Đồ án ngôn ngữ hình thức

đồ án tốt nghiệp xây dựng bộ công cụ thực hiện một số giải thuật trong môn học ngôn ngữ hình thức và automata

đồ án tốt nghiệp xây dựng bộ công cụ thực hiện một số giải thuật trong môn học ngôn ngữ hình thức và automata
... công cụ để hỗ trợ thêm cho việc học môn học Ngôn Ngữ Hình Thức & Automata Bộ công cụ cho phép sinh thấy rõ cách thức hoạt động số giải thuật phần ngôn ngữ phi ngữ cảnh, thấy ứng dụng giải thuật ... Tốt Nghiệp KS2-K7 PHẦN GIỚI THIỆU GIỚI THIỆU ĐỀ TÀI Yêu cầu đề tài : Xây dựng công cụ thực số giải thuật môn học ngôn ngữ hình thức Automata. ” Ngoài giải thuật biến đổi văn phạm, tập trung vào ... (L(r1))* NGÔN NGỮ PHI NGỮ CẢNH Trong thực tế hàng ngày tất ngôn ngữ điều qui Trong ngôn ngữ qui hiệu việc mô tả vài mẫu đơn giản người ta không cần ý nhiều đến ngôn ngữ qui có nhiều hạn chế ngôn ngữ...
 • 192
 • 287
 • 0

Đáp án đề thi automata và ngôn ngữ hình thức

Đáp án đề thi automata và ngôn ngữ hình thức
... A T)* = aSa = aa Câu 2: a, Xây dựng FA đoán nhận xâu chứa 0, có 00 bắt đầu Kiểm nghiệm xâu w = 00101 có đoán nhận FA vừa xây dựng? * Xây dựng FA FA đoán nhận xâu chứa 0, có 00 bắt đầu => L(M) ... kiện, ta có nhận xét sau: - Nếu xâu bắt đầu FA không đoán nhận xâu - Nếu xâu bắt đầu ký tự thứ FA không đoán nhận xâu - Nếu xâu bắt đầu 00 FA đoán nhận ký hiệu sau xâu hay Từ nhận xét ta xây dựng ... đơn vị - Ta có: S = {S, A}=> Thêm vào P’ luật sinh sau: S > bA | AAa | b | AB - Ta có A = {A}=> Thêm vào P’ luật sinh sau: A > AAa | b - Ta có B = {B}=> Thêm vào P’ luật sinh sau: B > BBb |...
 • 8
 • 837
 • 25

Giáo trình : Lý thuyết, ngôn ngữ hình thức và Otômat

Giáo trình : Lý thuyết, ngôn ngữ hình thức và Otômat
... nghĩa: Mỗi tập Σ* gọi ngôn ngữ hình thức hay ngắn gọn ngôn ngữ Σ Đặc biệt, tập ∅ ngôn ngữ Σ, gọi ngôn ngữ rỗng; tập {ε} ngôn ngữ Σ, ngôn ngữ chứa từ rỗng Σ* ngôn ngữ gồm tất từ Σ Thí dụ 4: L1 ... trình bày văn phạm hình thức ôtômat máy Turing, công cụ sinh ngôn ngữ, đồng thời đề cập đến tính chất ngôn ngữ quy, ngôn ngữ phi ngữ cảnh, ngôn ngữ đệ quy ngôn ngữ đệ quy đếm Ngoài ra, giáo trình ... dựng ngôn ngữ lập trình, thuyết chương trình dịch Các ngôn ngữ hình thức tạo thành công cụ mô tả mô hình tính toán cho dạng thông tin vào-ra lẫn kiểu thao tác thuyết ngôn ngữ hình thức, ...
 • 107
 • 3,234
 • 49

Bài tập lý thuyết ngôn ngữ hình thức và automata

Bài tập lý thuyết ngôn ngữ hình thức và automata
... Bách Khoa - Khoa CNTT - Người soạn: Hồ Văn Quân 3/5 Bài tập thuyết Ngôn ngữ Hình thức Automata PHẦN NGÔN NGỮ PHI NGỮ CẢNH 19 Tìm VPPNC cho ngôn ngữ sau: L1 = {a2n+1bn+2: n ≥ 0} L2 = {w ∈ {a, b}*: ... 2/5 Bài tập thuyết Ngôn ngữ Hình thức Automata 10 Tìm dfa tối giản cho ngôn ngữ sau: L1 = {anbm: n ≥ 2, m ≥ 1} L2= {anb: n ≥ 0} U {bna: n ≥ 1}} L3 = {an: n ≥ 0, n ≠ 3} 11 Tìm BTCQ cho ngôn ngữ ... Bài tập thuyết Ngôn ngữ Hình thức Automata q0 q1 q2 q3 q4 Dfa M1 b λ q3 q1 q2, q0 q1 q4 q0, q4 q3 q3, q4 q4 F =...
 • 5
 • 3,915
 • 164

Bài giảng môn học lý thuyết automata và ngôn ngữ hình thức

Bài giảng môn học lý thuyết automata và ngôn ngữ hình thức
... aab} ngôn ngữ Σ Nó ngôn ngữ hữu hạn Tập L = {anbn : n ≥ 0} ngôn ngữ Σ Nó ngôn ngữ vô hạn Trang 17 thuyết Ôtômát & NNHT - Khoa Công Nghệ Thông Tin Các phép toán ngôn ngữ Bù (complement), L Bù ngôn ... Ôtômát Các mô hình tính toán tự động Ngôn ngữ hình thức (formal languages): Định nghĩa Phân loại ngôn ngữ Quan hệ với ôtômát Ứng dụng vào việc xây dựng ngôn ngữ lập trình Trang thuyết Ôtômát ... NỘI DUNG MÔN HỌC Chương Chương Chương Chương Chương Chương Giới thiệu thuyết tính toán Ôtômát hữu hạn Ngôn ngữ qui văn phạm qui Các tính chất ngôn ngữ qui Ngôn ngữ phi ngữ cảnh Đơn giản...
 • 46
 • 1,977
 • 27

Môn Lý Thuyết ngôn ngữ hình thức và automata

Môn Lý Thuyết ngôn ngữ hình thức và automata
... ngôn ngữ tồn máy Turing chấp nhận (D) Cả A, B, C (E) Chỉ có A, B 50 Từ lớp ngôn ngữ nghiên cứu phát biểu (PNC: phi ngữ cảnh, CNC: cảm ngữ cảnh) (B) Lớp ngôn ngữ đệ qui CNC đồng (A) Tồn ngôn ngữ ... hay thuộc họ LL(1) hay không (D) Cả A, B, C (E) Cả A, B, C sai 47 Cho L1, L2 ngôn ngữ PNC, L3 ngôn ngữ qui L4 ngôn ngữ không PNC Thì (A) L1 ∩ L2 PNC (B) L4 không PNC (C) L1 ∩ L3 PNC (D) Cả A, ... ≤ 2n} 38 Ngôn ngữ sau KHÔNG phi ngữ cảnh (A) {ww: w ∈ {a, b}*} (B) {wcw: w ∈ {a, b}*} (C).{anbmcman} (D) Cả A, B (E) Cả A, B, C (D) Cả A, B (E) Cả A, B, C 39 Ngôn ngữ sau KHÔNG phi ngữ cảnh đơn...
 • 5
 • 1,272
 • 32

ngôn ngữ hình thức và automata

ngôn ngữ hình thức và automata
... GII THIU TI Yờu cu ca ti l : Xõy dng b cụng c thc hin mt s gii thut mụn hc ngụn ng hỡnh thc v Automata. Ngoi cỏc gii thut bin i phm, trung vo nghiờn cu v hin thc hai gii thut phõn tớch cỳ phỏp ... ngoi mc ớch giỳp sinh viờn nghnh CNTT cú mt cụng c h tr thờm cho vic hc mụn hc Ngụn Ng Hỡnh Thc & Automata B cụng c ny cho phộp sinh thy rừ cỏch thc hot ng ca mt s gii thut ca phn ngụn ng phi ng ... khỏi nim khỏc cha c nờu õy, cỏc bn cú th tỡm hiu thờm An Introduction To Formal Languages And Automata ca Peter Linz Trang Lun Tt Nghip KS2-K7 CHUNG MT S GII THUT BIN I VN PHM PNC V CC DNG CHUN...
 • 145
 • 843
 • 6

Xây dựng bộ công cụ thực hiện một số giải thuật trong môn học ngôn ngữ hình thức và Automata

Xây dựng bộ công cụ thực hiện một số giải thuật trong môn học ngôn ngữ hình thức và Automata
... Lun ny i khụng nm ngoi mc ớch giỳp sinh viờn nghnh CNTT cú mt cụng c h tr thờm cho vic hc mụn hc Ngụn Ng Hỡnh Thc & Automata B cụng c ny cho phộp sinh thy rừ cỏch thc hot ng ca mt s gii thut ... trờn cựng vi cỏc mụ trng dy v hc va nờu, tụi quyt nh xõy dng cụng c Xõy dng b cụng c thc hin mt s gii thut Lý thuyt Ngụn ng Hỡnh thc & Automata theo phớa cnh mụ hỡnh ging dy Trang 38 Lun Tt Nghip ... ny b cụng c tin hnh phõn tớch theo yờu cu Loi b lut Filesinh n v lu tr Lu file Nhn d liu t File Bn phớm B cụng c Trang 43 Lun Tt Nghip KS2-K7 + Chng trỡnh cú hai hỡnh thc a liu vo cho b cụng...
 • 145
 • 479
 • 1

Ngon ngu hinh thuc va otomat

Ngon ngu hinh thuc va otomat
... ĐẠI HỌC BÁCH KHOA ĐÀ NẴNG CHƯƠNG ÔTÔMÁT HỮU HẠN Otomat hữu hạn đơn định 1.3 Biểu diễn hàm chuyển trạng thái  Dùng bảng: Ví dụ: có hàm chuyển Otomat sau: δ(1,a)=2, δ(2,b)=2, δ(2,c)=2 δ a 2 trúc ... dựng ôtômat đoán nhận L(M) là: - Một số nhị phân chẵn có độ dài xâu lớn - Một số nguyên có dấu, không dấu - Một số nguyên không dấu NNLT C - Một số thực tĩnh có dấu, không dấu Giáo trình Kiến trúc ... tính Hệ Giáo trình Kiến điều hành b c 2 36 TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA ĐÀ NẴNG CHƯƠNG ÔTÔMÁT HỮU HẠN Otomat hữu hạn đơn định 1.3 Biểu diễn hàm chuyển trạng thái  Biểu đồ dịch chuyển: - Mỗi trạng thái...
 • 174
 • 1,887
 • 82

Lý thuyết ngôn ngữ hình thức và ôtômát

Lý thuyết ngôn ngữ hình thức và ôtômát
... tính đắn ngôn ngữ lập trình, thuyết mật mã, thuyết cấu trúc liệu thuyết sở liệu thuyết ngôn ngữ hình thức ôtômat đóng vai trò quan trọng sở toán học tin học Ngôn ngữ hình thức sử dụng ... dựng ngôn ngữ lập trình, thuyết chương trình dịch Các ngôn ngữ hình thức tạo thành công cụ mô tả mô hình tính toán cho dạng thông tin vào-ra lẫn kiểu thao tác thuyết ngôn ngữ hình thức, ... Định nghĩa: Mỗi tập Σ* gọi ngôn ngữ hình thức hay ngắn gọn ngôn ngữ Σ Đặc biệt, tập ∅ ngôn ngữ Σ, gọi ngôn ngữ rỗng; tập {ε} ngôn ngữ Σ, ngôn ngữ chứa từ rỗng Σ* ngôn ngữ gồm tất từ Σ Thí dụ 4:...
 • 107
 • 632
 • 7

Bài Giảng Môn học: OTOMAT VÀ NGÔN NGỮ HÌNH THỨC

Bài Giảng Môn học: OTOMAT VÀ NGÔN NGỮ HÌNH THỨC
... 1.3 Ngôn ngữ Định nghĩa 1.3 Cho bảng chữ Σ, mỗt tập L ⊆ Σ* gọi ngôn ngữ hình thức (hay ngôn ngữ) bảng chữ Σ Tập rỗng, ký hiệu ∅, ngôn ngữ không gồm từ gọi ngôn ngữ rỗng Vậy ngôn ngữ rỗng ngôn ngữ ... lớp ngôn ngữ quy L3 nhỏ nhất, bị chứa thực sụ lớp ngôn ngữ phi ngữ cảnh L2, lớp ngôn ngữ phi ngữ cảnh lại bị chứa thực lớp ngôn ngữ cảm ngữ cảnh L1 cuối lớp ngôn ngữ tổng quát L0 (ngôn ngữ ngữ ... VĂN PHẠM VÀ NGÔN NGỮ HÌNH THỨC Trong chương này, đề cập đến số khái niệm kết liên quan đến văn phạm ngôn ngữ hình thức § Các khái niệm ngôn ngữ hình thức 1.1 Bảng chữ 1.2 Từ 1.3 Ngôn ngữ § Các...
 • 84
 • 446
 • 0

Bài giải Toán học rời rạc - Văn phạm và ngôn ngữ hình thức

Bài giải Toán học rời rạc - Văn phạm và ngôn ngữ hình thức
... ghép văn phạm, h ãy xây dựng văn phạm sinh ngôn ngữ L = { a nbm | Bài giải Toán học rời rạc m, n 1} Văn phạm bạn xây dựng đợc tơng đơng với văn phạm biết 32 *Xây dựng văn phạm sinh ngôn ngữ L ... tên ngôn ngữ theo phân loại Chomsky 11 Xây dựng văn phạm sinh ngôn ngữ : a b c d e f g Bài giải Toán học rời rạc a L = { anbn | n 0} b L = { anbm | m, n 0} 12 Xây dựng văn phạm sinh ngôn ngữ ... phép toán +, III Văn phạm Tơng đơng 23 Hãy tìm văn phạm tơng đơng văn phạm tập từ đến 24 Hãy tìm văn phạm tơng đơng văn phạm tập từ 10 đến 12 IV Các Phép toán ngôn ngữ 25 Cho văn phạm Gi = ...
 • 5
 • 651
 • 24

Chương 7: NGÔN NGỮ HÌNH THỨC VÀ VĂN PHẠM SINH

Chương 7: NGÔN NGỮ HÌNH THỨC VÀ VĂN PHẠM SINH
... õy ta s xột cỏch tc cỏch m phm sinh cỏc t, vỡ vy ta cũn gi l phm sinh (Chỳ ý, vic sinh cỏc t cũn cú th s dng nhiu thit b khỏc nh ụtụmat, phm sinh, mỏy Turing , phm sinh c a bi Chomsky vo cỏc nm ... (t) sinh bi phm G Khi ú D c gi l dn xut y G Tp tt c cỏc t c sinh bi phm G c gi l ngụn ng sinh bi phm G v c kớ hiu L(G) Khi ú : L(G) = { | * v I |-G } Vớ d cỏc ngụn ng {0n1} v {01n} c sinh ... cựng vi a v tip tc ỏp dng R sinh a t a a Ngc li cng tng t nu sinh c t G thỡ cng cú th tỏch c cỏc cp kớ t a a v theo qui lut sinh ca G1 v G2, sau ú tỏch thnh v sinh bi I1 v I2 Ví dụ : Cho ngụn...
 • 22
 • 792
 • 9

Ngôn ngữ hình thức và văn phạm sinh

Ngôn ngữ hình thức và văn phạm sinh
... ghép văn phạm, xây dựng văn phạm sinh ngôn ngữ L = { a nbm | m, n 1} Văn phạm bạn xây dựng đợc tơng đơng với văn phạm biết 32 *Xây dựng văn phạm sinh ngôn ngữ L = { anbm | n m } 33 *Xây dựng văn ... 1} 29 Bằng cách xét giao văn phạm, xây dựng văn phạm sinh ngôn ngữ L = { a n bn | n 1} (Gợi ý : áp dụng 12) 30 Bằng cách xét giao văn phạm, xây dựng văn phạm sinh ngôn ngữ L = { ab | {a, b}*} ... dựng văn phạm sinh ngôn ngữ : a L = { anbnan | n 0} b L = { anbncm | m, n 0} 14 Xây dựng văn phạm sinh ngôn ngữ : a L = { anbnam | m, n 0} b L = { ambnan | m, n 0} 15 Xây dựng văn phạm sinh ngôn...
 • 4
 • 445
 • 6

Xem thêm

Từ khóa: ngôn ngữ hình thứcautomat va ngon ngu hinh thuclý thuyết automat và ngôn ngữ hình thứcgiai bai tap automat va ngon ngu hinh thucde thi automat va ngon ngu hinh thucbai tap ve automat va ngon ngu hinh thuctai lieu otomat va ngon ngu hinh thucgiao trinh automat va ngon ngu hinh thucautomat và ngôn ngữ hình thứcbai tap automat va ngon ngu hinh thucotomat va ngon ngu hinh thucgiáo trình lý thuyết automat và ngôn ngữ hình thứclý thuyết ngôn ngữ hình thức và automatlý thuyết ngôn ngữ hình thứclý thuyết ngôn ngữ hình thức và ôtômátQUY TRÌNH SẢN XUẤT VITAMIN B12 TỪ VI SINH VẬTCông nghệ HSDPA và ứng dụngso sánh đặc điểm phát triển trí tuệ của HS THPT với HS THCSChức năng, nhiệm vụ của viện kiểm sát trong giai đoạn điều tra các vụ án hình sự trên địa bàn thành phố Hải Phòng - một số vấn đề lý luận và thực tiễnMối quan hệ giữa chính sách cổ tức và biến động giá cổ phiếu của các công ty niêm yết trên thị trường chứng khoán việt namHoàn thiện hoạt động chuổi cung ứng tại công ty dược phẩm EUVIPHARMCác nhân tố tác động đến hệ số giá trên thu nhập của các công ty niêm yết trên sàn hoseLKT-Tạ Thị Thanh Thủy-Góp vốn kinh doanh bằng tài sản trí tuệ trong pháp luật Việt NamCác yếu tố tác động đến quyết định mua đồ chơi cho trẻ em từ 3 đến 12 tuổi của các bậc cha mẹ tại thành phố hồ chí minhLL_Ngô Kiều Dâng_Tổ chức và hoạt động của cơ quan phòng chống tham những ở Việt NâmLL_Nguyễn Thị Hôngf Minh_ Áp dụng pháp luật trong giải quyết tranh chấp đất đai tại tòa án nhân dân qua thực tiễn của tòa án nhân dân tối caoLL_Nguyễn Thị Thu Hiiền_ TrÁCH nhiệm của công chức trong hoạt động công vụ theo pháp luật việt nam hiện nayLL_Phạm Thị Mai_ Quản lý nhà nước về trật tự an toàn giao thông đường bộ trên địa bàn thành phố Hải DươngLL_Phạm Tiến Thành_Từ biện phaspxuwr lý hành chính đưa và cơ sở chwuax bệnh đến biện pháp đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộcLL_Phan Thị Sánh_Vài trò của tòa án trong việc bảo vệ quyền con người ở Việt Nam hiện nayLL-Đào Thị Lan Anh-Một số khía cạnh pháp lý của quản lý nhà nước đối với doanh nghiệp nhà nước trong nền kinh tế thị trường ở Việt NamLL-Dương Thị Mai-Hoàn thiện hệ thống pháp luật đáp ứng nhu cầu xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam hiện nayLL-Hà Thị Tuyến-Phổ biến pháp luật cho người nông dân nông thôn và đồng bào dân tộc thiểu số trong điều kiện xây dựng nhà nước pháp quyềnTổng hợp các câu trắc nghiệm đồ thịLL-Phạm Anh Tuấn-Cơ chế giải quyết khiếu nại hành chính ở Việt Nam hiện nay và vấn đề hoàn thiện
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập