH? ● Học sinh nhu cầu trình lựa chọn trường - ĐH? ● Những yếu tố tác động đến lựa...
 • 113
 • 425
 • 0

CÁC YẾU TỐ TÁC ĐỘNG ĐẾN VIỆC CHỌN MUA SẢN PHẨM SMART PHONE CỦA KHÁCH HÀNG TẠI TP. HCM

CÁC YẾU TỐ TÁC ĐỘNG ĐẾN VIỆC CHỌN MUA SẢN PHẨM SMART PHONE CỦA KHÁCH HÀNG TẠI TP. HCM
... K22 Đề tài: Các yếu tố tác động đến việc lựa chọn sản phẩm Smartphone khách hàng thị trường TP HCM II CÂU HỎI NGHIÊN CỨU  Những nhân tố tác động đến định chọn mua sản phẩm Smartphone người tiêu ... TP HCM?  Mức độ ảnh hưởng nhân tố đến định lựa chọn sản phẩm Smartphone ?  Những sản phẩm Smartphone mang đến hài lòng cho khách hàng TP .HCM? III MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU  Xác định yếu tố tác động ... tác động đến định lựa chọn sản phẩm Smartphone TP HCM  Nhận định mức độ ảnh hưởng yếu tố việc chọn mua sản phẩm Smartphone  Đề xuất sản phẩm Smartphone nên phân phối vào thị trường TP HCM IV...
 • 31
 • 438
 • 7

Nhận thức, nhu cầu và các yếu tố tác động đến lựa chọn trường cao đẳng - đại học của học sinh trung học phổ thông hiện nay (Nghiên cứu trường hợp tại trường trung học phổ thông Việt Yên 1 - Bắc Giang)

Nhận thức, nhu cầu và các yếu tố tác động đến lựa chọn trường cao đẳng - đại học của học sinh trung học phổ thông hiện nay (Nghiên cứu trường hợp tại trường trung học phổ thông Việt Yên 1 - Bắc Giang)
... hỏi nghiên cứu Học sinh THPT nhận thức lựa chọn trường - ĐH? ● Học sinh nhu cầu trình lựa chọn trường - ĐH? ● Những yếu tố tác động đến lựa chọn trường - ĐH học sinh THPT nay? Giả ... định chọn đề tài: Nhận thức, nhu cầu yếu tố tác động đến lựa chọn trường Cao đẳng - Đại học học sinh THPT nay Từ đưa giải pháp góp phần nâng cao nhận thức đắn lựa chọn nghề nghiệp, chọn trường ... 29.http://laodong.com.vn/tuyen -sinh/ tuyen -sinh- dhcd-2 014 -cao- dang-lien-thong -trung- capkhon-don -1 8 8758.bld 30.http://www.tienphong.vn/giao-duc/72000-cu-nhan-thac-si-that-nghiep-688752.tpo 31. http://sgdbinhduong.edu.vn/Tintuc/Tonghop/tabid/2 61/ Mode746/3/catId /14 /NewsId/2 718 /De...
 • 9
 • 134
 • 1

Luận văn thạc sĩ Đánh giá các yếu tố tác động đến sự hài lòng của học viên về chất lượng dịch vụ đào tạo đối với trung tâm ngoại ngữ tại TP Hồ Chí Minh

Luận văn thạc sĩ Đánh giá các yếu tố tác động đến sự hài lòng của học viên về chất lượng dịch vụ đào tạo đối với trung tâm ngoại ngữ tại TP Hồ Chí Minh
... B GIÁO D O I H C KINH T TP H CHÍ MINH MAI TH CHÍN MAI TH CHÍN Y UT N S HÀI LÒNG C A H C VIÊN V CH NG D CH V I V I TRUNG TÂM NGO I NG T I TP H CHÍ MINH CHUYÊN NGÀNH: QU N ... n s hài lòng c a h c viên: (1) chi phí h ch v t c giáo viên, (4) d ch v h tr giáo viên Bên c m nh m u t ki m soát - m n s hài lòng Nhìn chung, m ng công vi hài lòng c a h c viên khá, trung tâm ... 3.3.1 TP. HCM, giáo viên có : (1) c viên, d 1) TEP_1 TEP_2 TEP_3 TEP_4 TEP_5 TEP_6 TEP_7 xác 28 2) viên viên 7 TEQ_1 TEQ_2 TEQ_3 TEQ_4 TEQ_5 TEQ_6 TEQ_7 viên Giáo ph Giáo Giáo Giáo Giáo Giáo viên...
 • 101
 • 150
 • 1

Nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng đến việc chọn trường đại học của học sinh THPT tại Tp.Hồ Chí Minh

Nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng đến việc chọn trường đại học của học sinh THPT tại Tp.Hồ Chí Minh
... nhân học sinh nhóm yếu tố ảnh hưởng lớn đến định chọn trường đại học họ.Trong đó, yếu tố lực sở thích thân học sinh yếu tố ảnh hưởng lớn đến việc chọn trường đại học rõ Dựa sở yếu tố này, giả thuyết ... điều kiện tốt cho học sinh THPT TP HCM việc lựa chọn ngành/nghề, trường đại học để học Bên cạnh đó, nghiên cứu số hạn chế như: số yếu tố khác ảnh hưởng đến việc chọn trường học sinh THPT chưa ... nghiên cứu để xác định lại yếu tố biến xuất nghiên cứu, thiết lập thang đo yếu tố ảnh hưởng đến việc lựa chọn trường đại học học sinh THPT thành phố Hồ Chí Minh Nghiên cứu thức thực phương pháp nghiên...
 • 171
 • 310
 • 4

KHẢO SÁT CÁC YẾU TỐ TÁC ĐỘNG LÊN SỰ THỎA MÃN CÔNG VIỆC CỦA GIẢNG VIÊN TẠI TPHCM

KHẢO SÁT CÁC YẾU TỐ TÁC ĐỘNG LÊN SỰ THỎA MÃN CÔNG VIỆC CỦA GIẢNG VIÊN TẠI TPHCM
... 47 4.5 Kiểm định thỏa mãn công việc tổng thể 50 4.5.1 Sự thỏa mãn công việc chung giảng viên TPHCM 50 4.5.2 Sự thỏa mãn công việc nam nữ 51 4.5.3 Sự thỏa mãn công việc theo độ tuổi ... phần công việc mức độ thỏa mãn chung công việc giảng viên TPHCM Các giả thuyết cho nghiên cứu: H1: Mức độ thỏa mãn với công việc tăng hay giảm mức độ thỏa mãn chung giảng viên TPHCM công việc ... hai, đo lường mức độ thỏa mãn công việc nói chung mức độ thỏa mãn theo yếu tố, khía cạnh thỏa mãn công việc giảng viên TP.HCM - Thứ ba, so sánh mức độ thỏa mãn công việc giảng viên theo giới tính,...
 • 91
 • 382
 • 4

Xem thêm

Từ khóa: các yếu tố tác động đến mạng lưới tiêu thụ sản phẩm gạch granite trung đôcác yếu tố tác động đến việc lựa chọn siêu thị của người đi mua sắmcác yếu tố tác động đến việc triển khai nghiệp vụ bảo hiểm hỏa hoạn nhà tư nhân tại việt namkết quả các yếu tố tác động đến lợi nhuận ròng của hộ chăn nuôicác yếu tố tác động đến việc chiết trừ do thiếu khả năng giao dịchcác yếu tố tác động đến việc phát triển du lịch bền vữngcác yếu tố tác động đến việc thực hiện phương áncác yếu tố tác động đến việc quản lý hđ dạy học môn ngữ văn trong trường trung học cơ sởcác yếu tố tác động đến việc cung cấp dịch vụ cho thuê nhà ở tại các khu công nghiệp tập trung ở việt namcác yếu tố tác động đến việc tổ chức các sản phẩm amp dịch vụ thông tinthực trạng đội ngũ giáo viên các trường trung học phổ thông trên địa bàn huyện tiền hảinội dung giáo dục đạo đức cho học sinh các trường trung học phổ thông trên địa bàn tỉnh ninh bình hiện naykhảo sát các yếu tố ảnh hưởng đến quá trình bảo quản lạnh đông thịtđồ án khảo sát các yếu tố ảnh hưởng đến quá trình đông tụ protein đậu nành trong sản xuất đậu phụphương pháp khảo sát các yếu tố ảnh hưởng đến quá trình tổng hợp biodiesel từ dầu ăn thải trên xúc tác dị thể caoSieu pham 50 de thi thu THPT quoc gia 2017 mon toanTOAN n g u y e n l y c a c q u y t r i n h x u l y n u o c t h a i IUHTOAN t a p q u a n s i n h s a n c u a c a n u o c m a n( c a c a n h b i e n) IUHTOAN t h a n h o a t t i n h d u n g t r o n g l o c n u o c IUHTOAN t h a y q u a n g h a m s o t o n g h o p t a t c a c a c d a n g t o a n h a y g a p IUHTOAN t h a y t r o n g g u i d e c u o n g b a i3 IUHTOAN p h u o n g p h a p t r o n g v a c h a m s o c x u o n g r o n g IUHLy luan hinh thai kinh te - xa hoi va con duong di len CNXH o Viet Nammau quy che tai chinhMô hình kinh doanh mới nhấtBAN KIEM DIEM DANG VIEN CUOI NAM MAU MOI NHAT (1)Tìm hiểu công nghệ multi point mouseNghiên cứu các phương pháp phân đoạn ảnh, ứng dụng phân đoạn ảnh hoaHệ thống điều khiển quá trình (phần 2)Xây dựng website đặt món ăn trực tuyến cho cửa hàng BBQ thái nguyênGiáo trình tổng hợp hệ điện cơ (phần 2)Bài giảng nhập môn đa phương tiện (phần 2)Bộ mã trong doanh nghiệpsáu chiếc mũ tư duyBài giảng xây dựng bản vẽ kỹ thuật
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập