KHAI PHÁ DỮ LIỆU WEB BẰNG KỸ THUẬT PHÂN CỤM

KHAI PHÁ DỮ LIỆU WEB BẰNG KỸ THUẬT PHÂN CỤM

KHAI PHÁ DỮ LIỆU WEB BẰNG KỸ THUẬT PHÂN CỤM
... tương tự Kỹ thuật phân cụm phân cấp phân cụm phân hoạch (k-means) kỹ thuật phân cụm thường sử dụng cho phân cụm tài liệu với mô hình TF-IDF Hoàng Văn Dũng 29 Khai phá liệu Web kỹ thuật phân cụm 1.5 ... Dũng Khai phá liệu Web kỹ thuật phân cụm Hình 1.3 Trực quan hóa kết KPDL Oracle 1.2 Kỹ thuật phân cụm khai phá liệu 1.2.1 Tổng quan kỹ thuật phân cụm Mục đích PCDL nhằm khám phá cấu trúc mẫu liệu ... làm mịn liệu để đưa liệu dạng thuận lợi nhằm phục vụ trình khai phá bước sau Hoàng Văn Dũng Khai phá liệu Web kỹ thuật phân cụm Khai phá liệu: Đây bước áp dụng kỹ thuật phân tích (như kỹ thuật...
 • 110
 • 540
 • 13

Nghiên cứu một số kỹ thuật khai phá dữ liệu Web và ứng dụng vào website giới thiệu việc làm cho sinh viên

Nghiên cứu một số kỹ thuật khai phá dữ liệu Web và ứng dụng vào website giới thiệu việc làm cho sinh viên
... THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG ĐÀO HUY HIỆU NGHIÊN CỨU MỘT SỐ KỸ THUẬT KHAI PHÁ DỮ LIỆU WEB ỨNG DỤNG VÀO WEBSITE GIỚI THIỆU VIỆC LÀM CHO SINH VIÊN Chuyên ngành: Khoa học máy tính Mã số: 60 48 01 ... nghiên cứu, ứng dụng khai phá liệu lĩnh vực khoa học, kinh tế, xã hội Khai phá liệu bao hàm nhiều hướng nghiên cứu quan trọng, số kỹ thuật khai phá liệu web Khai phá liệu web trình tìm kiếm phát ... thống hóa kỹ thuật khai phá liệu web, khai phá theo nội dung web, khai phá theo sử dụng web, khai phá theo cấu trúc web Qua đó, sâu phân tích chi tiết kỹ thuật, giải pháp Khai phá liệu Số hóa Trung...
 • 73
 • 281
 • 1

Tìm hiểu luật kết hợp và kỹ thuật gom cụm trong khai phá dữ liệu – chương trình demo thuật toán Apriori và K-means

Tìm hiểu luật kết hợp và kỹ thuật gom cụm trong khai phá dữ liệu – chương trình demo thuật toán Apriori và K-means
... trọng khai phá liệu Chính hiệu thiết thực khai phá liệu, mà thu hoạch chuyên đề Khai phá liệu nhà kho liệu em trình bày nội dung: Tìm hiểu luật kết hợp kỹ thuật gom cụm khai phá liệu chương trình ... nhiều toán kinh doanh Như vậy, khai phá luật kết hợp phương pháp xử lý thông tin quan trọng phổ biến, nhằm khám phá mối liên hệ mẫu liệu II LUẬT KẾT HỢP TRONG KHAI PHÁ DỮ LIỆU Khai phá luật kết hợp ... nơ ron nhân tạo Luật kết hợp: Phương pháp nhằm phát luật kết hợp thành phần liệu CSDL Mẫu đầu giải thuật khai phá liệu tập luật kết hợp tìm Có thể lấy ví dụ đơn giản luật kết hợp sau: phân tích...
 • 77
 • 208
 • 2

Tiểu luận khai phá dữ liệu: SỬ DỤNG WEKA KHAI PHÁ DỮ LIỆU CAR EVALUATION VỚI THUẬT TOÁN PHÂN LỚP

Tiểu luận khai phá dữ liệu: SỬ DỤNG WEKA KHAI PHÁ DỮ LIỆU CAR EVALUATION VỚI THUẬT TOÁN PHÂN LỚP
... Classifier: Vùng cho biết tên thuật toán phân loại chọn, mặc định zero Bạn thay đổi thuật toán cách click chuột vào vùng chọn thuật toán mà bạn muốn Để thay đổi thuộc tính cho thuật toán, click chuột trái ... tiền xử lý liệu bạn Ở trình bày số mục phần Unsupervised/Attribute thư mục - Xây dựng định J48 Bước ta sử dụng tất liệu để trainning cho cây: + Nhấn vào tab Classify chọn thuật toán sử dụng cách ... hành weka - Tiền xử lý xử liệu Khởi động WEKA chọn EXPLORER Trong explorer có tab  Preprocess: Tiền xử lý liệu  Classify: Tạo chương trình để phân loại  Cluster: Tạo phân cụm cho sở liệu ...
 • 23
 • 430
 • 2

Nghiên cứu khai phá dữ liệu web và ứng dụng tìm kiếm trích chọn thông tin theo chủ đề

Nghiên cứu khai phá dữ liệu web và ứng dụng tìm kiếm trích chọn thông tin theo chủ đề
... đặc điểm liệu Fulltext liệu trang web 1.3 KHAI PHÁ DỮ LIỆU VĂN BẢN (TEXTMINING) VÀ KHAI PHÁ DỮ LIỆU WEB (WEBMINING) 1.3.1 Khai phá liệu văn 1.3.2 Khai phá liệu Web Khai phá Web việc trích chọn thành ... pháp tổ chức lại kết tìm kiếm cách hợp lý Do vấn đề cấp thiết đề cập nên em chọn đề tài: "Nghiên cứu khai phá liệu Web Ứng dụng tìm kiếm trích chọn thông tin theo chủ đề Mục tiêu nhiệm vụ nghiên ... việc trích chọn ̃ ́ ̀ ́ ̣ ̣ thông tin chủ đề ẩn trang Web Đưa luồng thông tin theo chủ đề tốt để đáp ứng yêu cầu người sử dụng Ứng dụng thực tế Sử dụng quy trình khai phá dư liêu Web v iệc tìm kiếm...
 • 26
 • 508
 • 2

Khai phá dữ liệu Web và máy tìm kiếm

Khai phá dữ liệu Web và máy tìm kiếm
... Tổng quan khai phá liệu Web máy tìm kiếm 1.1 Khai phá liệu Web 1.1.1 Tổng quan khai phá liệu Web 1.1.2 Các toán đặt khai phá Web 1.1.3 Các lĩnh vực khai phá liệu Web ... Khai phá liệu Internet, hay thường gọi khai phá web việc cần khai phá nội dung trang văn bản, phải khai thác nguồn lực mối quan hệ chúng Khai phá Web, giao thoa khai phá liệu Word-Wide -Web, phát ... trang web 1.1.3.3 Khai phá sử dụng web (web usage mining) Khai phá sử dụng web (web usage mining) hay khai phá hồ sơ web (web log mining) việc xử lý để lấy thông tin hữu ích hồ sơ truy cập Web...
 • 69
 • 330
 • 0

Nghiên cứu về khai phá dữ liệu WEB và ứng dụng xây dựng WEBSITE tích hợp thông tin

Nghiên cứu về khai phá dữ liệu WEB và ứng dụng xây dựng WEBSITE tích hợp thông tin
... “ Nghiên cứu khai phá liệu web ứng dụng xây dựng website tích hợp thông tin nhằm tìm hiểu xây dựng trình tìm kiếm rút trích, bóc tách thông tin từ nhiều trang web khác Qua xây dựng website thông ... trích bóc tách thông tin tự động từ nội dung website internet, qua xây dựng website tổng hợp thông tin Phương pháp nghiên cứu luận văn, nghiên cứu lý thuyết khai phá liệu, khai phá liệu web, lý thuyết ... toán thông dụng Khai phá liệu 1.2 Khai phá liệu web 1.2.1 Dữ liệu Web nhu cầu khai thác thông tin Chúng ta hiểu khai phá Web việc trích chọn thành phần quan tâm hay đánh giá có ích thông tin tiềm...
 • 21
 • 383
 • 2

Luận văn tốt nghiệp: Khai phá dữ liệu Web và máy tìm kiếm ppt

Luận văn tốt nghiệp: Khai phá dữ liệu Web và máy tìm kiếm ppt
... Tổng quan khai phá liệu Web máy tìm kiếm 1.1 Khai phá liệu Web 1.1.1 Tổng quan khai phá liệu Web 1.1.2 Các toán đặt khai phá Web 1.1.3 Các lĩnh vực khai phá liệu Web ... ràng, khai phá liệu text lĩnh vực nhỏ môi trường Khai phá liệu Internet, hay thường gọi khai phá web việc cần khai phá nội dung trang văn bản, phải khai thác nguồn lực mối quan hệ chúng Khai phá Web, ... trang web 1.1.3.3 Khai phá sử dụng web (web usage mining) Khai phá sử dụng web (web usage mining) hay khai phá hồ sơ web (web log mining) việc xử lý để lấy thông tin hữu ích hồ sơ truy cập Web...
 • 69
 • 257
 • 0

BÀI GIẢNG KHAI PHÁ DỮ LIỆU WEB (PGS. TS. HÀ QUANG THỤY) - CHƯƠNG 1 GIỚI THIỆU CHUNG docx

BÀI GIẢNG KHAI PHÁ DỮ LIỆU WEB (PGS. TS. HÀ QUANG THỤY) - CHƯƠNG 1 GIỚI THIỆU CHUNG docx
... Giới thiệu khai phá text Giới thiệu khai phá web Giới thiệu khai phá text       Khái niệm Sự cần thiết khai phá text Đặc trưng khai phá text Các toán khai phá text Một ví dụ toán khai phá ... biểu khái niệm khai phá liệu  Nội dung  Khai phá text = Khai phá liệu + Xử lý ngôn ngữ tự nhiên - XLNNTN (Natural Language Processing: NLP)  Các toán chung khai phá liệu cho liệu đặc thù  ... trưởng liệu Web  Tương tự liệu Text  Dữ liệu đa phương tiện 20  Hình minh họa tăng trưởng Web  http://news.netcraft.com/archives/category /web- server-survey/ (02/2 011 )  Khái niệm  Khai phá Web...
 • 25
 • 2,133
 • 12

BÀI GIẢNG KHAI PHÁ DỮ LIỆU WEB (PGS. TS. HÀ QUANG THỤY) - CHƯƠNG 2. KHAI PHÁ SỬ DỤNG WEBKHAI PHÁ CẤU TRÚC WEB docx

BÀI GIẢNG KHAI PHÁ DỮ LIỆU WEB (PGS. TS. HÀ QUANG THỤY) - CHƯƠNG 2. KHAI PHÁ SỬ DỤNG WEB VÀ KHAI PHÁ CẤU TRÚC WEB docx
... (khoảng) 37 Khai phá cấu trúc Web  Hai toán điển hình  Khai phá liên kết Web Khai phá cấu trúc trang Web Khai phá liên kết Web      Mỗi trang Web đỉnh Liên kết trang Web hình thành cung ... Nội dung Khai phá sử dụng Web Khai phá cấu trúc web Khai phá sử dụng Web   Giới thiệu chung Phân tích mẫu truy nhập Web    Mang tính thói quen có tính cộng đồng Khai phá mẫu truy nhập ... trình khai phá sử dụng Web Quá trình khai phá sử dụng Web [Coo00]  Input: Dữ liệu sử dụng Web  Output: Các luật, mẫu, thống kê hấp dẫn  Các bước chủ yếu:    Tiền xử lý liệu Khám phá mẫu...
 • 45
 • 2,362
 • 19

BÀI GIẢNG KHAI PHÁ DỮ LIỆU WEB (PGS. TS. HÀ QUANG THỤY) - CHƯƠNG 3 & 4 pdf

BÀI GIẢNG KHAI PHÁ DỮ LIỆU WEB (PGS. TS. HÀ QUANG THỤY) - CHƯƠNG 3 & 4 pdf
... Email Networks, ICMOCCA2006: 14 4- 1 48 , Seoul, Korea & International Journal of Natural Sciences and Technology, 23 1(2): 17 3- 1 80, 2006 Mạng XH cộng đồng [For10] - - - - Câu lạc karate Zachary (được ... động người Web có tính ngẫu nhiên Là nội dung nghiên cứu thời Bibliography Webgraph Papers Dragomir R Radev, 03/ 4/ 2010 Toàn 2007 2008 2009 1 542 127 61 36 To 04/ 10 200 7-1 0 13 237  So many webgraph ... “Bibliography Webgraph Papers” by Dragomir R Radev  1601: http://clair.si.umich.edu/~radev/webgraph/webgraph-bib.html  5/2005 5/2007 5/2008 1/2009 8/2009 4/ 2010 11/2010 49 6 1212 136 1 145 7 147 1 1 542 1601...
 • 43
 • 2,529
 • 11

BÀI GIẢNG KHAI PHÁ DỮ LIỆU WEB (PGS. TS. HÀ QUANG THỤY) - CHƯƠNG 5. BIỂU DIỄN WEB pdf

BÀI GIẢNG KHAI PHÁ DỮ LIỆU WEB (PGS. TS. HÀ QUANG THỤY) - CHƯƠNG 5. BIỂU DIỄN WEB pdf
... (representation/indexing) Phạm vi tác động phương pháp biểu diễn văn   Tồn số phương pháp biểu diễn phổ biến   Không tồn phương pháp biểu diễn lý tưởng Chọn phương pháp biểu diễn phù hợp miền ứng dụng Một sơ ... Retrieval, HLT 1994: 36 4-3 69 Nghiên cứu biểu diễn văn  Nghiên cứu biểu diễn văn (Text + Web)    Luôn nội dung nghiên cứu thời Biểu diễn Web bổ sung số yếu tố cho biểu diễn Text Số công trình ... dung Giới thiệu Phân tích văn Biểu diễn Text Lựa chọn đặc trưng Thu gọn đặc trưng Biểu diễn Web Giới thiệu  Biểu diễn văn   Phù hợp đầu vào thuật toán khai phá liệu  Tác động tới chất lượng...
 • 38
 • 2,247
 • 11

BÀI GIẢNG KHAI PHÁ DỮ LIỆU WEB (PGS. TS. HÀ QUANG THỤY) - CHƯƠNG 6. TÌM KIẾM WEB ppt

BÀI GIẢNG KHAI PHÁ DỮ LIỆU WEB (PGS. TS. HÀ QUANG THỤY) - CHƯƠNG 6. TÌM KIẾM WEB ppt
... CHƯƠNG TÌM KIẾM VĂN BẢN VÀ MÁY TÌM KIẾM • Bài toán tìm kiếm văn – Khái niệm – Đánh giá – Tìm kiếm xấp xỉ • Máy tìm kiếm – – – – – – Công cụ tìm kiếm Internet Một số máy tìm kiếm điển ... http://searchengineland.com/the-state-of-search-engine-marketing-201 0-3 8826 2010 at 5:00pm ET) Mar 25, 25 MÁY TÌM KIẾM: THỊ TRƯỜNG Năm 2010: Kinh phí tiếp thị máy tìm kiếm •http://searchengineland.com/the-state-of-search-engine-marketing-201 0-3 8826 ... Tổ chức liệu • • Hệ thống file Các cấu trúc liệu 28 CÁC THÀNH PHẦN CƠ BẢN CỦA MÁY TÌM KIẾM Máy tìm kiếm Google 29 CÁC THÀNH PHẦN CƠ BẢN CỦA MÁY TÌM KIẾM Máy tìm kiếm AltaVista 30 MÁY TÌM KIẾM ASPSEEK...
 • 110
 • 2,349
 • 12

BÀI GIẢNG KHAI PHÁ DỮ LIỆU WEB (PGS. TS. HÀ QUANG THỤY) - CHƯƠNG 7. PHÂN LỚP WEB doc

BÀI GIẢNG KHAI PHÁ DỮ LIỆU WEB (PGS. TS. HÀ QUANG THỤY) - CHƯƠNG 7. PHÂN LỚP WEB doc
... Married 80K Yes Phân lớp: Quá trình hai pha Phân lớp: Quá trình hai pha Các loại phân lớp Phân lớp nhị phân/ đa lớp:    |C|=2: phân lớp nhị phân |C|>2: phân lớp đa lớp Phân lớp đơn nhãn/ đa ... thiệu phân lớp Web Phân lớp học giám sát Phân lớp học bán giám sát Giới thiệu: Sơ đồ khai phá Web    Thuật toán KPDL: phân lớp, phân cụm, tóm tắt… Sử dụng thuật toán KPDL chung (phân lớp, phân ... thuộc Thuộc lớp Ci lớp Ci Giá trị qua phân lớp đa lớp Thuộc lớp Ci Không thuộc lớp Ci TPi TNi FPi FNi 14 Đánh giá phân lớp đa lớp  Tương tự phân lớp hai lớp (nhị phân)  Độ xác Pri lớp Ci tỷ lệ...
 • 67
 • 2,527
 • 11

Xem thêm

Từ khóa: các kỹ thuật khai phá dữ liệu webluận văn khai phá dữ liệu webứng dụng khai phá dữ liệu webkhai phá dữ liệu web hà quang thụygiáo trình khai phá dữ liệu web hà quang thụygiáo trình khai phá dữ liệu webkhai phá dữ liệu web và máy tìm kiếmkhai phá dữ liệu web là gìbài giảng khai phá dữ liệu webbài giảng khai phá dữ liệu web chương 1 giới thiệu chungbài giảng khai phá dữ liệu web chương 2 khai phá sử dụng web và khai phá cấu trúc webbài giảng khai phá dữ liệu web chương 3 một số kiến thức toán học bổ trợ chương 4 một số bài toán xử lý ngôn ngữ tự nhiên nền tảngbài giảng khai phá dữ liệu web chương 5 biểu diễn webbài giảng khai phá dữ liệu web chương 7 phân lớp webkhái quát về khai phá dữ liệu webNghiên cứu đặc điểm và chuyển gen GmDREB2 nhằm cải thiện tính chịu hạn của cây đậu tương (Glycine max (L.) Merrill (LV thạc sĩ)Nghiên cứu khả năng phân giải chất thải hữu cơ của giun quế tại thành phố Bắc Kạn (LV thạc sĩ)Phát triển du lịch ở huyện Thanh Thủy tỉnh Phú Thọ (LV thạc sĩ)Phát triển năng lực giao tiếp của học sinh trong dạy học nhóm bài hành động nói ở lớp 8 (LV tốt nghiệp)Tăng cường công tác quản lý ngân sách nhà nước trên địa bàn huyện Tam Nông, tỉnh Phú Thọ (LV thạc sĩ)Nâng cao năng lực cạnh tranh của Ngân hàng TMCP Đông Nam Á Chi nhánh Thái Nguyên (LV thạc sĩ)Đánh giá đặc điểm, điều kiện môi trường sinh thái vùng bán ngập lòng hồ thủy điện Sơn La (LV thạc sĩ)Đẩy mạnh công tác thanh toán không dùng tiền mặt tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam Chi nhánh Phú Thọ (LV thạc sĩ)Hoàn thiện công tác kiểm soát chi thường xuyên ngân sách nhà nước tại Kho bạc nhà nước thị xã Phúc Yên, tỉnh Vĩnh Phúc (LV thạc sĩ)XÂY DỰNG HỆ THỐNG TRÒ CHƠI PHÁT TRIỂN HÀNH ĐỘNG TRI GIÁC CHO TRẺ 3-4 TUỔIBài toán tối ưu vectơ với các hàm khả vi fréchet và điều kiện tối ưu cấp hai (LV thạc sĩ)Bồi dưỡng năng lực Toán học hóa tình huống thực tiễn cho học sinh trong dạy học môn Toán THPT ban cơ bản (LV thạc sĩ)Câu hỏi trong tác phẩm của Nam Cao (LV thạc sĩ)Đánh giá hiện trạng và đề xuất giải pháp kiểm soát, xử lý các nguồn nước thải trước khi xả thải vào sông lô, đoạn qua thành phố tuyên quanghiệu ứng plasmon bề mặt, quá trình tạo hạt nano bạcTổ chức bồi dưỡng kĩ năng đánh giá năng lực học sinh cho giáo viên các trường THCS thành phố uông bí, quảng ninhNghiên cứu một số đặc điểm dịch tễ của hội chứng rối loạn sinh sản và hô hấp ở lợn trên địa bàn tỉnh bắc giang, biện pháp phòng chốngĐánh giá tác động của các hoạt động sinh kế góp phần quản lý bền vững tài nguyên rừng quanh khu bảo tồn vượn cao vít huyện trùng khánh tỉnh cao bằngCHUYÊN ĐỀ ÔN THI ĐẠI HỌC 2018: TÂY TIẾNPhát hiện và sửa chữa sai lầm trong giải toán giải tích lớp 11 cho học sinh ở nước CHDCND lào
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập