Nhận dạng kí tự và ứng dụng chấm điểm thi trắc nghiệm tự động

Nghiên cứu kỹ thuật xử lý nhiễu, hiệu chỉnh ảnh nhị phân ứng dụng cho phiếu thi trắc nghiệm

Nghiên cứu kỹ thuật xử lý nhiễu, hiệu chỉnh ảnh nhị phân và ứng dụng cho phiếu thi trắc nghiệm
... chỉnh ảnh nhị phân ứng dụng cho phiếu thi trắc nghiệm 1.2.1 Giới thi u chung Đầu vào trình xử nhiễu, hiệu chỉnh ảnh ảnh gốc phiếu thi trắc nghiệm thu đƣợc qua scanner, máy ảnh, Ảnh ban đầu ảnh ... xử ảnh 1.2 Khái quát trình xử nhiễu, hiệu chỉnh ảnh nhị phân ứng dụng cho phiếu thi trắc nghiệm 1.2.1 Giới thi u chung 1.2.2 Quá trình xử nhiễu hiệu chỉnh ảnh ... scan thi đƣợc file ảnh với chất lƣợng hình ảnh không cao Nên việc xử nhiễu hiệu chỉnh ảnh cần thi t - Xuất phát từ trên, chọn đề tài Nghiên cứu kỹ thuật xử nhiễu, hiệu chỉnh ảnh nhị phân...
 • 68
 • 157
 • 0

Bai toan nhan dang van tay va ung dung tren moi truong Web-Internet.doc

Bai toan nhan dang van tay va ung dung tren moi truong Web-Internet.doc
... ảnh vân tay thu đợc Sơ đồ khối giải thuật trích chi tiết điểm Phân loại vân tay Hệ thống xác thực ngời dùng vân tay yêu cầu phải so sánh mẫu vân tay cần nhận dạng với số lợng lớn mẫu vân tay đợc ... vân tay Việc đối sánh, kiểm tra sau cần đợc thực tập vân tay sở liệu Phân loại vân tay phân mẫu vân tay vào số kiểu đợc xác định trớc Hiện nay, hệ thống phân loại thờng sử dụng kiểu vân tay Whorl, ... Kiến trúc hệ nhận dạng vân tay tự động (AFIS) Thu nhận vân tay Tăng cường ảnh Trích đặc điểm Phân loại Đối sánh Sơ đồ chức hệ nhận dạng vân tay tự động Tăng cờng ảnh vân tay Đây giai đoạn quan trọng...
 • 7
 • 965
 • 14

kỹ thuật nhận dạng tiếng nói ứng dụng trong điều khiển

kỹ thuật nhận dạng tiếng nói và ứng dụng trong điều khiển
... điều khiển từ xa tiếng nói từ máy tính Tiếng nói từ lệnh thu vào nhận dạng nhận dạng tiếng nói, cấp chuỗi từ nhận dạng cho định để xuất lệnh điều khiển thông qua cổng COM Một mạch giao tiếp máy ... phần quan trọng hệ thống nhận dạng tiếng nói, ảnh hưởng lớn đến kết nhận dạng 2.2 Thực mô-đun Đến có mẫu tiếng nói khử nhiễu Mô-đun thực việc trích đặc trưng mẫu tiếng nói thu mô-đun Có nhiều ... nghiệm nhận dạng tiếng nói tiếng Việt theo hướng kết hợp MFCC HMM nhiều hạn chế đáp ứng mục tiêu đề tài Chương trình sử dụng để điều khiển robot với từ vựng nhỏ (dưới 16 từ) cho độ xác chấp nhận...
 • 5
 • 433
 • 10

Tài liệu Bài toán nhận dạng vân tay ứng dụng trên môi trường Web - Internet pptx

Tài liệu Bài toán nhận dạng vân tay và ứng dụng trên môi trường Web - Internet pptx
... nhận dạng vân tay vấn đề bảo mật ứng dụng Web Hầu hết hệ thống bảo mật vân tay ngày sử dụng kỹ thuật chi tiết điểm cho trích đặc điểm đối sánh vân tay Mô hình thông tin hệ thống bảo mật ứng dụng ... mềm: - Thời gian nhận dạng: 0.2s (< 200 ngời dùng) 1s 2s (< 5000 ngời dùng) - Độ xác nhận dạng: FAR:1 0-7 FRR: 1 0-2 - Cơ sở liệu :Oracle 8i: Số lợng lu trữ vân tay ngời dùng lớn Mô hình vân tay ... mềm bảo mật vân tay CDIT WebFp Phần mềm bảo mật đợc xây dựng có tính sau: - Điều khiển truy nhập ứng dụng Web công nghệ bảo mật vân tay - Quản lý tập trung hệ thống ngời dùng vân tay, hệ thống...
 • 6
 • 271
 • 5

Nghiên cứu một số kỹ thuật nhận dạng vân tay ứng dụng

Nghiên cứu một số kỹ thuật nhận dạng vân tay và ứng dụng
... CHƢƠNG 2: MỘT SỐ KỸ THUẬT TRONG NHẬN DẠNG VÂN TAY 2.1 Một số kỹ thuật nhận dạng 12 2.1.1 Các kỹ thuật thường dùng 12 2.1.2 Xu hướng công nghệ nhận dạng vân tay 13 2.2 Thuật ... toàn cục vân tay Số hóa Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên 20 http://www.lrc-tnu.edu.vn CHƢƠNG MỘT SỐ KỸ THUẬT TRONG NHẬN DẠNG VÂN TAY 2.1 Một số kỹ thuật nhận dạng 2.1.1 Các kỹ thuật thƣờng ... vi ứng dụng rộng lớn cho hệ thống nhận dạng vân tay tương lai 1.1.2 Các ứng dụng nhận dạng vân tay Việc nhận dạng cá nhân gắn kết đặc tính nhận biết cụ thể vào cá nhân toán việc tìm đặc tính nhận...
 • 75
 • 232
 • 0

Nhận dạng tiếng nói ứng dụng tích hợp với các phầnmềm máy tính

Nhận dạng tiếng nói và ứng dụng tích hợp với các phầnmềm máy tính
... bng bờn ngoi khong 0mN-1 Nh vy mu ting núi cú th c biu din nh sau : s (m + n).w(m) với m N sn ( m) = trờng hợp khác (2.25) Vỡ sn(m) = m...
 • 102
 • 426
 • 0

Mạng Nơ Ron nhân tạo trong nhận dạng văn bản ứng dụng vào hệ thống nhận dạng chữ Việt in

Mạng Nơ Ron nhân tạo trong nhận dạng văn bản và ứng dụng vào hệ thống nhận dạng chữ Việt in
... tài "Mạng ron nhân tạo nhận dạng văn ứng dụng vào hệ thống nhận dạng chữ Việt in" Luận văn không sâu nghiên cứu kỹ thuật xử lý ảnh văn cụ thể mà tập trung vào khả ứng dụng mạng ron hệ thống ... loại mạng ron tổng quan hệ thống nhận dạng ký tự Chƣơng hai trình bày số mạng ron phổ biến hệ thống nhận dạng văn chữ in nhƣ mạng Hamming, mạng kết hợp tuyến tính, mạng Adaline, mạng SOM, mạng ... RBF, mạng Multilayer Perceptron Chƣơng ba trình bày hệ thống nhận dạng chữ Việt in sử dụng mạng ron -7- CHƢƠNG I TỔNG QUAN VỀ MẠNG NƠ RON NHÂN TẠO VÀ HỆ THỐNG NHẬN DẠNG KÝ TỰ 1.1 Giới thiệu mạng...
 • 93
 • 121
 • 0

Mạng nơ ron nhân tạo trong nhận dạng văn bản ứng dụng vào hệ thống nhận dạng chữ việt in

Mạng nơ ron nhân tạo trong nhận dạng văn bản và ứng dụng vào hệ thống nhận dạng chữ việt in
... VỀ MẠNG NƠ -RON NHÂN TẠO VÀ HỆ THỐNG NHẬN DẠNG VĂN BẢN 1.1 Giới thiệu mạng ron 1.1.1 Mô hình mạng nơ- ron nhân tạo 1.1.2 Ƣu nhƣợc điểm mạng nơ- ron 8 12 1.2 Phân loại mạng ron 14 1.3 Hệ thống ... TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ Trần Đại Long MẠNG NƠ RON NHÂN TẠO TRONG NHẬN DẠNG VĂN BẢN VÀ ỨNG DỤNG VÀO HỆ THỐNG NHẬN DẠNG CHỮ VIỆT IN Ngành: Công nghệ Thông tin Mã số: 1.01.10 LUẬN VĂN THẠC SĨ NGƯỜI ... PHỔ BIẾN TRONG 36 HỆ THỐNG PHÂN TÍCH VÀ NHẬN DẠNG VĂN BẢN 2.1 Mạng Hamming 36 2.2 Mạng Kết hợp tuyến tính 40 2.3 Mạng Adaline 45 2.4 Mạng SOM 48 2.5 Mạng Multilayer Perceptron 56 2.6 Mạng RBF...
 • 4
 • 245
 • 0

luận văn công nghệ thông tin phân tích thiết kế hệ thống thông tin xây dựng chương trình thi trắc nghiệm môn toán

luận văn công nghệ thông tin phân tích thiết kế hệ thống thông tin và xây dựng chương trình thi trắc nghiệm môn toán
... GIỚI THI U ĐỀ TÀI VÀ MÔ TẢ BÀI TOÁN THI TRẮC NGHIỆM CHƯƠNG I: GIỚI THI U ĐỀ TÀI CHƯƠNG II: MÔ TẢ BÀI TOÁN THI TRẮC NGHIỆM .2 PHẦN B:PHÂN TÍCH VÀ THI T KẾ HỆ THỐNG THÔNG TIN CHƯƠNG I: PHÂN ... thi học sinh kỳ thi SVTH: Trần Thò Bình An & Nguyễn Thò Hạnh Trang PHẦN B PHÂNTÍCH VÀ THI T KẾ HỆ THỐNG THÔNG TIN Chương trình thi trắc nghiệm môn toán GVHD: Thầy ThS Văn Như Bích CHƯƠNG I: PHÂN ... nghiệp: PHÂN TÍCH – THI T KẾ HỆ THỐNG THÔNG TIN VÀ XÂY DỰNG CHƯƠNG TRÌNH THI TRẮC NGHIỆM MÔN TOÁN TẠI TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG Nhiệm vụ: a Dữ liệu ban đầu: - Khảo sát trạng, nghiên cứu khả thi...
 • 81
 • 230
 • 0

đồ án công nghệ thông tin Tìm hiểu chuẩn IMS xây dựng hệ thống thi trắc nghiệm

đồ án công nghệ thông tin Tìm hiểu chuẩn IMS và xây dựng hệ thống thi trắc nghiệm
... Nội 35 Đồ án tốt nghiệp – Tìm hiểu chuẩn IMS xây dựng hệ thống thi trắc nghiệm CHƯƠNG 2: XÂY DỰNG HỆ THỐNG THI TRẮC NGHIỆM Trong chương trước, tìm hiểu số loại hình câu hỏi trắc nghiệm du IMS đề ... Hà Nội Đồ án tốt nghiệp – Tìm hiểu chuẩn IMS xây dựng hệ thống thi trắc nghiệm vậy, phần đồ án này, em muốn xây dựng hệ thống thi trắc nghiệm dựa theo mô hình chuẩn IMS (Instructional Management ... tốt nghiệp – Tìm hiểu chuẩn IMS xây dựng hệ thống thi trắc nghiệm dụng nguồn tài nguyên, nên hệ thống thi trắc nghiệm, chuẩn IMS áp dụng vào chức đóng gói tái sử dụng câu hỏi trắc nghiệm Như vậy,...
 • 113
 • 201
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: phần mềm chấm điểm thi trắc nghiệmmáy chấm điểm thi trắc nghiệmthiết kế máy chấm điểm thi trắc nghiệm bài thicách chấm điểm thi trắc nghiệmphiếu chấm điểm thi trắc nghiệmcách chấm điểm thi trắc nghiệm đại họcchuyên đề tìm hiểu mạng neural thuật toán ứng dụng nhận dạng kí tựđề tài ứng dụng mạng neural nhận dạng kí tự docxnhận dạng kí tự quang họcnhận dạng kí tự viết taybất đẳng thức bernoulli và ứng dụngbất đẳng thức ptolemy và ứng dụngbất đẳng thức cauchy và ứng dụngbất đẳng thức bunhiacopxki và ứng dụngbất đẳng thức côsi và ứng dụngGiai bai tap chuong 3+4 Tài Chính Doanh NghiệpHỒ sơ học SINH KHUYET TATKế toán quản trị chi phí môi trường trong các doanh nghiệp chế biến dầu khí thuộc tập đoàn dầu khí quốc gia việt nam (tt)Nghiên cứu một số giải pháp dinh dưỡng nhằm hạn chế ô nhiễm môi trường trong chăn nuôi lợn thịt côngMARKETING CB CHUONG 1 edition 2 0MARKETING CB CHUONG 5 edition 2 0Nghiên cứu thành phần hóa học và hoạt tính kháng vi sinh vật của nấm isaria japonica và phellinus pini ở vùng bắc trung bộNghiên cứu thành phần hóa học và hoạt tính kháng vi sinh vật của nấm isaria japonica và phellinus pini ở vùng bắc trung bộ (tt)Đánh giá khả năng tiếp cận tín dụng chính thức của nông hộ tại xã Đại An, huyện Trà Cú, tỉnh Trà VinhĐề cương Vật lí lớp 11 học kỳ 2 Năm học 201620174 10 the atlantic coastal plainAnalogy HWĐề thi học kì 1 môn Lịch sử lớp 9 Phòng GDĐT Bình Thạnh, TP.HCM năm học 2015 2016Đồ án tốt nghiệp Khảo sát nhà cao tầngAmerican heroes susan b anthonyAmerican heroes thurgood marshallAmerican heroes eleanor rooseveltgiáo án sưu tầm lớp mầmPhương pháp dạy học văn miêu tả lớp 4, 5bí kíp writing trong tiếng anh
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập