Nghiên cứu ảnh hưởng của độ che sáng và thành phần hỗn hợp ruột bầu đến sự phát triển của cây Đầu lân (Couroupita guianensis Aubl.) thuộc họ Lộc vừng (Lecythidaceae) trong giai đoạn vườn ươm

Nghiên cứu ảnh hưởng của độ che sáng thành phần hỗn hợp ruột bầu đế sự phát triển của cây đầu lân (couroupita guianensis aubl ) thuộc họ lộc vừng (lecythidaceae) trong giai đoạn vườn ươm

Nghiên cứu ảnh hưởng của độ che sáng và thành phần hỗn hợp ruột bầu đế sự phát triển của cây đầu lân (couroupita guianensis aubl ) thuộc họ lộc vừng (lecythidaceae) trong giai đoạn vườn ươm
... chọn đề tài Nghiên cứu ảnh hƣởng độ che sáng thành phần hỗn hợp ruột bầu đến phát triển Đầu lân (Couroupita guianensis Aubl. ) thuộc họ Lộc vừng (Lecythidaceae) giai đoạn vƣờn ƣơm” để nghiên cứu ... 200 4) [28] c) Thành phần hỗn hợp ruột bầu Thành phần hỗn hợp ruột bầu nhân tố quan trọng ảnh hưởng lớn đến sinh trưởng vườn ươm (Nguyễn Văn Thêm, Phạm Thanh Hải, 200 4) [33] Hỗn hợp ruột bầu tốt ... nhân giống vườn ươm 1.3.2 Phạm vi nghiên cứu: Nghiên cứu giai đoạn sinh trưởng, phát triển Đầu lân với điều kiện che sáng, thành phần hỗn hợp ruột bầu khác để chọn công thức gieo ươm tốt 1.4...
 • 102
 • 63
 • 0

nghiên cứu ảnh hưởng mật độ mạ ném liều lượng đạm đến sinh trưởng, phát triển năng suất của giống lúa khang dân 18 tại tân yên bắc giang

nghiên cứu ảnh hưởng mật độ mạ ném và liều lượng đạm đến sinh trưởng, phát triển và năng suất của giống lúa khang dân 18 tại tân yên bắc giang
... độ mạ ném liều lượng đạm đến hiệu suất quang hợp giống lúa Khang dân 18 Tân YênBắc Giang 3.7b 53 Ảnh hưởng yếu tố mật độ mạ ném liều lượng đạm đến hiệu suất quang hợp giống lúa Khang dân 18 Tân ... nhánh giống lúa Khang dân 18 3.2 40 Ảnh hưởng mật độ mạ ném liều lượng đạm đến số tiêu sinh giống lúa Khang dân 18 3.2.1 44 Ảnh hưởng mật độ mạ ném liều lượng đạm đến số diện tích (LAI) giống lúa ... hại giống lúa Khang dân 18 3.3 55 Ảnh hưởng mật độ mạ ném liều lượng đạm đến suất yếu tố cấu thành suất giống lúa Khang dân 18 3.4 57 Ảnh hưởng mật độ mạ ném liều lượng đạm đến suất sinh vật học...
 • 156
 • 139
 • 1

Nghiên cứu ảnh hưởng biện pháp che phủ liều lượng phân bón thích hợp đến năng suất cây lạc xuân trên đất 1 vụ xã bằng lang, huyện quang bình, tỉnh hà giang

Nghiên cứu ảnh hưởng biện pháp che phủ và liều lượng phân bón thích hợp đến năng suất cây lạc xuân trên đất 1 vụ xã bằng lang, huyện quang bình, tỉnh hà giang
... 2007 23 ,16 21, 34 22,73 1, 45 1, 42 1, 47 33,63 30, 31 33,45 8,2 6,8 8,0 0,93 0,76 0,94 7,6 Tr Qu c 4,99 5,0 5 ,1 2,89 2,98 2,96 14 ,42 14 ,9 15 ,1 Nigeria 1, 22 1, 23 1, 23 1, 22 1, 23 1, 23 1, 49 1, 51 1, 51 Senegal ... m 10 11 11 10 5 10 11 30 B ng 5: Thí nghi m phân bón Công th c Che ph Lư ng phân bón (kg/ha) thí nghi m Phân chu ng N P2O5 K2O Vôi B t CT1 (ñ/c2) 5000 27 54 17 300 Không CT2(ð/c1) 5000 27 54 17 ... n tích Năng su t 10 S n lư ng Vi t (10 00ha) (t /ha) (10 00 t n) 19 99 247,6 12 ,8 318 ,1 2000 244,9 14 ,5 355,3 20 01 244,6 14 ,6 363 ,1 2002 246,7 16 ,1 400,4 2003 243,8 16 ,6 406,2 2004 263,7 17 ,9 469,0...
 • 91
 • 324
 • 0

Nghiên cứu ảnh hưởng một số chế phẩm chiết xuất từ thực vật để làm giảm sự mất đạm sau khi bón cho lúa tại gia lâm, hà nội

Nghiên cứu ảnh hưởng một số chế phẩm chiết xuất từ thực vật để làm giảm sự mất đạm sau khi bón cho lúa tại gia lâm, hà nội
... xu t lúa g o th gi i 2.2 Tình hình nghiên c u phân bón th gi i 2.3 M t s k t qu nghiên c u phân bón th gi i 2.4 Vai trò c a phân bón ñ i v i lúa 21 2.5 Phương pháp bón phân cho lúa 25 2.6 Nghiên ... m s làm su t lúa gi m ñ nhánh d n ñ n s N u bón không ñ ñ m lúa sinh trư ng ch m th p ñ nhánh phi n nh s m chuy n thành màu vàng ñòng nh t ñó làm cho su t gi m N u bón th a ñ m l i làm cho lúa ... nh t sau ñó gi m Bón kali lúa phân hoá ñòng có th làm tăng s h t Theo Ying – 1998 [42] nghiên c u v ñ c ñi m dinh dư ng, k thu t bón phân cho lúa lai su t cao B c Kinh cho th y: ð i v i lúa ng...
 • 175
 • 362
 • 1

Luận văn:Nghiên cứu ảnh hưởng của lỗi trong giai đoạn bảo trì nhằm hỗ trợ cho kiểm thử hồi quy docx

Luận văn:Nghiên cứu ảnh hưởng của lỗi trong giai đoạn bảo trì nhằm hỗ trợ cho kiểm thử hồi quy docx
... tr cho ki m th h i quy, có m t mô-ñun b l i giai ño n b o trì ph n m m th c s c n thi t Ki m th h i quy m t nh ng lo i ki m th t n nhi u th i gian công s c nh t Tuy nh nh hư ng nh m h tr cho ... n hư ng ñ i tư ng b o trì ph n m m 1.2 K thu t ki m th h i quy 1.2.1 Khái ni m Phân tích ki m th h i quy m t ti n trình ñư c áp d ng sau có m t l i ñó x y giai ño n b o trì ph n m m ph n m m ... L I TRONG GIAI ĐO N B O TRÌ PH N M M Cu i cùng, chương cung c p cho m t s thông tin r t b ích v v n ñ phân tích nh hư ng c a l i giai ño n Chương t p trung vào v n ñ v nh hư ng c a l i b o trì...
 • 13
 • 143
 • 0

Nghiên cứu ảnh hưởng của liều lượng lân, kali đến sinh trưởng phát triển cây đậu tương rau DT08 tại huyện đan phượng, thành phồ hà nội

Nghiên cứu ảnh hưởng của liều lượng lân, kali đến sinh trưởng và phát triển cây đậu tương rau DT08 tại huyện đan phượng, thành phồ hà nội
... u tương rau DT08 54 3.2.3 nh hư ng c a li u lư ng kali bón ñ n y u t c u thành su t c a ñ u tương rau DT08 56 3.2.4 nh hư ng c a bón kali khác ñ n hi u qu kinh t ñ u tương rau DT08 ... Phương pháp nghiên c u: * Nghiên c u li u lư ng lân, kali ñ n sinh trư ng, phát tri n c a gi ng ñ u tương rau DT08 v Thu ðông ñ t ðan Phư ng ,thành ph N i * Gi ng tham gia thí nghi m: DT08 * Cách ... n sinh trư ng, phát tri n, su t qu xanh thương ph m gi ng ñ u tương rau DT08 Nghiên c u nh hư ng c a li u lư ng kali ñ n sinh trư ng, phát tri n, su t qu xanh thương ph m gi ng ñ u tương rau DT08...
 • 98
 • 414
 • 1

Nghiên cứu ảnh hưởng của cây trồng xen đến khả năng sinh trưởng phát triển của giống sắn mới HL2004-28 tại trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên.

Nghiên cứu ảnh hưởng của cây trồng xen đến khả năng sinh trưởng và phát triển của giống sắn mới HL2004-28 tại trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên.
... ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM PHAN THỊ TÌNH Tên đề tài: NGHIÊN CỨU ẢNH HƯỞNG CỬA CÂY TRỒNG XEN ĐẾN KHẢ NĂNG SINH TRƯỞNG VÀ PHÁT TRIỂN CỬA GIỐNG SẮN MỚI HL2004-28 TẠI TRƯỜNG ĐẠI ... nghiên cứu - Đánh giá ảnh hưởng trồng xen đến trình sinh trưởng phát triển giống sắn HL2004-28 - Nghiên cứu ảnh hưởng trồng xen đến yếu tố cấu thành suất suất giống sắn HL2004-28 - Nghiên cứu ảnh hưởng ... Nông Lâm Thái Nguyên 3.3 Nội dung nghiên cứu - Đánh giá ảnh hưởng trồng xen đến trình sinh trưởng phát triển giống sắn HL2004-28 - Nghiên cứu ảnh hưởng trồng xen đến yếu tố cấu thành suất suất giống...
 • 75
 • 121
 • 1

Nghiên cứu ảnh hưởng của cây trồng xen đến khả năng sinh trưởng phát triển của giống khoai lang Hoàng Long tại trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên.

Nghiên cứu ảnh hưởng của cây trồng xen đến khả năng sinh trưởng và phát triển của giống khoai lang Hoàng Long tại trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên.
... NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN 19 4.1 Ảnh hưởng trồng xen đến giai đoạn sinh trưởng giống khoai lang Hoàng Long 19 4.2 Ảnh hưởng trồng xen đến sinh trưởng giống khoai lang Hoàng Long ... LUẬN VÀ ĐỀ NGHỊ 5.1 Kết luận Qua nghiên cứu ảnh hưởng trồng xen đến khả sinh trưởng phát triển giống khoai lang Hoàng Long trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên, sơ rút số kết luận sau: - Về khả sinh ... người nông dân 1.3 Nội dung nghiên cứu - Theo dõi ảnh hưởng trồng xen đến trình sinh trưởng phát triển giống khoai lang Hoàng Long - Nghiên cứu ảnh hưởng trồng xen đến yếu tố cấu thành suất suất giống...
 • 55
 • 172
 • 1

Đề cương khóa luận tốt nghiệp nghiên cứu ảnh hưởng của liều lượng lân kali bón đến sinh trưởng, phát triển năng suất của giống lúa khẩu ký tại huyện tân uyên tỉnh lai châu

Đề cương khóa luận tốt nghiệp nghiên cứu ảnh hưởng của liều lượng lân và kali bón đến sinh trưởng, phát triển và năng suất của giống lúa khẩu ký tại huyện tân uyên tỉnh lai châu
... lượng phân Lân bón đến tiêu sinh trưởng, phát triển giống lúa Khẩu huyện Tân Uyên tỉnh Lai Châu 10 - Xác định lương phân Kali bón đến tiêu sinh trưởng, phát triển giống lúa Khẩu huyện Tân ... huyện Tân Uyên gieo cấy 150 Tiếp nối thành nghiên cứu trên, thực đề tài: Nghiên cứu ảnh hưởng liều lượng Lân Kali bón đến sinh trưởng, phát triển suất giống lúa Khẩu huyện Tân Uyên, tỉnh ... Tân Uyên tỉnh Lai Châu - Xác định lượng phân Lân bón đến yếu tố cấu thành suất suất giống lúa Khẩu huyện Tân Uyên tỉnh Lai Châu - Xác định lượng phân Kali bón đến yếu tố cấu thành suất suất giống...
 • 12
 • 1,309
 • 2

Đề cương khóa luận tốt nghiệp nghiên cứu ảnh hưởng của liều lượng lân kali bón đến sinh trưởng, phát triển năng suất của giống lúa khẩu ký tại huyện tân uyên tỉnh lai châu

Đề cương khóa luận tốt nghiệp nghiên cứu ảnh hưởng của liều lượng lân và kali bón đến sinh trưởng, phát triển và năng suất của giống lúa khẩu ký tại huyện tân uyên tỉnh lai châu
... Tiếp nối các thành quả nghiên cứu trên, chúng tôi thực hiện đề tài:  Nghiên cứu ảnh hưởng của liều lượng Lân Kali bón đến sinh trưởng, phát triển năng suất của giống lúa Khẩu tại huyện Tân Uyên, tỉnh Lai ... suất của giống lúa Khẩu Ảnh hưởng của lượng phân lân kali đến khả năng chống chịu sâu bệnh  của giống Khẩu Ảnh hưởng của lượng phân lân phân kali bón đến các yếu tố cấu thành   năng suất năng suất của lúa Khẩu ... năng suất cho lúa Khẩu vụ Mùa tại Tân Uyên, Lai Châu ­ Xác định lượng bón phân  Kali đối với các chỉ tiêu sinh trưởng, phát triển năng suất cho lúa Khẩu vụ Mùa tại Tân Uyên, Lai Châu ­ Đảm bảo về mặt kỹ thuật trồng trọt...
 • 7
 • 294
 • 1

Nghiên cứu ảnh hưởng của thời vụ chế độ chiếu sáng đến năng suất,chất lượng giống hoa cúcCN20 (chrysanthemum morifolium ramat) tại hà nội

Nghiên cứu ảnh hưởng của thời vụ và chế độ chiếu sáng đến năng suất,chất lượng giống hoa cúcCN20 (chrysanthemum morifolium ramat) tại hà nội
... nhi u hoa cành, phát sinh t nách Hoa cúc g m nhi u hoa nh h p l i m t cu ng hoa, hình thành hoa t ñ u tr ng mà m i cánh th c ch t m t hoa Tràng hoa dính vào b u hình ng, ng ñó phát sinh cánh hoa ... hình thành hoa thành giai ño n sau: - C m ng hình thành hoa: G m c m ng nhi t ñ g i s xuân hoá c m ng v ánh sáng g i quang chu kỳ - S hình thành m m hoa - S sinh trư ng c a hoa s phân hoá hoa, ... dài: nh ng hoa ñư c, có th i gian chi u sáng ngày l n th i gian chi u sáng t i h n nh không hoa lúa mì, hoa líp - Nhóm trung tính: Bao g m mà s hoa c a không ph thu c vào ñ dài chi u sáng ngày...
 • 128
 • 242
 • 1

Nghiên cứu ảnh hưởng của các chế độ sấy bức xạ gốm hồng ngoại chọn lọc kết hợp đối lưu đến chất lượng cá cơm săng khô

Nghiên cứu ảnh hưởng của các chế độ sấy bức xạ gốm hồng ngoại chọn lọc kết hợp đối lưu đến chất lượng cá cơm săng khô
... a cơm săng khô theo ch s y 58 3.5 S bi n i ch t lư ng c m quan c a cơm săng khô theo ch s y 59 3.6 K t qu ki m tra vi sinh c a s n ph m cơm săng khô 61 3.7 So sánh s n ph m cơm ... nư c ph c h i c a cơm săng khô 65 i CLCQ c a cơm săng phương pháp s y 66 B ng 3.13 So sánh hàm lư ng NH3 c a cơm săng khô 67 vii DANH M C HÌNH Hình 2.1 cơm săng tươi ... Các nơi có s n lư ng cơm cao là: Qu ng Ninh, C a Lò, Bình xu t hi n lo i cơm nư c ta Loài c trưng như: cơm N ng, Nha Trang, vùng bi n khác thư ng cơm than nh, cơm s c tiêu cơm...
 • 89
 • 267
 • 0

nghiên cứu ảnh hưởng của chế độ xử lý sorbitol đến chất lượng cá cơm săng khô bằng phương pháp sấy bức xạ năng lượng mặt trời kết hợp với đối lưu

nghiên cứu ảnh hưởng của chế độ xử lý sorbitol đến chất lượng cá cơm săng khô bằng phương pháp sấy bức xạ năng lượng mặt trời kết hợp với đối lưu
... CHẾ BIẾN ==== ==== PHẠM TRẦN PHƯƠNG HỒNG MSSV: 46234014 NGHIÊN CỨU ẢNH HƯỞNG CỦA CHẾ ĐỘ XỬ LÝ SORBITOL ĐẾN CHẤT LƯỢNG CÁ CƠM SĂNG KHÔ BẰNG PHƯƠNG PHÁP SẤY BỨC XẠ NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI KẾT HỢP VỚI ... phân hủy), phải lớp nhớt suốt có mùi tự nhiên 2.2 Nội dung nghiên cứu: Nghiên cứu ảnh hưởng chế độ xử Sorbitol đến chất lượng Cơm Săng khô sau sấy xạ lượng mặt trời kết hợp đối lưu: − Sự ... Săng khô sấy phương pháp sấy xạ lượng mặt trời kết hợp với đối lưu hướng dẫn TS Trần Đại Tiến với mục đích tìm chế độ xử Sorbitol thích hợp để nâng cao chất lượng sản phẩm Cơm Săng khô Nội...
 • 101
 • 240
 • 0

nghiên cứu ảnh hưởng của thời vụ, giá thể, phân bón qua lá chế độ chiếu sáng bổ sung tới sự sinh trưởng, phát triển của giống lily sorbone trồng chậu

nghiên cứu ảnh hưởng của thời vụ, giá thể, phân bón qua lá và chế độ chiếu sáng bổ sung tới sự sinh trưởng, phát triển của giống lily sorbone trồng chậu
... giống lily Sorbone trồng chậu Nghiên cứu ảnh hưởng phân bón ñến sinh trưởng, phát triển hoa giống lily Sorbone trồng chậu Nghiên cứu ảnh hưởng ánh sáng ñến sinh trưởng, phát triển hoa giống lily Sorbone ... Nghiên cứu ảnh hưởng thời vụ, giá thể, phân bón qua chế ñộ chiếu sáng bổ sung tới sinh trưởng, phát triển giống lily Sorbone trồng chậu 1.2 Mục ñích yêu cầu 1.2.1 Mục ñích Nghiên cứu ảnh hưởng ... trồng chậu 4.2 Ảnh hưởng giá thể ñến sinh trưởng, phát triển hoa giống lily Sorbone trồng chậu 4.3 46 Ảnh hưởng phân bón tới sinh trưởng phát triển lily Sorbone trồng chậu 4.4 36 49 Ảnh hưởng chế...
 • 106
 • 93
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: nghien cuu anh huong của liều lượng lân đến cây đậu tương raunghiên cứu ảnh hưởng của cây ngô ủ chua đến khả năng sản xuất sữa của bò sữa 42khảo sát ảnh hưởng thành phần môi trường dinh dưỡng đến sự phát triển của nấm mèonghien cuu anh huong cua các che do chieu sang khác nhau len kha nang sinh truong cua 1 so cay nuoi cay monghiên cứu ảnh hưởng của chế độ tưới nước đến sinh trưởng phát triển của cà phê vối trồng trên đất bazan tại tỉnh daklaknghiên cứu ảnh hưởng của chế độ cắt đến nhám bề mặt khi mài thép không gỉ trên máy mài tròn ngoàinghiên cứu ảnh hưởng của cường độ ánh sáng và phân bón đến sinh trưởng của một số cây đô thị ở giai đoạn vườn ươmnghiên cứu ảnh hưởng của mật độ trồng đến sinh trưởng phát triển và năng suất của một số giống chè giai đoạn 36 tháng tuổinghiên cứu ảnh hưởng của nhiệt độ và khí quyển bảo quản đến sự biến đổi chất lượng của sản phẩm mít chế biến tối thiểunghiên cứu ảnh hưởng của chế độ cắt đến tuổi bền của dao phay cầu phủ tialn khi gia công thép hợp kim cr12movnghiên cứu ảnh hưởng của chế độ luân canh đến bệnh hxvk hại lạc khoai tâynghiên cứu ảnh hưởng của chế độ phân bón đến bệnh hxvk hại lạc khoai tây trong điều kiện sản xuất ngoài đồng ruộngnghiên cứu ảnh hưởng của chế độ luân canh đến bệnh hxvk hại cây lạc khoai tâynghiên cứu ảnh hưởng của chế độ bón phân đạm đến bệnh hxvk hại lạc khoai tây vùng hà nội và phụ cậnnghiên cứu ảnh hưởng của nhiệt độ ép tới một số tính chất của ván lvl sản xuất từ gỗ keo laiĐề thi chọn đội tuyển học sinh giỏi cấp tỉnh môn Ngữ văn lớp 9 Phòng GDĐT Tĩnh Gia, Thanh Hóa lần 1 năm học 2016 2017Văn mẫu lớp 9: Thuyết minh về cây đào ngày tếtĐề thi học sinh giỏi môn Ngữ văn lớp 9 Phòng GDĐT Đoan Hùng, Phú Thọ năm học 2016 2017đề thi minh họa kì thi thpt quốc gia môn toán năm 2017 ( có lời giải chi tiết)(phần 2)đề thi minh họa kì thi thpt quốc gia môn toán năm 2017 ( có lời giải chi tiết)(phần 5)440 câu trắc nghiệm ôn tập lý 12 cả nămđề thi minh họa kì thi thpt quốc gia môn toán năm 2017 ( có lời giải chi tiết)(phần 1)Bài văn mẫu lớp 9 số 5 đề 4: Hãy nêu suy nghĩ của em về hiện tượng vứt rác thải ra nơi công cộngBài văn mẫu lớp 9 số 5 đề 5: Em hãy nêu suy nghĩ về hiện tượng lạm dụng Internet của học sinh, sinh viên thời nayGIỚI THIỆU về THIÊN NHIÊN CON NGƯỜI đà lạtĐề thi Violympic Toán lớp 9 vòng 18 năm 2015 2016Bài học từ những trẻ thơ43 bộ đề tiếng anh luyện thi thpt quốc giaMẫu sơ đồ mạng Internetsong co va su truyen song coxử lý tình huống đấu thayùaĐề thi thử THPT Quốc gia môn Văn 2017 Chuyên ĐH Vinh lần 3Báo cáo thí nghiệm hóa hữu cơ TỔNG hợp ETYLACETATma trận và đề thi lets learn english 1 chuẩn thông tư 22GIÁO án MAM NO LOP GHET QUYỂN 4 NGHỀ NGHIỆP
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập