Bài giảng phân ly nhĩ thất

Bài giảng Phân ly nhĩ thất

Bài giảng Phân ly nhĩ thất
... -> phân ly nhó thất vónh viển Tần số QRS tăng chủ nhòp nơi khác “ cướp quyền huy”: - Nhòp tự thất tự nối tăng thêm - Nhòp nhanh thất nối Khoảng nghỉ sau ngoại tâm thu gây nhòp thoát: -> phân ly ... nhòp nhó & thất độc lập với nhau, chủ nhòp điều khiển - Khi tần số nhòp nhó & thất nhau, gọi phân ly nhó thất đồng nhòp II CƠ CHẾ Tần số P giảm: - Chậm xoang - Blốc xoang nhó - Blốc nhó thất, độ ... nhó thất thoáng qua III NGUYÊN NHÂN Có thể tim bình thường Nhồi máu tim cấp Đợt thấp cấp Ngộ độc Digitalis… Phân ly A-V đồng nhòp / nhòp chậm xoang sinh lý A.Nhòp tự thất tăng thêm (80l/p) phân...
 • 8
 • 671
 • 8

giáo trình phân ly nhĩ thất

giáo trình phân ly nhĩ thất
... A Nhòp tự thất tăng thêm (tần số 80l/p) phân ly với nhòp xoang (76 lần/p) Mỗi đoạn ĐTĐ có nhát bắt (từng cặp) B Nhòp nối tăng thêm (84 l/p) phân ly với nhòp xoang chậm Có nhát ... nhòp nhòp nối Sau nút xoang tăng nhòp lại kiểm soát lại hai nhòp sau ĐTĐ liên tục nhòp nhòp tự thất tăng thêm (80 l/p) Nhòp xoang nhòp sau Ở nhát hỗn hợp ...
 • 3
 • 42
 • 0

Bài giảng Quản dự án Chương 5- Phân tích rủi ro

Bài giảng Quản lý dự án Chương 5- Phân tích rủi ro
... r i ro c a d án • Các cơng c phân tích r i ro • Các gi i pháp h n ch r i ro 5.1.Khái ni m r i ro • R i ro kh x y s khác bi t gi a k t qu th c t k t qu kỳ v ng theo k ho ch • T i ph i phân tích ... an [3] R i ro chi n lư c: liên quan s thay i mơi trư ng kinh t tr [4] R i ro o c: liên quan n o c c a c p lãnh o, ho ch nh Các cơng c phân tích r i ro Phân tích nh y d án Phân tích tình hu ... h th ng hay : r i ro kinh doanh, r i ro tài chính,r i ro có tính chi n lư c, r i ro o c Các lo i r i to [1] R i ro kinh doanh: liên quan th trư ng s n ph m c a d án [2] R i ro tài chính: liên...
 • 14
 • 228
 • 1

Tài liệu Bài giảng nguyên kế toán- Phân tích Báo cáo ngân lưu ppt

Tài liệu Bài giảng nguyên lý kế toán- Phân tích Báo cáo ngân lưu ppt
... dòng ngân lưu họ • Và nhớ, báo cáo ngân lưu báo cáo bắt buộc theo chuẩn mực kế tốn quốc tế nhiều quốc gia • Ở Việt Nam? 8/17/2006 Nguyễn Tấn Bình Phân tích báo cáo ngân lưu Báo cáo ngân lưu ... Dự báo dòng ngân lưu tương lai 8/17/2006 Nguyễn Tấn Bình Nguyễn Tấn Bình Chương trình Giảng dạy Kinh tế Fulbright 2006-2007 Bài giảng Ngun kế tốn Phân tích báo cáo ngân lưu Biên dạng ngân lưu ... trình Giảng dạy Kinh tế Fulbright 2006-2007 Bài giảng Ngun kế tốn Báo cáo ngân lưu quan trọng nào? • Thể tranh hồn chỉnh trạng tài doanh nghiệp • Nhiều doanh nghiệp lớn bị thất bại khơng quản lý...
 • 6
 • 268
 • 0

bài giảng QUẢN HẠ TẦNG, DỊCH VỤ CÔNG, BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG ĐÔ THỊ (phần 3)

bài giảng QUẢN LÝ HẠ TẦNG, DỊCH VỤ CÔNG, BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG ĐÔ THỊ (phần 3)
... Chương Quản nhà nước sở hạ tầng dịch vụ công đô thị 3.1 Mục đích quản nhà nước hạ tầng dịch vụ công đô thị 3.2 Định hướng phát triển sở hạ tầng bảo vệ môi trường đô thị 3.3 Tổ chức ... pháp lý) 3.4 Quản hệ thống sở hạ tầng dịch vụ sẵn có 3.4.1 Quản liệu cấu không gian HTHT 3.4.2 Quản hành – quản sở vật chất 3.4.3 Quản loại vẽ sơ đồ 3.4.4 Quản sở liệu (Quản ... động quản dịch vụ công 3.12 Kiểm tra, giám sát hoạt động 3.13 Thảo luận – tập Chương Quản nhà nước sở hạ tầng dịch vụ công đô thị 3.1 Mục đích quản nhà nước hạ tầng dịch vụ công đô thị...
 • 23
 • 270
 • 0

bài giảng QUẢN HẠ TẦNG, DỊCH VỤ CÔNG, BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG ĐÔ THỊ (phần 1)

bài giảng QUẢN LÝ HẠ TẦNG, DỊCH VỤ CÔNG, BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG ĐÔ THỊ (phần 1)
... máy quản sở hạ tầng đô thị, dịch vụ công bảo vệ môi trường đô thị (8 tiết) • Chương Quản nhà nước sở hạ tầng dịch vụ công đô thị (12 tiết) • Chương Quản nhà nước bảo vệ môi trường đô thị ... nhà nước sở hạ tầng, dịch vụ công bảo vệ môi trường đô thị Chương Giới thiệu sở hạ tầng đô thị dịch vụ công đô thị 1.1 Giới thiệu sở hạ tầng đô thị - dịch vụ công đô thị Hạ tầng đô thị tập hợp ... thiệu sở hạ tầng đô thị dịch vụ công đô thị 1.1 Giới thiệu sở hạ tầng đô thị - dịch vụ công đô thị 1.2 Các định nghĩa đặc điểm 1.3 Các sở hạ tầng, dich vụ công, bảo vệ môi trường đô thị chủ yếu...
 • 22
 • 231
 • 1

bài giảng QUẢN HẠ TẦNG, DỊCH VỤ CÔNG, BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG ĐÔ THỊ (phần 2)

bài giảng QUẢN LÝ HẠ TẦNG, DỊCH VỤ CÔNG, BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG ĐÔ THỊ (phần 2)
... nhiệm vụ quản Chương Cơ cấu tổ chức máy quản sở hạ tầng đô thị, dịch vụ công bảo vệ môi trường đô thị 2.3 Vai trò trách nhiệm quản nhà nước sở hạ tầng, dịch vụ công bảo vệ môi trường đô thị ... tầng đô thị, dịch vụ công bảo vệ môi trường đô thị 2.3 Vai trò trách nhiệm quản nhà nước sở hạ tầng, dịch vụ công bảo vệ môi trường đô thị 2.3.2 Trách nhiệm quản nhà nước sở hạ tầng; dịch vụ ... chức máy quản sở hạ tầng đô thị, dịch vụ công bảo vệ môi trường đô thị 2.1 Cơ cấu tổ chức quản cấp đô thị điển hình 2.1.1 Cơ cấu tổ chức máy quản sở hạ tầng e Quản môi trường đô thị -...
 • 19
 • 192
 • 0

Chương trình giảng dạy kinh tế fulbright kinh tế học vi mô nhập môn thuyết trò chơi bài giảng phần 1 thuyết trò chơi và một số ứng dụng trong kinh tế vi mô

Chương trình giảng dạy kinh tế fulbright  kinh tế học vi mô  nhập môn lý thuyết trò chơi  bài giảng phần 1 lý thuyết trò chơi và một số ứng dụng trong kinh tế vi mô
... khóa 2 011 – 2 012 * Bây giả sử q  q m  Kinh tế học vi Bài giảng Nhập môn thuyết trò chơi Phần ac 3(a  c) => 1  q1.[  q1 ] 4 d 1 3(a  c) 3(a  c)   q1  q1   2q1 dq1 4 * Nếu q1  ... tồn cân Nash trò chơi tĩnh với thông tin đầy đủ Vũ Thành Tự Anh Chương trình Giảng dạy Kinh tế Fulbright Niên khóa 2 011 – 2 012 Kinh tế học vi Bài giảng Nhập môn thuyết trò chơi Phần Kết hợp ... )  c  n Vũ Thành Tự Anh Chương trình Giảng dạy Kinh tế Fulbright Niên khóa 2 011 – 2 012 Kinh tế học vi Bài giảng Nhập môn thuyết trò chơi Phần Bây giả sử định số bị chăn thả định cá nhân...
 • 10
 • 709
 • 2

Tài liệu Bài giảng Quản dự án Chương 3- Phân tích dòng tiền ppt

Tài liệu Bài giảng Quản lý dự án Chương 3- Phân tích dòng tiền ppt
... 1 DÒNG TIỀN (CASH FLOW) NG GIÁ TRỊ GIÁ TRỊ GIÁ TRỊ VỐN = TÀI SẢN N + CHỦ SỞ HỮU DÒNG TIỀN DÒNG TIỀN DÒNG TIỀN TỪ = DÀNH CHO + CHO CHỦ CHỦ N SỞ HỮU TÀI SẢN DÒNG TIỀN TỪ TÀI SẢN (CASH ... 330 11 DÒNG TIỀN TỪ TÀI SẢN NG Dòng tiền hoạt động ng ng - Chi đầu tư - Thay đổi vốn luân chuyển Dòng tiền từ tài sản ng xx xx xx xx 12 DÒNG TIỀN TỪ TÀI SẢN NG VÍ dụ: Công ty XY Dòng tiền hoạt ... nguyên tắc họach đònh dòng tiền: Nguyên tắc : Khi đánh giá dự án phải hòan tòan dựa vào dòng tiền không dựa vào lợi nhuận sổ sách kế tóan , phải dựa vào dòng tiền tăng thêm Vì sau : Lợi nhuận...
 • 32
 • 225
 • 1

Tài liệu BÀI GIẢNG PHẦN PHÉP TÍNH VI - TÍCH PHÂN. THUYẾT CHUỖI docx

Tài liệu BÀI GIẢNG PHẦN PHÉP TÍNH VI - TÍCH PHÂN. LÝ THUYẾT CHUỖI docx
... ( 3-1 1) ( 3-1 2) Các công thức ( 3-1 0),( 3-1 1) cho phép chuyển vi c tính ∫ u (x )dv(x) vi c tính ∫ v(x )du(x ) (hay ngược lại) mà tích phân sau ta thực vi c lấy tích phân cách dễ dàng Đặc biệt tích ... Khi tồn f-1:F  → E ta có :  -1 x ∈ E  → (f of)(x) = f-1[f(x)] = f-1(y) = x  y ∈ F  → (fof-1)(y) = f[f-1(y)] = f(x) =y  Có nghĩa f-1of fof-1 ánh xạ đồng E F Kí hiệu: IE=f-1of ; IF=fof-1 Tập ... phân phần 63 §8 ỨNG DỤNG CỦA PHÉP TÍNH TÍCH PHÂN 63 I Tính diện tích miền phẳng 64 II Tính thể tích 64 III Tính độ dài cung 65 §9 TÍCH...
 • 79
 • 489
 • 1

Bài giảng "Xử tín hiệu băng gốc và ghép kênh trong hệ thống truyền dẫn" - Th.s Phan Thanh Hièn doc

Bài giảng
... hệ thống truyền dẫn analog việc ghép nhiều kênh liên lạc thường thực theo phương pháp ghép kênh theo tần số NGUYÊN LÝ GHÉP KÊNH Ghép kênh tập hợp kỹ thuật cho phép truyền liên tục nhiều tín hiệu ... phối Hệ thống truyền dẫn 3 4 Xung đồng khung Tách xung đồng khung Hình vẽ: Hệ thống TDM kênh 21 NGUYÊN LÝ GHÉP KÊNH Mạch mô trình ghép kênh 22 § Kỹ thuật ghép kênh theo thời gian 3.1 Cơ sở ghép kênh ... SDH § Ghép kênh tín hiệu băng rộng § Giới thiệu chung Việc chia sẻ đường truyền dẫn thành nhiều kênh liên lạc cho nhiều nguồn thông tin sử dụng gọi ghép kênh Trong kỹ thuật truyền dẫn tín hiệu, ...
 • 80
 • 699
 • 5

bài giảng nguyên phân tích mẫu hình đồ thị - nguyễn ngọc huy

bài giảng nguyên lý phân tích mẫu hình đồ thị - nguyễn ngọc huy
... giới hạn (mức cố/hỗ trợ) NGUYÊN LÝ PHÂN TÍCH MẪU HÌNH ĐỒ THỊ  Các loại đồ thị thường dùng (ưu/khuyết) Line/Bar/Candle stick  Các pitfalls thường gặp quan sát mẫu hình đồ thị (Mối tương tác quans ... mạnh vào thời điểm giá thoát khỏi mô hình 23 Mẫu hình nêm mẫu hình củng cố xu hướng mẫu hình đảo chiều MẪU HÌNH ĐẢO CHIỀU REVERSAL PATTERNS 25 MẪU HÌNH ĐẦU VÀ VAI Đầu vai ngược Đường cổ x y  ... NHIỀU NGƯỜI CÙNG THAM LAM NGUYÊN LÝ PHÂN TÍCH MẪU HÌNH ĐỒ THỊ   Khoảng thời gian quan sát chọn nào? Dài/trung/ngắn hạn Tính lặp lại khứ: Sự liên tục (xu hướng) Sự phân kỳ (Đảo chiều ) Sự...
 • 31
 • 142
 • 0

bài giảng nguyên thống kê: chương 6 phân tích dãy số thời gian

bài giảng nguyên lý thống kê: chương 6 phân tích dãy số thời gian
... LOGO 6. 1.3 Cấu tạo dãy số thời gian ti t1 t2 tn yi y1 y2 yn Dãy số thời gian đợc cấu tạo hai phần: thời gian tiêu tợng đợc nghiên cứu - Phần 1: ti (thời gian) : thời gian tính thời kỳ hay thời ... đối dãy số thời gian Tuỳ theo dãy số thời kỳ dãy số thời điểm mà ta có công thức tính khác - Đối với dãy số thời kỳ: n y1 + y + + y n y= = n y i =1 i n Trong yi (i = 1, 2,, n) mức độ dãy số thời ... số thời gian Dãy số thời kỳ biểu quy mô (khối lợng) t ợng khoảng thời gian định Trong dãy số thời kỳ mà mức độ số tuyệt đối thời kỳ cộng trị số tiêu để phản ánh quy mô tợng khoảng thời gian...
 • 42
 • 3,269
 • 3

Xem thêm

Từ khóa: bài giảng xử lý sự cố phần mềmbài giảng quản lý dự án phần mềmbài giảng vật lý đại cương phần nhiệtbài giảng vật lý đại cương phần cơbài giảng vật lý phân tử và nhiệt họcbài giảng phân tích chương trình vật lý thptbài giảng nguyên lý máy phân tích lực tĩnhtập bài giảng phần khoa học hành chính trong chương trình cao cấp lý luận chính trị hành chính dành cho các đối tượng đào tạo ở các học viện chính trị hành chính khu vựcbài giang vật lý đại cương phan từ trường không đổibài giảng định lý pitago bằng phần mềm sketchpadbài giảng nguyên lý kế toánbài giảng vật lýbài giảng nguyên lý thống kêbai giang phan tich taibài giảng vật lýTìm hiểu về công nghiệp SilicatSáng Kiến Kinh Nghiệm Sử Dụng Linh Hoạt SGK Tiếng Anh Lớp 11 Theo Chuẩn Kiến Thức Kĩ NăngBài Dự Thi Tích Hợp Kiến Thức Liên Môn: Mĩ Thuật, Lịch Sử, Địa Lý Dạy Tiết 3 – Mĩ Thuật 8: Một Số Công Trình Tiêu Biểu Của Mĩ Thuật Thời Lê “Kiến Trúc Chùa Keo ”Giáo Án Thể Dục Lớp 11 HKIIKỹ Năng Nút Dây Thông DụngThuật toán trong hình học không gian để chứng minh quan hệ vuông góc, giải các bài toán về góc – khoảng cách – thể tíchSáng Kiến Kinh Nghiệm Hướng Dẫn Kỹ Năng Vẽ Và Nhận Xét Biểu Đồ Địa Lí Cho Học Sinh Lớp 9UNIT 1: MY NEW SCHOOL Lesson 1: Getting Started - A special dayMột số biện pháp khai thác và ứng dụng CNTT vào hoạt động chăm sóc giáo dục trẻ trong trường mầm non Kim SơnGiáo Án Tin Học 6 HK1Giáo Án Tin Học 10Giáo Án Tin Học 9 HKI Năm Học 2013 - 2014Sử Dụng Các Bài Giảng Điện Tử Có Kèm Các File Video Clip Trong Dạy Học Để Nâng Cao Kết Quả Khám Phá Đời Sống Sinh Hoạt Của Một Số Con Vật Cho Trẻ 5 Tuổi Trường Mẫu Giáo 2/4Chất điều hòa sinh trưởng cho cây500cautracnghiemtinhoc 3515Thêm một vài mẹo hữu ích giúp tìm kiếm hiệu quả hơn với GoogleĐề cương kéo cáp DUL - kich 250-ingiao an lop 2 tuan 2giao an 4 tuoi ca namHow to draw, paint insects
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập