ĐỀ THI VÀ ĐÁP ÁN MÔN SỨC BỀN VẬT LIỆU

Đề thi đáp án môn sức bền vật liệu, đại học spkt TPHCM, đề 42, năm 2011-2012

Đề thi và đáp án môn sức bền vật liệu, đại học spkt TPHCM, đề 42, năm 2011-2012
... ðÁP ÁN SBVL Mã môn h c: 1121080 ð s : 42 ð t thi: H c kỳ II, năm h c 11-12 (ðA có 02 trang) Bài 1: (2 ði m) 1) Xác ñ nh [M ] Phương ... a + z ) P - (0,5ñ) = δ 11 2a Ngày 14 tháng 05 năm 2012 Làm ñáp án Lê Thanh Phong ...
 • 3
 • 534
 • 14

Đề thi đáp án môn xử lý dữ liệu đa phương tiện

Đề thi và đáp án môn xử lý dữ liệu đa phương tiện
... tối đa 1/3 giây  Để nén frame P 1/3 : = 1/9 giây Câu số 4: Xử liệu đa phương tiện nén âm (Đề 4) Hãy cho biết vấn đề xử liệu đa phương tiện truyền thông đa phương tiện gồm kỹ thuật xử ... lượng mã hóa nén liệu (Coder) truyền thông đa phương tiện • Trả lời: Câu số 9: (Câu – Đề 5): Hãy giải thích trình xử liệu sơ đồ nén ảnh theo chuẩn JPEG trình bày thuật toán xử liệu khối sơ ... nhỏ Câu số 7: Đồng (Câu – Đề 6): Trình bày mô hình đồng liệu đa phương tiện cho biết mô hình thường áp dụng truyền đa phương tiện mạng IP Trả lời: Các mô hình đồng DỮ LIỆU ĐPT (chưa xét đến audio/video...
 • 33
 • 126
 • 0

Đề thi đáp án môn Toán tuyển sinh lớp 10 tỉnh Bến Tre 2010-2011

Đề thi và đáp án môn Toán tuyển sinh lớp 10 tỉnh Bến Tre 2010-2011
... HUONG DAN CHAM CUA DE THI TUYEN SINH 10 THPT NAM HQC 2 010 -2011 MON ToAN (Huang d~n cham g6m 04 trang) Cfiu Cau 3,50 d Dap an a) Giai ... -_._ _ _-_ '-_ _ _. - Cau 6,00 d Cho cac ham 56 Y = X2 c6 d6 thi la (P) va y = -2x + c6 d6 thi la (D) a) Ve (P) va (D) tren cling met h~ true toa dQ vuong g6c Bang mot 56 gia tri: _ ... 0,75 1) N~u hoc sinh him bai khong theo huong d~n chsm nhtrng dung v~n cho du di€m theo tung cau 2) H9C sinh co th€ dung may tinh dm tay (cac loai may tinh diroc phep dem vao phong thi) d€ him bai...
 • 5
 • 2,493
 • 84

Đề thi đáp án môn Toán tuyển sinh lớp 10 tỉnh Bến Tre 2011-2012

Đề thi và đáp án môn Toán tuyển sinh lớp 10 tỉnh Bến Tre 2011-2012
... (1) có nghiệm kép c) • ĐK để pt(1) có hai nghiệm x1, x2 ∆ ≥ ⇔ 13 – 4m ≥ ⇔ m ≤ 13 c =m–1 a • Theo đề bài, ta có: x1x2 = ⇔ m – = ⇔ m = 3( thỏa ĐK) • Vậy m = phương trình (1) có hai nghiệm x1; x2 ... x =  y = ⇒ (0;0) ⇔ 2ax2 – 2ax = ⇔ x2 – x = ⇔  ⇒ x =  y = ⇒ (1; 1) • Vậy có hai điểm thỏa đề bài: O(0; 0) M(1; 1) Câu (6,0 điểm) a) Chứng minh tứ giác AMON nội tiếp: + (O) có: · • AM tiếp ... + AM ⇒ OA = R2 + R2 = R c)Tính diện tích hình quạt tròn chắn cung nhỏ MN đường tròn tâm O theo bán kính R + (O) có: • Hai tiếp tuyến AM, AN cắt A ⇒ AM = AN =R = OM = ON ⇒ AMON hình thoi (1) ·...
 • 4
 • 3,207
 • 132

Đề thi đáp án môn Anh văn Trường Đại học kinh tế- luật - đề thi 3A

Đề thi và đáp án môn Anh văn Trường Đại học kinh tế- luật - đề thi 3A
... Coca-Cola has been the number one soft drink in France _ 1966 A for B since C in D ago 32 Coca-Cola and Pepsi have been in competition _ many years A ago B for C since D to 33 The Coca-Cola ... Some expensive, famous brand clothing is made in (49) _ where people work long hours for very low wages We think that is completely (50) _ 41 A honesty B ethical C rights D perfection 42 ... It was a great success to the company last year Its operating profit increased by _ A third quarter B third quarters C three quarters D three quarter 38 The bank _ our overdraft A raised...
 • 6
 • 799
 • 47

Xem thêm

Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập