tìm hiểu công tác tổ chức và cơ giới hóa xếp dỡ tại cảng mà cụ thể là mặt hàng nhựa đường đóng bao

tìm hiểu công tác tổ chức giới hóa xếp dỡ thép ống tại cảng hải phòng

tìm hiểu công tác tổ chức và cơ giới hóa xếp dỡ thép ống tại cảng hải phòng
... phải đợc tổ chức hợp lý, giới hóa cao độ Có nh nâng cao suất lao động, giảm thiểu chi phí đem lại hiệu sản xuất cao Nhiệm vụ mà đề tài đặt tìm hiểu công tác tổ chức giới hóa xếp dỡ hàng hóa cảng ... tổ chức giới hóa công tác xếp dỡ cảng Chơng I : Phân tích số liệu ban đầu I.Điều kiện tự nhiên , khí hậu cảng( Cảng Hải Phòng) Quá trình hình thành phát triển Cảng Hải Phòng Cảng Hải Phòng Cảng ... =12T +txdô: Thời gian xếp dỡ bình quân cho ôtô = Phô (h) +Phô: Năng suất điểm xếp dỡ (thiết bị xếp dỡ) phục vụ ôtô (T/máy-h) 2.Số lợng ôtô đa vào xếp dỡ lúc nhận vào xếp dỡ: * Trờng hợp đậu dọc...
 • 68
 • 133
 • 0

Tổ chức giới hóa xếp dỡ hàng container

Tổ chức và cơ giới hóa xếp dỡ hàng container
... chọn số lợng ô tô đa vào tuyến xếp dỡ ngày - Nếu - Nếu nc n1ụ ta chọn số lợng ô tô đa vào tuyến xếp dỡ ngày n1ụ < nc n2ụ nụ = n1ụ ta chọn số lợng ô tô đa vào tuyến xếp dỡ ngày nụ = n 2ụ Nếu ... ảnh hởng đến công tác bốc xếp hàng cảng, hàng xếp bãi, điều kiện bảo quản hàng hóa làm việc công nhân Sóng có ảnh hởng đến việc xác định độ sâu khu nớc, trình bốc xếp hàng tàu c./ Nhiết độ độ ... đa vào tuyến xếp dỡ không đủ hay khả thông qua tuyến ô tô không đảm bảo, ta phải đề xuất biện pháp tăng số lợng ô tô đa vào tuyến xếp dỡ lúc cách: - Tăng suất thiết bị để giảm thời gian xếp dỡ...
 • 63
 • 282
 • 0

Tổ chức giới hoá xếp dỡ hàng clanke

Tổ chức và cơ giới hoá xếp dỡ hàng clanke
... thiết bị xếp dỡ công cụ mang hàng: K = N r * Dr (đ ) Trong đó: Nr : Số lợng thiết bị xếp dỡ công cụ mang hàng loại r Dr : Đơn giá thiết bị xếp dỡ công cụ mang hàng loại r 2, Đầu t vào công trình ... công nhân bốc xếp, công nhân giới nhân viên giao nhận kho hàng: C3 = Qi * Dg i (đ) Trong đó: Qi : khối lợng hàng xếp dỡ, giao nhận theo trình i Dg i :Đơn giá lơng xếp dỡ giao nhận hàng i C3 = ... 16(T ) Gh + Gcc = + 4.2 = 11.2(T ) Vậy mã hàng phù hợp với trang thiết bị xếp dỡ chọn Công trình bến: Căn vào thiết bị xếp dỡ cần trục, Clanke loại hàng nặng, ta chọn công trình bến tờng cọc...
 • 60
 • 67
 • 1

Tổ chức giới hóa xếp dỡ hàng clinker

Tổ chức và cơ giới hóa xếp dỡ hàng clinker
... bốc xếp hàng cảng, hàng xếp bãi, điều kiện bảo quản hàng hóa làm việc công nhân Sóng có ảnh hởng đến việc xác định độ sâu khu nớc, trình bốc xếp hàng tàu II.Sơ đồ giới hoá xếp dỡ 1.Lu lợng hàng ... khâu xếp dỡ cảng I.Xác định số lợng công nhân trình xếp dỡ Do mặt hàng xếp dỡ hàng clinker rời sử dụng tuyến cần trục giao nên ta sử dụng công nhân thô sơ để vun vén đống hàng hầm tàu bãi hàng ... tô đa vào tuyến xếp dỡ lúc cách: - Tăng suất thiết bị để giảm thời gian xếp dỡ cho ô tô - Kéo dài tuyến xếp dỡ cách kéo dài thêm kho tăng phần nhô để tăng số lợng ô tô đa vào tuyến xếp dỡ lúc...
 • 54
 • 72
 • 0

Tổ chức giới hoá xếp dỡ hàng gang thỏi tại cảng hải phòng

Tổ chức và cơ giới hoá xếp dỡ hàng gang thỏi tại cảng hải phòng
... 350000 Sơ đồ giới hoá: 2.1 Khái niệm sơ đồ giới hoá: Sơ đồ giới hoá phối hợp định máy kiểu khác kiểu với thiết bị phụ dùng để giới hoá công tác xếp dỡ cảng 2.2 Biện luận để chọn sơ đồ giới hoá thích ... thầy cô trang bị ba năm học em hoàn thành thiết kế môn học với đề tài Tổ chức giới hoá xếp dỡ hàng gang thỏitại cảng Hải Phòng Thiết kế bao Dơng Trờng Giang KTB 45 ĐH1 - 61 - ... chi phí cho hoạt động xếp dỡ cảng Khấu hao sửa chữa thiết bị xếp dỡ công cụ mang hàng cảng: C1 = NR.DR (ar + br ) (USD) ar, br: Khấu hao sửa chữa thiết bị xếp dỡ công cụ mang hàng loại r C1 = Nctr.Dctr...
 • 54
 • 72
 • 1

Tổ chức giới hoá xếp dỡ hàng gạo bao

Tổ chức và cơ giới hoá xếp dỡ hàng gạo bao
... tài Tổ chức giới hoá xếp dỡ hàng Gạo bao, em rút đợc số điều sau: - Hàng gạo bao loại hàng cần phải cần phải xếp dỡ cho vào kho dùng phơng tiện chủ hàng vận chuyển để bãi tạm đợc Nên công tác xếp ... giới hoá: Muốn chọn đợc sơ đồ giới hoá xếp dỡ thích hợp trớc hết phải biết đợc sơ đồ giới hoá xếp dỡ gì? Sơ đồ giới hoá xếp dỡ phối hợp định máy kiểu khác kiểu với thiết bị phụ dùng để giới hoá ... khâu xếp dỡ hàng cảng: Bố trí nhân lực dây chuyền xếp dỡ thô sơ: Do đặc điểm hàng bao nói chung hàng gạo bao nói riêng mà tiến hành xếp dỡ thờng sử dụng công nhân thô sơ Dây chuyền xếp dỡ dây...
 • 50
 • 171
 • 0

Tổ chức giới hoá xếp dỡ hàng giấy cuộn

Tổ chức và cơ giới hoá xếp dỡ hàng giấy cuộn
... đồ giới hoá 1.Lu lợng hàng hoá đến Cảng a Đặc điểm hàng hoá Hàng hoá đến cảng giấy cuộn tròn không lõi đờng kính 0.9 m, trọng lợng 400kg/ cuộn, chiều cao 1.2m, tỉ trọng 1.2T/m Giấy cuộn loại hàng ... giới hoá Sơ đồ giới hoá xếp dỡ phối hợp định máy kiểu khác kiểu với thiết bị phụ dùng để giới hoá công tác xếp dỡ Cảng Để tối đa hoá lợi nhuận tối thiểu hoá chi phí yếu tố định công tác xếp dỡ ... phơng tiện vận chuyển , cuộn giấy đợc xếp nằm, công nhân vần cuộn giấy cho lăn vào cao để xe nâng đa đến vị trí xếp Tại công nhân vần lăn xếp vào đống * An toàn lao động - Cuộn giấy hình trụ tròn...
 • 61
 • 52
 • 0

Tổ chức giới hóa xếp dỡ hàng ngô bao

Tổ chức và cơ giới hóa xếp dỡ hàng ngô bao
... dung cụ thể là: Tổ chức giới hóa xếp dỡ hàng ngô baoSau trình tính toán, Phơng án tối u đợc sử dụng để xếp dỡ khối lợng hàng đén Cảng năm phơng án giới hóa3 cần trục tuyến tiền và9 xe nâng bố ... lực khâu xếp dỡ cảng Bố trí nhân lực dây chuyền xếp dỡ thô sơ Do đặc điểm hàng bao nói chung hàng ngô bao nói riêng mà tiến hành xếp dỡ thờng sử dụng công nhân thô sơ Dây chuyền xếp dỡ dây chuyền ... tàu, đặc biệt không xếp chung với loại hàng dễ bay mùi b) Các thông số bao ngô Thông thờng hàng ngô bao có trọng lợng bao 50 kg, đợc đóng bao dứa bao vải Các kích thớc bao ngô là: Dài: 70 cm...
 • 51
 • 69
 • 0

Tổ chức giới hoá xếp dỡ hàng quặng apatít tại cảng hải phòng

Tổ chức và cơ giới hoá xếp dỡ hàng quặng apatít tại cảng hải phòng
... khâu xếp dỡ I Bố trí nhân lực dây chuyền xếp dỡ: Hàng quặng hàng rời nên cần bố trí công nhân giới lái cẩu công nhân thô sơ vun hàng hầm tàu bãi hàng 1.Xác định số lợng công nhân trình xếp dỡ NXD ... khai thác cảng hoá Do ảnh hởng lũ lụt, hàng năm Cảng phải ngừng sản xuất từ đến ngày II: sơ đồ giới hoá xếp dỡ lu lợng hàng hoá dến cảng a) Tính chất, đặc điểm quặng: * Tính chất: - Có dung trọng ... xếp dỡ ảnh hởng đến việc tàu bè vào Cảng, từ ảnh hởng đến suất xếp dỡ hàng hoá Ngoài yếu tố dòng chảy làm ảnh hởng đến việc neo đậu tàu bè gây khó khăn cho công tác bố trí tàu xếp dỡ hàng hoá...
 • 59
 • 44
 • 0

Tổ chức giới hoá xếp dỡ hàng sắt phôi

Tổ chức và cơ giới hoá xếp dỡ hàng sắt phôi
... 3078,75 95,06 32,40 Sơ đồ giới hoá: Sơ đồ giới hoá phối hợp định thiết bị xếp dỡ cung kiểu khác kiểu với thiết bị phụ để giới hoá công tác xếp dỡ cảng Một số sơ đồ giới hoá: Sơ đồ 1: Ưu điểm: Tính ... i t hác cảng Biểu đồ tác nghiệp xếp dỡ hàng Sắt phôi Công cụ mang hàng Sơ đồ giới hoá xếp dỡ Thành phần công việc Chuẩn bị Thiết bị xếp dỡ suất Tên công cụ mang hàng Số lợng Cáp sợi Maní 4 Quá ... Phơng tiện xếp dỡ tuyến tiền phơng có 02 đế loại 10T 01 đế loại 5T không di chuyển đợc Nguồn hàng xếp dỡ chủ yếu loại hàng xi măng nội địa, lơng thực, bách hoá Hàng năm lu lợng hàng hoá xuất nhập...
 • 45
 • 48
 • 0

Tổ chức giới hoá xếp dỡ hàng thép cuộn tại cảng hải phòng

Tổ chức và cơ giới hoá xếp dỡ hàng thép cuộn tại cảng hải phòng
... với đề tài Tổ chức giới hoá xếp dỡ hàng thép cuộn cảng Hải Phòng Thiết kế bao gồm nội dung bản: Phân tích số liệu ban đầu, Cân đối khả thông qua khâu, Cân đối nhân lực công tác xếp dỡ cảng, Tính ... Thiết kế môn học : tổ chức khai thác cảng CHƯơNg1:Phân tích số liệu ban đầu 1.1 Khái quát chung Cảng Hải Phòng 1.1.1 Quá trình hình thành phát triển cảng hải phòng Cảng Hải phòng Cảng biển lớn nớc ... xếp dỡ hàng hoá Do ảnh hởng lũ lụt, hàng năm Cảng phải ngừng sản xuất từ đến ngày 1.1.5 Hệ thống đờng giao thông đến Cảng Cảng đầu mối giao thông tuyến vận tải theo phơng thức khác Cảng Hải Phòng...
 • 45
 • 179
 • 1

Tổ chức giới hoá xếp dỡ hàng thùng phi nhựa đường tại cảng hải phòng

Tổ chức và cơ giới hoá xếp dỡ hàng thùng phi nhựa đường tại cảng hải phòng
... tác xếp dỡ hàng hoá Do ảnh hởng lũ lụt, hàng năm Cảng phải ngừng sản xuất từ đến ngày d./ Hệ thống đờng giao thông đến Cảng Cảng đầu mối giao thông tuyến vận tải theo phơng thức khác Cảng Hải Phòng ... xếp dỡ, bảo quản hàng hoá: _ Trớc tiến hành xếp dỡ phải làm tốt công tác chuẩn bị nh kiểm tra công cụ mang hàng, phơng tiện vận chuyển, công nhân xếp dỡ phải có đầy đủ bảo hộ lao động _ Khi xếp ... Thiết kế môn học : Khai thác cảng Chơng I: phân tích số liệu ban đầu I./ khái quát chung Cảng Hải Phòng Quá trình hình thành phát triển cảng hải phòng Cảng Hải phòng Cảng biển lớn nớc ta đợc Nhà...
 • 67
 • 70
 • 0

Tổ chức giới hóa xếp dỡ hàng ximăng bao

Tổ chức và cơ giới hóa xếp dỡ hàng ximăng bao
... 10.110,47 Sơ đồ giới hóa xếp dỡ 2.1 Khái niệm sơ đồ giới hoá xếp dỡ: Sơ đồ giới hoá xếp dỡ, phối hợp định máy móc xếp dỡ tuyến cầu tàu, nh thiết bị phụ dùng để giới hóa xếp dỡ hàng cảng 2.2 Biện ... lợng hàng hoá đến cảng Hàng hóa qua Cảng Hải Phòng bao gồm nhiều loại khác nhau, gồm loại hàng bao, hàng kiện, hàng rời, hàng bách hóa Container Xi măng bao loại hàng bao a) Tính chất xi măng: ... lập mã hàng cần trục chân đế cẩu mã hàng sang sà lan Nhóm công nhân xếp dỡ sà lan tháo dỡ hàng xếp hàng vào hầm sà lan theo quy trình xếp dỡ 3-Quá trình 2: Tàu-Cầu tàu Công nhân lấy hàng hầm...
 • 61
 • 600
 • 3

Tổ chức giới hoá xếp dỡ hàng gạo bao

Tổ chức và cơ giới hoá xếp dỡ hàng gạo bao
... biết đợc sơ đồ giới hoá xếp dỡ gì? Sơ đồ giới hoá xếp dỡ phối hợp định máy kiểu khác kiểu với thiết bị phụ dùng để giới hoá công tác xếp dỡ Cảng Để tối đa hoá lợi nhuận tối thiểu hoá chi phí yếu ... đảm bảo an toàn cho thiết bị xếp dỡ Thực tế với bao gạo có trọng lng 50 kg /bao số bao xếp cao gỗ 36 bao, xếp thành lớp lớp bao * Kiểm tra nâng trọng thiết bị xếp dỡ: Gn Gh + Gcc Gn: nâng trọng ... triều vào đợc phải chuyển tải khu vực Hạ Long - Quảng Ninh xếp dỡ toàn hàng Cảng đợc Dựa vào điều kiện để tổ chức xếp dỡ cho hàng gạo bao: * Ta chọn tàu Tiên Yên với đặc trng kỹ thuật tàu nh sau:...
 • 41
 • 79
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: tìm hiểu công tác tổ chức hội nghịtìm hiểu công tác tổ chức kinh doanh cho công ty viễn đôngco nhung nguyen tac nao trong cong tac to chuc va chu dao phong tru sau hai cay thuc phamgiải pháp đổi mới cơ chế quản lý nhằm tăng cƣờng hơn nữa quyền tự chủ và trách nhiệm xã hội của đại học quốc gia hà nội về công tác tổ chức và nhân sựcông tác tổ chức và quản lý lao động tại công ty cổ phần môi trường đô thị và công nghiệp 10 urenco 10tìm hiểu công tắc tơtìm hiểu công tác tơ điệnnội dung công tác tổ chức và cán bộ ở chi bộcông tác tổ chức và cán bộ của đảngcông tác tổ chức và quản lý lễ hộicông tác tổ chức và cán bộtìm hiểu công tác tiền lương và tiền thưởng tại doanh nghiệpđánh giá công tác tổ chức và đào tạo cán bộđẩy mạnh công tác tổ chức và quản lýđánh giá công tác tổ chức và quản trị nhân sự trong khâu mua hàngielts blog IELTS report samples of band 8Cambridge english collocations in use u23 eatingBiến dồn tích trong lợi nhuận công bố của các công ty niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam và đánh giá của thị trườBiện pháp quản lý công tác đổi mới phương pháp dạy học các môn khoa học xã hội và nhân văn ở trường THPT trên địa bàn tỉnh Kon TuBiện pháp quản lý hoạt động kiểm tra - đánh giá kết quả học tập môn toán của học sinh trung học phổ thông tỉnh Kon TuBiện pháp quản lý hoạt động tự học của học sinh phổ thông dân tộc bán trú huyện KonPlông tỉnh Kon TuBiện pháp quản lý xây dựng trường trung học cơ sở đạt chuẩn quốc gia trên địa bàn thành phố Kon Tum, tỉnh Kon TuCác nhân tố ảnh hưởng đến sự thỏa mãn công việc của cán bộ công chức, viên chức các cơ quan hành chính sự nghiệp thành phố Hội AnCác yếu tố ảnh hưởng đến sự gắn kết của nhân viên đối với tổ chức Nghiên cứu thực tiễn tại Công ty Cổ phần Xây dựng Đô thị và Khu công nghiệCấu trúc tài chính của các doanh nghiệp ngành dệt may ở khu vực miền Trung trong tiến trình hội nhậChiến lược kinh doanh cà phê xuất khẩu tại Công ty TNHH MTV Xuất nhập khẩu 2 - 9 Đắk LắkĐánh giá rủi ro kim loại nặng trong gạo ở một số vùng sản xuất nông nghiệp tại Quảng Nam và Đà NẵnĐiều khiển thích nghi cho tay máy Robot công nghiệp có xét đến vùng chết của cơ cấu truyền độnGiải pháp marketing nhằm thu hút khách đến tham quan và mua sắm tại siêu thị Co.opmart Đà NẵngGiải pháp marketing trong huy động tiền gửi tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công Thương Việt Nam, chi nhánh Quảng BìnGiải pháp tạo động lực làm việc cho cán bộ công nhân viên tại Trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật Đăk LăHoạch định chiến lược kinh doanh của Công ty Cổ phần Mía Đường ĐăkNôngHoàn thiện công tác tiền lương tại Công ty Cổ phần Nam VinhHoàn thiện kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm phục vụ quản trị chi phí tại Công ty Cổ phần Cơ khí và Xây lắp An NgãiHuy động tiền gửi dân cư tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Hải Vân
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập