tìm hiểu công tác tổ chức và cơ giới hóa xếp dỡ tại cảng mà cụ thể là mặt hàng nhựa đường đóng bao

tìm hiểu công tác tổ chức giới hóa xếp dỡ thép ống tại cảng hải phòng

tìm hiểu công tác tổ chức và cơ giới hóa xếp dỡ thép ống tại cảng hải phòng
... phải đợc tổ chức hợp lý, giới hóa cao độ Có nh nâng cao suất lao động, giảm thiểu chi phí đem lại hiệu sản xuất cao Nhiệm vụ mà đề tài đặt tìm hiểu công tác tổ chức giới hóa xếp dỡ hàng hóa cảng ... tổ chức giới hóa công tác xếp dỡ cảng Chơng I : Phân tích số liệu ban đầu I.Điều kiện tự nhiên , khí hậu cảng( Cảng Hải Phòng) Quá trình hình thành phát triển Cảng Hải Phòng Cảng Hải Phòng Cảng ... =12T +txdô: Thời gian xếp dỡ bình quân cho ôtô = Phô (h) +Phô: Năng suất điểm xếp dỡ (thiết bị xếp dỡ) phục vụ ôtô (T/máy-h) 2.Số lợng ôtô đa vào xếp dỡ lúc nhận vào xếp dỡ: * Trờng hợp đậu dọc...
 • 68
 • 52
 • 0

Tổ chức giới hóa xếp dỡ hàng container

Tổ chức và cơ giới hóa xếp dỡ hàng container
... chọn số lợng ô tô đa vào tuyến xếp dỡ ngày - Nếu - Nếu nc n1ụ ta chọn số lợng ô tô đa vào tuyến xếp dỡ ngày n1ụ < nc n2ụ nụ = n1ụ ta chọn số lợng ô tô đa vào tuyến xếp dỡ ngày nụ = n 2ụ Nếu ... ảnh hởng đến công tác bốc xếp hàng cảng, hàng xếp bãi, điều kiện bảo quản hàng hóa làm việc công nhân Sóng có ảnh hởng đến việc xác định độ sâu khu nớc, trình bốc xếp hàng tàu c./ Nhiết độ độ ... đa vào tuyến xếp dỡ không đủ hay khả thông qua tuyến ô tô không đảm bảo, ta phải đề xuất biện pháp tăng số lợng ô tô đa vào tuyến xếp dỡ lúc cách: - Tăng suất thiết bị để giảm thời gian xếp dỡ...
 • 63
 • 245
 • 0

Tổ chức giới hoá xếp dỡ hàng clanke

Tổ chức và cơ giới hoá xếp dỡ hàng clanke
... thiết bị xếp dỡ công cụ mang hàng: K = N r * Dr (đ ) Trong đó: Nr : Số lợng thiết bị xếp dỡ công cụ mang hàng loại r Dr : Đơn giá thiết bị xếp dỡ công cụ mang hàng loại r 2, Đầu t vào công trình ... công nhân bốc xếp, công nhân giới nhân viên giao nhận kho hàng: C3 = Qi * Dg i (đ) Trong đó: Qi : khối lợng hàng xếp dỡ, giao nhận theo trình i Dg i :Đơn giá lơng xếp dỡ giao nhận hàng i C3 = ... 16(T ) Gh + Gcc = + 4.2 = 11.2(T ) Vậy mã hàng phù hợp với trang thiết bị xếp dỡ chọn Công trình bến: Căn vào thiết bị xếp dỡ cần trục, Clanke loại hàng nặng, ta chọn công trình bến tờng cọc...
 • 60
 • 56
 • 0

Tổ chức giới hóa xếp dỡ hàng clinker

Tổ chức và cơ giới hóa xếp dỡ hàng clinker
... bốc xếp hàng cảng, hàng xếp bãi, điều kiện bảo quản hàng hóa làm việc công nhân Sóng có ảnh hởng đến việc xác định độ sâu khu nớc, trình bốc xếp hàng tàu II.Sơ đồ giới hoá xếp dỡ 1.Lu lợng hàng ... khâu xếp dỡ cảng I.Xác định số lợng công nhân trình xếp dỡ Do mặt hàng xếp dỡ hàng clinker rời sử dụng tuyến cần trục giao nên ta sử dụng công nhân thô sơ để vun vén đống hàng hầm tàu bãi hàng ... tô đa vào tuyến xếp dỡ lúc cách: - Tăng suất thiết bị để giảm thời gian xếp dỡ cho ô tô - Kéo dài tuyến xếp dỡ cách kéo dài thêm kho tăng phần nhô để tăng số lợng ô tô đa vào tuyến xếp dỡ lúc...
 • 54
 • 62
 • 0

Tổ chức giới hoá xếp dỡ hàng gang thỏi tại cảng hải phòng

Tổ chức và cơ giới hoá xếp dỡ hàng gang thỏi tại cảng hải phòng
... 350000 Sơ đồ giới hoá: 2.1 Khái niệm sơ đồ giới hoá: Sơ đồ giới hoá phối hợp định máy kiểu khác kiểu với thiết bị phụ dùng để giới hoá công tác xếp dỡ cảng 2.2 Biện luận để chọn sơ đồ giới hoá thích ... thầy cô trang bị ba năm học em hoàn thành thiết kế môn học với đề tài Tổ chức giới hoá xếp dỡ hàng gang thỏitại cảng Hải Phòng Thiết kế bao Dơng Trờng Giang KTB 45 ĐH1 - 61 - ... chi phí cho hoạt động xếp dỡ cảng Khấu hao sửa chữa thiết bị xếp dỡ công cụ mang hàng cảng: C1 = NR.DR (ar + br ) (USD) ar, br: Khấu hao sửa chữa thiết bị xếp dỡ công cụ mang hàng loại r C1 = Nctr.Dctr...
 • 54
 • 39
 • 0

Tổ chức giới hoá xếp dỡ hàng gạo bao

Tổ chức và cơ giới hoá xếp dỡ hàng gạo bao
... tài Tổ chức giới hoá xếp dỡ hàng Gạo bao, em rút đợc số điều sau: - Hàng gạo bao loại hàng cần phải cần phải xếp dỡ cho vào kho dùng phơng tiện chủ hàng vận chuyển để bãi tạm đợc Nên công tác xếp ... giới hoá: Muốn chọn đợc sơ đồ giới hoá xếp dỡ thích hợp trớc hết phải biết đợc sơ đồ giới hoá xếp dỡ gì? Sơ đồ giới hoá xếp dỡ phối hợp định máy kiểu khác kiểu với thiết bị phụ dùng để giới hoá ... khâu xếp dỡ hàng cảng: Bố trí nhân lực dây chuyền xếp dỡ thô sơ: Do đặc điểm hàng bao nói chung hàng gạo bao nói riêng mà tiến hành xếp dỡ thờng sử dụng công nhân thô sơ Dây chuyền xếp dỡ dây...
 • 50
 • 133
 • 0

Tổ chức giới hoá xếp dỡ hàng giấy cuộn

Tổ chức và cơ giới hoá xếp dỡ hàng giấy cuộn
... đồ giới hoá 1.Lu lợng hàng hoá đến Cảng a Đặc điểm hàng hoá Hàng hoá đến cảng giấy cuộn tròn không lõi đờng kính 0.9 m, trọng lợng 400kg/ cuộn, chiều cao 1.2m, tỉ trọng 1.2T/m Giấy cuộn loại hàng ... giới hoá Sơ đồ giới hoá xếp dỡ phối hợp định máy kiểu khác kiểu với thiết bị phụ dùng để giới hoá công tác xếp dỡ Cảng Để tối đa hoá lợi nhuận tối thiểu hoá chi phí yếu tố định công tác xếp dỡ ... phơng tiện vận chuyển , cuộn giấy đợc xếp nằm, công nhân vần cuộn giấy cho lăn vào cao để xe nâng đa đến vị trí xếp Tại công nhân vần lăn xếp vào đống * An toàn lao động - Cuộn giấy hình trụ tròn...
 • 61
 • 44
 • 0

Tổ chức giới hóa xếp dỡ hàng ngô bao

Tổ chức và cơ giới hóa xếp dỡ hàng ngô bao
... dung cụ thể là: Tổ chức giới hóa xếp dỡ hàng ngô baoSau trình tính toán, Phơng án tối u đợc sử dụng để xếp dỡ khối lợng hàng đén Cảng năm phơng án giới hóa3 cần trục tuyến tiền và9 xe nâng bố ... lực khâu xếp dỡ cảng Bố trí nhân lực dây chuyền xếp dỡ thô sơ Do đặc điểm hàng bao nói chung hàng ngô bao nói riêng mà tiến hành xếp dỡ thờng sử dụng công nhân thô sơ Dây chuyền xếp dỡ dây chuyền ... tàu, đặc biệt không xếp chung với loại hàng dễ bay mùi b) Các thông số bao ngô Thông thờng hàng ngô bao có trọng lợng bao 50 kg, đợc đóng bao dứa bao vải Các kích thớc bao ngô là: Dài: 70 cm...
 • 51
 • 54
 • 0

Tổ chức giới hoá xếp dỡ hàng quặng apatít tại cảng hải phòng

Tổ chức và cơ giới hoá xếp dỡ hàng quặng apatít tại cảng hải phòng
... khâu xếp dỡ I Bố trí nhân lực dây chuyền xếp dỡ: Hàng quặng hàng rời nên cần bố trí công nhân giới lái cẩu công nhân thô sơ vun hàng hầm tàu bãi hàng 1.Xác định số lợng công nhân trình xếp dỡ NXD ... khai thác cảng hoá Do ảnh hởng lũ lụt, hàng năm Cảng phải ngừng sản xuất từ đến ngày II: sơ đồ giới hoá xếp dỡ lu lợng hàng hoá dến cảng a) Tính chất, đặc điểm quặng: * Tính chất: - Có dung trọng ... xếp dỡ ảnh hởng đến việc tàu bè vào Cảng, từ ảnh hởng đến suất xếp dỡ hàng hoá Ngoài yếu tố dòng chảy làm ảnh hởng đến việc neo đậu tàu bè gây khó khăn cho công tác bố trí tàu xếp dỡ hàng hoá...
 • 59
 • 31
 • 0

Tổ chức giới hoá xếp dỡ hàng sắt phôi

Tổ chức và cơ giới hoá xếp dỡ hàng sắt phôi
... 3078,75 95,06 32,40 Sơ đồ giới hoá: Sơ đồ giới hoá phối hợp định thiết bị xếp dỡ cung kiểu khác kiểu với thiết bị phụ để giới hoá công tác xếp dỡ cảng Một số sơ đồ giới hoá: Sơ đồ 1: Ưu điểm: Tính ... i t hác cảng Biểu đồ tác nghiệp xếp dỡ hàng Sắt phôi Công cụ mang hàng Sơ đồ giới hoá xếp dỡ Thành phần công việc Chuẩn bị Thiết bị xếp dỡ suất Tên công cụ mang hàng Số lợng Cáp sợi Maní 4 Quá ... Phơng tiện xếp dỡ tuyến tiền phơng có 02 đế loại 10T 01 đế loại 5T không di chuyển đợc Nguồn hàng xếp dỡ chủ yếu loại hàng xi măng nội địa, lơng thực, bách hoá Hàng năm lu lợng hàng hoá xuất nhập...
 • 45
 • 33
 • 0

Tổ chức giới hoá xếp dỡ hàng thép cuộn tại cảng hải phòng

Tổ chức và cơ giới hoá xếp dỡ hàng thép cuộn tại cảng hải phòng
... với đề tài Tổ chức giới hoá xếp dỡ hàng thép cuộn cảng Hải Phòng Thiết kế bao gồm nội dung bản: Phân tích số liệu ban đầu, Cân đối khả thông qua khâu, Cân đối nhân lực công tác xếp dỡ cảng, Tính ... Thiết kế môn học : tổ chức khai thác cảng CHƯơNg1:Phân tích số liệu ban đầu 1.1 Khái quát chung Cảng Hải Phòng 1.1.1 Quá trình hình thành phát triển cảng hải phòng Cảng Hải phòng Cảng biển lớn nớc ... xếp dỡ hàng hoá Do ảnh hởng lũ lụt, hàng năm Cảng phải ngừng sản xuất từ đến ngày 1.1.5 Hệ thống đờng giao thông đến Cảng Cảng đầu mối giao thông tuyến vận tải theo phơng thức khác Cảng Hải Phòng...
 • 45
 • 167
 • 1

Tổ chức giới hoá xếp dỡ hàng thùng phi nhựa đường tại cảng hải phòng

Tổ chức và cơ giới hoá xếp dỡ hàng thùng phi nhựa đường tại cảng hải phòng
... tác xếp dỡ hàng hoá Do ảnh hởng lũ lụt, hàng năm Cảng phải ngừng sản xuất từ đến ngày d./ Hệ thống đờng giao thông đến Cảng Cảng đầu mối giao thông tuyến vận tải theo phơng thức khác Cảng Hải Phòng ... xếp dỡ, bảo quản hàng hoá: _ Trớc tiến hành xếp dỡ phải làm tốt công tác chuẩn bị nh kiểm tra công cụ mang hàng, phơng tiện vận chuyển, công nhân xếp dỡ phải có đầy đủ bảo hộ lao động _ Khi xếp ... Thiết kế môn học : Khai thác cảng Chơng I: phân tích số liệu ban đầu I./ khái quát chung Cảng Hải Phòng Quá trình hình thành phát triển cảng hải phòng Cảng Hải phòng Cảng biển lớn nớc ta đợc Nhà...
 • 67
 • 68
 • 0

Tổ chức giới hóa xếp dỡ hàng ximăng bao

Tổ chức và cơ giới hóa xếp dỡ hàng ximăng bao
... 10.110,47 Sơ đồ giới hóa xếp dỡ 2.1 Khái niệm sơ đồ giới hoá xếp dỡ: Sơ đồ giới hoá xếp dỡ, phối hợp định máy móc xếp dỡ tuyến cầu tàu, nh thiết bị phụ dùng để giới hóa xếp dỡ hàng cảng 2.2 Biện ... lợng hàng hoá đến cảng Hàng hóa qua Cảng Hải Phòng bao gồm nhiều loại khác nhau, gồm loại hàng bao, hàng kiện, hàng rời, hàng bách hóa Container Xi măng bao loại hàng bao a) Tính chất xi măng: ... lập mã hàng cần trục chân đế cẩu mã hàng sang sà lan Nhóm công nhân xếp dỡ sà lan tháo dỡ hàng xếp hàng vào hầm sà lan theo quy trình xếp dỡ 3-Quá trình 2: Tàu-Cầu tàu Công nhân lấy hàng hầm...
 • 61
 • 566
 • 3

Tổ chức giới hoá xếp dỡ hàng gạo bao

Tổ chức và cơ giới hoá xếp dỡ hàng gạo bao
... biết đợc sơ đồ giới hoá xếp dỡ gì? Sơ đồ giới hoá xếp dỡ phối hợp định máy kiểu khác kiểu với thiết bị phụ dùng để giới hoá công tác xếp dỡ Cảng Để tối đa hoá lợi nhuận tối thiểu hoá chi phí yếu ... đảm bảo an toàn cho thiết bị xếp dỡ Thực tế với bao gạo có trọng lng 50 kg /bao số bao xếp cao gỗ 36 bao, xếp thành lớp lớp bao * Kiểm tra nâng trọng thiết bị xếp dỡ: Gn Gh + Gcc Gn: nâng trọng ... triều vào đợc phải chuyển tải khu vực Hạ Long - Quảng Ninh xếp dỡ toàn hàng Cảng đợc Dựa vào điều kiện để tổ chức xếp dỡ cho hàng gạo bao: * Ta chọn tàu Tiên Yên với đặc trng kỹ thuật tàu nh sau:...
 • 41
 • 66
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: tìm hiểu công tác tổ chức hội nghịtìm hiểu công tác tổ chức kinh doanh cho công ty viễn đôngco nhung nguyen tac nao trong cong tac to chuc va chu dao phong tru sau hai cay thuc phamgiải pháp đổi mới cơ chế quản lý nhằm tăng cƣờng hơn nữa quyền tự chủ và trách nhiệm xã hội của đại học quốc gia hà nội về công tác tổ chức và nhân sựcông tác tổ chức và quản lý lao động tại công ty cổ phần môi trường đô thị và công nghiệp 10 urenco 10tìm hiểu công tắc tơtìm hiểu công tác tơ điệnnội dung công tác tổ chức và cán bộ ở chi bộcông tác tổ chức và cán bộ của đảngcông tác tổ chức và quản lý lễ hộicông tác tổ chức và cán bộtìm hiểu công tác tiền lương và tiền thưởng tại doanh nghiệpđánh giá công tác tổ chức và đào tạo cán bộđẩy mạnh công tác tổ chức và quản lýđánh giá công tác tổ chức và quản trị nhân sự trong khâu mua hàng122 test bank for financial reporting and analysis 4th edition123 test bank for using financial accounting information the alternative to debits and credits 7th edition by porte127 test bank for financial accounting 5th canadianÁP DỤNG THUẬT TOÁN TỐI ƯU HÓA ĐÀN KIẾN ĐỂ GIẢI QUYẾT BÀI TOÁN VỊ TRÍ CƠ SỞMÔ HÌNH 3D VÀ TỐI ƯU HÓA MÔ HÌNH TRONG THỰC TẠI ẢOBIỂU DIỄN TRẠNG THÁI KHUÔN MẶT 3D DỰA VÀO KỸ THUẬT NỘI SUYCÁC KỸ THUẬT SAT SOLVINGCÁC PHƯƠNG PHÁP TẤN CÔNG CHỮ KÝ SỐ RSA,ELGAMAL,DSSNGHIÊN cứu và THIẾT kế về ROBOT ELBOWÔn tập halogen lớp 10 (đáp án)TÍNH TOÁN THIẾT kế CHO ROBOT ELBOWBài tập lớn ổn định bờ dốc và tường chắnTìm hiểu biến tần silcoert (hãng ansaldor)GIẢI PHÁP XẾP HẠNG VÀ TÍNH TOÁN SONG SONG TRÊN NỀN TẢNG APACHE SPARKKIỂM CHỨNG GIAO DIỆN PHẦN MỀM BẰNG PHƢƠNG PHÁP MÔ HÌNH HÓA EVENT – BLẬP TRÌNH GAME TRÊN ĐIỆN THOẠI DI ĐỘNG BẰNG NỀN TẢNG COCOS2D-IPHONETìm hiểu về kênh truyền vô tuyếnNghiên cứu đặc điểm dinh học và kỹ thuật gẫy trồng cây bương lông điện biên (dendrocalamus giganteus munro) tại một số tỉnh miền núi phía bắcNGHIÊN CỨU THIẾT KẾ VÀ CHẾ TẠO CẢM BIẾN TỤ PHẲNGNGHIÊN CỨU VÀ PHÂN TÍCH BỘ MÃ HÓA VIDEO DÙNG CHO MẠNG SENSOR
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập