Giải pháp tăng cường huy động và sử dụng vốn tại các doanh nghiệp vừa và nhỏ trên địa bàn thành phố Thái Nguyên tỉnh Thái Nguyên

Luận văn Giải pháp tăng cường huy động tiền gửi tiết kiệm tại TMCP Công thương Việt Nam chi nhánh Bến thuỷ - thành phố Vinh - Nghệ An

Luận văn Giải pháp tăng cường huy động tiền gửi tiết kiệm tại TMCP Công thương Việt Nam chi nhánh Bến thuỷ - thành phố Vinh - Nghệ An
... TMCP CÔNG THƯƠNG VIỆT NAM CHI NHÁNH BẾN THUỶ-THÀNH PHỐ VINH- NGHỆ AN Phần II: THỰC TRẠNG VIỆC TĂNG CƯỜNG HUY ĐỘNG TIỀN GỬI TIẾT KIỆM TẠI NGÂN HÀNG TMCP CÔNG THƯƠNG VIỆT NAM CHI NHÁNH BẾN THUỶ-THÀNH ... PHÁP TĂNG CƯỜNG HUY ĐỘNG TIỀN GỬI TIẾT KIỆM TẠI NGÂN HÀNG TMCP VIỆT NAM CHI NHÁNH BẾN THỦYTHÀNH PHỐ VINH- NGHỆ AN 2.1 Thực trạng huy động tiền gửi tiết kiệm Ngân hàng TMCP Việt nam Chi nhánh Bến ... THUỶ-THÀNH PHỐ VINH- NGHỆ AN PHẦN I:TỔNG QUAN VỀ NGÂN HÀNG TMCP CÔNG THƯƠNG VIỆT NAM CHI NHÁNH BẾN THUỶ THÀNH PHỐ VINH- NGHỆ AN 1.1 Lịch sử hình thành phát triển ngân hàng TMCP Việt Nam chi nhánh Bến...
 • 40
 • 399
 • 3

giải pháp tăng cường huy động sử dụng vốn tại các doanh nghiệp vừa nhỏ trên địa bàn thành phố thái nguyên tỉnh thái nguyên

giải pháp tăng cường huy động và sử dụng vốn tại các doanh nghiệp vừa và nhỏ trên địa bàn thành phố thái nguyên tỉnh thái nguyên
... tài: Giải pháp tăng cường huy động sử dụng vốn doanh nghiệp vừa nhỏ địa bàn thành phố Thái Nguyên tỉnh Thái Nguyên để thực khóa luận tốt nghiệp Giải tốt vấn đề huy động sử dụng vốn cho DNVVN tăng ... Phƣơng pháp nghiên cứu Chƣơng 3: Thực trạng huy động sử dụng vốn doanh nghiệp vừa nhỏ thành phố Thái Nguyên Chƣơng 4: Giải pháp tăng cƣờng huy động sử dụng vốn doanh nghiệp vừa nhỏ thành phố Thái Nguyên ... HỌC THÁI NGUYÊN TRƢỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ VÀ QUẢN TRỊ KINH DOANH DƢƠNG ĐÌNH HIẾU GIẢI PHÁP TĂNG CƢỜNG HUY ĐỘNG VÀ SỬ DỤNG VỐN TẠI CÁC DOANH NGHIỆP VỪA VÀ NHỎ TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ THÁI NGUYÊN TỈNH...
 • 121
 • 218
 • 0

nghiên cứu đề xuất một số giải pháp tăng cường công tác quản trị nhân lực tại các doanh nghiệp xây dựng - áp dụng cho công ty cổ phần sông đà 2

nghiên cứu đề xuất một số giải pháp tăng cường công tác quản trị nhân lực tại các doanh nghiệp xây dựng - áp dụng cho công ty cổ phần sông đà 2
... 20 0 2- 2 007 20 0 4 -2 009 135 20 0 4 -2 008 20 0 6 -2 007 20 0 6 -2 007 2. 2 Thực trạng công tác quản trị nhân lực Công ty CP Sông Đà 2. 2.1 Thực trạng nhân lực Công ty Cổ phần Sông Đà Số lượng lao động Bảng 2. 3: ... quản trị nhân lực doanh nghiệp Chương 2: Thực trạng công tác qu ản trị nhân lực Công ty Cổ phần Sông Đà Chương 3: Đề xuất số giải pháp nhằm tăng cư ờng công tác quản trị nhân lực Công ty Cổ phần ... 20 0 3 -2 004 20 0 3 -2 005 199 5-1 997 199 7-1 998 199 6-1 997 199 2- 1 994 199 3-1 995 199 4-1 995 20 0 4 -2 005 199 6-1 998 199 7 -2 0 02 200 1 -2 003 20 0 2- 2 003 20 0 2- 2 003 Bảng 2. 2: Các hợp đồng lớn thực TT I II III Tên công trình...
 • 106
 • 299
 • 1

Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng vốn trong các doanh nghiệp Nhà nước (DNNN) ở Việt Nam hiện nay

Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng vốn trong các doanh nghiệp Nhà nước (DNNN) ở Việt Nam hiện nay
... dng ca doanh nghip mt cỏch chung nht,ngi ta thng s dng mt s ch tiờu nh: Hiu qu s dng ton b vn, doanh li vn, doanh li ch s hu .Trong ú: Hiệu sử dụng toàn vốn = Doanh thu Tổng số vốn sử dụng binh ... quan trng Qui mụ kinh doanh cng ln thỡ t l huy ng cng cao Nhng doanh nghip lm n phỏt t h phi huy ng bng hỡnh thc vay n Trong kinh doanh cỏc doanh nghip cú th chim dng ca cỏc doanh nghip khỏc bng ... dụng binh quan kỳ Ch tiờu ny cho bit mt ng em li bao nhiờu ng doanh thu,vỡ vy nú cnh ln cng tt Doanh lợi vốn = Lợi nhuận Tổng số vốn sử dụng binh quan kỳ Ch tiờu ny cũn c gi l t sut li nhun trờn...
 • 41
 • 234
 • 0

"Phát triển doanh nghiệp công nghiệp vừa nhỏ trên địa bàn Thành phố Thái Nguyên - Thực trạng một số giải pháp"

... công nghiệp vừa nhỏ địa bàn Thành phố Thái Nguyên Chơng III: Một số giải pháp chủ yếu nhằm phát triển doanh nghiệp công nghiệp vừa nhỏ địa bàn Thành phố Thái Nguyên Do hầu hết DNV&N địa bàn Thành ... Thành phố Thái Nguyên - Thực trạng số giải pháp" để viết luận văn tốt nghiệp , với mong muốn đóng góp phần nhỏ bé vào việc nhìn nhận thực trạng doanh nghiệp công nghiệp vừa nhỏ địa bàn Thành phố Thái ... 52 54 nghiệp vừa nhỏ thành phố Thái Nguyên Những thành tích đạt đợc Một số tồn cần khắc phục Chơng III: Một số giải pháp phát triển doanh nghiệp công nghiệp 54 56 59 vừa nhỏ thành phố Thái Nguyên...
 • 78
 • 396
 • 0

Một số yếu tố thuộc môi trường sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp công nghiệp vừa nhỏ trên địa bàn thành phố thái nguyên, thực trạng giải pháp phát triển

Một số yếu tố thuộc môi trường sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp công nghiệp vừa và nhỏ trên địa bàn thành phố thái nguyên, thực trạng và giải pháp phát triển
... Thực trạng môi trường sản xuất kinh doanh doanh nghiệp công nghiệp vừa nhỏ địa bàn thành phố Thái Nguyên Chương III: Giải pháp cải thiện số yếu tố thuộc môi trường sản xuất kinh doanh doanh nghiệp ... cực môi trường sản xuất kinh doanh đến sản xuất kinh doanh doanh nghiệp công nghiệp vừa nhỏ địa bàn thành phố Từ tìm giải pháp cụ thể nhằm cải thiện môi trường sản xuất kinh doanh III THỰC TRẠNG ... quân khoảng 100 lao động/năm II MỘT SỐ YẾU TỐ THUỘC MÔI TRƯỜNG SẢN XUẤT KINH DOANH CỦA CÁC DOANH NGHIỆP CÔNG NGHIỆP VỪA VÀ NHỎ Một số yếu tố thuộc môi trường vật chất Thái Nguyên với diện tích tự...
 • 83
 • 142
 • 0

Một Số Giải Pháp Nhằm Nâng Cao Hiệu Quả Sử Dụng Vốn Trong Các Doanh Nghiệp Nhà Nước Ở Việt Nam Hiện Nay

Một Số Giải Pháp Nhằm Nâng Cao Hiệu Quả Sử Dụng Vốn Trong Các Doanh Nghiệp Nhà Nước Ở Việt Nam Hiện Nay
... tế II Một số giải pháp cụ thể doanh nghiệp nhà nớc: Quản lý sử dụng vốn doanh nghiệp: 1.1 Lập kế hoạch sử dụng vốn doanh nghiệp: Đây vấn đề quảntọng ảnh hởng lớn đến hiệu sử dụng vốn Các kế ... nghiệp cần phải nghiên cứu tìm giải pháp phù hợp để nâng cao hiệu sử dụng vốn doanh nghiệp Các nhân tố ảnh hởng đến hiệu sử dụng vốn Hiệu sử dụng vốn doanh nghiệp chịu tác động nhiều yếu tố khác ... khoa học quản lý Chơng III Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu sử dụng vốn doanh nghiệp nhà nớc Để thực tốt công tác cần có kết hợp từ hai phía nhà nớc doanh nghiệp Trong khuyến khích nâng cao tinh...
 • 39
 • 45
 • 0

Nghiên cứu đề xuất giải pháp hoàn thiện chính sách bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi thu hồi đất trên địa bàn thành phố Hải Phòng

Nghiên cứu đề xuất giải pháp hoàn thiện chính sách bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi thu hồi đất trên địa bàn thành phố Hải Phòng
... bồi thường, hỗ trợ, tái định thu hồi đất địa bàn thành phố Hải Phòng" Mục tiêu nghiên cứu - Đánh giá thực trạng sách công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định Nhà nước thu hồi đất địa bàn thành ... TỰ NHIÊN Phạm Anh Tuấn NGHIÊN CỨU ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN CHÍNH SÁCH BỒI THƯỜNG, HỖ TRỢ, TÁI ĐỊNH CƯ KHI THU HỒI ĐẤT TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG Chuyên ngành: Địa Mã số: 604480 LUẬN ... bàn thành phố Hải Phòng - Đề xuất giải pháp hoàn thiện sách bồi thường, hỗ trợ, tái định Nhà nước thu hồi đất địa bàn thành phố Hải Phòng Nhiệm vụ nghiên cứu - Phân tích hệ thống pháp luật...
 • 100
 • 362
 • 0

Hoàn thiện công tác quản lý thuế thu nhập doanh nghiệp đối với doanh nghiệp vừa nhỏ trên địa bàn thành phố Thái Nguyên

Hoàn thiện công tác quản lý thuế thu nhập doanh nghiệp đối với doanh nghiệp vừa và nhỏ trên địa bàn thành phố Thái Nguyên
... thành phố Thái Nguyên; iii) Cơ hội công tác quản thu thu nhập doanh nghiệp DN vừa nhỏ thành phố Thái Nguyên; iv) Thách thức công tác quản thu thu nhập doanh nghiệp DN vừa nhỏ thành phố Thái ... TRẠNG CÔNG TÁC QUẢN LÝ THU THU NHẬP DOANH NGHIỆP ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP VỪA VÀ NHỎ TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ THÁI NGUYÊN 3.1 Giới thiệu thành phố Thái Nguyên 3.1.1 Vị trí địa TP Thái Nguyên TP Thái ... thu doanh nghiệp Câu hỏi là: i) Điểm mạnh công tác quản thu thu nhập doanh nghiệp DN vừa nhỏ thành phố Thái Nguyên; ii) Điểm yếu công tác quản thu thu nhập doanh nghiệp DN vừa nhỏ thành...
 • 127
 • 847
 • 2

nghiên cứu khả năng tiếp cận vốn của các doanh nghiệp vừa nhỏ trên địa bàn thành phố rạch giá tỉnh kiên giang

nghiên cứu khả năng tiếp cận vốn của các doanh nghiệp vừa và nhỏ trên địa bàn thành phố rạch giá tỉnh kiên giang
... BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG  NGUYỄN MINH TÂM NGHIÊN CỨU KHẢ NĂNG TIẾP CẬN VỐN TÍN DỤNG NGÂN HÀNG CỦA CÁC DOANH NGHIỆP VỪA VÀ NHỎ TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ RẠCH GIÁ TỈNH ... lượng vốn vay DNVVN địa bàn thành phố Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang Chương : Phân tích khả tiếp cận vốn vay DNVVN địa bàn thành phố Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang Thông qua số liệu thực tế thu thập cách ... Kinh doanh Trường Đại học Nha Trang, đến hoàn thành luận văn tốt nghiệp với đề tài : Nghiên cứu khả tiếp cận vốn tín dụng ngân hàng doanh nghiệp vừa nhỏ địa bàn thành phố Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang ...
 • 115
 • 2,833
 • 8

Giải pháp tăng cường huy động nâng cao hiệu quả sử dụng vốn dài hạn cho đầu tư pháp triển kinh tế ở Hà nội.docx

Giải pháp tăng cường huy động và nâng cao hiệu quả sử dụng vốn dài hạn cho đầu tư pháp triển kinh tế ở Hà nội.docx
... phỏt huy nhng li th ca mỡnh nhm huy ng ngy cng nhiu v ngy cng nõng cao hiu qu s dng ngun sn cú trờn a phng cho u t di hn phỏt trin kinh t 30 CHNG II: THC TRNG HUY NG V S DNG VN DI HN CHO U T ... ti tr cho kinh doanh, i v phỏt trin song song vi nghip v cp tớn dng ca ngõn hng, nhng nghip v ny b sung v h tr cho nhau, to nờn s phong phỳ, a dng cung ng cho nn kinh t i vi cỏc lnh vc kinh doanh ... thit b bỏn cho cụng ty thuờ mua, cụng ty ny cho ngi sn xut nm gi ti sn v yờu cu h cho ngi th thuờ S d gi l thuờ mua n bỏn vỡ ngi cho thuờ mua khụng ch ti tr cho ngi i thuờ m cũn tr giỳp cho ngi...
 • 169
 • 400
 • 1

Giải pháp tăng cường huy động sử dụng các nguồn vốn trong nước

Giải pháp tăng cường huy động và sử dụng các nguồn vốn trong nước
... (5) (100) Nguồn: Niên Giám Thống Kê Trong giai đoạn này, tăng lên nguồn vốn nớc để phát huy hiệu huy động cung nh sử dụng nguồn vốn nớc thể hiên rõ cách trông thấy,nhất nguồn vốn QD tăng cách tơng ... tỷ 59% đợc khất nợ) Trong đổi nên cha có kinh nghiệm viẹc huy động vốn xã hội Các hình thức huy động sử dụng đồng vốn đơn vị kinh tế ỏi đơn giản, sử dụng cha mục đích Các văn pháp lí Nhà Nớc môi ... tổng công ty theo định 90, 91 đẩy mạnh trình huy đọnh nh sử dụng vốn cách hiệu quả, giải pháp đổi hoạt động DNNN, đồng thời giả pháp huy động sử dụng vốn để điều tiết vĩ mô nhà nớc Cùng với trình...
 • 90
 • 272
 • 1

Phương hướng giải pháp tăng cường huy động nâng cao hiệu quả sử dụng vốn dài hạn cho đầu tư phát triển kinh tế ở Hà Nội trong thời gian tới

Phương hướng và giải pháp tăng cường huy động và nâng cao hiệu quả sử dụng vốn dài hạn cho đầu tư phát triển kinh tế ở Hà Nội trong thời gian tới
... Phơng hớng giải pháp khác để tăng cờng huy động nâng cao hiệu sử dụng vốn dài hạn đầu t phát triển kinh tế Thủ đô III.7.1 Khuyến khích thành phần kinh tế đầu t dài hạn phát triển kinh tế dới nhiều ... thành Quỹ đầu t phát triển thành phố sở Quỹ phát triển nhà có để tạo lập công cụ huy động sử dụng hiệu nguồn vốn dài hạn cho phát triển Thủ đô Thành lập thêm Quỹ bảo lãnh tín dụng cho DN vừa ... nâng cao hiệu phát triển kinh tế Thủ đô Đặc biệt, cần tăng nguồn vốn nớc đầu t dài hạn tỷ trọng vốn đầu t xã hội, hớng trọng tâm thu hút đầu t dài hạn vào nhà đầu t lớn quốc tế, kể nhà đầu t ngời...
 • 66
 • 250
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: giải pháp nâng cao hiệu quả tín dụng của các ngân hàng thương mại đối với các doanh nghiệp vừa và nhỏ trên địa bàn thành phố hồ chí minh giai đoạn 2006 2010một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả tín dụng đối với các doanh nghiệp vừa và nhỏ tại ngân hàng công thương hà tâythực trạng sử dụng vốn ngân sách cho đầu tư phát triển trên địa bàn thị xã hồng lĩnh tỉnh hà tĩnh giai đoạn 2000 2005tín dụng ngân hàng và vai trò của nó đối với sự phát triển của các doanh nghiệp vừa và nhỏ trên địa bàn thành phố hồ chí minhphát triển các doanh nghiệp vừa và nhỏ trên địa bàn thành phố hà nội trong điều kiện hội nhậptình hình thực hiện nghiệp vụ tín dụng của các ngân hàng thương mại đối với các doanh nghiệp vừa và nhỏ trên địa bàn thành phố hồ chí minhcác chỉ tiêu đo lƣờng hiệu quả sử dụng vốn tại các doanh nghiệp việt nam hiện naythực trạng và giải pháp tăng cường huy động vốn của hdbank chi nhánh cầu giấycác giải pháp tăng cường huy động vốn tại ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn chi nhánh huyện mai sơngiải pháp tăng cường huy động vốn tại chi nhánh ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn hà nộimột số giải pháp tăng cường huy động vốn tại công ty của công ty cổ phần phát triển thương mại và du lich quốc tế ngôi saogiải pháp tăng cường huy động vốn tdnn cho nsnn và đtpt qua việc phát hành tpcp trong giai đoạn tớigiải pháp tăng cượng huy động vốn tdnn cho nsnn và đtpt qua việc phát hành tpcp trong thời gian tớigiải pháp tăng cường huy động vốn tại ngân hàng công thươnggiải pháp tăng cường huy động vốn từ dân cư tại ngân hàng tmcp ngoại thương việt nam chi nhánh hà tây6 CHUYÊN đề hóa hữu cơ 11Giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động Thanh toán theo phương thức Tín dụng chứng từ tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam Chi nhánh Quang TrungChuyên đề luyện thi ngữ văn thpt quốc giaHệ thống kiến thức viết đoạn nghị luận 200 chữ đạt điểm tối đa văn họcTài liệu tập huấn phương pháp và kĩ thuật tổ chức hoạt động học theo nhóm và hướng dẫn học sinh tự học môn tin họcKiểm soát chi các chương trình mục tiêu quốc gia qua Kho bạc Nhà nước Đại Từ Thái Nguyên (LV thạc sĩ)SÁCH 4 CHUYÊN đề hóa hữu cơ 12Hóa học Amin,amino axit, peptit, protein đầy đủ nhấtTư DUY GIẢI TOÁN HÓA HỌCQuản lý thu ngân sách Nhà nước tại Thị xã Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên (LV thạc sĩ)Tài liệu tập huấn phương pháp và kĩ thuật tổ chức hoạt động học theo nhóm và hướng dẫn học sinh tự học môn công nghệQuản lý giáo dục pháp luật cho phụ nữ vùng dân tộc thiểu số huyện Võ Nhai, tỉnh Thái Nguyên (Lv thạc sĩ)Tài liệu kỹ thuật phòng chóng và giảm nhẹ thiên taiCác nhân tố ảnh hưởng đến hiệu quả sử dụng vốn ODA vào phát triển đường sắt đô thị ở Việt Nam (Nghiên cứu điển hình các dự án phát triển đường sắt ở thành phố Hà Nội)Những lỗi sai hóa học chung mà học sinh thường gặp phảiPhân dạng và cách giải este lipitPhương pháp 30s để giải hóa họcHữu cơ HAY và KHÓ hóa họcTiểu luận tiền lương khu vực công : phụ cấp lương khối đơn vị sự nghiệpĐỒ ÁN Khảo sát và tính toán kiểm nghiệm hệ thống phanh xe ben Hyundai hai cầu dẫn hướng HD 370
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập