Định giá cổ phiếu BMC

NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ THUYẾT LIÊN QUAN ĐẾN ĐỊNH GIÁ CỔ PHIẾU.DOC

NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ THUYẾT LIÊN QUAN ĐẾN ĐỊNH GIÁ CỔ PHIẾU.DOC
... I: Những vấn đề thuyết liên quan đến định giá cổ phiếu Khái niệm chất vai trò định giá cổ phiếu 1.1 Khái niệm định giá cổ phiếu Định giá cổ phiếu thực chất trình xác định giá trị thực hay giá ... cổ phần để từ xác định giá trị cổ phần mà đại diện cho cổ phiếu 1.2 Bản chất định giá cổ phiếu Định giá cổ phiếu thực chất trình xác định giá trị doanh nghiệp công ty cổ phần để từ xác định giá ... tơng lai Những vấn đề nêu khách quan để xem xét định giá doanh nghiệp từ xác định giá trị cổ phiếu Xác định giá trị cổ phiếu phải xem xét toàn diện yếu tố cấu thành giá trị doanh nghiệp Đó giá trị...
 • 50
 • 1,475
 • 19

Định giá cổ phiếu – Mô hình chiết khấu dòng tiền (2).DOC

Định giá cổ phiếu – Mô hình chiết khấu dòng tiền (2).DOC
... dòng tiền tạo nhiều phương pháp định giá khác nhau: - hình chiết khấu cố tức DDM - hình chiết khấu dòng tiền tự FCFE - hình chiết khấu dòng tiền tự toàn doanh nghiệp FCF o hình ... QUAN VỀ ĐỊNH GIÁ CỔ PHIẾU Khái niệm Tầm quan trọng định giá cổ phiếu Quy trình tiền hành định giá Các hình định giá cổ phiếu II/ MÔ HÌNH ĐỊNH GIÁ CỔ PHIẾU ... có hai nhóm hình phổ biến: o hình định giá cổ phiếu theo dòng tiền: hình dùng phương pháp chiết khấu dòng tiền phương pháp định giá cổ phiếu dựa nguyên tắc dự đoán dòng tiền tạo tương...
 • 43
 • 2,480
 • 35

Định giá cổ phiếu – Mô hình chiết khấu dòng tiền.DOC

Định giá cổ phiếu – Mô hình chiết khấu dòng tiền.DOC
... số phương pháp khác là: o hình định giá cổ phiếu theo giá trị tài sản dòng o hình định giá cổ phiếu theo giá trị nội II/ MÔ HÌNH ĐỊNH GIÁ CỔ PHIẾU DỰA CHIẾT KHẤU DÒNG TIỀN TỤ DO DCF Cơ sở ... hình chiết khấu dòng tiền tự vốn chủ sở hữu không khác biệt nhiều so với hình chiết khấu cổ tức truyền thống Có thể tả khái quát hình FCFE chiết khấu cổ tức tiềm thay chiết khấu cổ ... - hình chiết khấu dòng tiền tự FCFE - hình chiết khấu dòng tiền tự toàn doanh nghiệp FCF o hình định giá cổ phiếu dựa vào hệ số P/E, P/BV, P/CF,...
 • 29
 • 1,413
 • 28

ĐỊNH GIÁ CỔ PHIẾU MÔ HÌNH CHIẾT KHẤU DÒNG TIỀN DCF .DOC

ĐỊNH GIÁ CỔ PHIẾU MÔ HÌNH CHIẾT KHẤU DÒNG TIỀN DCF .DOC
... thể định giá cổ phiếu với phương pháp chiết khấu dòng tiền tự (DCF) Nội dung nghiên cứu bao gồm: I Tổng quan định giá cổ phiếu II hình định giá cố phiếu dựa vào dòng tiền tự (DCF) III hình ... định giá CP FCFF FCFE Nhóm hình CK dòng cổ tức dòng tiền DDM Nhóm chiết khấu dòng tiền tự FCFF P/S Nhóm hình dựa vào hệ số P/E P/BV P/CF P/S FCFE II/ MÔ HÌNH ĐỊNH GIÁ CỔ PHIẾU DỰA VÀO CHIẾT ... cách ứng dụng hình DCF khác nhau, phạm vi nghiên cứu sâu nghiên cứu việc ứng dụng hình DCF định giá cổ phiếu Phân loại định giá cổ phiếu dựa vào chiết khấu dòng tiền tự Dòng tiền tự doanh...
 • 54
 • 3,528
 • 54

Định giá cổ phiếu – thực trạng định giá cổ phiếu ở Việt Nam hiện nay (2).DOC

Định giá cổ phiếu – thực trạng định giá cổ phiếu ở Việt Nam hiện nay (2).DOC
... việc định giá cổ phiếu góc độ lý thuyết đồng thời đa giải pháp nhằm phát triển hoạt động định giá cổ phiếu nhằm hoàn thiện công tác định giá cổ phiếu Việt Nam Định giá cổ phiếu thực trạng định giá ... Thực trạng định giá cổ phiếu Việt Nam Tình hình định giá cổ phiếu Việt Nam Nh ta biết kinh tế thị trờng giá tín hiệu quan trọng để điều chỉnh hành vi bên liên quan Việc xác định giá trị cổ phiếu ... 29-12-2000, giá cổ phiếu niêm yết tăng lên gấp 2-3 lần mức giá ban đầu, dù giá đợc xác định cao mệnh giá (là giá CPH) cổ phiếu Trớc thực tế này, có d luận quan điểm khác Nhiều ngời cho giá cổ phiếu...
 • 29
 • 831
 • 15

Định giá cổ phiếu – thực trạng định giá cổ phiếu ở Việt Nam hiện nay .DOC

Định giá cổ phiếu – thực trạng định giá cổ phiếu ở Việt Nam hiện nay .DOC
... việc định giá cổ phiếu góc độ lý thuyết đồng thời đa giải pháp nhằm phát triển hoạt động định giá cổ phiếu nhằm hoàn thiện công tác định giá cổ phiếu Việt Nam Định giá cổ phiếu thực trạng định giá ... Thực trạng định giá cổ phiếu Việt Nam Tình hình định giá cổ phiếu Việt Nam Nh ta biết kinh tế thị trờng giá tín hiệu quan trọng để điều chỉnh hành vi bên liên quan Việc xác định giá trị cổ phiếu ... 29-12-2000, giá cổ phiếu niêm yết tăng lên gấp 2-3 lần mức giá ban đầu, dù giá đợc xác định cao mệnh giá (là giá CPH) cổ phiếu Trớc thực tế này, có d luận quan điểm khác Nhiều ngời cho giá cổ phiếu...
 • 29
 • 735
 • 6

Tài liệu về định giá cổ phiếu

Tài liệu về định giá cổ phiếu
... như trái phiếu vĩnh cửu Do đó, mô hình định giá trái phiếu vĩnh cửu áp dụng để định giá cổ phiếu ưu đãi Giá cổ phiếu ưu đãi xác định theo công thức sau: V = Dp/kp , Dp cổ tức hàng năm cổ phiếu ưu ... hành cổ phiếu ưu đãi mệnh giá 100$ trả cổ tức 9% nhà đầu tư đòi hỏi tỷ suất lợi nhuận 14% mua cổ phiếu này, giá cổ phiếu là: V = $9/0,14 = 64,29$ Định giá cổ phiếu thường 3.1 Ý tưởng chung Cổ phiếu ... công ty cổ phần Người mua cổ phiếu thường chia lợi nhuận hàng năm từ kết hoạt động công ty sở hữu phần giá trị công ty tương ứng với giá trị cổ phiếu họ nắm giữ Khi định giá trái phiếu cổ phiếu...
 • 6
 • 3,114
 • 96

Định giá cổ phiếu của các ngân hàng Việt Nam

Định giá cổ phiếu của các ngân hàng Việt Nam
... Định giá cổ phiếu ngân hàng Việt Nam Trích báo cáo VinaCapital, “Khu vực ngân hàng Việt Nam 2 Tại chưa nên mua cổ phần ngân hàng Việt Nam Sau đợt tăng giá ạt vòng 12 tháng qua, cổ phần ngân hàng ... 2006-2007 Phân tích Tài Nghiên cứu tình Định giá cổ phiếu ngân hàng Việt Nam Định giá so sánh Ngân hàng Việt Nam với ngân hàng châu Ấ Giá cổ phần a (USD) Số lượng cổ phần (triệu) China Merchants Bank ... thước đo giá trị Trước tiên tỷ lệ giá cổ phiếu/ thu nhập b/q cổ phiếu (P/E) Cổ phiếu ngân hàng thương mại cổ phần hóa Việt Nam được mua bán với tỷ lệ P/E tương lai 29x (29 lần) Tỷ lệ giá cổ phiếu...
 • 8
 • 483
 • 8

Phân tích và định giá cổ phiếu của công ty cổ phần đầu tư – công nghiệp tân tạo.doc

Phân tích và định giá cổ phiếu của công ty cổ phần đầu tư – công nghiệp tân tạo.doc
... lớn mạnh có uy tín Việt Nam, cổ phiếu công ty hứa hẹn trụ vững thị trường Dưới phần phân tích đánh giá cổ phiếu ITA công ty Công ty cổ phần Đầu Công nghiệp Tân Tạo sàn HOSE, dựa báo cáo ... vi nghiên cứu đề tài này, luận dừng lại việc phân tích định giá cổ phiếu công ty cổ phần Đầu Công nghiệp Tân Tạo dựa hai phương pháp “Chiết khấu cổ tức” “Chiết khấu luồng tiền” Nếu có điều ... Vốn đầu thu hút đạt: 4.477,283 tỷ đồng 122,671 triệu USD; Tổng số nhà đầu tư: 146 nhà đầu Tiếp tục thành công Khu công nghiệp hữu, Công ty đầu dự án KCN Tân Tạo mở rộng với vốn đầu tư...
 • 25
 • 1,825
 • 45

Định giá cổ phiếu - Thực trạng định giá cổ phiếu ở VN hiện nay.DOC

Định giá cổ phiếu - Thực trạng định giá cổ phiếu ở VN hiện nay.DOC
... việc định giá cổ phiếu góc độ lý thuyết đồng thời đa giải pháp nhằm phát triển hoạt động định giá cổ phiếu nhằm hoàn thiện công tác định giá cổ phiếu Việt Nam Định giá cổ phiếu thực trạng định giá ... phiên giao dịch ngày 2 8-7 -2 000 đến ngày 2 9-1 2-2 000, giá cổ phiếu niêm yết tăng lên gấp 2-3 lần mức giá ban đầu, dù giá đợc xác định cao mệnh giá (là giá CPH) cổ phiếu Trớc thực tế này, có d luận ... Thực trạng định giá cổ phiếu Việt Nam Tình hình định giá cổ phiếu Việt Nam Nh ta biết kinh tế thị trờng giá tín hiệu quan trọng để điều chỉnh hành vi bên liên quan Việc xác định giá trị cổ phiếu...
 • 29
 • 334
 • 2

Định giá cổ phiếu và ứng dụng một số mô hình toán trong việc định giá cổ phiếu ở Việt Nam.DOC

Định giá cổ phiếu và ứng dụng một số mô hình toán trong việc định giá cổ phiếu ở Việt Nam.DOC
... nh u t, ú l nh u t cú t chc v nh u t cỏ nhõn i vi cỏc t chc h quan tõm n vic sỏt nhp v thõu túm Trong vic nh giỏ sỏt nhp v thõu túm thỡ giỏ tr ca cụng ty mi khụng phi l phộp cng gin n ca cỏc cụng ... c cỏc ch tiờu ti chớnh c bn sau : - T l li nhun trờn u t (ROA): ROA = EBIT( 1- t ) / Tng ti sn Trong ú : EBIT : Thu nhp trc thu v lói vay t : T l thu - T l thu nhp trờn c phn (ROE): cho bit li ... lói sut chit khu phự hp vi mc ri ro ca doanh nghip n Ta cú cụng thc : Po = i =1 CFi (1 + ri ) n Trong ú : CF : lung thu nhp cụng ty tng lai r : lói sut chit khu lung thu nhp ú 12 Chuyờn tt nghip...
 • 98
 • 832
 • 8

Sử dụng các mô hình Kinh Tế Lượng để phân tích và định giá cổ phiếu trên thị trường Chứng khoán Việt Nam.DOC

Sử dụng các mô hình Kinh Tế Lượng để phân tích và định giá cổ phiếu trên thị trường Chứng khoán Việt Nam.DOC
... stat 1.408309 Inverted AR Roots -.17 3.3.5 hình GARCH M hình nghiên cứu phụ thuộc lợi suất cổ phiếu vào độ rủi ro *Mô hình 1: lợi suất phụ thuộc vào độ lệch chuẩn Dependent Variable: RHAP ... Chuyên đề thực tập tốt nghiệp Nguyễn Xuân Điệp Khoa Toán Kinh Tế -3- Toán Tài Chính K45 Chuyên đề thực tập tốt nghiệp Khoa Toán Kinh Tế A.Gii thiu Th trng Vit Nam núi chung v th trng chng khoỏn ... trin vt bc ca kinh t nc ta Chc nng ca th trng chng khoỏn Huy ng u t cho nn kinh t: Khi cỏc nh u t mua Chng khoỏn cho cỏc cụng ty phỏt hnh thỡ s tin ca nhn ri ca h c a vo sn xut kinh doanh to...
 • 77
 • 1,407
 • 22

Ứng dụng định giá cổ phiếu nhờ mô hình SIM và APT vào xây dựng danh mục đầu tư và áp dụng tại BSC.DOC

Ứng dụng định giá cổ phiếu nhờ mô hình SIM và APT vào xây dựng danh mục đầu tư và áp dụng tại BSC.DOC
... Phòng Đầu Tư vấn tài có đưa đề nghị thiết lập danh mục tối ưu phương pháp toán áp dụng thực tế BSC nên em chọn chuyên đề thực tập “ Ứng dụng định giá cổ phiếu nhờ hình SIM APT vào xây dựng ... QUẢN LÍ DANH MỤC ĐẦU TƯ 1.Khái niệm Quản lý danh mục đầu chứng khoán (gọi tắt quản lý danh mục đầu tư) việc xây dựng danh mục loại chứng khoán, tài sản đầu áp ứng tốt chủ đầu sau thực ... nhà đầu Thứ ba, với hình thức đầu danh mục, nhà đầu đầu vốn vào chứng khoán cách đầu gián tiếp Tức hình thức đầu thông qua tổ chức chuyên nghiệp Theo hình thức này, nhà đầu tư...
 • 64
 • 705
 • 7

định giá cổ phiếu SJS

định giá cổ phiếu SJS
... giá trị cổ phiếu doanh nghiệp đầu năm 2011 30.429 VND Kết luận Với giá thị trường giao dịch 30.100 VND, sát với giá trị cổ phiếu tính 30.429 VND Điều cho thấy nhà đầu tư đầu tư vào cổ phiếu SJS ... ổn định cho năm sau 5% nên cổ tức năm 2016 =cổ tức 2015 x (1+5%) Năm Cổ tức 2010 1.200 2011 2.687 2012 3.538 2013 2.195 2014 2.908 2015 3.940 2016 4.137 2.3 Xác định trị giá cổ phiếu 11 Việc định ... = 3.171.423.047.951,51 Và số lượng Cổ phiếu lưu hành = 99.041.940 -> P0 = V0/Số lượng cổ phiếu lưu hành = 32.021 đồng 2.3.3.Tổng hợp Do việc dự đoán giá cổ phiếu theo phương pháp DDM không dự...
 • 15
 • 249
 • 5

định giá cổ phiếu

định giá cổ phiếu
... như trái phiếu vĩnh cửu Do đó, mô hình định giá trái phiếu vĩnh cửu áp dụng để định giá cổ phiếu ưu đãi Giá cổ phiếu ưu đãi xác định theo công thức sau: V = Dp/kp , Dp cổ tức hàng năm cổ phiếu ưu ... hành cổ phiếu ưu đãi mệnh giá 100$ trả cổ tức 9% nhà đầu tư đòi hỏi tỷ suất lợi nhuận 14% mua cổ phiếu này, giá cổ phiếu là: V = $9/0,14 = 64,29$ Định giá cổ phiếu thường 3.1 Ý tưởng chung Cổ phiếu ... công ty cổ phần Người mua cổ phiếu thường chia lợi nhuận hàng năm từ kết hoạt động công ty sở hữu phần giá trị công ty tương ứng với giá trị cổ phiếu họ nắm giữ Khi định giá trái phiếu cổ phiếu...
 • 6
 • 168
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: định giá cổ phiếuđịnh giá cổ phiếuđịnh giá cổ phiếuđịnh giá cổ phiếu drcphân tích và định giá cổ phiếuđịnh giá cổ phiếu trái phiếuđịnh giá cổ phiếu phổ thông theo phương pháp chiết khấu luồngđịnh giá cổ phiếu doanh nghiệpđịnh giá cổ phiếu bằng phương pháp fcffđịnh giá cổ phiếu thườngtài chính doanh nghiệp định giá cổ phiếuphương pháp xác định giá cổ phiếu thườngbai tap định giá cổ phiếu thườngbài tập định giá cổ phiếu thường có lời giảicách định giá cổ phiếu phổ thôngTuyển tập 150 bài tập vận dụng cao môn vật lý có giải chi tiếtSCADA điều khiển và giám sátDạy học tích hợp phát triển năng lực học sinh qua dạy tin học lớp 10Quản lý nhà nước đối với các doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài ở tỉnh thái nguyênĐỒ ÁN CHI TIẾT MÁY THIẾT KẾ HỘP GIẢM TỐC ĐỒNG TRỤC 2 CẤPĐỒ ÁN CÔNG NGHỆ CHẾ TẠO MÁY THIẾT KẾ QUI TRÌNH CÔNG NGHỆ GIA CÔNG CHI TIẾT CẦN NỐIKhẳng định những đóng góp lớn về số lượng các tác phẩm cũng như giá trị về nội dung, nghệ thuật văn chương Lan Khai đã tạo dựngNghiên cứu một số thuật toán lọc thư rác và ứng dụng trong lọc email nội bộ của viễn thông tỉnh bắc kạnHoàn thiện quản lý ngân sách nhà nước trên địa bàn phường thọ sơn, thành phố việt trì, tỉnh phú thọPhát triển tư duy sáng tạo cho học sinh khá, giỏi trung học cơ sở trọng dạy học chuyên đề đa thức và ứng dụngTHE USE OF HORMONES IN ANIMAL PRODUCTIONThế giới nghệ thuật thơ Trần HùngHệ thống di tích lịch sử Thanh Hóa với việc phát triển du lịchGiải pháp nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh của công ty du lịch hương giang chi nhánh tại hà nộiEnzyme amylase và các ứng dụngTiểu luận chuyên viên quyết toán dự án hoàn thànhPreliminary English test 8Kiểm chứng mô hình ứng dụng cho hệ thống thang máy (LV tốt nghiệp)Ứng dụng phát hiện và phòng chống xâm nhập mạng bằng Snort.Snortsam (LV tốt nghiệp)Tổng hợp, nghiên cứu các phức chất của Ytri, Europi, Tecbi với hỗn hợp phối tử L phenylalanin, o phenantrolin và thăm dò hoạt tính sinh học của chúng (LV thạc sĩ)
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập